मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : १६

सलीमने तिच्या गुलाबासारख्या ओठांवर, तिच्या हनुवटीवर प्रेमाने बोटं फिरवली. तिच्या त्वचेचा मऊपणा जाणवला. सलीमने तिच्या राजहंसाच्या मानेसारख्या लांब मानेचे प्रेमाने चुंबन घेतले, प्रीताने तिचे डोके मागे टेकवले, तिच्या ओठातून एक मंद आक्रोश सुटला तिने त्याला आणखी चुंबन घेण्यासाठी आमंत्रित केले. सलीमने तिच्या मानेची संपूर्ण लांबी त्याच्या जिभेने हनुवटीपर्यंत संपलेली चाटली जिथे त्याचे ओठ हनुवटीवर गुंफले, तिची हनुवटी तोंडाने चोखत होता. त्याची जीभ तिच्या हनुवटीच्या खाली, तिच्या मानेच्या संवेदनशील भागावर वळवळली. सलीम अधिक धीट होत चालला होता, त्याने तिचा खालचा ओठ चोखायला सुरुवात केली, आधी त्याने खालच्या ओठावर एखाद्या नाजूक फळासारखे हळुवारपणे चकवले, आणि मग संत्र्याच्या रसाळ तुकड्यासारखे मोकळे मांस चोखायला सुरुवात केली, त्याने प्रीथाला जमेल तसे चोखले. तिच्या ओठात रक्त साचल्यासारखे तिला वाटले. तिला वाटले तो ओठाला जखम देईल. तिचे शरीर जवळजवळ निर्जीव वाटू लागल्याने तिने कमकुवत निषेधात आक्रोश केला, परंतु सलीमने आक्रमकपणे तिचे ओठ स्वतःहून बंद केले. तो आता आक्रमक पुरुषासारखा तिचे चुंबन घेत होता आणि तिच्या अर्ध्या आकाराच्या कमकुवत मुलासारखा नक्कीच नव्हता.
सलीमने तिच्या खालच्या ओठाला ओठानेच चिमटा काढला आणि जीभ तिच्या ओठांवर टेकवली, त्या ओठांवर लाळ पसरवत; तिचे ओठ आता त्याच्या लाळेने चमकत होते. सलीमला प्रीताच्या ओठांचे वेड लागले होते, जे तो तिच्या शरीराचा सर्वात सुंदर भाग मानत होता. प्रीताने श्वास घेण्यासाठी तोंड उघडले आणि सलीमने तिच्या तोंडात एक लांबलचक लाळ गाळली. बाथरूममध्ये तिने त्याच्याशी जे केले होते तेच होते, निव्वळ निःस्वार्थ प्रेमाचा हावभाव. प्रेथाने त्याची थुंकी खाली गिळली आणि त्याच्या प्रेमाची तृप्तता चाखली.

सलीम प्रत्येक क्षणाबरोबर अधिक आक्रमक आणि जंगली होत चालला होता, त्याने तिच्या चेहऱ्याचे चुंबन घेतले, आणि चाटले, त्याच्या लाळेने तिला भरवून टाकले आणि प्रीथाला किती असहाय्य वाटत होत यावर विश्वास बसत नव्हता. एका खांद्याने ती त्याला एखाद्या किड्याप्रमाणे फेकून देऊ शकली असती पण त्याच्या प्रेमाच्या हल्ल्यापुढे तिचे शरीर शक्तीहीन वाटले. ‘प्लिज… प्लिज… थांब…’ प्रीथा थरथरत्या आवाजात कुरकुरली आणि त्याच्यापासून पळून जाण्याचा प्रयत्न करत होती पण सलीमने तिला एखाद्या दुर्वासारखं धरलं होतं, तिचा गाल चाटत होता… आणि थुंकत होता. तिचा चेहरा आता पूर्णपणे ओलसर झाला होता. प्रीथाला तिची कंबर पुन्हा पुन्हा गरम होत असल्याचे जाणवत होते आणि तिची पुच्ची आतून ओली होत होती, हार्मोन्स वाढले होते.
‘माझं तुझ्यावर प्रेम आहे मम्मी… आय लव्ह यू मम्मी..’ सलीम तिच्यावर मुरडत तिचा चेहरा तिच्या मानेवर घासत नि:श्वासाने बडबडला. प्रीथाला त्याचे लिंग आता कडक आणि ताठ वाटू लागले, तिच्या झाट्याच्या केसांवर ते टोचत होते, हे तिच्यासाठी असह्य झालेहोते, तिला जाणवले की ते अंतिम टप्प्यावर पोहोचले आहेत, तो कळस जिथे तिला पूर्णपणे आत्मसमर्पण करावे लागले, अंतिम मिलन अपरिहार्य होते.

प्रीथाने हळूवार पण घट्टपणे त्याला धरले आणि डोळ्यांचा संपर्क टाळून ढकलून दिले. सलीम तिच्या लांब जाड पायांच्या मध्ये बसला, गोंधळून गेला, त्याचे लिंग पूर्ण लक्ष देऊन ताठ उभे होते, टोकातून प्रि-कम टपकत होते. डोळे मिटून प्रीताने तिचे पाय फाकवले आणि उजव्या हाताने तिच्या योनीचे पडदे उघडले. ती लाजली होती तरीही उत्कटतेने तिला पूर्णपणे ताब्यात घेतले होते. तिला विश्वासच बसत नव्हता की ती तिच्या जवळपास निम्म्या वयाच्या मुलासोबत हे करणार होती पण तिथून माघार नाही. तिचा श्वास जड झाला होता. ‘माझ्या आत मला तुझी गरज आहे बेबी…’ तिने श्वास सोडला ‘माझ्या आत घाल’ तिने आक्रोश केला.
सलीम आता एका गोष्टीच्या उंबरठ्यावर होता ज्यामुळे त्याचे आयुष्य कायमचे बदलेल, तो त्याचे कौमार्य गमावणार होता आणि तेही अशा स्त्रीसाठी जिचे लोक फक्त स्वप्न पाहू शकतात. त्याने इतके पात्र काय केले? त्याला आश्चर्य वाटले की, देवाने त्याला दुःखात घालवलेले संपूर्ण बालपण केवळ या क्षणाचे प्रतिफळ देण्यासाठी दिले आहे का, जिथे त्याची प्रत्येक इच्छा पूर्ण झाली होती? त्याने प्रीताकडे टक लावून पाहिलं, तिचं डोकं काही उशीनं वर आलं, तिचा सुंदर चेहरा चमकला, डोळे मिटले, तोंड उघडे, ओठ अपेक्षेने थरथरले – तिचा देवी आकार आणि उंची आता तळमळ आणि इच्छेने असहाय्य झाली आहे, गुलाबी योनी आता धडधडत आहे आणि तिच्या स्त्री रसाने ओघळत आहे. त्याला हताशपणे हाक मारली, ती एक अशक्य स्वप्न कशीतरी शक्य झाल्यासारखी दिसत होती. ‘प्लिज, मी यापुढे ते सहन करू शकत नाही’ प्रीताने जवळजवळ विनवणी केली, ‘माझ्यामध्ये प्रवेश कर आणि मला एक स्त्री म्हणून पूर्ण कर बेबी’ ती ओरडली.

सलीम संकोचून तिच्यावर रेंगाळला, त्याचे खालचे ओटीपोट तिच्या प्रचंड आणि लांबलचक मांड्यांमध्ये स्थिरावले. त्याने शेवटच्या वेळी तिच्याकडे पाहिले तर तिची तळमळ आणि इच्छा थक्क झाली. त्याचे टपकणारे शिश्न तिच्या धडधडणाऱ्या योनीकडे घुसले आणि शेवटी आत गेले. मऊ उबदार आणि ओल्या मांसाने त्याच्या लिंगाला वेढले, त्याचे स्वागत करत तो खोलवर गेला तोपर्यंत तो पूर्णपणे तिच्या आत गेला आणि तिचे झाटांचे केस त्याच्या पोटाला घासताना, गुदगुल्या करत असल्याचे जाणवले आणि आनंदही दिला. अधिक तीव्र. प्रीथा जोरात आक्रोश करत होती तिचे शरीर अनियंत्रितपणे कमानदार होते, आनंदाच्या लाटा तिच्या आतल्या आत वाहू लागल्या होत्या. तिला जवळजवळ व्हर्जिन कुमारीमध्ये पहिल्यांदाच घुसल्यासारखे वाटले. काही महिन्यांच्या ब्रह्मचर्येने तिचे योनीमार्गाचे स्नायू पुन्हा घट्ट केले होते आणि नंतर त्या तुलनेने लहान मुलाच्या लहान लिंगाने प्रवेश केल्याने तिला आपण सातव्या स्वर्गात असल्यासारखे वाटू लागले. आनंद खूप तीव्र होता, तिला तिच्या डोळ्यांच्या कोपऱ्यातून अश्रूंचे थेंब निसटताना जाणवत होते. ती जोरात विव्हळत होती. ‘आआआआह्ह्ह्ह्ह्…..’

प्रीथाला यावर स्थिर होण्यासाठी एक क्षण हवा होता तिने सलीमला थांबायला सांगितले आणि तिथेच थांबायला सांगितले, त्याचे लिंग तिच्या योनीमध्ये खोलवर गाडले गेले होते. तिने त्याच्या गरम धडधडणाऱ्या शिश्नाच्या आतून प्रीकम गळत असल्याचा अनुभव घेतला. ‘अगदी तिथेच राहा, हलू नकोस’ ती कुजबुजली, तिचा श्वासोच्छ्वास जोरात व परिश्रम घेत होता. तिचे डोके आनंदाच्या तीव्रतेने पोहत होते तिला त्यांच्यातील जवळीक जाणवत होती, आता ते पुरुष आणि एक स्त्री यांच्यातील सर्वात घनिष्ट बंधनात बांधले गेले होते, या प्रकरणात त्याच्या तारुण्यातील एक मुलगा. सलीम शांत होता, तो आईच्या सूचनेची वाट पाहू लागला आणि घाबरून तिच्याकडे पाहू लागला. तिच्यात प्रवेश करून तो तिला इतका आनंद देत होता यावर त्याचा विश्वासच बसत नव्हता. तिचा चेहरा शुद्ध आणि तीव्र आनंदाने दिव्य दिसत होता. तिचे अवाढव्य स्तन तिच्या श्वासाने वर-खाली होत होते. ती किती सुंदर आहे यावर त्याचा विश्वासच बसत नव्हता. तिच्या योनीच्या उष्ण, सडपातळ मांसल पटांच्या आत त्याचे लिंग वितळू शकते असे वाटले आणि त्याच्या खालच्या मणक्याला मुंग्या येणे संवेदना होत होती. प्रीथाला पहिल्या विजेची संवेदना थोडी कमी झाल्याचे जाणवले आणि तिने तिच्या अंगावर नियंत्रण मिळवले. तिने हळूवारपणे सलीमला जवळ ओढले आणि त्याचे छोटे नितंब घट्ट पकडले. तिने तिचे पाय आणखी फाकवले आणि त्याला अधिक चालना दिली. ‘आता मी तुला मार्गदर्शन करते तसे तुझे ढुंगण खाली वर कर…’ ती म्हणाली. सलीमने एकही शब्द न ऐकता आज्ञा पाळली, आईच्या हाताच्या दाबाने आणि सोडवून त्याचे नितंब हलवले. त्याने जोर लावला की त्याला शारीरिक मिलनाचा अवर्णनीय आदिम आनंद जाणवू शकत होता. गरम उबदार मांसावर मांस घासत होते, नर आणि मादी रस आत मिसळत होते आणि मौल्यवान तेल बाहेर काढल्यासारखे प्रत्येक धक्क्याने बाहेर पडत होते.
प्रीथाने रडणे आणि निखळ आनंदाचे हसू दिले, तिला तिच्या आतले धक्के जाणवत होते.
सलीमच्या कानात ‘आआआह्ह्ह्ह्ह्…’ हे संगीत चालू होते, तो अधिक जोश आणि उर्जेने जोरात धक्के देऊ लागला.

असे दिसते की, लवकरच सलीमला कोणत्याही मार्गदर्शनाची आवश्यकता नव्हती, तो त्याच्या संथ लयबद्ध हालचालीवर जोर देत होता, सर्व पुरुष सामान्यतः यासाठी प्रोग्राम केलेले असतात. प्रीथा आरामशीर, त्याच्या धक्क्यांचा आनंद घेत; ती इतकी खूश होती की सलीम उत्सुक पुरुषांसारखी घाई करत नव्हता. आनंद इतका तीव्र होता की ते शब्द गमावून बसले होते. प्रीताने तिचे प्रेम व्यक्त करण्यासाठी तिच्या दोन्ही हातांनी त्याच्या डोक्याला गोंजारलं ज्यामुळे सलीमचा आनंद आणखीनच वाढला. अनोळखी काळासाठी सलीम तिच्या जाड केसाळ पुच्चीत धक्के देत गेला, मंद उजळलेल्या खोलीत एक उबदार शांतता फक्त खिडकीवर पडलेल्या पावसाच्या पाण्याचा आवाज येत होता, मांसावर मारलेल्या मांसाचे ओले पच पच पच आवाज, श्वासोच्छवास आणि अधूनमधून आक्रोश. सेक्सच्या उष्णतेने एसीला आव्हान दिले प्रीथा आणि सलीमच्या त्वचेवर घामाची पातळ चमक चमकत होती. सलीमने आपले हात तिच्या मऊ पोटाभोवती गुंडाळले आणि तुरळकपणे चुंबन घेत स्तनांच्या घामाच्या दरीत आपला चेहरा घासला, खारट घाम चाखला आणि त्याच्या आईच्या सुगंधाचा वास घेतला. त्याने तिच्याकडे पाहिले, प्रीथा हरवली होती, ती आनंद आणि आरामाच्या कोशामध्ये हरवली होती, तिने तिचा डावा हात तिच्या डोक्याभोवती गुंडाळला, तिची केसाळ बगल उघडी पडली. सलीमला घामाचा एक थेंब तिच्या हातातून खाली लोळताना दिसला आणि केसांच्या झुबक्यात हरवलेला दिसत होता, तिच्या काखेतून वाफ निघत होती. ‘मम्मी खूप उबदार आहे… तिकडे अजून जास्त गरम असावे’, सलीमने विचार केला आणि तिच्या केसाळ बगलेच्या उष्णतेने घामाच्या थेंबाची वाफ होईल अशी कल्पना केली. प्रीताचे डोळे मिटले होते, सलीम तिच्याकडे बघत होता, तिच्या सौंदर्यावर आश्चर्यचकित होता हे तिला लक्षात येत नव्हते. तिच्या चेहऱ्यावर एक सुंदर स्मित होते, तिचे मोकळे ओठ अधूनमधून एक उबदार उसासा किंवा मंद आक्रोश सोडण्यासाठी दुभंगत होते. सलीमने पाहिल्यावर तिच्या खालच्या ओठाच्या कोपऱ्यातला तीळ चमकत होता. त्याला त्या तोंडाचे चुंबन घ्यायचे होते, त्या स्ट्रॉबेरी ओठांना चोखायचे होते, तिचा श्वास घ्यायचा होता आणि तो छोटासा तीळ त्याच्या जिभेने आणि दातांनी कुस्करायचा होता, पण त्यासाठी त्याला वर सरकावे लागेल. त्याच्या किंचित उंचीमुळे त्याचे डोके फक्त तिच्या स्तनांच्या दरीपर्यंत पोहोचू शकले आणि त्याचे शिश्न तिच्या योनीमध्ये घातले गेले आणि प्रेमापोटी तो बाहेर काढण्याचा विचार करू शकला नाही. तो आनंद एका सेकंदासाठी देखील व्यत्यय आणण्याइतपत खूप होता आणि त्या आनंदापेक्षा तो त्याच्या आईला देत होता त्यामुळे त्याला अभिमान वाटला. तिच्या चेहऱ्यावरचा भाव खूप मोलाचा होता.

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २९

‘अरे चल… तुला बाहेर एकतरी माणूस दिसतोय का? पुढची इमारत खूप दूर आहे, आपल्याला कोणीही पाहू शकत नाही… चल बाल्कनीतून दृश्याचा आनंद घेऊया.’ प्रीथाची खोडकरपणाची आणि साहसाची भावना त्याच्या कारणापेक्षा जबरदस्त होती. नग्न दिसण्याचा धोका निश्चितच होता. जवळपासच्या इमारतींमध्ये...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २८

सलीमचे डोळे आनंदाने मिटले, त्याच्या ओठातून एक मऊ उसासाबाहेर पडला. त्याने त्याचा चेहरा तिच्या काखेच्या पोकळीच्या खोलवर चोळला जी तिच्या छातीपर्यंत जाते, तिच्या त्वचेचा मऊपणा आणि तिच्या बगलेच्या केसांचा पुन्हा परिचित मादक वास घेत होता. ‘त्याला माझ्या बगलेचे खूप वेड आहे…’...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २७

प्रीथा बाहेर आली; सलीम बेडच्या काठावर पाय लटकत बसला होता. तिने त्याच्याकडे लाडक्या नजरेने पाहिले, तो उठला आणि बाथरूमकडे निघाला, ‘मलाही लघवी करायची आहे आई…’ तो म्हणाला. प्रीथाने आळशीपणाने जांभई दिली, तिच्या डोक्यावर तिचे लांबलचक केस गोळा करून, आळोखे पिळोखे देत, ती...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २६

प्रीथाला त्या मुलाबद्दल इतके अपार अथांग प्रेम वाटले की त्याच्या तीव्रतेने तिचे हृदय फुटेल. तिने त्याला जवळ धरले आणि उबदार कामुक शरीरावर घासून त्याला सर्व आनंद आणि आराम दिला. तिची लांब बोटे त्याच्या रेशमी केसात फिरली, तिने तिचा चेहरा त्याच्या गालांवर घट्ट दाबला. ‘मी...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २५

प्रीथाने त्याचा लंड हलवला, तिची लाळ तिचा रस धुवून टाकत होती ती मांसल शाफ्टच्या संपूर्ण लांबीवर थुंकत होती. सलीमचा लंड मधाने टपकणाऱ्या कडक मिठाईसारखा दिसत होता; तसेच तो प्री-कम देखील गाळत होता.जोमाने चोळल्यानंतर आणि तृप्त होईपर्यंत स्वच्छ केल्यानंतर प्रिताने तिचे ओठ...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २४

सलीम शांत झाला, त्याने आईचे म्हणणे ऐकले. त्याला तिची नाराजी सहन करायची नव्हती. त्याने आपल्या तृष्णेवर नियंत्रण ठेवले आणि तिच्या छातीवर झोन आउट केले, तिला हताशपणे धरले. तिच्या बगलेचा वास आणि चव त्याच्या नाकात ताजे रेंगाळत आहे आणि त्याच्या मनात एक गोड धुके पसरत आहे. तो...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २३

तिने आपले ओठ उघडले आणि एक उबदार श्वास सोडला जो सलीमने भुकेने श्वास घेतला. ‘मम्म्म्म्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह् ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह् ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह् ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह.. अजून आई… अजून…’ त्याने विनंती केली. प्रिताने डोळे मिटून ठेवले होते, तिला हे वेडे कृत्य...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २२

‘आई, काय विचार करत आहेस?’ सलीमने हळूवारपणे विचारले, त्याची बोटे तिच्या झुबकेच्या आत मागे फिरत होती, दूरवर हरवलेल्या तिच्या मोठ्या काळ्या डोळ्यांमध्ये खोलवर पाहत होती. प्रीताने त्याच्याकडे बघितले, तिची बोटे त्याच्या बोटांमध्ये गुंफली आणि त्याच्या केसांना आवळण्यासाठी...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २१

आईच्या मऊ मांसल पोटावर बसून सलीमने तिच्या नाराज चेहऱ्याकडे माफी मागून पाहिलं आणि म्हणाला, ‘मला माफ कर आई, मला काय करावं ते कळत नव्हतं… बाहेर काढण्यापेक्षा आत खूप बरं वाटत होत.’ या असहाय्य बोलण्याने प्रिताचा क्षणिक राग लगेच थंड झाला. ‘ठीक आहे…’ ती म्हणाली; ‘तु शिकशील,...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २०

‘हो मम्मी, तू खूप बलवान आहेस, आणि तरीही तू माझ्याशी खूप सौम्य आहेस.’ तो तिच्या स्तनांच्या उबदार त्वचेवर ओठ घासत म्हणाला. ‘मी तुला नेहमी सुरक्षित ठेवीन बेबी. या जगातील कोणतीही गोष्ट आपल्याला वेगळे ठेवू शकत नाही.’ प्रीथा आश्वासक हसत म्हणाली. ‘मला आशा आहे की ही रात्र...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : १९

शेवटी त्यांनी धीर दिला, प्रीथा जवळ येत होती आणि सलीम शेवटी त्याच्या नवीन आईला सीमापार ढकलण्याची तयारी करत होता. प्रिताचा देहही उलटी गणतीतून जात होता…‘उफ्फ…जोरात…जोरात…ssss…आआआहहह!’ तिने आक्रोश केला. प्रीथाला माहित होते की ती सलीमच्या अथक धडपडीने लवकरच कळस गाठणार आहे...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : १८

सलीमला त्याच्या नवीन आईच्या उबदार मिठीचा आनंद झाला पण त्याला आणखी हवे होते. एखाद्या सुंदर स्त्रीच्या शरीराचा शोध घेणे हे त्याने एक साहसी काम केले होते. हा अनुभव त्याच्यासाठी इतका नवीन आणि परका होता की त्याला ते पुरेसे नव्हते. त्याचे दगडासारख कडक लिंग तिच्या ओल्या...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : १७

प्रीथाला आनंदात बुडल्यासारखं वाटत होतं. सलीमचा लवडा लहान होता, पण तो रॉडसारखा कडक होता, प्रीताला आश्चर्य वाटले की तो एवढ्या वेळ त्याची उभारणी कशी धरून ठेवू शकतो, तिला रोबोटप्रमाणे धक्के होता. त्याचा केस नसलेला लंड इतका गुळगुळीत आणि स्पर्शाचा मखमली होता तो तिच्या...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : १५

शेवटी सलीमच्या थरथरणाऱ्या बोटांनी तिच्या चमकणाऱ्या ओल्या योनी पटलाला स्पर्श केला आणि प्रीथा अनियंत्रितपणे थबकली. ‘नाही… नाही..’ ती श्वास रोखून म्हणाली – ‘तू मला असा हात लावणार नाहीस.’ ती मोठ्याने ओरडली. ‘तुझे ओठ आणि तुझी जीभ वापर, तुझे तोंड वापर, तुझे हात नाही.’ सलीम...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : १४

प्रीताने स्वत:ला वर खेचले, सलीम अजून मिठी मारण्यासाठी उत्सुक होता, पण सॅटिनचा नाईटगाऊन तिच्या अंगावर ओझ्यासारखा वाटत होता. तिला तो मुलगा तिच्या संपूर्ण शरीराने अनुभवायचा होता, त्यांच्यामध्ये एकही धागा नसावा. ती गुडघ्यावर बेडवर उभी राहिल्याने सलीम थोडासा गोंधळला. तिने...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : १३

प्रीताने उसासा टाकला आणि दोन्ही हातांनी तिचे जड स्तन पिंजून काढले. ‘तुला प्रेम नाकारलं होतं सलीम, दुसरीकडे मी एक असह्य स्त्री आहे जिला माझं प्रेम द्यायला नकार दिला होता माझ्या आत वाढणाऱ्याला. माझ्या आत इतकं प्रेम अडकलं आहे… या स्तनांमध्ये खूप दुखतंय… असं वाटतंय की...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : १२

प्रीथाने सिगारेट पेटवली आणि एक लांब ड्रॅग ओढला, तिचे डोळे निरर्थकपणे मागे पडत होते कारण दीर्घायुष्याने तिला ताब्यात घेतले होते. तिच्या मनात विविध विचारांनी थैमान घातले. आज तिने स्वतःला एका सुंदर, खोल पण गुंतागुंतीच्या आणि जबाबदार नात्याशी बांधले होते. जर तिला पुढे...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : ११

प्रीताचा आवाज गोड होता आणि तिने तिच्या शाळेत संगीताचे धडे घेतले. इतकी वर्षे तिने गाणे सोडले होते, पण ती पुन्हा एकदा गाण्याकडे वळली.सलीमने आईला गाताना पाहिलं. एखादी व्यक्ती इतकी सुंदर आणि देवदूताचा आवाज एकाच वेळी कशी असू शकते? त्याने स्वतःला गुपचूप चिमटे काढले, हे खरे...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : १०

एखाद्या वजनहीन बाहुलीप्रमाणे प्रीथा सहजतेने त्याच्या अंडरआर्म्स पकडून त्याला अंथरूणावर सरकवत, मऊ उशांवर डोके टेकवले. सलीमने डोळे मिटले, हात मागे फेकले आणि मांजरासारखे पसरले, त्याचे पाय प्रीताच्या मांड्यांभोवती गुंडाळले. प्रीथाला हे अविश्वसनीय मोहक आणि मादक दिसत होते....

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : ९

सलीमला तिच्या बाहूंमध्ये आकुंचन आल्याने, त्याचे पुरुषाचे जननेंद्रिय स्खलनासाठी घट्ट झाले, तिने यूरेथ्रल फिशर, त्याच्या तर्जनी आणि तिच्या अंगठ्याने नलिका अडवणाऱ्या कांड्यांना दाबून मूत्रमार्गातील विरंगुळा आणि वीर्य बाहेर पडणाऱ्या स्त्रावांना घट्ट बांधले. तिने निर्दयपणे...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : ८

तिला पाण्यातून काहीतरी बाहेर येत असल्याचे दिसले.ते त्याचे लिंग होते, ‘ते आधीच थोडे वाढले आहे का?’ तिला आश्चर्य वाटले. ते खांबासारखे कठीण आणि ताठ होते, पुढच्या कातडीतून बाहेर डोकावत होते, ते लाल धडधडत होते. ते इतके कठिण होते की ते ध्वजस्तंभासारखे स्थिर उभे होते,...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : ७

प्रीथा त्याच्या कानात कुजबुजली ‘आवडलं? आता दुखणं जरा कमी होतंय का?’‘आता वेदना निघून गेल्या, आई’ त्याने उत्तर दिले आणि प्रीताने त्याच्या गळ्यात लपेटलेल्या उजव्या हातावर लहान मुलायम चुंबन घेण्यास सुरुवात केली. प्रिताला तिच्या अंगावर शहारा आला. सलीम आता बाथटबमध्ये वळला...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : ६

काही वेळाने प्रिताने डोळे उघडले. अचानक तिची नजर त्या मुलाच्या चड्डीच्या पुढच्या भागाकडे गेली. ती हैराण झाली. मुलाने खूप जुनी फाटलेली बॉक्सर शॉर्ट्स घातली होती, बटण नसताना चैनची जागा उघडी होती आणि ….अरे! मुलाचे कडक ताठ लिंग त्यातून सरळ बाहेर पडले आणि हवेत ताठ उभे...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : ५

प्रीथा म्हणाली, ‘ज्याला असे करायचे असेल त्याला मी बघते…थोडे घे…प्लिज’ तिने स्वतः जारमधून काही कुकीज घेतल्या. सलीम अजूनही सहमत नव्हता. प्रीताने तिचा हात त्याच्या डोक्यावर ठेवला आणि हळूच विनवणी केली, ‘तू माझं ऐकणार नाहीस का? बघ…मी तुझ्या आईसारखीच आहे ना?’ हे ऐकताच...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : ४

दुसरीकडे, मुल सुद्धा संतापजनक स्थितीकडे पाहून थरथरत होते. प्रिताने त्याच्याकडे धाव घेतली आणि त्याला हाताने वर ओढून लिफ्टकडे ओढले. मुलगा सतत विनवणी करत होता, ‘कृपया मला जाऊ द्या मॅडम, मी वचन देतो मी काहीही केले नाही; मी माझ्या आईच्या आत्म्याची शपथ घेतो.’ प्रीथाने लक्ष...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : ३

तिची शक्तिशाली हंस मान तिच्या रुंद मजबूत खांद्यांवर अभिमानाने उभी होती, ज्याच्या वरच्या बाजूस एक सुंदर परिपूर्ण अंडाकृती आकाराचा चेहरा मोठ्या गडद डोई डोळ्यांच्या जोडीने सजलेला होता, नाकासारखी तीक्ष्ण बासरी त्यांच्यामधील अंतर कमी करते. तिच्या गर्विष्ठ नाकाच्या खाली,...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २

कधी कधी अयान तिच्यासमोर बोलायचा, ‘पृथा तुझ्या गरजा खूप तीव्र आहेत, तुझी लैंगिकता खूप प्रगल्भ आहे, तू फक्त माझ्यामुळे कधी समाधानी होशील का?’ ती खळखळून हसायची आणि म्हणायची, ‘मग काय, तू एकटाच पुरेसा नसलास तर मी तुझा क्लोन बनवीन; अनुवांशिक विज्ञान प्रगत होत आहे.’ शेवटी ती...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी

नव्याने आलेल्या मॅगझीनची पाने चालत असताना प्रिथाचे डोळे जड झाले होते. हे तिच्यासोबत आजकाल अनेकदा घडत आहे – झोपेच्या गोळ्या घेण्याचे हे परिणाम आहेत. तिला रात्री झोप येत नाही. आणि दिवसभर, अंधार आणि तंद्री तिच्यावर आच्छादन सारखी लटकत असते. तिचा सेल फोन तिच्या पलंगाच्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!