मॉम्स मॅजिक | भाग २२

“अरे, एवढी कसली घाई आरामात संपवले असते.” पल्लवी मुलाला चिडवत म्हणाली.

“अजून कुठे संपले?”

प्रणवने त्याचा चेहरा आईच्या चेहऱ्याजवळ आणला आणि तिला काही कळायच्या आधीच तिच्या ओठांना लागलेले दूध त्याच्या जिभेने चाटले. मग त्याने त्याचा चेहरा मागे केला आणि त्याच्या हातातील ग्लास टेबलवर ठेवून आईच्या चेहऱ्याकडे पाहू लागला.

पल्लवी काहीच बोलली नाही आणि डोळे मिटून शांत बसून राहिली. प्रणव त्याचा हात आता आईच्या अंडरवेअरवरून तिच्या गांडीवर फिरवत होता.

“बेटा, तुला माझ्याबद्दल काय वाटते?” पल्लवी कामुक आवाजात हळुवारपणे म्हणाली.

“मम्मी, तू किती गोरी आहेस आणि तुझी त्वचा किती नाजूक आणि मऊ आहे, अगदी बाळासारखी!”

पल्लवी काही वेळ शांत राहिली. मुलाच्या हाताच्या स्पर्शाने तिचे संपूर्ण शरीर थरथरत होते. तिच्या पुच्चीतून कामरस वाहू लागला होता आणि तिला ओलावा जाणवत होता.

“साफ खोटं! तू माझी खोटी स्तुती करतोयस. मला माहीत आहे की, मी एवढी पण सुंदर नाहिये.”

मुलाच्या तोंडून तिच्या सौंदर्याची स्तुती ऐकण्यासाठी पल्लवीचे कान तळमळत होते. तिला खूप मजा येत होती.

“नाही मम्मी, खरंच! माझ्या कोणत्याही मित्राची मम्मी तुझ्या इतकी सुंदर नाहिये. माझ्या मित्रांचीच काय, या जगात कोणाचीही मम्मी तुझ्या इतकी सुंदर असूच शकत नाही!”

प्रणवने पुढे होऊन आईच्या गालाचे चुंबन घेतले.

“आणि मम्मी, तुला एक सांगू?”

प्रणव जरा जास्तच उत्साहीत झाला होता. तो जे काही बोलत होता आणि तो जे काही करत होता, ते त्याच्या आईला आवडतंय, हे तिच्या चेहऱ्यावरून दिसत होते.

“सांग ना बेटा, तुला काय सांगायचंय!” पल्लवी उत्सुकतेने म्हणाली.

“मम्मी, तुझ्या नाकातली बाळी तुला खूप शोभत आहे. तिच्यामुळे तुझा चेहरा आणखी सुंदर दिसत आहे.”

प्रणवने आईच्या नाकावर चुंबन घेतले.

“आणि तुझ्या गळ्यातील मंगळसूत्र…” प्रणव बोलताना थांबला.

“माझ्या गळ्यातील मंगळसूत्र? त्याचे काय?” पल्लवीने चकित होऊन त्याच्याकडे पाहिले.

“मम्मी, तू मंगळसूत्र घातलं नाही की, कोणीच म्हणू शकणार नाही की, तू एका मुलाची आई आहेस.”

मुलाच्या बोलण्याने तिच्या ओठांवरील हसू परत आले.

“अच्छा! मग कशी दिसते मी?”

पल्लवी त्याच्या मानेवर चाटू लागली.

“आह्हऽऽ!” प्रणवने उसासा सोडला.

“मम्मी, तू इतकी तरूण दिसते की, आपण कधी पार्कमध्ये फिरायला गेलो, तर लोक तुला माझी गर्लफ्रेंड नाही तर मोठी बहीण समजतील.”

पल्लवी जोराजोरात श्वास घेत प्रणवची मान चाटत होती.

“अच्छा! तुला आता मी तुझी गर्लफ्रेंड वाटते का?” ती प्रणवच्या कानात कुजबुजली.

प्रणव आईच्या प्रश्नाने लाजला आणि गप्प बसला. त्याच्या मनात गुदगुल्या होत होत्या.

पल्लवी पुन्हा प्रणवची मान चाटू लागली आणि तो उसासे सोडत आईचे गरम श्वास त्याच्या मानेवर अनुभवत होता.

काही वेळाने आई मागे झाली तेव्हा प्रणव खाली पाहत म्हणाला, “मम्मी, तुला एक सांगू?”

“बेटा, सांग ना, तुझ्या मनात काय आहे, ते सगळं मला शकतोस!”

“मम्मी, आज दुपारी जेव्हा तू बाथरूममध्ये कपडे धुवत होतीस तेव्हा…” प्रणव चाचरत बोलला आणि थांबला.

“तेव्हा काय झालं? बेटा, सांग ना, का असा त्रास देतोयस?” पल्लवी अधीरतेने बोलली.

“तेव्हा तू तुझ्या कुर्तीच्या खाली पूर्ण नागऽऽऽ! म्हणजे तू काही घातले नव्हते आणि खाली वाकून काम करत होती तेव्हा तुझी…” प्रणव पुन्हा थांबला.

“तेव्हा माझी काय? सांग ना बेटा?” पल्लवी मुलाच्या कानाच्या पाळीवर जीभ फिरवू लागली.

“मम्मी, तुला वाईट वाटेल.” प्रणव निरागसपणे म्हणाला.

“बेटा, मी तुझ्या मांडीवर या कपड्यात अशी बसली आहे, मला का बरं वाईट वाटेल?”

पल्लवी तिची गांड हळू हळू त्याच्या लंडावर रगडू लागली.

“तू काहीही बोलला तरी मला आवडेल.”

प्रणवचा चेहरा वासनेने लाल होत होता.

“मम्मी, तेव्हा तू कुर्तीच्या खाली पूर्ण नागडी होतीस आणि तुझी गांड खूप सुंदर दिसत होती!”

मुलाच्या तोंडून तिच्या गांडीची स्तुती ऐकून पल्लवी इतकी उत्तेजित झाली की, तिने त्याच्या कानाची पाळी दातात पकडून चावली.

“अच्छा! म्हणजे तेव्हा तू फक्त माझी गांड पाहत उभा होतास का?” पल्लवी मुलाच्या कानात कामुकपणे हळुवारपणे म्हणाली.


(क्रमशः)

मॉम्स मॅजिक

आज सकाळपासूनच पल्लवीचा मूड खराब होता. घरातील कोणत्याही कामात तिचे मन लागत नव्हते. तिला थोडी डोकेदुखीही होती. कदाचित रात्री झोप न आल्याने असेल. "काय फालतू दिवस आहे." ती स्वतःशीच पुटपुटली. संपूर्ण घरात नीरव शांतता पसरली होती. घरातल्या प्रत्येक गोष्टीत निस्तेजपणा दिसत...

मॉम्स मॅजिक | भाग २

घाईघाईत तो आपला लंड परत पॅन्टमध्ये घालायला विसरला. धावताना तो धक्का लागल्याने आणखी बाहेर आला आणि त्याच वेळी त्याने जोरात चैन वर खेचली. पुढच्याच क्षणी त्याचे पाय गोठले गेले आणि त्याच्या तोंडातून दीर्घ किंकाळी बाहेर पडली. असह्य वेदनेने तो ओरडू लागला. त्याच्या लंडाची मऊ...

मॉम्स मॅजिक | भाग ३

पल्लवी पुन्हा तिच्या गुडघ्यावर खाली बसली. तिने हळुवारपणे त्याचा लंड आपल्या हातात धरला. या वेळी प्रणवने तिला हात लावू दिला कारण त्याचा लंड आता चैनेमधून मोकळा झाला होता. पल्लवीने त्याच्या लंडाच्या खालील बाजूची त्वचा बघितली, तर त्यावर चैनेच्या दातांच्या चाव्याच्या खुणा...

मॉम्स मॅजिक | भाग ४

पल्लवीचे ओठ सुपाड्यापर्यंत पोहोचताच तिचे ओले ओठ त्याच्या सुपाड्याच्या बाहेरच्या कडेला स्पर्श करू लागले. पल्लवीच्या मनात कुठेतरी एक आवाज गुंजला की, ती काही चुकीचे तर नाही करत ना? पण पुढच्याच क्षणी तिने स्वतःला उत्तर दिले, "तो माझा मुलगा आहे. त्याची काळजी घेणे, हे माझे...

मॉम्स मॅजिक | भाग ६

अरे देवा! आता काय होणार मी आपल्या मुलाचा सामना कसा करणार तो आता माझ्याबद्दल काय विचार करत असेल पल्लवी स्वतःला उत्तर देत म्हणाली, नाही, त्याला माहीत होते की, तू त्याच्या लंडाच्या वेदनांचे निदान करत आहे. नाही, पल्लवी, तुझ्या मुलाचा जाड लंड पाहून तू खरंच वाहून गेलीस, तू...

मॉम्स मॅजिक | भाग ५

पल्लवी तिची जीभ प्रणवच्या लंडावर फिरवू लागली आणि तो चाटून साफ करू लागली. त्याचा लंड चाटून पूर्णपणे स्वच्छ केल्यावर तिने त्याचा सुपाडा पुन्हा एकदा ओठात घेऊन चोखला आणि मग त्यावर ओठ दाबून एक जोरदार चुंबन घेतले. "मम्मीऽऽऽ आह्हऽऽऽ मम्मीऽऽ आह्हऽऽऽ" प्रणव अजूनही सित्कारत...

मॉम्स मॅजिक | भाग ७

दुपारचे दोन वाजले होते. प्रणवला जेवण द्यायचे होते. तिला स्वतःलाही भूक लागली होती. पल्लवी दीर्घ उसासा सोडून बेडवरून उठली आणि ड्रेसिंग टेबलवरील आरशासमोर बसली. तिने केसांतून टॉवेल काढला. ती आता आरशासमोर पूर्णपणे नग्न बसली होती आणि तिचे केस तिच्या पाठीवर रुळत होते. पल्लवी...

मॉम्स मॅजिक | भाग ८

सकाळी नाश्ता केल्यावर प्रणवने त्याचा वेळ अभ्यास करण्यात घालवला. आज त्याच्या आईने त्याला इतकी मजा दिली होती की, तिला खुश करण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न करायचे त्याने ठरवले होते. प्रणव आता लहान नव्हता. इंटरनेटच्या युगात तो वाढत होता. म्हणूनच स्त्री-पुरूषातील नाते आणि...

मॉम्स मॅजिक | भाग ९

"बेटा, मी तुझ्यासाठी ऑम्लेट सँडविच बनवत आहे, तुला आणखी काही खायचे आहे का?" पल्लवी तिच्या मुलाकडे बघत म्हणाली. पल्लवी आणि प्रणव दोघेच घरी असल्याने तिला स्वयंपाकाची फारशी काळजी नव्हती. सकाळी नाश्ता केल्यावर तिला दुपारी कंटाळा यायचा म्हणून काहीतरी झटपट बनेल, असे जेवण ती...

मॉम्स मॅजिक | भाग १०

पल्लवी पुन्हा खुर्चीवर बसली आणि जेवण करू लागली. प्रणवचे लक्ष कधी चेहऱ्याकडे तर कधी तिच्या छातीकडे जायचे. प्रत्येक क्षणाला त्याच्या आईचे सौंदर्य वाढत आहे, असे त्याला वाटत होते. तिच्या श्वासोच्छवासात, बोलण्यात आणि प्रत्येक हालचालीत त्याला वेगळीच कामुकता जाणवत होती. आज...

मॉम्स मॅजिक | भाग ११

पल्लवीला अचानक तिचा मुलगा असा का वागतोय, ते कळले होते. त्याला काय म्हणायचे आहे, ते तिला समजले होते. तरीही तिला तिच्या सर्व शंका दूर करायच्या होत्या. “तुला खात्री आहे का एवढंच घडले?” पल्लवी म्हणाली. “हो मम्मी, सकाळी काय घडले, ते मला चांगलेच माहीत आहे.” प्रणव क्षणभर...

मॉम्स मॅजिक | भाग १२

पल्लवी आता तिचे तारूण्य तिच्या मुलावर लुटवणार होती. ती त्याला दररोज अशा स्वर्गीय सुखाची अनुभूती देणार होती, जे या जगात कोणतीही स्त्री त्याला देऊ शकणार नव्हती आणि तिला खात्री होती की, तिचा मुलगा सुद्धा तिच्या सर्व इच्छा पूर्ण करणार होता, ज्यापासून ती इतक्या काळ वंचित...

मॉम्स मॅजिक | भाग १३

वी पुढे पाऊल टाकण्याचा निर्णय घेतला. ती प्रणवच्या पोटावरील हात हळूहळू खाली नेऊ लागली. प्रणवच्या हृदयाचे ठोके वाढू लागले. काही क्षणात पल्लवीचा हात प्रणवच्या लंडाच्या सुपाड्यापर्यंत पोहोचला. त्याला क्षणभर वाटले की, ती तिचा हात पुन्हा मागे घेईल. पण तिच्या हाताचा त्याच्या...

मॉम्स मॅजिक | भाग १४

पल्लवीच्या पुच्चीतून किती कामरस निघाला असेल, याची कल्पना तिला तिच्या मुलाच्या बोटांवरून येत होती, जे त्याने फक्त तिच्या पायजाम्याच्या इलास्टीकमध्ये घातले होते. तिची पुच्ची ओथंबून वाहत होती आणि पायजाम्यात तीव्र स्खलन झाल्याने तिच्या ओटी पोटापर्यंतचा भाग तिच्या कामरसाने...

मॉम्स मॅजिक | भाग १५

पल्लवी मागे वळून प्रणवकडे बघू लागली. आता आई आणि मुलगा समोरासमोर होते. ती खाली वाकलेली असल्याने तिच्या कुर्तीतून तिच्या गळ्यातील मंगळसूत्र आणि गुबगुबीत स्तन खाली लोंबकळताना दिसत होते. पल्लवी त्याच्या अगदी जवळ होती, तिचे तोंड त्याच्या लंडापासून फूटभर अंतरावर होते....

मॉम्स मॅजिक | भाग १६

आता पल्लवी कल्पना करू लागली की, ती बेडवर लेटली आहे आणि प्रणव तिचे दोन्ही पाय वर करून तिच्यावर स्वार झाला आहे. तो त्याचा लंड अगदी खोलवर तिच्या पुच्चीत रेटत आहे. तो त्याचा लंड इतका आतपर्यंत घालत आहे की, तितक्या आतपर्यंत त्याचे वडील कधीच घालू शकले नाही. "बेटाऽऽ आह्हऽऽ...

मॉम्स मॅजिक | भाग १७

पल्लवीचे नितळ पोट उघडे होते आणि त्याखाली तिने प्रणवची अंडरवेअर घातलेली होती. ती अंडरवेअर तिला फिट बसली होती आणि तिचे मांसल अंग त्यातून उठून दिसत होते. आईच्या गोऱ्यापान मांड्या आणि पाय उघडे होते. तिचे वॅक्स केलेले पाय चमकत होते. तिने शर्टच्या बाह्या कोपरापर्यंत दुमडून...

मॉम्स मॅजिक | भाग १८

"तू म्हणाला होतास की, मला घरकामात मदत करशील. पण जेव्हा पहा तेव्हा तू तुझा उभा करून मला टोचतोस!" पल्लवी खोट्या रागाने प्रणवला म्हणाली. "सॉरी मम्मी." प्रणव हळू आवाजात म्हणाला. आईने अचानक पवित्रा बदलल्याने प्रणव चकित झाला. “चल इकडे ये आणि सलादसाठी ही काकडी काप. भाजी तयार...

मॉम्स मॅजिक | भाग १९

“अरे बापरे! डॅडींकडे माझी तक्रार करणार?" पल्लवी मुलाकडे पाहत म्हणाली, "त्यांना येऊ दे, मग मी पण तक्रार करेन की, तू मला कसा त्रास देतोस. मला कुठे कुठे काय काय टोचतोस आणि तुझी अंडरवेअर ओली करून मला धुवायला देतोस. मी सुद्धा त्यांना सर्व काही सांगेन." "तूच म्हणाला होतास...

मॉम्स मॅजिक | भाग २०

प्रणवने पटकन तिच्या तोंडातून बोट बाहेर काढले आणि हात झटकू लागला. पल्लवी त्याला पाहून हसू लागली. तिला हसताना पाहून प्रणवने त्याचे ओठ आईच्या ओठांवर टेकवले आणि तिचे ओठ चोखू लागला. "उम्म्मऽऽऽ उम्म्मम्मऽऽऽ" दोघेही उत्कटतेने चुंबन घेऊ लागले. एका दीर्घ चुंबनानंतर जेव्हा...

मॉम्स मॅजिक | भाग २१

पल्लवी आता न राहवून मुलाला प्रतिसाद देऊ लागली. तिने त्याला घट्ट मिठी मारली. प्रणवने तिला आणखी जवळ ओढले तर तिने पण उडी मारून त्याच्या कंबरेभोवती पायाने मिठी मारली. प्रणवने तिला उचलून घेतले होते आणि तिला उत्कटपणे चुंबत होता. काही वेळ असेच चुंबन घेतल्यावर प्रणवने तिला...

मॉम्स मॅजिक | भाग २३

"नाही, मम्मी! म्हणजे मला दिसली म्हणून! सॉरी, मम्मी!" प्रणव चाचरत म्हणाला. "बेटा, तुला घाबरण्याचे काहीही कारण नाही, मला सगळं सांग." पल्लवी पुन्हा मुलाच्या कानात कुजबुजली. "मम्मी, तू काम करताना व्यस्त होतीस ना, तेव्हा कुर्ती थोडी बाजूला झाली होती आणि मला तुझ्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!