कविता मॅडम भाग : १५

“नाही हो, मॅडम. आपण एकत्र नाही जायचे. आधी मी अकराला जाईन काहितरी कारण सांगून. तुम्ही अकरा वीसला निघा मागून. दहा मिनीटात पोहचाल थिएटरवर. त्याला कळणारच नाही की आपण एकत्र आहोत ते.”

“अरे पण साहेबांचा फोन आला तर तो काय सांगणार? आपण दोघे कुठे गेलो आहोत त्याबद्दल.” माझ्या आयडियाने त्या थोड्या इंटरेस्टेड झाल्या पण तरीही त्यांनी शंका काढली.

“मी सांगेन मी कंसल्टंटकडे जातोय म्हणून. आणि तुम्ही सांगा तुम्ही चार्टर्ड अकाऊंटंटकडे जाते म्हणून. फक्त त्याला सांगायचे की साहेबांचा फोन आला तर सांग आत्ताच दहा मिनीटापुर्वी गेलेत म्हणून. म्हणजे आपण जास्त वेळ बाहेर होतो हे त्यांना कळणार नाही.”

माझ्या युक्तीने आता त्या खरोखर विचारात पडल्या आणि त्या शक्यतेचा नीट विचार करायला लागल्या. मी पण त्यांना पुन्हा पुन्हा बोलून पटवून देवू लागलो की आपण गुपचूप दोघेही गेलो तर काही होणार नाही.

शेवटी त्या तयार होत म्हणाल्या,

“बरे ठिक आहे. जावुया आपण दोघे. मी पण खूप दिवस झाले कोठला सिनेमा पाहिला नाही. आणि बेटा खूप छान आहे असे मी ऐकले होते. माधुरीने खूप डॅशींग रोल केला आहे म्हणे त्यात.”

“हो केला आहे खरे. पण तिचे काम कोण बघतय. आपण तर बाबा फक्त तिलाच बघत बसतो. तिचे ‘धक धक’ गाणे बघून एकदम धक धक होवून जाते. आतमध्ये.” मी माधुरीचा धक धक गाण्यातला डान्स आठवून सुचकपणे म्हणालो.

“आत कुठे?” मॅडमने चावटपणे हसत विचारले.

“आत म्हणजे काळजात आणि खाली पॅन्टमध्ये.” मी लंडाकडे इशारा करत हसून म्हटले.

“नालायक कुठला! फक्त त्याचाच विचार करता तुम्ही पुरुष मंडळी. तेवढ्याचसाठी तिसऱ्यांदा सिनेमा बघतोय होय?” त्यांनी हसून विचारले.

“अगदी बरोबर, मॅडम! माधुरीला एकदम निवांत बघायलाच तर बघणार आहे मी पुन्हा हा पिच्चर. काय नाचते! काय हलवते! काय लचके दाखवते! उफ! आणि धक धक गाणे बघून तर असे वाटते, असे वाटते.” इतके बोलून मी माझे वाक्य सोडून दिले.

“काय वाटते रे?” त्यांनी पुन्हा कुतूहलाने विचारले.

“असे वाटते,” मी त्यांच्याकडे पाहून मिश्किलपणे हसलो आणि हळूच म्हणालो, “तिथेच पॅन्टमधून लंड बाहेर काढावा आणि गचागच हलवून गाळावा.”

“शी! नालायक! लाज तरी वाटते का बोलायला. मी नाही बाई येणार तुझ्याबरोबर तो पिच्चर बघायला. तुझा काय भरोसा. करशीलही तसे काही चाळे तू.” त्या उगाचच घाबरल्यासारखे दाखवत म्हणाल्या.

“अहो मॅडम. मी फक्त म्हटले की तसे वाटते. पण प्रत्यक्षात तसे काही कसे करेन मी?” मी हसत म्हणालो.

“तुम्हा पुरुषांचा काय भरोसा? करतही असतील काही पुरुष तसे. अंधारात. माधुरीला जर कळले की तुम्ही पुरुष मंडळी तिच्याबद्दल काय विचार करता ते. तर ती सिनेमात काम करायचे सोडून देईल.” कविता मॅडम हसत म्हणाल्या.

“हॅऽऽऽ. म्हणजे माधुरीला हे काय माहीत नसेल असे तुम्हाला म्हणायचे आहे का?” मी म्हणालो, “तिने असे उत्तान कपडे घालून असे लचकत मटकत सेक्सी डान्स केला तर पुरुष काय तिची पुजा करणार का? तिला पण माहीत असेल की पुरुष कुठे बघत असतील तिच्या डान्समध्ये.”

“हंऽऽ तसे मी पाहिले आहे ते गाणे चित्रहारमध्ये. तिने थोडा उत्तेजकच डान्स केला आहे म्हणा. पण इतकाही वाईट नाही.”

“अहो मॅडम पण वाईट कोण म्हणतोय? उलट तिने अजून सेक्सी डान्स करायला पाहिजे होता असेच सगळ्या पुरुषांना वाटेल. अजून दाखवून देणारा. अजून हलवणारा. तिचे ते हो. मोठ्या पडद्यावर काय दिसतात तिचे ते. हे असे मोठे मोठे.” मी खूषीत हाताने साईज दाखवत म्हणालो.

“तू ना. तुझ्याशी असल्या विषयावर बोलायचे म्हणजे तू सुसाट सुटतोस. जाऊ दे. मी काही बोलतच नाही. तूच जा एकटा पिच्चर बघायला.” त्या वैतागत म्हणाल्या.

मग मी त्यांची मनधरणी करू लागलो आणि त्यांना पिच्चर बघायला चला म्हणून गळ घालू लागलो. त्यांनी थोडा वेळ ताणून धरले पण शेवटी त्या पुन्हा तयार झाल्या. मी खूष झालो आणि आनंदाने त्यांना गच्च मिठी मारली.

मग थोडा वेळ आम्ही माधुरी, तिचे पिच्चर, तिची गाणी तसेच तिच्या सेक्सी अदांबद्दल चर्चा केली. मी मुद्दाम माधुरीबद्दल थोडे सेक्सी सेक्सी बोलत मॅडमला तापवले. पण पुन्हा कोणीतरी आले आणि आमची प्रायव्हसी भंग झाली.

दुसऱ्या दिवशी मी खुषीतच ऑफीसमध्ये आलो. साहेब नव्हते आणि आम्हाला मोकळे रान होते. मॅडम पण अर्धा तास ऊशीरा आल्या. आज मला त्या भलत्याच सुंदर आणि सेक्सी वाटत होत्या! क्रिम कलरची साडी त्यांनी घातली होती ज्यावर चॉकलेटी रंगाची बारीक डिझाईन होती आणि त्यात त्या उठून दिसत होत्या!

साधारण पाऊणे अकराला मी मॅडमकडे गेलो आणि गुपचूप त्यांच्याशी बोलून सिनेमा थिएटरवर कुठे आणि कसे भेटायचे ते त्यांना सांगितले. मग अकराला कंसल्टंटकडे जातोय असे मोठ्याने सांगून मी ऑफीसमधून बाहेर पडलो.

मी बाहेर पडल्या पडल्या पाऊस चालू झाला. तसे तर सकाळपासून एक दोनदा सरी येऊन गेल्या होत्या पण आत्ता नेमका पाऊस चालू झाला जो हळूहळू वाढायला लागला.

थिएटरवर तसे जवळच होते आणि मी चालत जाणार होतो पण पाऊस चालू झाल्याने माझी पंचाईत झाली. माझ्याकडे छत्री नव्हती पण नशीब मी रेनचिटर घातले होते. पण मी चालत गेलो असतो तर नक्की भिजलो असतो तेव्हा मी रिक्षा करून थिएटरवर गेलो.

मॅटिनी शो होता आणि पिच्चर नवीन नसल्याने फारशी लोक नव्हती. त्यात आणि पाऊस चालू झाल्याने कोणी येणारे पण कॅन्सल करतील अशी परिस्थिती होती. तसेही ह्या थिएटरला जास्त गर्दी कधीच नसायची. मॅटिनीच्या ह्या शोला कॉलेजच्या जोड्या आणि इतर कपलच जास्त असायची, ज्यांना प्रायव्हसीची गरज असायची.

अंधार होवून पिच्चर चालू झाला की सगळी कपल आपला स्वत:चा पिच्चर सेलिब्रेट करायची. अर्थात! माझ्या मनातही कविता मॅडमबरोबर तसे काही करायचा विचार होता.

मी २ तिकीटे घेताना सिटींग चार्टवर नजर टाकली तर खूप कमी सीट्स बूक झालेल्या दिसत होत्या. ह्या थिएटरमध्ये मी अनेकदा पिच्चर बघितला होता तेव्हा आतली अरेंजमेट मला माहीत होती.

कुठे आम्ही बसलो तर आम्हाला मस्त प्रायव्हसी मिळेल हे मला माहीत होते. त्याप्रमाणे मी मागून दुसऱ्या रो च्या कोपऱ्यातील सीट सिलेक्ट केल्या. मग मी कविता मॅडमची यायची वाट बघू लागलो.

पाऊस असा लागला होता की मला शंका यायला लागली की कविता मॅडम येतील की नाही? ऑफीसमध्ये फोन करून चेक करावे का असा विचार माझ्या मनात आला पण त्या निघालेल्या असल्या आणि प्युनने फोन उचलला तर उगाच त्याला संशय येईल म्हणून मी फोन केला नाही. मनातून मी धावा करू लागलो की कविता मॅडम येवू दे. येवू दे असा.

साडे अकरा वाजून गेले आणि बाहेर उभे असलेले सगळे आत गेले. आत ट्रेलर वगैरे चालू झाले आणि माझी घालमेल चालू झाली. मध्ये मध्ये एखादी रिक्षा येऊन थांबायची आणि त्यातून एखादे कपल किंवा कॉलेजची जोडी बाहेर पडायची. पळत ते आत यायचे आणि आत निघून जायचे. मी अस्वस्थपणे थिएटरच्या एंट्रन्समध्ये फेऱ्या मारू लागलो.

शेवटी एक रिक्षा थांबली आणि त्यातून कविता मॅडम बाहेर पडल्या. त्यांना पाहून मी खूष झालो! त्यांनी छत्री उघडली आणि त्या लगबगीने चालत आत आल्या. किंचीत त्रासिकपणे त्यांनी माझ्याकडे पाहिले आणि त्या काही बोलणार इतक्यात मी त्यांना गप्प केले. आत जाऊन बोलू असे म्हणत मी त्यांचा हात धरला आणि लगबगीने आत जाऊ लागलो.

आत थिएटरमध्ये शिरल्यावर मी डोअरकिपरची वाट न बघता सरळ आमच्या सीटकडे गेलो. मला माहीत होते की सीट कोठल्या रो मध्ये होती तेव्हा त्याला विचारायचा प्रश्नच नव्हता.

स्क्रिनवरील लाईटच्या प्रकाशात आम्ही आमच्या सीटकडे गेलो आणि बसलो. अर्थात! कविता मॅडमला मी भिंतीकडच्या शेवटच्या सीटवर बसवले होते. त्या माझ्या डाव्या हाताला बसल्या होत्या आणि मी त्यांच्या उजव्या हाताला होतो.

भारत सरकारची एक डॉक्युमेंटरी चालू होती. दहा/बारा मिनीटे डॉक्युमेंटरी चालली आणि ४/५ नवीन सिनेमाचे ट्रेलर झाले. आणि मग इंटरव्हल झाला!

ह्या थिएटरमध्ये ही एक चांगली सिस्टम होती. सिनेमाच्या सुरुवातीला अर्ध्या तासात इंटरव्हल होतो. म्हणजे नंतर सिनेमा चालू झाला की एकदम संपल्यावरच बाहेर या. ह्या सिस्टममध्ये प्रेक्षकांचाच फायदा होता. अर्ध्या तासात इंटरव्हल होतो तेव्हा लंच टाईम होत असल्याने काहितरी खाता येते.

तसेच नंतर सिनेमा चालू झाला की अगदी संपेपर्यंत अडीच तास काही डिस्टर्बन्स होत नाही. आत पाहिजे तशी मजा करा, मध्ये काही रसभंग होत नाही. म्हणून मोस्टली कपल्स ह्या मॅटिनी शो ला येत असतात.

मी मॅडमला काही खायचे का म्हणून विचारले. त्यांनी समोसे आणायला सांगितले. मग मी बाहेर जाऊन समोसे घेवून आलो. तोपर्यंत इंटरव्हल संपून सिनेमा चालू झाला. आम्ही समोसे खात खात सिनेमा बघू लागलो.

ते थिएटर एअरकंडीशन नव्हते तेव्हा साईडच्या भिंतीवर पंखे लावलेले होते. त्याची हवा चांगलीच लागत होती. बाहेरील पाऊसाने कविता मॅडमची साडी आधीच थोडी ओली झाली होती आणि त्यात आतमध्ये पंख्याच्या हवेने त्यांना थंडी वाजायला लागली.

तेव्हा मी माझे रेनचिटर त्यांना घालायला सांगितले. समोसे खाऊन झाल्यावर त्यांनी खांद्यावरून माझे रेनचिटर घेवून अंग त्यात झाकून घेतले.

माधुरीची एंट्री झाली आणि आम्ही आवडीने सिनेमा बघू लागलो. मी रिलॅक्स होवून माझा डावा हात मॅडमच्या खांद्यामागून टाकला आणि त्यांना जवळ ओढले. त्या थोड्या संकोचत मला चिकटल्या.

आमच्या पुढची एक रांग सोडून दुसऱ्या रांगेत एक कपल बसले होते. ते सिनेमा चालू झाल्यापासून एकमेकांना बिलगले होते. मॅडमचे लक्ष त्यांच्याकडे होते की नाही माहीत नाही पण माझे जरूर होते.

जेव्हा त्या कपलेने किसींग करायला सुरुवात केली तेव्हा बहुधा कविता मॅडमचे त्यांच्याकडे लक्ष गेले. कारण त्या मला अजून चिकटल्या आणि माझ्या कानात कुजबूजल्या,

“ते बघ, ते दोघे काय करताहेत.”

“हो! मला माहीत आहे. मी तेच बघतोय.” मी हळूच पुटपूटलो.

“शी! मला वाटले तू माधुरीला बघत असशील.”

“बघतोय ना. एक डोळा माधुरीवर आहे. आणि दुसरा ह्यांच्यावर.”

त्यावर कविता मॅडमला हसू आले पण त्यांनी ते दाबून धरले. मग मी त्याच्या डाव्या हाताच्या दंडाला धरून त्यांना अजून माझ्या जवळ ओढले. त्या तरीही थोड्या संकोचत होत्या. मी त्यांनी ओढून घेतलेले रेनचिटर वर करून त्यात हात घातला आणि त्यांच्या बगलेतून नेवून त्यांच्या डाव्या उभारावर ठेवला.

त्या थोड्या अस्वस्थ झाल्या आणि माझ्या कानात पुन्हा कुजबूजल्या,

“सागर, काही चाळे करू नकोस हं.”

“मग काय झाला. अंधार तर आहे.” मी हळूच म्हणालो.

“अरे समोरून लाईट पडतोय ना. कोणाला कळले तर.”

“नाही कळणार कोणाला. तुम्ही जॅकेट घेतले आहे ना? तेव्हा नाही दिसणार माझा हात कोणाला.”

“तरी पण. नको ना.”

“अहो. येथे कोणाला वेळ आहे दुसऱ्याकडे बघायला. सगळे तेच करताहेत.” मी हळूच म्हणालो.

“चल काहितरीच काय. सगळे काय तुझ्यासारखे चावट आहेत काय?” त्यांना विश्वास बसला नाही.

“अहो, मॅडम. तुम्ही समोर तर बघताय ते दोघे काय करताहेत ते. जरा त्यांच्या बाजूला ४/५ सीट सोडून बघा. झालेच अजून २ रांगा खाली बघा. इकडे माझ्या उजव्या बाजूला बघा. आणि जमलेच तर उजव्या बाजूला माझ्या वर वळून बघ. सगळीकडे जोडपी तुम्हा काहितरी चाळे करतानाच दिसतील.”

कविता मॅडम भाग : २६

मा‍झ्या कडक लंडाला त्यांच्या हाताचा स्पर्श झाल्याबरोबर त्यांच्या अंगातून एक गोड शिरशिरी गेली आणि त्यांचे अंग कंप पावले! मी त्यांच्या कानाच्या पळीला आपली जीभ लावली. त्यांना गुदगुल्या झाल्या आणि त्यांना आपली मान आकसली. पण त्यांनी डोळे काही उघडले नाही. मी पुन्हा हळूच...

कविता मॅडम भाग : २५

थोडा वेळ आम्ही उत्कटपणे किसींग करत राहिलो. माझा हात त्यांच्या अंगावरून फिरत होता. पण मी तो वासनेने फिरवत नव्हतो तर प्रेमाने त्यांना गोंजारत होतो. त्यांना पण ते कळत होते आणि त्यामुळे त्या मा‍झ्या मिठीत सुखावत होत्या. साधारण दहा मिनिटे तसे एकमेकांना बिलगून बसल्यावर मी...

कविता मॅडम भाग : २४

थोडे पुढे चालत गेल्यावर आम्ही झाडीतून बाहेर आलो आणि समोर अथांग सागर पसरला होता. मग आम्ही चालत चालत पाण्याच्या जवळ गेलो. वाळूतून अनवाणी चालताना पायाला एक वेगळेच सेंसेशन होत होते आणि त्याने आम्हाला मजा वाटली. जेव्हा आम्ही पाण्यात पाय ठेवले तेव्हा आधी पाण्याच्या थंड...

कविता मॅडम भाग : २३

मला त्यांची किव आली आणि मी त्यांचे थोडे सांत्वन केले. मला थोडे हायसे वाटले की जास्त काही सिरीयस झाले नव्हते. ह्या घटनेने मॅडम उदास होत्या जरूर पण त्यांचा मूड बदलायला जास्त कष्ट पडणार नव्हते हे मी जाणले! चहा पिता पिता मी त्यांना थोडे समजाऊन सांगीतले आणि इतके मनाला...

कविता मॅडम भाग : २२

वाऊ! व्हाट अ सुख यार! मी त्यांच्या डोक्यावर हात ठेवून त्यांचे तोंड मा‍झ्या लंडावर दाबू लागलो. त्या तोंड मागे-पुढे करत माझा लंड चोखत होत्या. मग मी त्यांना थांबायला सांगीतले आणि मी त्यांच्या चेअरच्या पुढे घुसलो व साहेबांच्या टेबलवर पाय खाली सोडून बसलो. मग त्यांनी चेअर...

कविता मॅडम भाग : २१

मा‍झ्या मनात मी कल्पना करू लागलो की कविता मॅडमच्या ह्या ऊबदार बुळबूळीत पुच्चीत माझी बोटे नाही तर माझा लंड आत-बाहेर होतोय. मी जोर लावून त्यांची ही पुच्ची झवतोय. त्याची ही मुलायम पुच्ची मा‍झ्या लंडावर वर-खाली होतेय. त्या विचाराने मी बेभान व्हायला लागलो. माझी कंबर जरा...

कविता मॅडम भाग : २०

जेव्हा त्यांची कामतृप्ती झाली तेव्हा मी वर झालो. त्यांना जराही उसंत न देता मी त्यांच्या अंगावर पडलो आणि माझे तोंड मी त्यांच्या ब्रेसीयमधील उभारावर ठेवले. आळीपाळीने त्यांचा एक उभार चोखत मी दुसरा उभार हाताने दाबू लागलो. माझा लंड कडक झाला होता आणि मी त्यांच्या पुच्चीच्या...

कविता मॅडम भाग : १९

कविता मॅडमनी मा‍झ्या शेवटच्या वाक्याकडे लक्ष दिले नाही आणि त्या पटकन उठल्या. मग त्यांनी जाऊन हात वगैरे धुतले आणि मग त्या रिसेप्शन एरियामध्ये झोपायला गेल्या. मी माझा व त्यांचा डबा उचलला आणि पॅन्ट्री एरियात येऊन वॉश बेसीनमध्ये धुतला. मग मी टॉयलेटला जाऊन फ्रेश वगैरे होऊन...

कविता मॅडम भाग : १८

मी ऑफिसला आलो. कविता मॅडम एव्हाना ऑफीसमध्ये पोहचल्या असणार ह्याची मला खात्री होती. बेल मारल्यावर मला वाटले प्युन येऊन दरवाजा उघडेल पण दरवाजा उघडला तर कविता मॅडम होत्या. मी आत शिरलो आणि दरवाजा लावून घेतला. त्या दरवाजा उघडून चालायला लागल्या होत्या आणि मी त्यांच्या मागे...

कविता मॅडम भाग : १७

आता स्क्रिनवर तो सीन आला ज्यात अनील माधुरीचा फोटो बघायला लागतो. त्या नंतर माधुरीचे ते फेमस ‘धक धक’ गाणे चालू होणार होते. मी पटकन कविता मॅडमच्या कानाकडे झुकलो आणि हळूच म्हणालो, “ओह मॅडम. बघा बघा. आता धक धक गाणे चालू होईल. बघा माधुरी किती सेक्सी दिसते.” मी श्वास रोखून...

कविता मॅडम भाग : १६

त्यावर कविता मॅडम काही बोलल्या नाहीत. बहुतेक त्या पुढील बाजूला मी म्हटले त्या त्या ठिकाणी बघत होत्या. त्यांनी हळुच मान वळवून उजवीकडे पाहिले. मग चोरटेपणे मान अजून वळवून उजवीकडे वरच्या बाजुला पाहिले आणि मग पटकन त्या मला चिकटत पुन्हा माझ्या कानात हळूच म्हणाला, “बाप रे....

कविता मॅडम भाग : १४

दुसरा दिवस असाच धावपळीत गेला. आम्हाला त्या दिवशी काही एकांत मिळाला नाही. साहेब पण नेमके पुर्ण वेळ ऑफीसमध्ये होते. तेव्हा आम्हाला काही करायला मिळालेच नाही. पण येता-जाता मिळेल तसा मी कविता मॅडमला चोरटा स्पर्श करतो होतो. एकदा दोनदा त्या माझ्या सेक्शनमध्ये आल्या तेव्हा मी...

कविता मॅडम भाग : १३

कविता मॅडम पाठमोर्‍या मा‍झ्या मांडीवर बसल्या होता आणि मी त्यांच्या बगलेतून हात घालून त्यांना पकडून त्यांचे दोन्ही उभार दाबत होतो. मा‍झ्या कडक लंडावर त्यांचे नितंब रुतले होते आणि त्यांच्या नितंबाच्या उबदार स्पर्शाने माझा लंड पाणी पाणी होत होता. त्या हुंकारत, हालचाल करत...

कविता मॅडम भाग : १२

पुन्हा माझा थोडा हिरमोड झाला आणि मी किंचित त्रासिकपणे कविता मॅडमकडे पाहीले. त्यांनी पण माझ्याकडे पाहीले. त्यांच्या डोळ्यात एक्साईटमेंट होती पण त्याचबरोबर थोडी अगतिकता होती. कदाचित त्यांचे शरीर त्यांना सांगत असावे की पुढे जावे पण त्यांचे मन त्यांना रोखत असावे. मी विचार...

कविता मॅडम भाग : ११

मा‍झ्या त्या भावनेने ओथंबलेल्या शब्दांनी त्या सिरिअस झाल्या आणि त्यांच्या डोळ्यात पाणी तरळले! मग आपल्या हाताच्या ओंजळीत त्यांनी आपला चेहरा झाकला आणि त्या रडायला लागल्या. काय करावे ते मला समजेना! त्या पटकन रडतील ह्याची मी अपेक्षा केली नव्हती. आता त्यांचे सांत्वन कसे...

कविता मॅडम भाग : १०

खरे तर आमच्यात हे सेक्स्युअल टेंशन बऱ्याच काळापासून तयार झाले होते. फक्त कोणीतरी सुरुवात करायची गरज होती. एक ठिणगी पडायचा अवकाश आणि आग भडकणार होती. त्याला मुहूर्त आत्ता मिळाला होता. ठिणगी पडली होती आणि आग भडकली होती. माझा मोकळा हात नकळत कविता मॅडमच्या छातीच्या उभारावर...

कविता मॅडम भाग : ९

मग बरेच दिवस त्या विषयावर काही बोलणे झाले नाही. नंतर एक दिवस आम्ही असेच बोलत बसलो होतो तेव्हा कविता मॅडम सारखा आपल्या पदराआड हात नेवू लागल्या. माझ्यापण ते खास करून लक्षात आले तेव्हा मी त्यांना म्हटले, “काय मॅडम. आज तुमचा हात जरा जास्तच पदराआड जातोय.” “हो! काल एक नवीन...

कविता मॅडम भाग : ८

मग पुढच्यावेळी मी कविता मॅडमला हिंदी चावट कथांचे एक पुस्तक वाचायला दिले. त्या पुस्तकात झवाझवीच्या बिनधास्त गोष्टी होत्या. ते पुस्तकही त्यांना एकदम इंटरेस्टींग वाटले. मी त्यांना पुस्तक दिले की त्या ते एक दोन दिवस स्वत:कडे ठेवून घेत असत. मग जसा त्यांना वेळ मिळेल तसे...

कविता मॅडम भाग : ७

खरे तर चावट कथांचे एक हिंदी पुस्तक व एक पेंटहाऊस मॅगेझीन त्यावेळी माझ्याकडे होते. घरात तर असली पुस्तक ठेवता येत नव्हती तेव्हा ऑफीसमध्ये माझ्या ड्राईंग बोर्डच्या टेबलाखाली एक गुप्त फट होती, जेथे मी ती लपवून ठेवत होतो. जेव्हा मला एकांत मिळेल तेव्हा मी ड्राफ्टींग...

कविता मॅडम भाग : ६

नंतर एकदा आम्ही चोकोबार आणून खात बसलो होतो. कविता मॅडम चोकोबार खात होत्या आणि मी नेहमी प्रमाणे त्यांच्या तोंडाकडे बघत माझ्या स्वप्न कल्पना करत होतो. अचानक मला त्या दिवशीचा विषय आठवल! त्यावरून पुन्हा मॅडमची मस्करी करावी असे मी ठरवले. पण माझ्या हातात चोकोबार होता तेव्हा...

कविता मॅडम भाग : ५

एकदा आम्ही असेच बॉसच्या केबीनमध्ये बसून गप्पा मारत होतो. कविता मॅडम बॉसच्या चेअरवर बसल्या होत्या आणि मी त्यांच्या समोर विजीटर चेअरवर बसलो होतो. बाजूलाच लांबलचक खिडकी होती आणि बसल्या जागेवरून आम्हा दोघांनाही बाहेरची रहदारी दिसत होती. बाहेरून जाणाऱ्या येणाऱ्या...

कविता मॅडम भाग : ४

सुनील गेल्यानंतर साधारण दोन तीन महिन्यानंतर ऑफीसचे वातावरण पुन्हा पहिल्यासारखे खेळीमेळीचे झाले. फरक एवढाच होता की आधी सुनील आमच्याबरोबर असायचा पण आता फक्त मी आणि कविता मॅडमच होतो. नवीन प्युन मुलं आमच्यात कधी मिक्स झालेच नाही. तसे पण ते नवीन असल्यामुळे त्यांच्यासमोर...

कविता मॅडम भाग : ३

दुपारच्या वेळी चान्स मिळाला की आम्हाला एक डुलकी घ्यायची सवय होती. शक्यतो आम्ही आमच्या जागेवरच हाताची घडी करून त्यावर मान टेकवून थोडा वेळ झोपायचो. पण तसे झोपणे जास्त कंर्फटेबल नव्हते तेव्हा बाहेर वेटींगच्या सोफ्यावर कधी अधी आम्ही झोपायचो. वेटींगच्या ३ सीटर सोफ्याला...

कविता मॅडम भाग : २

कविता मॅडमची एक सवय होती. वेटींग एरीयात आम्ही गप्पा मारत किंवा काही खात बसलेलो असलो की बऱ्याचदा त्या रिकाम्या रिसेप्शन टेबलवर चक्क मांडी घालून बसत असत. आम्ही बाजूला सोफ्यावर बसलेलो असे आणि मॅडम आमच्या समोर टेबलवर मांडी घालून बसलेल्या असत. कित्येकदा त्या बसत असताना...

कविता मॅडम

त्या वेळी मी नुकतेच सिव्हील इंजिनीअरींग पूर्ण केले होते आणि एका छोट्या कंपनीमध्ये ज्युनीअर इंजिनीअर म्हणून काम करायला लागलो होतो. आमची कंपनी छोटी म्हणजे अगदीच छोटी होती, बॉस धरून इन-मीन ५ माणसे. बॉस पर्सनली सगळे प्रोजेक्ट हॅन्डल करत होते आणि त्यांना एक सिनीअर इंजिनीअर...

error: नका ना दाजी असं छळू!!