मॉम्स मॅजिक | भाग १०

पल्लवी पुन्हा खुर्चीवर बसली आणि जेवण करू लागली. प्रणवचे लक्ष कधी चेहऱ्याकडे तर कधी तिच्या छातीकडे जायचे. प्रत्येक क्षणाला त्याच्या आईचे सौंदर्य वाढत आहे, असे त्याला वाटत होते. तिच्या श्वासोच्छवासात, बोलण्यात आणि प्रत्येक हालचालीत त्याला वेगळीच कामुकता जाणवत होती.

आज तिच्या सौंदर्यात काहीतरी खास होते, तेच तो शोधण्याचा प्रयत्न करत होता. कदाचित आज तिचा चेहरा खुलला होता आणि तिच्या ओठांवरचे ते मनमोहक हसू तिचे सौंदर्य वाढवत होते. त्याची आई नेहमीच इतकी सुंदर दिसत होती, पण आज तिचे सौंदर्य त्याच्या डोळ्यात भारत होते.

दागिन्यांच्या नावावर तिने कानात इअर रिंग्स, नाकात एक लहान बाळी आणि गळ्यात मंगळसूत्र घातले होते. तिच्या नाजूक नाकावर ती चमकणारी बाळी त्याला लुकलुकणाऱ्या चांदणीसारखी भासली, जी तिच्या चेहऱ्यात आणखी सौंदर्यात भर घालत होती.

पल्लवी नेहमीच दिसायला सुंदर होती. त्या बाळीशिवाय ती सुंदरच दिसली असती. मग आज ती त्याला वेगळी का भासत होती, हे त्याला कळत नव्हते. पुन्हा त्याचे लक्ष त्या बाळीवर गेले आणि त्याला जाणवले की, ती बाळी घातल्याने ती आज सुंदरच नाही तर कामुक पण दिसत होती.

तिच्या चेहऱ्यावरून लक्ष हटवताच त्याची नजर खाली तिच्या छातीवर स्थिरावली. तिच्या कुर्तीच्या खोल गळ्यातून तिचे अर्ध्याधिक उभार दिसत होते. तिच्या गळ्यातील मंगळसूत्र त्या उभारांच्या घळीत विसावले होते.

किचनमध्ये काम केल्याने घामाने तिची कुर्ती तिच्या अंगाला चिकटली होती आणि ती पातळ कुर्ती आता जवळ जवळ पारदर्शक वाटत होती. तिचे गुलाबी निप्पल त्या कुर्तीवरून स्पष्टपणे दिसत होते. ज्यामुळे ती खूपच कामुक दिसत होती.

आता त्याला समजले की, त्याची आई त्याला आज इतकी सुंदर का दिसत होती. त्याने आईचे सौंदर्य नेहमीच पाहिले होते. पण आज सकाळी झालेल्या प्रसंगानंतर पहिल्यांदाच त्याचे लक्ष मादकतेकडे गेले.

तिची प्रत्येक हालचाल मादकतेने भरलेली होती. ती ज्याप्रकारे ज्यूसचा घोट घेत होती, तिचे रसरशीत लाल ओठ ज्याप्रकारे ग्लासला स्पर्श करत होते, श्वास घेताना तिची मोकळी छाती वर खाली होत होती, त्याच्याकडे बघून ती ज्याप्रकारे हसत होती, ती आणखी मादक वाटत होती.

“खरंच, मम्मी किती सेक्सी आहे!” प्रणव मनात म्हणाला.

पल्लवीच्या प्रत्येक अंगातून मादकता ओसंडून वाहत होती. तिच्या सौंदर्यामुळे तिचा मुलगा तिच्या प्रेमात पडला होता. जणू तिच्या सौंदर्याने तो संमोहित झाला होता.

पल्लवी ज्यूसचा घोट घेत मधेच प्रणवकडे बघायची. तो अजूनही तिच्या छातीकडे टक लावून पाहत होता. त्याच्या डोळ्यांतील गरमी तिला तिच्या छातीवर जाणवत होती. तिचे निप्पल कडक झाले होते.

प्रणवच्या चेहऱ्यावरून तिला कळले होते की, तिचा मुलगा तिच्या सौंदर्याने वेडा झाला आहे. तो तिच्या छातीकडे अगदी बारकाईने पाहत होता. तिच्या श्वासाबरोबर त्याचे डोळे वर खाली होताना तिला दिसत होते.

एकीकडे, पल्लवी तिच्या सौंदर्याच्या अशा जबरदस्त प्रभावाने खुश झाली होती, तिला तिच्या सौंदर्याचा अभिमान वाटत होता. त्याच वेळी, तिला थोडी लाजही वाटत होती की, तिचा मुलगा त्याच्या वयाच्या मुलींना सोडून त्याच्या ३७ वर्षाच्या आईच्या प्रेमात पडलाय.

जेवण झाल्यावर पल्लवीने भांडी उचलून सिंकमध्ये ठेवली. तेवढ्यात प्रणव तिच्या जवळ येऊन उभा राहला.

“चल मम्मी, मी तुला भांडी धुवायला मदत करतो.”

“धन्यवाद, बेटा. पण आता नको. हे छोटसं काम मी करते, तू तोपर्यंत टीव्ही लाव, मी लगेच येते, मग आपण एकत्र टीव्ही पाहू.”

“नाही मम्मी, आतापासूनच आपण एकत्र काम करूया.”

पल्लवीच्या चेहऱ्यावर हास्य पसरले.

“बेटा, फक्त दोन-चार भांडी आहेत, पाच मिनिटाच होईल. तू मला संध्याकाळी स्वयंपाक करायला मदत कर. आता तू जाऊन टीव्हीवर लाव, कोणता चांगला चित्रपट चालू आहे का बघ, मग आपण दोघं सोबत बघूया.”

“ठीक आहे मम्मी, तू म्हणशील तसे.”

प्रणवने आईच्या छातीकडे एक कटाक्ष टाकला आणि बाहेर जायला वळला.

“एक मिनिट बेटा, मला तुला काहीतरी महत्त्वाचं सांगायचं होतं.”

अचानक पल्लवीने त्याला मागून हाक मारली. त्याने मागे वळून पाहले तर आईच्या चेहऱ्यावरून हसू गायब होते. तिचा चेहरा काहीसा उदास होता आणि ती खूप गंभीर दिसत होती. जणू काही ती कुठल्या संकटात अडकली होती.

“काय झालं आई?” प्रणव थोडा शांतपणे म्हणाला.

पल्लवी काही क्षण गप्प उभी होती, जणू तिच्या मनातले बोलण्यासाठी ती हिंमत गोळा करत होती. मग प्रणवच्या डोळ्यात बघत बोलायला लागली.

“बेटा, आज सकाळी तुझ्या खोलीत जे काही घडलं, मला म्हणायचंय की, मी जे काही केलं, ते प्लीज कुणाला सांगू नकोस.” पल्लवी विनवणी करत म्हणाली.

कदाचित तिला सकाळपासून प्रणवला हे सांगायचे होते, पण तिची हिंमत होत नव्हती.

“मम्मी, सकाळी? काय झालं होतं सकाळी? मी कोणाला सांगू नये, असे तू काय केलं?” प्रणव जणू त्याला माहीतच नाही अशा अविर्भावात बोलला.

“आज सकाळी मी तुझ्या खोलीत आले, तेव्हा तू तुझ्या चैनेत?” प्रणव जाणून बुजून का अनभिज्ञ होण्याचे नाटक करत आहे, हे पल्लवीला समजत नव्हते.

“मम्मी, मला काही आठवत नाहिये. सकाळी काय झालं, मला काहीही माहिती नाहिये.” प्रणवचा आवाज पूर्वीसारखाच शांत होता.

पल्लवी आणखिनच अस्वस्थ झाली.

“बेटा, तुला का समजत नाहिये की, मी तो तोंडात घेतला आणि मग…”

“मम्मी, मला वाटते, तू माझी मस्करी करतेयस.” प्रणवला आईला अडवत म्हणाला.

“तू मला सकाळी माझ्या खोलीत उठवायला आली होतीस आणि मग मला नाश्त्यासाठी बोलावलंस, एवढंच.” प्रणव त्याच आवाजात बोलला.


(क्रमशः)

मॉम्स मॅजिक

आज सकाळपासूनच पल्लवीचा मूड खराब होता. घरातील कोणत्याही कामात तिचे मन लागत नव्हते. तिला थोडी डोकेदुखीही होती. कदाचित रात्री झोप न आल्याने असेल. "काय फालतू दिवस आहे." ती स्वतःशीच पुटपुटली. संपूर्ण घरात नीरव शांतता पसरली होती. घरातल्या प्रत्येक गोष्टीत निस्तेजपणा दिसत...

मॉम्स मॅजिक | भाग २

घाईघाईत तो आपला लंड परत पॅन्टमध्ये घालायला विसरला. धावताना तो धक्का लागल्याने आणखी बाहेर आला आणि त्याच वेळी त्याने जोरात चैन वर खेचली. पुढच्याच क्षणी त्याचे पाय गोठले गेले आणि त्याच्या तोंडातून दीर्घ किंकाळी बाहेर पडली. असह्य वेदनेने तो ओरडू लागला. त्याच्या लंडाची मऊ...

मॉम्स मॅजिक | भाग ३

पल्लवी पुन्हा तिच्या गुडघ्यावर खाली बसली. तिने हळुवारपणे त्याचा लंड आपल्या हातात धरला. या वेळी प्रणवने तिला हात लावू दिला कारण त्याचा लंड आता चैनेमधून मोकळा झाला होता. पल्लवीने त्याच्या लंडाच्या खालील बाजूची त्वचा बघितली, तर त्यावर चैनेच्या दातांच्या चाव्याच्या खुणा...

मॉम्स मॅजिक | भाग ४

पल्लवीचे ओठ सुपाड्यापर्यंत पोहोचताच तिचे ओले ओठ त्याच्या सुपाड्याच्या बाहेरच्या कडेला स्पर्श करू लागले. पल्लवीच्या मनात कुठेतरी एक आवाज गुंजला की, ती काही चुकीचे तर नाही करत ना? पण पुढच्याच क्षणी तिने स्वतःला उत्तर दिले, "तो माझा मुलगा आहे. त्याची काळजी घेणे, हे माझे...

मॉम्स मॅजिक | भाग ६

अरे देवा! आता काय होणार मी आपल्या मुलाचा सामना कसा करणार तो आता माझ्याबद्दल काय विचार करत असेल पल्लवी स्वतःला उत्तर देत म्हणाली, नाही, त्याला माहीत होते की, तू त्याच्या लंडाच्या वेदनांचे निदान करत आहे. नाही, पल्लवी, तुझ्या मुलाचा जाड लंड पाहून तू खरंच वाहून गेलीस, तू...

मॉम्स मॅजिक | भाग ५

पल्लवी तिची जीभ प्रणवच्या लंडावर फिरवू लागली आणि तो चाटून साफ करू लागली. त्याचा लंड चाटून पूर्णपणे स्वच्छ केल्यावर तिने त्याचा सुपाडा पुन्हा एकदा ओठात घेऊन चोखला आणि मग त्यावर ओठ दाबून एक जोरदार चुंबन घेतले. "मम्मीऽऽऽ आह्हऽऽऽ मम्मीऽऽ आह्हऽऽऽ" प्रणव अजूनही सित्कारत...

मॉम्स मॅजिक | भाग ७

दुपारचे दोन वाजले होते. प्रणवला जेवण द्यायचे होते. तिला स्वतःलाही भूक लागली होती. पल्लवी दीर्घ उसासा सोडून बेडवरून उठली आणि ड्रेसिंग टेबलवरील आरशासमोर बसली. तिने केसांतून टॉवेल काढला. ती आता आरशासमोर पूर्णपणे नग्न बसली होती आणि तिचे केस तिच्या पाठीवर रुळत होते. पल्लवी...

मॉम्स मॅजिक | भाग ८

सकाळी नाश्ता केल्यावर प्रणवने त्याचा वेळ अभ्यास करण्यात घालवला. आज त्याच्या आईने त्याला इतकी मजा दिली होती की, तिला खुश करण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न करायचे त्याने ठरवले होते. प्रणव आता लहान नव्हता. इंटरनेटच्या युगात तो वाढत होता. म्हणूनच स्त्री-पुरूषातील नाते आणि...

मॉम्स मॅजिक | भाग ९

"बेटा, मी तुझ्यासाठी ऑम्लेट सँडविच बनवत आहे, तुला आणखी काही खायचे आहे का?" पल्लवी तिच्या मुलाकडे बघत म्हणाली. पल्लवी आणि प्रणव दोघेच घरी असल्याने तिला स्वयंपाकाची फारशी काळजी नव्हती. सकाळी नाश्ता केल्यावर तिला दुपारी कंटाळा यायचा म्हणून काहीतरी झटपट बनेल, असे जेवण ती...

मॉम्स मॅजिक | भाग ११

पल्लवीला अचानक तिचा मुलगा असा का वागतोय, ते कळले होते. त्याला काय म्हणायचे आहे, ते तिला समजले होते. तरीही तिला तिच्या सर्व शंका दूर करायच्या होत्या. “तुला खात्री आहे का एवढंच घडले?” पल्लवी म्हणाली. “हो मम्मी, सकाळी काय घडले, ते मला चांगलेच माहीत आहे.” प्रणव क्षणभर...

मॉम्स मॅजिक | भाग १२

पल्लवी आता तिचे तारूण्य तिच्या मुलावर लुटवणार होती. ती त्याला दररोज अशा स्वर्गीय सुखाची अनुभूती देणार होती, जे या जगात कोणतीही स्त्री त्याला देऊ शकणार नव्हती आणि तिला खात्री होती की, तिचा मुलगा सुद्धा तिच्या सर्व इच्छा पूर्ण करणार होता, ज्यापासून ती इतक्या काळ वंचित...

मॉम्स मॅजिक | भाग १३

वी पुढे पाऊल टाकण्याचा निर्णय घेतला. ती प्रणवच्या पोटावरील हात हळूहळू खाली नेऊ लागली. प्रणवच्या हृदयाचे ठोके वाढू लागले. काही क्षणात पल्लवीचा हात प्रणवच्या लंडाच्या सुपाड्यापर्यंत पोहोचला. त्याला क्षणभर वाटले की, ती तिचा हात पुन्हा मागे घेईल. पण तिच्या हाताचा त्याच्या...

मॉम्स मॅजिक | भाग १४

पल्लवीच्या पुच्चीतून किती कामरस निघाला असेल, याची कल्पना तिला तिच्या मुलाच्या बोटांवरून येत होती, जे त्याने फक्त तिच्या पायजाम्याच्या इलास्टीकमध्ये घातले होते. तिची पुच्ची ओथंबून वाहत होती आणि पायजाम्यात तीव्र स्खलन झाल्याने तिच्या ओटी पोटापर्यंतचा भाग तिच्या कामरसाने...

मॉम्स मॅजिक | भाग १५

पल्लवी मागे वळून प्रणवकडे बघू लागली. आता आई आणि मुलगा समोरासमोर होते. ती खाली वाकलेली असल्याने तिच्या कुर्तीतून तिच्या गळ्यातील मंगळसूत्र आणि गुबगुबीत स्तन खाली लोंबकळताना दिसत होते. पल्लवी त्याच्या अगदी जवळ होती, तिचे तोंड त्याच्या लंडापासून फूटभर अंतरावर होते....

मॉम्स मॅजिक | भाग १६

आता पल्लवी कल्पना करू लागली की, ती बेडवर लेटली आहे आणि प्रणव तिचे दोन्ही पाय वर करून तिच्यावर स्वार झाला आहे. तो त्याचा लंड अगदी खोलवर तिच्या पुच्चीत रेटत आहे. तो त्याचा लंड इतका आतपर्यंत घालत आहे की, तितक्या आतपर्यंत त्याचे वडील कधीच घालू शकले नाही. "बेटाऽऽ आह्हऽऽ...

मॉम्स मॅजिक | भाग १७

पल्लवीचे नितळ पोट उघडे होते आणि त्याखाली तिने प्रणवची अंडरवेअर घातलेली होती. ती अंडरवेअर तिला फिट बसली होती आणि तिचे मांसल अंग त्यातून उठून दिसत होते. आईच्या गोऱ्यापान मांड्या आणि पाय उघडे होते. तिचे वॅक्स केलेले पाय चमकत होते. तिने शर्टच्या बाह्या कोपरापर्यंत दुमडून...

मॉम्स मॅजिक | भाग १८

"तू म्हणाला होतास की, मला घरकामात मदत करशील. पण जेव्हा पहा तेव्हा तू तुझा उभा करून मला टोचतोस!" पल्लवी खोट्या रागाने प्रणवला म्हणाली. "सॉरी मम्मी." प्रणव हळू आवाजात म्हणाला. आईने अचानक पवित्रा बदलल्याने प्रणव चकित झाला. “चल इकडे ये आणि सलादसाठी ही काकडी काप. भाजी तयार...

मॉम्स मॅजिक | भाग १९

“अरे बापरे! डॅडींकडे माझी तक्रार करणार?" पल्लवी मुलाकडे पाहत म्हणाली, "त्यांना येऊ दे, मग मी पण तक्रार करेन की, तू मला कसा त्रास देतोस. मला कुठे कुठे काय काय टोचतोस आणि तुझी अंडरवेअर ओली करून मला धुवायला देतोस. मी सुद्धा त्यांना सर्व काही सांगेन." "तूच म्हणाला होतास...

मॉम्स मॅजिक | भाग २०

प्रणवने पटकन तिच्या तोंडातून बोट बाहेर काढले आणि हात झटकू लागला. पल्लवी त्याला पाहून हसू लागली. तिला हसताना पाहून प्रणवने त्याचे ओठ आईच्या ओठांवर टेकवले आणि तिचे ओठ चोखू लागला. "उम्म्मऽऽऽ उम्म्मम्मऽऽऽ" दोघेही उत्कटतेने चुंबन घेऊ लागले. एका दीर्घ चुंबनानंतर जेव्हा...

मॉम्स मॅजिक | भाग २१

पल्लवी आता न राहवून मुलाला प्रतिसाद देऊ लागली. तिने त्याला घट्ट मिठी मारली. प्रणवने तिला आणखी जवळ ओढले तर तिने पण उडी मारून त्याच्या कंबरेभोवती पायाने मिठी मारली. प्रणवने तिला उचलून घेतले होते आणि तिला उत्कटपणे चुंबत होता. काही वेळ असेच चुंबन घेतल्यावर प्रणवने तिला...

मॉम्स मॅजिक | भाग २२

"अरे, एवढी कसली घाई आरामात संपवले असते." पल्लवी मुलाला चिडवत म्हणाली. "अजून कुठे संपले?" प्रणवने त्याचा चेहरा आईच्या चेहऱ्याजवळ आणला आणि तिला काही कळायच्या आधीच तिच्या ओठांना लागलेले दूध त्याच्या जिभेने चाटले. मग त्याने त्याचा चेहरा मागे केला आणि त्याच्या हातातील...

मॉम्स मॅजिक | भाग २३

"नाही, मम्मी! म्हणजे मला दिसली म्हणून! सॉरी, मम्मी!" प्रणव चाचरत म्हणाला. "बेटा, तुला घाबरण्याचे काहीही कारण नाही, मला सगळं सांग." पल्लवी पुन्हा मुलाच्या कानात कुजबुजली. "मम्मी, तू काम करताना व्यस्त होतीस ना, तेव्हा कुर्ती थोडी बाजूला झाली होती आणि मला तुझ्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!