मॉम्स मॅजिक

आज सकाळपासूनच पल्लवीचा मूड खराब होता. घरातील कोणत्याही कामात तिचे मन लागत नव्हते. तिला थोडी डोकेदुखीही होती. कदाचित रात्री झोप न आल्याने असेल.

“काय फालतू दिवस आहे.” ती स्वतःशीच पुटपुटली.

संपूर्ण घरात नीरव शांतता पसरली होती. घरातल्या प्रत्येक गोष्टीत निस्तेजपणा दिसत होता. तीन बेडरूमचे बऱ्यापैकी प्रशस्त घर होते. पण अशा शांततेत ते घर त्याच्या खऱ्या आकारापेक्षा खूप मोठं वाटत होतं.

काल दिवसभर ती घरातील साफसफाई करण्यात व्यस्त होती. तिला वाटले की, थोडे थकल्यासारखे झाले, तर कदाचित तिला रात्री नीट झोप लागेल. पण रात्री थकवा असूनही ती झोपू शकली नाही आणि अख्खी रात्र तिने तळमळत घालवली.

तिचा नवरा गेल्या आठवड्यापासून दुसऱ्या शहरात होता. तो एका बांधकाम कंपनीत कनिष्ठ अभियंता होता. पगार चांगला असल्याने त्याने कोणतेही काम नाकारले नाही, त्यामुळेच या वेळी कंपनीला दुसऱ्या शहरात सुरू असलेल्या प्रोजेक्टसाठी इंजिनीअर पाठवावे लागले, तेव्हा फक्त त्यानेच होकार दिला, बाकीचे सगळे निमित्त काढू लागले.

त्याची मेहनत आणि प्रामाणिकपणा पाहून कंपनीच्या प्रोजेक्ट मॅनेजरने त्याच्या पगारात लवकरच वाढ करण्याचे आश्वासन दिले. त्याला माहीत होते की, प्रोजेक्ट मॅनेजर आपल्या बोलण्यावर खूप ठाम आहे. त्यामुळेच आपला पगार लवकरच वाढेल, याची त्याला खात्री होती.

पण एकीकडे आपला पगार लवकरच वाढेल, या कारणाने तो खूप आनंदी होता, तर दुसरीकडे आपल्या बायकोच्या नाराजीची त्याला काळजी वाटत होती.

तो तिला फिरायला घेऊन जाईल, असे त्याने वचन दिले होते. त्यामुळे या वेळी तिला समजावायला त्याला खूप कष्ट घ्यावे लागले. त्याला तिला अनेक आश्वासने आणि प्रलोभने द्यावी लागली, तेव्हा कुठे तिचा राग शांत झाला. शेवटी, नवऱ्याचा पगार वाढणार आहे, या विचाराने तिने कसेतरी आपले मन रिझवले.


पल्लवी किचनमध्ये काम करत होती. तिने तिच्या मुलाला नाश्त्यासाठी बोलावले होते, पण तो अजून आला नव्हता. तिने आणखी एक दोन वेळा त्याला हाक मारली, पण काहीही प्रतिसाद आला नाही. तिचा राग आता क्षणाक्षणाला वाढत होता. त्यामुळे ती किचनमधून सरळ त्याच्या बेडरूमकडे निघाली.

“काय नालायक मुलगा आहे. कधी अभ्यास करत नाही. कधी मला घरकामात मदत करत नाही. दिवसभर फक्त मित्रांसोबत टवाळक्या करत राहतो.” पल्लवी पायऱ्या चढताना रागारागात पुटपुटली.

त्याच्या बेडरूमपर्यंत पोहोचताच पल्लवीने रागारागाने बेडरूमचा दरवाजा उघडला. तिचा मुलगा प्रणव आपल्या बेडवर गाढ झोपेत घोरत पडला होता. त्याला असे झोपताना पाहून ती आणखीन चिडली.

“सकाळचे दहा वाजले आहेत आणि हे बघा साहेब, कसे पाय पसरून आनंदाने झोपले आहेत.”

पल्लवीने त्याच्या अंगावरील चादर जोरात ओढली. तो गडबडून उठला आणि समोर उभ्या असलेल्या आपल्या आईकडे क्षणभर पाहिले. तो अजून पूर्णपणे जागा झाला नव्हता. त्यामुळे कदाचित त्याला आपल्या आईच्या चेहऱ्यावरील राग दिसला नसावा.

“आई, एवढ्या सकाळी सकाळी मला का उठवत आहेस? मला थोडा वेळ झोपू दे.” प्रणव आपले डोळे चोळत म्हणाला.

“एवढ्या सकाळी? अहो, साहेब तुम्हाला वेळ माहीत आहे का? दहा वाजले आहेत आणि तुम्हाला अजूनही झोपायचे आहे!” पल्लवी फणकाऱ्याने म्हणाली. “चल, तोंड धुवून खाली ये, मी तुला नाश्ता देते.”

“मला नाही करायचा नाश्ता! तू जा आणि मला झोपू दे.”

प्रणवने तिच्या हातातून चादर ओढण्याचा प्रयत्न केला. तेवढ्यात त्याच्या गालावर सणसणीत थप्पड पडली. थप्पडच्या आवाजाने त्याचे झोपेने जड झालेले डोळे खाडकन उघडले आणि आपली आई किती रागात आहे, हे त्याला जाणवले.

“दहा मिनिटांत तू खाली डायनिंग टेबलजवळ दिसायला हवा.” पल्लवी रागाने ओरडत त्याला म्हणाली. “आजपासून तू माझ्या परवानगीशिवाय खेळायला जाणार नाहीस. रोज समजावून सांगते पण तुला काहीच फरक पडत नाही. आता तुला जसे समजेल, तसेच मी समजावून सांगेन.”

प्रणव उठून बेडवर बसला आणि एका हाताने आपला लाल झालेला गाल चोळू लागला.

“दहा मिनिटात! लक्षात ठेव, नाही तर!” असे म्हणत पल्लवी त्याच्या बेडरूममधून बाहेर पडली.

पल्लवी तिथून निघून जाताच प्रणव बेडवरून उठून उभा राहिला आणि आपल्या बेडरूमला जोडलेल्या बाथरूममध्ये शिरला. दात घासताना तो विचार करू लागला की, आज अचानक आपल्या आईला एवढा राग यायला काय झालं?

गालावर थप्पड पडल्याने त्याला फारसे दुखले नाही. पण आज त्याला क्रिकेट खेळायला जाता येणार नाही, यामुळे तो नाराज झाला.

त्याला आपल्या आईचा राग चांगलाच ठाऊक होता. पल्लवीच्या रागाला तिचा नवराही घाबरत होता. आता त्याला दिवसभर घरी आईसमोर बसून, त्याच पुस्तकांसोबत वेळ घालवावा लागेल, ज्यापासून त्याची मोठ्या कष्टाने सुटका झाली होती.

आता पूर्वीसारखे स्वातंत्र्य मिळायला दोन तीन दिवस लागतील, हे त्याला आपल्या अनुभवावरून माहीत होते. दात घासल्यावर त्याने गुळणा केला आणि चेहर्‍यावर पाण्याचा शिडकावा करत तो विचार करू लागला की, आपण आपल्या आईला कसे खुश करू शकतो, म्हणजे आजच तिची शिक्षा संपू शकेल.

विचार करताना दहा मिनिटे कधी संपली त्याला कळले नाही. त्याने टॉवेल उचलला आणि बेडरूमच्या दिशेने जाऊ लागला. पण त्याला लघवी करण्याचा विचार आला. आईने एवढ्या रागारागाने बोलावले, म्हणजे ती नक्कीच तास दीड तास आपली खरडपट्टी काढेल, त्यामुळे लघवी करून जावे, असे त्याला वाटले.

त्याने बाथरूमच्या दरवाजातून बाहेर डोकावून बेडरूममधील घड्याळाकडे पाहिले तर दहा मिनिटे उलटून गेली होती. आता थोडा आणखी वेळ घेतला तर फारसा फरक पडणार नाही, असा विचार करून त्याने आपल्या पॅन्टची चैन खाली ओढली आणि आपला लंड बाहेर काढला.

सकाळी सकाळी गालावर थप्पड पडल्याने त्याचा लंड मलूल पडलेला होता. त्याने काही वेळ त्याला हलवले तेव्हा कुठे लघवीची धार बाहेर पडली. आतापर्यंत १५ मिनिटे उलटून गेली होती. तेवढ्यात त्याच्या कानावर त्याच्या आईची हाक पडली.

त्याला आपल्या आईचा राग वाढवायचा नव्हता. तो आपल्या पॅन्टची चैन पकडून मागे वळला आणि बेडरूमकडे धावत ती वर खेचू लागला. इथेच त्याची चूक झाली!


(क्रमशः)

मॉम्स मॅजिक | भाग २

घाईघाईत तो आपला लंड परत पॅन्टमध्ये घालायला विसरला. धावताना तो धक्का लागल्याने आणखी बाहेर आला आणि त्याच वेळी त्याने जोरात चैन वर खेचली. पुढच्याच क्षणी त्याचे पाय गोठले गेले आणि त्याच्या तोंडातून दीर्घ किंकाळी बाहेर पडली. असह्य वेदनेने तो ओरडू लागला. त्याच्या लंडाची मऊ...

मॉम्स मॅजिक | भाग ३

पल्लवी पुन्हा तिच्या गुडघ्यावर खाली बसली. तिने हळुवारपणे त्याचा लंड आपल्या हातात धरला. या वेळी प्रणवने तिला हात लावू दिला कारण त्याचा लंड आता चैनेमधून मोकळा झाला होता. पल्लवीने त्याच्या लंडाच्या खालील बाजूची त्वचा बघितली, तर त्यावर चैनेच्या दातांच्या चाव्याच्या खुणा...

मॉम्स मॅजिक | भाग ४

पल्लवीचे ओठ सुपाड्यापर्यंत पोहोचताच तिचे ओले ओठ त्याच्या सुपाड्याच्या बाहेरच्या कडेला स्पर्श करू लागले. पल्लवीच्या मनात कुठेतरी एक आवाज गुंजला की, ती काही चुकीचे तर नाही करत ना? पण पुढच्याच क्षणी तिने स्वतःला उत्तर दिले, "तो माझा मुलगा आहे. त्याची काळजी घेणे, हे माझे...

मॉम्स मॅजिक | भाग ६

अरे देवा! आता काय होणार मी आपल्या मुलाचा सामना कसा करणार तो आता माझ्याबद्दल काय विचार करत असेल पल्लवी स्वतःला उत्तर देत म्हणाली, नाही, त्याला माहीत होते की, तू त्याच्या लंडाच्या वेदनांचे निदान करत आहे. नाही, पल्लवी, तुझ्या मुलाचा जाड लंड पाहून तू खरंच वाहून गेलीस, तू...

मॉम्स मॅजिक | भाग ५

पल्लवी तिची जीभ प्रणवच्या लंडावर फिरवू लागली आणि तो चाटून साफ करू लागली. त्याचा लंड चाटून पूर्णपणे स्वच्छ केल्यावर तिने त्याचा सुपाडा पुन्हा एकदा ओठात घेऊन चोखला आणि मग त्यावर ओठ दाबून एक जोरदार चुंबन घेतले. "मम्मीऽऽऽ आह्हऽऽऽ मम्मीऽऽ आह्हऽऽऽ" प्रणव अजूनही सित्कारत...

मॉम्स मॅजिक | भाग ७

दुपारचे दोन वाजले होते. प्रणवला जेवण द्यायचे होते. तिला स्वतःलाही भूक लागली होती. पल्लवी दीर्घ उसासा सोडून बेडवरून उठली आणि ड्रेसिंग टेबलवरील आरशासमोर बसली. तिने केसांतून टॉवेल काढला. ती आता आरशासमोर पूर्णपणे नग्न बसली होती आणि तिचे केस तिच्या पाठीवर रुळत होते. पल्लवी...

मॉम्स मॅजिक | भाग ८

सकाळी नाश्ता केल्यावर प्रणवने त्याचा वेळ अभ्यास करण्यात घालवला. आज त्याच्या आईने त्याला इतकी मजा दिली होती की, तिला खुश करण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न करायचे त्याने ठरवले होते. प्रणव आता लहान नव्हता. इंटरनेटच्या युगात तो वाढत होता. म्हणूनच स्त्री-पुरूषातील नाते आणि...

मॉम्स मॅजिक | भाग ९

"बेटा, मी तुझ्यासाठी ऑम्लेट सँडविच बनवत आहे, तुला आणखी काही खायचे आहे का?" पल्लवी तिच्या मुलाकडे बघत म्हणाली. पल्लवी आणि प्रणव दोघेच घरी असल्याने तिला स्वयंपाकाची फारशी काळजी नव्हती. सकाळी नाश्ता केल्यावर तिला दुपारी कंटाळा यायचा म्हणून काहीतरी झटपट बनेल, असे जेवण ती...

मॉम्स मॅजिक | भाग १०

पल्लवी पुन्हा खुर्चीवर बसली आणि जेवण करू लागली. प्रणवचे लक्ष कधी चेहऱ्याकडे तर कधी तिच्या छातीकडे जायचे. प्रत्येक क्षणाला त्याच्या आईचे सौंदर्य वाढत आहे, असे त्याला वाटत होते. तिच्या श्वासोच्छवासात, बोलण्यात आणि प्रत्येक हालचालीत त्याला वेगळीच कामुकता जाणवत होती. आज...

मॉम्स मॅजिक | भाग ११

पल्लवीला अचानक तिचा मुलगा असा का वागतोय, ते कळले होते. त्याला काय म्हणायचे आहे, ते तिला समजले होते. तरीही तिला तिच्या सर्व शंका दूर करायच्या होत्या. “तुला खात्री आहे का एवढंच घडले?” पल्लवी म्हणाली. “हो मम्मी, सकाळी काय घडले, ते मला चांगलेच माहीत आहे.” प्रणव क्षणभर...

मॉम्स मॅजिक | भाग १२

पल्लवी आता तिचे तारूण्य तिच्या मुलावर लुटवणार होती. ती त्याला दररोज अशा स्वर्गीय सुखाची अनुभूती देणार होती, जे या जगात कोणतीही स्त्री त्याला देऊ शकणार नव्हती आणि तिला खात्री होती की, तिचा मुलगा सुद्धा तिच्या सर्व इच्छा पूर्ण करणार होता, ज्यापासून ती इतक्या काळ वंचित...

मॉम्स मॅजिक | भाग १३

वी पुढे पाऊल टाकण्याचा निर्णय घेतला. ती प्रणवच्या पोटावरील हात हळूहळू खाली नेऊ लागली. प्रणवच्या हृदयाचे ठोके वाढू लागले. काही क्षणात पल्लवीचा हात प्रणवच्या लंडाच्या सुपाड्यापर्यंत पोहोचला. त्याला क्षणभर वाटले की, ती तिचा हात पुन्हा मागे घेईल. पण तिच्या हाताचा त्याच्या...

मॉम्स मॅजिक | भाग १४

पल्लवीच्या पुच्चीतून किती कामरस निघाला असेल, याची कल्पना तिला तिच्या मुलाच्या बोटांवरून येत होती, जे त्याने फक्त तिच्या पायजाम्याच्या इलास्टीकमध्ये घातले होते. तिची पुच्ची ओथंबून वाहत होती आणि पायजाम्यात तीव्र स्खलन झाल्याने तिच्या ओटी पोटापर्यंतचा भाग तिच्या कामरसाने...

मॉम्स मॅजिक | भाग १५

पल्लवी मागे वळून प्रणवकडे बघू लागली. आता आई आणि मुलगा समोरासमोर होते. ती खाली वाकलेली असल्याने तिच्या कुर्तीतून तिच्या गळ्यातील मंगळसूत्र आणि गुबगुबीत स्तन खाली लोंबकळताना दिसत होते. पल्लवी त्याच्या अगदी जवळ होती, तिचे तोंड त्याच्या लंडापासून फूटभर अंतरावर होते....

मॉम्स मॅजिक | भाग १६

आता पल्लवी कल्पना करू लागली की, ती बेडवर लेटली आहे आणि प्रणव तिचे दोन्ही पाय वर करून तिच्यावर स्वार झाला आहे. तो त्याचा लंड अगदी खोलवर तिच्या पुच्चीत रेटत आहे. तो त्याचा लंड इतका आतपर्यंत घालत आहे की, तितक्या आतपर्यंत त्याचे वडील कधीच घालू शकले नाही. "बेटाऽऽ आह्हऽऽ...

मॉम्स मॅजिक | भाग १७

पल्लवीचे नितळ पोट उघडे होते आणि त्याखाली तिने प्रणवची अंडरवेअर घातलेली होती. ती अंडरवेअर तिला फिट बसली होती आणि तिचे मांसल अंग त्यातून उठून दिसत होते. आईच्या गोऱ्यापान मांड्या आणि पाय उघडे होते. तिचे वॅक्स केलेले पाय चमकत होते. तिने शर्टच्या बाह्या कोपरापर्यंत दुमडून...

मॉम्स मॅजिक | भाग १८

"तू म्हणाला होतास की, मला घरकामात मदत करशील. पण जेव्हा पहा तेव्हा तू तुझा उभा करून मला टोचतोस!" पल्लवी खोट्या रागाने प्रणवला म्हणाली. "सॉरी मम्मी." प्रणव हळू आवाजात म्हणाला. आईने अचानक पवित्रा बदलल्याने प्रणव चकित झाला. “चल इकडे ये आणि सलादसाठी ही काकडी काप. भाजी तयार...

मॉम्स मॅजिक | भाग १९

“अरे बापरे! डॅडींकडे माझी तक्रार करणार?" पल्लवी मुलाकडे पाहत म्हणाली, "त्यांना येऊ दे, मग मी पण तक्रार करेन की, तू मला कसा त्रास देतोस. मला कुठे कुठे काय काय टोचतोस आणि तुझी अंडरवेअर ओली करून मला धुवायला देतोस. मी सुद्धा त्यांना सर्व काही सांगेन." "तूच म्हणाला होतास...

मॉम्स मॅजिक | भाग २०

प्रणवने पटकन तिच्या तोंडातून बोट बाहेर काढले आणि हात झटकू लागला. पल्लवी त्याला पाहून हसू लागली. तिला हसताना पाहून प्रणवने त्याचे ओठ आईच्या ओठांवर टेकवले आणि तिचे ओठ चोखू लागला. "उम्म्मऽऽऽ उम्म्मम्मऽऽऽ" दोघेही उत्कटतेने चुंबन घेऊ लागले. एका दीर्घ चुंबनानंतर जेव्हा...

मॉम्स मॅजिक | भाग २१

पल्लवी आता न राहवून मुलाला प्रतिसाद देऊ लागली. तिने त्याला घट्ट मिठी मारली. प्रणवने तिला आणखी जवळ ओढले तर तिने पण उडी मारून त्याच्या कंबरेभोवती पायाने मिठी मारली. प्रणवने तिला उचलून घेतले होते आणि तिला उत्कटपणे चुंबत होता. काही वेळ असेच चुंबन घेतल्यावर प्रणवने तिला...

मॉम्स मॅजिक | भाग २२

"अरे, एवढी कसली घाई आरामात संपवले असते." पल्लवी मुलाला चिडवत म्हणाली. "अजून कुठे संपले?" प्रणवने त्याचा चेहरा आईच्या चेहऱ्याजवळ आणला आणि तिला काही कळायच्या आधीच तिच्या ओठांना लागलेले दूध त्याच्या जिभेने चाटले. मग त्याने त्याचा चेहरा मागे केला आणि त्याच्या हातातील...

मॉम्स मॅजिक | भाग २३

"नाही, मम्मी! म्हणजे मला दिसली म्हणून! सॉरी, मम्मी!" प्रणव चाचरत म्हणाला. "बेटा, तुला घाबरण्याचे काहीही कारण नाही, मला सगळं सांग." पल्लवी पुन्हा मुलाच्या कानात कुजबुजली. "मम्मी, तू काम करताना व्यस्त होतीस ना, तेव्हा कुर्ती थोडी बाजूला झाली होती आणि मला तुझ्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!