मॉम्स मॅजिक | भाग ७

दुपारचे दोन वाजले होते. प्रणवला जेवण द्यायचे होते. तिला स्वतःलाही भूक लागली होती. पल्लवी दीर्घ उसासा सोडून बेडवरून उठली आणि ड्रेसिंग टेबलवरील आरशासमोर बसली.

तिने केसांतून टॉवेल काढला. ती आता आरशासमोर पूर्णपणे नग्न बसली होती आणि तिचे केस तिच्या पाठीवर रुळत होते. पल्लवी स्वतःला असे आरशात बघून खुश झाली. ती अजूनही इतकी सुंदर दिसत होती की, कोणीही तिला पाहून त्याच्या मनावरील ताबा हरवेल.

जेव्हा तिची नजर खाली गेली, तेव्हा तिला तिचे निप्पल कडक झाल्याचे जाणवले. तिने तिच्या निप्पलला तिच्या बोटांनी स्पर्श केला. तेव्हा ते खरंच ताठ झालेले होते.

“इश्श्य!” आरशात पाहून ती लाजली.

तिचा मुलगा तिच्या मनावर जादू करत होता. तिची इच्छा इतकी प्रबळ झाली होती की, तिच्या स्वप्नात ती आता तिच्या नवऱ्याकडून नाही तर तिच्या मुलाकडूनच चोदून घ्यायला लागली होती.

तिचे निप्पल कुस्करत तिने खाली तिच्या मांड्यांकडे पाहिले. स्टूलवर बसल्यामुळे त्या थोड्या फाकल्या होती. तिच्या गोऱ्या पुच्चीचे ओठ थोडे विलग झाले होते आणि आतील गुलाबी भाग बाहेर डोकावत होता.

ती एका हाताने तिचे निप्पल कुस्करणे चालू ठेवले आणि दुसरा हात खाली तिच्या पुच्चीजवळ आणला. जेव्हा तिने तिचे मधले बोट तिच्या पुच्चीच्या उभ्या ओठांवर फिरव,ले तेव्हा तिला समजले की, तिची तिची पुच्ची ओली झाली होती.

तिने मान वर करून आरशात पाहिले. मग तिचे एक बोट तिच्या पुच्चीत घालून आत बाहेर करायला लागली. तिने वेग वाढविला आणि तिची पुच्ची जणू ओथंबून वाहू लागली.

पल्लवीने डोळे बंद केले आणि सकाळचा प्रसंग आठवण्याचा प्रयत्न करू लागली. पण तिला काहीही स्पष्टपणे आठवत नव्हते. तिला आता आठवत होते, ते म्हणजे तिच्या तोंडात आत बाहेर होणारा तिच्या मुलाचा कडक लंड!

“खरंच किती जाड होता!”

तिच्या पुच्चीत आणखी एक बोट घालत ती स्वतःशीच पुटपुटली.

“किती कडक झाला होता! बापरेऽऽ! इतका जाड आणि कडक लंड माझ्या पुच्चीत असता तर? आह्हऽऽ आह्हऽऽ त्या कडक लंडाने माझी पुच्ची चांगलीच सोलून काढली असती!”

पल्लवीने तिच्या निप्पलवरील हात ड्रेसिंग टेबलवर ठेवला आणि जोराजोरात तिचे बोटं तिच्या पुच्चीत आत बाहेर करायला लागली.

“आह्हऽऽऽ आह्हऽऽ आह्ह्हऽऽऽ प्रणवऽऽऽ मला झवऽऽ आह्हऽऽ आह्ह्हऽऽऽ!”

पल्लवी खूप आवेगात होती. तिला राहवत नव्हते. ती स्टूलवरून उठली आणि तिच्या टाचेवर खाली बसली.

“आह्हऽऽऽ आह्हऽऽ”

काही वेळात तिचे शरीर आखडले. तिला क्षणभर वाटले की, ती पडेल म्हणून तिने तिचे दोन्ही हात टेबलवर ठेवले आणि डोळे मिटून सित्कारत झडू लागली.

आवेग शांत झाल्यावर पल्लवी उठून उभी राहिली, तेव्हा तिची नजर आरशातील तिच्या प्रतिबिंबावर पडली. तिच्या चेहऱ्यावर तिच्या मुलाबद्दलची अपार वासना स्पष्टपणे दिसत होती. वासनेच्या ती काय बरळत होती, याची जाणीव झाल्यावर तिच्या चेहऱ्यावर स्मित हास्य उमटले.

मग स्वतःला एक फ्लायिंग किस देत तिने ड्रेसिंग टेबलवर ठेवलेला टॉवेल उचलला आणि तिची पुसत ती बाथरूममध्ये गेली. मग कमोडवर एक पाय ठेवून ती उभी राहिली आणि तिची पुच्ची पुसू लागली.

तिची गोरी पुच्ची अजूनही आतून ओली होती. तिने तिच्या बोटाने पुच्चीच्या पाकळ्या बाजूला करून मधले बोट तिच्या पुच्चीत सारले.

ती आताच काही वेळापूर्वी झडली होती आणि आता पुन्हा तिच्या पुच्चीत बोट आत बाहेर करायला लागली होती.

“अग माझे राणी, प्रणवच्या कडक लंडानेच मी तुझी आग मिटवेल. पण आता जरा धीर धर!” तिच्या पुच्चीला उद्देशून ती म्हणाली.

एकीकडे, पल्लवी आपल्या मुलाच्याबद्दल वासनेने तळमळत होती तर दुसरीकडे, ती स्वतःवर नियंत्रण ठेवायचा प्रयत्न करत होती. वासनेने ती इतकी अधीर झाली होती की, आताच तिच्या मुलाच्या बेडरूममध्ये जाऊन तिने त्याच्याकडून तिची पुच्ची चोदून घेतली असती.

पण तिच्या या कृतीने तिने प्रणववरील तिचे नियंत्रण गमावले असते. त्यामुळे ती पुढील पाऊल उचलायला घाबरत होती.

पल्लवी एका हाताने तिचे निप्पल कुस्करत होती तर दुसऱ्या हाताची बोटे तिच्या पुच्चीत घालत कमोडजवळ उभी होती. भीतीची एक सनक अंगातून गेल्यावर तिने तिच्या पुच्चीतील बोट बाहेर काढले आणि कमोडवर बसली.

काही वेळ शांत बसल्यावर तिने लघवी केली. मग पाण्याने तिची पुच्ची स्वच्छ करून टॉवेलने पुसली. मग ती बेसीनजवळ आली. तिचा चेहरा घामाने भिजला होता. तोंडावर पाणी शिंपडून तिने प्रणवबद्दलचे सर्व विचार त्यागले.


वासनेने भरलेल्या विचारांना बाथरूममध्ये सोडून पल्लवी बेडरूममध्ये आली. मग टॉवेलने अंग पुसल्यावर तिने सकाळी घातलेली कुर्ती आणि पायजामा आता परत घातला. कडक उन्हाळ्याला सुरुवात झाली होती. त्यामुळे ती ब्रा आणि पॅन्टी घालत नसे.

पल्लवीची कुर्ती फारशी घट्ट नव्हती तरी पण ब्रा घातली नसल्याने तिच्या स्तनाभोवती घट्ट वाटत होती. इतकेच नाही तर कुर्तीचे कापड पातळ असल्याने तिचे ताठर तपकिरी गुलाबी निप्पल कुर्तीवरून स्पष्टपणे जाणवत होते.

त्या कुर्तीचा गळाही खूप खोल आणि मोठा होता. पल्लवीने ब्रा घातली नसल्याने जेव्हा केव्हा ती हलायची तेव्हा तिचे स्तन कुर्तीच्या गळ्यातून बाहेर उसळी मारताना दिसायचे. त्या कुर्तीच्या कंबरेजवळील कटमधून तिच्या गोर्‍या नाजूक कंबरेचे ओझरते दर्शन व्हायचे.

पल्लवी कपडे घालून ड्रेसिंग टेबलजवळ आली तेव्हा तिची नजर खाली जमिनीवर गेली. काही वेळेपूर्वी तिने केलेला पराक्रम पाहून तिला हसू आले. तिने एका कपड्याने जमीन पुसून तो धुण्यात टाकला. मग पुन्हा ड्रेसिंग टेबलजवळ येऊन स्टूलवर बसली.

पल्लवीने तिच्या केसांना ड्रायरने सुकवून त्यांना ब्रशने विंचरले. मग त्यांना बो घालून पाठीमागे टाकले. मग तिने गालावर हलका मेकअप केला. मग तिने गळ्यातील मंगळसूत्र व्यवस्थित केले आणि नाकात एक छोटी बाळी घातली.

मग एक नजर स्वतःला आरशात पाहत ती किचनच्या दिशेने निघाली. तिने खूप भडक मेकअप केला नसला तरी तिला माहीत होते की, तिचे सौंदर्य कोणालाही ठार करण्यासाठी पुरेसे आहे. त्यामुळे घरात या वेळी फक्त एकच व्यक्ती होती, जी आज शिकार होणार होती.


(क्रमशः)

मॉम्स मॅजिक

आज सकाळपासूनच पल्लवीचा मूड खराब होता. घरातील कोणत्याही कामात तिचे मन लागत नव्हते. तिला थोडी डोकेदुखीही होती. कदाचित रात्री झोप न आल्याने असेल. "काय फालतू दिवस आहे." ती स्वतःशीच पुटपुटली. संपूर्ण घरात नीरव शांतता पसरली होती. घरातल्या प्रत्येक गोष्टीत निस्तेजपणा दिसत...

मॉम्स मॅजिक | भाग २

घाईघाईत तो आपला लंड परत पॅन्टमध्ये घालायला विसरला. धावताना तो धक्का लागल्याने आणखी बाहेर आला आणि त्याच वेळी त्याने जोरात चैन वर खेचली. पुढच्याच क्षणी त्याचे पाय गोठले गेले आणि त्याच्या तोंडातून दीर्घ किंकाळी बाहेर पडली. असह्य वेदनेने तो ओरडू लागला. त्याच्या लंडाची मऊ...

मॉम्स मॅजिक | भाग ३

पल्लवी पुन्हा तिच्या गुडघ्यावर खाली बसली. तिने हळुवारपणे त्याचा लंड आपल्या हातात धरला. या वेळी प्रणवने तिला हात लावू दिला कारण त्याचा लंड आता चैनेमधून मोकळा झाला होता. पल्लवीने त्याच्या लंडाच्या खालील बाजूची त्वचा बघितली, तर त्यावर चैनेच्या दातांच्या चाव्याच्या खुणा...

मॉम्स मॅजिक | भाग ४

पल्लवीचे ओठ सुपाड्यापर्यंत पोहोचताच तिचे ओले ओठ त्याच्या सुपाड्याच्या बाहेरच्या कडेला स्पर्श करू लागले. पल्लवीच्या मनात कुठेतरी एक आवाज गुंजला की, ती काही चुकीचे तर नाही करत ना? पण पुढच्याच क्षणी तिने स्वतःला उत्तर दिले, "तो माझा मुलगा आहे. त्याची काळजी घेणे, हे माझे...

मॉम्स मॅजिक | भाग ६

अरे देवा! आता काय होणार मी आपल्या मुलाचा सामना कसा करणार तो आता माझ्याबद्दल काय विचार करत असेल पल्लवी स्वतःला उत्तर देत म्हणाली, नाही, त्याला माहीत होते की, तू त्याच्या लंडाच्या वेदनांचे निदान करत आहे. नाही, पल्लवी, तुझ्या मुलाचा जाड लंड पाहून तू खरंच वाहून गेलीस, तू...

मॉम्स मॅजिक | भाग ५

पल्लवी तिची जीभ प्रणवच्या लंडावर फिरवू लागली आणि तो चाटून साफ करू लागली. त्याचा लंड चाटून पूर्णपणे स्वच्छ केल्यावर तिने त्याचा सुपाडा पुन्हा एकदा ओठात घेऊन चोखला आणि मग त्यावर ओठ दाबून एक जोरदार चुंबन घेतले. "मम्मीऽऽऽ आह्हऽऽऽ मम्मीऽऽ आह्हऽऽऽ" प्रणव अजूनही सित्कारत...

मॉम्स मॅजिक | भाग ८

सकाळी नाश्ता केल्यावर प्रणवने त्याचा वेळ अभ्यास करण्यात घालवला. आज त्याच्या आईने त्याला इतकी मजा दिली होती की, तिला खुश करण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न करायचे त्याने ठरवले होते. प्रणव आता लहान नव्हता. इंटरनेटच्या युगात तो वाढत होता. म्हणूनच स्त्री-पुरूषातील नाते आणि...

मॉम्स मॅजिक | भाग ९

"बेटा, मी तुझ्यासाठी ऑम्लेट सँडविच बनवत आहे, तुला आणखी काही खायचे आहे का?" पल्लवी तिच्या मुलाकडे बघत म्हणाली. पल्लवी आणि प्रणव दोघेच घरी असल्याने तिला स्वयंपाकाची फारशी काळजी नव्हती. सकाळी नाश्ता केल्यावर तिला दुपारी कंटाळा यायचा म्हणून काहीतरी झटपट बनेल, असे जेवण ती...

मॉम्स मॅजिक | भाग १०

पल्लवी पुन्हा खुर्चीवर बसली आणि जेवण करू लागली. प्रणवचे लक्ष कधी चेहऱ्याकडे तर कधी तिच्या छातीकडे जायचे. प्रत्येक क्षणाला त्याच्या आईचे सौंदर्य वाढत आहे, असे त्याला वाटत होते. तिच्या श्वासोच्छवासात, बोलण्यात आणि प्रत्येक हालचालीत त्याला वेगळीच कामुकता जाणवत होती. आज...

मॉम्स मॅजिक | भाग ११

पल्लवीला अचानक तिचा मुलगा असा का वागतोय, ते कळले होते. त्याला काय म्हणायचे आहे, ते तिला समजले होते. तरीही तिला तिच्या सर्व शंका दूर करायच्या होत्या. “तुला खात्री आहे का एवढंच घडले?” पल्लवी म्हणाली. “हो मम्मी, सकाळी काय घडले, ते मला चांगलेच माहीत आहे.” प्रणव क्षणभर...

मॉम्स मॅजिक | भाग १२

पल्लवी आता तिचे तारूण्य तिच्या मुलावर लुटवणार होती. ती त्याला दररोज अशा स्वर्गीय सुखाची अनुभूती देणार होती, जे या जगात कोणतीही स्त्री त्याला देऊ शकणार नव्हती आणि तिला खात्री होती की, तिचा मुलगा सुद्धा तिच्या सर्व इच्छा पूर्ण करणार होता, ज्यापासून ती इतक्या काळ वंचित...

मॉम्स मॅजिक | भाग १३

वी पुढे पाऊल टाकण्याचा निर्णय घेतला. ती प्रणवच्या पोटावरील हात हळूहळू खाली नेऊ लागली. प्रणवच्या हृदयाचे ठोके वाढू लागले. काही क्षणात पल्लवीचा हात प्रणवच्या लंडाच्या सुपाड्यापर्यंत पोहोचला. त्याला क्षणभर वाटले की, ती तिचा हात पुन्हा मागे घेईल. पण तिच्या हाताचा त्याच्या...

मॉम्स मॅजिक | भाग १४

पल्लवीच्या पुच्चीतून किती कामरस निघाला असेल, याची कल्पना तिला तिच्या मुलाच्या बोटांवरून येत होती, जे त्याने फक्त तिच्या पायजाम्याच्या इलास्टीकमध्ये घातले होते. तिची पुच्ची ओथंबून वाहत होती आणि पायजाम्यात तीव्र स्खलन झाल्याने तिच्या ओटी पोटापर्यंतचा भाग तिच्या कामरसाने...

मॉम्स मॅजिक | भाग १५

पल्लवी मागे वळून प्रणवकडे बघू लागली. आता आई आणि मुलगा समोरासमोर होते. ती खाली वाकलेली असल्याने तिच्या कुर्तीतून तिच्या गळ्यातील मंगळसूत्र आणि गुबगुबीत स्तन खाली लोंबकळताना दिसत होते. पल्लवी त्याच्या अगदी जवळ होती, तिचे तोंड त्याच्या लंडापासून फूटभर अंतरावर होते....

मॉम्स मॅजिक | भाग १६

आता पल्लवी कल्पना करू लागली की, ती बेडवर लेटली आहे आणि प्रणव तिचे दोन्ही पाय वर करून तिच्यावर स्वार झाला आहे. तो त्याचा लंड अगदी खोलवर तिच्या पुच्चीत रेटत आहे. तो त्याचा लंड इतका आतपर्यंत घालत आहे की, तितक्या आतपर्यंत त्याचे वडील कधीच घालू शकले नाही. "बेटाऽऽ आह्हऽऽ...

मॉम्स मॅजिक | भाग १७

पल्लवीचे नितळ पोट उघडे होते आणि त्याखाली तिने प्रणवची अंडरवेअर घातलेली होती. ती अंडरवेअर तिला फिट बसली होती आणि तिचे मांसल अंग त्यातून उठून दिसत होते. आईच्या गोऱ्यापान मांड्या आणि पाय उघडे होते. तिचे वॅक्स केलेले पाय चमकत होते. तिने शर्टच्या बाह्या कोपरापर्यंत दुमडून...

मॉम्स मॅजिक | भाग १८

"तू म्हणाला होतास की, मला घरकामात मदत करशील. पण जेव्हा पहा तेव्हा तू तुझा उभा करून मला टोचतोस!" पल्लवी खोट्या रागाने प्रणवला म्हणाली. "सॉरी मम्मी." प्रणव हळू आवाजात म्हणाला. आईने अचानक पवित्रा बदलल्याने प्रणव चकित झाला. “चल इकडे ये आणि सलादसाठी ही काकडी काप. भाजी तयार...

मॉम्स मॅजिक | भाग १९

“अरे बापरे! डॅडींकडे माझी तक्रार करणार?" पल्लवी मुलाकडे पाहत म्हणाली, "त्यांना येऊ दे, मग मी पण तक्रार करेन की, तू मला कसा त्रास देतोस. मला कुठे कुठे काय काय टोचतोस आणि तुझी अंडरवेअर ओली करून मला धुवायला देतोस. मी सुद्धा त्यांना सर्व काही सांगेन." "तूच म्हणाला होतास...

मॉम्स मॅजिक | भाग २०

प्रणवने पटकन तिच्या तोंडातून बोट बाहेर काढले आणि हात झटकू लागला. पल्लवी त्याला पाहून हसू लागली. तिला हसताना पाहून प्रणवने त्याचे ओठ आईच्या ओठांवर टेकवले आणि तिचे ओठ चोखू लागला. "उम्म्मऽऽऽ उम्म्मम्मऽऽऽ" दोघेही उत्कटतेने चुंबन घेऊ लागले. एका दीर्घ चुंबनानंतर जेव्हा...

मॉम्स मॅजिक | भाग २१

पल्लवी आता न राहवून मुलाला प्रतिसाद देऊ लागली. तिने त्याला घट्ट मिठी मारली. प्रणवने तिला आणखी जवळ ओढले तर तिने पण उडी मारून त्याच्या कंबरेभोवती पायाने मिठी मारली. प्रणवने तिला उचलून घेतले होते आणि तिला उत्कटपणे चुंबत होता. काही वेळ असेच चुंबन घेतल्यावर प्रणवने तिला...

मॉम्स मॅजिक | भाग २२

"अरे, एवढी कसली घाई आरामात संपवले असते." पल्लवी मुलाला चिडवत म्हणाली. "अजून कुठे संपले?" प्रणवने त्याचा चेहरा आईच्या चेहऱ्याजवळ आणला आणि तिला काही कळायच्या आधीच तिच्या ओठांना लागलेले दूध त्याच्या जिभेने चाटले. मग त्याने त्याचा चेहरा मागे केला आणि त्याच्या हातातील...

मॉम्स मॅजिक | भाग २३

"नाही, मम्मी! म्हणजे मला दिसली म्हणून! सॉरी, मम्मी!" प्रणव चाचरत म्हणाला. "बेटा, तुला घाबरण्याचे काहीही कारण नाही, मला सगळं सांग." पल्लवी पुन्हा मुलाच्या कानात कुजबुजली. "मम्मी, तू काम करताना व्यस्त होतीस ना, तेव्हा कुर्ती थोडी बाजूला झाली होती आणि मला तुझ्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!