मॉम्स मॅजिक | भाग ९

“बेटा, मी तुझ्यासाठी ऑम्लेट सँडविच बनवत आहे, तुला आणखी काही खायचे आहे का?” पल्लवी तिच्या मुलाकडे बघत म्हणाली.

पल्लवी आणि प्रणव दोघेच घरी असल्याने तिला स्वयंपाकाची फारशी काळजी नव्हती. सकाळी नाश्ता केल्यावर तिला दुपारी कंटाळा यायचा म्हणून काहीतरी झटपट बनेल, असे जेवण ती बनवायची.

“नाही मम्मी, मी फक्त सँडविच खाईन. तुला माहित आहे, मला ऑम्लेट सँडविच किती आवडते.” प्रणव त्याच्या आईकडे बघत शांतपणे म्हणाला. सुशांतमुळे त्याचा बिघडलेला मूड आता चांगला होऊ लागला होता.

“जरा थांब, पाच मिनिटांत तयार होईल.” पल्लवी तिच्या मुलाकडे पाहून हसत म्हणाली.

“काही घाई नाही, मम्मी, आरामात कर.” प्रणव किचन ओट्याकडे झुकलेल्या पल्लवीकडे बघत म्हणाला.

तो चोरट्या नजरेने पल्लवीकडे बघत होता. पल्लवी भिंतीजवळ उभी असल्याने प्रणवला तिला फक्त एका बाजूनेच बघता आले.

आज प्रणवला त्याची आई नेहमीपेक्षा सुंदर वाटत होती, जणू तिचे सौंदर्य अनेक पटींनी वाढले होते. ती खरंच इतकी सुंदर होती की, तिने कोणतेही कपडे घातले किंवा नव्या जुन्या कोणत्याही स्टाईलने केस बांधले तरी तिच्या सौंदर्यात तिळमात्र कमतरता आली नसती.

तिला सुंदर दिसण्यासाठी महागडे ड्रेसेस घालण्याची किंवा मेकअप करण्याची गरज नव्हती. त्याची आई सौंदर्याचा खजिना असूनही त्याने या आधी तिच्याकडे लक्ष का दिले नाही? असा त्याला प्रश्न पडला.

तेवढ्यात त्याचे लक्ष त्याच्या आईच्या कुर्तीच्या कटमधून दिसणाऱ्या तिच्या गोऱ्यापान कंबरेवर गेले आणि तिच्या नितळ अंगावर त्याची नजर स्थिरावली.

“बेटा, ऑम्लेट तयार आहे. तुला त्यासोबत ज्यूस देऊ का?”

“हो, मम्मी.” प्रणव डायनिंग टेबलच्या खुर्चीवर बसत म्हणाला.

प्रणव आणि त्याची आई दोघेही समोरासमोर बसून जेवण करत होते, कोणी काही बोलत नव्हते. प्रणवचे लक्ष वारंवार आईच्या चेहऱ्याकडे आणि छातीकडे जात होते. जेवताने तिचे स्तन हलत होते आणि तिच्या कुर्तीच्या गळ्यातून अर्ध्याधिक बाहेर उसळताना दिसत होते.

“तुला खेळायला जायचे असेल तर जाऊ शकतोस, मी तुला खेळण्यापासून रोखत नाही, पण तू तुझा अभ्यासही करायला हवा.” पल्लवी प्रणवकडे बघत म्हणाली.

“सॉरी मम्मी, मी आतापासून पूर्ण काळजी घेईन.” प्रणव पल्लवीच्या छातीकडे बघत म्हणाला.

“आज अभ्यास केलास का?”

“हो मम्मी, सकाळपासून करत होतो, मग थोडा वेळ झोपलो होतो.”

“छान! मग तू आता खेळायला जाऊ शकतोस!” पल्लवी प्रणवच्या चेहऱ्याकडे पाहत म्हणाली.

प्रणव टक लावून तिच्या छातीकडे बघत आहे, याची तिला कल्पना होती.

“नाही मम्मी, माझं मन नाही. मी ठरवलंय की, मी घरी बसून खूप अभ्यास करेन आणि मग तुला घरच्या कामात मदतसुद्धा करेन.” प्रणव शेवटची ओळ संकोचून बोलला.

“तू दिवसभर घरी राहून अभ्यास करशील आणि मला घरकामात मदत पण करशील? खरंच?” पल्लवी आश्चर्याने म्हणाली.

“मला तर माझ्या कानावर विश्वासच बसत नाहिये. मला कळू शकते का, अचानक हे मन परिवर्तन कशासाठी?” पल्लवी त्याची फिरकी घेत म्हणाली.

“मम्मी, मी पाहिलं की, दिवसभर तू घरी एकटीच असते. घरातील सर्व कामं तुला एकट्यालाच करावी लागतात, म्हणून मला वाटलं की, तुझ्या कामात तुला मदत करावी आणि…” प्रणव पुढे बोलले जात नव्हते.

“आणि? अजून काय?” पल्लवी मादक आवाजात हळुवारपणे बोलली.

“आणि तुला माझी साथ मिळाली की, तुझा एकटेपणाही दूर होईल.” प्रणव एका दमात बोलला.

त्याचे हृदय खूप वेगाने धडधडत होते.

“मला पण तुझ्यासोबत वेळ घालवायचा आहे.” प्रणव निरागसपणे बोलला.

त्याची नजर अजूनही तिच्या छातीवर स्थिरावलेली होती त्यामुळे त्याच्या बोलण्यातील अर्थ कळायला तिला वेळ लागला नाही.

“तुला खरंच माझी इतकी काळजी वाटते का? तुला माझ्याबरोबर वेळ घालवायचा आहे का?” पल्लवीचा आवाज अधिकच मादक झाला.

“हो मम्मी, खरंच! अभ्यासानंतर जो काही वेळ शिल्लक असतो, त्या वेळेत मी तुला घरकामात मदत करेन. तू जे सांगशील तेच मी करेन.” प्रणव उत्साहाने म्हणाला.

“माझा तर विश्वासच बसत नाहिये! तू मस्करी तर करत नाहीस ना?” पल्लवीला माहीत होते की, तिचा मुलगा खोटं बोलत नाहिये. पण तिला त्याच्या तोंडून ऐकायचे होते.

“अजिबात नाही, मम्मी! मी अजिबात मस्करी करत नाहिये, तुझी शपथ!”

“मग तुला दिवसभर घरी तुझ्या मम्मीसोबत कंटाळा नाही का येणार?” पल्लवी त्याच हळूवार आणि कामुक आवाजात म्हणाली.

“नाही मम्मी, मला तुझ्यासोबत अजिबात कंटाळा येणार नाही, उलट मला चांगले वाटेल.”

“सगळ्या सांगायच्या गोष्टी आहे, मला माहित आहे, दोन-तीन दिवसांत तुला माझा कंटाळा येईल.” पल्लवी कामुकपणे म्हणाली.

“अग मम्मी, आता मी तुला कसं सांगू की, मला तू खूप आवडतेस म्हणून मी माझ्या स्वेच्छेने हा निर्णय घेतला आहे.” प्रणव एका श्वासात बोलला.

प्रणवचे हृदय जोराजोरात धडधडू लागले. त्याच्या श्वासाची गती वाढली. आता त्याची आई काय प्रतिक्रिया देईल या विचाराने तो खूप घाबरला.

पल्लवीला तिच्या मुलाच्या चेहऱ्यावरील अस्वस्थता आणि भीती जाणवत होती. जेवण सोडून ती उभी राहिली. तिला असे उठताना पाहून प्रणवचा आणखी घाबरला. पण त्याची आई टेबलवर पुढे झुकली आणि त्याचा हात तिच्या हातात घेतला. वाकल्यामुळे तिच्या कुर्तीच्या खोल गळ्यातून तिचे गोरेपान स्तन प्रणवच्या समोर आले आणि त्याच्या लंड कडक झाला.

“मला माहित आहे, तू मनापासून म्हणतोयस. माझा तुझ्यावर पूर्ण विश्वास आहे, बेटा. मलाही तुझ्यासोबत वेळ घालवायला खूप आवडते आणि मला पण तू आवडतोस.” पल्लवी न राहवून प्रेमाने म्हणाली.

प्रणव आईचे बोलणे ऐकून खुश झाला. आता दोघांच्याही चेहऱ्यावर हसू होते. दोघेही आतून खूप खुश होते.


(क्रमशः)

मॉम्स मॅजिक

आज सकाळपासूनच पल्लवीचा मूड खराब होता. घरातील कोणत्याही कामात तिचे मन लागत नव्हते. तिला थोडी डोकेदुखीही होती. कदाचित रात्री झोप न आल्याने असेल. "काय फालतू दिवस आहे." ती स्वतःशीच पुटपुटली. संपूर्ण घरात नीरव शांतता पसरली होती. घरातल्या प्रत्येक गोष्टीत निस्तेजपणा दिसत...

मॉम्स मॅजिक | भाग २

घाईघाईत तो आपला लंड परत पॅन्टमध्ये घालायला विसरला. धावताना तो धक्का लागल्याने आणखी बाहेर आला आणि त्याच वेळी त्याने जोरात चैन वर खेचली. पुढच्याच क्षणी त्याचे पाय गोठले गेले आणि त्याच्या तोंडातून दीर्घ किंकाळी बाहेर पडली. असह्य वेदनेने तो ओरडू लागला. त्याच्या लंडाची मऊ...

मॉम्स मॅजिक | भाग ३

पल्लवी पुन्हा तिच्या गुडघ्यावर खाली बसली. तिने हळुवारपणे त्याचा लंड आपल्या हातात धरला. या वेळी प्रणवने तिला हात लावू दिला कारण त्याचा लंड आता चैनेमधून मोकळा झाला होता. पल्लवीने त्याच्या लंडाच्या खालील बाजूची त्वचा बघितली, तर त्यावर चैनेच्या दातांच्या चाव्याच्या खुणा...

मॉम्स मॅजिक | भाग ४

पल्लवीचे ओठ सुपाड्यापर्यंत पोहोचताच तिचे ओले ओठ त्याच्या सुपाड्याच्या बाहेरच्या कडेला स्पर्श करू लागले. पल्लवीच्या मनात कुठेतरी एक आवाज गुंजला की, ती काही चुकीचे तर नाही करत ना? पण पुढच्याच क्षणी तिने स्वतःला उत्तर दिले, "तो माझा मुलगा आहे. त्याची काळजी घेणे, हे माझे...

मॉम्स मॅजिक | भाग ६

अरे देवा! आता काय होणार मी आपल्या मुलाचा सामना कसा करणार तो आता माझ्याबद्दल काय विचार करत असेल पल्लवी स्वतःला उत्तर देत म्हणाली, नाही, त्याला माहीत होते की, तू त्याच्या लंडाच्या वेदनांचे निदान करत आहे. नाही, पल्लवी, तुझ्या मुलाचा जाड लंड पाहून तू खरंच वाहून गेलीस, तू...

मॉम्स मॅजिक | भाग ५

पल्लवी तिची जीभ प्रणवच्या लंडावर फिरवू लागली आणि तो चाटून साफ करू लागली. त्याचा लंड चाटून पूर्णपणे स्वच्छ केल्यावर तिने त्याचा सुपाडा पुन्हा एकदा ओठात घेऊन चोखला आणि मग त्यावर ओठ दाबून एक जोरदार चुंबन घेतले. "मम्मीऽऽऽ आह्हऽऽऽ मम्मीऽऽ आह्हऽऽऽ" प्रणव अजूनही सित्कारत...

मॉम्स मॅजिक | भाग ७

दुपारचे दोन वाजले होते. प्रणवला जेवण द्यायचे होते. तिला स्वतःलाही भूक लागली होती. पल्लवी दीर्घ उसासा सोडून बेडवरून उठली आणि ड्रेसिंग टेबलवरील आरशासमोर बसली. तिने केसांतून टॉवेल काढला. ती आता आरशासमोर पूर्णपणे नग्न बसली होती आणि तिचे केस तिच्या पाठीवर रुळत होते. पल्लवी...

मॉम्स मॅजिक | भाग ८

सकाळी नाश्ता केल्यावर प्रणवने त्याचा वेळ अभ्यास करण्यात घालवला. आज त्याच्या आईने त्याला इतकी मजा दिली होती की, तिला खुश करण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न करायचे त्याने ठरवले होते. प्रणव आता लहान नव्हता. इंटरनेटच्या युगात तो वाढत होता. म्हणूनच स्त्री-पुरूषातील नाते आणि...

मॉम्स मॅजिक | भाग १०

पल्लवी पुन्हा खुर्चीवर बसली आणि जेवण करू लागली. प्रणवचे लक्ष कधी चेहऱ्याकडे तर कधी तिच्या छातीकडे जायचे. प्रत्येक क्षणाला त्याच्या आईचे सौंदर्य वाढत आहे, असे त्याला वाटत होते. तिच्या श्वासोच्छवासात, बोलण्यात आणि प्रत्येक हालचालीत त्याला वेगळीच कामुकता जाणवत होती. आज...

मॉम्स मॅजिक | भाग ११

पल्लवीला अचानक तिचा मुलगा असा का वागतोय, ते कळले होते. त्याला काय म्हणायचे आहे, ते तिला समजले होते. तरीही तिला तिच्या सर्व शंका दूर करायच्या होत्या. “तुला खात्री आहे का एवढंच घडले?” पल्लवी म्हणाली. “हो मम्मी, सकाळी काय घडले, ते मला चांगलेच माहीत आहे.” प्रणव क्षणभर...

मॉम्स मॅजिक | भाग १२

पल्लवी आता तिचे तारूण्य तिच्या मुलावर लुटवणार होती. ती त्याला दररोज अशा स्वर्गीय सुखाची अनुभूती देणार होती, जे या जगात कोणतीही स्त्री त्याला देऊ शकणार नव्हती आणि तिला खात्री होती की, तिचा मुलगा सुद्धा तिच्या सर्व इच्छा पूर्ण करणार होता, ज्यापासून ती इतक्या काळ वंचित...

मॉम्स मॅजिक | भाग १३

वी पुढे पाऊल टाकण्याचा निर्णय घेतला. ती प्रणवच्या पोटावरील हात हळूहळू खाली नेऊ लागली. प्रणवच्या हृदयाचे ठोके वाढू लागले. काही क्षणात पल्लवीचा हात प्रणवच्या लंडाच्या सुपाड्यापर्यंत पोहोचला. त्याला क्षणभर वाटले की, ती तिचा हात पुन्हा मागे घेईल. पण तिच्या हाताचा त्याच्या...

मॉम्स मॅजिक | भाग १४

पल्लवीच्या पुच्चीतून किती कामरस निघाला असेल, याची कल्पना तिला तिच्या मुलाच्या बोटांवरून येत होती, जे त्याने फक्त तिच्या पायजाम्याच्या इलास्टीकमध्ये घातले होते. तिची पुच्ची ओथंबून वाहत होती आणि पायजाम्यात तीव्र स्खलन झाल्याने तिच्या ओटी पोटापर्यंतचा भाग तिच्या कामरसाने...

मॉम्स मॅजिक | भाग १५

पल्लवी मागे वळून प्रणवकडे बघू लागली. आता आई आणि मुलगा समोरासमोर होते. ती खाली वाकलेली असल्याने तिच्या कुर्तीतून तिच्या गळ्यातील मंगळसूत्र आणि गुबगुबीत स्तन खाली लोंबकळताना दिसत होते. पल्लवी त्याच्या अगदी जवळ होती, तिचे तोंड त्याच्या लंडापासून फूटभर अंतरावर होते....

मॉम्स मॅजिक | भाग १६

आता पल्लवी कल्पना करू लागली की, ती बेडवर लेटली आहे आणि प्रणव तिचे दोन्ही पाय वर करून तिच्यावर स्वार झाला आहे. तो त्याचा लंड अगदी खोलवर तिच्या पुच्चीत रेटत आहे. तो त्याचा लंड इतका आतपर्यंत घालत आहे की, तितक्या आतपर्यंत त्याचे वडील कधीच घालू शकले नाही. "बेटाऽऽ आह्हऽऽ...

मॉम्स मॅजिक | भाग १७

पल्लवीचे नितळ पोट उघडे होते आणि त्याखाली तिने प्रणवची अंडरवेअर घातलेली होती. ती अंडरवेअर तिला फिट बसली होती आणि तिचे मांसल अंग त्यातून उठून दिसत होते. आईच्या गोऱ्यापान मांड्या आणि पाय उघडे होते. तिचे वॅक्स केलेले पाय चमकत होते. तिने शर्टच्या बाह्या कोपरापर्यंत दुमडून...

मॉम्स मॅजिक | भाग १८

"तू म्हणाला होतास की, मला घरकामात मदत करशील. पण जेव्हा पहा तेव्हा तू तुझा उभा करून मला टोचतोस!" पल्लवी खोट्या रागाने प्रणवला म्हणाली. "सॉरी मम्मी." प्रणव हळू आवाजात म्हणाला. आईने अचानक पवित्रा बदलल्याने प्रणव चकित झाला. “चल इकडे ये आणि सलादसाठी ही काकडी काप. भाजी तयार...

मॉम्स मॅजिक | भाग १९

“अरे बापरे! डॅडींकडे माझी तक्रार करणार?" पल्लवी मुलाकडे पाहत म्हणाली, "त्यांना येऊ दे, मग मी पण तक्रार करेन की, तू मला कसा त्रास देतोस. मला कुठे कुठे काय काय टोचतोस आणि तुझी अंडरवेअर ओली करून मला धुवायला देतोस. मी सुद्धा त्यांना सर्व काही सांगेन." "तूच म्हणाला होतास...

मॉम्स मॅजिक | भाग २०

प्रणवने पटकन तिच्या तोंडातून बोट बाहेर काढले आणि हात झटकू लागला. पल्लवी त्याला पाहून हसू लागली. तिला हसताना पाहून प्रणवने त्याचे ओठ आईच्या ओठांवर टेकवले आणि तिचे ओठ चोखू लागला. "उम्म्मऽऽऽ उम्म्मम्मऽऽऽ" दोघेही उत्कटतेने चुंबन घेऊ लागले. एका दीर्घ चुंबनानंतर जेव्हा...

मॉम्स मॅजिक | भाग २१

पल्लवी आता न राहवून मुलाला प्रतिसाद देऊ लागली. तिने त्याला घट्ट मिठी मारली. प्रणवने तिला आणखी जवळ ओढले तर तिने पण उडी मारून त्याच्या कंबरेभोवती पायाने मिठी मारली. प्रणवने तिला उचलून घेतले होते आणि तिला उत्कटपणे चुंबत होता. काही वेळ असेच चुंबन घेतल्यावर प्रणवने तिला...

मॉम्स मॅजिक | भाग २२

"अरे, एवढी कसली घाई आरामात संपवले असते." पल्लवी मुलाला चिडवत म्हणाली. "अजून कुठे संपले?" प्रणवने त्याचा चेहरा आईच्या चेहऱ्याजवळ आणला आणि तिला काही कळायच्या आधीच तिच्या ओठांना लागलेले दूध त्याच्या जिभेने चाटले. मग त्याने त्याचा चेहरा मागे केला आणि त्याच्या हातातील...

मॉम्स मॅजिक | भाग २३

"नाही, मम्मी! म्हणजे मला दिसली म्हणून! सॉरी, मम्मी!" प्रणव चाचरत म्हणाला. "बेटा, तुला घाबरण्याचे काहीही कारण नाही, मला सगळं सांग." पल्लवी पुन्हा मुलाच्या कानात कुजबुजली. "मम्मी, तू काम करताना व्यस्त होतीस ना, तेव्हा कुर्ती थोडी बाजूला झाली होती आणि मला तुझ्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!