मॉम्स मॅजिक | भाग २३

“नाही, मम्मी! म्हणजे मला दिसली म्हणून! सॉरी, मम्मी!” प्रणव चाचरत म्हणाला.

“बेटा, तुला घाबरण्याचे काहीही कारण नाही, मला सगळं सांग.” पल्लवी पुन्हा मुलाच्या कानात कुजबुजली.

“मम्मी, तू काम करताना व्यस्त होतीस ना, तेव्हा कुर्ती थोडी बाजूला झाली होती आणि मला तुझ्या पायांच्या मध्ये मागच्या बाजूने तुझी पुच्ची पण दिसली होती. ती खूप गोरी आणि सुंदर दिसत होती आणि मला ती थोडी ओली पण वाटत होती.” प्रणवने प्रामाणिकपणे सर्व सांगितले.

“बेटा, मला खरंच माहीत नव्हते की, तुला मला इतके निरखून पाहशील.” पल्लवी लाजून म्हणाली.

“मम्मी, तू आहेस इतकी सुंदर की, कितीही प्रयत्न केले तरी तुझ्यावरून नजरच हटत नाही.” प्रणव आईची स्तुती करत म्हणाला.

पल्लवीचा शर्ट अस्ताव्यस्त होऊन त्याची गाठ सुटली होती. प्रणवने आईच्या शर्टमध्ये हात घातला आणि तिच्या उघड्या स्तनावर फिरवू लागला. पल्लवी त्याला मिठी मारून शांत बसली होती आणि डोळे मिटून मुलाचा हात तिच्या छातीवर अनुभवत सित्कारत होती.

“मम्मीऽऽ मम्मीऽऽऽ” प्रणव आईच्या हलवत म्हणाला.

मुलाच्या आवाजाने पल्लवीने डोळे उघडले आणि त्याच्याकडे प्रश्नार्थक नजरेने पाहू लागली.

“मम्मी, तुला मला म्हणाली होतीस ना की, मी माझी अंडरवेअर ओली करतो, आता तूच बघ, तू काय केले आहेस!” प्रणव पल्लवीच्या कानात कुजबुजला.

पल्लवीच्या अंडरवेअरची पुढची बाजू ओली झाली होती, याची तिला कल्पना होती.

“बेटा, मी तर सकाळपासूनच ओली होत आहे.” पल्लवी जणू काही झालेच नाही, अशा अविर्भावात म्हणाली आणि डोळे मिटून घेतले.

“पण मम्मी, तुझी अंडरवेअर ओली व्हायला एवढं काय झालं?”

“बेटा, सकाळपासून तू मला मागून टोचत आहेस. आताही मला घालून टोचत आहेस. माझी ही अवस्था फक्त तुझ्यामुळेच झाली आहे!”

पल्लवीने प्रणवचा हात गुडघ्यावरून उचलून तिच्या अंडरवेअरवर ठेवला.

प्रणव आता अंडरवेअरवरून तिच्या पुच्चीला चोळू लागला पण त्याच्या डिझाईनमुळे त्याला तिची पुच्ची स्पष्टपणे जाणवत नव्हते, जशी दुपारी जाणवत होती. दुपारी आईने पायजामा घातला होता आणि त्याच्या पातळ कपड्यावरून त्याला आईची ओली पुच्ची स्पष्टपणे जाणवत होती.

“बेटा, मी विचार करत होते की, आता सुट्ट्या संपेपर्यंत तू घरीच राहणार आहेस. मग दिवसभर आपण घरी असे रिकामे बसलो तर लवकरच आपल्याला कंटाळवाणे वाटेल. त्यामुळे मला वाटते की, आपण काहीतरी असे काम करायला हवे, ज्यामुळे आपला थोडा व्यायाम पण होईल.” पल्लवी हळुवारपणे म्हणाली.

“मम्मी, तुला काय म्हणायचंय मला कळले नाही.”

प्रणव आता बिनधास्तपणे आईच्या अंडरवेअरवरून तिची पुच्ची रगडत होता.

“बेटा, आपण दिवसभर सुस्त बसून राहिलो तर लवकरच आळशी होऊ. त्यामुळे आपण काहीतरी असे काम करायला हवे की, आपले आरोग्य पण चांगले राहील आणि आपला छान वेळ पण जाईल.” पल्लवी पुन्हा हळुवारपणे म्हणाली.

“हो, मम्मी. तुझे म्हणणे अगदी बरोबर आहे! पण काय काम करायचे आपण दोघांनी?”

प्रणवने त्याचा हात आईच्या अंडरवेअरच्या पुढच्या बाजूला असलेले खिशातून आत घातला.

“मी पण हाच विचार करत होते. घरात तर फारसे काम नाहिये. मग आपण दोघांनी मिळून एखादा खेळ खेळला तर?”

पल्लवीला प्रणवचा लंड तिच्या गांडीवर झटके मारताना जाणवत होता. त्याने त्याचा हात अंडरवेअरच्या खिशातून आत घातला होता. आता तिचा मुलगा लवकरच तिच्या नग्न पुच्चीला स्पर्श करणार होता. पल्लवीचे संपूर्ण शरीर थरथरत होते. पहिल्यांदाच तिचा मुलगा तिच्या नग्न पुच्चीला स्पर्श करणार होता!

“मम्मी, कोणता खेळ खेळायचा?” प्रणव उत्साहाने म्हणाला.

प्रणव त्याच्या बोटांनी आईच्या ओल्या पुच्चीला स्पर्श करण्यात यशस्वी झाला.

“आह्हऽऽऽ बेटाऽऽ!” पल्लवी सित्कारली.

“बेटा, तू मला म्हणाला होतास की, तुझ्या शरीरात खूप ताकद आहे. मग आपण कुस्ती खेळली तर कसे होईल?” पल्लवीने तिचे ओठ दाताखाली दाबले.

“मम्मी, तू इतकी नाजूक आहेस, माझ्यासोबत कुस्ती कशी खेळणार? नको तुला लागेल!” प्रणव हसत म्हणाला.

प्रणवला त्याचे बोट आईच्या ओल्या पुच्चीत घालायचे होते, पण अंडरवेअरच्या खिशातून त्याचा हात आणखी आत जात नव्हता.

“बेटा, मला एवढ्या वर्षाचा अनुभव आहे की, मी रात्रंदिवस तुझ्यासोबत पलंगावर कुस्ती खेळू शकते. तुझ्या शरीरात कितीही ताकद असली तरी प्रत्येक वेळी तुला हरवू शकते. बेटा, खेळशील ना माझ्याबरोबर?” पल्लवी त्याच्या कानात कुजबुजली.

“हो, मम्मी. मी नक्की खेळेन आणि तुला हरवण्याचा प्रयत्न करेन. तुझ्यासोबत रात्रंदिवस पलंग कुस्ती खेळायला मला पण खूप मजा येईल.” प्रणव उत्साहाने म्हणाला.

त्याने आईच्या अंडरवेअरच्या खिशातून हात बाहेर काढला आणि इलास्टीकमध्ये आत घालून थेट आईच्या पुच्चीकडे जाऊ लागला. तेवढ्यात पल्लवीने त्याचा हात पकडला आणि मागे ओढला.

तिने प्रणवच्या मांडीवरून उडी मारली आणि सोफ्यापासून थोडे दूर जाऊन उभी राहिली. प्रणव आईकडे पाहून स्तब्ध झाला. तिचा शर्ट पूर्णपणे अस्ताव्यस्त झाला होता आणि अंडरवेअर खाली सरकली होती.

“बेटा, माझ्यासोबत पलंग कुस्ती खेळायची असेल तर थोड्या वेळाने तुझ्या पहिलवानाला घेऊन माझ्या बेडरूममध्ये ये, तोपर्यंत मी आखाडा सजवते.”


(क्रमशः)

मॉम्स मॅजिक

आज सकाळपासूनच पल्लवीचा मूड खराब होता. घरातील कोणत्याही कामात तिचे मन लागत नव्हते. तिला थोडी डोकेदुखीही होती. कदाचित रात्री झोप न आल्याने असेल. "काय फालतू दिवस आहे." ती स्वतःशीच पुटपुटली. संपूर्ण घरात नीरव शांतता पसरली होती. घरातल्या प्रत्येक गोष्टीत निस्तेजपणा दिसत...

मॉम्स मॅजिक | भाग २

घाईघाईत तो आपला लंड परत पॅन्टमध्ये घालायला विसरला. धावताना तो धक्का लागल्याने आणखी बाहेर आला आणि त्याच वेळी त्याने जोरात चैन वर खेचली. पुढच्याच क्षणी त्याचे पाय गोठले गेले आणि त्याच्या तोंडातून दीर्घ किंकाळी बाहेर पडली. असह्य वेदनेने तो ओरडू लागला. त्याच्या लंडाची मऊ...

मॉम्स मॅजिक | भाग ३

पल्लवी पुन्हा तिच्या गुडघ्यावर खाली बसली. तिने हळुवारपणे त्याचा लंड आपल्या हातात धरला. या वेळी प्रणवने तिला हात लावू दिला कारण त्याचा लंड आता चैनेमधून मोकळा झाला होता. पल्लवीने त्याच्या लंडाच्या खालील बाजूची त्वचा बघितली, तर त्यावर चैनेच्या दातांच्या चाव्याच्या खुणा...

मॉम्स मॅजिक | भाग ४

पल्लवीचे ओठ सुपाड्यापर्यंत पोहोचताच तिचे ओले ओठ त्याच्या सुपाड्याच्या बाहेरच्या कडेला स्पर्श करू लागले. पल्लवीच्या मनात कुठेतरी एक आवाज गुंजला की, ती काही चुकीचे तर नाही करत ना? पण पुढच्याच क्षणी तिने स्वतःला उत्तर दिले, "तो माझा मुलगा आहे. त्याची काळजी घेणे, हे माझे...

मॉम्स मॅजिक | भाग ६

अरे देवा! आता काय होणार मी आपल्या मुलाचा सामना कसा करणार तो आता माझ्याबद्दल काय विचार करत असेल पल्लवी स्वतःला उत्तर देत म्हणाली, नाही, त्याला माहीत होते की, तू त्याच्या लंडाच्या वेदनांचे निदान करत आहे. नाही, पल्लवी, तुझ्या मुलाचा जाड लंड पाहून तू खरंच वाहून गेलीस, तू...

मॉम्स मॅजिक | भाग ५

पल्लवी तिची जीभ प्रणवच्या लंडावर फिरवू लागली आणि तो चाटून साफ करू लागली. त्याचा लंड चाटून पूर्णपणे स्वच्छ केल्यावर तिने त्याचा सुपाडा पुन्हा एकदा ओठात घेऊन चोखला आणि मग त्यावर ओठ दाबून एक जोरदार चुंबन घेतले. "मम्मीऽऽऽ आह्हऽऽऽ मम्मीऽऽ आह्हऽऽऽ" प्रणव अजूनही सित्कारत...

मॉम्स मॅजिक | भाग ७

दुपारचे दोन वाजले होते. प्रणवला जेवण द्यायचे होते. तिला स्वतःलाही भूक लागली होती. पल्लवी दीर्घ उसासा सोडून बेडवरून उठली आणि ड्रेसिंग टेबलवरील आरशासमोर बसली. तिने केसांतून टॉवेल काढला. ती आता आरशासमोर पूर्णपणे नग्न बसली होती आणि तिचे केस तिच्या पाठीवर रुळत होते. पल्लवी...

मॉम्स मॅजिक | भाग ८

सकाळी नाश्ता केल्यावर प्रणवने त्याचा वेळ अभ्यास करण्यात घालवला. आज त्याच्या आईने त्याला इतकी मजा दिली होती की, तिला खुश करण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न करायचे त्याने ठरवले होते. प्रणव आता लहान नव्हता. इंटरनेटच्या युगात तो वाढत होता. म्हणूनच स्त्री-पुरूषातील नाते आणि...

मॉम्स मॅजिक | भाग ९

"बेटा, मी तुझ्यासाठी ऑम्लेट सँडविच बनवत आहे, तुला आणखी काही खायचे आहे का?" पल्लवी तिच्या मुलाकडे बघत म्हणाली. पल्लवी आणि प्रणव दोघेच घरी असल्याने तिला स्वयंपाकाची फारशी काळजी नव्हती. सकाळी नाश्ता केल्यावर तिला दुपारी कंटाळा यायचा म्हणून काहीतरी झटपट बनेल, असे जेवण ती...

मॉम्स मॅजिक | भाग १०

पल्लवी पुन्हा खुर्चीवर बसली आणि जेवण करू लागली. प्रणवचे लक्ष कधी चेहऱ्याकडे तर कधी तिच्या छातीकडे जायचे. प्रत्येक क्षणाला त्याच्या आईचे सौंदर्य वाढत आहे, असे त्याला वाटत होते. तिच्या श्वासोच्छवासात, बोलण्यात आणि प्रत्येक हालचालीत त्याला वेगळीच कामुकता जाणवत होती. आज...

मॉम्स मॅजिक | भाग ११

पल्लवीला अचानक तिचा मुलगा असा का वागतोय, ते कळले होते. त्याला काय म्हणायचे आहे, ते तिला समजले होते. तरीही तिला तिच्या सर्व शंका दूर करायच्या होत्या. “तुला खात्री आहे का एवढंच घडले?” पल्लवी म्हणाली. “हो मम्मी, सकाळी काय घडले, ते मला चांगलेच माहीत आहे.” प्रणव क्षणभर...

मॉम्स मॅजिक | भाग १२

पल्लवी आता तिचे तारूण्य तिच्या मुलावर लुटवणार होती. ती त्याला दररोज अशा स्वर्गीय सुखाची अनुभूती देणार होती, जे या जगात कोणतीही स्त्री त्याला देऊ शकणार नव्हती आणि तिला खात्री होती की, तिचा मुलगा सुद्धा तिच्या सर्व इच्छा पूर्ण करणार होता, ज्यापासून ती इतक्या काळ वंचित...

मॉम्स मॅजिक | भाग १३

वी पुढे पाऊल टाकण्याचा निर्णय घेतला. ती प्रणवच्या पोटावरील हात हळूहळू खाली नेऊ लागली. प्रणवच्या हृदयाचे ठोके वाढू लागले. काही क्षणात पल्लवीचा हात प्रणवच्या लंडाच्या सुपाड्यापर्यंत पोहोचला. त्याला क्षणभर वाटले की, ती तिचा हात पुन्हा मागे घेईल. पण तिच्या हाताचा त्याच्या...

मॉम्स मॅजिक | भाग १४

पल्लवीच्या पुच्चीतून किती कामरस निघाला असेल, याची कल्पना तिला तिच्या मुलाच्या बोटांवरून येत होती, जे त्याने फक्त तिच्या पायजाम्याच्या इलास्टीकमध्ये घातले होते. तिची पुच्ची ओथंबून वाहत होती आणि पायजाम्यात तीव्र स्खलन झाल्याने तिच्या ओटी पोटापर्यंतचा भाग तिच्या कामरसाने...

मॉम्स मॅजिक | भाग १५

पल्लवी मागे वळून प्रणवकडे बघू लागली. आता आई आणि मुलगा समोरासमोर होते. ती खाली वाकलेली असल्याने तिच्या कुर्तीतून तिच्या गळ्यातील मंगळसूत्र आणि गुबगुबीत स्तन खाली लोंबकळताना दिसत होते. पल्लवी त्याच्या अगदी जवळ होती, तिचे तोंड त्याच्या लंडापासून फूटभर अंतरावर होते....

मॉम्स मॅजिक | भाग १६

आता पल्लवी कल्पना करू लागली की, ती बेडवर लेटली आहे आणि प्रणव तिचे दोन्ही पाय वर करून तिच्यावर स्वार झाला आहे. तो त्याचा लंड अगदी खोलवर तिच्या पुच्चीत रेटत आहे. तो त्याचा लंड इतका आतपर्यंत घालत आहे की, तितक्या आतपर्यंत त्याचे वडील कधीच घालू शकले नाही. "बेटाऽऽ आह्हऽऽ...

मॉम्स मॅजिक | भाग १७

पल्लवीचे नितळ पोट उघडे होते आणि त्याखाली तिने प्रणवची अंडरवेअर घातलेली होती. ती अंडरवेअर तिला फिट बसली होती आणि तिचे मांसल अंग त्यातून उठून दिसत होते. आईच्या गोऱ्यापान मांड्या आणि पाय उघडे होते. तिचे वॅक्स केलेले पाय चमकत होते. तिने शर्टच्या बाह्या कोपरापर्यंत दुमडून...

मॉम्स मॅजिक | भाग १८

"तू म्हणाला होतास की, मला घरकामात मदत करशील. पण जेव्हा पहा तेव्हा तू तुझा उभा करून मला टोचतोस!" पल्लवी खोट्या रागाने प्रणवला म्हणाली. "सॉरी मम्मी." प्रणव हळू आवाजात म्हणाला. आईने अचानक पवित्रा बदलल्याने प्रणव चकित झाला. “चल इकडे ये आणि सलादसाठी ही काकडी काप. भाजी तयार...

मॉम्स मॅजिक | भाग १९

“अरे बापरे! डॅडींकडे माझी तक्रार करणार?" पल्लवी मुलाकडे पाहत म्हणाली, "त्यांना येऊ दे, मग मी पण तक्रार करेन की, तू मला कसा त्रास देतोस. मला कुठे कुठे काय काय टोचतोस आणि तुझी अंडरवेअर ओली करून मला धुवायला देतोस. मी सुद्धा त्यांना सर्व काही सांगेन." "तूच म्हणाला होतास...

मॉम्स मॅजिक | भाग २०

प्रणवने पटकन तिच्या तोंडातून बोट बाहेर काढले आणि हात झटकू लागला. पल्लवी त्याला पाहून हसू लागली. तिला हसताना पाहून प्रणवने त्याचे ओठ आईच्या ओठांवर टेकवले आणि तिचे ओठ चोखू लागला. "उम्म्मऽऽऽ उम्म्मम्मऽऽऽ" दोघेही उत्कटतेने चुंबन घेऊ लागले. एका दीर्घ चुंबनानंतर जेव्हा...

मॉम्स मॅजिक | भाग २१

पल्लवी आता न राहवून मुलाला प्रतिसाद देऊ लागली. तिने त्याला घट्ट मिठी मारली. प्रणवने तिला आणखी जवळ ओढले तर तिने पण उडी मारून त्याच्या कंबरेभोवती पायाने मिठी मारली. प्रणवने तिला उचलून घेतले होते आणि तिला उत्कटपणे चुंबत होता. काही वेळ असेच चुंबन घेतल्यावर प्रणवने तिला...

मॉम्स मॅजिक | भाग २२

"अरे, एवढी कसली घाई आरामात संपवले असते." पल्लवी मुलाला चिडवत म्हणाली. "अजून कुठे संपले?" प्रणवने त्याचा चेहरा आईच्या चेहऱ्याजवळ आणला आणि तिला काही कळायच्या आधीच तिच्या ओठांना लागलेले दूध त्याच्या जिभेने चाटले. मग त्याने त्याचा चेहरा मागे केला आणि त्याच्या हातातील...

error: नका ना दाजी असं छळू!!