मॉम्स मॅजिक | भाग ११

पल्लवीला अचानक तिचा मुलगा असा का वागतोय, ते कळले होते. त्याला काय म्हणायचे आहे, ते तिला समजले होते. तरीही तिला तिच्या सर्व शंका दूर करायच्या होत्या.

“तुला खात्री आहे का एवढंच घडले?” पल्लवी म्हणाली.

“हो मम्मी, सकाळी काय घडले, ते मला चांगलेच माहीत आहे.” प्रणव क्षणभर नि:शब्द झाला, “आणि हो, आज सकाळी जसे काहीच घडले नाही, तसे भविष्यातही काहीच घडणार नाही. मी कधीच कोणालाही काहीही सांगणार नाही.” प्रणव गूढपणे म्हणाला.

पल्लवीने दीर्घ श्वास घेतला. तिच्या ओठांवर हसू आता परतले होते. तिच्या छातीवरून जणू जड ओझे उतरल्यासारखे तिला वाटत होते. आता ती निश्चिंत झाली होती. आता तिला मोकळेपणाने वागता येणार होते.

तिला प्रणवच्या समजूतदारपणावर गर्व होत होता. तिला इतका आनंद झाला होता की, तिला त्याचे आभार मानायचे होते पण फक्त शब्दात नाही, तिला त्याला दाखवून द्यायचे होते की, ती खरंच किती आभारी आहे.

पल्लवीने समोर होऊन प्रणवच्या डोक्यावरून हात फिरवला. ती त्याच्या इतकी जवळ होती की, तिचे स्तन त्याच्या छातीवर दाबले गेले होते.

पल्लवीने प्रणवच्या खांद्यावर हात ठेवले आणि हळूच तिचे तोंड पुढे केले. त्याच्या घशाला कोरड पडली, त्याचे ओठ थरथरू लागले, त्याच्या हृदय वेगाने धडधडू लागले. पल्लवीचे ओठ त्याच्या ओठांसमोर आले, त्यांच्या ओठांमध्ये क्वचितच एक इंच अंतर असेल.

त्याच्या हृदयाची धडधड पल्लवीला जाणवू लागली होती. त्याचे गरम श्वास ती तिच्या चेहऱ्यावर अनुभवत होती. त्याचा लंड कडक झाला आहे हे तिला कळले होते.

पल्लवीने काही सेकंद प्रणवच्या डोळ्यांकडे पाहत राहिली. जेव्हा तिच्या ओठांनी प्रणवच्या ओठांना हलकेच स्पर्श केला, तेव्हा तिने हळूच तिचा चेहरा उजवीकडे वळवला!

पल्लवीने तिचे ओठ हलकेच प्रणवच्या ओठांवर रगडून त्याच्या उजव्या गालावर ठेवले. गालावर आईच्या रसरशीत ओठांच्या गरम स्पर्शाने प्रणव इतका उत्तेजित झाला की, त्याला राहवले नाही.

त्याने उत्साहात आपली कंबर थोडी पुढे केली आणि पॅन्टमधील त्याचा लंड आईच्या ओटीपोटावर दाबला. पल्लवी तिच्या पोटावर त्याच्या कडक लंडाची अनुभूतीने खुश झाली.

तिने प्रणवच्या गालावर तिचे ओठ दाबले. मग त्याच्या गालावर तिची गरम जीभ फिरवून कामुकपणे त्याचा गाल चाटला. मग हळूच तिने तिचे ओठ प्रणवच्या गालावरून काढून त्याच्या कानाजवळ आणले.

“धन्यवाद बेटा, मी तुला सांगू शकत नाही की, तू माझे किती मोठे ओझे उतरवले आहेस.” पल्लवी हळुवारपणे कुजबुजली

मग पल्लवी क्षणभर गप्प बसली आणि जवळ जवळ त्याला ऐकू येणार नाही, अशा आवाजात हळुवारपणे कुजबुजली, “माझा मुलगा इतका तरूण आणि हुशार झाला आहे, हे मलाही माहीत नव्हते.”

पल्लवी पुन्हा क्षणभर गप्प राहिली आणि पुन्हा कुजबुजली, “तू असाच समजूतदारपणा दाखवला तर मी तुला वचन देते की, या सुट्ट्या आपल्या दोघांना कायम आठवणीत राहतील.”

पल्लवीने प्रणवचे खांदे आणखी घट्ट पकडले आणि तिचे पोट त्याच्या लंडावर दाबले. आईचे बोलणे ऐकून त्याचा लंड झटके मारायला लागला होता. पल्लवीने पुन्हा त्याचा गाल चाटला आणि त्याच्या गालावर एक चुंबन देऊन त्याच्यापासून दूर झाली.

प्रणवचा चेहरा लाल झाला होता, उत्तेजनेमुळे तो खूपच अस्वस्थ झाला होता. पल्लवीने खाली पाहिले तर त्याच्या पॅन्टमध्ये तंबू बनला होता आणि त्याचा लंड जोराजोरात झटके मारत होता. त्याची अवस्था पाहून तिच्या पुच्चीत खळबळ माजली.

“तू जाऊन टीव्ही लाव, मी लगेच येते.” पल्लवीने त्याला हसत हसत सांगितले आणि मागे वळून ती सिंककडे निघाली.

प्रणवला शुद्धीवर येण्यासाठी काही क्षण वेळ लागला, तोपर्यंत पल्लवीने सिंकपर्यंत पोहोचून भांडी धुवायला सुरुवात केली होती. काही क्षणात प्रणव सावरला आणि ड्रॉईंग रूममध्ये गेला.


प्रणव टीव्ही चालू करून सोफ्यावर बसला. तो एका हातात रिमोट पकडून टीव्हीवरील चॅनल बदलत होता तर दुसर्‍या हाताने त्याचा लंड चोळत होता.

त्याला अजूनही त्याच्या गालावर आईच्या जिभेची लाळ आणि ओठांची गरमी जाणवत होती. त्याच्या छातीवर आईचे दबले गेलेले मऊ स्तन आणि तिची उत्तेजेने कडक निप्पल त्याला अजूनही जाणवत होते.

आईच्या नितळ पोटाचा स्पर्श आठवून त्याचा लंड अजूनही झटके मारत होता. त्याला बाथरूममध्ये जाऊन त्याचा लंड हलवण्याची तीव्र इच्छा होत होती. पण त्याची आई भांडी आवरून लवकरच येणार होती. त्याला आता आईचा सहवास दुसर्‍या कुठल्या इच्छेपेक्षा अधिक प्रिय होता. म्हणून तो कसा तरी हस्तमैथुन करण्याची जबरदस्त इच्छा दाबण्याचा प्रयत्न करत होता.

प्रणवला एका गोष्टीचे आश्चर्य वाटत होते आणि आनंदही वाटत होता की, जेव्हा त्याने त्याचा लंड आईच्या पोटावर दाबला, तेव्हा तिने राग व्यक्त केला नाही. उलट तिने स्वतःच तिचे पोट त्याच्या लंडावर दाबले, म्हणजे त्याची आई त्याला तसे करण्याची पूर्ण अनुमती देत होती.

तो विचार करू लागला की, जर त्याला पुन्हा त्याचा लंड तिच्या पोटावर दाबायची संधी मिळाली तर त्याची आई तिची पुच्ची त्याच्या लंडावर दाबेल का? की ती त्यापेक्षा वेगळी प्रतिक्रिया देईल आणि त्याला तिच्या नग्न पुच्चीवर त्याचा लंड दाबायला मिळेल? आई तिची नग्न पुच्ची त्याच्या नग्न लंडावर दाबते, या विचाराने त्याचा लंड पुन्हा झटके मारू लागला.


इकडे किचनमध्ये भांडी आवरताना पल्लवी हसत होती. आज किती तरी दिवसांनी तिला जिवंत असल्यासारखे वाटत होते. ती खूप खुश होती. तिच्या रोमारोमात आनंद लहरी उठल्या होत्या आणि ती त्यासोबत वाहवत चालली होती.

तिचे शरीर उत्साहाने भरले होते. उत्तेजेनेमुळे निर्माण झालेल्या विद्युत लहरी तिच्या शरीरात प्रवाहीत होताना, तिला जाणवत होत्या. तिला इतकी मजा वाटत होती की, ती आज सकाळपर्यंत चिडचिड करत होती, हे तिला आता आठवतही नव्हते.

पल्लवीला आता तिच्या जीवनात दडलेला तो अपार आनंद अनुभवायचा होता, जो ती अनुभवू शकली नाही. तिला आता तिच्या आयुष्यातील प्रत्येक क्षण अविस्मरणीय बनवायचा होता.

एका स्त्रीला एका पुरूषाकडून जे लैंगिक सुख मिळते, ते सुख आता पल्लवीला हवे होते. कामाच्या ओझ्याखाली दबलेला तिचा नवरा तिला ते सुख द्यायला असक्षम होता. पण ती त्याच्यासाठी तिचे तारूण्य वाया घालवणार नव्हती.

पल्लवीच्या समोर आता तिचा मुलगा होता, जो तिला हवे ते सुख मिळवून द्यायला असक्षम होता. प्रणव देखणा होता आणि त्याचा लंड त्याच्या वडि‍लांच्या लंडापेक्षा जाडजूड आणि लांब होता.

पल्लवीने आज सकाळी त्याचा लंड चोखला होता. तो बराच टिकू शकतो आणि तिला हवे ते सुख मिळवून देऊ शकतो, यात तिला शंका नव्हती. तो तिच्या परीक्षेत पूर्ण गुणांनी उत्तीर्ण झाला होता.


(क्रमशः)

मॉम्स मॅजिक

आज सकाळपासूनच पल्लवीचा मूड खराब होता. घरातील कोणत्याही कामात तिचे मन लागत नव्हते. तिला थोडी डोकेदुखीही होती. कदाचित रात्री झोप न आल्याने असेल. "काय फालतू दिवस आहे." ती स्वतःशीच पुटपुटली. संपूर्ण घरात नीरव शांतता पसरली होती. घरातल्या प्रत्येक गोष्टीत निस्तेजपणा दिसत...

मॉम्स मॅजिक | भाग २

घाईघाईत तो आपला लंड परत पॅन्टमध्ये घालायला विसरला. धावताना तो धक्का लागल्याने आणखी बाहेर आला आणि त्याच वेळी त्याने जोरात चैन वर खेचली. पुढच्याच क्षणी त्याचे पाय गोठले गेले आणि त्याच्या तोंडातून दीर्घ किंकाळी बाहेर पडली. असह्य वेदनेने तो ओरडू लागला. त्याच्या लंडाची मऊ...

मॉम्स मॅजिक | भाग ३

पल्लवी पुन्हा तिच्या गुडघ्यावर खाली बसली. तिने हळुवारपणे त्याचा लंड आपल्या हातात धरला. या वेळी प्रणवने तिला हात लावू दिला कारण त्याचा लंड आता चैनेमधून मोकळा झाला होता. पल्लवीने त्याच्या लंडाच्या खालील बाजूची त्वचा बघितली, तर त्यावर चैनेच्या दातांच्या चाव्याच्या खुणा...

मॉम्स मॅजिक | भाग ४

पल्लवीचे ओठ सुपाड्यापर्यंत पोहोचताच तिचे ओले ओठ त्याच्या सुपाड्याच्या बाहेरच्या कडेला स्पर्श करू लागले. पल्लवीच्या मनात कुठेतरी एक आवाज गुंजला की, ती काही चुकीचे तर नाही करत ना? पण पुढच्याच क्षणी तिने स्वतःला उत्तर दिले, "तो माझा मुलगा आहे. त्याची काळजी घेणे, हे माझे...

मॉम्स मॅजिक | भाग ६

अरे देवा! आता काय होणार मी आपल्या मुलाचा सामना कसा करणार तो आता माझ्याबद्दल काय विचार करत असेल पल्लवी स्वतःला उत्तर देत म्हणाली, नाही, त्याला माहीत होते की, तू त्याच्या लंडाच्या वेदनांचे निदान करत आहे. नाही, पल्लवी, तुझ्या मुलाचा जाड लंड पाहून तू खरंच वाहून गेलीस, तू...

मॉम्स मॅजिक | भाग ५

पल्लवी तिची जीभ प्रणवच्या लंडावर फिरवू लागली आणि तो चाटून साफ करू लागली. त्याचा लंड चाटून पूर्णपणे स्वच्छ केल्यावर तिने त्याचा सुपाडा पुन्हा एकदा ओठात घेऊन चोखला आणि मग त्यावर ओठ दाबून एक जोरदार चुंबन घेतले. "मम्मीऽऽऽ आह्हऽऽऽ मम्मीऽऽ आह्हऽऽऽ" प्रणव अजूनही सित्कारत...

मॉम्स मॅजिक | भाग ७

दुपारचे दोन वाजले होते. प्रणवला जेवण द्यायचे होते. तिला स्वतःलाही भूक लागली होती. पल्लवी दीर्घ उसासा सोडून बेडवरून उठली आणि ड्रेसिंग टेबलवरील आरशासमोर बसली. तिने केसांतून टॉवेल काढला. ती आता आरशासमोर पूर्णपणे नग्न बसली होती आणि तिचे केस तिच्या पाठीवर रुळत होते. पल्लवी...

मॉम्स मॅजिक | भाग ८

सकाळी नाश्ता केल्यावर प्रणवने त्याचा वेळ अभ्यास करण्यात घालवला. आज त्याच्या आईने त्याला इतकी मजा दिली होती की, तिला खुश करण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न करायचे त्याने ठरवले होते. प्रणव आता लहान नव्हता. इंटरनेटच्या युगात तो वाढत होता. म्हणूनच स्त्री-पुरूषातील नाते आणि...

मॉम्स मॅजिक | भाग ९

"बेटा, मी तुझ्यासाठी ऑम्लेट सँडविच बनवत आहे, तुला आणखी काही खायचे आहे का?" पल्लवी तिच्या मुलाकडे बघत म्हणाली. पल्लवी आणि प्रणव दोघेच घरी असल्याने तिला स्वयंपाकाची फारशी काळजी नव्हती. सकाळी नाश्ता केल्यावर तिला दुपारी कंटाळा यायचा म्हणून काहीतरी झटपट बनेल, असे जेवण ती...

मॉम्स मॅजिक | भाग १०

पल्लवी पुन्हा खुर्चीवर बसली आणि जेवण करू लागली. प्रणवचे लक्ष कधी चेहऱ्याकडे तर कधी तिच्या छातीकडे जायचे. प्रत्येक क्षणाला त्याच्या आईचे सौंदर्य वाढत आहे, असे त्याला वाटत होते. तिच्या श्वासोच्छवासात, बोलण्यात आणि प्रत्येक हालचालीत त्याला वेगळीच कामुकता जाणवत होती. आज...

मॉम्स मॅजिक | भाग १२

पल्लवी आता तिचे तारूण्य तिच्या मुलावर लुटवणार होती. ती त्याला दररोज अशा स्वर्गीय सुखाची अनुभूती देणार होती, जे या जगात कोणतीही स्त्री त्याला देऊ शकणार नव्हती आणि तिला खात्री होती की, तिचा मुलगा सुद्धा तिच्या सर्व इच्छा पूर्ण करणार होता, ज्यापासून ती इतक्या काळ वंचित...

मॉम्स मॅजिक | भाग १३

वी पुढे पाऊल टाकण्याचा निर्णय घेतला. ती प्रणवच्या पोटावरील हात हळूहळू खाली नेऊ लागली. प्रणवच्या हृदयाचे ठोके वाढू लागले. काही क्षणात पल्लवीचा हात प्रणवच्या लंडाच्या सुपाड्यापर्यंत पोहोचला. त्याला क्षणभर वाटले की, ती तिचा हात पुन्हा मागे घेईल. पण तिच्या हाताचा त्याच्या...

मॉम्स मॅजिक | भाग १४

पल्लवीच्या पुच्चीतून किती कामरस निघाला असेल, याची कल्पना तिला तिच्या मुलाच्या बोटांवरून येत होती, जे त्याने फक्त तिच्या पायजाम्याच्या इलास्टीकमध्ये घातले होते. तिची पुच्ची ओथंबून वाहत होती आणि पायजाम्यात तीव्र स्खलन झाल्याने तिच्या ओटी पोटापर्यंतचा भाग तिच्या कामरसाने...

मॉम्स मॅजिक | भाग १५

पल्लवी मागे वळून प्रणवकडे बघू लागली. आता आई आणि मुलगा समोरासमोर होते. ती खाली वाकलेली असल्याने तिच्या कुर्तीतून तिच्या गळ्यातील मंगळसूत्र आणि गुबगुबीत स्तन खाली लोंबकळताना दिसत होते. पल्लवी त्याच्या अगदी जवळ होती, तिचे तोंड त्याच्या लंडापासून फूटभर अंतरावर होते....

मॉम्स मॅजिक | भाग १६

आता पल्लवी कल्पना करू लागली की, ती बेडवर लेटली आहे आणि प्रणव तिचे दोन्ही पाय वर करून तिच्यावर स्वार झाला आहे. तो त्याचा लंड अगदी खोलवर तिच्या पुच्चीत रेटत आहे. तो त्याचा लंड इतका आतपर्यंत घालत आहे की, तितक्या आतपर्यंत त्याचे वडील कधीच घालू शकले नाही. "बेटाऽऽ आह्हऽऽ...

मॉम्स मॅजिक | भाग १७

पल्लवीचे नितळ पोट उघडे होते आणि त्याखाली तिने प्रणवची अंडरवेअर घातलेली होती. ती अंडरवेअर तिला फिट बसली होती आणि तिचे मांसल अंग त्यातून उठून दिसत होते. आईच्या गोऱ्यापान मांड्या आणि पाय उघडे होते. तिचे वॅक्स केलेले पाय चमकत होते. तिने शर्टच्या बाह्या कोपरापर्यंत दुमडून...

मॉम्स मॅजिक | भाग १८

"तू म्हणाला होतास की, मला घरकामात मदत करशील. पण जेव्हा पहा तेव्हा तू तुझा उभा करून मला टोचतोस!" पल्लवी खोट्या रागाने प्रणवला म्हणाली. "सॉरी मम्मी." प्रणव हळू आवाजात म्हणाला. आईने अचानक पवित्रा बदलल्याने प्रणव चकित झाला. “चल इकडे ये आणि सलादसाठी ही काकडी काप. भाजी तयार...

मॉम्स मॅजिक | भाग १९

“अरे बापरे! डॅडींकडे माझी तक्रार करणार?" पल्लवी मुलाकडे पाहत म्हणाली, "त्यांना येऊ दे, मग मी पण तक्रार करेन की, तू मला कसा त्रास देतोस. मला कुठे कुठे काय काय टोचतोस आणि तुझी अंडरवेअर ओली करून मला धुवायला देतोस. मी सुद्धा त्यांना सर्व काही सांगेन." "तूच म्हणाला होतास...

मॉम्स मॅजिक | भाग २०

प्रणवने पटकन तिच्या तोंडातून बोट बाहेर काढले आणि हात झटकू लागला. पल्लवी त्याला पाहून हसू लागली. तिला हसताना पाहून प्रणवने त्याचे ओठ आईच्या ओठांवर टेकवले आणि तिचे ओठ चोखू लागला. "उम्म्मऽऽऽ उम्म्मम्मऽऽऽ" दोघेही उत्कटतेने चुंबन घेऊ लागले. एका दीर्घ चुंबनानंतर जेव्हा...

मॉम्स मॅजिक | भाग २१

पल्लवी आता न राहवून मुलाला प्रतिसाद देऊ लागली. तिने त्याला घट्ट मिठी मारली. प्रणवने तिला आणखी जवळ ओढले तर तिने पण उडी मारून त्याच्या कंबरेभोवती पायाने मिठी मारली. प्रणवने तिला उचलून घेतले होते आणि तिला उत्कटपणे चुंबत होता. काही वेळ असेच चुंबन घेतल्यावर प्रणवने तिला...

मॉम्स मॅजिक | भाग २२

"अरे, एवढी कसली घाई आरामात संपवले असते." पल्लवी मुलाला चिडवत म्हणाली. "अजून कुठे संपले?" प्रणवने त्याचा चेहरा आईच्या चेहऱ्याजवळ आणला आणि तिला काही कळायच्या आधीच तिच्या ओठांना लागलेले दूध त्याच्या जिभेने चाटले. मग त्याने त्याचा चेहरा मागे केला आणि त्याच्या हातातील...

मॉम्स मॅजिक | भाग २३

"नाही, मम्मी! म्हणजे मला दिसली म्हणून! सॉरी, मम्मी!" प्रणव चाचरत म्हणाला. "बेटा, तुला घाबरण्याचे काहीही कारण नाही, मला सगळं सांग." पल्लवी पुन्हा मुलाच्या कानात कुजबुजली. "मम्मी, तू काम करताना व्यस्त होतीस ना, तेव्हा कुर्ती थोडी बाजूला झाली होती आणि मला तुझ्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!