मॉम्स मॅजिक | भाग १५

पल्लवी मागे वळून प्रणवकडे बघू लागली. आता आई आणि मुलगा समोरासमोर होते. ती खाली वाकलेली असल्याने तिच्या कुर्तीतून तिच्या गळ्यातील मंगळसूत्र आणि गुबगुबीत स्तन खाली लोंबकळताना दिसत होते.

पल्लवी त्याच्या अगदी जवळ होती, तिचे तोंड त्याच्या लंडापासून फूटभर अंतरावर होते. पल्लवीने तिचा हात प्रणवच्या पायजाम्याच्या फुगवट्यावर ठेवला तर तिला जाणवले की, त्याचा लंड चांगलाच कडक झाला आहे.

“अरे, तू पुन्हा उभा केलास? मी तुला अभ्यास करायला सांगितले आणि तू हा उभा करून मला मागून टोचत आहेस?” पल्लवी खोट्या रागाचे नाटक करत म्हणाली.

तिने पायजाम्याचे इलास्टीक पकडून त्याला खाली खेचले आणि त्याचा लंड हातात पकडला. आईने पुन्हा त्याचा लंड पकडला म्हणून प्रणव खुश झाला.

“तू माझे ऐकत नसेल, तर तुला शिक्षा देलीच पाहिजे!” ती मिश्किलपणे म्हणाली.

पल्लवीने मान वर करून त्याच्या चेहऱ्याकडे पाहिले आणि तिच्या मुठीत त्याचा लंड जोरात कुस्करला.

आईच्या हल्ल्याने प्रणव विव्हळायला लागला.

“सॉरी मम्मी! सॉरी!! मी आता जाऊन अभ्यास करतो.” प्रणव आईची विनवणी करायला लागला.

पल्लवीने त्याचा लंड सोडला आणि त्याचा पायजामा वर करत म्हणाली, “त्याला सारखं उभं करू नकोस. तो सकाळपासून खूप मेहनत करतोय, आता त्याला त्रास देऊ नकोस, थोडा आराम करू दे. त्या बिचाऱ्याला रात्री पुन्हा खूप मेहनत करावी लागणार आहे.” पल्लवी त्याच्या डोळ्यात पाहत म्हणाली.

प्रणवची अवस्था पाहून पल्लवीला हसू आवरता आले नाही. ती आज जरा जास्तच खोडकर झाली होती. मुलाला चिडवण्यात आणि भडकवण्यात तिला वेगळाच आनंद मिळत होता.


बाथरूममधून निघताच प्रणव पळत पळत त्याच्या बेडरूममध्ये आला आणि येताच त्याने त्याचा पायजामा काढला आणि बेडवर बसून त्याचा लंड चोळू लागला.

आईने मुठीत पकडून त्याचा लंड कुस्करल्यामुळे तो थोडा दुखत होता. प्रणव हळुवारपणे त्याच्या लंडावर हात फिरवू लागला आणि बाथरूममध्ये थोड्या वेळेपूर्वी घडलेला प्रसंग त्याला आठवला.

आई कशी वाकून उभी होती आणि तिची गांड हलवत होती, मग तिला त्या अवस्थेत चोदण्यासाठी तो किती उतावळा झाला होता, हे सर्व आठवत त्याने लंड मुठीत पकडला आणि हलवायला लागला.

पण लगेच त्याला आईचे बोलणे आठवले, जे ती त्याचा कुस्करताना म्हणाली होती. आईने त्याला पुन्हा लंड उभा न करण्याची ताकीद दिली होती आणि आराम करायला सांगितले होते.

पण तो स्वत:वर नियंत्रण ठेवू शकला नाही. पल्लवीने त्याला दाखवलेला नजारा पाहिल्यानंतर त्याची उत्कंठा शिगेला पोहोचली. तो पुन्हा जोराजोरात लंड हलवायला लागला.

तेवढ्यात पुन्हा आईचा चेहरा त्याच्या डोळ्यासमोर आला आणि तिचे शब्द कानात गुंजले की, त्या बिचाऱ्याला रात्री पुन्हा खूप मेहनत करावी लागणार आहे.

प्रणवने अनिच्छेने त्याच्या लंडावरून हात काढला. सकाळपासून तो दोन वेळा गळला होता, सकाळी आईच्या तोंडात, मग दुपारी पिच्चर पाहताना सोफ्यावर त्याच्या पॅन्टमध्ये. दोन्ही वेळा स्खलन खूप तीव्र होते.

या आधी तो कधीच एवढ्या जोरात स्खलित झाला नव्हता. त्यामुळे आता त्याने हस्तमैथुन करून लंड गाळला, तर कदाचित, रात्री त्याला खूप थकल्यासारखे वाटेल आणि आईला हवा तसा प्रतिसाद देता येणार नाही.

त्याच्या आईने त्याला सांगितले होते की, रात्री त्याला खूप कष्ट करावे लागतील आणि ती ज्याप्रकारे वागत होती, त्यामुळे जर रात्री तो तिला खुश करू शकला नाही, तर खरंच ती खूप चिडेल, याची त्याला जाणीव झाली.

भीतीची एक सनक प्रणवच्या अंगातून गेली आणि त्याने पटकन त्याच्या लंडावरून हात काढला. तो बेडच्या उशाला रेटून बसला आणि लंडाचे निरीक्षण करू लागला. तो जोराजोरात झटके मारत होता.

प्रणव डोळे बंद करून कल्पना करू लागला की, त्याची आई नागडी त्याच्या बाजूला लेटली आहे आणि तो तिच्या पुच्चीत त्याचा लंड घालून तिला चोदत आहे. तिचे गुलाबी निप्पल कडक झाले आहेत आणि तो त्यांना दातात पकडून चावत आहे.

“आह्हऽऽऽ आह्हऽऽऽ मम्मीऽऽऽ” प्रणव विव्हळायला लागला.

नुसत्या कल्पनेने तो इतका उत्तेजित झाला होता की, त्याचे हात पुन्हा त्याच्या लंडापर्यंत पोहचून आणि तो त्याला चोळत होते. पण दुसऱ्याच क्षणी त्याने पुन्हा त्याच्या लंडावरून हात काढून घेतले आणि बेडवरून उठून उभा राहिला.

“मला स्वतःवर नियंत्रण ठेवावे लागेल. मम्मी, तू मला खरंच वेड लावलंस!” प्रणव स्वतःला समजावून सांगत होता.


इकडे पल्लवी खूप खुश होती. तिला आज पहिल्यांदाच इतका उत्साह जाणवत होता की, तिला हवेत उडल्यासारखे वाटत होते.

पल्लवीने कपड्यांना लागलेले वीर्य हातांनी धुवून काढले. मग तिने तिची कुर्ती काढली आणि सर्व कपडे पिळून वॉशिंग मशीनमध्ये टाकले. कपडे मशीनमध्ये धुवून वाळल्यावर तिने ते बादलीत काढून बेडरूममध्ये आणून ठेवले.

मग बाथरूमचा दरवाजा लावून ती आत आली आणि बाथरूमच्या भिंतीला पाठ टेकवून खाली बसली.

मुलाच्या स्पर्शाने ती खूप उत्तेजित झाली होती. त्याने तिच्या कुर्तीत हात घालून तिचे स्तन दाबले होते, पायजाम्यावरून तिची पुच्ची दाबली होती आणि ती तीव्र झडली होती.

आता पल्लवीच्या तिच्या पुच्चीत तिचे बोट आत बाहेर करून कल्पना करू लागली लागली की, तिचा मुलगा तिच्या नग्न पुच्चीला स्पर्श करत आहे, त्याचा बोटांनी तिच्या पुच्चीसोबत खेळत आहे.

“आह्हऽऽऽ आह्हऽऽ” पल्लवी विव्हळायला लागली.

तो त्याच्या ओठांनी तिच्या पुच्चीचे चुंबन घेत आहे, त्याची जीभ तिच्या पुच्चीच्या ओठांवर फिरवून त्यांना चाटत आहे, त्याची जीभ तिच्या पुच्चीत घालून तिला जिभेने चोदत आहे.

“आह्हऽऽऽ आह्हऽऽ आह्हऽऽऽ” पल्लवी तिच्या नग्न मांड्या एकमेकांवर घासू लागली.

तिच्या मुलाने त्याचा कडक लंड तिच्या पुच्चीवर टेकवला आणि तो तिच्या पुच्चीच्या ओठांना रगडत हळू हळू आत जात आहे आणि बाहेर येत आहे. लंड बाहेर काढताना तिच्या पुच्चीचे ओठ लंडासोबत बाहेर खेचले जात आहे, जणू त्यांना त्याचा लंड बाहेर काढूच नये, असे वाटत आहे.

“प्रणवऽऽऽ आह्हऽऽ आह्हऽऽऽ” पल्लवी जोराजोरात विव्हळू लागली.


(क्रमशः)

मॉम्स मॅजिक

आज सकाळपासूनच पल्लवीचा मूड खराब होता. घरातील कोणत्याही कामात तिचे मन लागत नव्हते. तिला थोडी डोकेदुखीही होती. कदाचित रात्री झोप न आल्याने असेल. "काय फालतू दिवस आहे." ती स्वतःशीच पुटपुटली. संपूर्ण घरात नीरव शांतता पसरली होती. घरातल्या प्रत्येक गोष्टीत निस्तेजपणा दिसत...

मॉम्स मॅजिक | भाग २

घाईघाईत तो आपला लंड परत पॅन्टमध्ये घालायला विसरला. धावताना तो धक्का लागल्याने आणखी बाहेर आला आणि त्याच वेळी त्याने जोरात चैन वर खेचली. पुढच्याच क्षणी त्याचे पाय गोठले गेले आणि त्याच्या तोंडातून दीर्घ किंकाळी बाहेर पडली. असह्य वेदनेने तो ओरडू लागला. त्याच्या लंडाची मऊ...

मॉम्स मॅजिक | भाग ३

पल्लवी पुन्हा तिच्या गुडघ्यावर खाली बसली. तिने हळुवारपणे त्याचा लंड आपल्या हातात धरला. या वेळी प्रणवने तिला हात लावू दिला कारण त्याचा लंड आता चैनेमधून मोकळा झाला होता. पल्लवीने त्याच्या लंडाच्या खालील बाजूची त्वचा बघितली, तर त्यावर चैनेच्या दातांच्या चाव्याच्या खुणा...

मॉम्स मॅजिक | भाग ४

पल्लवीचे ओठ सुपाड्यापर्यंत पोहोचताच तिचे ओले ओठ त्याच्या सुपाड्याच्या बाहेरच्या कडेला स्पर्श करू लागले. पल्लवीच्या मनात कुठेतरी एक आवाज गुंजला की, ती काही चुकीचे तर नाही करत ना? पण पुढच्याच क्षणी तिने स्वतःला उत्तर दिले, "तो माझा मुलगा आहे. त्याची काळजी घेणे, हे माझे...

मॉम्स मॅजिक | भाग ६

अरे देवा! आता काय होणार मी आपल्या मुलाचा सामना कसा करणार तो आता माझ्याबद्दल काय विचार करत असेल पल्लवी स्वतःला उत्तर देत म्हणाली, नाही, त्याला माहीत होते की, तू त्याच्या लंडाच्या वेदनांचे निदान करत आहे. नाही, पल्लवी, तुझ्या मुलाचा जाड लंड पाहून तू खरंच वाहून गेलीस, तू...

मॉम्स मॅजिक | भाग ५

पल्लवी तिची जीभ प्रणवच्या लंडावर फिरवू लागली आणि तो चाटून साफ करू लागली. त्याचा लंड चाटून पूर्णपणे स्वच्छ केल्यावर तिने त्याचा सुपाडा पुन्हा एकदा ओठात घेऊन चोखला आणि मग त्यावर ओठ दाबून एक जोरदार चुंबन घेतले. "मम्मीऽऽऽ आह्हऽऽऽ मम्मीऽऽ आह्हऽऽऽ" प्रणव अजूनही सित्कारत...

मॉम्स मॅजिक | भाग ७

दुपारचे दोन वाजले होते. प्रणवला जेवण द्यायचे होते. तिला स्वतःलाही भूक लागली होती. पल्लवी दीर्घ उसासा सोडून बेडवरून उठली आणि ड्रेसिंग टेबलवरील आरशासमोर बसली. तिने केसांतून टॉवेल काढला. ती आता आरशासमोर पूर्णपणे नग्न बसली होती आणि तिचे केस तिच्या पाठीवर रुळत होते. पल्लवी...

मॉम्स मॅजिक | भाग ८

सकाळी नाश्ता केल्यावर प्रणवने त्याचा वेळ अभ्यास करण्यात घालवला. आज त्याच्या आईने त्याला इतकी मजा दिली होती की, तिला खुश करण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न करायचे त्याने ठरवले होते. प्रणव आता लहान नव्हता. इंटरनेटच्या युगात तो वाढत होता. म्हणूनच स्त्री-पुरूषातील नाते आणि...

मॉम्स मॅजिक | भाग ९

"बेटा, मी तुझ्यासाठी ऑम्लेट सँडविच बनवत आहे, तुला आणखी काही खायचे आहे का?" पल्लवी तिच्या मुलाकडे बघत म्हणाली. पल्लवी आणि प्रणव दोघेच घरी असल्याने तिला स्वयंपाकाची फारशी काळजी नव्हती. सकाळी नाश्ता केल्यावर तिला दुपारी कंटाळा यायचा म्हणून काहीतरी झटपट बनेल, असे जेवण ती...

मॉम्स मॅजिक | भाग १०

पल्लवी पुन्हा खुर्चीवर बसली आणि जेवण करू लागली. प्रणवचे लक्ष कधी चेहऱ्याकडे तर कधी तिच्या छातीकडे जायचे. प्रत्येक क्षणाला त्याच्या आईचे सौंदर्य वाढत आहे, असे त्याला वाटत होते. तिच्या श्वासोच्छवासात, बोलण्यात आणि प्रत्येक हालचालीत त्याला वेगळीच कामुकता जाणवत होती. आज...

मॉम्स मॅजिक | भाग ११

पल्लवीला अचानक तिचा मुलगा असा का वागतोय, ते कळले होते. त्याला काय म्हणायचे आहे, ते तिला समजले होते. तरीही तिला तिच्या सर्व शंका दूर करायच्या होत्या. “तुला खात्री आहे का एवढंच घडले?” पल्लवी म्हणाली. “हो मम्मी, सकाळी काय घडले, ते मला चांगलेच माहीत आहे.” प्रणव क्षणभर...

मॉम्स मॅजिक | भाग १२

पल्लवी आता तिचे तारूण्य तिच्या मुलावर लुटवणार होती. ती त्याला दररोज अशा स्वर्गीय सुखाची अनुभूती देणार होती, जे या जगात कोणतीही स्त्री त्याला देऊ शकणार नव्हती आणि तिला खात्री होती की, तिचा मुलगा सुद्धा तिच्या सर्व इच्छा पूर्ण करणार होता, ज्यापासून ती इतक्या काळ वंचित...

मॉम्स मॅजिक | भाग १३

वी पुढे पाऊल टाकण्याचा निर्णय घेतला. ती प्रणवच्या पोटावरील हात हळूहळू खाली नेऊ लागली. प्रणवच्या हृदयाचे ठोके वाढू लागले. काही क्षणात पल्लवीचा हात प्रणवच्या लंडाच्या सुपाड्यापर्यंत पोहोचला. त्याला क्षणभर वाटले की, ती तिचा हात पुन्हा मागे घेईल. पण तिच्या हाताचा त्याच्या...

मॉम्स मॅजिक | भाग १४

पल्लवीच्या पुच्चीतून किती कामरस निघाला असेल, याची कल्पना तिला तिच्या मुलाच्या बोटांवरून येत होती, जे त्याने फक्त तिच्या पायजाम्याच्या इलास्टीकमध्ये घातले होते. तिची पुच्ची ओथंबून वाहत होती आणि पायजाम्यात तीव्र स्खलन झाल्याने तिच्या ओटी पोटापर्यंतचा भाग तिच्या कामरसाने...

मॉम्स मॅजिक | भाग १६

आता पल्लवी कल्पना करू लागली की, ती बेडवर लेटली आहे आणि प्रणव तिचे दोन्ही पाय वर करून तिच्यावर स्वार झाला आहे. तो त्याचा लंड अगदी खोलवर तिच्या पुच्चीत रेटत आहे. तो त्याचा लंड इतका आतपर्यंत घालत आहे की, तितक्या आतपर्यंत त्याचे वडील कधीच घालू शकले नाही. "बेटाऽऽ आह्हऽऽ...

मॉम्स मॅजिक | भाग १७

पल्लवीचे नितळ पोट उघडे होते आणि त्याखाली तिने प्रणवची अंडरवेअर घातलेली होती. ती अंडरवेअर तिला फिट बसली होती आणि तिचे मांसल अंग त्यातून उठून दिसत होते. आईच्या गोऱ्यापान मांड्या आणि पाय उघडे होते. तिचे वॅक्स केलेले पाय चमकत होते. तिने शर्टच्या बाह्या कोपरापर्यंत दुमडून...

मॉम्स मॅजिक | भाग १८

"तू म्हणाला होतास की, मला घरकामात मदत करशील. पण जेव्हा पहा तेव्हा तू तुझा उभा करून मला टोचतोस!" पल्लवी खोट्या रागाने प्रणवला म्हणाली. "सॉरी मम्मी." प्रणव हळू आवाजात म्हणाला. आईने अचानक पवित्रा बदलल्याने प्रणव चकित झाला. “चल इकडे ये आणि सलादसाठी ही काकडी काप. भाजी तयार...

मॉम्स मॅजिक | भाग १९

“अरे बापरे! डॅडींकडे माझी तक्रार करणार?" पल्लवी मुलाकडे पाहत म्हणाली, "त्यांना येऊ दे, मग मी पण तक्रार करेन की, तू मला कसा त्रास देतोस. मला कुठे कुठे काय काय टोचतोस आणि तुझी अंडरवेअर ओली करून मला धुवायला देतोस. मी सुद्धा त्यांना सर्व काही सांगेन." "तूच म्हणाला होतास...

मॉम्स मॅजिक | भाग २०

प्रणवने पटकन तिच्या तोंडातून बोट बाहेर काढले आणि हात झटकू लागला. पल्लवी त्याला पाहून हसू लागली. तिला हसताना पाहून प्रणवने त्याचे ओठ आईच्या ओठांवर टेकवले आणि तिचे ओठ चोखू लागला. "उम्म्मऽऽऽ उम्म्मम्मऽऽऽ" दोघेही उत्कटतेने चुंबन घेऊ लागले. एका दीर्घ चुंबनानंतर जेव्हा...

मॉम्स मॅजिक | भाग २१

पल्लवी आता न राहवून मुलाला प्रतिसाद देऊ लागली. तिने त्याला घट्ट मिठी मारली. प्रणवने तिला आणखी जवळ ओढले तर तिने पण उडी मारून त्याच्या कंबरेभोवती पायाने मिठी मारली. प्रणवने तिला उचलून घेतले होते आणि तिला उत्कटपणे चुंबत होता. काही वेळ असेच चुंबन घेतल्यावर प्रणवने तिला...

मॉम्स मॅजिक | भाग २२

"अरे, एवढी कसली घाई आरामात संपवले असते." पल्लवी मुलाला चिडवत म्हणाली. "अजून कुठे संपले?" प्रणवने त्याचा चेहरा आईच्या चेहऱ्याजवळ आणला आणि तिला काही कळायच्या आधीच तिच्या ओठांना लागलेले दूध त्याच्या जिभेने चाटले. मग त्याने त्याचा चेहरा मागे केला आणि त्याच्या हातातील...

मॉम्स मॅजिक | भाग २३

"नाही, मम्मी! म्हणजे मला दिसली म्हणून! सॉरी, मम्मी!" प्रणव चाचरत म्हणाला. "बेटा, तुला घाबरण्याचे काहीही कारण नाही, मला सगळं सांग." पल्लवी पुन्हा मुलाच्या कानात कुजबुजली. "मम्मी, तू काम करताना व्यस्त होतीस ना, तेव्हा कुर्ती थोडी बाजूला झाली होती आणि मला तुझ्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!