ध-‘माल’ मम्मा भाग : ४

राहुलच्या दृष्टीने मम्मी संध्याकाळीच येणार होती म्हणजे तो संध्याकाळपर्यंत घरी येण्याची शक्यता नव्हती. म्हणजे मग ती त्या एकांताचा फायदा घेत आज मस्त रिलॅक्स होऊन तिच्या व्हायब्रो बाबाकडून दाण्याला सुख देऊ शकत होती.

जवळ जवळ एक आठवडा झाला होता रतीने पुच्चीला सुख दिलेच नव्हते आणि आज मस्त संधी होती. आनंदाने गाणे गुणगुणत, आरशात स्वत:ला न्याहाळत, रतीने अंगावरील नर्सचा ड्रेस काढला आणि स्लिपही काढली. वळून तिने बेडच्या कोपर्‍याकडे पाहिले तर तेथे तिला कालचा ड्रेस दिसला नाही.

सकाळी जाताना ड्रेस तेथेच होता हे तिच्या चांगले लक्षात होते. म्हणजे राहुलने येऊन तो धुवायला नेला असावा अशी तिला शंका आली. अंगावर तसेच ब्रा-पॅन्टी ठेवून ती काढलेले कपडे हातात घेऊन आपल्या रूममधून बाहेर आली.

दूरवर हॉलच्या बाल्कनीत तिला दोरीवर वाळत घातलेला तिचा कालचा ड्रेस दिसला आणि तिला हसू फुटले! ‘किती शहाणा मुलगा आहे राहुल! सगळे कपडे धुवून वाळत घातले’ असे मनात राहुलचे कौतुक करत ती कॉमन बाथरूममध्ये गेली आणि तेथील बकेटमध्ये तिने तिचे तेव्हा काढलेले कपडे धुण्यासाठी टाकले. मग राहुलचाच विचार करत ती आपल्या रूमकडे निघाली.

‘राहुलमध्ये किती समजूतदारपणा आहे! घरातली कामे करून मम्मीला मदत करतो! जराही कटकट न करता स्टडी करतो, चांगले मार्क्स मिळवतो! मम्मीला त्याचा स्टडी घ्यावा लागत नाही की त्याच्यासाठी जास्त काही कष्ट घ्यावे लागत नाही! मम्मीने त्याच्यासाठी सगळे करावे तर तो मम्मीची अनोखी सेवा करत असतो! अशा समजूतदार मा‍झ्या राहुलला जगातली सगळी सुखे मिळावी! माझ्याकडून जमेल तितके सुख मी त्याला देईन!’

ह्या अशा राहुलच्या कौतुकाच्या विचारात रती परत आपल्या रूममध्ये आले आणि बाथरूममध्ये शिरली. शॉवरच्या खाली येऊन तिने अंगावरची ब्रा-पॅन्टी काढली आणि बकेटमध्ये थोडे पाणी घेऊन त्यात डिटर्जंट पावडर टाकून ती त्यात ब्रा-पॅन्टी टाकून धुवायला लागली.

दोन्ही वस्त्रे हाताने व्यवस्थित धुवून तिने शॉवर कर्टनच्या रॉडवर वाळत घातली. मग रतीला आठवले की काल तिने काढून बास्केटमध्ये टाकलेली ब्रा-पॅन्टी अजून धुवायची होती.

काल संध्याकाळी राहुल जेवण बनवत होता आणि लवकर फ्रेश होऊन त्याला मदत करायला जायचे होते म्हणून तिने काल शॉवर घ्यायच्या आधी ती ब्रा-पॅन्टी धुतली नव्हती. नंतर रूममध्ये आल्यावर धुवूया असे तिने ठरवले होते पण नंतर ती विसरून गेली. आता तिला ते आठवले तेव्हा ती शॉवरमधून बाहेर आली आणि कोपर्‍यातील बास्केटकडे गेली.

खाली वाकल्यावर तिला दिसले की ब्राची एक पट्टी बास्केटच्या वरच्या कडेला अडकली होती. त्या ब्राचा हुक कडेला अडकला होता. ते पाहून तिला आश्चर्य वाटले की ब्रा अशी कशी तेथे अडकली? कारण तिला चांगले आठवत होते की काल तिने ब्रा-पॅन्टी काढून बास्केटमध्ये टाकली होती तेव्हा ती बरोबर खाली जाऊन पडली होती.

कुतुहलाने रतीने ब्राचा अडकलेला हुक काढून ब्रा ओढून काढली आणि बास्केटमध्ये हात घालून पॅन्टी पण हातात घेतली. रतीच्या हाताला पॅन्टी किंचित ओलसर लागली. म्हणून कुतुहलाने तिने पॅन्टी दोन्ही हाताने समोर पसरवून धरली आणि पॅन्टीचे निरीक्षण करू लागली.

तिला पॅन्टीवर ओलसर डाग दिसले आणि तिने बोटाने ते चाचपून पाहिले. ते डाग कसले आहेत ह्याची तिला कल्पना आली आणि आश्चर्याचा एक शहारा तिच्या अंगातून खालून वर गेला. खात्री करण्यासाठी तिने पॅन्टी आपल्या नाकाजवळ आणली आणि त्या ओलसरपणाचा वास घेतला. आता तिला पक्की खात्री झाली की तो पुरुषाच्या वीर्याचा डाग होता.

त्याची जाणीव झाली तसे रतीला धक्काच बसला. अंगावर काटा उभा राहला आणि मनात विचारांचे काहूर माजले. ‘वीर्याचा डाग? पुरुषाच्या वीर्याचा डाग? मा‍झ्या पॅन्टीवर? कसा? कधी? कोणी? बाहेरचं कोणी येण्याची काही शक्यताच नव्हती? मग कोणी? राहुलने? राहुलने केले असेल? राहुल इतका मोठा झाला? वीर्य गाळण्या इतका? ते पण मा‍झ्या पॅन्टीवर? मम्मीच्या पॅन्टीवर?’

रतीला हसावे की रागवावे की रडावे ते कळेना. तिला मनातून आश्चर्य वाटले! मनात राग उमटला. राहुलबद्दल मनात किंचित तिरस्कार उमटला. त्याला आता काय करू अन काय नको असे तिला वाटायला लागले. थोड्या वेळापूर्वी तो किती शहाणा, किती हुशार, किती समजूतदार म्हणून तिने त्याचे मनातून कौतुक केले होते आणि आता त्याला काय समजावे, त्याचे काय करावे हे तिला समजेना.

पण रती विचारी स्त्री होती, आजच्या युगातली मॉडर्न स्त्री होती! नर्सचा जॉब करत असल्याने भावनांच्या कल्लोळात, तणावाच्या स्थितीत कसे स्वत:ला सावरावे आणि साधक बाधक विचार करून कशी परिस्थिती सांभाळावी ह्याचे तिला ज्ञान होते, अनुभव होता.

तेव्हा पटकन काही निष्कर्षावर न येता ती शॉवरमध्ये शिरली आणि तिने ती हातातली कालची अंतर्वस्त्रेही धुवून रॉडवर वाळत घातली. मग शॉवर चालू करून ती पाण्याखाली उभी राहिली आणि मनसोक्तपणे अंघोळ करत शरीराचा आणि मनाचा ताण हलका करू लागली.

१५ मिनिटे ती शॉवरखाली अंघोळ करत होती आणि राहुलचा विचार करत होती. राहुलने जे केले त्याबद्दल सगळ्या बाजूने विचार केल्यानंतर ती ह्या निष्कर्षावर पोहचली की माझा राहुल वयात आला आहे. आता तो लहान राहला नाही. अर्थात, त्याचे वय वाढणार होते अन तो मोठा होणारच होता. आणि मग वयात आल्यावर ह्या अवस्थेतून तो जाणारच होता. तेव्हा ह्याबद्दल इतके आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही की ते शॉकफूल नाही.’

नशीब! तो इतर मुलांसारखा असा कामुक विचार करतोय, नॉर्मल मुलांसारखाच तो वागतोय. नाहीतर सतत मम्मीच्या सहवासात राहून, मम्मीला घरकामात मदत करता करता तो बाईल्या होण्याची शक्यता जास्त होती!

त्याने मम्मीच्या पॅन्टीवर वीर्य गाळले, म्हणजेच तो कामुक विचार करत असावा, म्हणजेच त्यालाही मुलींचे आकर्षण वाटायला लागले असावे, म्हणजे काय तर तो पुरुष झाला होता. अर्थात, ह्याबद्दल आणि ह्या विषयावर राहुलशी बोलणे गरजेचे होते.

त्याचे पप्पा असले असते तर रतीने त्यांनाच त्याच्याशी बोलायला सांगितले असते. पण रतीच राहुलची मम्मीही होती आणि पप्पाही होती. तेव्हा तिने त्याच्याशी ह्या विषयावर बोलायचे ठरवले आणि ती नाही बोलणार तर मग कोण बोलणार त्याच्याशी? ह्या अवस्थेत त्याला समजून घेऊन त्याला समज तिच्याशिवाय अजून कोण देणार होते?

ते काम तिलाच करावे लागणार होते. तेव्हा त्याच्यावर अजिबात न रागवता त्याला नीट समजावून सांगायचे रतीने ठरवले! असा विचार केल्यानंतर रतीचे मन अगदी शांत झाले. तिला उलट कौतुकाने हसूच फुटले की राहुलही कामुक विचार करतो आणि मनातली वासना शमवण्याच्या उचापती तोही करायला लागला होता तर.

ह्या सगळ्या विचाराच्या गडबडीत रतीला आठवले की तिने आज स्वत:ला सुख द्यायचे ठरवले होते. तेव्हा अंघोळ करून ती अंग पुसत बाहेर रूममध्ये आली आणि कपटाकडे गेली. मग कपाटातून तिच्या खास ड्रॉव्हर मधून तिने एक लाल सेक्सी ब्रा-पॅन्टीची जोडी घेतली, जी लेसी पारदर्शक होती.

मग एक लाल रंगाचा, पारदर्शक, शॉर्ट बेबी डॉल, सेक्सी नाईट गाऊन काढला आणि ती सगळी सेक्सी वस्त्रे अंगात घातली. त्याच ड्रॉव्हरमध्ये ठेवलेला एक महागडा इरॉटिक बॉडी स्प्रे तिने अंगावर मारला. बेडरूमच्या खिडकीचे पडदे लावून घेत तिने डिम लाईट चालू केली आणि कपाटाच्या आरशा समोर उभी राहिली.

आरशातून त्या लाल सेक्सी ब्रा-पॅन्टी-गाऊन मधले तिचे मादक वळणदार अंग ती सगळ्या बाजूने पाहू लागली. स्वत:च्या मादक अंगाची मोजमापे काढत ती स्वत:चेच कौतुक करू लागली की कसे तिने अशी तिची सेक्सी फिगर मेंटेंन्ड केली होती. काही मिनिटे स्वत:ला तसे न्याहाळून तिने कपाट उघडले आणि ड्रॉव्हरमध्ये लपवलेला व्हायब्रो बाबा बाहेर काढला.

मग त्याला घेऊन रती बेड जवळ गेली आणि बेडवर मध्यावर बसली. २/३ पिलो घेऊन ते तिने बेडरेस्टला टेकून रचले आणि वळून त्यावर रेलून ती विसावली. मग डोळे बंद करून ती तो व्हायब्रो बाबा आपल्या सगळ्या अंगावर हळुवारपणे फिरवायला लागला.

जणू पुरुषाचा लंड आपल्या मादक अंगावर फिरतोय अशी ती कल्पना करू लागली. तिचे अंग शहारले आणि अंगातून काम लहरी उठायला लागल्या! सगळ्या अंगावर तो व्हायब्रो बाबा मनसोक्त फिरवून झाल्यावर तिने त्याच्या टोकाने एक एक करत दोन्ही खांद्यावरून तो सेक्सी गाऊन खाली ढकलला.

गाऊनला पुढून सगळे हुक होते ते तिने एक एक करून काढून टाकले अन पुढे होत गाऊन अंगातून काढून टाकला. व्हायब्रो बाबाला बाजूला ठेवत ती पुन्हा उश्यांवर रेलली आणि डोळ्यांची मादक हालचाल करत आपल्या अंगावरून हात फिरवायला लागली.

आपल्या अंगावरील प्रत्येक भरीव उंचवट्यावर ती मादकपणे हात फिरवू लागली आणि स्वत:च्या अंगाच्या वळणांची मोजमाप काढू लागली. आपले भरगच्च उभार तिने आधी प्रेमाने हळुवार कुरवाळले, दाबले आणि मग जोराने दाबून त्यांचे मर्दन करू लागली. मग पोटावरून हात फिरवत तिने खाली पॅन्टीवर नेला आणि पॅन्टीवरून आपली पुच्ची कुरवाळायला लागली.

मग रतीने परत व्हायब्रो बाबा घेतला आणि त्याला अंगावरून फिरवायला लागली. एकदा सगळ्या अंगावरून फिरवून झाल्यावर तिने त्याचे टोक एक एक करत आपल्या खांद्यावरील ब्राच्या स्ट्रापमध्ये घुसवून दोन्ही स्ट्राप खाली सरकवले. मग पुढून दोन्ही गोळे तिने ब्राच्या कपमधून बाहेर काढत ब्रा गोळ्यांच्या खाली सरकवली.

आता रतीचे दोन्ही उभारांचे गोळे नग्न झाले. तिच्या उभारांवरील निप्पल ताठरली होती आणि टणक झाली होती. व्हायब्रो बाबाला तिने हळुवारपणे आपल्या दोन्ही निप्पलवर फिरवायला सुरुवात केली. त्याच्या थंड स्पर्शाने तिच्या निप्पलमधून एक गोड संवेदना सरसरत पूर्ण अंगात गेली.

दोन्ही बाजूने तिने व्हायब्रो बाबा तिच्या दोन्ही गोळ्यावर दाबला आणि त्याने त्यांच्यावर दाब देत राहिली. मग तिने व्हायब्रो बाबाचे बटण चालू करत त्याला व्हायब्रेट करायला सुरुवात केली. मग दोन्ही उभाराच्या मधल्या घळीत त्याला ठेवले अन दोन्ही उभारांचे गोळे दोन्ही बाजूने त्याच्यावर दाबले.

ओहहहऽऽ काय फिलिंग होते. डोळे मिटून रती दोन्ही गोळ्यात दबलेल्या व्हायब्रो बाबाच्या हादरल्याने तिच्या गोळ्यात होणारी संवेदना एंजॉय करू लागली. तिला वाटायला लागले की एक जाडजूड लंड तिच्या दोन्ही गोळ्यात वळवळत होता आणि लंडावर ती आपले गोळे दाबून त्याचे सुख घेत होती.

ह्या प्रकाराने रतीच्या अंगातली कामोत्तेजना अजूनच वाढली आणि ती अजून गरम व्हायला लागली. मग रतीने व्हायब्रो बाबाला खाली आपल्या पॅन्टीवरून पुच्चीवर फिरवायला सुरुवात केला. तो व्हायब्रेट होत होता तेव्हा तिच्या पुच्चीवर तो करंट सोडत होता आणि एक प्रकारे पुच्चीचे मर्दन करत होता.

पॅन्टीच्या कपड्याचा त्याला अडसर जाणवत होता म्हणून तिने दुसर्‍या हाताच्या बोटांनी पॅन्टी बाजूला सरकवली आणि पुच्ची उघडी करत त्यावरून व्हायब्रो बाबाला फिरवायला लागली. तिच्या पुच्चीदाण्याला त्याचा स्पर्श झाला तसे तिच्या अंगाला एक झटका बसला! गपकन तिची कंबर हलली आणि व्हायब्रो बाबाचे टोक तिच्या पाकळ्या चीरत आत घुसले.

मग बाकी रतीने पुच्चीच्या भुकेचा जास्त अंत पाहिला नाही आणि व्हायब्रो बाबाला हळूहळू पुच्चीत सारायला लागली. त्याला जवळ जवळ ५/६ इंच आत पुच्चीत घालून त्याच्या टोकावरील स्पीड बटण तिने वाढवून त्याचा स्पीड अजून जास्त व्हायब्रेट केला आणि मग डोळे मिटून मागे रिलॅक्स होत ती एका हाताने व्हायब्रो बाबाला पुच्चीत दाबायला लागली आणि दुसर्‍या हाताने गोळे दाबत मनात चावट, कामुक विचार करायला लागली.

ध-‘माल’ मम्मा

गॅस शेगडीवरील पातेल्यातली भाजी हलवताना किचनच्या खिडकीतून राहुलने दूरवर पाहिले, तर बिल्डिंगच्या गेट मधून त्याला त्याची मम्मी येताना दिसली. खांद्याला पर्स अडकवली होती आणि दोन्ही हातात भाजीच्या पिशव्या होत्या. चेहर्‍यावर घाम अन किंचित थकल्याचे भाव होते. पण त्याचे लक्ष...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : २

आपल्या बेडरूममध्ये आल्यावर रती कपडे बदलायला कपाटा समोर उभी राहिली. तिच्या नेहमीच्या सवयी प्रमाणे कपाटाच्या दरवाज्यावर असलेल्या पूर्ण उंचीच्या आरशामध्ये ती स्वत:ला न्याहाळू लागली. आरशातली स्वत:ची छबी पाहून ती खुश झाली आणि तिच्या चेहर्‍यावर स्मित हास्य उमलले! तिला...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ३

काहीतरी मनात आले तसे तो पटकन उठला आणि आजूबाजूला पाहू लागला. ते जे काही होते ते त्याला कुठेच दिसेना. ‘अरे मम्मीची ब्रा दिसत नाही? मम्मीची पॅन्टी कुठे दिसत नाही?’ हे त्याच्या मनात आले. क्षणभर त्याला वाटले की मम्मी बहुतेक ब्रा-पॅन्टी घालतच नसेल कारण त्याने मम्मीची ती...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ५

रतीने व्हायब्रो बाबावरील हाताचा दाब थांबवला की पुच्चीच्या आतील प्रेशरने तो बाहेर यायचा आणि मग तिने परत हाताने दाबला की तो आत घुसायचा. असे तिने काही मिनिटे व्हायब्रो बाबाचे आत-बाहेर झवायचे सुख घेतले. पण तिच्या निप्पलमधून कामवासनेच्या तीव्र लहरी बाहेर पडत होत्या, ज्या...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ६

रती उठली आणि राहुलच्या रूमकडे गेली. त्याच्या दरवाज्यावर टकटक करून त्याला हाक मारत तिने दरवाजा उघडला आणि आत शिरत हसत विचारले, “राहुल झोपला नाहीस ना अजून तू?” “नाही गं, मम्मी. ब्रश करून येऊन आत्ताच पडलोय.” राहुल बेडवरून उठून वर सरकून बसत म्हणाला. “नाही. तुझ्याशी जरा...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ७

“ओह येस्स. करेक्ट!” राहुलने उत्साहाने उत्तर दिले. “वेल. येस्स. आम्ही बायकांही करतो.” रतीने लाजत म्हटले. “रिअली? खरंच?” राहुलने आश्चर्याने ओरडत विचारले. “येस्स. दोघांचाही अर्थ सेम! जरी वेगळ्या भाषेत विचारले तरीही.” रतीने हसून म्हटले. “हो गं. पण मला खरंच आश्चर्य वाटले!...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ८

बघता बघता त्याने टॉप स्पीड पकडला आणि जोरजोराने तो लंडावर हाताची घट्ट मूठ आवळत वरखाली करत मूठ मारू लागला. एक तर त्याचा लंड उत्तेजनेने प्रचंड ताठरलेला होता. त्यात आणि तो त्वेशाने घट्ट पकडून खसखसा मूठ मारत होता. त्याने त्याचा लंड चांगला लालसर झाला होता आणि तणावाने...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ९

तिकडे रती ऑलरेडी उठलेली होती आणि नाश्ता-दुपारचे जेवण बनवून ती येऊन शॉवरमध्ये अंघोळ करत होती. तिच्या मनातही राहुलबरोबर रात्री जे झाले तोच विचार होता आणि त्या विचाराच्या धुंदीतच ती अंघोळ करत होती. अंघोळ झाल्यावर तिने टॉवेल घेतला आणि अंग पुसत ती बाथरूमच्या बाहेर आली....

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १०

“अगं मम्मा तू त्या ब्रा-पॅन्टीमध्ये इतकी सुंदर दिसत होतीस की तुला तसे पाहून मला कसेतरीच व्हायला लागले. म्हणजे तिथे! खाली शॉर्टमध्ये! तेव्हा मग मी शॉर्टमध्ये हात घालून त्याला हलवायाला लागलो.” राहुल शरमत म्हणाला. खरे तर ते मम्मीला सांगताना त्याचा लंड शॉर्टमध्ये वळवळायला...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ११

रतीला त्याच्या ॲक्शनची मजा वाटली आणि त्याची उत्सुकता शमवलीच पाहिजे हे तिच्या लक्षात आले. ती सावकाश बेडवरून उठून उभी राहिली आणि तिने हात खाली नेत आपला गाऊन पकडला. मग ती हाताने गाऊन वर करायला लागली. राहुलची उत्तेजित उत्सुक नजर मम्मीच्या अंगावर खिळली आणि गाऊन जस जसा वर...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १२

पुढे काही बोलावे की नाही ह्याचा रती क्षणभर विचार करू लागली. कारण एकदा तिने त्याला ते सांगितले तर मग तिचेही ते सिक्रेट राहणार नव्हते. पण आज ना उद्या त्याला ते सांगावे लागलेच असते कारण तो विचारल्याशिवाय राहला नसता. मग परत टाळाटाळ करण्यात अर्थ नाही हे तिच्या लक्षात आले...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १३

रतीची पॅन्टी आता तिच्या अर्ध्या अधिक नितंबावरून खाली सरकली. बघता बघता रतीचे डेरेदार विशाल नितंब तिच्या मुलाच्या नजरे समोर नग्न झाले. पॅन्टी आता रतीच्या मांडीवर आली होती. मांडीवरून खाली सरकवताना रतीला आता खाली वाकावे लागत होते. गुडघ्यावरून पॅन्टी खाली सरकली आणि रती...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १४

“राहुल तुला मा‍झ्या दाण्याला स्पर्श करावासा का वाटला?” “माहीत नाही, मम्मा. पण करावास वाटला. मला वाटले पहावे स्पर्श करून. कदाचित तुला ते आवडेल असे मला वाटले.” राहुलने भांबावत उत्तर दिले. “वेल मला माहीत नव्हते तू मा‍झ्या पायात येऊन बसलाय आणि त्यात तू स्पर्श केला म्हणून...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १५

दुसर्‍या दिवशी सकाळी राहुल उठला तेव्हा त्याला आपली रात्रीची नग्न मम्मी आठवली. तो पटकन उठला आणि तिला बाहेर बघायला गेला. मम्मीच्या रूममध्ये तो शिरला तेव्हा त्याने तिचा नर्स युनिफॉर्म बेडवर टाकलेला पाहिला. बाथरूममधून शॉवरचा आवाज येत होता म्हणजे त्याची मम्मी अंघोळ करत...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १६

राहुलची उत्तेजना अजून वाढावी म्हणून रती राहुलच्या कानाजवळ ओठ नेत मादक आवाजात त्याच्याशी बोलू लागली. “काल तू खूप छान माझा दाणा घासलास. अन मला मस्त सुख दिलेस. आत्ताही तू एकदम मस्त करतोय. मम्माला तू एकदम खुश करतोय. हे असेच करायचे असते. कोणाही मुलीला वा स्त्रीला असेच सुख...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १७

राहुलच्या लंडाच्या लांबीचे रतीला खूप अप्रूप वाटले. तिला आपली पुच्ची पूर्णपणे भरून गेल्याचे फिलिंग होत होते. त्याच्या लंडाचा सुपाडा तिच्या बच्चेदाणीत शिरलाय असे तिला जाणवत होते. आजपर्यंत तिने इतका लांबोडा लंड पुच्चीत घेतला नव्हता. तिच्या नवऱ्याचाही लंड इतका लांब नव्हता...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १८

थोडा वेळ रती राहुलचा लंड तसे आवडीने, आसक्तीने चोखत राहिली. मग ती वर झाली आणि तिने राहुलला खाली सरकून झोपायला लावले. मग उठून ती वर गेली आणि त्याच्या दोन्ही हाताच्या बाजूला आपले दोन्ही पाय ठेवून उभी राहिली. मग ती खाली झुकत गुडघ्यावर बसली आणि तिने आपले नितंब खाली...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १९

आपल्या मम्मीला नर्सच्या युनिफॉर्ममध्ये पाहून राहुल एक्साईट झाला. तसेही सकाळची ताठरता त्याच्या लंडात होती आणि वर मम्मीला तसे पाहून त्याचा लंड अजूनच टाईट झाला. तो डायनिंग चेअरवर बसत मम्मीकडे पाहत लंड हलवायाला लागला. रती टिफीन भरताना त्याच्या करामती बघत होती आणि सकाळी...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : २०

रतीने त्या स्पेशल रूममधील छोट्या किचनमधून, ट्रे, प्लेट आणि चमचे आणले आणि दोघं बेडवर समोरासमोर बसून टिफीन खोलून त्यातले लंच काढून खाऊ लागले. हळू आवाजात गप्पा मारत त्यांनी १५ मिनिटात लंच संपवले. “मम्मा १५ मिनिटात लंच झाले. आता बाकीची ४५ मिनिट काय करायचे?” राहुलने गुढपणे...

error: नका ना दाजी असं छळू!!