मॉम्स मॅजिक | भाग १७

पल्लवीचे नितळ पोट उघडे होते आणि त्याखाली तिने प्रणवची अंडरवेअर घातलेली होती. ती अंडरवेअर तिला फिट बसली होती आणि तिचे मांसल अंग त्यातून उठून दिसत होते.

आईच्या गोऱ्यापान मांड्या आणि पाय उघडे होते. तिचे वॅक्स केलेले पाय चमकत होते. तिने शर्टच्या बाह्या कोपरापर्यंत दुमडून दोन्ही हातात स्टीलच्या दोन दोन बांगड्या आणि पायात चांदीचे पैजण घातले होते.

आईच्या चेहऱ्यावरील सौंदर्य आणि उत्साह वाढला होता. आता या वेशात प्रणवला ती विशीतील तरुणी वाटत होती. आईच्या रूपाने आणि तिच्या अंगातून येणाऱ्या बॉडी लोशनच्या वासाने तो मंत्रमुग्ध झाला होता.

“नाही, मम्मी! मला बिलकुल वाईट नाही वाटले.” प्रणव चाचरत बोलला.

“मम्मी, तू ह्या कपड्यात इतकी…” आईच्या रुपाकडे प्रणव पूर्णपणे संमोहित झाला होता. भावनेच्या भरात तो काय बोलणार होता, याची जाणीव झाल्यावर तो तिथेच थांबला.

“इतकी? पुढे काय? सांग ना मी कशी दिसते? तू गप्प का झालास?” पल्लवी तिची स्तुती ऐकायला उत्सुक होती.

“मम्मी, तू इतकी सुंदर दिसतेस की, माझ्याकडे शब्दच नाहीत.” प्रणव हळू आवाजात म्हणाला.

“काहीतरीच काय? मला माहितेय मी कशी दिसते. तू उगाच, माझं मन राखण्यासाठी मला सुंदर म्हणत आहेस!” पल्लवी नाटक करत म्हणाली.

“नाही, मम्मी, तू खरंच खूप सुंदर आणि…” प्रणव पुन्हा बोलता बोलता थांबला.

“आणि? पुढे सांग ना!” पल्लवी मुलाच्या तोंडून स्तुती ऐकून खुश होत होती.

“आणि तू खूप सेक्सी दिसत आहेस!”

“अच्छा! तुला मी खूप सेक्सी पण वाटत आहे?” पल्लवीने तिचा एक हात तिच्या गांडीवर ठेवला आणि थोडी पुढे वाकून ओठांचा चंबू करून प्रणवला पोझ दिली.

“खरंच, मम्मी, तू खरंच सेक्सी दिसत आहेस! खूप खूप सेक्सी!” प्रणव उत्तेजित झाला.

पल्लवी त्याच्याकडे पाहून खोडकरपणे हसायला लागली, जणू तिला त्याच्या तोंडून हेच ऐकायचे होते. तिला हसताना पाहून प्रणव भानावर आला आणि लाजला.

काही वेळाने पल्लवीने हसू थांबवले आणि स्वयंपाकाकडे लक्ष देऊ लागली. प्रणव उभा राहून तिला काम करताना पाहू लागला. त्याच्या अंडरवेअरमध्ये त्याच्या आईची गांड खूपच कामुक दिसत होती.

प्रणवने दुपारी आईला बाथरूममध्ये पाहिले, तेव्हा ती कुर्तीच्या खाली नागडी होती. त्याला तिच्या गोऱ्या पुच्चीचे आणि गांडीचे दर्शन झाले होते.

आता आई त्याच्या अंडरवेअरमध्ये होती, जी तिच्या गांडीवर फिट बसली होती. त्याला तिची नग्न पुच्ची दिसत नसली तरी समोर दिसणारे दृश्य काही कमी नव्हते.

अंडरवेअरमधून पल्लवीचे गांडीचे गोळे उठून दिसत होते. खाली तिच्या मांसल गोऱ्या मांड्या खूप मोहक वाटत होत्या तर वर त्याच्या खोडकर आईने शर्टची बटणे उघडी ठेवली होती, ज्यामुळे तिने थोडी जरी हालचाल केली, तरी तिचे हलणारे स्तन स्पष्टपणे दिसत होते.

प्रणव पल्लवीच्या जवळ जाऊन उभा राहिला आणि अगदी बारकाईने आईच्या गांडीकडे बघू लागला. पल्लवीला प्रणवच्या उपस्थितीची पूर्ण कल्पना होती. ती मुद्दाम पुढे झुकून काम करत होती, जेणेकरून त्याची नजर तिच्या गांडीकडे जावी.

आईला असे गांड हलवताना बघून प्रणवचा हात आपोआप पल्लवीच्या गांडीकडे गेला, जणू काही त्याचा हातावर ताबा नव्हता!

“आह्ह!” मुलाच्या हाताचा स्पर्श जाणवताच पल्लवीने उसासा टाकला.

“मम्मी, तू खरंच खूप सेक्सी दिसत आहेस. इतकी सेक्सी दिसत आहेस की, मी तुला सांगू शकत नाही.” प्रणव तिच्या गांडीवर हात फिरवत म्हणाला.

आईच्या मादक गांडीने, जणू प्रणवच्या मनावर ताबा केला होता. तो पुन्हा भान हरवू लागला.

“उम्म्मऽऽऽ” पल्लवी पुन्हा उसासा टाकत म्हणाली, “मला तुझी अंडरवेअर खूप आवडली, माझ्या पॅन्टीपेक्षा ही खूप आरामदायक आहे. आणि…”

प्रणवने आईच्या गांडीवरून हात काढून तिच्या कंबरेवर आणला आणि तिला मागून मिठीत भरले. पल्लवीने मागे होऊन तिची गुबगुबीत मऊ गांड मुलाच्या लंडावर दाबली. प्रणव तिच्या मानेवर चुंबू लागला आणि कंबर हलवून त्याचा लंड आईच्या गांडीवर रगडू लागला.

“स्स्सऽऽऽ” पल्लवीने सित्कारत हळुवारपणे मान मागे वळवली.

“आणि खरं सांगू? तुझ्या अंडरवेअरमधून खूप छान वास येत होता. मला वाटते, तू त्यात काहीतरी सांडलं असशील. कदाचित, दुपारी काहीतरी पडलं असेल.”

प्रणवने आईच्या मानेवरील ओठ मागे घेतले. पल्लवीचे बोलणे ऐकून त्याचे गाल लाल होऊ लागले.

“सांग ना, तुझ्या अंडरवेअरमध्ये काय पडलं होतं?” पल्लवी तिची गांड मुलाच्या लंडावर दाबत कामुक आवाजात बोलली.

“सॉरी मम्मी!”

प्रणव अजूनच लाजला. पण त्याने तिच्या कंबरेवरून हात काढले नाही, उलट तिला आणखी जवळ ओढले. आता त्याने त्याचा लंड तिच्या गांडीवर इतका जोरात दाबला होता की, तो तिच्या गांडीच्या फटीत तो घुसला होता.

पल्लवीला समजले की, परिस्थिती तिच्या नियंत्रणाच्या बाहेर चालली आहे. तिची पुच्ची पूर्ण ओली झाली होती. पण अजून योग्य वेळ आली नव्हती. तिला काही वेळ थांबायचे होते, म्हणून ती प्रणवची मिठी सोडवत पुढे गेली.

प्रणवचा लंड जेव्हा तिच्या गांडीच्या फटीतून बाहेर आला, तेव्हा तो जोराजोरात झटके मारत होता.


(क्रमशः)

मॉम्स मॅजिक

आज सकाळपासूनच पल्लवीचा मूड खराब होता. घरातील कोणत्याही कामात तिचे मन लागत नव्हते. तिला थोडी डोकेदुखीही होती. कदाचित रात्री झोप न आल्याने असेल. "काय फालतू दिवस आहे." ती स्वतःशीच पुटपुटली. संपूर्ण घरात नीरव शांतता पसरली होती. घरातल्या प्रत्येक गोष्टीत निस्तेजपणा दिसत...

मॉम्स मॅजिक | भाग २

घाईघाईत तो आपला लंड परत पॅन्टमध्ये घालायला विसरला. धावताना तो धक्का लागल्याने आणखी बाहेर आला आणि त्याच वेळी त्याने जोरात चैन वर खेचली. पुढच्याच क्षणी त्याचे पाय गोठले गेले आणि त्याच्या तोंडातून दीर्घ किंकाळी बाहेर पडली. असह्य वेदनेने तो ओरडू लागला. त्याच्या लंडाची मऊ...

मॉम्स मॅजिक | भाग ३

पल्लवी पुन्हा तिच्या गुडघ्यावर खाली बसली. तिने हळुवारपणे त्याचा लंड आपल्या हातात धरला. या वेळी प्रणवने तिला हात लावू दिला कारण त्याचा लंड आता चैनेमधून मोकळा झाला होता. पल्लवीने त्याच्या लंडाच्या खालील बाजूची त्वचा बघितली, तर त्यावर चैनेच्या दातांच्या चाव्याच्या खुणा...

मॉम्स मॅजिक | भाग ४

पल्लवीचे ओठ सुपाड्यापर्यंत पोहोचताच तिचे ओले ओठ त्याच्या सुपाड्याच्या बाहेरच्या कडेला स्पर्श करू लागले. पल्लवीच्या मनात कुठेतरी एक आवाज गुंजला की, ती काही चुकीचे तर नाही करत ना? पण पुढच्याच क्षणी तिने स्वतःला उत्तर दिले, "तो माझा मुलगा आहे. त्याची काळजी घेणे, हे माझे...

मॉम्स मॅजिक | भाग ६

अरे देवा! आता काय होणार मी आपल्या मुलाचा सामना कसा करणार तो आता माझ्याबद्दल काय विचार करत असेल पल्लवी स्वतःला उत्तर देत म्हणाली, नाही, त्याला माहीत होते की, तू त्याच्या लंडाच्या वेदनांचे निदान करत आहे. नाही, पल्लवी, तुझ्या मुलाचा जाड लंड पाहून तू खरंच वाहून गेलीस, तू...

मॉम्स मॅजिक | भाग ५

पल्लवी तिची जीभ प्रणवच्या लंडावर फिरवू लागली आणि तो चाटून साफ करू लागली. त्याचा लंड चाटून पूर्णपणे स्वच्छ केल्यावर तिने त्याचा सुपाडा पुन्हा एकदा ओठात घेऊन चोखला आणि मग त्यावर ओठ दाबून एक जोरदार चुंबन घेतले. "मम्मीऽऽऽ आह्हऽऽऽ मम्मीऽऽ आह्हऽऽऽ" प्रणव अजूनही सित्कारत...

मॉम्स मॅजिक | भाग ७

दुपारचे दोन वाजले होते. प्रणवला जेवण द्यायचे होते. तिला स्वतःलाही भूक लागली होती. पल्लवी दीर्घ उसासा सोडून बेडवरून उठली आणि ड्रेसिंग टेबलवरील आरशासमोर बसली. तिने केसांतून टॉवेल काढला. ती आता आरशासमोर पूर्णपणे नग्न बसली होती आणि तिचे केस तिच्या पाठीवर रुळत होते. पल्लवी...

मॉम्स मॅजिक | भाग ८

सकाळी नाश्ता केल्यावर प्रणवने त्याचा वेळ अभ्यास करण्यात घालवला. आज त्याच्या आईने त्याला इतकी मजा दिली होती की, तिला खुश करण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न करायचे त्याने ठरवले होते. प्रणव आता लहान नव्हता. इंटरनेटच्या युगात तो वाढत होता. म्हणूनच स्त्री-पुरूषातील नाते आणि...

मॉम्स मॅजिक | भाग ९

"बेटा, मी तुझ्यासाठी ऑम्लेट सँडविच बनवत आहे, तुला आणखी काही खायचे आहे का?" पल्लवी तिच्या मुलाकडे बघत म्हणाली. पल्लवी आणि प्रणव दोघेच घरी असल्याने तिला स्वयंपाकाची फारशी काळजी नव्हती. सकाळी नाश्ता केल्यावर तिला दुपारी कंटाळा यायचा म्हणून काहीतरी झटपट बनेल, असे जेवण ती...

मॉम्स मॅजिक | भाग १०

पल्लवी पुन्हा खुर्चीवर बसली आणि जेवण करू लागली. प्रणवचे लक्ष कधी चेहऱ्याकडे तर कधी तिच्या छातीकडे जायचे. प्रत्येक क्षणाला त्याच्या आईचे सौंदर्य वाढत आहे, असे त्याला वाटत होते. तिच्या श्वासोच्छवासात, बोलण्यात आणि प्रत्येक हालचालीत त्याला वेगळीच कामुकता जाणवत होती. आज...

मॉम्स मॅजिक | भाग ११

पल्लवीला अचानक तिचा मुलगा असा का वागतोय, ते कळले होते. त्याला काय म्हणायचे आहे, ते तिला समजले होते. तरीही तिला तिच्या सर्व शंका दूर करायच्या होत्या. “तुला खात्री आहे का एवढंच घडले?” पल्लवी म्हणाली. “हो मम्मी, सकाळी काय घडले, ते मला चांगलेच माहीत आहे.” प्रणव क्षणभर...

मॉम्स मॅजिक | भाग १२

पल्लवी आता तिचे तारूण्य तिच्या मुलावर लुटवणार होती. ती त्याला दररोज अशा स्वर्गीय सुखाची अनुभूती देणार होती, जे या जगात कोणतीही स्त्री त्याला देऊ शकणार नव्हती आणि तिला खात्री होती की, तिचा मुलगा सुद्धा तिच्या सर्व इच्छा पूर्ण करणार होता, ज्यापासून ती इतक्या काळ वंचित...

मॉम्स मॅजिक | भाग १३

वी पुढे पाऊल टाकण्याचा निर्णय घेतला. ती प्रणवच्या पोटावरील हात हळूहळू खाली नेऊ लागली. प्रणवच्या हृदयाचे ठोके वाढू लागले. काही क्षणात पल्लवीचा हात प्रणवच्या लंडाच्या सुपाड्यापर्यंत पोहोचला. त्याला क्षणभर वाटले की, ती तिचा हात पुन्हा मागे घेईल. पण तिच्या हाताचा त्याच्या...

मॉम्स मॅजिक | भाग १४

पल्लवीच्या पुच्चीतून किती कामरस निघाला असेल, याची कल्पना तिला तिच्या मुलाच्या बोटांवरून येत होती, जे त्याने फक्त तिच्या पायजाम्याच्या इलास्टीकमध्ये घातले होते. तिची पुच्ची ओथंबून वाहत होती आणि पायजाम्यात तीव्र स्खलन झाल्याने तिच्या ओटी पोटापर्यंतचा भाग तिच्या कामरसाने...

मॉम्स मॅजिक | भाग १५

पल्लवी मागे वळून प्रणवकडे बघू लागली. आता आई आणि मुलगा समोरासमोर होते. ती खाली वाकलेली असल्याने तिच्या कुर्तीतून तिच्या गळ्यातील मंगळसूत्र आणि गुबगुबीत स्तन खाली लोंबकळताना दिसत होते. पल्लवी त्याच्या अगदी जवळ होती, तिचे तोंड त्याच्या लंडापासून फूटभर अंतरावर होते....

मॉम्स मॅजिक | भाग १६

आता पल्लवी कल्पना करू लागली की, ती बेडवर लेटली आहे आणि प्रणव तिचे दोन्ही पाय वर करून तिच्यावर स्वार झाला आहे. तो त्याचा लंड अगदी खोलवर तिच्या पुच्चीत रेटत आहे. तो त्याचा लंड इतका आतपर्यंत घालत आहे की, तितक्या आतपर्यंत त्याचे वडील कधीच घालू शकले नाही. "बेटाऽऽ आह्हऽऽ...

मॉम्स मॅजिक | भाग १८

"तू म्हणाला होतास की, मला घरकामात मदत करशील. पण जेव्हा पहा तेव्हा तू तुझा उभा करून मला टोचतोस!" पल्लवी खोट्या रागाने प्रणवला म्हणाली. "सॉरी मम्मी." प्रणव हळू आवाजात म्हणाला. आईने अचानक पवित्रा बदलल्याने प्रणव चकित झाला. “चल इकडे ये आणि सलादसाठी ही काकडी काप. भाजी तयार...

मॉम्स मॅजिक | भाग १९

“अरे बापरे! डॅडींकडे माझी तक्रार करणार?" पल्लवी मुलाकडे पाहत म्हणाली, "त्यांना येऊ दे, मग मी पण तक्रार करेन की, तू मला कसा त्रास देतोस. मला कुठे कुठे काय काय टोचतोस आणि तुझी अंडरवेअर ओली करून मला धुवायला देतोस. मी सुद्धा त्यांना सर्व काही सांगेन." "तूच म्हणाला होतास...

मॉम्स मॅजिक | भाग २०

प्रणवने पटकन तिच्या तोंडातून बोट बाहेर काढले आणि हात झटकू लागला. पल्लवी त्याला पाहून हसू लागली. तिला हसताना पाहून प्रणवने त्याचे ओठ आईच्या ओठांवर टेकवले आणि तिचे ओठ चोखू लागला. "उम्म्मऽऽऽ उम्म्मम्मऽऽऽ" दोघेही उत्कटतेने चुंबन घेऊ लागले. एका दीर्घ चुंबनानंतर जेव्हा...

मॉम्स मॅजिक | भाग २१

पल्लवी आता न राहवून मुलाला प्रतिसाद देऊ लागली. तिने त्याला घट्ट मिठी मारली. प्रणवने तिला आणखी जवळ ओढले तर तिने पण उडी मारून त्याच्या कंबरेभोवती पायाने मिठी मारली. प्रणवने तिला उचलून घेतले होते आणि तिला उत्कटपणे चुंबत होता. काही वेळ असेच चुंबन घेतल्यावर प्रणवने तिला...

मॉम्स मॅजिक | भाग २२

"अरे, एवढी कसली घाई आरामात संपवले असते." पल्लवी मुलाला चिडवत म्हणाली. "अजून कुठे संपले?" प्रणवने त्याचा चेहरा आईच्या चेहऱ्याजवळ आणला आणि तिला काही कळायच्या आधीच तिच्या ओठांना लागलेले दूध त्याच्या जिभेने चाटले. मग त्याने त्याचा चेहरा मागे केला आणि त्याच्या हातातील...

मॉम्स मॅजिक | भाग २३

"नाही, मम्मी! म्हणजे मला दिसली म्हणून! सॉरी, मम्मी!" प्रणव चाचरत म्हणाला. "बेटा, तुला घाबरण्याचे काहीही कारण नाही, मला सगळं सांग." पल्लवी पुन्हा मुलाच्या कानात कुजबुजली. "मम्मी, तू काम करताना व्यस्त होतीस ना, तेव्हा कुर्ती थोडी बाजूला झाली होती आणि मला तुझ्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!