मॉम्स मॅजिक | भाग ४

पल्लवीचे ओठ सुपाड्यापर्यंत पोहोचताच तिचे ओले ओठ त्याच्या सुपाड्याच्या बाहेरच्या कडेला स्पर्श करू लागले.

पल्लवीच्या मनात कुठेतरी एक आवाज गुंजला की, ती काही चुकीचे तर नाही करत ना? पण पुढच्याच क्षणी तिने स्वतःला उत्तर दिले, “तो माझा मुलगा आहे. त्याची काळजी घेणे, हे माझे कर्तव्य आहे. त्याला या क्षणी माझी नितांत गरज आहे. मी जे करतेय ते त्याच्या भल्यासाठीच आहे.”

प्रणव आणि पल्लवी दोघांच्याही शरीरात कामाग्नी भडकली होती. दोघे चांगलेच तापले होते. पल्लवीचे ओठ तिच्या मुलाच्या लंडाच्या वरच्या बाजूला घट्ट झाले होते. पल्लवीने त्याचा सुपाडा तिच्या रसरशीत ओठात पकडला आणि त्यावर जीभ फिरवली.

“आह्ह्हऽऽऽ”

प्रणवच्या शरीरातून एक सुखाची सनक गेली. आईची जिभेचा स्पर्श त्याच्या लंडाच्या अत्यंत संवेदनशील त्वचेला झाल्यामुळे तो जोरात ओरडला. त्याला वाटले की, तो पडेल. म्हणून त्याने आपले हात स्वतःहून वर आणले आणि आईच्या डोक्याला घट्ट पकडून उभा राहिला.

तिच्या जिभेचा आणि ओठांचा प्रणववर होणारा इतका जबरदस्त प्रभाव पाहून पल्लवी खुश झाली. तिने ओठ घट्ट केले आणि वेगाने आपली जीभ त्याच्या सुपाड्यावर फिरवू लागली.

तिने एक हात तिच्या मुलाच्या कंबरेवर नेऊन त्याला जवळ ओढले आणि दुसर्‍या हाताने ती त्याच्या अंडकोषांना कुरवाळू लागली.

आता पल्लवीचे तोंड त्याच्या लंडावर मागे पुढे होत होते. तिच्या ओल्या नाजूक तोंडात हळूहळू आत बाहेर लंड प्रणवला उत्तेजित करत होता. आता त्याने आईचे डोके धरले आणि आपला लंड तिच्या तोंडात जोराजोरात आत बाहेर करू लागला.

आता पल्लवीच्या आणि प्रणवच्या कृतीत एवढाच फरक होता की, आतापर्यंत पल्लवी हळूहळू त्याचा लंड चोखत होती आणि चाटत होती, तर प्रणव वेगाने त्याची कंबर हलवून त्याच्या आईच्या तोंडाला खोलवर चोदत होता.

पल्लवीच्या घशाला तिच्या मुलाचा लंड स्पर्श झाला की, तिच्या तोंडातून विचित्र आवाज बाहेर पडायचे. दुसरीकडे, प्रणव दुसऱ्याच दुनियेत होता. डोळे बंद करून तो आपल्या आईच्या तोंडाला चोदत होता.

पल्लवीला लंडाच्या इतक्या तीव्र झटक्यांचा त्रास होत होता. तरीही ती त्याच्या लंड जबरदस्तीने चोखण्याचा आटोकाट प्रयत्न करत होती. त्याचा लंड तोंडात घेताच ती तिची जीभ त्याच्या सुपाड्यापासून लंडाच्या मधल्या भागापर्यंत फिरवायची. लंड आत घेताच तिचे गाल फुलायचे आणि बाहेर येताच ते पिचकायचे.

लवकरच प्रणवला त्याच्या अंडकोषात आणि लिंगाच्या मुळाशी दाब जाणवू लागला. आपण आता गळणार आहोत, हे त्याच्या लक्षात आले. तो आता अधिक तीव्रतेने त्याच्या आईच्या तोंडाला चोदायला लागला.

दुसरीकडे, या वेगाने आत बाहेर होणारा लंड चोखणे पल्लवीला शक्य नव्हते. ती फक्त तिचे ओठ आणि जीभ वापरून शक्य तितक्या लंडाला चाटण्याचा प्रयत्न करत होती.

ती आपल्या मांड्या एकमेकांवर घासून आपली उत्तेजना शमवण्याचा प्रयत्न करत होती, जे तिला सहन होत नव्हते. तिच्या पुच्चीतून निघणाऱ्या रसाने तिची पॅन्टी आणि मांड्या ओल्या झाल्या होत्या.

आता आई आणि मुलगा दोघेही स्पष्टपणे वासनेच्या प्रभावाखाली एकमेकांकडून जास्तीत जास्त कामुक सुख मिळवण्याचा प्रयत्न करत होते. दोघांनी केव्हाच लंडातील वेदना शमवण्याचे नाटक सोडले होते.

अचानक प्रणवला वाटू लागले की, त्याचा लंड त्याच्या सर्व शक्तीचा केंद्रबिंदू बनला आहे. त्याला त्याचा लंड आणखी कडक झाल्यासारखा वाटला. पल्लवीला पण त्याच्या लंडाची अस्वस्थता जाणवली.

त्या क्षणी पल्लवीच्या मनात विचार चमकून गेला की, हा कडक लंड या वेळी तिच्या पुच्चीत असता आणि तिचा मुलगा जसे या वेळी तिचे तोंड खोलवर जोराजोरात चोदत आहे, तसे त्याने तिची पुच्ची एवढ्या ताकदीने चोदली तर?

त्या कामुक विचाराने जणू वासनेच्या आगीत जळणाऱ्या त्या स्त्रीच्या आत भूकंप झाला. तिने दोन्ही हात तिच्या मुलाच्या नितंबावर ठेवले आणि तिचे तोंड त्याच्या लंडावर इतक्या वेगाने मागे पुढे करू लागली की, प्रणवने जोराजोरात धक्के देणे बंद केले.

त्याच्या आईच्या तोंडातील लाळेने भिजलेला त्याचा लंड तिच्या तोंडात आत बाहेर होताना पाहून तो काम शिखरावर पोहोचला होता. आता कोणत्याही क्षणी तो गळणार होता. प्रणवचे वडील पल्लवीच्या जिभेच्या या हल्ल्यासमोर चटकन हार मानायचे, तेव्हा तो तरी कसा टिकणार होता!

“आह्हऽऽ आह्हऽऽऽ मम्मीऽऽऽ आह्हऽऽऽ”

प्रणव सित्कारत तिच्या तोंडात आपल्या वीर्याच्या पिचकार्‍या सोडू लागला. त्याच्या लंडातून निघणार्‍या वीर्याच्या पिचकार्‍या तिच्या घशापर्यंत जाऊन आदळत होत्या.

पल्लवीने त्याच्या लंडावरील आपल्या तोंडाचा वेग कमी केला. ती हळूहळू तिचे डोके मागे पुढे करून त्याचे गोड घट्ट वीर्य गिळायला लागली.

प्रणवचे वीर्य स्खलन खूप तीव्र होते. एका मागून एक तिच्या घशावर आदळणार्‍या वीर्याच्या पिचकार्‍या पल्लवीला अवघड होत होत्या. त्यामुळे तिने आपले डोके हलवणे थांबवले आणि आपल्या मुलाचे वीर्य गिळण्यास सुरूवात केली.

त्या वेळी ती इतकी उत्तेजित झाली होती की, जर तिच्या मुलाने तिला चोदण्याची इच्छा प्रकट केली असती तर तिने तिचे पाय वर करून स्वतःच त्याच्याकडून चोदून घेतले असते.

आता वीर्य स्खलन थांबले होते. पल्लवीने त्याच्या लंडावरून तिचे तोंड काढले. तिच्या तोंडातील लाळेने ओला झालेला त्याचा लंड चमकत होता. अजूनही तो खूप कडक होता.

तिने त्याचा लंड तिच्या हाताच्या मुठीत घट्ट पकडला आणि मूठ मागे पुढे करू लागली. त्याच्या लंडात जमा झालेल्या वीर्याचे थेंब बाहेर आले. पल्लवीने पटकन तिची जीभ बाहेर काढली आणि लंडाखाली नेली आणि ते थेंब आपल्या जिभेने चाटले.

“मम्मीऽऽऽ मम्मीऽऽ आह्हऽऽऽ” प्रणव सित्कारला.

तिने पुन्हा त्याचा लंड मुठीत घट्ट पकडला आणि मूठ मागे पुढे केली. परंतु, या वेळी फक्त एकच थेंब बाहेर आला. पल्लवीने तिच्या जिभेच्या शेंड्याने तो थेंब चाटला.

“मम्मीऽऽऽ आह्हऽऽऽ आह्हऽऽऽ” प्रणव पुन्हा सित्कारला.


(क्रमशः)

मॉम्स मॅजिक

आज सकाळपासूनच पल्लवीचा मूड खराब होता. घरातील कोणत्याही कामात तिचे मन लागत नव्हते. तिला थोडी डोकेदुखीही होती. कदाचित रात्री झोप न आल्याने असेल. "काय फालतू दिवस आहे." ती स्वतःशीच पुटपुटली. संपूर्ण घरात नीरव शांतता पसरली होती. घरातल्या प्रत्येक गोष्टीत निस्तेजपणा दिसत...

मॉम्स मॅजिक | भाग २

घाईघाईत तो आपला लंड परत पॅन्टमध्ये घालायला विसरला. धावताना तो धक्का लागल्याने आणखी बाहेर आला आणि त्याच वेळी त्याने जोरात चैन वर खेचली. पुढच्याच क्षणी त्याचे पाय गोठले गेले आणि त्याच्या तोंडातून दीर्घ किंकाळी बाहेर पडली. असह्य वेदनेने तो ओरडू लागला. त्याच्या लंडाची मऊ...

मॉम्स मॅजिक | भाग ३

पल्लवी पुन्हा तिच्या गुडघ्यावर खाली बसली. तिने हळुवारपणे त्याचा लंड आपल्या हातात धरला. या वेळी प्रणवने तिला हात लावू दिला कारण त्याचा लंड आता चैनेमधून मोकळा झाला होता. पल्लवीने त्याच्या लंडाच्या खालील बाजूची त्वचा बघितली, तर त्यावर चैनेच्या दातांच्या चाव्याच्या खुणा...

मॉम्स मॅजिक | भाग ६

अरे देवा! आता काय होणार मी आपल्या मुलाचा सामना कसा करणार तो आता माझ्याबद्दल काय विचार करत असेल पल्लवी स्वतःला उत्तर देत म्हणाली, नाही, त्याला माहीत होते की, तू त्याच्या लंडाच्या वेदनांचे निदान करत आहे. नाही, पल्लवी, तुझ्या मुलाचा जाड लंड पाहून तू खरंच वाहून गेलीस, तू...

मॉम्स मॅजिक | भाग ५

पल्लवी तिची जीभ प्रणवच्या लंडावर फिरवू लागली आणि तो चाटून साफ करू लागली. त्याचा लंड चाटून पूर्णपणे स्वच्छ केल्यावर तिने त्याचा सुपाडा पुन्हा एकदा ओठात घेऊन चोखला आणि मग त्यावर ओठ दाबून एक जोरदार चुंबन घेतले. "मम्मीऽऽऽ आह्हऽऽऽ मम्मीऽऽ आह्हऽऽऽ" प्रणव अजूनही सित्कारत...

मॉम्स मॅजिक | भाग ७

दुपारचे दोन वाजले होते. प्रणवला जेवण द्यायचे होते. तिला स्वतःलाही भूक लागली होती. पल्लवी दीर्घ उसासा सोडून बेडवरून उठली आणि ड्रेसिंग टेबलवरील आरशासमोर बसली. तिने केसांतून टॉवेल काढला. ती आता आरशासमोर पूर्णपणे नग्न बसली होती आणि तिचे केस तिच्या पाठीवर रुळत होते. पल्लवी...

मॉम्स मॅजिक | भाग ८

सकाळी नाश्ता केल्यावर प्रणवने त्याचा वेळ अभ्यास करण्यात घालवला. आज त्याच्या आईने त्याला इतकी मजा दिली होती की, तिला खुश करण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न करायचे त्याने ठरवले होते. प्रणव आता लहान नव्हता. इंटरनेटच्या युगात तो वाढत होता. म्हणूनच स्त्री-पुरूषातील नाते आणि...

मॉम्स मॅजिक | भाग ९

"बेटा, मी तुझ्यासाठी ऑम्लेट सँडविच बनवत आहे, तुला आणखी काही खायचे आहे का?" पल्लवी तिच्या मुलाकडे बघत म्हणाली. पल्लवी आणि प्रणव दोघेच घरी असल्याने तिला स्वयंपाकाची फारशी काळजी नव्हती. सकाळी नाश्ता केल्यावर तिला दुपारी कंटाळा यायचा म्हणून काहीतरी झटपट बनेल, असे जेवण ती...

मॉम्स मॅजिक | भाग १०

पल्लवी पुन्हा खुर्चीवर बसली आणि जेवण करू लागली. प्रणवचे लक्ष कधी चेहऱ्याकडे तर कधी तिच्या छातीकडे जायचे. प्रत्येक क्षणाला त्याच्या आईचे सौंदर्य वाढत आहे, असे त्याला वाटत होते. तिच्या श्वासोच्छवासात, बोलण्यात आणि प्रत्येक हालचालीत त्याला वेगळीच कामुकता जाणवत होती. आज...

मॉम्स मॅजिक | भाग ११

पल्लवीला अचानक तिचा मुलगा असा का वागतोय, ते कळले होते. त्याला काय म्हणायचे आहे, ते तिला समजले होते. तरीही तिला तिच्या सर्व शंका दूर करायच्या होत्या. “तुला खात्री आहे का एवढंच घडले?” पल्लवी म्हणाली. “हो मम्मी, सकाळी काय घडले, ते मला चांगलेच माहीत आहे.” प्रणव क्षणभर...

मॉम्स मॅजिक | भाग १२

पल्लवी आता तिचे तारूण्य तिच्या मुलावर लुटवणार होती. ती त्याला दररोज अशा स्वर्गीय सुखाची अनुभूती देणार होती, जे या जगात कोणतीही स्त्री त्याला देऊ शकणार नव्हती आणि तिला खात्री होती की, तिचा मुलगा सुद्धा तिच्या सर्व इच्छा पूर्ण करणार होता, ज्यापासून ती इतक्या काळ वंचित...

मॉम्स मॅजिक | भाग १३

वी पुढे पाऊल टाकण्याचा निर्णय घेतला. ती प्रणवच्या पोटावरील हात हळूहळू खाली नेऊ लागली. प्रणवच्या हृदयाचे ठोके वाढू लागले. काही क्षणात पल्लवीचा हात प्रणवच्या लंडाच्या सुपाड्यापर्यंत पोहोचला. त्याला क्षणभर वाटले की, ती तिचा हात पुन्हा मागे घेईल. पण तिच्या हाताचा त्याच्या...

मॉम्स मॅजिक | भाग १४

पल्लवीच्या पुच्चीतून किती कामरस निघाला असेल, याची कल्पना तिला तिच्या मुलाच्या बोटांवरून येत होती, जे त्याने फक्त तिच्या पायजाम्याच्या इलास्टीकमध्ये घातले होते. तिची पुच्ची ओथंबून वाहत होती आणि पायजाम्यात तीव्र स्खलन झाल्याने तिच्या ओटी पोटापर्यंतचा भाग तिच्या कामरसाने...

मॉम्स मॅजिक | भाग १५

पल्लवी मागे वळून प्रणवकडे बघू लागली. आता आई आणि मुलगा समोरासमोर होते. ती खाली वाकलेली असल्याने तिच्या कुर्तीतून तिच्या गळ्यातील मंगळसूत्र आणि गुबगुबीत स्तन खाली लोंबकळताना दिसत होते. पल्लवी त्याच्या अगदी जवळ होती, तिचे तोंड त्याच्या लंडापासून फूटभर अंतरावर होते....

मॉम्स मॅजिक | भाग १६

आता पल्लवी कल्पना करू लागली की, ती बेडवर लेटली आहे आणि प्रणव तिचे दोन्ही पाय वर करून तिच्यावर स्वार झाला आहे. तो त्याचा लंड अगदी खोलवर तिच्या पुच्चीत रेटत आहे. तो त्याचा लंड इतका आतपर्यंत घालत आहे की, तितक्या आतपर्यंत त्याचे वडील कधीच घालू शकले नाही. "बेटाऽऽ आह्हऽऽ...

मॉम्स मॅजिक | भाग १७

पल्लवीचे नितळ पोट उघडे होते आणि त्याखाली तिने प्रणवची अंडरवेअर घातलेली होती. ती अंडरवेअर तिला फिट बसली होती आणि तिचे मांसल अंग त्यातून उठून दिसत होते. आईच्या गोऱ्यापान मांड्या आणि पाय उघडे होते. तिचे वॅक्स केलेले पाय चमकत होते. तिने शर्टच्या बाह्या कोपरापर्यंत दुमडून...

मॉम्स मॅजिक | भाग १८

"तू म्हणाला होतास की, मला घरकामात मदत करशील. पण जेव्हा पहा तेव्हा तू तुझा उभा करून मला टोचतोस!" पल्लवी खोट्या रागाने प्रणवला म्हणाली. "सॉरी मम्मी." प्रणव हळू आवाजात म्हणाला. आईने अचानक पवित्रा बदलल्याने प्रणव चकित झाला. “चल इकडे ये आणि सलादसाठी ही काकडी काप. भाजी तयार...

मॉम्स मॅजिक | भाग १९

“अरे बापरे! डॅडींकडे माझी तक्रार करणार?" पल्लवी मुलाकडे पाहत म्हणाली, "त्यांना येऊ दे, मग मी पण तक्रार करेन की, तू मला कसा त्रास देतोस. मला कुठे कुठे काय काय टोचतोस आणि तुझी अंडरवेअर ओली करून मला धुवायला देतोस. मी सुद्धा त्यांना सर्व काही सांगेन." "तूच म्हणाला होतास...

मॉम्स मॅजिक | भाग २०

प्रणवने पटकन तिच्या तोंडातून बोट बाहेर काढले आणि हात झटकू लागला. पल्लवी त्याला पाहून हसू लागली. तिला हसताना पाहून प्रणवने त्याचे ओठ आईच्या ओठांवर टेकवले आणि तिचे ओठ चोखू लागला. "उम्म्मऽऽऽ उम्म्मम्मऽऽऽ" दोघेही उत्कटतेने चुंबन घेऊ लागले. एका दीर्घ चुंबनानंतर जेव्हा...

मॉम्स मॅजिक | भाग २१

पल्लवी आता न राहवून मुलाला प्रतिसाद देऊ लागली. तिने त्याला घट्ट मिठी मारली. प्रणवने तिला आणखी जवळ ओढले तर तिने पण उडी मारून त्याच्या कंबरेभोवती पायाने मिठी मारली. प्रणवने तिला उचलून घेतले होते आणि तिला उत्कटपणे चुंबत होता. काही वेळ असेच चुंबन घेतल्यावर प्रणवने तिला...

मॉम्स मॅजिक | भाग २२

"अरे, एवढी कसली घाई आरामात संपवले असते." पल्लवी मुलाला चिडवत म्हणाली. "अजून कुठे संपले?" प्रणवने त्याचा चेहरा आईच्या चेहऱ्याजवळ आणला आणि तिला काही कळायच्या आधीच तिच्या ओठांना लागलेले दूध त्याच्या जिभेने चाटले. मग त्याने त्याचा चेहरा मागे केला आणि त्याच्या हातातील...

मॉम्स मॅजिक | भाग २३

"नाही, मम्मी! म्हणजे मला दिसली म्हणून! सॉरी, मम्मी!" प्रणव चाचरत म्हणाला. "बेटा, तुला घाबरण्याचे काहीही कारण नाही, मला सगळं सांग." पल्लवी पुन्हा मुलाच्या कानात कुजबुजली. "मम्मी, तू काम करताना व्यस्त होतीस ना, तेव्हा कुर्ती थोडी बाजूला झाली होती आणि मला तुझ्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!