ध-‘माल’ मम्मा भाग : ३

काहीतरी मनात आले तसे तो पटकन उठला आणि आजूबाजूला पाहू लागला. ते जे काही होते ते त्याला कुठेच दिसेना. ‘अरे मम्मीची ब्रा दिसत नाही? मम्मीची पॅन्टी कुठे दिसत नाही?’ हे त्याच्या मनात आले.

क्षणभर त्याला वाटले की मम्मी बहुतेक ब्रा-पॅन्टी घालतच नसेल कारण त्याने मम्मीची ती वस्त्रे पाहल्याचे त्याला आठवतच नव्हते. पण तिला जेव्हा तो त्या नर्सच्या ड्रेसमध्ये पहायचा तेव्हा तिने आत घातलेल्या ब्राच्या शेपची कल्पना यायची. कधी ती वाकलेली असेल तर मागे तिच्या नितंबावर पॅन्टीची लाइन दिसायची हे त्याने नोटीस केले होते.

निव्वळ तेच नाही तर घरात असताना कधी काम करताना नाहीतर नुसतेच लोळत पडलेले असताना अनेकदा राहुलने मम्मीच्या गाऊनच्या गळ्यातून तिच्या खांद्यावर असलेली ब्राची पट्टी पाहल्याचे त्याला आठवले.

कधी तिने प्लेन गाऊन घातलेला असेल अन ती वाकलेली असेल तर पाठी तिच्या नितंबावर पॅन्टीची लाइन स्पष्ट पाहलेली त्याला आठवली. म्हणजे त्याची मम्मी ब्रा-पॅन्टी घालते ह्याबद्दल त्याला काहीच शंका नव्हती. पण मग तिची ती अंतर्वस्त्रे त्याच्या नजरेस कधीच पडली नाही ह्याची त्याला आता जाणीव झाली.

शोधक नजरेने तो मम्मीच्या बेडरूममध्ये सगळीकडे पाहू लागला की कुठे मम्मीची ब्रा-पॅन्टी दिसतेय का ते? मग त्याला काहीतरी सुचले तसे तो बेडरूमला अटॅच्ड असलेल्या बाथरूममध्ये घुसला आणि कोपर्‍यात असलेले बास्केट त्याला दिसले.

त्याने आत येऊन त्या बास्केटमध्ये पाहिले तर त्यात त्याला मम्मीची ब्रा-पॅन्टी दिसली. मम्मीची ती वस्त्रे नजरेस पडली तसे का कोणास ठाऊक? पण त्याच्या चेहर्‍याची कळी खुलली आणि त्याने ती मम्मीची ब्रा-पॅन्टी उचलून हातात घेतली.

शेवटी आज राहुलला मम्मीची ब्रा-पॅन्टी इतक्या जवळून पाहायला मिळाली. मम्मीची ती अंतर्वस्त्रे हातात घेतल्या नंतर त्यांच्या मुलायम स्पर्शाने त्याच्या शॉर्टमध्ये वळवळ झाली. त्याने पॅन्टी परत बास्केटमध्ये टाकली आणि फक्त ब्रा हातात घेऊन कुतुहलाने तो तिचे निरीक्षण करू लागला.

मम्मीची ती सफेद लेसी ब्रा पाहून त्याला मजा वाटू लागली. त्यांची एंब्रॉयडरी आणि कपड्याचा मुलायम स्पर्श त्याला उत्तेजित करू लागला. ब्रा अर्ध्या कपची होती पण तरीही कपचा साईझ पाहून त्याला मजा वाटली की कप किती मोठा दिसत होता. ब्राच्या पट्टीवर लेबल होते ज्यावर ‘४० डी डी’ नंबर त्याने पाहिला.

त्याला नेहमीच वाटायचे की त्याच्या मम्मीचे उभार खूप मोठे आहेत. आणि आज तिच्या ब्राचा लेबल पाहून त्याला त्याची खात्री झाली. नकळत राहुलने मम्मीची ब्रा नाकावर दाबली अन तिचा वास घेतला. तिच्या घामाचा एक वेगळाच गंध त्याला ब्रावर जाणवला आणि त्याच्या लंडाने शॉर्टमध्ये एक आचका दिला.

तेव्हा राहुलच्या लक्षात आले की त्याचा लंड सडकून टाईट झाला होता आणि त्याच्या शॉर्टचा तंबू करून सरळ उभा होता. घरात असला की तो सहसा शॉर्टच्या आत अंडरवेअर घालत नसे. त्यामुळे मम्मीची ब्रा हातात घेऊन तिचा वास घेताना त्यांच्या लंडाला शॉर्टमध्ये ताठरायला चांगलाच वाव मिळाला.

खाली वाकून राहुलने टाकलेली पॅन्टी परत उचलली आणि ब्रा हातावर टाकून दोन्ही हाताने पॅन्टी धरून तिचे निरीक्षण करू लागला. सफेद लेसी पॅन्टीची एंब्रॉयडरी तो हाताने फिल करू लागला. पॅन्टाचा शेप कसा आहे हे त्याने मागून-पुढून निरखून पाहिले. पॅन्टीवरील टॅगवर त्याला ४० एल साईझ दिसली, त्यावरून त्याची ही पण खात्री झाली की मम्मीची गांड मोठी होती.

मनातल्या मनात मम्मीच्या नितंबाला ‘गांड’ म्हणल्याने त्यांच्या अंगावर शहारा आला आणि त्याच्या लंडाने एक गचकन आचका दिला. कॉलेजमध्ये मित्रांबरोबर कोणा बाईला किंवा मुलीला पाठमोरी पाहिली की त्यांच्या नितंबाला ‘गांड’ म्हणून चावट बोलताना राहुलला मजा वाटायची. पण स्वत:च्या मम्मीच्या नितंबाला मनातल्या मनात का होईना पण ‘गांड’ म्हणताना त्याला प्रचंड उत्तेजना जाणवली.

लंडाचा तणाव त्याला दुखरा वाटायला लागला. म्हणजे उत्तेजनेने त्याचा लंड ताठरायचा आणि तो मूठ मारून लंडही गाळायचा. कामवासनेचे ज्ञान त्याला दीड दोन वर्षापासूनच कॉलेजमध्ये मिळायला लागले होते आणि लंड हलवून गाळून कसे सुख घ्यायचे ह्याची त्याला आता प्रॅक्टिस झालेली होती.

पण तेव्हा त्या क्षणी स्वत:च्या मम्मीची ब्रा-पॅन्टी हातात घेऊन, त्यांचे निरीक्षण करून नकळत त्याचा लंड कमालीचा ताठ झाला होता आणि त्याचा तणाव त्याला असह्य व्हायला लागला. पॅन्टी धरलेल्या हातानेच राहुलने आपली शॉर्ट लंडावरून खाली सरकवली आणि टणकन स्प्रिंगसारखा त्याचा लंड वर उडाला आणि सरळ ताठ उभा राहला.

आपल्याच लंडाकडे पाहून त्याने डोळे विस्फारले कारण तो प्रचंड ताठरून लांब झालेला होता. या आधी मूठ मारताना त्याचा लंड कडक आणि लांब व्हायचा पण आज आत्ता त्याची लांबी जरा जास्तच वाटत होती आणि लंडातला तणाव असह्य होता.

असे का होतेय? हे आधी त्याला कळले नाही. मग त्याच्या लक्षात आले की त्याच्या मम्मीची ब्रा-पॅन्टी तो हातात घेऊन बघत होता तेव्हा त्यांच्या दर्शनाने अन स्पर्शाने त्याच्या लंडातली उत्तेजना वाढली होती.

काही क्षणापूर्वी लंडावरून शॉर्ट खाली सरकवताना त्याच हातात धरलेली मम्मीच्या पॅन्टीचा राहुलच्या लंडाला स्पर्श झाला होता आणि त्या मुलायम स्पर्शाने त्याच्या लंडाला आचका बसलेला त्याला आठवला. म्हणून त्याने मम्मीची हातातली पॅन्टी आपल्या लंडावरून परत एकदा फिरवली.

परत लंडाला एक आचका बसला. परत त्याने इकडून-तिकडे दोन तीन वेळा पॅन्टी फिरवली आणि लंड आचके देत राहला. मग त्याने मम्मीची पॅन्टी आपल्या लंडाभोवती गुंडाळली आणि त्यावर आपली मूठ आवळून तो पॅन्टीचे लंडाच्या सभोवताली तिचा स्पर्श फिल करू लागला.

राहुलला सगळे एकदम मऊ अन मुलायम वाटत होते. त्याच्या मनात अनेक भावना उचंबळू लागल्या आणि त्याचा श्वास वाढायला लागला. नकळत त्याचा हात हलायला लागला आणि तो लंडाला गुंडाळलेली मम्मीची पॅन्टी मुठीने पुढे-मागे घासायला लागला.

एका अर्थाने तो मम्मीच्या पॅन्टीने लंडावर मूठ मारायला लागला. दुसर्‍या हातावर टाकलेली मम्मीची ब्रा त्याने हाताच्या पंज्यात पकडली आणि त्या ब्राचे खांद्याचे स्ट्राप पकडून ब्रा नजरेसमोर धरून तिचे तो निरीक्षण करायला लागला. आणि मग नजरेसमोर मम्मीची छबी आणत मनातल्या मनात तो विचार करू लागला.

‘ह्या ब्रा मध्ये मम्मी कशी दिसत असेल? ह्या पॅन्टीमध्ये मम्मी कशी दिसत असेल? ह्या ब्रा-पॅन्टीमध्ये मम्मीला बघायला किती मजा वाटेल? अशी ब्रा-पॅन्टी घालून मम्मी समोर आली तर माझी काय अवस्था होईल? ह्या ब्रा ने मम्मी झाकते ते तिचे उभार किती मोठे असतील? मम्मीचे ते उभार नग्न कसे दिसत असतील?

मम्मीच्या उभारावरील अरोला कसा दिसत असेल? मम्मीच्या अरोल्या वरील निप्पल बघायला कसा वाटत असेल? तो निप्पल मी मा‍झ्या तोंडाने चोखला आहे, तो निप्पल आता कसा वाटेल तोंडात घ्यायला? ओहहहऽऽ आणि ही पॅन्टी मम्मीच्या पुच्चीवर कशी बसत असेल? मम्मीची पुच्ची ह्या पॅन्टीने कशी झाकली जात असेल?

ह्या पॅन्टीखाली लपणारी मम्मीची पुच्ची कशी असेल? मम्मीची पुच्ची केसाळ असेल की केस काढलेली असेल? कॉलेजमध्ये मित्रांनी आणलेल्या न्युड मॅगझिनमधील फोटोतल्या पुच्चीसारखीच मम्मीची पुच्ची फुगीर असेल का? मित्रांनी दाखवलेल्या सेक्स व्हिडिओमध्ये जशी पुच्ची दिसते तशीच मम्मीची पण असेल का? त्या व्हिडिओमध्ये दाखवतात तसे मम्मीची पुच्ची झवली असेल का?

पप्पांनी मम्मीची पुच्ची झवली म्हणूनच तर माझा जन्म झाला! म्हणजे मम्मीची पुच्ची झवलेली आहे हे नक्की. पण आता पप्पा गेल्यानंतर मम्मीची पुच्ची कोणी झवली असेल का? मम्मीने कोणाला झवायला दिले असेल का? मम्मी आता कोणाकडून झवून घेत असेल का?’

स्वत:च्या मम्मीबद्दल हे असे सगळे कामुक विचार करून राहुलचा लंड प्रचंड उत्तेजित झाला होता. डोळे मिटून घेऊन मम्मीची पॅन्टी लंडावर मागे-पुढे घासत तो त्वेशाने मूठ मारत होता. काही कळायच्या आत त्याचा कंट्रोल सुटला आणि त्याचा लंड गळायला लागला.

एका मागोमाग एक वीर्याच्या पिचकाऱ्या उडायला लागल्या आणि लंड आचके देऊ लागला. त्याला लंडात प्रचंड सुखाच्या संवेदना जाणवू लागल्या आणि झोकून दिल्यासारखे जोमाने लंड हलवत तो त्या सुखाचा अनुभव फिल करत राहला.

लंड गळायचा थांबला तसे राहुलने डोळे उघडले आणि खाली पाहिले. ओह शीट! मम्मीची पॅन्टी त्याच्या वीर्याने भरली होती. त्याने पटकन बोटांनी ते वीर्य पुसून घ्यायचा प्रयत्न केला. पण मग ते पॅन्टीला अजूनच बरबटले गेले अन पॅन्टी अजून ओली झाली.

त्याने आजूबाजूला पाहिले तर त्याचे वीर्य बाथरूमच्या भिंतीवरील टाईलवर उडाले होते आणि खाली जमिनीवरही पडले होते. ते सगळे पाहून राहुल घाबरला की मम्मीच्या ते नजरेस पडले तर? घाबरून राहुलने झटकन पॅन्टी अन ब्रा बास्केटमध्ये टाकली आणि एका मगात पाणी घेऊन त्याने भिंतीवर टाकून त्याचे वीर्य खाली पाडले.

मग बाथरूमच्या जमिनीवर पाणी टाकून त्याने कसे बसे त्याचे वीर्य न्हाणी ट्रॅपपर्यंत वाहून नेत ड्रेन केले. शॉर्ट वर करून लंड आत कोंबत राहुल घाबरत धावत बाहेर आला आणि मम्मीचा ड्रेस, स्लिप वगैरे उचलून लगबगीने तिच्या रूममधून बाहेर पडला. कॉमन बाथरूमध्ये जाऊन त्याने ते कपडे वॉशिंग मशीनमध्ये टाकले आणि सेटिंग करून मशीन चालू केली.

मग बाहेर येऊन त्याने झाडू घेतला आणि तो एक एक रूम साफ करू लागला. काम करता करता त्याचे मन सैरभैर झाले होते आणि डोक्यात फक्त मम्मीचेच विचार होते. काही क्षणापूर्वी मम्मीची ब्रा-पॅन्टी घेऊन त्याने जे केले त्याचाही विचार त्याच्या डोक्यात होता आणि आपण जे केले ते योग्य होते की अयोग्य अशी त्याची दोहनीय अवस्था होती. राहुलला आपली मम्मी खूप आवडायची. पण तिच्याबद्दल त्याच्या मनात कामवासना नव्हती.

पण आता जेव्हा तिची ब्रा-पॅन्टी घेऊन त्याने मूठ मारून लंड गाळला होता म्हणजे त्याच्या मनात तिच्याबद्दल वासना निर्माण झाली असाच त्याचा अर्थ निघत होता. त्याला मम्मीला बघायला आवडायचे, मम्मीची फिगर बघायला आवडायचे, कधी कधी तो चोरून मम्मीकडे बघायचा. पण ते एक आकर्षण होते. एका मुलाचे आईबद्दल असणारे आकर्षण होते.

आता राहुलच्या लक्षात येत होते की ते आईबद्दलचे आकर्षण नव्हते तर तिच्यातल्या स्त्रीचे आकर्षण होते! तिच्यात असलेल्या मादक स्त्रीचे आकर्षण होते. पण मग राहुलचे मन अजूनच भ्रमित झाले की त्याला मम्मीचे आकर्षण निर्माण झाले होते की एका स्त्रीचे आकर्षण निर्माण झाले होते? दोन्ही कोणी वेगळ्या नव्हत्याच. मम्मीच स्त्री होती आणि स्त्रीच मम्मी होती! म्हणजेच पर्यायाने त्याला स्वत:च्या मम्मीचेच आकर्षण निर्माण झाले होते.

त्याला पटकन आठवले कॉलेजमध्ये काही टारगट मित्र सेक्स कथांची पुस्तकं आणायची, ज्यातील काही कथा त्याने पण चोरून वाचल्या होत्या. कॉलेजच्या जिन्यावरून वर टेरेसला जायला दरवाजा होता त्या रूममध्ये गुपचूप जाऊन तेथे ते पुस्तक वाचून त्यानेही मजा घेतली होती.

त्या पुस्तकात इंसेस्ट कथा वाचल्याचेही त्याला आठवले! म्हणजे तसे काही आकर्षण जगात अस्तित्वात आहे हे समजून येत होते आणि तोच एकटा फक्त जगात असा नव्हता ज्याला मम्मीबद्दल आकर्षण वाटत होते.

त्या विचाराने राहुलला थोडा दिलासा मिळाला की फक्त तोच एक असा पापी नव्हता, ज्याला मम्मीबद्दल कामुक आकर्षण होते. तशा विचाराने त्याच्या मनातली सल कमी झाली आणि त्याचे मन शांत होऊ लागले. त्या विचारामधून आपले मन बाहेर काढत त्याने करत असलेल्या कामावर लक्ष केंद्रित केले. भरभर आवरून त्याने सगळी कामे संपवली आणि अंघोळ वगैरे करून तो आपल्या रूममध्ये जाऊन स्टडी करत बसला.

दुपारचे जेवण घेतल्यानंतर त्याने ठरवले की त्याचा समवयस्कर जिवलग मित्र, विजयच्या घरी जावे आणि त्याच्याबरोबर स्टडी करून तेथेच टाईमपास करावा. विजयचा विचार मनात आला तसे पटकन त्याला आठवले की तो एकदा राहुलला त्याच्या बहि‍णीबद्दल काहीतरी सांगत होता.

तिच्याबद्दल त्याला काही वेगळेच आकर्षण वाटत होते वगैरे असे काहीतरी तो बोलत होता आणि राहुलला ते ऐकायला खूप ऑड वाटले म्हणून त्याने विजयवर डाफरत त्याला गप्प केले होते. त्याच्याकडे स्टडीला जावे आणि जमले तर तो विषय काढून ह्या आकर्षणाबद्दल त्याच्याशी चर्चा करावी असे राहुलला वाटले. मग त्याने विजयला फोन करून सांगितले की तो त्याच्या घरी येतोय स्टडीला आणि मग घराची चावी घेऊन तो बाहेर पडला.

त्या दिवशी संध्याकाळी रती ड्युटीवरून दोन तास लवकरच आली. घर उघडून आत आल्यावर तिने पाहिले की घर रिकामे होते आणि राहुलचा पत्ता नव्हता. रती किचनमध्ये आली आणि तेथे लावलेल्या एका छोट्या बोर्डवर काय लिहिलेय ते तिने वाचले.

‘मम्मी, मी विजयच्या घरी स्टडीसाठी जातोय.’

त्यांनी ठरवले होते की एकमेकांना काही सांगायचे असेल तर त्या बोर्डवर लिहायचे. तसे आज्ञाधारक राहुलने लिहून ठेवले होते. ते वाचून रतीला त्याचे कौतुक वाटले आणि ती फ्रेश व्हायला स्वत:च्या रूममध्ये गेली.

रूममध्ये शिरल्यावर रतीचे विचारचक्र चालू झाले की ती दोन तास लवकर आली आहे तर आज मस्त रिलॅक्स व्हावे.

ध-‘माल’ मम्मा

गॅस शेगडीवरील पातेल्यातली भाजी हलवताना किचनच्या खिडकीतून राहुलने दूरवर पाहिले, तर बिल्डिंगच्या गेट मधून त्याला त्याची मम्मी येताना दिसली. खांद्याला पर्स अडकवली होती आणि दोन्ही हातात भाजीच्या पिशव्या होत्या. चेहर्‍यावर घाम अन किंचित थकल्याचे भाव होते. पण त्याचे लक्ष...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : २

आपल्या बेडरूममध्ये आल्यावर रती कपडे बदलायला कपाटा समोर उभी राहिली. तिच्या नेहमीच्या सवयी प्रमाणे कपाटाच्या दरवाज्यावर असलेल्या पूर्ण उंचीच्या आरशामध्ये ती स्वत:ला न्याहाळू लागली. आरशातली स्वत:ची छबी पाहून ती खुश झाली आणि तिच्या चेहर्‍यावर स्मित हास्य उमलले! तिला...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ४

राहुलच्या दृष्टीने मम्मी संध्याकाळीच येणार होती म्हणजे तो संध्याकाळपर्यंत घरी येण्याची शक्यता नव्हती. म्हणजे मग ती त्या एकांताचा फायदा घेत आज मस्त रिलॅक्स होऊन तिच्या व्हायब्रो बाबाकडून दाण्याला सुख देऊ शकत होती. जवळ जवळ एक आठवडा झाला होता रतीने पुच्चीला सुख दिलेच...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ५

रतीने व्हायब्रो बाबावरील हाताचा दाब थांबवला की पुच्चीच्या आतील प्रेशरने तो बाहेर यायचा आणि मग तिने परत हाताने दाबला की तो आत घुसायचा. असे तिने काही मिनिटे व्हायब्रो बाबाचे आत-बाहेर झवायचे सुख घेतले. पण तिच्या निप्पलमधून कामवासनेच्या तीव्र लहरी बाहेर पडत होत्या, ज्या...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ६

रती उठली आणि राहुलच्या रूमकडे गेली. त्याच्या दरवाज्यावर टकटक करून त्याला हाक मारत तिने दरवाजा उघडला आणि आत शिरत हसत विचारले, “राहुल झोपला नाहीस ना अजून तू?” “नाही गं, मम्मी. ब्रश करून येऊन आत्ताच पडलोय.” राहुल बेडवरून उठून वर सरकून बसत म्हणाला. “नाही. तुझ्याशी जरा...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ७

“ओह येस्स. करेक्ट!” राहुलने उत्साहाने उत्तर दिले. “वेल. येस्स. आम्ही बायकांही करतो.” रतीने लाजत म्हटले. “रिअली? खरंच?” राहुलने आश्चर्याने ओरडत विचारले. “येस्स. दोघांचाही अर्थ सेम! जरी वेगळ्या भाषेत विचारले तरीही.” रतीने हसून म्हटले. “हो गं. पण मला खरंच आश्चर्य वाटले!...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ८

बघता बघता त्याने टॉप स्पीड पकडला आणि जोरजोराने तो लंडावर हाताची घट्ट मूठ आवळत वरखाली करत मूठ मारू लागला. एक तर त्याचा लंड उत्तेजनेने प्रचंड ताठरलेला होता. त्यात आणि तो त्वेशाने घट्ट पकडून खसखसा मूठ मारत होता. त्याने त्याचा लंड चांगला लालसर झाला होता आणि तणावाने...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ९

तिकडे रती ऑलरेडी उठलेली होती आणि नाश्ता-दुपारचे जेवण बनवून ती येऊन शॉवरमध्ये अंघोळ करत होती. तिच्या मनातही राहुलबरोबर रात्री जे झाले तोच विचार होता आणि त्या विचाराच्या धुंदीतच ती अंघोळ करत होती. अंघोळ झाल्यावर तिने टॉवेल घेतला आणि अंग पुसत ती बाथरूमच्या बाहेर आली....

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १०

“अगं मम्मा तू त्या ब्रा-पॅन्टीमध्ये इतकी सुंदर दिसत होतीस की तुला तसे पाहून मला कसेतरीच व्हायला लागले. म्हणजे तिथे! खाली शॉर्टमध्ये! तेव्हा मग मी शॉर्टमध्ये हात घालून त्याला हलवायाला लागलो.” राहुल शरमत म्हणाला. खरे तर ते मम्मीला सांगताना त्याचा लंड शॉर्टमध्ये वळवळायला...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ११

रतीला त्याच्या ॲक्शनची मजा वाटली आणि त्याची उत्सुकता शमवलीच पाहिजे हे तिच्या लक्षात आले. ती सावकाश बेडवरून उठून उभी राहिली आणि तिने हात खाली नेत आपला गाऊन पकडला. मग ती हाताने गाऊन वर करायला लागली. राहुलची उत्तेजित उत्सुक नजर मम्मीच्या अंगावर खिळली आणि गाऊन जस जसा वर...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १२

पुढे काही बोलावे की नाही ह्याचा रती क्षणभर विचार करू लागली. कारण एकदा तिने त्याला ते सांगितले तर मग तिचेही ते सिक्रेट राहणार नव्हते. पण आज ना उद्या त्याला ते सांगावे लागलेच असते कारण तो विचारल्याशिवाय राहला नसता. मग परत टाळाटाळ करण्यात अर्थ नाही हे तिच्या लक्षात आले...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १३

रतीची पॅन्टी आता तिच्या अर्ध्या अधिक नितंबावरून खाली सरकली. बघता बघता रतीचे डेरेदार विशाल नितंब तिच्या मुलाच्या नजरे समोर नग्न झाले. पॅन्टी आता रतीच्या मांडीवर आली होती. मांडीवरून खाली सरकवताना रतीला आता खाली वाकावे लागत होते. गुडघ्यावरून पॅन्टी खाली सरकली आणि रती...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १४

“राहुल तुला मा‍झ्या दाण्याला स्पर्श करावासा का वाटला?” “माहीत नाही, मम्मा. पण करावास वाटला. मला वाटले पहावे स्पर्श करून. कदाचित तुला ते आवडेल असे मला वाटले.” राहुलने भांबावत उत्तर दिले. “वेल मला माहीत नव्हते तू मा‍झ्या पायात येऊन बसलाय आणि त्यात तू स्पर्श केला म्हणून...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १५

दुसर्‍या दिवशी सकाळी राहुल उठला तेव्हा त्याला आपली रात्रीची नग्न मम्मी आठवली. तो पटकन उठला आणि तिला बाहेर बघायला गेला. मम्मीच्या रूममध्ये तो शिरला तेव्हा त्याने तिचा नर्स युनिफॉर्म बेडवर टाकलेला पाहिला. बाथरूममधून शॉवरचा आवाज येत होता म्हणजे त्याची मम्मी अंघोळ करत...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १६

राहुलची उत्तेजना अजून वाढावी म्हणून रती राहुलच्या कानाजवळ ओठ नेत मादक आवाजात त्याच्याशी बोलू लागली. “काल तू खूप छान माझा दाणा घासलास. अन मला मस्त सुख दिलेस. आत्ताही तू एकदम मस्त करतोय. मम्माला तू एकदम खुश करतोय. हे असेच करायचे असते. कोणाही मुलीला वा स्त्रीला असेच सुख...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १७

राहुलच्या लंडाच्या लांबीचे रतीला खूप अप्रूप वाटले. तिला आपली पुच्ची पूर्णपणे भरून गेल्याचे फिलिंग होत होते. त्याच्या लंडाचा सुपाडा तिच्या बच्चेदाणीत शिरलाय असे तिला जाणवत होते. आजपर्यंत तिने इतका लांबोडा लंड पुच्चीत घेतला नव्हता. तिच्या नवऱ्याचाही लंड इतका लांब नव्हता...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १८

थोडा वेळ रती राहुलचा लंड तसे आवडीने, आसक्तीने चोखत राहिली. मग ती वर झाली आणि तिने राहुलला खाली सरकून झोपायला लावले. मग उठून ती वर गेली आणि त्याच्या दोन्ही हाताच्या बाजूला आपले दोन्ही पाय ठेवून उभी राहिली. मग ती खाली झुकत गुडघ्यावर बसली आणि तिने आपले नितंब खाली...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १९

आपल्या मम्मीला नर्सच्या युनिफॉर्ममध्ये पाहून राहुल एक्साईट झाला. तसेही सकाळची ताठरता त्याच्या लंडात होती आणि वर मम्मीला तसे पाहून त्याचा लंड अजूनच टाईट झाला. तो डायनिंग चेअरवर बसत मम्मीकडे पाहत लंड हलवायाला लागला. रती टिफीन भरताना त्याच्या करामती बघत होती आणि सकाळी...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : २०

रतीने त्या स्पेशल रूममधील छोट्या किचनमधून, ट्रे, प्लेट आणि चमचे आणले आणि दोघं बेडवर समोरासमोर बसून टिफीन खोलून त्यातले लंच काढून खाऊ लागले. हळू आवाजात गप्पा मारत त्यांनी १५ मिनिटात लंच संपवले. “मम्मा १५ मिनिटात लंच झाले. आता बाकीची ४५ मिनिट काय करायचे?” राहुलने गुढपणे...

error: नका ना दाजी असं छळू!!