मॉम्स मॅजिक | भाग २०

प्रणवने पटकन तिच्या तोंडातून बोट बाहेर काढले आणि हात झटकू लागला. पल्लवी त्याला पाहून हसू लागली. तिला हसताना पाहून प्रणवने त्याचे ओठ आईच्या ओठांवर टेकवले आणि तिचे ओठ चोखू लागला.

“उम्म्मऽऽऽ उम्म्मम्मऽऽऽ” दोघेही उत्कटतेने चुंबन घेऊ लागले.

एका दीर्घ चुंबनानंतर जेव्हा दोघांनी त्यांचे चेहरे मागे घेतले तेव्हा त्यांच्या चेहऱ्यावर हसू उमटले.

“आय लव यु, मम्मी, लव यु सो मच.” प्रणवने प्रेम प्रकट केले.

“आय लव यु, बेटा, तुझ्यामुळे आज इतक्या वर्षांनी मला कळले की, आयुष्य खरंच किती सुंदर असू शकते! तुझे खूप खूप आभार!” पल्लवीने प्रणवचा हात हातात घेत म्हणाली.

पल्लवीने मुलाच्या हाताचे चुंबन घेतले. प्रणवने पुन्हा त्याचा चेहरा आईच्या चेहऱ्याजवळ आणला आणि तिच्या ओठांवर एक गोड चुंबन घेतले. आईचे ओठ चुंबताना प्रणवला वाटले की, या जगात आईपेक्षा मौल्यवान दुसरे काहीच असू शकत नाही!

“बेटा, आता माझ्या ओठांनीच तुझे पोट भरणार आहेस का? चल तुझे जेवण संपव आणि मलाही जेवू दे!”

आता दोघे पुन्हा जेवायला लागले. दोघांच्याही मनात गोड गुदगुल्या होत होत्या. दोघेही खूप खुश होते.


जेवून झाल्यावर पल्लवीने भांडी सिंकमध्ये ठेवली. तेवढ्यात प्रणवला काहीतरी आठवले. तो फ्रीजजवळ गेला आणि त्यातून कॅण्डीचा डब्बा घेऊन आईजवळ आला. त्याच्या हातात कॅण्डीचा डब्बा पाहून पल्लवी चिडली आणि त्याच्या हातातून तो हिसकावून घेतला.

पल्लवीने मागच्या आठवड्यातच आंब्यापासून ही कॅण्डी बनवली होती. तिच्या नवऱ्याला ती खूप आवडायची म्हणून तिने त्याला कामावर जाण्यापूर्वी ती बनवून त्याच्यासोबत दिली होती.

तिने तिच्यासाठीही काही कॅण्डी काढून ठेवली होती. पण पहिल्याच दिवशी प्रणवने त्यातील अर्धी कॅण्डी संपवली होती. त्यामुळे उरलेली कॅण्डी तिने लपवून ठेवली होती. कदाचित, प्रणवने जेव्हा फ्रीजमधून पाण्याच्या बॉटल काढल्या, तेव्हा त्याचे लक्ष त्या कॅण्डीवर गेले असावे.

“मम्मी, मला एक तरी दे ना!” तो विनवणी करू लागला.

“नाही! तू तुझ्या वाट्याची संपवली आहे, आता ही माझी आहे!” पल्लवी त्याला दम देत म्हणाली.

“मम्मी, प्लीज, फक्त एक!”

त्याचा केविलवाणी चेहरा पाहून पल्लवीला काहीतरी सुचले आणि तिच्या ओठांवर हसू आले.

“ठीक आहे, पण एका अटीवर!” पल्लवी खोडकरपणे म्हणाली.

“मी कोणतीही अट मानायला तयार आहे! मम्मी, सांग ना अट काय आहे?”

इतक्या दिवसांनी कॅण्डी पाहून त्याच्या तोंडाला पाणी सुटले होते.

“मी माझ्या हाताने तुला कॅण्डी भरवेल, पण तुला डोळे बंद करावे लागतील.”

“मान्य आहे!” प्रणव उत्साहाने म्हणाला.

पल्लवीने किचन ओट्यावरून ओढणी उचलली, जी तिने कुर्तीवर घेतली होती. पण मग सकाळच्या प्रसंगानंतर किचनमध्ये विसरली होती. ती ओढणी तिने प्रणवच्या डोळ्यावर बांधली. मग तिने त्याला गोल फिरवले आणि आवाज देऊन त्याला मार्गदर्शन करू लागली.

पल्लवीने बोटात कॅण्डी पकडली आणि प्रणवने त्याचे तोंड तिच्या बोटांपर्यंत आणले. तिने हळुवारपणे त्याला कॅण्डी भरवली आणि तो खुश झाला.

मग पल्लवी पुन्हा त्याला गोल फिरवले आणि मार्गदर्शन करू लागली. प्रणवने तिचे अनुसरण केले आणि त्याचे तोंड कॅण्डीजवळ आणले. पण या वेळी जेव्हा त्याने कॅण्डी तोंडात घेतली, तेव्हा त्याला वेगळे वाटले आणि त्याला कळून चुकले की, आईने तिचा निप्पल त्याच्या तोंडात दिला आहे. प्रणव तिचा निप्पल ओठात पकडून चोखू लागला. इकडे पल्लवी जोराजोरात उसासे टाकू लागली.

काही मिनिटे आईचा निप्पल चोखल्यावर प्रणवने तो सोडला आणि पल्लवी पुन्हा त्याला त्याला गोल फिरवून मार्गदर्शन करू लागली. या वेळी आई पुन्हा निप्पल किंवा कॅण्डी देईल म्हणून प्रणव उत्साहीत होता.

आईच्या बोटांजवळ पोहोचताच त्याने उत्साहाने तोंडात कॅण्डी घेतली आणि त्याला प्रचंड गरम जाणवले. त्याच्या तोंडात जळजळ होऊ लागली. त्याने त्याच्या तोंडातील कॅण्डी हातात थुंकली आणि आईने काय खाऊ घातले, हे जाणून घेण्यासाठी पटकन डोळ्यावरून ओढणी काढली.

प्रणवने पाहिले की, त्याच्या हातात हिरव्या मिरचीचा तुकडा होता आणि समोर त्याची आई तोंडावर हात ठेवून हसत उभी होती.

प्रणवला तिखट लागले होते. त्याला वाटले की, कॅण्डी खाऊन त्याच्या तोंडातील जळन मिटेल. त्याने आजूबाजूला पाहिले तर त्याला एकही कॅण्डी दिसली नाही. आईने कॅण्डीचा डब्बा पण लपवून ठेवला होता.

“मम्मी, तू माझी आई आहेस की शत्रू?” प्रणव तळमळत म्हणाला.

सकाळी मुलाला वेदनेने तळमळताना पाहून तिला सहानुभूती वाटत होती. पण आता तिला मजा येत होती.

“बेटा, मी तुझी मम्मी आहे. अगोदर मॅन्गो कॅण्डी, मग मम्मी कॅण्डी! बापरे! एवढे गोड खाऊन तुला शुगर झाली असती म्हणजे? म्हणून थोडी मिरची खाऊ घातली.” पल्लवी त्याला चिडवत म्हणाली.

“मम्मी, कोणाचीच आई असं करत नाही. तू एकटीच आहे, जी आपल्या मुलाला एवढा त्रास देते.”

सकाळी जेव्हा प्रणव तिला म्हणाला की, ती एकटीच अशी आहेस, जी तिच्या मुलाला खेळायला जाण्यापासून थांबवते, तेव्हा तिच्याकडे याचे उत्तर नव्हते. पण आता ती तयार होती.

“अच्छा! मग कोणता मुलगा आपल्या आईला मागून टोचतो, सांग बरं?” पल्लवी त्याला दम देत म्हणाली.

प्रणव नाराज होऊन खाली पाहू लागला. तेवढ्यात त्याची नजर आईच्या हातावर गेली. तिच्या हातात एक कॅण्डी होती.

“पाहिजे का?” पल्लवी पुन्हा त्याला चिडवत म्हणाली.

तिच्या हातातून कॅण्डी घेण्यासाठी तो पुढे झाला. पण तितक्यात पल्लवीने ती तिच्या तोंडात घातली आणि जीभ बाहेर काढून त्याला खोडकरपणे चिडवू लागली.

प्रणवला खूप जळजळ होत होती. त्याला काय करावे, काही सुचत नव्हते. त्याने आईला जवळ ओढले आणि तिच्या ओठांवर ओठ ठेवून तिचे चुंबन घेऊ लावला. तिच्या तोंडात जीभ घालून तिच्या जिभेवरील गोड कॅण्डी चाटू लागला.


(क्रमशः)

मॉम्स मॅजिक

आज सकाळपासूनच पल्लवीचा मूड खराब होता. घरातील कोणत्याही कामात तिचे मन लागत नव्हते. तिला थोडी डोकेदुखीही होती. कदाचित रात्री झोप न आल्याने असेल. "काय फालतू दिवस आहे." ती स्वतःशीच पुटपुटली. संपूर्ण घरात नीरव शांतता पसरली होती. घरातल्या प्रत्येक गोष्टीत निस्तेजपणा दिसत...

मॉम्स मॅजिक | भाग २

घाईघाईत तो आपला लंड परत पॅन्टमध्ये घालायला विसरला. धावताना तो धक्का लागल्याने आणखी बाहेर आला आणि त्याच वेळी त्याने जोरात चैन वर खेचली. पुढच्याच क्षणी त्याचे पाय गोठले गेले आणि त्याच्या तोंडातून दीर्घ किंकाळी बाहेर पडली. असह्य वेदनेने तो ओरडू लागला. त्याच्या लंडाची मऊ...

मॉम्स मॅजिक | भाग ३

पल्लवी पुन्हा तिच्या गुडघ्यावर खाली बसली. तिने हळुवारपणे त्याचा लंड आपल्या हातात धरला. या वेळी प्रणवने तिला हात लावू दिला कारण त्याचा लंड आता चैनेमधून मोकळा झाला होता. पल्लवीने त्याच्या लंडाच्या खालील बाजूची त्वचा बघितली, तर त्यावर चैनेच्या दातांच्या चाव्याच्या खुणा...

मॉम्स मॅजिक | भाग ४

पल्लवीचे ओठ सुपाड्यापर्यंत पोहोचताच तिचे ओले ओठ त्याच्या सुपाड्याच्या बाहेरच्या कडेला स्पर्श करू लागले. पल्लवीच्या मनात कुठेतरी एक आवाज गुंजला की, ती काही चुकीचे तर नाही करत ना? पण पुढच्याच क्षणी तिने स्वतःला उत्तर दिले, "तो माझा मुलगा आहे. त्याची काळजी घेणे, हे माझे...

मॉम्स मॅजिक | भाग ६

अरे देवा! आता काय होणार मी आपल्या मुलाचा सामना कसा करणार तो आता माझ्याबद्दल काय विचार करत असेल पल्लवी स्वतःला उत्तर देत म्हणाली, नाही, त्याला माहीत होते की, तू त्याच्या लंडाच्या वेदनांचे निदान करत आहे. नाही, पल्लवी, तुझ्या मुलाचा जाड लंड पाहून तू खरंच वाहून गेलीस, तू...

मॉम्स मॅजिक | भाग ५

पल्लवी तिची जीभ प्रणवच्या लंडावर फिरवू लागली आणि तो चाटून साफ करू लागली. त्याचा लंड चाटून पूर्णपणे स्वच्छ केल्यावर तिने त्याचा सुपाडा पुन्हा एकदा ओठात घेऊन चोखला आणि मग त्यावर ओठ दाबून एक जोरदार चुंबन घेतले. "मम्मीऽऽऽ आह्हऽऽऽ मम्मीऽऽ आह्हऽऽऽ" प्रणव अजूनही सित्कारत...

मॉम्स मॅजिक | भाग ७

दुपारचे दोन वाजले होते. प्रणवला जेवण द्यायचे होते. तिला स्वतःलाही भूक लागली होती. पल्लवी दीर्घ उसासा सोडून बेडवरून उठली आणि ड्रेसिंग टेबलवरील आरशासमोर बसली. तिने केसांतून टॉवेल काढला. ती आता आरशासमोर पूर्णपणे नग्न बसली होती आणि तिचे केस तिच्या पाठीवर रुळत होते. पल्लवी...

मॉम्स मॅजिक | भाग ८

सकाळी नाश्ता केल्यावर प्रणवने त्याचा वेळ अभ्यास करण्यात घालवला. आज त्याच्या आईने त्याला इतकी मजा दिली होती की, तिला खुश करण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न करायचे त्याने ठरवले होते. प्रणव आता लहान नव्हता. इंटरनेटच्या युगात तो वाढत होता. म्हणूनच स्त्री-पुरूषातील नाते आणि...

मॉम्स मॅजिक | भाग ९

"बेटा, मी तुझ्यासाठी ऑम्लेट सँडविच बनवत आहे, तुला आणखी काही खायचे आहे का?" पल्लवी तिच्या मुलाकडे बघत म्हणाली. पल्लवी आणि प्रणव दोघेच घरी असल्याने तिला स्वयंपाकाची फारशी काळजी नव्हती. सकाळी नाश्ता केल्यावर तिला दुपारी कंटाळा यायचा म्हणून काहीतरी झटपट बनेल, असे जेवण ती...

मॉम्स मॅजिक | भाग १०

पल्लवी पुन्हा खुर्चीवर बसली आणि जेवण करू लागली. प्रणवचे लक्ष कधी चेहऱ्याकडे तर कधी तिच्या छातीकडे जायचे. प्रत्येक क्षणाला त्याच्या आईचे सौंदर्य वाढत आहे, असे त्याला वाटत होते. तिच्या श्वासोच्छवासात, बोलण्यात आणि प्रत्येक हालचालीत त्याला वेगळीच कामुकता जाणवत होती. आज...

मॉम्स मॅजिक | भाग ११

पल्लवीला अचानक तिचा मुलगा असा का वागतोय, ते कळले होते. त्याला काय म्हणायचे आहे, ते तिला समजले होते. तरीही तिला तिच्या सर्व शंका दूर करायच्या होत्या. “तुला खात्री आहे का एवढंच घडले?” पल्लवी म्हणाली. “हो मम्मी, सकाळी काय घडले, ते मला चांगलेच माहीत आहे.” प्रणव क्षणभर...

मॉम्स मॅजिक | भाग १२

पल्लवी आता तिचे तारूण्य तिच्या मुलावर लुटवणार होती. ती त्याला दररोज अशा स्वर्गीय सुखाची अनुभूती देणार होती, जे या जगात कोणतीही स्त्री त्याला देऊ शकणार नव्हती आणि तिला खात्री होती की, तिचा मुलगा सुद्धा तिच्या सर्व इच्छा पूर्ण करणार होता, ज्यापासून ती इतक्या काळ वंचित...

मॉम्स मॅजिक | भाग १३

वी पुढे पाऊल टाकण्याचा निर्णय घेतला. ती प्रणवच्या पोटावरील हात हळूहळू खाली नेऊ लागली. प्रणवच्या हृदयाचे ठोके वाढू लागले. काही क्षणात पल्लवीचा हात प्रणवच्या लंडाच्या सुपाड्यापर्यंत पोहोचला. त्याला क्षणभर वाटले की, ती तिचा हात पुन्हा मागे घेईल. पण तिच्या हाताचा त्याच्या...

मॉम्स मॅजिक | भाग १४

पल्लवीच्या पुच्चीतून किती कामरस निघाला असेल, याची कल्पना तिला तिच्या मुलाच्या बोटांवरून येत होती, जे त्याने फक्त तिच्या पायजाम्याच्या इलास्टीकमध्ये घातले होते. तिची पुच्ची ओथंबून वाहत होती आणि पायजाम्यात तीव्र स्खलन झाल्याने तिच्या ओटी पोटापर्यंतचा भाग तिच्या कामरसाने...

मॉम्स मॅजिक | भाग १५

पल्लवी मागे वळून प्रणवकडे बघू लागली. आता आई आणि मुलगा समोरासमोर होते. ती खाली वाकलेली असल्याने तिच्या कुर्तीतून तिच्या गळ्यातील मंगळसूत्र आणि गुबगुबीत स्तन खाली लोंबकळताना दिसत होते. पल्लवी त्याच्या अगदी जवळ होती, तिचे तोंड त्याच्या लंडापासून फूटभर अंतरावर होते....

मॉम्स मॅजिक | भाग १६

आता पल्लवी कल्पना करू लागली की, ती बेडवर लेटली आहे आणि प्रणव तिचे दोन्ही पाय वर करून तिच्यावर स्वार झाला आहे. तो त्याचा लंड अगदी खोलवर तिच्या पुच्चीत रेटत आहे. तो त्याचा लंड इतका आतपर्यंत घालत आहे की, तितक्या आतपर्यंत त्याचे वडील कधीच घालू शकले नाही. "बेटाऽऽ आह्हऽऽ...

मॉम्स मॅजिक | भाग १७

पल्लवीचे नितळ पोट उघडे होते आणि त्याखाली तिने प्रणवची अंडरवेअर घातलेली होती. ती अंडरवेअर तिला फिट बसली होती आणि तिचे मांसल अंग त्यातून उठून दिसत होते. आईच्या गोऱ्यापान मांड्या आणि पाय उघडे होते. तिचे वॅक्स केलेले पाय चमकत होते. तिने शर्टच्या बाह्या कोपरापर्यंत दुमडून...

मॉम्स मॅजिक | भाग १८

"तू म्हणाला होतास की, मला घरकामात मदत करशील. पण जेव्हा पहा तेव्हा तू तुझा उभा करून मला टोचतोस!" पल्लवी खोट्या रागाने प्रणवला म्हणाली. "सॉरी मम्मी." प्रणव हळू आवाजात म्हणाला. आईने अचानक पवित्रा बदलल्याने प्रणव चकित झाला. “चल इकडे ये आणि सलादसाठी ही काकडी काप. भाजी तयार...

मॉम्स मॅजिक | भाग १९

“अरे बापरे! डॅडींकडे माझी तक्रार करणार?" पल्लवी मुलाकडे पाहत म्हणाली, "त्यांना येऊ दे, मग मी पण तक्रार करेन की, तू मला कसा त्रास देतोस. मला कुठे कुठे काय काय टोचतोस आणि तुझी अंडरवेअर ओली करून मला धुवायला देतोस. मी सुद्धा त्यांना सर्व काही सांगेन." "तूच म्हणाला होतास...

मॉम्स मॅजिक | भाग २१

पल्लवी आता न राहवून मुलाला प्रतिसाद देऊ लागली. तिने त्याला घट्ट मिठी मारली. प्रणवने तिला आणखी जवळ ओढले तर तिने पण उडी मारून त्याच्या कंबरेभोवती पायाने मिठी मारली. प्रणवने तिला उचलून घेतले होते आणि तिला उत्कटपणे चुंबत होता. काही वेळ असेच चुंबन घेतल्यावर प्रणवने तिला...

मॉम्स मॅजिक | भाग २२

"अरे, एवढी कसली घाई आरामात संपवले असते." पल्लवी मुलाला चिडवत म्हणाली. "अजून कुठे संपले?" प्रणवने त्याचा चेहरा आईच्या चेहऱ्याजवळ आणला आणि तिला काही कळायच्या आधीच तिच्या ओठांना लागलेले दूध त्याच्या जिभेने चाटले. मग त्याने त्याचा चेहरा मागे केला आणि त्याच्या हातातील...

मॉम्स मॅजिक | भाग २३

"नाही, मम्मी! म्हणजे मला दिसली म्हणून! सॉरी, मम्मी!" प्रणव चाचरत म्हणाला. "बेटा, तुला घाबरण्याचे काहीही कारण नाही, मला सगळं सांग." पल्लवी पुन्हा मुलाच्या कानात कुजबुजली. "मम्मी, तू काम करताना व्यस्त होतीस ना, तेव्हा कुर्ती थोडी बाजूला झाली होती आणि मला तुझ्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!