कविता मॅडम भाग : २३

मला त्यांची किव आली आणि मी त्यांचे थोडे सांत्वन केले. मला थोडे हायसे वाटले की जास्त काही सिरीयस झाले नव्हते. ह्या घटनेने मॅडम उदास होत्या जरूर पण त्यांचा मूड बदलायला जास्त कष्ट पडणार नव्हते हे मी जाणले!

चहा पिता पिता मी त्यांना थोडे समजाऊन सांगीतले आणि इतके मनाला लावून घेऊ नका असा सल्ला दिला. त्याने त्यांचा मूड थोडा बदलला आणि चेहऱ्यावरील टेंशन थोडे कमी झाले.

“बघितल ना, मॅडम. तुमचा चेहरा कसा थोडा खुलला आता. मी म्हटले ना. तुम्हाला हलके वाटेल. आपले दु:ख दुसऱ्याबरोबर शेअर केले की हलके होते.”

“हो रे. बरोबर बोललास! पण रात्री त्यांनी मला थप्पड मारली त्याने मला खूप अपमानास्पद वाटले. म्हणजे आधी पण त्यांनी एकदा दोनदा थप्पड मारली आहे पण त्या वेळी माझी चूक होती. पण काल रात्री माझी काही चूक नव्हती. मी काय मागत होते त्यांच्याकडे? बायकोच आहे ना मी त्यांची.” त्यांनी फणकार्‍यात म्हटले.

“अहो तुम्हाला म्हटले ना मी, मॅडम. सोडून द्या तो राग. त्याला पण कळेल की तो चुकला आहे. आज बघा येईल तो लाळ घोटत तुमच्याकडे.” मी मुद्दाम त्यांना आशेचा किरण दाखवत म्हणालो.

“हॅऽऽऽ आला तर आज मी माझा बदला घेईन. आज मी त्यांना धुडकावून लावेल.” त्यांनी रागाने म्हटले.

“ठीक आहे. पण त्याला जास्त तरसवू नका. शेवटी नवरा आहे तो तुमचा. त्याला खूष ठेवणे तुमचे कर्तव्य आहे.” मी त्यांना समजावत म्हटले.

“अरे मग त्यांचे काही कर्तव्य नाही का बायकोसाठी? मा‍झ्या तगमगीचा विचार का नाही करत ते?” त्यांनी विषन्नपणे म्हटले.

“मॅडम. सोडून द्या हो राग आता. कदाचित तो दमला असेल. कामाच्या काही टेंशनमध्ये असेल. तुम्हाला असा राग धरून चालणार नाही. तेव्हा मनातला राग काढून टाका.” मी शेवटी म्हणालो.

“ठीक आहे! पण मी ह्या अपमानाचा बदला घेणारच.” त्यांनी जिद्दीने म्हटले.

“नाही बदला जरूर घ्या. त्याबद्दल मी तुम्हाला नाही म्हणणार नाही.” मी हसून म्हणालो.

मग कविता मॅडम थोड्या ठीक झाल्या. मी हसत त्यांना विचारले,

“मग आता निघायचे का ऑफीसला? आता तुम्हाला बरे वाटत असेल ना.”

“नाही रे. तरी मन उदास आहे! ऑफीसला जावेसे वाटत नाही.” त्यांनी तरीही उदासपणे म्हटले.

“आणि घरी पण तुम्ही जाणार नाही. मग कुठे जाणार? कुठल्या मैत्रिणीकडे जाणार?” मी उत्सुकतेने विचारले.

“माहीत नाही! बघेल.” त्यांनी पुन्हा शुन्यात बघत म्हटले.

“मी तुम्हाला एक सजेस्ट करू का? म्हणजे तुम्हाला पटत असेल तर.” मी पटकन काहीतरी विचार केला आणि त्यांना म्हणालो.

“काय?” त्यांनी जास्त इंटरेस्ट न दाखवता विचारले.

“तुम्ही कुठे जाणार ते ठरवलेले नाही. बरे गेलात तर ती मैत्रिण जागेवर असेल की नाही, तिला तुमच्यासाठी वेळ आहे की नाही हे सांगता येत नाही. बरोबर ना?”

“हो! ते तर आहेच.”

“मग मी एक गोष्ट सजेस्ट करतो. तुमचा मूड ऑफ आहे तर तुम्ही थोडे बाहेर भटकले तर तुमचा मूड कदाचित ठीक होईल.”

“अरे पण बाहेर कुठे भटकू?” त्यांनी म्हटले.

“सांगतो ना. तुम्ही ऑफीसमध्ये येत नाही आहात. मी पण दांडी मारतो. आपण दोघे बाहेर कुठेतरी भटकूया.” मी सजेस्ट केले.

“अरे कशाला? माझ्यामुळे तू कशाला दांडी मारतोस?” त्यांनी आश्चर्याने विचारले.

“मग काय झाल? तुमचा मूड ठीक नाही तर तो चांगला करणे ही माझी जबाबदारी. त्यासाठी मला दांडी मारावी लागली तरी चालेल. मी म्हटले ना. तुमच्यासाठी मी काहीही करेल.”

“ते ठीक आहे रे, सागर. मला कळतात तुझ्या भावना. पण असे एकाच दिवशी आपन दोघांनी दांडी मारणे योग्य नव्हे. ते पण आज साहेब नाहीत अश्या दिवशी.” त्यांनी मला समजावत म्हटले.

“अहो मग काय झाल? आपण एकाच दिवशी काही कारणास्तव गैरहजर राहू नाही शकत का? समजा माझी तब्येत ठीक नसेल. किंवा तुम्हाला पर्सनल कामासाठी कुठे जायचे असेल. मग एकाच दिवशी आपण दोघे का गैरहजर राहू शकत नाही?” मी युक्तीवाद केला.

“अरे पण आपण तसे फोन करून आधी सांगायला पाहिजे होते.” त्या म्हणाल्या.

“मग ठीक आहे. तुम्ही एक काम करा. येथून एका पब्लिक फोनवरून ऑफीसमध्ये फोन करा की तुमची तब्येत ठीक नाही म्हणून तुम्ही ऑफीसमध्ये येणार नाहीत. मी ऑफीसमध्ये जातो आणि कंसल्टंटकडे जातो असे सांगून निघून येतो. म्हणजे कमीत कमी साहेबांनी फोन केला तर प्युन सांगेल तरी की मी आलो होतो व फक्त तुम्ही गैरहजर आहात.” मी पुन्हा युक्ती सांगितली. काही झाले तरी आजचा चान्स मला सोडायचा नव्हता.

“हा! असे काही केले तर ठीक होईल.” कविता मॅडमला माझी युक्ती पटली पण त्यांनी पुढे विचारले, “अरे पण आपण जायचे कुठे? दिवसभर कुठे भटकायचे?”

“ते ठरवू हो आपण. आता निघूया येथून. तुम्ही फोन करा तोपर्यंत मी ऑफीसमध्ये जाऊन येतो. पंधरा वीस मिनीटांनी मी तुम्हाला स्टेशनमध्ये भेटतो.”

मी त्यांना पुढे काही न बोलू देता उठलो. त्यांचा पण शेवटी नाईलाज झाला व त्या पण उठल्या. मग मी बिल पेड केले आणि आम्ही बाहेर आलो. त्यांना जायला सांगून मी ऑफीसकडे निघालो.

ऑफीसमध्ये जाऊन मी पाच मिनिटे थांबलो. कविता मॅडमचा फोन आलेला असे प्युनने मला सांगीतले. मग मी काही ड्राईंग्ज मा‍झ्या बॅगेत घेतली आणि त्याला सांगीतले की मी अमुक कंसल्टंटकडे चाललोय आणि मला यायला संध्याकाळ होईल.

त्याला सगळी इंस्ट्रक्शन देऊन मी ऑफीसमध्ये लक्ष द्यायला सांगीतले. साहेबांचा फोन आला तर काय आणि कसे सांगायचे हे मी त्याला समजावले आणि मग मी ऑफीसमधून बाहेर पडलो आणि भरभर चालत रेल्वे स्टेशनला गेलो.

कुठे जायचे ह्याचा मी विचार करून ठेवला होता. स्टेशनमध्ये ब्रिजखाली कविता मॅडम माझी वाट बघत उभ्या होत्या. मला पाहून त्यांचा चेहरा थोडा खुलला! त्यांच्या जवळ जाऊन मी त्यांना म्हटले,

“सगळे आपल्या प्लानींग प्रमाणे झाले आहे. आता संध्याकाळ पर्यंत आपण भटकू शकतो.”

“अरे पण कुठे जायचे?” त्यांनी उत्सुकतेने विचारले.

“सांगतो. आपण गोराई बीचला जावुया.” मी शेवटी उघड केले.

“गोराई बिच? तेथे जाऊन काय करायचे?” त्यांनी शंकेने विचारले.

“काही नाही! भटकायचे तेथे. झाडीत फिरुया. बीचवर फिरुया.” मी म्हणालो.

“अरे पण पावसाळ्याच्या सिझनमध्ये बीचवर जायचे म्हणजे रिस्की आहे रे. पाऊस आला तर आपली पंचाईत होईल.” त्यांनी पुन्हा शंका काढली

“नाही होणार. आणि आज सकाळपासून आकाश एकदम स्वच्छ आहे. पाऊसाची काही चिन्ह नाहीत. आणि आलाच जर पाऊस तर काय? भिजू पावसात. ती पण एक मजा असते.” मी हसून म्हणालो.

“आणि भिजलेल्या कपड्याने नंतर फिरत बसायचे?” त्यांनी पटकन विचारले.

“नाही! तेथे काही तासाकरीता रूम भाड्याने मिळतात. तेथे आपण कपडे वाळवू शकतो. तेथे बसून डबा वगैरे खावुया. झालेच तर थोडी झोप वगैरे घेता येईल.” मी साळसूदपणे म्हटले.

त्या प्लानींगमध्ये अजून काय काय घडू शकते ह्याचा विचार त्यांच्या मनात न यावा अशी मी प्रार्थना करत होतो. कारण ते जर त्यांनी ओळखले तर त्या यायला तयार होणार नाहीत अशी मला शंका होती. नशीब ते त्यांच्या लक्षात आले नाही आणि काही क्षण विचार केल्यावर त्या यायला तयार झाल्या! मी मनातून जाम खूष झालो!

मग मी वेळ वाया न घालवता त्यांना पुढील सुचना दिल्या. तेथून फास्ट ट्रेन पकडून बोरिवलीला उतरायचे व पुढे रिक्षासाठी कुठे थांबायचे हे मी त्यांना समजावले. आमच्या दोघांचा पास होता तेव्हा तिकीट काढायचा प्रश्न नव्हता.

मग आम्ही ब्रिजवरून दुसर्‍या प्लॅटफॉर्मला गेलो आणि थोड्या वेळात आलेल्या विरार फास्ट लोकलमध्ये चढलो. मी जेंन्ट्स डब्यात आणि कविता मॅडम लेडीज डब्यात.

बोरिवली स्टेशनला उतरून आम्ही परक्यासारखे वेगवेगळेच बाहेर पडलो आणि गोराईला जाणाऱ्या रिक्षेच्या लाईनकडे आलो. मॅडम जवळ आल्यावर आम्ही एका रिक्षात बसलो आणि गोराईला निघालो.

पंधरा वीस मिनिटात आम्ही गोराईच्या खाडीजवळ पोहचलो. मग तेथून आम्ही बोटीने पलिकडे गोराई बिचला निघालो.

बोटीतही कविता मॅडम थोडे अंतर ठेवून बाजूला बसल्या होत्या. त्यांची नजर आजूबाजूला असलेल्या पॅसेंजरमध्ये कोणी ओळखीचे तर नाही ना ते शोधत होती. कोणी आमच्या ओळखीचे नव्हते. बऱ्याच तर मुलामुलींच्या जोड्याच होत्या.

मग बोटीनी आम्ही पलिकडे उतरलो आणि तेथून रिक्षा करून बिचकडे निघालो. तेथे बाकी रिक्षात बसल्यावर मी कविता मॅडमला एकदम खेटून बसलो.

पावसाळा असल्याने रिक्षाच्या दोन्ही बाजूला प्लास्टिकचा परदा लावलेला होता. त्याचा फायदा घेत मी एक हात कविता मॅडमच्या खांद्यावर टाकून त्यांना जवळ घेऊन बसलो होतो. रिक्षाचा ड्रायव्हर मिररमधून पाहीली म्हणून त्या थोड्या संकोचत होत्या आणि बाजूला व्हायला बघत होत्या. पण मी त्यांना घट्ट पकडून धरले होते. शेवटी आम्ही गोराईच्या बीचजवळ पोहचलो.

आम्ही रिक्षामधून उतरत असताना २/३ मुलें आमच्या जवळ आली आणि रूम पाहिजे का विचारू लागली. त्यातल्या त्यात एका गरीब दिसणार्‍या मुलाला मी हो म्हटले. मग तो मुलगा आम्हाला एका झाडीत घेऊन गेला.

थोडे आत चालत गेल्यावर एका ठिकाणी ४/५ रूम रांगेत असलेले एक बैठे घर होते तेथे आम्ही गेलो. त्या मुलाने एका कोपऱ्याच्या रूमचा दरवाजा उघडून आम्हाला रूम दाखवली. रूम तशी स्वच्छ होती.

एका कोपर्‍यात एक लोखंडाची खाट होती ज्यावर एक गादी आणि २ उश्या होत्या. गादीवरची चादर स्वच्छ दिसत होती. एका बाजूला एक छोटे टेबल आणि दोन खुर्च्या होत्या. कोपर्‍यात एक मोरी होती. मोरीच्या कठड्यावर पाण्याने भरलेले २ बकेट होती.

मी त्याला रूमचे भाडे विचारले. त्याने दिवसाचे १५० रुपये भाडे सांगीतले. मी १२५ ला त्याला तयार केले आणि त्याला रुपये काढून दिले. मग मी त्याला बिसलरीच्या २ पाण्याच्या बाटल्या आणून द्यायला सांगितल्या.

त्याने त्या खोलीचे लॉक मा‍झ्या हातात दिले आणि तो निघून गेला. जाताना दरवाजा ओढून घ्यायला तो विसरला नाही. कविता मॅडम थोडे संकोचल्यासारखे बेडवर बसलेल्या होत्या. मी त्यांच्या जवळ गेलो आणि बेडवर बसलो, त्यांच्यापासून एक फूटाचे अंतर ठेवून. मी त्यांना विचारले,

“आता काय करूया? म्हणजे तुम्हाला थोडा आराम करायचा का आपण सरळ बीचवर फेरी मारून येऊया?”

“चालेल ना. आपण बीचवर फिरून येऊया.” त्यांनी हळूच उत्तर दिले.

कदाचित त्यांना कल्पना आली असावी की ह्या खोलीतील एकांतात बरेच काही घडू शकत होते. त्या कल्पनेने कदाचित त्यांच्या मनावर थोडे दडपण आले असावे. म्हणून त्या थोड्या टेन्समध्येच बसल्या होत्या. त्या क्षणी मी काही न करायचे ठरवले!

बीचवर फेरफटका मारताना त्यांचा मूड फुलवावा आणि त्यांना मोकळे करावे असा मी विचार केला. मग तो मुलगा पाण्याच्या बॉटल घेऊन आला. मग माझी बॅग आणि कविता मॅडमची पर्स तेथेच ठेवून आम्ही बाहेर पडलो. आम्ही चपला पण काढून ठेवल्या.

मी खोली नीट लॉक केली आणि चावी खिशात टाकून आम्ही तेथून निघालो.

कविता मॅडम भाग : २६

मा‍झ्या कडक लंडाला त्यांच्या हाताचा स्पर्श झाल्याबरोबर त्यांच्या अंगातून एक गोड शिरशिरी गेली आणि त्यांचे अंग कंप पावले! मी त्यांच्या कानाच्या पळीला आपली जीभ लावली. त्यांना गुदगुल्या झाल्या आणि त्यांना आपली मान आकसली. पण त्यांनी डोळे काही उघडले नाही. मी पुन्हा हळूच...

कविता मॅडम भाग : २५

थोडा वेळ आम्ही उत्कटपणे किसींग करत राहिलो. माझा हात त्यांच्या अंगावरून फिरत होता. पण मी तो वासनेने फिरवत नव्हतो तर प्रेमाने त्यांना गोंजारत होतो. त्यांना पण ते कळत होते आणि त्यामुळे त्या मा‍झ्या मिठीत सुखावत होत्या. साधारण दहा मिनिटे तसे एकमेकांना बिलगून बसल्यावर मी...

कविता मॅडम भाग : २४

थोडे पुढे चालत गेल्यावर आम्ही झाडीतून बाहेर आलो आणि समोर अथांग सागर पसरला होता. मग आम्ही चालत चालत पाण्याच्या जवळ गेलो. वाळूतून अनवाणी चालताना पायाला एक वेगळेच सेंसेशन होत होते आणि त्याने आम्हाला मजा वाटली. जेव्हा आम्ही पाण्यात पाय ठेवले तेव्हा आधी पाण्याच्या थंड...

कविता मॅडम भाग : २२

वाऊ! व्हाट अ सुख यार! मी त्यांच्या डोक्यावर हात ठेवून त्यांचे तोंड मा‍झ्या लंडावर दाबू लागलो. त्या तोंड मागे-पुढे करत माझा लंड चोखत होत्या. मग मी त्यांना थांबायला सांगीतले आणि मी त्यांच्या चेअरच्या पुढे घुसलो व साहेबांच्या टेबलवर पाय खाली सोडून बसलो. मग त्यांनी चेअर...

कविता मॅडम भाग : २१

मा‍झ्या मनात मी कल्पना करू लागलो की कविता मॅडमच्या ह्या ऊबदार बुळबूळीत पुच्चीत माझी बोटे नाही तर माझा लंड आत-बाहेर होतोय. मी जोर लावून त्यांची ही पुच्ची झवतोय. त्याची ही मुलायम पुच्ची मा‍झ्या लंडावर वर-खाली होतेय. त्या विचाराने मी बेभान व्हायला लागलो. माझी कंबर जरा...

कविता मॅडम भाग : २०

जेव्हा त्यांची कामतृप्ती झाली तेव्हा मी वर झालो. त्यांना जराही उसंत न देता मी त्यांच्या अंगावर पडलो आणि माझे तोंड मी त्यांच्या ब्रेसीयमधील उभारावर ठेवले. आळीपाळीने त्यांचा एक उभार चोखत मी दुसरा उभार हाताने दाबू लागलो. माझा लंड कडक झाला होता आणि मी त्यांच्या पुच्चीच्या...

कविता मॅडम भाग : १९

कविता मॅडमनी मा‍झ्या शेवटच्या वाक्याकडे लक्ष दिले नाही आणि त्या पटकन उठल्या. मग त्यांनी जाऊन हात वगैरे धुतले आणि मग त्या रिसेप्शन एरियामध्ये झोपायला गेल्या. मी माझा व त्यांचा डबा उचलला आणि पॅन्ट्री एरियात येऊन वॉश बेसीनमध्ये धुतला. मग मी टॉयलेटला जाऊन फ्रेश वगैरे होऊन...

कविता मॅडम भाग : १८

मी ऑफिसला आलो. कविता मॅडम एव्हाना ऑफीसमध्ये पोहचल्या असणार ह्याची मला खात्री होती. बेल मारल्यावर मला वाटले प्युन येऊन दरवाजा उघडेल पण दरवाजा उघडला तर कविता मॅडम होत्या. मी आत शिरलो आणि दरवाजा लावून घेतला. त्या दरवाजा उघडून चालायला लागल्या होत्या आणि मी त्यांच्या मागे...

कविता मॅडम भाग : १७

आता स्क्रिनवर तो सीन आला ज्यात अनील माधुरीचा फोटो बघायला लागतो. त्या नंतर माधुरीचे ते फेमस ‘धक धक’ गाणे चालू होणार होते. मी पटकन कविता मॅडमच्या कानाकडे झुकलो आणि हळूच म्हणालो, “ओह मॅडम. बघा बघा. आता धक धक गाणे चालू होईल. बघा माधुरी किती सेक्सी दिसते.” मी श्वास रोखून...

कविता मॅडम भाग : १६

त्यावर कविता मॅडम काही बोलल्या नाहीत. बहुतेक त्या पुढील बाजूला मी म्हटले त्या त्या ठिकाणी बघत होत्या. त्यांनी हळुच मान वळवून उजवीकडे पाहिले. मग चोरटेपणे मान अजून वळवून उजवीकडे वरच्या बाजुला पाहिले आणि मग पटकन त्या मला चिकटत पुन्हा माझ्या कानात हळूच म्हणाला, “बाप रे....

कविता मॅडम भाग : १५

“नाही हो, मॅडम. आपण एकत्र नाही जायचे. आधी मी अकराला जाईन काहितरी कारण सांगून. तुम्ही अकरा वीसला निघा मागून. दहा मिनीटात पोहचाल थिएटरवर. त्याला कळणारच नाही की आपण एकत्र आहोत ते.” “अरे पण साहेबांचा फोन आला तर तो काय सांगणार? आपण दोघे कुठे गेलो आहोत त्याबद्दल.” माझ्या...

कविता मॅडम भाग : १४

दुसरा दिवस असाच धावपळीत गेला. आम्हाला त्या दिवशी काही एकांत मिळाला नाही. साहेब पण नेमके पुर्ण वेळ ऑफीसमध्ये होते. तेव्हा आम्हाला काही करायला मिळालेच नाही. पण येता-जाता मिळेल तसा मी कविता मॅडमला चोरटा स्पर्श करतो होतो. एकदा दोनदा त्या माझ्या सेक्शनमध्ये आल्या तेव्हा मी...

कविता मॅडम भाग : १३

कविता मॅडम पाठमोर्‍या मा‍झ्या मांडीवर बसल्या होता आणि मी त्यांच्या बगलेतून हात घालून त्यांना पकडून त्यांचे दोन्ही उभार दाबत होतो. मा‍झ्या कडक लंडावर त्यांचे नितंब रुतले होते आणि त्यांच्या नितंबाच्या उबदार स्पर्शाने माझा लंड पाणी पाणी होत होता. त्या हुंकारत, हालचाल करत...

कविता मॅडम भाग : १२

पुन्हा माझा थोडा हिरमोड झाला आणि मी किंचित त्रासिकपणे कविता मॅडमकडे पाहीले. त्यांनी पण माझ्याकडे पाहीले. त्यांच्या डोळ्यात एक्साईटमेंट होती पण त्याचबरोबर थोडी अगतिकता होती. कदाचित त्यांचे शरीर त्यांना सांगत असावे की पुढे जावे पण त्यांचे मन त्यांना रोखत असावे. मी विचार...

कविता मॅडम भाग : ११

मा‍झ्या त्या भावनेने ओथंबलेल्या शब्दांनी त्या सिरिअस झाल्या आणि त्यांच्या डोळ्यात पाणी तरळले! मग आपल्या हाताच्या ओंजळीत त्यांनी आपला चेहरा झाकला आणि त्या रडायला लागल्या. काय करावे ते मला समजेना! त्या पटकन रडतील ह्याची मी अपेक्षा केली नव्हती. आता त्यांचे सांत्वन कसे...

कविता मॅडम भाग : १०

खरे तर आमच्यात हे सेक्स्युअल टेंशन बऱ्याच काळापासून तयार झाले होते. फक्त कोणीतरी सुरुवात करायची गरज होती. एक ठिणगी पडायचा अवकाश आणि आग भडकणार होती. त्याला मुहूर्त आत्ता मिळाला होता. ठिणगी पडली होती आणि आग भडकली होती. माझा मोकळा हात नकळत कविता मॅडमच्या छातीच्या उभारावर...

कविता मॅडम भाग : ९

मग बरेच दिवस त्या विषयावर काही बोलणे झाले नाही. नंतर एक दिवस आम्ही असेच बोलत बसलो होतो तेव्हा कविता मॅडम सारखा आपल्या पदराआड हात नेवू लागल्या. माझ्यापण ते खास करून लक्षात आले तेव्हा मी त्यांना म्हटले, “काय मॅडम. आज तुमचा हात जरा जास्तच पदराआड जातोय.” “हो! काल एक नवीन...

कविता मॅडम भाग : ८

मग पुढच्यावेळी मी कविता मॅडमला हिंदी चावट कथांचे एक पुस्तक वाचायला दिले. त्या पुस्तकात झवाझवीच्या बिनधास्त गोष्टी होत्या. ते पुस्तकही त्यांना एकदम इंटरेस्टींग वाटले. मी त्यांना पुस्तक दिले की त्या ते एक दोन दिवस स्वत:कडे ठेवून घेत असत. मग जसा त्यांना वेळ मिळेल तसे...

कविता मॅडम भाग : ७

खरे तर चावट कथांचे एक हिंदी पुस्तक व एक पेंटहाऊस मॅगेझीन त्यावेळी माझ्याकडे होते. घरात तर असली पुस्तक ठेवता येत नव्हती तेव्हा ऑफीसमध्ये माझ्या ड्राईंग बोर्डच्या टेबलाखाली एक गुप्त फट होती, जेथे मी ती लपवून ठेवत होतो. जेव्हा मला एकांत मिळेल तेव्हा मी ड्राफ्टींग...

कविता मॅडम भाग : ६

नंतर एकदा आम्ही चोकोबार आणून खात बसलो होतो. कविता मॅडम चोकोबार खात होत्या आणि मी नेहमी प्रमाणे त्यांच्या तोंडाकडे बघत माझ्या स्वप्न कल्पना करत होतो. अचानक मला त्या दिवशीचा विषय आठवल! त्यावरून पुन्हा मॅडमची मस्करी करावी असे मी ठरवले. पण माझ्या हातात चोकोबार होता तेव्हा...

कविता मॅडम भाग : ५

एकदा आम्ही असेच बॉसच्या केबीनमध्ये बसून गप्पा मारत होतो. कविता मॅडम बॉसच्या चेअरवर बसल्या होत्या आणि मी त्यांच्या समोर विजीटर चेअरवर बसलो होतो. बाजूलाच लांबलचक खिडकी होती आणि बसल्या जागेवरून आम्हा दोघांनाही बाहेरची रहदारी दिसत होती. बाहेरून जाणाऱ्या येणाऱ्या...

कविता मॅडम भाग : ४

सुनील गेल्यानंतर साधारण दोन तीन महिन्यानंतर ऑफीसचे वातावरण पुन्हा पहिल्यासारखे खेळीमेळीचे झाले. फरक एवढाच होता की आधी सुनील आमच्याबरोबर असायचा पण आता फक्त मी आणि कविता मॅडमच होतो. नवीन प्युन मुलं आमच्यात कधी मिक्स झालेच नाही. तसे पण ते नवीन असल्यामुळे त्यांच्यासमोर...

कविता मॅडम भाग : ३

दुपारच्या वेळी चान्स मिळाला की आम्हाला एक डुलकी घ्यायची सवय होती. शक्यतो आम्ही आमच्या जागेवरच हाताची घडी करून त्यावर मान टेकवून थोडा वेळ झोपायचो. पण तसे झोपणे जास्त कंर्फटेबल नव्हते तेव्हा बाहेर वेटींगच्या सोफ्यावर कधी अधी आम्ही झोपायचो. वेटींगच्या ३ सीटर सोफ्याला...

कविता मॅडम भाग : २

कविता मॅडमची एक सवय होती. वेटींग एरीयात आम्ही गप्पा मारत किंवा काही खात बसलेलो असलो की बऱ्याचदा त्या रिकाम्या रिसेप्शन टेबलवर चक्क मांडी घालून बसत असत. आम्ही बाजूला सोफ्यावर बसलेलो असे आणि मॅडम आमच्या समोर टेबलवर मांडी घालून बसलेल्या असत. कित्येकदा त्या बसत असताना...

कविता मॅडम

त्या वेळी मी नुकतेच सिव्हील इंजिनीअरींग पूर्ण केले होते आणि एका छोट्या कंपनीमध्ये ज्युनीअर इंजिनीअर म्हणून काम करायला लागलो होतो. आमची कंपनी छोटी म्हणजे अगदीच छोटी होती, बॉस धरून इन-मीन ५ माणसे. बॉस पर्सनली सगळे प्रोजेक्ट हॅन्डल करत होते आणि त्यांना एक सिनीअर इंजिनीअर...

error: नका ना दाजी असं छळू!!