ध-‘माल’ मम्मा

गॅस शेगडीवरील पातेल्यातली भाजी हलवताना किचनच्या खिडकीतून राहुलने दूरवर पाहिले, तर बिल्डिंगच्या गेट मधून त्याला त्याची मम्मी येताना दिसली. खांद्याला पर्स अडकवली होती आणि दोन्ही हातात भाजीच्या पिशव्या होत्या. चेहर्‍यावर घाम अन किंचित थकल्याचे भाव होते. पण त्याचे लक्ष वेधून घेतले ते तिच्या सफेद नर्सच्या ड्रेसने.

का कोणास ठाऊक, पण राहुलला मम्मीला त्या नर्सच्या ड्रेसमध्ये पाहायला खूप आवडायचे. तो नर्सचा ड्रेस घातला की त्याला आपली मम्मी एक वेगळीच स्त्री भासायची. प्रचंड आत्मविश्वास असलेली, करारी, धडाडीची, आजच्या युगातली स्त्री असल्यासारखी ती वाटायची.

तिचे अधिकारवाणे हावभाव, आत्मविश्वासी बोलणे ह्यापेक्षा राहुलचे लक्ष वेधून घेत असे तो तिचा नर्सचा ड्रेसा. तिच्या अंगावर तो ड्रेस अगदी फिट आणि परफेक्ट बसत असे, नव्हे त्याची मम्मी तो ड्रेस असा शिवत असे की त्यातून तिची वळणदार फिगर उठून दिसावी.

तसे तर राहुलने त्याच्या मम्मीच्या हॉस्पिटल मधील इतर अनेक नर्स पाहल्या होत्या. त्याच्या मम्मीच्याच वयाच्या कित्येक जणी होत्या तर कित्येक जणी मम्मीपेक्षा तरुण होत्या. पण सहसा कोणीही त्याच्या मम्मीसारखे आपली फिगर उठून दिसेल असा नर्सचा ड्रेस घालत नसत. थोडेसे ढगळ आणि फिगर समजून येणार नाही असेच त्यांचा नर्सचा ड्रेस असायचा.

पण राहुलची नर्स मम्मी आवर्जून आपली फिगर उठून दिसेल असा, किंचित टाईट असा तो ड्रेस शिवायची. तसेही तिचे अंग भरलेले होते आणि त्यात ती असे टाईट आऊटफीट घालायची. सहाजिकच तिची फिगर उठून दिसत ती मादक दिसायची आणि त्या नर्सच्या ड्रेसमधील तिच्या मादक फिगरचा राहुल, तिचा मुलगाही नकळत चाहता झाला होता!

त्याच्या मनात तिच्याबद्दल कामवासना नव्हती. पण एक सुप्त आकर्षण निर्माण झाले होते आणि म्हणूनच तो वरतून आपल्या किचनच्या खिडकीतून दिसत असलेल्या गेट मधून आत आलेल्या मम्मीला चालत चालत पुढे बिल्डिंगपर्यंत येऊन नजरेआड होईपर्यंत पाहत राहला.

गॅसवर तो भाजी करत होता आणि किंचित धूर झाला म्हणून त्याने खिडकीला असलेला अर्ध्या उंचीचा पडदा बाजूला केला होता. म्हणून त्याला दूर येत असलेली मम्मी दिसली.

गॅस शेगडीवर राहुल जी भाजी करत होता, ती जवळ जवळ तयार होत आली होती. तेव्हा त्याने गॅस कमी केला आणि लगबगीने जाऊन फ्लॅटचा मेन दरवाजा उघडला. तोपर्यंत राहुलची मम्मी लिफ्टने वर येऊन दरवाज्याच्या समोर पोहचलीच होती अन राहुलने दरवाजा उघडला.

पटकन पुढे होत तो मम्मीच्या दोन्ही हातातल्या भाजीच्या पिशव्या घेत म्हणाला,

“दे इकडे, मम्मी. एकदम इतकी भाजी कशाला आणायची? किती जड आहेत पिशव्या.” राहुलने किंचित तक्रार करत म्हटले.

“थॅंक्यु बेटा!” रती, राहुलची मम्मी कौतुकाने हसत पुढे म्हणाली, “अरे रस्त्यात मिळाली चांगली आणि स्वस्त. तेव्हा म्हटले घेऊ एकदम.”

“अगं पण एकच पिशवी घ्यायची ना. इतक्या जड दोन पिशव्या उचलून आणल्या. दिवसभर ड्युटी करून पण दमतेस. त्यात आणि हे ओझं.” पुन्हा राहुलने काळजीच्या स्वरात म्हटले आणि पिशव्या घेऊन किचनमध्ये शिरला.

“अरे हो हो. किती काळजी करशील मम्मीची?” राहुलच्या मागोमाग किचनमध्ये शिरत डायनिंग टेबलवर हुश्श करून बसत रती पुढे म्हणाली, “आणि हे काय? आज पण भाजी करायला घेतलीस?”

“हो गं, मम्मी. म्हटलं तू येईपर्यंत मी सुरुवात करतो जेवण बनवायची.”

पिशव्या ठेवल्या नंतर राहुलने लगेच जाऊन फ्रिजमधली पाण्याची बाटली काढून एका ग्लासात पाणी ओतले अन तो ग्लास नेऊन मम्मीच्या हातात दिला.

“थॅंक्स बेटा! किती तत्परतेने काम करतोय. किती मम्मीची काळजी आहे तुला!” पुन्हा रतीने आपल्या मुलाचे कौतुक करत म्हटले.

“कसलं काय, मम्मी. मी फक्त तुला हेल्प करतो. तू माझ्यासाठी किती काय करतेस. मग मी इतकी हेल्प केली तर काय हरकत आहे?” राहुलने हसून म्हटले.

“अरे बेटा. पण तुझे हे वय नाही इतके सारे काम करायचे. तू खाली मुलांमध्ये खेळायला जायला पाहिजेस. कॉलेज स्टडी करत बसायला पाहिजेस. अन हे काय घरकाम करत बसतोस. मम्मी आली की करेल ना, राजा.” रतीने किंचित विषन्नपणे म्हटले.

“अगं इतके काय मोठे मी काम करतोय. बारीक सारीक मदत तर करतोय तुला.” राहुलने तिचे म्हणणे हसण्यावारी नेत म्हटले आणि पटकन जाऊन गॅस मोठा करत वरील पातेल्यातली भाजी हलवू लागला.

“हंम्म्म. वास मस्त येतोय भाजीचा. कसली भाजी बनवतोय?” रतीने दीर्घ श्वास घेत कौतुकाने विचारले.

“फ्लॉवर-मटर-बटाट्याची भाजी बनवतोय. ती एकदम सोपी आहे बनवायला. तरी तुला सांगतोय मला अजून भाज्या करायला शिकव म्हणजे मी रोज वेगवेगळ्या डिशेस करून तुला खायला घालीन.” राहुलने उत्साहाने मम्मीला म्हटले.

“अरे तू इतके करतोय ते काय कमी आहे का? राहू दे आता. तू जा काहीतरी कर. मी करेन चपात्या.” रतीने पुन्हा कौतुकाने म्हटले.

“अगं मम्मी भाजी तर झाली. आता तू जाऊन अंघोळ वगैरे करून फ्रेश होऊन येशील तोपर्यंत मा‍झ्या चपात्या होतील. मग काय झालं जेवण तयार.” राहुल परत उत्साहाने म्हणाला.

“बेटा राहुल. राहू दे ते. तू जा खाली खेळायला. नाहीतर अभ्यास करत बस. १९ वर्षाच्या मुलाने किती काम करावे? जेवण बनवणे आम्हा वयस्कर बायकांची कामं. तू कशाला करतोय?” रतीने हसून म्हटले.

“बस काय, मम्मी. तू हार्डली ४० वयाची आहेस. तुला कोण वयस्कर म्हणेन? तू तर माऽऽऽ मऽऽ मॅच्युअर झालीय असेच कोणी पण म्हणेन.”

राहुलच्या तोंडून ‘माल’ शब्द बाहेर पडणार होता पण वेळीच त्याने जीभ आवरली आणि मॅच्युअर असे म्हटले. पण रतीला कळले तो काय शब्द बोलणार होता ते.

ती मिश्किलपणे हसत म्हणाली, “मला माहितीये तू काय बोलणार होतास ते. मी पण तुझ्या वयातून गेलीय म्हटलं, यंग बॉय.”

“स्स्सऽऽ सॉरी मम्मी. ते मला म्हणायऽऽ” राहुल गडबडत बोलायला गेला.

“इट्स ओके, बेटा. मी समजू शकते. यंग मुलांची एक वेगळी भाषा असते बोलायची. मला कल्पना आहे.”

राहुलच्या जवळ येत हसून रती म्हणाली आणि प्रेमाने त्याच्या केसांमधून हात फिरवू लागली.

राहुलनेही मान वळवून प्रेमाने मम्मीकडे पाहिले आणि तो दिलखुलास हसला. त्याचे मोहक हास्य पाहून रतीला मायेचे भरते आले आणि तिने प्रेमाने त्याला आलिंगन दिले. राहुल गॅसवरील पातेल्यातली भाजी हलवत मम्मीच्या आलिंगनाची ऊब घेत राहला.

“बरं ठीक आहे. मी येते फ्रेश होऊन. पण तू भांडी वगैरे साफसफाईचे काम माझ्यासाठी ठेव. सगळेच तू करत बसू नकोस.” राहुलच्या गालाची पप्पी घेत रती कौतुकाने म्हणाली आणि वळून चालायला लागली.

नकळत राहुलने मान वळवली आणि तो पाठमोऱ्या मम्मीला न्याहाळू लागला. नर्सच्या ड्रेसमधली तिची पाठमोरी फिगर त्याच्या नजरेत भरली! सफेद सॅन्डल, त्याच्यावर पायात घातलेली सफेद स्टॉकींग्ज, मग वर होता तिचा किंचित टाईट ड्रेस, त्यातून दिसणारे तिचे भरीव वळणदार नितंब, मग नितंबाच्या मानाने किंचित बारीक असलेली कंबर.

मग रूंद खांदे, वर काळेभोर मोकळे सोडलेले केस अन त्यावर असलेली नर्सची कॅप. ड्युटीवर असताना तिचे केस वर बांधलेले असतात पण ड्युटी संपली की घरी येताना ती केस मोकळे सोडत असे. किचनमधून बाहेर पडून हॉलमधून तिच्या बेडरूममध्ये शिरून नजरेआड होईपर्यंत तो मम्मीला वरून खालून त्या नर्सच्या आऊटफीटमध्ये न्याहाळत होता.

आपल्या मम्मीला तसे पाठमोरे न्याहाळत असताना राहुलच्या शॉर्टमध्ये हलचल झाली तसे पटकन त्याने मान फिरवली. पुढचे जेवण करायला घेत नकळत तो मम्मीच्या फिगरचा विचार करू लागला. काही क्षणापूर्वी तिने त्याला आलिंगन दिले होते तो स्पर्श त्याला आठवू लागला.

त्याला आत्ता जाणवायला लागले की तिने त्याला कवेत घेतले होते तेव्हा तिचे भरगच्च उभार त्याच्या पाठीवर दाबले गेले होती. आपल्या मम्मीचे उभार प्रमाणापेक्षा जास्त मोठे आहेत ह्याची त्याला कल्पना होती आणि जेव्हा त्यांचा स्पर्श त्याच्या अंगाला व्हायचा त्यावरून त्यांचा भरीवपणा त्याला कळायचा.

राहुलने डोके हलवून मनातला मम्मीच्या फिगरचा विचार झटकायचा प्रयत्न केला! त्याला आश्चर्य वाटायला लागले की असे कसे आपण स्वत:च्या मम्मीच्या फिगरचा विचार करतोय? तो आणि त्याचे मित्र कॉलेजमधील मॅडमची फिगर, रस्त्यावरून येणाऱ्या-जाणाऱ्या बायकांची फिगर किंवा कॉलेजमध्ये येणार्‍या पालक स्त्रियांची फिगर चोरून पहायचे, पाहून त्यावर चावट चर्चा करायचे.

पण ही इथे त्याची मम्मी होती आणि तिच्याबद्दल त्याने असा विचार नाही करायला पाहिजे असे त्याने स्वत:ला बजावले! मग तो राहलेले जेवण बनवण्यावर लक्ष केंद्रित करू लागला.

तिकडे रती किचनमधून बाहेर पडत आपल्या बेडरूमकडे निघाली तेव्हा तिच्या मनात राहुलबद्दल कौतुक होते. वयाच्या १९व्या वर्षात तो किती मॅच्युअर झाला होता आणि घरच्या अनेक जबाबदार्‍या स्वत:वर घ्यायला लागला होता.

७ वर्षापूर्वी तो १२ वर्षाचा होता तेव्हा त्याचे पप्पा ॲक्सिडेंटमध्ये गेले होते. तो म्हटले तर लहानच होता तो धक्का सहन करण्यासाठी! आणि तिच्यासाठी सुद्धा तो एक खूप मोठा आघात होता! हार्डली ३३ वयाची असताना तिचा नवरा ॲक्सिडेंटमध्ये जाऊन ती विधवा झाली होती. नशीब ती हा नर्सचा जॉब करत होती त्यामुळे तिला आर्थिक चणचण भासली नाही.

तिचा नवरा एका कंपनीत मॅनेजर होता आणि त्याने आपल्या कमाईतून हा एक टू-बेडरूम फ्लॅट घेतलेला होता. त्यामुळे रती आणि राहुलला राहायला प्रशस्त घर होते. रती लग्नाच्या आधीपासून नर्सचा जॉब करत होती आणि लग्न झाले त्यावेळी तिला एका नामवंत प्रायव्हेट हॉस्पिटलमध्ये सिनिअर नर्सचा जॉब मिळाला होता.

तिच्या आधीच्या नर्सच्या कामाच्या अनुभवावर, तिच्या सुंदर, आकर्षक पर्सनॅलिटीमुळे, ह्या नामवंत हॉस्पिटलने तिची नियुक्ती पर्सनल नर्स ह्या कॅटेगरीत केली होती. त्या हॉस्पिटलमध्ये ट्रिटमेंट घेणाऱ्या श्रीमंत लोकांच्या प्रायव्हेट रूममध्ये एका पेशंटची पर्सनल नर्स म्हणून ती कुशलतेने काम करत पेशंटची काळजी घ्यायची. आपल्या आकर्षक पर्सनॅलिटीने, लाघवी प्रेमळ बोलण्याने आणि कामातील कुशलतेमुळे ती एक पॉप्युलर नर्स होती!

रतीचे आई-वडील ती लहान असतानाच मरण पावले. नंतर तिच्या मावशीने तिचा सांभाळ केला आणि तिला नर्स बनवण्या इतके शिक्षण दिले. आपल्या हुशारी आणि चिकाटीवर तिने नर्सिंगचे ज्ञान आणि अनुभव मिळवत जॉबमध्ये प्रगती केली.

तिच्या २० व्या वर्षीच तिच्या मावशीने तिचे एका एकुलत्या एक मुलाबरोबर लग्न लावून दिले. तिचा आणि नवऱ्याचा राजा राणीचा संसार होता. लग्नानंतर वर्षभरात राहुल झाल्यानंतर त्यांनी दुसरे मूल ठेवले नाही की त्याची अपेक्षाही केली नाही. ते दोघं राजा-राणी जीवनाचा भरपूर आनंद घेत होते. आपापला जॉब सांभाळून एकमेकांना भरपूर सुख देत होते, मजा करत होते, जीवनाचा आनंद उपभोगत होते.

पण त्यांच्या सुखी संसाराला जणू कोणाची तरी नजर लागली आणि रतीच्या नवऱ्याचा ॲक्सिडेंट होऊन त्यात तो मरण पावला! नवरा गेल्यानंतर कसे बसे रतीने स्वत:ला सावरले आणि छोट्या राहुलकडे पाहत ती पुढचे आयुष्य जगू लागली.

तिच्या नर्सच्या सेवाभावी कामामुळे तिला पर्सनल आयुष्यातले नवरा गमवायचे दु:ख विसरून जायला मदत मिळाली आणि हळूहळू नवऱ्याविना आयुष्य जगण्याची तिला सवय झाली. जसं जसे राहुल मोठा होत गेला तसे त्यालाही वडील नसल्याची जाणीव होत गेली आणि तो वयाच्या मानाने लवकर मॅच्युअर होत गेला. आणि म्हणूनच आता तो घरातल्या कामाची जास्तीत जास्त जबाबदारी घेत होता, ज्याचे रतीला खूप कौतुक वाटायचे.

ध-‘माल’ मम्मा भाग : २

आपल्या बेडरूममध्ये आल्यावर रती कपडे बदलायला कपाटा समोर उभी राहिली. तिच्या नेहमीच्या सवयी प्रमाणे कपाटाच्या दरवाज्यावर असलेल्या पूर्ण उंचीच्या आरशामध्ये ती स्वत:ला न्याहाळू लागली. आरशातली स्वत:ची छबी पाहून ती खुश झाली आणि तिच्या चेहर्‍यावर स्मित हास्य उमलले! तिला...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ३

काहीतरी मनात आले तसे तो पटकन उठला आणि आजूबाजूला पाहू लागला. ते जे काही होते ते त्याला कुठेच दिसेना. ‘अरे मम्मीची ब्रा दिसत नाही? मम्मीची पॅन्टी कुठे दिसत नाही?’ हे त्याच्या मनात आले. क्षणभर त्याला वाटले की मम्मी बहुतेक ब्रा-पॅन्टी घालतच नसेल कारण त्याने मम्मीची ती...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ४

राहुलच्या दृष्टीने मम्मी संध्याकाळीच येणार होती म्हणजे तो संध्याकाळपर्यंत घरी येण्याची शक्यता नव्हती. म्हणजे मग ती त्या एकांताचा फायदा घेत आज मस्त रिलॅक्स होऊन तिच्या व्हायब्रो बाबाकडून दाण्याला सुख देऊ शकत होती. जवळ जवळ एक आठवडा झाला होता रतीने पुच्चीला सुख दिलेच...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ५

रतीने व्हायब्रो बाबावरील हाताचा दाब थांबवला की पुच्चीच्या आतील प्रेशरने तो बाहेर यायचा आणि मग तिने परत हाताने दाबला की तो आत घुसायचा. असे तिने काही मिनिटे व्हायब्रो बाबाचे आत-बाहेर झवायचे सुख घेतले. पण तिच्या निप्पलमधून कामवासनेच्या तीव्र लहरी बाहेर पडत होत्या, ज्या...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ६

रती उठली आणि राहुलच्या रूमकडे गेली. त्याच्या दरवाज्यावर टकटक करून त्याला हाक मारत तिने दरवाजा उघडला आणि आत शिरत हसत विचारले, “राहुल झोपला नाहीस ना अजून तू?” “नाही गं, मम्मी. ब्रश करून येऊन आत्ताच पडलोय.” राहुल बेडवरून उठून वर सरकून बसत म्हणाला. “नाही. तुझ्याशी जरा...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ७

“ओह येस्स. करेक्ट!” राहुलने उत्साहाने उत्तर दिले. “वेल. येस्स. आम्ही बायकांही करतो.” रतीने लाजत म्हटले. “रिअली? खरंच?” राहुलने आश्चर्याने ओरडत विचारले. “येस्स. दोघांचाही अर्थ सेम! जरी वेगळ्या भाषेत विचारले तरीही.” रतीने हसून म्हटले. “हो गं. पण मला खरंच आश्चर्य वाटले!...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ८

बघता बघता त्याने टॉप स्पीड पकडला आणि जोरजोराने तो लंडावर हाताची घट्ट मूठ आवळत वरखाली करत मूठ मारू लागला. एक तर त्याचा लंड उत्तेजनेने प्रचंड ताठरलेला होता. त्यात आणि तो त्वेशाने घट्ट पकडून खसखसा मूठ मारत होता. त्याने त्याचा लंड चांगला लालसर झाला होता आणि तणावाने...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ९

तिकडे रती ऑलरेडी उठलेली होती आणि नाश्ता-दुपारचे जेवण बनवून ती येऊन शॉवरमध्ये अंघोळ करत होती. तिच्या मनातही राहुलबरोबर रात्री जे झाले तोच विचार होता आणि त्या विचाराच्या धुंदीतच ती अंघोळ करत होती. अंघोळ झाल्यावर तिने टॉवेल घेतला आणि अंग पुसत ती बाथरूमच्या बाहेर आली....

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १०

“अगं मम्मा तू त्या ब्रा-पॅन्टीमध्ये इतकी सुंदर दिसत होतीस की तुला तसे पाहून मला कसेतरीच व्हायला लागले. म्हणजे तिथे! खाली शॉर्टमध्ये! तेव्हा मग मी शॉर्टमध्ये हात घालून त्याला हलवायाला लागलो.” राहुल शरमत म्हणाला. खरे तर ते मम्मीला सांगताना त्याचा लंड शॉर्टमध्ये वळवळायला...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ११

रतीला त्याच्या ॲक्शनची मजा वाटली आणि त्याची उत्सुकता शमवलीच पाहिजे हे तिच्या लक्षात आले. ती सावकाश बेडवरून उठून उभी राहिली आणि तिने हात खाली नेत आपला गाऊन पकडला. मग ती हाताने गाऊन वर करायला लागली. राहुलची उत्तेजित उत्सुक नजर मम्मीच्या अंगावर खिळली आणि गाऊन जस जसा वर...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १२

पुढे काही बोलावे की नाही ह्याचा रती क्षणभर विचार करू लागली. कारण एकदा तिने त्याला ते सांगितले तर मग तिचेही ते सिक्रेट राहणार नव्हते. पण आज ना उद्या त्याला ते सांगावे लागलेच असते कारण तो विचारल्याशिवाय राहला नसता. मग परत टाळाटाळ करण्यात अर्थ नाही हे तिच्या लक्षात आले...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १३

रतीची पॅन्टी आता तिच्या अर्ध्या अधिक नितंबावरून खाली सरकली. बघता बघता रतीचे डेरेदार विशाल नितंब तिच्या मुलाच्या नजरे समोर नग्न झाले. पॅन्टी आता रतीच्या मांडीवर आली होती. मांडीवरून खाली सरकवताना रतीला आता खाली वाकावे लागत होते. गुडघ्यावरून पॅन्टी खाली सरकली आणि रती...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १४

“राहुल तुला मा‍झ्या दाण्याला स्पर्श करावासा का वाटला?” “माहीत नाही, मम्मा. पण करावास वाटला. मला वाटले पहावे स्पर्श करून. कदाचित तुला ते आवडेल असे मला वाटले.” राहुलने भांबावत उत्तर दिले. “वेल मला माहीत नव्हते तू मा‍झ्या पायात येऊन बसलाय आणि त्यात तू स्पर्श केला म्हणून...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १५

दुसर्‍या दिवशी सकाळी राहुल उठला तेव्हा त्याला आपली रात्रीची नग्न मम्मी आठवली. तो पटकन उठला आणि तिला बाहेर बघायला गेला. मम्मीच्या रूममध्ये तो शिरला तेव्हा त्याने तिचा नर्स युनिफॉर्म बेडवर टाकलेला पाहिला. बाथरूममधून शॉवरचा आवाज येत होता म्हणजे त्याची मम्मी अंघोळ करत...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १६

राहुलची उत्तेजना अजून वाढावी म्हणून रती राहुलच्या कानाजवळ ओठ नेत मादक आवाजात त्याच्याशी बोलू लागली. “काल तू खूप छान माझा दाणा घासलास. अन मला मस्त सुख दिलेस. आत्ताही तू एकदम मस्त करतोय. मम्माला तू एकदम खुश करतोय. हे असेच करायचे असते. कोणाही मुलीला वा स्त्रीला असेच सुख...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १७

राहुलच्या लंडाच्या लांबीचे रतीला खूप अप्रूप वाटले. तिला आपली पुच्ची पूर्णपणे भरून गेल्याचे फिलिंग होत होते. त्याच्या लंडाचा सुपाडा तिच्या बच्चेदाणीत शिरलाय असे तिला जाणवत होते. आजपर्यंत तिने इतका लांबोडा लंड पुच्चीत घेतला नव्हता. तिच्या नवऱ्याचाही लंड इतका लांब नव्हता...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १८

थोडा वेळ रती राहुलचा लंड तसे आवडीने, आसक्तीने चोखत राहिली. मग ती वर झाली आणि तिने राहुलला खाली सरकून झोपायला लावले. मग उठून ती वर गेली आणि त्याच्या दोन्ही हाताच्या बाजूला आपले दोन्ही पाय ठेवून उभी राहिली. मग ती खाली झुकत गुडघ्यावर बसली आणि तिने आपले नितंब खाली...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १९

आपल्या मम्मीला नर्सच्या युनिफॉर्ममध्ये पाहून राहुल एक्साईट झाला. तसेही सकाळची ताठरता त्याच्या लंडात होती आणि वर मम्मीला तसे पाहून त्याचा लंड अजूनच टाईट झाला. तो डायनिंग चेअरवर बसत मम्मीकडे पाहत लंड हलवायाला लागला. रती टिफीन भरताना त्याच्या करामती बघत होती आणि सकाळी...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : २०

रतीने त्या स्पेशल रूममधील छोट्या किचनमधून, ट्रे, प्लेट आणि चमचे आणले आणि दोघं बेडवर समोरासमोर बसून टिफीन खोलून त्यातले लंच काढून खाऊ लागले. हळू आवाजात गप्पा मारत त्यांनी १५ मिनिटात लंच संपवले. “मम्मा १५ मिनिटात लंच झाले. आता बाकीची ४५ मिनिट काय करायचे?” राहुलने गुढपणे...

error: नका ना दाजी असं छळू!!