ध-‘माल’ मम्मा भाग : २०

रतीने त्या स्पेशल रूममधील छोट्या किचनमधून, ट्रे, प्लेट आणि चमचे आणले आणि दोघं बेडवर समोरासमोर बसून टिफीन खोलून त्यातले लंच काढून खाऊ लागले. हळू आवाजात गप्पा मारत त्यांनी १५ मिनिटात लंच संपवले.

“मम्मा १५ मिनिटात लंच झाले. आता बाकीची ४५ मिनिट काय करायचे?” राहुलने गुढपणे हसत विचारले.

“मी पण तोच विचार करत होते. आता बाकी वेळ काय करायचे?” रतीनेही चावटपणे हसून म्हटले.

“हंम्म्म. मम्मा आज सकाळी मी तुला खूप मिस केले घरी.” राहुल हळूच म्हणाला.

“मी पण तुला खूप मिस केले, बेटा. तुझा छोटा भाऊ सकाळी उठला असेल ना नेहमीसारखा लांब आणि ताठ?” रतीने चावटपणे हसत सूचकपणे त्याला विचारले.

“खूपच! जाम रागावला होता तो सकाळी. मम्मी पण नव्हती त्याची काळजी घ्यायला.” राहुलही सूचकपणे म्हणाला.

“ओहहऽऽ बिच्चारा!! मग तू काय केलेस त्या छोट्या भावाचा राग शांत करायला?” रतीने मिश्किलपणे हसत विचारले.

“काहीच नाही! त्याचा राग अजूनही आहे, गेलेलाच नाही.” राहुलने रतीला कल्पना दिली.

“अस्सं. मग मम्माला काहीतरी करायलाच पाहिजे. त्याचा राग घालवायला. हो ना?” रतीने त्याला सूचकपणे म्हटले.

“जर इथे पॉसिबल असेल तर त्याला खूप आनंद होईल, मम्मा.” राहुल खुश होत म्हणाला.

“लेट्स सी. काय करू शकतो आपण इथे.” म्हणत रतीने जाऊन मेन डोअर लॉक केला.

मग तिने आत येऊन पडद्याच्या मागे पेशंटवर एक नजर टाकली. पेशंट इंजेक्शनच्या इफेक्टमध्ये गाढ झोपलेला दिसत होता. मग पडदा ठीकठाक करत ती आपल्या नर्सच्या ड्रेसचे हुक खोलायला लागली. तिने नर्स युनिफॉर्म काढला आणि आतली स्लिपही काढून टाकली. मग तिने खालची पॅन्टी काढून ती कंबरेखाली नग्न झाली आणि वर तिने ब्रा उभाराच्या खाली सरकवत गोळे वर काढले.

तिला ड्रेस खोलताना पाहून राहुलही उत्साहाने उठला होता आणि त्याने आपली जीन्स अन अंडरवेअर काढली होती. वर त्याने शर्टची बटणे उघडली आणि तो मम्मीच्या जवळ सरकला. मग रती बेडवर मागे पडली आणि तिने राहुलला पुढे ओढत त्याचे तोंड आपल्या गोळ्यावर दाबून घेतले.

मग राहुल आळीपाळीने तिचे दोन्ही गोळे चोखायला लागला, चिवडायला लागला, कुस्करायला लागला. तिचा निप्पल तोंडात घेऊन तो चापू लागला, ज्याने रतीच्या तोंडातून हलके मादक हुंकार बाहेर पडू लागले.

राहुलकडून ५-७ मिनिटे मनसोक्त गोळे चोखून घेतल्यावर रतीने त्याचे डोके खाली ढकलले. त्यावरून राहुलने ओळखले की मम्मीला पुच्ची चोखून पाहिजे होती. मग तो तिच्या पोटावर चुंबत खाली सरकला आणि शेवटी तो मम्मीच्या पुच्चीवर आला.

मग बाकी तो आवडीने मम्मीची पुच्ची चोखायला लागला. गेल्या कित्येक दिवसात त्याने मम्मीची पुच्ची अगणित वेळा चोखली होती आणि आता त्याला चांगले टेक्निक माहीत झाले होते की कशी तिची पुच्ची चोखली की कशी ती लवकर झडते.

त्याप्रमाणे आपले कसब पणाला लावून राहुलने ५ मिनिटात रतीला झडायला भाग पाडले. झडताना रतीच्या कामभावना इतक्या तीव्र होत्या की तिच्या तोंडून जे चित्कार बाहेर पडले ते ती रोखू शकली नाही. मम्मीची पुच्ची चोखून तिला झडवून राहुल परत वर गेला आणि मम्मीच्या ओठांचे चुंबन घेऊ लागला.

आपल्या ओठांवर बरबटलेला तिच्याच पुच्चीचा कामरस त्याने तिलाच ओठांवरून चाटून चोखून घ्यायला लावला. तिला चुंबत असताना राहुलचा कडक लंड रतीच्या पोटावर ढुश्या मारत होता. त्यावरून रतीला अजून इंटरेस्टींग पोझीशन सुचली. ती राहुलला हळूच म्हणाली,

“बेडवर चढ, राहुल. आणि मा‍झ्या बगलेत गुडघे रोवून मा‍झ्या अंगावर उभा रहा.”

रतीने सुचवले तसे राहुल बेडवर चढला आणि त्याने तिच्या दोन्ही बगलेत आपले दोन्ही गुडघे रोवून तो तिच्या गोळ्यांवर लंड हलवत उभा राहला. रतीने त्याच्या कंबरेला धरून त्याला खाली तिच्या पोटावर किंचित बसायला भाग पाडले, ज्याने त्याचा लांबसडक लंड तिच्या दोन्ही भरगच्च उभाराच्या फटीवर टेकला.

मग तिने हाताने त्याच्या लंड अजून खाली दाबत तिच्या उभाराच्या फटीत अजून खाली खुपसला आणि दोन्ही बाजूंनी आपले भरगच्च उभार त्याच्या लंडावर दाबले. आता रतीने राहुलचा लंड आपल्या दोन्ही उभाराच्या घळीत गच्च आवळून धरला आणि ती वर त्याच्या नजरेला नजर देत हळूच म्हणाली,

“झवऽऽ आता मम्माचे गोळे! चोदऽऽ तिची छाती!!”

आनंदाने राहुल मागे-पुढे व्हायला लागला आणि मम्मीच्या उभाराच्या फटीत लंड घासून ते झवायला लागला. तसे मम्मीचे गोळे झवताना त्याच्या लक्षात आले की जितका जोराने तो धक्का मारत होता तितके त्याच्या लंडाचा सुपाडा मम्मीच्या हनुवटीवर धडका देत होता.

रतीने मान खाली झुकवली तसे तिची हनुवटी खाली झाली आणि धडका देत असलेला त्याच्या लंडाचा सुपाडा आता तिच्या ओठांवर येऊन टेकत होता. मग तिने हळूच आपली जीभ बाहेर काढली आणि जसे त्याच्या सुपाडा तिच्या ओठावर आला की जि‍भेने ती त्याच्या सुपाडा चाटत होती.

हे बाकी राहुलला जाम आवडले. मम्मीची ओलसर जीभ त्याच्या लंडाचा सुपाडा ओला करत होती आणि तो स्पर्श एअर कंडीशन रूममध्ये त्याच्या लंडात सणक पास करत होता. आणि खाली मम्मीच्या गुबगुबीत मुलायम उभारांचा स्पर्श त्याला लंडाच्या भोवती पुच्चीसारखाच मुलायम जाणवत होता. जणू तो मम्मीची पुच्चीच झवतोय असे त्याला फिलिंग येत होते.

साधारण दहा मिनिटे राहुल मम्मीच्या उभारांचे गोळे झवत होता आणि रती राहुलकडून गोळे झवून घेत होती. मग रतीने राहुलला खाली उतरण्याचा इशारा केला आणि तो तिच्या अंगावरून खाली उतरला. मग तीही बेडखाली उतरली आणि तिने त्याला बेडवर पडायला सांगितले.

जेव्हा राहुल बेडवर पडला तेव्हा रतीने त्याचे पाय फाकवून मागे दाबले. आणि मग तिने आपले तोंड त्याच्या लंडावर नेले अन ती त्याचा लंड तोंडात घेऊन चोखायला लागली. राहुलच्या लंडाभोवती ओठांचा गच्च चंबू आवळत ती आपले तोंड वरखाली करत त्याचा लंड चोखत होती.

तिचे ओठ जणू पुच्चीचे ओठ झाले होते आणि पुच्चीसारखेच तिच्या तोंडाच्या ओठांनी त्याचा लंड घट्ट जखडून पकडला होता. ३/४ मिनिटे तसा कसून लंड चोखल्या नंतर रती त्याच्या लंडाचा खालचा भाग जि‍भेने चाटू लागली. लंडाच्या मुळापासून वर त्याच्या सुपाड्यापर्यंत ती ओलसर जि‍भेने लांबलचक स्ट्रोक मारत त्याचा लंड चाटत होती.

राहुलचे फाकलेले पाय ती मागे दाबत होती, ज्यामुळे त्याचे नितंब वर होत होते. लंडाचा खालचा भाग मनसोक्त चाटल्यावर रती त्याच्या गोट्यावर हळुवारपणे जीभ फिरवायला लागली. मम्मीने गोट्या चाटलेल्या राहुलला जाम आवडायच्या कारण त्याच्या त्या नाजूक भागावर तिची ओलसर जीभ मुलायमपणे फिरायची.

राहुलच्या गोट्या चाटण्याच्या भरात जेव्हा रती खालून वर जि‍भेचे स्ट्रोक मारू लागली तसे तिच्या जि‍भेचा स्पर्श त्याच्या बोच्याच्या भोकाला होवू लागला. आणि बोच्याच्या भोकावर मम्मीची ओलसर जीभ फिरली की राहुलच्या लंडाला आचका बसत त्याचे अंग झटका द्यायचे.

ते रतीच्या लक्षात आले तसे ती जास्तच त्याच्या बोच्याच्या भोकावर जीभ फिरवायला लागली. लपक लपक ती त्याचे ते सुरकुते भोक चाटायची तेव्हा त्याला लंडाची पिचकारी उडवायची तीव्र सणक यायची. मम्मी त्याच्या बोच्याचे भोक चाटतेय हे पाहून राहुल विचार करू लागला की मम्मी आता सेक्सच्या बाबतीत जास्तच वासनांध अन सणकी होत चालली होती.

मग रतीने त्याचा लंड चाटणे थांबवले अन ती बाजूला झाली. मग तिने राहुलचा हात पकडून त्याला खाली उतरवले आणि ती पुन्हा बेडवर चढली. मग बेडवर गुडघे रोवत ती ओणवी झाली आणि छातीचा भाग खाली बेडवर टेकवत तिने मागून आपली गांड वर केली. मग मादक स्वरात ती राहुलला म्हणाली,

“झवऽऽ मम्माला मागूनऽऽ! चोदऽऽ मागून मम्माची पुच्चीऽऽ!”

राहुलने मागून तिच्या फाकलेल्या पायात उभे राहत पवित्रा घेतला आणि तिच्या पुच्चीवर लंडाचा सुपाडा टेकवत एक जोरदार धक्का मारला. ‘उफ्फ्फ्फ्फ्फऽऽ!‘ करत रतीने एक चित्कार सोडला आणि ती हुंकारायला लागली. राहुलने आता अजिबात वेळ गमावला नाही आणि तो सटासट मागे-पुढे होत मम्मीची मागून पुच्ची झवायला लागला.

रती हुंकारत मुलाच्या लंडाचे दणके सहन करत होती आणि आवडीने त्याच्याकडून झवून घेत होती. आपल्या कामाच्या जागी, हॉस्पिटलमध्ये, पेशंटच्या स्पेशल रूममध्ये, बाजूला पेशंट झोपेत असताना, ती आपल्या पोटच्या मुलाकडून रांडेसारखी झवून घेत होती.

त्या प्रतिष्ठित हॉस्पिटलमध्ये ती एक नावाजलेली, शालीन, मान मर्यादा असणारी, आकर्षक नर्स होती आणि त्याच ठिकाणी चवचाल रांडेला लाजवेल असा वासनेचा खेळ ती स्वत:च्या मुलाबरोबरच खेळत होती आणि राहुलही आपल्या मम्मीला रांडेला झवतोय तसा पाशवीपणे चोदत होता.

त्याची नर्स मम्मी आता त्याची पर्सनल रांड झाली होती अन पाहिजे तेव्हा, पाहिजे तेथे, पाहिजे तशी झवून घेत होती अन झवायला देत होती. झवण्याच्या जवळपास सगळ्याच प्रकाराची त्याने अन त्याच्या मम्मीने मजा घेतली होती आणि आता त्याने मम्मीची गांड मारणे फक्त बाकी ठेवले होते.

ज्या तर्‍हेने त्याची मम्मी त्याची रांड झाली होती, त्याची रखेल झाली होती, त्यावरून लवकरच ती त्याचा लंड स्वत:च्या बोच्यात घालून घेणार होती ह्याची त्याला खात्री होती. आणि मग तो असेच मम्मीचा बोचा मागून झवेल, असेच मम्मीच्या गांडीच्या भोकात लंड घालून तिला चोदेल ह्याची स्वप्ने तो रंगवू लागला.

मम्मीची गांड मारण्याची कल्पना राहुलला टोकावर घेऊन गेली. पण त्या क्षणी त्याला तिच्या पुच्चीत आपला चीक सोडायचा नव्हता. तेव्हा खसकन त्याने आपला लंड तिच्या पुच्चीतून बाहेर काढला आणि तो बेडला वळसा घालून मम्मीच्या चेहर्‍यासमोर गेला.

रती खाली बेडवर डोके ठेवून ओणवी पडत खाली जांघेत हात नेऊन आपला दाणा घासण्यात मग्न होती. क्षणभर तिला कळलेच नाही की राहुलने त्याचा लंड तिच्या पुच्चीतून काढून घेतला होता आणि तो तिच्या तोंडासमोर आलेला आहे.

ते जेव्हा रतीच्या लक्षात आले तेव्हा तिने डोके वर करत राहुलकडे पाहिले. आणि त्याच संधीचा फायदा घेत राहुलने तिचे तोंड पकडून आपल्या लंडाचा सुपाडा तिच्या ओठांवर दाबला आणि खसकन आपला लंड तिच्या तोंडात मुळापर्यंत खुपसला.

त्याच्या लंडाच्या मुळाशी त्याला मम्मीच्या मुलायम ओठांचा स्पर्श जाणवला तेव्हाच त्याने तिच्या डोक्यावरचे प्रेशर कमी केले. आणि मग राहुल मम्मीच्या तोंडात खोलवर धक्के मारत झडायला लागला. त्याच्या लंडाचा सुपाडा नक्कीच तिच्या घशात शिरलेला होता आणि त्याच्या वीर्याची पिचकारी तिच्या घशात डायरेक्ट उडत होती.

मम्मीचे डोके लंडावर घट्ट दाबून धरत राहुल डोळे मिटून घेत तिच्या तोंडात गळत होता. तिच्या घशात तो पिचकाऱ्यावर पिचकाऱ्या उडवत होता. नाकाने जोरजोराने श्वास घेत रती त्याच्या लंडावर आपले तोंड टिकून ठेवण्याचा प्रयत्न करत होती. कारण राहुलने डोळे मिटून घेतलेले होते तेव्हा तिची अवस्था त्याला दिसत नव्हती.

तो ना तिचे डोके सोडत होता ना तिच्या तोंडातून लंड बाहेर काढत होता. त्यामुळे राहुलचा लंड तोंडात तसेच खुपसलेला ठेवणे तिला भाग होते. शेवटी एकदा राहुल गळायचा थांबला आणि मगच त्याने मम्मीचे डोके सोडून दिले. जसे त्याने डोके सोडले तसे रती मागे झाली आणि ती बेडवरून खाली उतरली.

रती तशीच पळत त्या स्पेशल रूमच्या अटॅच्ड टॉयलेटमध्ये गेली आणि वॉश बेसीनमध्ये तिने खोकत खाकरत आपले तोंड साफ केले. पटकन फ्रेश होत ती बाहेर आली आणि तिने राहुलला फ्रेश व्हायला टॉयलेटमध्ये पाठवले.

राहुल फ्रेश होऊन बाहेर येईपर्यंत रती पुन्हा कपडे घालून तयार झाली होती आणि तिला पाहून कोणी म्हटलेही नसते की काही मिनिटांपूर्वी ती एका रांडेसारखी मुलाकडून झवून घेत होती. राहुलही भरभर कपडे घालून तयार झाला आणि आज्ञाधारक, सालस, सरळ, भोळ्या मुलाचा मुखवटा त्याने चेहर्‍यावर धारण केला.

रतीचा लंच-ब्रेक ऑलमोस्ट संपत आला होता आणि राहुलला आता तेथून निघणे गरजेचे होते. दोघे मायलेक पुन्हा एकदा एकमेकांच्या मिठीत शिरले आणि ओठांवर ओठ दाबून नवरा-बायको असल्यासारखे आसक्तीने चुंबायला लागले.

एक रासवट दीर्घ चुंबन घेऊन ते मायलेक एकमेकांपासून दूर झाले आणि साळसूदासारखे रूमच्या बाहेर पडत लिफ्टकडे चालू लागले. नर्सस्टेशन जवळ आल्या नंतर तेथे ड्युटीवर असलेली नर्स, माया, रतीला म्हणाली,

“रती मॅडम. तुम्ही त्या १५ नंबरच्या पेशंटच्या रूममध्ये लंच घेत होता का?”

“हो! तेथेच होतो आम्ही.” रतीने राहुलकडे सूचकपणे पाहत तिला उत्तर दिले.

“आणि त्या पेशंटला तुम्ही दीड एक तासापूर्वी झोपेचे इंजेक्शन दिले होते ना?” मायाने रतीला विचारले.

“हो, दिले होते. मी केस पेपरवर डिटेल्स लिहिले आहेत.” रती तिला म्हणाली.

“हो ना. पण मग १५/२० मिनिटांपूर्वी त्या पेशंटचा फोन आला होता. तो कसा काय लवकर जागा झाला कोणास ठाऊक?” मायाने कुतुहलाने रतीला सांगितले.

“अस्सं? त्याचा फोन आला होता? कसे शक्य आहे?” रतीलाही त्याचे आश्चर्य वाटले.

“हो ना. आणि तो सांगत होता की त्याच्या रूममध्ये कसले तरी आवाज येत होते. कोणी धडपडतेय की कोणी तरी वेदनेने विव्हळतेय असे काही विचित्र आवाज येत होते असे तो सांगत होता.”

त्यावर रती आणि राहुल एकमेकांकडे पाहून चेहर्‍यावर आश्चर्य दाखवू लागले. पण दोघांनाही मनातून माहीत होते की खरी गोष्ट काय होती.

“मी आत्ता जाऊन बघते त्या पेशंटकडे,” रतीने मायाला सांगितले आणि ती राहुलकडे वळत म्हणाली, “ओके, बेटा. तू निघ आता. थॅंक्स हं मम्माला लंच आणल्याबद्दल.”

“ओके, मम्मा. रात्री लवकर ये. काळजी घे स्वत:ची.” राहुलने तिला निरोप देत म्हटले आणि वर आलेल्या लिफ्टमध्ये तो शिरला.

लिफ्टचा दरवाजा बंद होऊन त्याची मम्मी नजरेआड होईपर्यंत तो तिला पाहत राहला.

ध-‘माल’ मम्मा

गॅस शेगडीवरील पातेल्यातली भाजी हलवताना किचनच्या खिडकीतून राहुलने दूरवर पाहिले, तर बिल्डिंगच्या गेट मधून त्याला त्याची मम्मी येताना दिसली. खांद्याला पर्स अडकवली होती आणि दोन्ही हातात भाजीच्या पिशव्या होत्या. चेहर्‍यावर घाम अन किंचित थकल्याचे भाव होते. पण त्याचे लक्ष...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : २

आपल्या बेडरूममध्ये आल्यावर रती कपडे बदलायला कपाटा समोर उभी राहिली. तिच्या नेहमीच्या सवयी प्रमाणे कपाटाच्या दरवाज्यावर असलेल्या पूर्ण उंचीच्या आरशामध्ये ती स्वत:ला न्याहाळू लागली. आरशातली स्वत:ची छबी पाहून ती खुश झाली आणि तिच्या चेहर्‍यावर स्मित हास्य उमलले! तिला...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ३

काहीतरी मनात आले तसे तो पटकन उठला आणि आजूबाजूला पाहू लागला. ते जे काही होते ते त्याला कुठेच दिसेना. ‘अरे मम्मीची ब्रा दिसत नाही? मम्मीची पॅन्टी कुठे दिसत नाही?’ हे त्याच्या मनात आले. क्षणभर त्याला वाटले की मम्मी बहुतेक ब्रा-पॅन्टी घालतच नसेल कारण त्याने मम्मीची ती...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ४

राहुलच्या दृष्टीने मम्मी संध्याकाळीच येणार होती म्हणजे तो संध्याकाळपर्यंत घरी येण्याची शक्यता नव्हती. म्हणजे मग ती त्या एकांताचा फायदा घेत आज मस्त रिलॅक्स होऊन तिच्या व्हायब्रो बाबाकडून दाण्याला सुख देऊ शकत होती. जवळ जवळ एक आठवडा झाला होता रतीने पुच्चीला सुख दिलेच...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ५

रतीने व्हायब्रो बाबावरील हाताचा दाब थांबवला की पुच्चीच्या आतील प्रेशरने तो बाहेर यायचा आणि मग तिने परत हाताने दाबला की तो आत घुसायचा. असे तिने काही मिनिटे व्हायब्रो बाबाचे आत-बाहेर झवायचे सुख घेतले. पण तिच्या निप्पलमधून कामवासनेच्या तीव्र लहरी बाहेर पडत होत्या, ज्या...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ६

रती उठली आणि राहुलच्या रूमकडे गेली. त्याच्या दरवाज्यावर टकटक करून त्याला हाक मारत तिने दरवाजा उघडला आणि आत शिरत हसत विचारले, “राहुल झोपला नाहीस ना अजून तू?” “नाही गं, मम्मी. ब्रश करून येऊन आत्ताच पडलोय.” राहुल बेडवरून उठून वर सरकून बसत म्हणाला. “नाही. तुझ्याशी जरा...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ७

“ओह येस्स. करेक्ट!” राहुलने उत्साहाने उत्तर दिले. “वेल. येस्स. आम्ही बायकांही करतो.” रतीने लाजत म्हटले. “रिअली? खरंच?” राहुलने आश्चर्याने ओरडत विचारले. “येस्स. दोघांचाही अर्थ सेम! जरी वेगळ्या भाषेत विचारले तरीही.” रतीने हसून म्हटले. “हो गं. पण मला खरंच आश्चर्य वाटले!...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ८

बघता बघता त्याने टॉप स्पीड पकडला आणि जोरजोराने तो लंडावर हाताची घट्ट मूठ आवळत वरखाली करत मूठ मारू लागला. एक तर त्याचा लंड उत्तेजनेने प्रचंड ताठरलेला होता. त्यात आणि तो त्वेशाने घट्ट पकडून खसखसा मूठ मारत होता. त्याने त्याचा लंड चांगला लालसर झाला होता आणि तणावाने...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ९

तिकडे रती ऑलरेडी उठलेली होती आणि नाश्ता-दुपारचे जेवण बनवून ती येऊन शॉवरमध्ये अंघोळ करत होती. तिच्या मनातही राहुलबरोबर रात्री जे झाले तोच विचार होता आणि त्या विचाराच्या धुंदीतच ती अंघोळ करत होती. अंघोळ झाल्यावर तिने टॉवेल घेतला आणि अंग पुसत ती बाथरूमच्या बाहेर आली....

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १०

“अगं मम्मा तू त्या ब्रा-पॅन्टीमध्ये इतकी सुंदर दिसत होतीस की तुला तसे पाहून मला कसेतरीच व्हायला लागले. म्हणजे तिथे! खाली शॉर्टमध्ये! तेव्हा मग मी शॉर्टमध्ये हात घालून त्याला हलवायाला लागलो.” राहुल शरमत म्हणाला. खरे तर ते मम्मीला सांगताना त्याचा लंड शॉर्टमध्ये वळवळायला...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ११

रतीला त्याच्या ॲक्शनची मजा वाटली आणि त्याची उत्सुकता शमवलीच पाहिजे हे तिच्या लक्षात आले. ती सावकाश बेडवरून उठून उभी राहिली आणि तिने हात खाली नेत आपला गाऊन पकडला. मग ती हाताने गाऊन वर करायला लागली. राहुलची उत्तेजित उत्सुक नजर मम्मीच्या अंगावर खिळली आणि गाऊन जस जसा वर...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १२

पुढे काही बोलावे की नाही ह्याचा रती क्षणभर विचार करू लागली. कारण एकदा तिने त्याला ते सांगितले तर मग तिचेही ते सिक्रेट राहणार नव्हते. पण आज ना उद्या त्याला ते सांगावे लागलेच असते कारण तो विचारल्याशिवाय राहला नसता. मग परत टाळाटाळ करण्यात अर्थ नाही हे तिच्या लक्षात आले...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १३

रतीची पॅन्टी आता तिच्या अर्ध्या अधिक नितंबावरून खाली सरकली. बघता बघता रतीचे डेरेदार विशाल नितंब तिच्या मुलाच्या नजरे समोर नग्न झाले. पॅन्टी आता रतीच्या मांडीवर आली होती. मांडीवरून खाली सरकवताना रतीला आता खाली वाकावे लागत होते. गुडघ्यावरून पॅन्टी खाली सरकली आणि रती...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १४

“राहुल तुला मा‍झ्या दाण्याला स्पर्श करावासा का वाटला?” “माहीत नाही, मम्मा. पण करावास वाटला. मला वाटले पहावे स्पर्श करून. कदाचित तुला ते आवडेल असे मला वाटले.” राहुलने भांबावत उत्तर दिले. “वेल मला माहीत नव्हते तू मा‍झ्या पायात येऊन बसलाय आणि त्यात तू स्पर्श केला म्हणून...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १५

दुसर्‍या दिवशी सकाळी राहुल उठला तेव्हा त्याला आपली रात्रीची नग्न मम्मी आठवली. तो पटकन उठला आणि तिला बाहेर बघायला गेला. मम्मीच्या रूममध्ये तो शिरला तेव्हा त्याने तिचा नर्स युनिफॉर्म बेडवर टाकलेला पाहिला. बाथरूममधून शॉवरचा आवाज येत होता म्हणजे त्याची मम्मी अंघोळ करत...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १६

राहुलची उत्तेजना अजून वाढावी म्हणून रती राहुलच्या कानाजवळ ओठ नेत मादक आवाजात त्याच्याशी बोलू लागली. “काल तू खूप छान माझा दाणा घासलास. अन मला मस्त सुख दिलेस. आत्ताही तू एकदम मस्त करतोय. मम्माला तू एकदम खुश करतोय. हे असेच करायचे असते. कोणाही मुलीला वा स्त्रीला असेच सुख...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १७

राहुलच्या लंडाच्या लांबीचे रतीला खूप अप्रूप वाटले. तिला आपली पुच्ची पूर्णपणे भरून गेल्याचे फिलिंग होत होते. त्याच्या लंडाचा सुपाडा तिच्या बच्चेदाणीत शिरलाय असे तिला जाणवत होते. आजपर्यंत तिने इतका लांबोडा लंड पुच्चीत घेतला नव्हता. तिच्या नवऱ्याचाही लंड इतका लांब नव्हता...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १८

थोडा वेळ रती राहुलचा लंड तसे आवडीने, आसक्तीने चोखत राहिली. मग ती वर झाली आणि तिने राहुलला खाली सरकून झोपायला लावले. मग उठून ती वर गेली आणि त्याच्या दोन्ही हाताच्या बाजूला आपले दोन्ही पाय ठेवून उभी राहिली. मग ती खाली झुकत गुडघ्यावर बसली आणि तिने आपले नितंब खाली...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १९

आपल्या मम्मीला नर्सच्या युनिफॉर्ममध्ये पाहून राहुल एक्साईट झाला. तसेही सकाळची ताठरता त्याच्या लंडात होती आणि वर मम्मीला तसे पाहून त्याचा लंड अजूनच टाईट झाला. तो डायनिंग चेअरवर बसत मम्मीकडे पाहत लंड हलवायाला लागला. रती टिफीन भरताना त्याच्या करामती बघत होती आणि सकाळी...

error: नका ना दाजी असं छळू!!