ध-‘माल’ मम्मा भाग : १९

आपल्या मम्मीला नर्सच्या युनिफॉर्ममध्ये पाहून राहुल एक्साईट झाला. तसेही सकाळची ताठरता त्याच्या लंडात होती आणि वर मम्मीला तसे पाहून त्याचा लंड अजूनच टाईट झाला. तो डायनिंग चेअरवर बसत मम्मीकडे पाहत लंड हलवायाला लागला.

रती टिफीन भरताना त्याच्या करामती बघत होती आणि सकाळी सकाळी तो पुन्हा चालू झालाय हे पाहून तिला मजा वाटली. पण तिला ड्युटीवर निघायचे होते त्यामुळे ना तिला काही करता येणार होते ना त्याला. तेव्हा तिने त्याला ‘गुड मॉर्निंग’ म्हणत नाश्ता-जेवणाच्या इंस्ट्रक्शन दिल्या.

मग राहुलला गुड बाय किस करायला रती त्याच्या जवळ गेली आणि खाली झुकून ती त्याच्या ओठांवर ओठ ठेवून त्याला किस करायला लागली. तसे राहुलने चान्स घेत तिच्या ड्रेसच्या खालच्या कडेमध्ये हात घातला आणि तिच्या स्टॉकींग्ज घातलेल्या मांडीवर हात फिरवत वर नेला. आणि त्याने पॅन्टीवरून तिच्या पुच्चीवर हात ठेवला. त्याच्या अशा डायरेक्ट स्पर्शाने रतीचे अंग शहारले अन तिच्या पुच्चीला पाझर फुटला.

“एक क्विक शॉट, मम्मा? प्लीज.” राहुलने तिला गळ घालत म्हटले.

“अरे मी लेट होतेय, बेटा. समजून घे ना.” रती त्याच्या केसांमध्ये बोटे फिरवत लाडात म्हणाली.

“मम्मा तू ह्याला समजून घे ना. तू डायरेक्ट रात्री येणार मग ह्याचे कसे होणार? आता ह्याला तुझ्या हाताची, तोंडाची अन पुच्चीची सवय झाली आहे.” राहुलने तिला आपला कडक लंड दाखवत म्हटले.

त्याचा लंड पाहून अर्थात, रतीच्या पुच्चीला पाणी सुटले. विचार करून ती पटकन म्हणाली,

“ओके. एकदा गाळते तुला. चल सांग लवकर कुठे गाळणार? मा‍झ्या हातावर की मा‍झ्या तोंडामध्ये की मा‍झ्या पुच्चीत?” रतीने त्याला चॉईस दिली.

“तुझ्या हाताने माझा गाळला तर तुझा हात खराब होणार अन तो धुवावा लागणार! तुझ्या तोंडात गाळायचा म्हटले तर तुझी लिपस्टिक आणि मेकअप खराब होणार. तेव्हा मग राहिली तुझी पुच्ची!!” राहुलने स्पष्टीकरण दिले.

“ओके! डन! पुच्चीत गाळ. चल ये लवकर मा‍झ्या मागे.”

रतीने आपल्या ड्रेसच्या आत हात घातले आणि आपली पॅन्टी तिने खाली सरकवली. पॅन्टी तिने मांड्यांवर आणली आणि आपले पाय फाकवले. मग ती डायनिंग टेबलवर ओणवी झाली आणि आपले हात तिने टेबलवर आधाराकरिता रोवले.

राहुल लंड धरून पटकन मम्मीच्या मागे गेला आणि त्याने मागून मम्मीच्या पुच्चीत लंड घातला. मग तो मम्मीची कंबर धरून तिला मागून चोदायला लागला. त्याच्या प्रत्येक धक्क्याने रतीचे अंग गदगदा हलत होते आणि ती राहुलचे मागून धक्के आवडीने सहन करत होती.

त्याच्या अशा क्विक शॉटने रतीच्या पुच्चीतली कामवासनाही चाळवली आणि तिने पुढून आपल्या युनिफॉर्ममध्ये हात घालत आपल्या दाण्यावर बोटे नेली. मग ती आपला दाणा घासायला लागली आणि त्याच्याबरोबरच झडण्याचा तिने संकल्प केला.

पण राहुलच्या लंडात ऑलरेडी सकाळची ताठरता होती आणि प्रेशर तयार झाले होते. तेव्हा १५/१६ धक्क्यातच राहुल रतीच्या पुच्चीत चीक सोडायला लागला. रती आपला दाणा त्वेशाने घासत राहिली पण तिची कामतृप्ती लवकर होईना. मम्मीच्या पुच्चीत लंड गाळून राहुल मागे झाला आणि पुन्हा चेअरवर बसत तिला म्हणाला,

“झाले माझे, मम्मा.”

“पण माझे झाले नाही अजून.” रती अजूनही डायनिंग टेबलवर ओणव्या अवस्थेत तिचा दाणा चोळत होती.

“अगं पण, मम्मा. तुला लेट होईल ना ड्युटीवर जायला?” राहुल काळजीत म्हणाला.

“हो ना. मग ये इकडे आणि मम्माला मदत कर. मागून चाट माझी पुच्ची.” रती दाणा घासत त्वेशाने म्हणाली.

राहुल उठला आणि रतीच्या मागे जाऊन गुडघ्यावर बसला. मग त्याने आपले तोंड मम्मीच्या नितंबाच्या फटीत खुपसले आणि तो जि‍भेने मम्मीची पुच्ची मागून चाटायला लागला.

त्याचे नाक तिच्या बोच्याच्या भोकावर दाबले गेले होते आणि त्याची जीभ पुच्चीच्या पाकळ्यांवर फिरत होती. आवडीने तो मम्मीची पुच्ची मागून चाटत होता आणि तिच्या लांबसडक स्टॉकींग्जमध्ये आच्छादलेल्या पायांवरून हात फिरवत होता.

मग त्याने आपली जीभ कडक केली आणि मम्मीच्या पुच्चीच्या भेगेत घुसवून तो जि‍भेने तिची पुच्ची झवायला लागला. त्याच्या जि‍भेच्या ह्या करामतीने रती लगेच कामशिखरावर पोहचली आणि ती झडायला लागली.

झडून झाले तसे रती मागे झाली आणि तिने पायातली पॅन्टी वर करत नीट अंगात घातली. मग ड्रेस वगैरे नीट करत ती राहुलला पुन्हा एकदा ‘बाय’ म्हणाली आणि आपला टिफीन उचलून किचनच्या बाहेर गेली.

त्या पूर्ण आठवड्यात त्या माय-लेकांचे एक अनोखे शेड्युल तयार झाले होते. दर दिवशी सकाळी राहुला उठायचा तेव्हा त्याचा लंड ताठरलेला असायचा. मग रती हातात असलेल्या वेळेनुसार त्याचा लंड गाळून द्यायची. खूपच कमी वेळ असेल तर ती राहुलचा लंड हाताने हलवून गाळायची.

थोडा वेळ असेल तर ती त्याचा लंड चोखून गाळायची. आणि बऱ्यापैकी वेळ असेल तर ती त्याचा लंड आपल्या पुच्चीत घेऊन त्याला झवायला देत गाळून घ्यायची.

एकदा तर राहुल डायनिंग टेबलवर बसून नाश्ता करत होता आणि रती त्याच्या पायात बसून त्याचा लंड चोखत होती. त्याचा नाश्ता खाऊन झाला तसे राहुलने रतीच्या तोंडात पाणी सोडले. आपल्या मुलाचे पौष्टिक वीर्य गिळून रतीला चांगली एनर्जी मिळायची.

एके दिवशी संध्याकाळी राहुल घरी आला तेव्हा त्याला वाटले मम्मीला पटकन एक शॉट मारावा. मम्मी आधी आलेली असेल तर ती नागडीच असायची अन राहुल आधी आलेला असेल तर तो नागडा असायचा. पण त्या दिवशी मम्मी आधी आलेली होती आणि तिने चांगली साडी नेसलेली होती. राहुलला पाहून ती पटकन म्हणाली,

“अरे मी तुला सांगायचे विसरले. आज आत्ता आपल्याकडे पाहुणे येणार आहेत जेवायला. ती माझी हॉस्पिटल मधली नर्स मैत्रिण आहे ना, पूजा तिचे नाही का महिनाभरापूर्वी लग्न झाले ती, तिला आणि तिच्या नवऱ्याला मी घरी जेवायला बोलावले आहे. मी आत्ताच जेवणाच्या तयारीला लागले आहे, तिचे आईवडीलही येणार आहेत. तेव्हा आपल्याला आत्ता काही करता येणार नाही. आपला कार्यक्रम आता रात्री. तू जा फ्रेश वगैरे होऊन ये आणि मला कामाला मदत करायला ये. ते येतील इतक्यात अर्ध्या तासात.”

रती किचनमध्ये गेली. राहुलचा हिरमोड झाला की त्याला मम्मीला झवायला मिळाले नाही. तो फ्रेश व्हायला बाथरूममध्ये गेला आणि त्याला हाताने मूठ मारून लंड गाळावेसेही वाटले नाही. आता त्याला मम्मीकडून गाळून घ्यायची सवय लागली होती तेव्हा मूठ मारण्यात त्याला इंटरेस्ट राहला नव्हता.

तो फ्रेश होऊन बाहेर आला अन त्याने पाहिले की पाहुणे आलेले होते. तो हॉलमध्ये गेला तेव्हा त्या चौघा पाहुण्यांनी त्याची चौकशी केली आणि त्याच्या स्टडीबद्दल विचारपूस केली. रती आत जेवण बनवत होती आणि पाहुणे बाहेर हॉलमध्ये टीव्ही पाहत, गप्पा मारत टाईमपास करत होते. तेवढ्यात रतीने राहुलला किचनमधून हाक मारली.

“राहुल बेटा. जरा आत येतोस का? मला तुझी मदत हवीय दोन मिनिटे.”

राहुल पाहुण्यांना येतो म्हणाला आणि तो किचनमध्ये आला. जसे तो आत शिरला तसे रतीने किचनचा दरवाजा लावून घेतला आणि तिने राहुलला मिठीत घेतले अन त्याच्या ओठांवर ओठ दाबून कसून चुंबन घेत ती हळूच त्याला म्हणाली,

“मला माहितीय राहुल तुझा हिरमोड झाला आहे ते. तुला ह्या टाईमाला मम्माला झवायला मिळाले नाही म्हणून ना? पण डोंट वरी. जेवण होत आले आहे. पाहुणे जेवले की निघून जातील लवकर. मग मी तुझ्या लंडाची नीट काळजी घेईन.” म्हणत रतीने राहुलचा लंड पॅन्टवरून दाबला.

त्याने राहुलला दिलासा मिळाला आणि त्याचा उत्साह परत आला. मग तो आत-बाहेर करत पाहुण्यांना काय हवे नको ते पाहू लागला. जेवण झाल्यावर त्यांनी सगळे हॉलमध्येच नेले आणि तेथेच गप्पा मारत थट्टा मस्करी करत त्यांनी जेवण उरकले. जेवण झाल्यावर राहुल अन रतीने सगळी भांडी किचनमध्ये आणली आणि राहुलने मम्मीला बाहेर पाहुण्यांबरोबर जाऊन बसायला सांगितले आणि तो सगळी भांडी धुवून वगैरे किचन आवरून ठेवतो असे तिला म्हणाला.

थोड्या वेळाने रती किचनमध्ये आली आणि तिने किचनचा दरवाजा लावून घेतला. मग ती ओट्याजवळ उभा असलेल्या राहुलजवळ आली आणि त्याच्या पुढे जमिनीवर गुडघ्यावर खाली बसली. मग तिने राहुलची पॅन्टी खाली खेचली आणि त्याचा लंड बाहेर काढत ती चोखायला लागली.

“पाहुणे गेले का सगळे?” राहुलला खुश होत विचारले.

“नाही. बसलेत बाहेर.” रती त्याचा लंड तोंडातून काढत म्हणाली आणि पुन्हा चोखायला लागली.

“काय? बाहेर आहेत? अगं मम्माऽऽ”

राहुल घाबरून बोलायला लागला तसे रतीने त्याला गप्प करत म्हटले,

“डोंट वरी, बेटा. मी त्यांना म्हटले की थोडी भांडी आवरून येते.” रतीने हसून त्याला म्हटले.

“अगं पण मी फिनिश केले सगळे काम.”

“गुड. मग आता मी तुला फिनिश करते.” असे म्हणत रती राहुलचा लंड परत चोखायला लागली.

दोघांनाही प्रचंड उत्तेजना वाटत होती की बाहेर पाहुणे बसलेत आणि आत किचनमध्ये ते मायलेक अनैतिक काम करत होते. चोरून झवण्याचे थ्रिल आणि पकडले जाण्याची भीती दोन्हीही त्यांच्या कामोत्तेजनेत भर घालत होती.

रतीला काय सुचले कोणास ठाऊक? ती उठून उभी राहिली आणि तिने राहुलचा हात धरून त्याला ओढत किचनच्या दरवाज्याजवळ आणले. मग तिने एक डायनिंग चेअर घेतली आणि दरवाज्याच्या बाजूला भिंतीला टेकून ठेवली.

मग ती किचनच्या दरवाज्याला टेकून उभी राहिली आणि तिने आपली साडी वर केली. खाली तिने पॅन्टी घातलेली नव्हती त्यामुळे तिची नग्न पुच्ची उघडी झाली. मग तिने आपला उजवा पाय उचलून चेअरवर ठेवला, ज्याने तिची पुच्ची फाकली गेली. मग तिने राहुला इशारा केला अन तो समजला की मम्मीला उभ्या उभ्या त्याच्याकडून झवून घ्यायचेय.

राहुल पटकन पुढे झाला आणि खाली वाकून त्याने आपला लंड धरून मम्मीच्या पुच्चीच्या चीरेवर सुपाडा ठेवला. एक जोरदार धक्का मारत त्याने आपला लंड मुळापर्यंत मम्मीच्या पुच्चीत घातला. आणि मग तो मम्मीला धक्के देत देत गचागच झवायला लागला.

त्याच्या धक्क्याने रतीचे अंग मागे दरवाज्यावर आदळू लागले. आणि दरवाज्याचाही थोडा आवाज व्हायला लागला. पण दोघंही त्या आवाजाची फिकीर करत नव्हते आणि आपल्याच धुंदीत झवत होते.

मध्ये मध्ये राहुल मम्मीच्या तोंडावर तोंड दाबून तिला किस करत होता आणि रती त्याला अंगावर दाबून घेत त्याच्याकडून खोल वर धक्के घेत होती. बघता बघता दोघांचेही प्रेशर तयार झाले आणि दोघंही टोकावर पोहचून झडायला लागले.

पाहुण्यांना चोरून ते असा चोरटा क्विक शॉट मारत होते, ज्याने त्यांची उत्तेजना झटकन शिगेला पोहचून ते लवकर झडले. मग राहुल मागे झाला आणि त्याने आपला लंड पॅन्टमध्ये सारला. रतीनेही साडी खाली केली आणि ती ठीकठाक करत ती राहुलला एक किस करत दरवाजा उघडून बाहेर गेली.

नंतर तासाभराने पाहुणे निघून गेले आणि त्या माय-लेकाला झवायला रान मोकळे झाले.

एके दिवशी सकाळी राहुला उठला तेव्हा त्याला मम्मी कुठे दिसली नाही. किचनमधील बोर्डवर तिने नोट लिहिली होती की सकाळी लवकर तिला इमर्जन्सी कॉल आला त्यामुळे तिला लवकर ड्युटीवर जावे लागत आहे. सकाळी सकाळी मम्मीला झवायला मिळाले नाही म्हणून राहुल अपसेट झाला. त्याने मनातल्या मनात हॉस्पिटलच्या नावाने खडे फोडले पण पुढच्याच क्षणी त्याची चूक त्याच्या लक्षात आली.

त्याची नर्स मम्मी एक सेवाभावी काम करत होती तेव्हा तिला असे कधीही ड्युटीवर जावे लागले तर ते एक समाज सेवेचे काम होते. आणि तसे काम करत असतानाही त्याची मम्मी त्याला जमेल तितके सुख द्यायचा प्रयत्न करत असते. तेव्हा तिच्याबद्दल किंवा तिच्या कामाबद्दल राहुलला काहीही तक्रार करण्याचा हक्क नव्हता.

मम्मीने त्याच्यासाठी ना नाश्ता बनवला होता ना जेवण बनवले होते. म्हणजे तिला ते करायलाही वेळ नसावा तेव्हा ती तशीच निघून गेली होती. म्हणजे तिने स्वत:साठीही दुपारचा जेवणाचा डबा नेला नसावा हे सहाजिकच होते. तेव्हा मग राहुलने ठरवले की नाश्ता आणि दुपारचे जेवण बनवावे आणि मम्मीलाही हॉस्पिटलमध्ये जेवण घेऊन जावे.

ठरवल्याप्रमाणे राहुलने नाश्ता अन जेवण बनवले आणि दोघांचाही टिफीन तयार केला. मग त्याने नाश्ता घेतला आणि तो अंघोळ करायला गेला. अंघोळ करून तो तयार झाला आणि टिफीन घेऊन कॉलेजला निघाला. कॉलेजमध्ये त्याने २/३ लेक्चर अटेन्ड केले आणि दुपारी एकच्या दरम्यान तो मम्मीच्या हॉस्पिटलमध्ये तिला जेवणाचा टिफीन द्यायला गेला.

हॉस्पिटलमध्ये मम्मीची ड्युटी ज्या स्पेशल रूमच्या वॉर्डमध्ये होती त्या मजल्यावर तो गेला. नर्स स्टेशनवरील एका नर्सला त्याने मम्मीबद्दल विचारले तेव्हा तिने त्याला स्पेशल रूम नंबर १५ मध्ये मम्मी ड्युटीवर आहे असे सांगितले.

त्याच्या मम्मीची ड्युटी अशा स्पेशल रूममध्ये होती, जेथे श्रीमंत पेशंट असतात आणि एका रूममध्ये फक्त एकच पेशंट असतो. आणि रूमचे इंटेरिअर स्टार हॉटेलसारखे पॉश असते. राहुलने स्पेशल रूम नंबर १५ शोधून काढला आणि दरवाज्यावर टकटक केली. दरवाजा किलकिला उघडला आणि त्याला मम्मी दिसली.

“अरे बेटा, तू इथे?” रतीने दरवाजा उघडून त्याला आत घेत विचारले.

“हो, मम्मा. मी तुझ्यासाठी लंच घेऊन आलोय.” राहुलने उत्साहाने तिला म्हटले.

“सो नाईस ऑफ यु, राहुल,” रतीने त्याच्या कपाळाचे चुंबन घेत म्हटले आणि पुढे त्याला म्हणाली, “एक मिनिट थांब हं.”

तिने इंटरकॉमवरील रिसिव्हर उचलला आणि नर्स स्टेशनवर नंबर लावला, “हॅल्लो, माया, मी मा‍झ्या मुलाबरोबर लंच ब्रेक घेतेय, तासभर. म्हणजे मी इथेच आहे स्पेशल रूममध्ये पण पेशंटनी बेल मारली तर मला कळव. ओके?” म्हणत तिने फोन ठेवून दिला.

“पेशंट कोण आहे, मम्मा?” राहुलने आत रूममध्ये शिरत बेडवर पडलेल्या पेशंटला पाहत विचारले.

“आहे एक श्रीमंत म्हातारा. त्याला झोपेचे इंजेक्शन दिले आहे. जवळ जवळ दोन तास तरी तो उठणार नाही.

“अच्छा. मग आपण कुठे बसायचे लंचला?” राहुलने आजूबाजूला पाहत विचारले.

“इथेच! ह्या नर्सच्या बेडवर बसूया. हा पेशंटच्या बाजूचा बेड पर्सनल नर्सचा असतो. पेशंट क्लोज ऑब्जर्वेशनमध्ये असतो तेव्हा नाईट शिफ्टला नर्स ह्या बेडवर पडून त्याच्यावर लक्ष ठेवते.”

“मग आपण इथेच बसायचे पेशंट समोर लंच घेत?” राहुलने शंकेने विचारले.

“हो मग. पेशंट काही उठणार नाही दोन तास, झोपेच्या इंजेक्शनमुळे आणि आपण असा हा पडदा ओढून घेतला की प्रायवसी तयार झाली.” म्हणत रतीने दोन बेडमधील पडदा ओढून घेत एक टेंपररी पार्टीशन तयार केले.

ध-‘माल’ मम्मा

गॅस शेगडीवरील पातेल्यातली भाजी हलवताना किचनच्या खिडकीतून राहुलने दूरवर पाहिले, तर बिल्डिंगच्या गेट मधून त्याला त्याची मम्मी येताना दिसली. खांद्याला पर्स अडकवली होती आणि दोन्ही हातात भाजीच्या पिशव्या होत्या. चेहर्‍यावर घाम अन किंचित थकल्याचे भाव होते. पण त्याचे लक्ष...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : २

आपल्या बेडरूममध्ये आल्यावर रती कपडे बदलायला कपाटा समोर उभी राहिली. तिच्या नेहमीच्या सवयी प्रमाणे कपाटाच्या दरवाज्यावर असलेल्या पूर्ण उंचीच्या आरशामध्ये ती स्वत:ला न्याहाळू लागली. आरशातली स्वत:ची छबी पाहून ती खुश झाली आणि तिच्या चेहर्‍यावर स्मित हास्य उमलले! तिला...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ३

काहीतरी मनात आले तसे तो पटकन उठला आणि आजूबाजूला पाहू लागला. ते जे काही होते ते त्याला कुठेच दिसेना. ‘अरे मम्मीची ब्रा दिसत नाही? मम्मीची पॅन्टी कुठे दिसत नाही?’ हे त्याच्या मनात आले. क्षणभर त्याला वाटले की मम्मी बहुतेक ब्रा-पॅन्टी घालतच नसेल कारण त्याने मम्मीची ती...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ४

राहुलच्या दृष्टीने मम्मी संध्याकाळीच येणार होती म्हणजे तो संध्याकाळपर्यंत घरी येण्याची शक्यता नव्हती. म्हणजे मग ती त्या एकांताचा फायदा घेत आज मस्त रिलॅक्स होऊन तिच्या व्हायब्रो बाबाकडून दाण्याला सुख देऊ शकत होती. जवळ जवळ एक आठवडा झाला होता रतीने पुच्चीला सुख दिलेच...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ५

रतीने व्हायब्रो बाबावरील हाताचा दाब थांबवला की पुच्चीच्या आतील प्रेशरने तो बाहेर यायचा आणि मग तिने परत हाताने दाबला की तो आत घुसायचा. असे तिने काही मिनिटे व्हायब्रो बाबाचे आत-बाहेर झवायचे सुख घेतले. पण तिच्या निप्पलमधून कामवासनेच्या तीव्र लहरी बाहेर पडत होत्या, ज्या...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ६

रती उठली आणि राहुलच्या रूमकडे गेली. त्याच्या दरवाज्यावर टकटक करून त्याला हाक मारत तिने दरवाजा उघडला आणि आत शिरत हसत विचारले, “राहुल झोपला नाहीस ना अजून तू?” “नाही गं, मम्मी. ब्रश करून येऊन आत्ताच पडलोय.” राहुल बेडवरून उठून वर सरकून बसत म्हणाला. “नाही. तुझ्याशी जरा...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ७

“ओह येस्स. करेक्ट!” राहुलने उत्साहाने उत्तर दिले. “वेल. येस्स. आम्ही बायकांही करतो.” रतीने लाजत म्हटले. “रिअली? खरंच?” राहुलने आश्चर्याने ओरडत विचारले. “येस्स. दोघांचाही अर्थ सेम! जरी वेगळ्या भाषेत विचारले तरीही.” रतीने हसून म्हटले. “हो गं. पण मला खरंच आश्चर्य वाटले!...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ८

बघता बघता त्याने टॉप स्पीड पकडला आणि जोरजोराने तो लंडावर हाताची घट्ट मूठ आवळत वरखाली करत मूठ मारू लागला. एक तर त्याचा लंड उत्तेजनेने प्रचंड ताठरलेला होता. त्यात आणि तो त्वेशाने घट्ट पकडून खसखसा मूठ मारत होता. त्याने त्याचा लंड चांगला लालसर झाला होता आणि तणावाने...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ९

तिकडे रती ऑलरेडी उठलेली होती आणि नाश्ता-दुपारचे जेवण बनवून ती येऊन शॉवरमध्ये अंघोळ करत होती. तिच्या मनातही राहुलबरोबर रात्री जे झाले तोच विचार होता आणि त्या विचाराच्या धुंदीतच ती अंघोळ करत होती. अंघोळ झाल्यावर तिने टॉवेल घेतला आणि अंग पुसत ती बाथरूमच्या बाहेर आली....

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १०

“अगं मम्मा तू त्या ब्रा-पॅन्टीमध्ये इतकी सुंदर दिसत होतीस की तुला तसे पाहून मला कसेतरीच व्हायला लागले. म्हणजे तिथे! खाली शॉर्टमध्ये! तेव्हा मग मी शॉर्टमध्ये हात घालून त्याला हलवायाला लागलो.” राहुल शरमत म्हणाला. खरे तर ते मम्मीला सांगताना त्याचा लंड शॉर्टमध्ये वळवळायला...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ११

रतीला त्याच्या ॲक्शनची मजा वाटली आणि त्याची उत्सुकता शमवलीच पाहिजे हे तिच्या लक्षात आले. ती सावकाश बेडवरून उठून उभी राहिली आणि तिने हात खाली नेत आपला गाऊन पकडला. मग ती हाताने गाऊन वर करायला लागली. राहुलची उत्तेजित उत्सुक नजर मम्मीच्या अंगावर खिळली आणि गाऊन जस जसा वर...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १२

पुढे काही बोलावे की नाही ह्याचा रती क्षणभर विचार करू लागली. कारण एकदा तिने त्याला ते सांगितले तर मग तिचेही ते सिक्रेट राहणार नव्हते. पण आज ना उद्या त्याला ते सांगावे लागलेच असते कारण तो विचारल्याशिवाय राहला नसता. मग परत टाळाटाळ करण्यात अर्थ नाही हे तिच्या लक्षात आले...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १३

रतीची पॅन्टी आता तिच्या अर्ध्या अधिक नितंबावरून खाली सरकली. बघता बघता रतीचे डेरेदार विशाल नितंब तिच्या मुलाच्या नजरे समोर नग्न झाले. पॅन्टी आता रतीच्या मांडीवर आली होती. मांडीवरून खाली सरकवताना रतीला आता खाली वाकावे लागत होते. गुडघ्यावरून पॅन्टी खाली सरकली आणि रती...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १४

“राहुल तुला मा‍झ्या दाण्याला स्पर्श करावासा का वाटला?” “माहीत नाही, मम्मा. पण करावास वाटला. मला वाटले पहावे स्पर्श करून. कदाचित तुला ते आवडेल असे मला वाटले.” राहुलने भांबावत उत्तर दिले. “वेल मला माहीत नव्हते तू मा‍झ्या पायात येऊन बसलाय आणि त्यात तू स्पर्श केला म्हणून...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १५

दुसर्‍या दिवशी सकाळी राहुल उठला तेव्हा त्याला आपली रात्रीची नग्न मम्मी आठवली. तो पटकन उठला आणि तिला बाहेर बघायला गेला. मम्मीच्या रूममध्ये तो शिरला तेव्हा त्याने तिचा नर्स युनिफॉर्म बेडवर टाकलेला पाहिला. बाथरूममधून शॉवरचा आवाज येत होता म्हणजे त्याची मम्मी अंघोळ करत...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १६

राहुलची उत्तेजना अजून वाढावी म्हणून रती राहुलच्या कानाजवळ ओठ नेत मादक आवाजात त्याच्याशी बोलू लागली. “काल तू खूप छान माझा दाणा घासलास. अन मला मस्त सुख दिलेस. आत्ताही तू एकदम मस्त करतोय. मम्माला तू एकदम खुश करतोय. हे असेच करायचे असते. कोणाही मुलीला वा स्त्रीला असेच सुख...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १७

राहुलच्या लंडाच्या लांबीचे रतीला खूप अप्रूप वाटले. तिला आपली पुच्ची पूर्णपणे भरून गेल्याचे फिलिंग होत होते. त्याच्या लंडाचा सुपाडा तिच्या बच्चेदाणीत शिरलाय असे तिला जाणवत होते. आजपर्यंत तिने इतका लांबोडा लंड पुच्चीत घेतला नव्हता. तिच्या नवऱ्याचाही लंड इतका लांब नव्हता...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १८

थोडा वेळ रती राहुलचा लंड तसे आवडीने, आसक्तीने चोखत राहिली. मग ती वर झाली आणि तिने राहुलला खाली सरकून झोपायला लावले. मग उठून ती वर गेली आणि त्याच्या दोन्ही हाताच्या बाजूला आपले दोन्ही पाय ठेवून उभी राहिली. मग ती खाली झुकत गुडघ्यावर बसली आणि तिने आपले नितंब खाली...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : २०

रतीने त्या स्पेशल रूममधील छोट्या किचनमधून, ट्रे, प्लेट आणि चमचे आणले आणि दोघं बेडवर समोरासमोर बसून टिफीन खोलून त्यातले लंच काढून खाऊ लागले. हळू आवाजात गप्पा मारत त्यांनी १५ मिनिटात लंच संपवले. “मम्मा १५ मिनिटात लंच झाले. आता बाकीची ४५ मिनिट काय करायचे?” राहुलने गुढपणे...

error: नका ना दाजी असं छळू!!