मॉम्स मॅजिक | भाग ३

पल्लवी पुन्हा तिच्या गुडघ्यावर खाली बसली. तिने हळुवारपणे त्याचा लंड आपल्या हातात धरला. या वेळी प्रणवने तिला हात लावू दिला कारण त्याचा लंड आता चैनेमधून मोकळा झाला होता.

पल्लवीने त्याच्या लंडाच्या खालील बाजूची त्वचा बघितली, तर त्यावर चैनेच्या दातांच्या चाव्याच्या खुणा होत्या आणि आजूबाजूच्या त्वचेचा बराचसा भाग लाल झाला होता.

तिने तिच्या अंगठ्याने आणि तर्जनीने त्याचा लंड पकडून वर केला आणि दुसऱ्या हाताने त्या जागेला हळुवारपणे चोळायला लागली.

“आह्ह्हऽऽऽऽ मम्मी, दुखत आहे.”

पल्लवीने आपल्या मुलाच्या लंडाच्या घायाळ झालेल्या त्वचेकडे बघितले आणि नंतर अश्रूंनी ओल्या झालेल्या त्याच्या रडवेल्या निरागस चेहऱ्याकडे बघितले. मग तिने एक दीर्घ श्वास घेतला आणि आपले रसरशीत नाजूक ओठ त्याच्या लंडाच्या घायाळ त्वचेवर टेकवले.

“आह्ह्हऽऽ” प्रणव सित्कारला.

पल्लवी तिचे नाजूक ओठ त्याच्या लंडाच्या त्वचेवर हळुवार फिरवत होती. हळूच ती त्याच्या घायाळ त्वचेवर चुंबन करत होती. त्या संवेदनशील जागेवर आईच्या नाजूक ओठांचा स्पर्श प्रणवला खूप गोड वाटला आणि तो लगेच शांत झाला.

“उम्म्म मम्मी, आत्ता थोडं बरं वाटतंय.”

प्रणवचे बोलणे ऐकून पल्लवीच्या ओठांवर हसू पसरले.

“पुरूषाला आपल्या लंडावरील स्त्रीच्या ओठांचा नाजूक स्पर्श नेहमीच सुखावह वाटतो. जरी ती स्त्री त्याची लाडकी आई असली तरीही!” पल्लवी मनात म्हणाली.

प्रणवच्या बोलण्याने पल्लवी थोडी उत्तेजित झाली आणि त्याच्या पूर्ण लंडाला आपल्या नाजूक ओठांनी चुंबू लागली. काही क्षणातच आईच्या ओठांच्या नाजूक स्पर्शाने प्रणव एका सुखद अनुभूतीत बुडून गेला.

“आह्ह्ह मम्मी, आता त्रास कमी होत आहे. प्लीज, मम्मी, असेच करत रहा.”

पल्लवीला तेच ऐकायचे होते. तिने त्याचा लंड आणखी वर केला आणि त्याच्या त्वचेवर मुळापासून टोकापर्यंत चुंबनांचा वर्षाव केला. मग तिने आपले ओठ उघडले आणि जीभ बाहेर काढली. मग तिने हळुवारपणे आपल्या जिभेचा शेंडा त्याच्या जखमी त्वचेवर फिरवला.

आपल्या लंडावर आपल्या आईच्या ओल्या नाजूक जिभेचा स्पर्श जाणवताच प्रणव सित्कारला. त्याच्या तोंडून सित्कार ऐकून पल्लवीची जीभ आणखी वेगाने त्याच्या लंडाच्या खालच्या त्वचेवर रेंगाळू लागली.

“आह्ह्हऽऽऽ मम्मीऽऽऽ छान वाटतेयऽऽ मला खूप मजा येतेयऽऽऽ”

एकीकडे प्रणवच्या तोंडून बाहेर पडणारे सित्कार आता वेदनेचे नसून सुखाचे होते. आता त्याच्या वेदना नाहीशा झाल्या होत्या. तर दुसरीकडे मुलाच्या तोंडून सुखाचे सित्कार ऐकून पल्लवीच्या चेहऱ्यावर हास्य पसरले.

आता तिची जीभ फक्त त्याच्या जखमी त्वचेवरच नाही, तर आजूबाजूलाही फिरू लागली. अचानक पल्लवीला तिच्या अंगठ्यात आणि तर्जनीमध्ये पकडलेल्या लंडात काहीतरी हालचाल झाल्याचे जाणवले. तो थोडासा हलू लागला होता. तरीही पल्लवी मनसोक्तपणे तिची जीभ लंडाच्या मुळापासून टोकापर्यंत फिरवत होती.

प्रणवच्या वेदना केव्हाच संपल्या होत्या. आता वेदनेची जागा सुखाने घेतली होती. पण या विलक्षण आनंदाने त्याची परिस्थिती बिघडत चालली होती.

त्याला आता त्याच्या शरीरात गरमी जाणवत होती. त्याला शरीरात थोडा ताण जाणवत होता. त्याच्या लंडातील ताण क्षणाक्षणाला वाढत होता. त्याचा लंड आता ताठ होत असल्याचे त्याला जाणवले.

काही वेळातच पल्लवीलाही त्याचा लंड ताठ झाल्याचे जाणवले. तिच्या अंगठ्यात आणि तर्जनीत त्याचा आकार वाढू लागला. तिच्या जि‍भेला त्याच्या ताठर लंडाचा स्पर्श जाणवू लागला.

“इश्श्य! हा खरंच ताठ होत आहे, माझ्या मुलाचा लंड ताठ होत आहे!” पल्लवी स्वतःशीच पुटपुटली.

क्षणभर तिच्या मनात आले की, आता तिने प्रणवचा लंड सोडावा. पण पुढच्याच क्षणी तिने तो विचार मनातून झटकून टाकला.

“त्याला इतका त्रास होत आहे आणि तुला नैतिक-अनैतिकतेची काळजी वाटते? पल्लवी, तू कसली आई आहेस? आपल्या मुलाचे दुःख दूर करण्यासाठी तू आपली लाज देखील सोडू शकत नाहीस? तो बिच्चारा वेदनेने किती रडतोय ते पहा.” पल्लवी स्वतःलाच शिव्याशाप देत म्हणाली.

प्रणव खरंच तळमळत होता. जोराजोरात सित्कारत होता. पण त्याच्या तोंडातून बाहेर पडणारे सित्कार वेदनेचे नाही तर सुखाचे आहेत, हे दोघांनाही चांगलेच ठाऊक होते. प्रणवला किती मजा येत होती, हे त्याच्या लंडावरून स्पष्टपणे दिसत होते. ज्याचा आकार जवळपास सहा इंच वाढला होता आणि जो अजून वाढत होता.

त्याच्या लंडाचा आकार जसजसा वाढत होता तसा पल्लवीच्या जिभेचा वेग वाढत होता. त्याच्या लंडाचे पूर्ण कडक रूप आता तिच्या समोर होते. ते रूप आता तिच्या अंगात कामाग्नी भडकावत होते. ती आपल्या मुलाच्या दुखण्याचं निदान करत आहे, असं ती मनातल्या मनात वारंवार स्वतःला सांगत होती, पण तिचे शरीर वेगळेच सत्य प्रकट करत होते.

तिचे निप्पल्स कडक होत होते, जे तिच्या पातळ कुर्तीवरून स्पष्ट दिसत होते. तिच्या पुच्चीतून कामरस वाहू लागला होता. ती आपल्या उत्तेजनेकडे दुर्लक्ष करण्याचा प्रयत्न करत होती. पण प्रत्यक्षात तिचा स्वतःवरचा ताबा सुटत होता. तिच्या श्वासोच्छवासाची गती वाढली होती. त्यामुळे तिची छाती वर खाली होत होती. तिचे शरीर आता थरथरू लागले होते.

प्रणवचा लंड आता पूर्णपणे कडक झाला होता. आता त्याचा आकार सुमारे सात इंच झाला होता. इतका कडक होता की लोखंडाच्या कांबीसारखा भासत होता.

पल्लवीला तिच्या मुलाच्या लंडाचा तो कडकपणा जाणवायचा होता. पण नुसते जिभेने चाटून त्याचा कडकपणा ती जाणवू शकली नसती.

तिच्या मुलाच्या वेदना कमी करण्यासाठी तिने हे पाऊल उचललेच पाहिजे, असे म्हणत तिने स्वत:ला आश्वासित केले आणि त्याचा लंड आपल्या रसरशीत ओठात भरून चोखायला लागली.

प्रणवचा आनंद अनेक पटींनी वाढला आहे, बिचार्‍याला ते सहन झाले नाही आणि तो जोरजोरात सित्कारू लागला.

आपल्या मुलाच्या तोंडातून बाहेर पडणारे सित्कार ऐकून पल्लवी आणखीनच उत्तेजित झाली. हळू हळू तिचे ओठ लंडाच्या वरच्या बाजूला सरकू लागले. पल्लवीचे ओठ जसजसे वर सरकत होते तसतसे आई आणि मुलाचे श्वास आणि सित्कार वाढत होते.


(क्रमशः)

मॉम्स मॅजिक

आज सकाळपासूनच पल्लवीचा मूड खराब होता. घरातील कोणत्याही कामात तिचे मन लागत नव्हते. तिला थोडी डोकेदुखीही होती. कदाचित रात्री झोप न आल्याने असेल. "काय फालतू दिवस आहे." ती स्वतःशीच पुटपुटली. संपूर्ण घरात नीरव शांतता पसरली होती. घरातल्या प्रत्येक गोष्टीत निस्तेजपणा दिसत...

मॉम्स मॅजिक | भाग २

घाईघाईत तो आपला लंड परत पॅन्टमध्ये घालायला विसरला. धावताना तो धक्का लागल्याने आणखी बाहेर आला आणि त्याच वेळी त्याने जोरात चैन वर खेचली. पुढच्याच क्षणी त्याचे पाय गोठले गेले आणि त्याच्या तोंडातून दीर्घ किंकाळी बाहेर पडली. असह्य वेदनेने तो ओरडू लागला. त्याच्या लंडाची मऊ...

मॉम्स मॅजिक | भाग ४

पल्लवीचे ओठ सुपाड्यापर्यंत पोहोचताच तिचे ओले ओठ त्याच्या सुपाड्याच्या बाहेरच्या कडेला स्पर्श करू लागले. पल्लवीच्या मनात कुठेतरी एक आवाज गुंजला की, ती काही चुकीचे तर नाही करत ना? पण पुढच्याच क्षणी तिने स्वतःला उत्तर दिले, "तो माझा मुलगा आहे. त्याची काळजी घेणे, हे माझे...

मॉम्स मॅजिक | भाग ६

अरे देवा! आता काय होणार मी आपल्या मुलाचा सामना कसा करणार तो आता माझ्याबद्दल काय विचार करत असेल पल्लवी स्वतःला उत्तर देत म्हणाली, नाही, त्याला माहीत होते की, तू त्याच्या लंडाच्या वेदनांचे निदान करत आहे. नाही, पल्लवी, तुझ्या मुलाचा जाड लंड पाहून तू खरंच वाहून गेलीस, तू...

मॉम्स मॅजिक | भाग ५

पल्लवी तिची जीभ प्रणवच्या लंडावर फिरवू लागली आणि तो चाटून साफ करू लागली. त्याचा लंड चाटून पूर्णपणे स्वच्छ केल्यावर तिने त्याचा सुपाडा पुन्हा एकदा ओठात घेऊन चोखला आणि मग त्यावर ओठ दाबून एक जोरदार चुंबन घेतले. "मम्मीऽऽऽ आह्हऽऽऽ मम्मीऽऽ आह्हऽऽऽ" प्रणव अजूनही सित्कारत...

मॉम्स मॅजिक | भाग ७

दुपारचे दोन वाजले होते. प्रणवला जेवण द्यायचे होते. तिला स्वतःलाही भूक लागली होती. पल्लवी दीर्घ उसासा सोडून बेडवरून उठली आणि ड्रेसिंग टेबलवरील आरशासमोर बसली. तिने केसांतून टॉवेल काढला. ती आता आरशासमोर पूर्णपणे नग्न बसली होती आणि तिचे केस तिच्या पाठीवर रुळत होते. पल्लवी...

मॉम्स मॅजिक | भाग ८

सकाळी नाश्ता केल्यावर प्रणवने त्याचा वेळ अभ्यास करण्यात घालवला. आज त्याच्या आईने त्याला इतकी मजा दिली होती की, तिला खुश करण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न करायचे त्याने ठरवले होते. प्रणव आता लहान नव्हता. इंटरनेटच्या युगात तो वाढत होता. म्हणूनच स्त्री-पुरूषातील नाते आणि...

मॉम्स मॅजिक | भाग ९

"बेटा, मी तुझ्यासाठी ऑम्लेट सँडविच बनवत आहे, तुला आणखी काही खायचे आहे का?" पल्लवी तिच्या मुलाकडे बघत म्हणाली. पल्लवी आणि प्रणव दोघेच घरी असल्याने तिला स्वयंपाकाची फारशी काळजी नव्हती. सकाळी नाश्ता केल्यावर तिला दुपारी कंटाळा यायचा म्हणून काहीतरी झटपट बनेल, असे जेवण ती...

मॉम्स मॅजिक | भाग १०

पल्लवी पुन्हा खुर्चीवर बसली आणि जेवण करू लागली. प्रणवचे लक्ष कधी चेहऱ्याकडे तर कधी तिच्या छातीकडे जायचे. प्रत्येक क्षणाला त्याच्या आईचे सौंदर्य वाढत आहे, असे त्याला वाटत होते. तिच्या श्वासोच्छवासात, बोलण्यात आणि प्रत्येक हालचालीत त्याला वेगळीच कामुकता जाणवत होती. आज...

मॉम्स मॅजिक | भाग ११

पल्लवीला अचानक तिचा मुलगा असा का वागतोय, ते कळले होते. त्याला काय म्हणायचे आहे, ते तिला समजले होते. तरीही तिला तिच्या सर्व शंका दूर करायच्या होत्या. “तुला खात्री आहे का एवढंच घडले?” पल्लवी म्हणाली. “हो मम्मी, सकाळी काय घडले, ते मला चांगलेच माहीत आहे.” प्रणव क्षणभर...

मॉम्स मॅजिक | भाग १२

पल्लवी आता तिचे तारूण्य तिच्या मुलावर लुटवणार होती. ती त्याला दररोज अशा स्वर्गीय सुखाची अनुभूती देणार होती, जे या जगात कोणतीही स्त्री त्याला देऊ शकणार नव्हती आणि तिला खात्री होती की, तिचा मुलगा सुद्धा तिच्या सर्व इच्छा पूर्ण करणार होता, ज्यापासून ती इतक्या काळ वंचित...

मॉम्स मॅजिक | भाग १३

वी पुढे पाऊल टाकण्याचा निर्णय घेतला. ती प्रणवच्या पोटावरील हात हळूहळू खाली नेऊ लागली. प्रणवच्या हृदयाचे ठोके वाढू लागले. काही क्षणात पल्लवीचा हात प्रणवच्या लंडाच्या सुपाड्यापर्यंत पोहोचला. त्याला क्षणभर वाटले की, ती तिचा हात पुन्हा मागे घेईल. पण तिच्या हाताचा त्याच्या...

मॉम्स मॅजिक | भाग १४

पल्लवीच्या पुच्चीतून किती कामरस निघाला असेल, याची कल्पना तिला तिच्या मुलाच्या बोटांवरून येत होती, जे त्याने फक्त तिच्या पायजाम्याच्या इलास्टीकमध्ये घातले होते. तिची पुच्ची ओथंबून वाहत होती आणि पायजाम्यात तीव्र स्खलन झाल्याने तिच्या ओटी पोटापर्यंतचा भाग तिच्या कामरसाने...

मॉम्स मॅजिक | भाग १५

पल्लवी मागे वळून प्रणवकडे बघू लागली. आता आई आणि मुलगा समोरासमोर होते. ती खाली वाकलेली असल्याने तिच्या कुर्तीतून तिच्या गळ्यातील मंगळसूत्र आणि गुबगुबीत स्तन खाली लोंबकळताना दिसत होते. पल्लवी त्याच्या अगदी जवळ होती, तिचे तोंड त्याच्या लंडापासून फूटभर अंतरावर होते....

मॉम्स मॅजिक | भाग १६

आता पल्लवी कल्पना करू लागली की, ती बेडवर लेटली आहे आणि प्रणव तिचे दोन्ही पाय वर करून तिच्यावर स्वार झाला आहे. तो त्याचा लंड अगदी खोलवर तिच्या पुच्चीत रेटत आहे. तो त्याचा लंड इतका आतपर्यंत घालत आहे की, तितक्या आतपर्यंत त्याचे वडील कधीच घालू शकले नाही. "बेटाऽऽ आह्हऽऽ...

मॉम्स मॅजिक | भाग १७

पल्लवीचे नितळ पोट उघडे होते आणि त्याखाली तिने प्रणवची अंडरवेअर घातलेली होती. ती अंडरवेअर तिला फिट बसली होती आणि तिचे मांसल अंग त्यातून उठून दिसत होते. आईच्या गोऱ्यापान मांड्या आणि पाय उघडे होते. तिचे वॅक्स केलेले पाय चमकत होते. तिने शर्टच्या बाह्या कोपरापर्यंत दुमडून...

मॉम्स मॅजिक | भाग १८

"तू म्हणाला होतास की, मला घरकामात मदत करशील. पण जेव्हा पहा तेव्हा तू तुझा उभा करून मला टोचतोस!" पल्लवी खोट्या रागाने प्रणवला म्हणाली. "सॉरी मम्मी." प्रणव हळू आवाजात म्हणाला. आईने अचानक पवित्रा बदलल्याने प्रणव चकित झाला. “चल इकडे ये आणि सलादसाठी ही काकडी काप. भाजी तयार...

मॉम्स मॅजिक | भाग १९

“अरे बापरे! डॅडींकडे माझी तक्रार करणार?" पल्लवी मुलाकडे पाहत म्हणाली, "त्यांना येऊ दे, मग मी पण तक्रार करेन की, तू मला कसा त्रास देतोस. मला कुठे कुठे काय काय टोचतोस आणि तुझी अंडरवेअर ओली करून मला धुवायला देतोस. मी सुद्धा त्यांना सर्व काही सांगेन." "तूच म्हणाला होतास...

मॉम्स मॅजिक | भाग २०

प्रणवने पटकन तिच्या तोंडातून बोट बाहेर काढले आणि हात झटकू लागला. पल्लवी त्याला पाहून हसू लागली. तिला हसताना पाहून प्रणवने त्याचे ओठ आईच्या ओठांवर टेकवले आणि तिचे ओठ चोखू लागला. "उम्म्मऽऽऽ उम्म्मम्मऽऽऽ" दोघेही उत्कटतेने चुंबन घेऊ लागले. एका दीर्घ चुंबनानंतर जेव्हा...

मॉम्स मॅजिक | भाग २१

पल्लवी आता न राहवून मुलाला प्रतिसाद देऊ लागली. तिने त्याला घट्ट मिठी मारली. प्रणवने तिला आणखी जवळ ओढले तर तिने पण उडी मारून त्याच्या कंबरेभोवती पायाने मिठी मारली. प्रणवने तिला उचलून घेतले होते आणि तिला उत्कटपणे चुंबत होता. काही वेळ असेच चुंबन घेतल्यावर प्रणवने तिला...

मॉम्स मॅजिक | भाग २२

"अरे, एवढी कसली घाई आरामात संपवले असते." पल्लवी मुलाला चिडवत म्हणाली. "अजून कुठे संपले?" प्रणवने त्याचा चेहरा आईच्या चेहऱ्याजवळ आणला आणि तिला काही कळायच्या आधीच तिच्या ओठांना लागलेले दूध त्याच्या जिभेने चाटले. मग त्याने त्याचा चेहरा मागे केला आणि त्याच्या हातातील...

मॉम्स मॅजिक | भाग २३

"नाही, मम्मी! म्हणजे मला दिसली म्हणून! सॉरी, मम्मी!" प्रणव चाचरत म्हणाला. "बेटा, तुला घाबरण्याचे काहीही कारण नाही, मला सगळं सांग." पल्लवी पुन्हा मुलाच्या कानात कुजबुजली. "मम्मी, तू काम करताना व्यस्त होतीस ना, तेव्हा कुर्ती थोडी बाजूला झाली होती आणि मला तुझ्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!