ध-‘माल’ मम्मा भाग : २

आपल्या बेडरूममध्ये आल्यावर रती कपडे बदलायला कपाटा समोर उभी राहिली. तिच्या नेहमीच्या सवयी प्रमाणे कपाटाच्या दरवाज्यावर असलेल्या पूर्ण उंचीच्या आरशामध्ये ती स्वत:ला न्याहाळू लागली.

आरशातली स्वत:ची छबी पाहून ती खुश झाली आणि तिच्या चेहर्‍यावर स्मित हास्य उमलले! तिला स्वत:च्या सौंदर्याचा अभिमान होता असे नाही. पण तिला स्वत:ला आरशात न्याहाळायला आवडायचे. खास करून ती जेव्हा तिच्या त्या नर्सच्या ड्रेसमध्ये असायची तेव्हा तिला स्वत:चा किंचित अभिमान वाटायचा!

त्या नर्सच्या ड्रेसमध्ये खुलून दिसणारी तिची फिगर पाहून तिचे तिलाच कौतुक वाटायचे. तसे तर ती दिसायला अति सुंदर होती किंवा तिची फिगर अतिशय सौंदर्यवान होते असेही नव्हते. म्हटले तर इतर चार चौघी नर्स सारखीच दिसायची. पण तिने आपला ड्रेस असा किंचित टाईट शिवलेला होता की त्यातून तिची फिगर उठून दिसायची.

ह्या वयात पण आपण आपली फिगर मेंटेंन्ड ठेवलीय ह्याचाही तिला अभिमान वाटायचा. मनातल्या मनात स्वत:चे कौतुक करत रतीने डोक्यावरील कॅपच्या पीना काढायला सुरुवात केली आणि पीना काढून कॅप काढून ठेवली. मग तिने ड्रेसच्या पुढील वरून खालपर्यंतचे हुक्स एक एक करून काढले आणि अंगावरील ड्रेस काढत मागे बेडवर टाकला.

आत तिने कंबरेपर्यंत उंची असलेली पारदर्शक कपड्याची सफेद स्लिप घातलेली होती, जी धरून तिने हळुवारपणे डोक्यावरून काढून टाकली. आणि मग ती आरशातून अंगावर राहलेल्या गोष्टी न्याहाळू लागली. खाली दोन्ही पायात तिने सफेद नायलॉनची स्टॉकींग्ज घातलेली होती, जी तिच्या मांडीवर गार्टर बेल्टच्या हुकने पकडून ठेवलेली होती.

पूर्वी ती गार्टर बेल्ट वापरत नव्हती अन स्टॉकींग्जला असलेल्या ग्ल्युने ती मांडीवर घट्ट बसायची. पण नंतर काही तासाने ग्ल्यु स्टिक होत नसे अन स्टॉकींग्ज खाली सरकायची. मग सारखे सारखे स्टॉकींग्ज वर खेचून नीट बसवायला लागायची. तेव्हा मग तिच्या रसिक नवऱ्याच्या सांगण्यावरून तिने गार्टर बेल्ट वापरायला सुरुवात केली.

कंबरेवरील सफेद गार्टर बेल्टच्या खाली रतीने सफेद लेसी पॅन्टी घातलेली होती. तिला लेसी पॅन्टीज घालायला खूप आवडायच्या. जरी लग्नाआधी ती अशा सेक्सी पॅन्टीज घालत नव्हती पण लग्नानंतर तिच्या रसिक नवऱ्याने तिला ती सवय लावली होती आणि आता तिलाही लेसी पॅन्टीज व्यतिरिक्त साध्या पॅन्टीज घालणे आवडत नसे.

वर उभारावर घातलेली तिची ब्राही लेसी होती आणि महागडी होती. अर्ध्या कपची लेसी ब्रा रतीचे उन्नत उभार तोलून धरत होती आणि जेमतेम तिचा अरोला झाकत होती.

खरे तर ड्युटीवर जायला तिने असे सेक्सी ब्रा अन पॅन्टी घालायची गरज नव्हती. पण तिच्या नवऱ्याला तिने तसे सेक्सी ब्रा-पॅन्टी घातलेल्या आवडायच्या. तिची सेक्सी फिगर अशा सेक्सी वस्त्रात बघायला त्याला उत्तेजना वाटायची म्हणून ती घालायला लागली.

नंतर तिचीही तीच आवड झाली होती आणि अजूनही ती अशी सेक्सी अंतर्वस्त्रे वापरत होती. अर्थात, अशा सेक्सी ब्रा-पॅन्टीजमध्ये तिची ४०-३२-४० फिगर अजूनच उठून दिसायची, जी बघायला रतीला आवडत असे अन फिल करायला तिला मजा वाटत असे.

नवऱ्याच्या निधनानंतर २/३ वर्षे तिने स्वत:च्या सुखाचा विचार केला नाही आणि फक्त राहुलच्या संगोपनावर लक्ष केंद्रित केले. नंतर राहुलने दाखवलेल्या मॅच्युअरिटीने ती त्याच्याबद्दल निश्चित झाली आणि मग तिने स्वत:च्या शारीरिक गरजेकडे लक्ष द्यायला सुरुवात केली.

तिच्याशी जवळीक साधणार्‍या अन तिला ज्यांची कंपनी आवडत होती अशा ३/४ पुरुषांशी वेगवेगळ्या काळात तिने रिलेशन निर्माण केले होते. अर्थात, तिच्या सौंदर्यावर ते भाळलेले होते आणि म्हणूनच तिच्याशी सलगी करत होते.

जेव्हा तिने त्यांना पहिली वेळ तिच्याशी प्रणय करायची संधी दिली तेव्हा सगळ्यांचाच कल फक्त तिच्या मादक सेक्सी अंगाचा उपभोग घेण्याकडे राहला आणि कोणीही तिला सुख देण्यात रस दाखवला नाही. तेव्हा मग तिने पुरुषांशी रिलेशन करणे बंद केले!

कोणी तिच्याशी जवळीक साधण्याचा प्रयत्न करू लागले की ती त्यांना चार हात लांब ठेवत होती की त्यांना काही रिस्पॉन्स देत नव्हती. तिने स्वत:शीच अशी खूणगाठ बांधली की तिच्यासाठी पुरुषाकडून मिळणारे सुख तिच्या नवऱ्या बरोबरच ह्या जगातून लुप्त झाले! येथून पुढे तिला कधीही कोणा पुरुषाकडून ते सुख मिळणार नव्हते आणि तिने त्याची आस ठेवूच नये असे तिने स्वत:ला बजावले होते!

मग रतीने स्वत:च स्वत:चे सुख मिळवण्याचा मार्ग अवलंबला! स्वत:च्या हाताने ती स्वत:ला सुख देऊ लागली आणि मनावरील अन तनावरील ताण क्षमवू लागली. तिच्या एका श्रीमंत म्हातार्‍या पेशंटने, जो तिला आपल्या मुलीसारखे मानायचा. ज्याच्या सिरिअस आजारात तिने नर्स म्हणून त्याची खूप सेवा करून त्याची काळजी घेतली होती, त्याने तिची परिस्थिती जाणून तिला परदेशातून एक व्हायब्रेटर आणून गिफ्ट दिला होता. तो व्हायब्रेटर तिच्यासाठी पुरुषाच्या लिंगाचे काम करत होता आणि तिला सुख देत होता.

रतीने तो व्हायब्रेटर तिच्या कपाटातील एका कप्प्यात लॉक करून ठेवलेला होता आणि जेव्हा तिला पाहिजे तेव्हाच ती तो बाहेर काढत होती. तसेच राहुल घरात नसेल तेव्हा किंवा तिच्या बेडरूमचा दरवाजा लॉक करूनच ती व्हायब्रेटर बाहेर काढून वापरत असे. राहुलच्या नजरेस तो कधी पडला नाही पाहिजे ह्याबाबत ती पूर्ण काळजी घेत होती.

जसे राहुल कोवळ्या वयात आला तसे तिने आपल्या सेक्सी ब्रा-पॅन्टी इतर कपड्यांबरोबर बाहेरच्या कॉमन बाथरूममधील वॉशिंग मशीनमध्ये धुवायला टाकणे बंद केले होते. रती ती नाजूक वस्त्रे स्वत:च्या बेडरूममधील अटॅच्ड बाथरूममध्ये हातानेच धुवत असे आणि तेथेच शॉवर कर्टनच्या रॉडवर सुकायला वाळत घालत असे.

सहसा राहुल तिच्या बेडरूममधील अटॅच्ड बाथरूममध्ये येत नसे. त्यामुळे त्याने तिची ती सेक्सी अंतर्वस्त्रे पहाण्याची शक्यता कमी होती. तसेच रतीचे काही सेक्सी नाईट गाऊन होते, जे ती राहुल समोर कधी घालत नसे आणि तिच्या बेडरूमच्या बंद दरवाज्याच्या आतच फक्त घालत असे.

तिने एखादा सेक्सी नाईट गाऊन घातलेला असेल अन राहुलने तिच्या रूमचा दरवाजा वाजवला की ती पटकन तो गाऊन काढून साधा अंगभर गाऊन घालायची आणि मगच दरवाजा उघडायची. कपाटात तिने तिच्या सेक्सी ब्रा-पॅन्टी-नाईट गाऊन ज्या ड्रॉव्हरमध्ये ठेवल्या होत्या त्याला ती नेहमी लॉक करून ठेवायची. घराच्या चाव्यांच्या बंचमध्ये त्या ड्रॉव्हरची चावी होती जी ती सतत स्वत:कडे बाळगायची.

खरे तर रती असे किती दिवस आणि किती काळ ती राहुलच्या नजरेपासून तिची ती सेक्सी वस्त्रे लपवून ठेवणार होती किंवा गुपचूप वापरणार होती? कधी ना कधी त्याला ती दिसणार होती आणि त्याला त्याबद्दल कळणारच होते. तेव्हा रती आपली सेक्सी वस्त्रे राहुलपासून अजूनही का लपवून ठेवत होती ह्याचे कारण ती पण सांगू शकत नव्हती.

त्या सगळ्या विचाराच्या धुंदीत रतीने स्टॉकींग्ज आणि गार्टर बेल्ट वगैरे काढले. मग बाथरूममध्ये जाऊन तिने अंगावरील ब्रा अन पॅन्टी काढून तेथील बास्केटमध्ये टाकली. आणि मग ती अंघोळ करायला शॉवरखाली उभी राहिली.

बेडरूममध्ये आल्या आल्या तिने गिझरचे बटण चालू केले होते कारण कपडे काढून बाथरूममध्ये येईपर्यंत पाणी चांगले गरम व्हावे म्हणून. मग गरम पाण्याखाली मनसोक्त अंघोळ करत रती एकदम फ्रेश झाली. अंघोळ करून टॉवेलने अंग पुसत ती बाहेर रूममध्ये आली आणि कपाटातून तिने एक साधा नाईट गाऊन काढला अन अंगात घातला. केस वगैरे पुसत ती बेडरूमच्या बाहेर पडली आणि किचनकडे निघाली.

दुसर्‍या दिवशी राहुलला कॉलेजमध्ये जायचे नव्हते म्हणून तो झोपून राहला. रती सकाळी उठून आपले आवरून ड्युटीवर जायला तयार झाली. जाताना ती राहुलच्या रूममध्ये आली आणि त्याला उठवून मी निघते सांगू लागली. त्याच्या गालावर किस करून तिने त्याला बाय केले आणि ती निघून गेली.

सकाळी उठून स्वत:चा डबा करून त्या दोघांचा नाश्ता करून आवरून निघेपर्यंत रतीची सगळी घाईच असायची. तेव्हा ती खरकटी भांडी तशीच सिंकमध्ये ठेवून जायची. मग राहुल कॉलेजवरून आल्या नंतर किंवा घरीच असेल तर सकाळी उठल्यानंतर ती खरकटी भांडी वगैरे धुवून ठेवायचा.

मग घरातला केरकचरा काढून तो घर साफ करायचा. धुण्यासाठी पडलेले कपडे घेऊन वॉशिंग मशीनमध्ये धुवायला टाकायचा. मग कपडे धुवून झाले की हॉलच्या बाल्कनीमध्ये बांधलेल्या दोऱ्यांवर ते कपडे वाळत घालायचा आणि मग अंघोळ वगैरे करून फ्रेश होऊन तयार व्हायचा.

मग राहुल एक तर टीव्ही बघत लोळत पडायचा किंवा आपल्या रूममध्ये जाऊन स्टडी करत बसायचा. त्याची मम्मी सकाळी स्वत:ला डबा बनवायची आणि राहुलचे दुपारचे जेवणही बनवून ठेवायची. राहुल कॉलेजमध्ये गेला तर जाताना जेवण टिफिनमध्ये घेऊन जायचा किंवा घरी असेल तर दुपारी ते जेवण जेवायचा.

संध्याकाळी राहुल जर घरातच असेल तर मग स्वत:च रात्रीच्या जेवणाला लागायचा. त्याने मम्मीकडून काही साध्या भाज्या बनवायचे शिकून घेतले होते, चपात्या बनवणे शिकून घेतले होते, त्याप्रमाणेच तो कधी कधी रात्रीचे जेवण बनवायचा. अशा तर्‍हेने जमेल तितकी घरातली कामे करून तो आपल्या मम्मीची मदत करायचा.

त्या दिवशीही सकाळी एखादं तासानंतर राहुल उठला आणि किचनमध्ये जाऊन त्याने मम्मीने करून ठेवलेला नाश्ता घेऊन खाल्ला. मग सगळी खरकटी भांडी त्याने धुवून ठेवली. मग येऊन तो हॉलमध्ये बसला आणि टीव्ही लावून केबलवर काही इंटरेस्टींग आहे का बघू लागला. सकाळी सकाळी काहीच इंटरेस्टींग नव्हते. तेव्हा मग टीव्ही बंद करून तो सोफ्यावर पडून विचार करू लागला की आता काय करावे.

नेहमी तो कॉलेजमधून घरी आला किंवा घरीच असला की जी कामे करायचा तेच करायचे त्याने ठरवले. मग आधी झाडू मारून घर साफ करावे की कपडे धुवायला वॉशिंग मशीनमध्ये टाकावे ह्याचा तो विचार करू लागला. त्याने ठरवले की आधी कपडे वॉशिंग मशीनमध्ये धुवायला लावावे आणि ते धुवून होईपर्यंत सगळ्या घरात झाडू मारावा.

तेव्हा मग तो उठला आणि हॉल अन त्याच्या बेडरूमच्या मध्ये असलेल्या कॉमन बाथरूममध्ये गेला. तेथे धुण्याच्या कपड्याची बकेट होती त्यातून त्याने कपडे काढून त्या बाथरूममध्येच असलेल्या वॉशिंग मशीनमध्ये टाकले. त्याच्या लक्षात आले की त्या कपड्यात मम्मीचा काल घातलेला नर्स युनिफॉर्म नव्हता.

रोज ती ड्युटीवरून परत आली की आपला युनिफॉर्म धुवायला टाकायची. कारण ती लागोपाठ दोन दिवस एकच युनिफॉर्म कधीच घालत नसे आणि तिच्याकडे युनिफॉर्मचे २/३ सेट होते. त्यामुळे तिचा वापरलेला युनिफॉर्म धुण्याच्या कपड्यात नाही ह्याचे राहुलला आश्चर्य वाटले!

राहुलने विचार केला की मम्मी कदाचित येथे आणून टाकायला विसरली असावी आणि बहुतेक तिच्या बेडरूममध्येच असेल तो. तेव्हा तो मम्मीच्या बेडरूममध्ये तो ड्रेस बघायला गेला. तिच्या रूममध्ये गेल्यावर त्याने पाहिले की मम्मीचा काल घातलेला नर्स युनिफॉर्म तिच्या बेडच्या कोपऱ्यावर पडला होता.

लांबूनच तो पाहून त्याला हायसे वाटले की मम्मी धुवायला टाकायला विसरली बहुतेक. पुढे येऊन त्याने ड्रेस उचलला आणि सहज दोन्ही हाताने पसरवून समोर धरून तो ड्रेस पाहू लागला. तसे ड्रेस पाहताना राहुलच्या डोळ्यासमोर मम्मीची त्या ड्रेसमधली छबी उभी राहिली. हा ड्रेस मम्मीच्या अंगावर कसा फिट बसतो ते त्याला आठवले. ह्या ड्रेसमध्ये मम्मीची फिगर कशी उठून दिसते ते त्याला नजरेसमोर दिसू लागले.

अनाहूतपणे त्याने तो ड्रेस मम्मीच्या बेडवर पसरवून टाकला आणि उभे राहून काही क्षण तो त्या ड्रेसचे निरीक्षण करत राहला. जणू त्याची मम्मी त्या ड्रेसमध्ये तेथे बेडवर पडलीय असा त्याला भास झाला. नकळत राहुल बेडवर बसला आणि त्या पसरवून ठेवलेल्या मम्मीच्या ड्रेसच्या बाजूला कुशीवर झोपला. मग हळुवारपणे तो ड्रेसवरून हात फिरवू लागला.

राहुल असे का करत होता ते त्याला समजत नव्हते पण तसे मम्मीच्या ड्रेस जवळ पडून त्यावर हात फिरवायला त्याला मजा वाटू लागली. मम्मी ह्या ड्रेसमध्ये किती छान दिसते! मम्मीला हा ड्रेस किती मस्त दिसतो! मम्मीची फिगर ह्या ड्रेसमध्ये किती आकर्षक दिसते! असे विचार त्याच्या मनात उमटू लागले.

राहुलचा हात मम्मीच्या ड्रेसवरील उभाराच्या भागावर फिरायला लागला तसे त्याला मम्मीच्या उभाराची आठवण आली. त्या ड्रेसमध्ये तिचे पृष्ठ उभार कसे उठून दिसतात ते त्याला आठवले! मम्मीने त्याला आलिंगन दिले, कवेत घेतले की ते लुसलुशीत उभार कसे त्याच्या अंगावर दबले जात अन त्यांचा मऊ उष्ण स्पर्श कसे त्याला सुखावत असे हे त्याला आठवले.

नकळत आपण मम्मीच्या उभारांचा विचार करतोय ह्याची त्याला जाणीव झाली तसे पटकन त्याने हात बाजूला घेतला! जणू त्याने खरोखर मम्मीच्या उभारावर हात ठेवलेला होता आणि तिने डोळे वटारले म्हणून त्याने पटकन हात बाजूला घेतल्या सारखे केले.

ध-‘माल’ मम्मा

गॅस शेगडीवरील पातेल्यातली भाजी हलवताना किचनच्या खिडकीतून राहुलने दूरवर पाहिले, तर बिल्डिंगच्या गेट मधून त्याला त्याची मम्मी येताना दिसली. खांद्याला पर्स अडकवली होती आणि दोन्ही हातात भाजीच्या पिशव्या होत्या. चेहर्‍यावर घाम अन किंचित थकल्याचे भाव होते. पण त्याचे लक्ष...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ३

काहीतरी मनात आले तसे तो पटकन उठला आणि आजूबाजूला पाहू लागला. ते जे काही होते ते त्याला कुठेच दिसेना. ‘अरे मम्मीची ब्रा दिसत नाही? मम्मीची पॅन्टी कुठे दिसत नाही?’ हे त्याच्या मनात आले. क्षणभर त्याला वाटले की मम्मी बहुतेक ब्रा-पॅन्टी घालतच नसेल कारण त्याने मम्मीची ती...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ४

राहुलच्या दृष्टीने मम्मी संध्याकाळीच येणार होती म्हणजे तो संध्याकाळपर्यंत घरी येण्याची शक्यता नव्हती. म्हणजे मग ती त्या एकांताचा फायदा घेत आज मस्त रिलॅक्स होऊन तिच्या व्हायब्रो बाबाकडून दाण्याला सुख देऊ शकत होती. जवळ जवळ एक आठवडा झाला होता रतीने पुच्चीला सुख दिलेच...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ५

रतीने व्हायब्रो बाबावरील हाताचा दाब थांबवला की पुच्चीच्या आतील प्रेशरने तो बाहेर यायचा आणि मग तिने परत हाताने दाबला की तो आत घुसायचा. असे तिने काही मिनिटे व्हायब्रो बाबाचे आत-बाहेर झवायचे सुख घेतले. पण तिच्या निप्पलमधून कामवासनेच्या तीव्र लहरी बाहेर पडत होत्या, ज्या...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ६

रती उठली आणि राहुलच्या रूमकडे गेली. त्याच्या दरवाज्यावर टकटक करून त्याला हाक मारत तिने दरवाजा उघडला आणि आत शिरत हसत विचारले, “राहुल झोपला नाहीस ना अजून तू?” “नाही गं, मम्मी. ब्रश करून येऊन आत्ताच पडलोय.” राहुल बेडवरून उठून वर सरकून बसत म्हणाला. “नाही. तुझ्याशी जरा...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ७

“ओह येस्स. करेक्ट!” राहुलने उत्साहाने उत्तर दिले. “वेल. येस्स. आम्ही बायकांही करतो.” रतीने लाजत म्हटले. “रिअली? खरंच?” राहुलने आश्चर्याने ओरडत विचारले. “येस्स. दोघांचाही अर्थ सेम! जरी वेगळ्या भाषेत विचारले तरीही.” रतीने हसून म्हटले. “हो गं. पण मला खरंच आश्चर्य वाटले!...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ८

बघता बघता त्याने टॉप स्पीड पकडला आणि जोरजोराने तो लंडावर हाताची घट्ट मूठ आवळत वरखाली करत मूठ मारू लागला. एक तर त्याचा लंड उत्तेजनेने प्रचंड ताठरलेला होता. त्यात आणि तो त्वेशाने घट्ट पकडून खसखसा मूठ मारत होता. त्याने त्याचा लंड चांगला लालसर झाला होता आणि तणावाने...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ९

तिकडे रती ऑलरेडी उठलेली होती आणि नाश्ता-दुपारचे जेवण बनवून ती येऊन शॉवरमध्ये अंघोळ करत होती. तिच्या मनातही राहुलबरोबर रात्री जे झाले तोच विचार होता आणि त्या विचाराच्या धुंदीतच ती अंघोळ करत होती. अंघोळ झाल्यावर तिने टॉवेल घेतला आणि अंग पुसत ती बाथरूमच्या बाहेर आली....

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १०

“अगं मम्मा तू त्या ब्रा-पॅन्टीमध्ये इतकी सुंदर दिसत होतीस की तुला तसे पाहून मला कसेतरीच व्हायला लागले. म्हणजे तिथे! खाली शॉर्टमध्ये! तेव्हा मग मी शॉर्टमध्ये हात घालून त्याला हलवायाला लागलो.” राहुल शरमत म्हणाला. खरे तर ते मम्मीला सांगताना त्याचा लंड शॉर्टमध्ये वळवळायला...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ११

रतीला त्याच्या ॲक्शनची मजा वाटली आणि त्याची उत्सुकता शमवलीच पाहिजे हे तिच्या लक्षात आले. ती सावकाश बेडवरून उठून उभी राहिली आणि तिने हात खाली नेत आपला गाऊन पकडला. मग ती हाताने गाऊन वर करायला लागली. राहुलची उत्तेजित उत्सुक नजर मम्मीच्या अंगावर खिळली आणि गाऊन जस जसा वर...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १२

पुढे काही बोलावे की नाही ह्याचा रती क्षणभर विचार करू लागली. कारण एकदा तिने त्याला ते सांगितले तर मग तिचेही ते सिक्रेट राहणार नव्हते. पण आज ना उद्या त्याला ते सांगावे लागलेच असते कारण तो विचारल्याशिवाय राहला नसता. मग परत टाळाटाळ करण्यात अर्थ नाही हे तिच्या लक्षात आले...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १३

रतीची पॅन्टी आता तिच्या अर्ध्या अधिक नितंबावरून खाली सरकली. बघता बघता रतीचे डेरेदार विशाल नितंब तिच्या मुलाच्या नजरे समोर नग्न झाले. पॅन्टी आता रतीच्या मांडीवर आली होती. मांडीवरून खाली सरकवताना रतीला आता खाली वाकावे लागत होते. गुडघ्यावरून पॅन्टी खाली सरकली आणि रती...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १४

“राहुल तुला मा‍झ्या दाण्याला स्पर्श करावासा का वाटला?” “माहीत नाही, मम्मा. पण करावास वाटला. मला वाटले पहावे स्पर्श करून. कदाचित तुला ते आवडेल असे मला वाटले.” राहुलने भांबावत उत्तर दिले. “वेल मला माहीत नव्हते तू मा‍झ्या पायात येऊन बसलाय आणि त्यात तू स्पर्श केला म्हणून...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १५

दुसर्‍या दिवशी सकाळी राहुल उठला तेव्हा त्याला आपली रात्रीची नग्न मम्मी आठवली. तो पटकन उठला आणि तिला बाहेर बघायला गेला. मम्मीच्या रूममध्ये तो शिरला तेव्हा त्याने तिचा नर्स युनिफॉर्म बेडवर टाकलेला पाहिला. बाथरूममधून शॉवरचा आवाज येत होता म्हणजे त्याची मम्मी अंघोळ करत...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १६

राहुलची उत्तेजना अजून वाढावी म्हणून रती राहुलच्या कानाजवळ ओठ नेत मादक आवाजात त्याच्याशी बोलू लागली. “काल तू खूप छान माझा दाणा घासलास. अन मला मस्त सुख दिलेस. आत्ताही तू एकदम मस्त करतोय. मम्माला तू एकदम खुश करतोय. हे असेच करायचे असते. कोणाही मुलीला वा स्त्रीला असेच सुख...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १७

राहुलच्या लंडाच्या लांबीचे रतीला खूप अप्रूप वाटले. तिला आपली पुच्ची पूर्णपणे भरून गेल्याचे फिलिंग होत होते. त्याच्या लंडाचा सुपाडा तिच्या बच्चेदाणीत शिरलाय असे तिला जाणवत होते. आजपर्यंत तिने इतका लांबोडा लंड पुच्चीत घेतला नव्हता. तिच्या नवऱ्याचाही लंड इतका लांब नव्हता...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १८

थोडा वेळ रती राहुलचा लंड तसे आवडीने, आसक्तीने चोखत राहिली. मग ती वर झाली आणि तिने राहुलला खाली सरकून झोपायला लावले. मग उठून ती वर गेली आणि त्याच्या दोन्ही हाताच्या बाजूला आपले दोन्ही पाय ठेवून उभी राहिली. मग ती खाली झुकत गुडघ्यावर बसली आणि तिने आपले नितंब खाली...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १९

आपल्या मम्मीला नर्सच्या युनिफॉर्ममध्ये पाहून राहुल एक्साईट झाला. तसेही सकाळची ताठरता त्याच्या लंडात होती आणि वर मम्मीला तसे पाहून त्याचा लंड अजूनच टाईट झाला. तो डायनिंग चेअरवर बसत मम्मीकडे पाहत लंड हलवायाला लागला. रती टिफीन भरताना त्याच्या करामती बघत होती आणि सकाळी...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : २०

रतीने त्या स्पेशल रूममधील छोट्या किचनमधून, ट्रे, प्लेट आणि चमचे आणले आणि दोघं बेडवर समोरासमोर बसून टिफीन खोलून त्यातले लंच काढून खाऊ लागले. हळू आवाजात गप्पा मारत त्यांनी १५ मिनिटात लंच संपवले. “मम्मा १५ मिनिटात लंच झाले. आता बाकीची ४५ मिनिट काय करायचे?” राहुलने गुढपणे...

error: नका ना दाजी असं छळू!!