ध-‘माल’ मम्मा भाग : १८

थोडा वेळ रती राहुलचा लंड तसे आवडीने, आसक्तीने चोखत राहिली. मग ती वर झाली आणि तिने राहुलला खाली सरकून झोपायला लावले. मग उठून ती वर गेली आणि त्याच्या दोन्ही हाताच्या बाजूला आपले दोन्ही पाय ठेवून उभी राहिली.

मग ती खाली झुकत गुडघ्यावर बसली आणि तिने आपले नितंब खाली राहुलच्या तोंडावर आणले. त्याच वेळी तिने आपले तोंड राहुलच्या लंडावर नेले आणि आपले ओठ पुन्हा त्याच्या सुपाड्यावर ठेवले.

आता रती आपली पॅन्टीने आच्छादलेली पुच्ची राहुलच्या तोंडावर घासू लागली. राहुलने लगेच आपले हात वर आणले आणि तो काही क्षण ते मम्मीच्या डेरेदार नितंबावर फिरवू लागला. मग त्याने मम्मीचे दोन्ही नितंब दोन बाजूला फाकवले आणि पॅन्टीवरूनच तो मम्मीची पुच्ची चाटायला लागला.

खाली रतीने पुन्हा राहुलचा लंड तोंडात घेतला आणि ती आसुसल्या सारखी त्याचा लंड चोखायला लागली. त्याच्या लंडावर तिचे तोंड तालात वरखाली व्हायला लागले आणि राहुलचा पूर्ण लंड तिच्या तोंडाच्या लाळेने बरबटून गेला.

परत रती त्याच्या लंडाचा खालचा भाग मुठीत धरून मूठ मारत होती आणि वरचा भाग तोंडात घेऊन चोखत होती. तिकडे खाली राहुलने तिच्या पुच्चीवरील पॅन्टी बोटाने बाजूला खेचली आणि तिच्या उघड्या पुच्चीवर त्याने तोंड दाबले.

“ओहहहऽऽ बेटाऽऽ मस्तचऽऽ चोखऽऽ चोखऽऽ मम्माची पुच्चीऽऽ” रतीने चेकाळत तोंड वर घेत त्याला म्हटले आणि पुन्हा आपले लंड चोखणे चालू ठेवले.

राहुलने त्याचे एक बोट रतीच्या पुच्चीत घातले आणि तो तिला बोटाने झवायला लागला. त्याच वेळी तो खाली असलेला तिचा दाणा ओठांमध्ये कसून पकडत त्याला जोमाने चोखायला लागला. तिचा दाणा तो ओठांनी ओढतही होता आणि चोखतही होती.

त्यामुळे रतीला आपल्या दाण्यावर एक वेगळेच सेंसेशन मिळत होते. बघता बघता ती परत एकदा झडायच्या मार्गावर निघाली. तिची उत्तेजना शिखरावर पोहचू लागली. आणि त्या रात्री दुसऱ्यांदा रतीचा कडेलोट झाला आणि ती राहुलच्या तोंडावर झडायला लागली.

राहुलच्या मम्मीची पुच्ची त्याच्या बोटांनी तर त्याच्या लंडाने आधी झडली होती आणि आता त्याच्या तोंडानेही तिची पुच्ची मस्त झडली होती. रतीचे झडून झाले तरी तिने आपली पुच्ची राहुलच्या तोंडावरून वर घेतली नाही आणि तशीच ती त्याला चाटू देऊ लागली. आणि अर्थात, खाली ती त्याचा लंड तसाच आवडीने चोखत राहिली.

पण तिला काहीतरी सुचले तसे ती वर झाली. राहुलच्या तोंडावरून उठत ती उभी राहिली आणि वळून तिने राहुलकडे तोंड केले. आणि मग तिने झुकून राहुलच्या कंबरेजवळ दोन्ही बाजूला आपले गुडघे टेकवले आणि तिने आपली पुच्ची त्याच्या कडक लंडावर आणली.

राहुल उत्सुकतेने ती काय करतेय ते सगळे पाहत होता. मग एका हाताने तिने राहुलचा लंड सरळ वर धरला आणि आपल्या पुच्चीची चीर त्याच्या लंडाच्या सुपाड्यावर टेकवली. मग हळूहळू वरून दाब देत ती खाली व्हायला लागली आणि राहुलचा लंड पुन्हा एकदा मम्मीच्या पुच्चीत गडप व्हायला लागला.

बघता बघता राहुलचा पूर्ण लंड रतीच्या पुच्चीत घुसला आणि ती राहुलच्या कंबरेवर बसून राहिली. खाली वाकून आधी तिने राहुलच्या ओठांचे चुंबन घेतले आणि मग थोडी वर होत तिने आपला एक उभाराचा गोळा त्याच्या तोंडात दिला. राहुल आवडीने मम्मीचा उभार अन निप्पल चोखायला लागला आणि खाली रती त्याच्या लंडावर वरखाली व्हायला लागली.

राहुलने आपले दोन्ही हात खाली मम्मीच्या नितंबावर नेले आणि तिचे नितंब कुस्करत तर कधी ते दाबत, कुरवाळत तो तिचे लोंबणारे उभार आळीपाळीने चोखायला लागला. रती नुकतीच झडलेली होती तेव्हा आता तिला राहुलच्या लंडावर जोशाने अन जोमाने वरखाली व्हायला मिळत होते. ती त्याच्या वर आल्याने तिला त्याचा लंड किती आत घ्यावा आणि कधी वर व्हावे हे तिला कंट्रोल करता येत होते.

तेव्हा मग मनसोक्तपणे रती राहुलच्या वर येऊन ते झवणे एंजॉय करत होती. राहुललाही अर्थात पुरेपूर मजा मिळत होती. तो दोन्ही हाताने मम्मीचे नितंब कुस्करत होता, दाबत होता. आणि तिचे दोन्ही गोळे आळीपाळीने चोखत होता. तिच्या उभारांवरचा ताठरलेला निप्पल तो तोंडात घेऊन चघळत होता.

मग परत एकदा दोघांचीही कामोत्तेजना शिगेला पोहचली आणि पुन्हा एकदा मायलेक एकाच वेळी झडायला लागले. झडायचा पूर्ण भर ओसरेपर्यंत रती राहुलच्या लंडावर उडत होती आणि मग ती शेवटी राहुलच्या अंगावर कोसळली आणि राहुलने तिचे दोन्ही नितंब गच्च धरून तिच्या पुच्चीत शेवटचे २/३ धक्के मारले. आणि मग तो पण शांत झाला.

काही क्षणानंतर रती त्याच्या लंडावरून उठली आणि त्याच्या बाजूला पडली. पुन्हा एकदा एकमेकांना मिठीत घेत ते दोघं मायलेक झोपेच्या आधीन झाले.

दुसरा दिवस रविवार म्हणजे सुट्टीचा दिवस होता. त्यामुळे दोघंही उशीराच उठले. तसेही आदल्या रात्री झवून ते चांगले थकले होते. त्यामुळे सकाळी त्यांना उठायला उशीरच झाला. पण जसे त्यांना जाग आली तसे बेडवर ते पुन्हा चालू झाले आणि मायलेक पुन्हा झवायला लागले.

तो दिवस पूर्ण ते फक्त झवतच होते. वेगवेगळ्या ठिकाणी अन वेगवेगळ्या पोझीशनमध्ये. दिवसभरात त्यांनी अंगात कपडे घातलेच नाही. ते पूर्ण दिवस नागडेच घरात होते आणि पाहिजे तेथे, पाहिजे तसे झवत होते.

रतीला खूप काळाने घरातच एक हक्काचा लंड उपलब्ध झाला होता आणि राहुलला आयुष्यात पहिली वेळ एक हक्काची पुच्ची घरात झवायला उपलब्ध झाली होती. त्यामुळे त्याचा फायदा घेत जणू उद्या जग बुडी येणार आहे अन आजचा त्यांच्या जीवनाचा शेवटचा दिवस आहे, अशा तर्‍हेने ते हपापल्या सारखे त्या रविवारी सतत झवत होते.

दिवसभर झवण्यातच मग्न असल्याने सकाळपासून किचनमध्ये बरीच भांडी धुवायची पडून राहिली होती. शेवटी संध्याकाळी त्यांना नाश्ता करायला स्वच्छ डिशेस राहिल्या नाही म्हणून नाइलाजास्तव रती किचनमध्ये सिंकजवळ उभी राहून भांडी धुवायला लागली.

तशी तर ती नागडीच होती पण किचनच्या ओट्यावरील खिडकीचा पडदा अर्ध्या उंचीचा असल्याने त्याच्या वरच्या उघड्या खिडकीतून समोरच्या ३० फुटावरील विंग मधील खिडकीतून कोणाला तिचा नग्नपणा दिसू नये म्हणून तिने पुढे अंगावर ॲप्रन घातला होता. किचनमध्ये थोडे गरम होत होते म्हणून रतीने अर्ध्या उंचीचा पडदा अर्धा उघडा ठेवला होता, जेणेकरून खिडकीतून हवा यावी.

नागडा राहुल किचनमध्ये पाणी प्यायला आला आणि त्याला पाठमोरी नागडी रती ओट्याजवळ उभी राहून भांडी घासत असलेली दिसली. तिचे गरगरीत विशाल नितंब पाहून त्याचा लंड कडक झाला आणि तो हळूच रतीच्या मागे येऊन उभा राहला अन तिला मागून चिकटत तिच्या बगलेतून हात पुढे नेत तो तिचे उभार धरून दाबायला लागला.

“काय करतेस, मम्मा?” राहुलने रतीच्या गालाचे चुंबन घेत तिच्या कानाच्या पाळीशी ओठांनी चुंबत तिला विचारले.

“तुझीच वाट बघतेय. तू येऊन मागून मला झवशील म्हणून.” रतीने मस्करीत त्याला तसे म्हटले.

“ओह रिअली? आय ॲम रेडी.” म्हणत राहुल तिला मागे खेचून खाली दाबू लागला.

“अरे थांब! थांब! मी मस्करीत म्हणाले. तुला खरे वाटले की काय?” रती त्याला थांबवण्याचा प्रयत्न करत म्हणाली.

“टू लेट, मम्मा. मी ऑलरेडी उत्तेजित झालो आहे.” म्हणत राहुलने रतीच्या कंबरेला धरून तिला मागे ओढले.

रती ओट्यापासून दीड दोन फूट मागे झाली तसे राहुलने मम्मीला ओट्यावर झुकायला भाग पाडले. ती ओट्यावर ओणवी झाली तसे त्याने तिला दोन पायात दोन फुटाचे अंतर ठेवायला भाग पाडले. मग तो तिच्या मागे खाली झुकला आणि आपला लंड सरळ हातात पकडून त्याने खालून मम्मीच्या पुच्चीवर टेकवला आणि मग तो वर होत गेला तसे त्याचा लंड मम्मीच्या पुच्चीत मागून शिरत गेला.

“ओहहहऽऽ राहुलऽऽ कायऽऽ हे. कधीऽऽही कुठेऽऽही काहीहीऽऽ करतोयऽऽ!” रतीने लटक्या तक्रारीत म्हटले.

“बस काय, मम्मा. आपण सकाळपासून हेच तर करतोय. कधीही, कुठेही, कसेही.” राहुल चावटपणे हसत म्हणाला आणि तो मम्मीची पुच्ची मागून झवायला लागला.

आधी राहुल मम्मीची कंबर पकडून तिला झवत राहला. मग त्याने हात तिच्या बगलेतून पुढे नेले आणि तिचे हिंदळणारे दोन्ही गोळे दोन हातात पकडून त्यांना दाबत, चिवडत कुस्करत तो जोमाने मम्मीची पुच्ची झवू लागला. मध्ये मध्ये राहुल मम्मीचे निप्पल बोटाच्या चिमटीत धरून पिळत होता आणि गचागच तिला झवत होता.

सहज रतीची नजर अर्ध्या उघड्या पडद्या मधून बाहेर समोरच्या विंग मधील कुळकर्णींच्या खिडकीवर गेली. तिला मिसेस कुळकर्णी खिडकीत दिसली, बहुतेक ती त्यांच्या किचनच्या ओट्यावर काहीतरी करत असावी.

त्यांची खिडकी वरच्या बाजूला एक मजला वर होती. तेव्हा त्यांनी खाली पाहिले तर रतीच्या घराची खिडकी त्यांना वरून सहज दिसत असावी. रतीच्या खिडकीचा अर्धा उंच पडदा अर्धवट उघडाच होता. तेव्हा त्यातून मिसेस कुळकर्णींना ते दोघं दिसले असतील का अशी रतीला शंका आली.

मिसेस कुळकर्णी त्यांच्या खिडकीकडेच बघत असावी असा रतीला भास झाला. म्हणजे त्यांना आम्ही दिसत असू का अशी शंका रतीला सतावू लागली. पण मिसेस कुळकर्णींनी त्या माय-लेकाला झवताना पाहिले असेल ह्याची भीती वाटण्यापेक्षा रतीला एक्साईटमेंट जास्त जाणवू लागली.

त्यांनी आम्हाला पाहिले असेल का? त्यांना आम्ही दिसलो असेल का? आम्हाला ते चांगले ओळखतात तेव्हा आम्ही मायलेक असे एकमेकांच्या मागे उभे राहून असे हलत का आहोत? असा प्रश्न तिला पडला असेल का?

मिसेस कुळकर्णींनी त्यांना पाहिले असेल किंवा पाहिले असण्याची शक्यता असेल ह्या विचाराने रतीच्या कामोत्तेजनेचा कडेलोड झाला. ती मागे राहुलच्या लंडावर झडायला लागली. आपले डोळे गच्च मिटून घेत ती कामतृप्तीची भावना अनुभवू लागली.

तिचा झडण्याचा भर ओसरला पण राहुल काही झडायचे लक्षण दाखवत नव्हता. सारखे मम्मीला झवून त्याचा स्टॅमिना वाढला होता आणि आता तो मम्मीपेक्षा जास्त वेळ टिकत तिला चोदत रहायचा आणि मग राहुलने शेवटी परत एकदा मम्मीच्या पुच्चीत आपले पाणी सोडले. आपल्या चीकाने त्याने मम्मीची पुच्ची पुन्हा एकदा भरून काढली आणि तो मागे झाला.

काही घडलेच नाही अशा साळसूद अवस्थेत तो फ्रिज जवळ गेला आणि आतून पाण्याची बाटली काढून तो डायनिंग टेबलवर येऊन बसत पाणी पिऊ लागला. राहुलचे झवून झाल्यावर रतीने खिडकीचा अर्धवट उघडलेला पडदा परत लावून घेतला. मग ती पुन्हा पहिल्या सारखी भांडी धुवायला लागली आणि तिने राहुलला म्हटले,

“राहुल मला वाटते समोरच्या मिसेस कुळकर्णींनी आपल्याला पाहिले बहुतेक.”

“काय? काय म्हणतेस काय, मम्मा?” राहुल ओरडत ताडकन चेअरवरून उठला.

तो पटकन खिडकीजवळ आला आणि अर्ध्या पडद्याच्या वरून मिसेस कुळकर्णींच्या खिडकीकडे पाहू लागला. मग त्याने मिसेस कुळकर्णींची खिडकी आणि त्यांची खिडकी ह्याच्या ॲन्गलचा अंदाज घेत मम्मीला म्हटले,

“मला नाही वाटत त्यांना काही दिसले असावे. हे वरून त्यांच्या खिडकीचा ॲन्गल तू पाहिलेस तर फार फार तर त्यांना ह्या अर्ध्या पडद्यावरून आपले डोके दिसले असावे. आपण खाली काय करतोय ते त्यांना दिसणारच नाही.” राहुलने तिला ते पटवून द्यायचा प्रयत्न केला.

“अरे वेड्या हा आपल्या खिडकीचा पडदा अर्धा उघडा होता. मी तो आत्ता लावून घेतला.” रतीने त्याला सांगितले.

“वेल, मम्मा. तसे तर त्यांच्या खिडकीचे अंतर खूप आहे. मला नाही वाटत त्यांना दिसले जरी तरी स्पष्ट काही दिसले असावे किंवा समजले असावे.” राहुलने युक्तीवाद करत म्हटले.

“आय होप सो. त्यांनी पाहिले नसावे.” रतीनेही त्याला दुजोरा देत म्हटले.

“हा पडदा उघडा ठेवत जाऊ नकोस, मम्मा. म्हणजे मग काही भीती राहणार नाही.” म्हणत राहुल बाहेर निघून गेला.

दुसर्‍या दिवशी सोमवारी सकाळी उठणे दोघांनाही खूप कठीण गेले. आदल्या रात्रीही ते खूप उशीरापर्यंत झवत होते. राहुल आता रतीच्याच बेडरूममध्ये झोपत होता आणि त्याला जाग आली तेव्हा त्याला रती दिसली नाही. तो उठून किचनमध्ये बघायला आला तर रती आपला नर्स युनिफॉर्म घालून ड्युटीवर जायला ऑलमोस्ट रेडी झाली होती आणि आपला टिफीन भरत होती.

ध-‘माल’ मम्मा

गॅस शेगडीवरील पातेल्यातली भाजी हलवताना किचनच्या खिडकीतून राहुलने दूरवर पाहिले, तर बिल्डिंगच्या गेट मधून त्याला त्याची मम्मी येताना दिसली. खांद्याला पर्स अडकवली होती आणि दोन्ही हातात भाजीच्या पिशव्या होत्या. चेहर्‍यावर घाम अन किंचित थकल्याचे भाव होते. पण त्याचे लक्ष...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : २

आपल्या बेडरूममध्ये आल्यावर रती कपडे बदलायला कपाटा समोर उभी राहिली. तिच्या नेहमीच्या सवयी प्रमाणे कपाटाच्या दरवाज्यावर असलेल्या पूर्ण उंचीच्या आरशामध्ये ती स्वत:ला न्याहाळू लागली. आरशातली स्वत:ची छबी पाहून ती खुश झाली आणि तिच्या चेहर्‍यावर स्मित हास्य उमलले! तिला...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ३

काहीतरी मनात आले तसे तो पटकन उठला आणि आजूबाजूला पाहू लागला. ते जे काही होते ते त्याला कुठेच दिसेना. ‘अरे मम्मीची ब्रा दिसत नाही? मम्मीची पॅन्टी कुठे दिसत नाही?’ हे त्याच्या मनात आले. क्षणभर त्याला वाटले की मम्मी बहुतेक ब्रा-पॅन्टी घालतच नसेल कारण त्याने मम्मीची ती...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ४

राहुलच्या दृष्टीने मम्मी संध्याकाळीच येणार होती म्हणजे तो संध्याकाळपर्यंत घरी येण्याची शक्यता नव्हती. म्हणजे मग ती त्या एकांताचा फायदा घेत आज मस्त रिलॅक्स होऊन तिच्या व्हायब्रो बाबाकडून दाण्याला सुख देऊ शकत होती. जवळ जवळ एक आठवडा झाला होता रतीने पुच्चीला सुख दिलेच...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ५

रतीने व्हायब्रो बाबावरील हाताचा दाब थांबवला की पुच्चीच्या आतील प्रेशरने तो बाहेर यायचा आणि मग तिने परत हाताने दाबला की तो आत घुसायचा. असे तिने काही मिनिटे व्हायब्रो बाबाचे आत-बाहेर झवायचे सुख घेतले. पण तिच्या निप्पलमधून कामवासनेच्या तीव्र लहरी बाहेर पडत होत्या, ज्या...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ६

रती उठली आणि राहुलच्या रूमकडे गेली. त्याच्या दरवाज्यावर टकटक करून त्याला हाक मारत तिने दरवाजा उघडला आणि आत शिरत हसत विचारले, “राहुल झोपला नाहीस ना अजून तू?” “नाही गं, मम्मी. ब्रश करून येऊन आत्ताच पडलोय.” राहुल बेडवरून उठून वर सरकून बसत म्हणाला. “नाही. तुझ्याशी जरा...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ७

“ओह येस्स. करेक्ट!” राहुलने उत्साहाने उत्तर दिले. “वेल. येस्स. आम्ही बायकांही करतो.” रतीने लाजत म्हटले. “रिअली? खरंच?” राहुलने आश्चर्याने ओरडत विचारले. “येस्स. दोघांचाही अर्थ सेम! जरी वेगळ्या भाषेत विचारले तरीही.” रतीने हसून म्हटले. “हो गं. पण मला खरंच आश्चर्य वाटले!...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ८

बघता बघता त्याने टॉप स्पीड पकडला आणि जोरजोराने तो लंडावर हाताची घट्ट मूठ आवळत वरखाली करत मूठ मारू लागला. एक तर त्याचा लंड उत्तेजनेने प्रचंड ताठरलेला होता. त्यात आणि तो त्वेशाने घट्ट पकडून खसखसा मूठ मारत होता. त्याने त्याचा लंड चांगला लालसर झाला होता आणि तणावाने...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ९

तिकडे रती ऑलरेडी उठलेली होती आणि नाश्ता-दुपारचे जेवण बनवून ती येऊन शॉवरमध्ये अंघोळ करत होती. तिच्या मनातही राहुलबरोबर रात्री जे झाले तोच विचार होता आणि त्या विचाराच्या धुंदीतच ती अंघोळ करत होती. अंघोळ झाल्यावर तिने टॉवेल घेतला आणि अंग पुसत ती बाथरूमच्या बाहेर आली....

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १०

“अगं मम्मा तू त्या ब्रा-पॅन्टीमध्ये इतकी सुंदर दिसत होतीस की तुला तसे पाहून मला कसेतरीच व्हायला लागले. म्हणजे तिथे! खाली शॉर्टमध्ये! तेव्हा मग मी शॉर्टमध्ये हात घालून त्याला हलवायाला लागलो.” राहुल शरमत म्हणाला. खरे तर ते मम्मीला सांगताना त्याचा लंड शॉर्टमध्ये वळवळायला...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ११

रतीला त्याच्या ॲक्शनची मजा वाटली आणि त्याची उत्सुकता शमवलीच पाहिजे हे तिच्या लक्षात आले. ती सावकाश बेडवरून उठून उभी राहिली आणि तिने हात खाली नेत आपला गाऊन पकडला. मग ती हाताने गाऊन वर करायला लागली. राहुलची उत्तेजित उत्सुक नजर मम्मीच्या अंगावर खिळली आणि गाऊन जस जसा वर...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १२

पुढे काही बोलावे की नाही ह्याचा रती क्षणभर विचार करू लागली. कारण एकदा तिने त्याला ते सांगितले तर मग तिचेही ते सिक्रेट राहणार नव्हते. पण आज ना उद्या त्याला ते सांगावे लागलेच असते कारण तो विचारल्याशिवाय राहला नसता. मग परत टाळाटाळ करण्यात अर्थ नाही हे तिच्या लक्षात आले...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १३

रतीची पॅन्टी आता तिच्या अर्ध्या अधिक नितंबावरून खाली सरकली. बघता बघता रतीचे डेरेदार विशाल नितंब तिच्या मुलाच्या नजरे समोर नग्न झाले. पॅन्टी आता रतीच्या मांडीवर आली होती. मांडीवरून खाली सरकवताना रतीला आता खाली वाकावे लागत होते. गुडघ्यावरून पॅन्टी खाली सरकली आणि रती...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १४

“राहुल तुला मा‍झ्या दाण्याला स्पर्श करावासा का वाटला?” “माहीत नाही, मम्मा. पण करावास वाटला. मला वाटले पहावे स्पर्श करून. कदाचित तुला ते आवडेल असे मला वाटले.” राहुलने भांबावत उत्तर दिले. “वेल मला माहीत नव्हते तू मा‍झ्या पायात येऊन बसलाय आणि त्यात तू स्पर्श केला म्हणून...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १५

दुसर्‍या दिवशी सकाळी राहुल उठला तेव्हा त्याला आपली रात्रीची नग्न मम्मी आठवली. तो पटकन उठला आणि तिला बाहेर बघायला गेला. मम्मीच्या रूममध्ये तो शिरला तेव्हा त्याने तिचा नर्स युनिफॉर्म बेडवर टाकलेला पाहिला. बाथरूममधून शॉवरचा आवाज येत होता म्हणजे त्याची मम्मी अंघोळ करत...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १६

राहुलची उत्तेजना अजून वाढावी म्हणून रती राहुलच्या कानाजवळ ओठ नेत मादक आवाजात त्याच्याशी बोलू लागली. “काल तू खूप छान माझा दाणा घासलास. अन मला मस्त सुख दिलेस. आत्ताही तू एकदम मस्त करतोय. मम्माला तू एकदम खुश करतोय. हे असेच करायचे असते. कोणाही मुलीला वा स्त्रीला असेच सुख...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १७

राहुलच्या लंडाच्या लांबीचे रतीला खूप अप्रूप वाटले. तिला आपली पुच्ची पूर्णपणे भरून गेल्याचे फिलिंग होत होते. त्याच्या लंडाचा सुपाडा तिच्या बच्चेदाणीत शिरलाय असे तिला जाणवत होते. आजपर्यंत तिने इतका लांबोडा लंड पुच्चीत घेतला नव्हता. तिच्या नवऱ्याचाही लंड इतका लांब नव्हता...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १९

आपल्या मम्मीला नर्सच्या युनिफॉर्ममध्ये पाहून राहुल एक्साईट झाला. तसेही सकाळची ताठरता त्याच्या लंडात होती आणि वर मम्मीला तसे पाहून त्याचा लंड अजूनच टाईट झाला. तो डायनिंग चेअरवर बसत मम्मीकडे पाहत लंड हलवायाला लागला. रती टिफीन भरताना त्याच्या करामती बघत होती आणि सकाळी...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : २०

रतीने त्या स्पेशल रूममधील छोट्या किचनमधून, ट्रे, प्लेट आणि चमचे आणले आणि दोघं बेडवर समोरासमोर बसून टिफीन खोलून त्यातले लंच काढून खाऊ लागले. हळू आवाजात गप्पा मारत त्यांनी १५ मिनिटात लंच संपवले. “मम्मा १५ मिनिटात लंच झाले. आता बाकीची ४५ मिनिट काय करायचे?” राहुलने गुढपणे...

error: नका ना दाजी असं छळू!!