कविता मॅडम भाग : २१

मा‍झ्या मनात मी कल्पना करू लागलो की कविता मॅडमच्या ह्या ऊबदार बुळबूळीत पुच्चीत माझी बोटे नाही तर माझा लंड आत-बाहेर होतोय. मी जोर लावून त्यांची ही पुच्ची झवतोय. त्याची ही मुलायम पुच्ची मा‍झ्या लंडावर वर-खाली होतेय. त्या विचाराने मी बेभान व्हायला लागलो. माझी कंबर जरा जास्तच जोरात हलायला लागली.

कविता मॅडमच्या लक्षात आले की मी आता फिनीश होण्याच्या बेतात होतो तेव्हा त्यांनी पटकन मा‍झ्या लंडावरून तोंड वर घेत म्हटले,

“मा‍झ्या तोंडात गळू नको हं. सांग मला फिनीश होताना.”

“अरे हो मॅडम. चोखा तुम्ही. थांबू नका आता.” मी त्रासिकपणे म्हणत त्यांचे तोंड खाली दाबले.

पुन्हा कविता मॅडम माझा लंड चोखायला लागल्या. त्यांच्या ओल्या ऊबदार तोंडाचे फिलींग मा‍झ्या लंडातून कामसुखाच्या लहरी सारखे सळसळत गेले. त्याने मला कामोत्तेजनेच्या शिखरावर पोहचवले.

“मॅडमऽऽऽऽ मीऽऽऽ फिनीशऽऽऽ होतोयऽऽऽ” असे घुसमटल्यासारखे बोलत मी जाहीर केले. आणि कविता मॅडमनी मा‍झ्या लंडावरून आपले तोंड वर उचलले. ज्या स्पीडने त्यांनी मा‍झ्या लंडावरून तोंड वर घेतले त्याच्या डबल स्पीडने पहिली वीर्याची पिचकारी वर उडाली.

कसे कोणास ठाऊक पण कविता मॅडमनी त्याचा अंदाज घेतला आणि त्यांनी आपले डोके पटकन मागे घेतले. मा‍झ्या वीर्याची ती पिचकारी जवळ जवळ फूटभर वर उडाली आणि मा‍झ्या मांड्यांमधून खाली पडली.

मग कविता मॅडमनी माझा लंड पुढच्या दिशेने झुकवून धरला आणि त्या तो हलवायला लागल्या. पुढील २ पिचकाऱ्या थोड्या वर उडून पुढे मा‍झ्या पायांमध्ये जमीनीवर पडल्या.

नंतर मग थोडे थोडे वीर्य मा‍झ्या लंडातून बाहेर पडत गेले आणि ते मा‍झ्या लंडावर ओघळू लागले. त्यात कविता मॅडमचा हात बरबटत गेला पण त्याबद्दल त्यांना काही वाटले नाही आणि त्या माझा लंड हलवत राहिल्या.

खरे तर मी शुद्धीत नव्हतोच. वीर्याची पहिली पिचकारी उडाली तेव्हाच मी डोळे मिटून घेतले होते. पुढील त्यांच्या हालचाली मी केवळ स्पर्शाने अनुभवत होतो. कविता मॅडमच्या मुलायम तोंडाच्या फिलींगमुळे माझा लंड गळला आणि नंतर त्यांच्या हाताने त्या तो हलवत होत्या हे सुख माझ्यासाठी खूपच होते.

त्या सुखाच्या डोहात मी विहार करत आपले डोळे मिटून घेतले होते व त्या सुखाची मी अनुभुती घेत होतो. असे वाटत होते की त्या असाच माझा लंड हलवत रहाव्यात आणि मी असाच गळत राहून गळण्याचा हा अनोखा आनंद घेत राहील.

पण शेवटी ते सुख कधीतरी संपणार होते आणि त्याप्रमाणे काही क्षणात माझी उत्तेजना कमी कमी होत मी नॉर्मल होत गेलो. जेव्हा माझा लंड पूर्ण गळून मलूल झाला तेव्हा कविता मॅडमने तो सोडून दिला.

जेव्हा त्या हलल्या आणि पलीकडे वाकल्या तेव्हा मा‍झ्या लक्षात आले की माझी दोन बोटे अजूनही त्यांच्या पुच्चीत होती. त्या वाकल्या तेव्हा ती त्यांच्या पुच्चीतून बाहेर आली.

त्यांनी पलीकडे वाकून साइडटेबलवरील टिश्यूचा बॉक्स उचलला आणि त्यातील टिश्यू काढत त्याने आपला हात पुसू लागल्या. मी भानावर आलो होतो तेव्हा मी त्यांना जवळ ओढले व आलींगन देत त्यांना म्हणालो,

“थँक्स मॅडम! थॅंक्यु व्हेरी मच! मला खूप मजा वाटली!”

“आता मी घालू ना कपडे? का अजून काही बाकी आहे करायचे?” त्यांनी हसून मला विचारले.

“नाही घाला तुम्ही कपडे. काही असले तर ते तुमच्या कपड्यावरूनही करता येईल.” मी हसत म्हणालो.

“तुम्ही पुरुष म्हणजे ना. कध्धी समाधान होत नाही तुमचे! सारखे सारखे लागते तुम्हाला.” अशी लाडिक तक्रार करत कविता मॅडम सोफ्यावरून उठल्या.

त्यावर मी काही बोललो नाही आणि फक्त हसलो! मा‍झ्या पॉवरफूल वीर्य सत्खलनाने मी थोडा गळालो होतो तेव्हा तसेच रेलून पडून राहिलो. कविता मॅडम मा‍झ्या पायात पडलेल्या वीर्याच्या पाण्याला चुकवत पुढे गेल्या आणि त्यांनी पलीकडे पडलेला आपला परकर-ब्लाऊज उचलला. आणि मग ते कपडे घेऊन त्या लगबगीने आत निघून गेल्या.

मला राहवले नाही आणि मी त्यांच्या पॅन्टीने आच्छादलेल्या नितंबाची हालचाल त्या नजरेआड होईपर्यंत बघत राहिलो. मग मी टिश्यूच्या बॉक्समधून २ टिश्यु खेचले आणि माझा लंड त्याने पुसायला लागलो. माझा लंड पुसून घेतल्यावर मी खाली जमीनीवर पडलेले माझे वीर्य पुसून घेतले.

मग मी उठलो आणि बाजूला पडलेली माझी पॅन्ट उचलली. त्यात अडकलेली माझी अंडरवेअर घेऊन मी पहिली ती घातली आणि मग पॅन्ट चढवली. मग मी चालत टॉयलेटच्या दिशेने गेलो.

कविता मॅडम त्यांच्या क्युबिकलमध्ये साडी घालत होत्या. मी त्यांच्या जवळून पास होत होतो तेव्हा त्या साडीच्या निऱ्या कंबरेत खुपसत होत्या. मी त्यांच्याकडे बघून प्रसन्नपणे हसलो आणि त्या पण माझ्याकडे बघून हसल्या.

मग मी टॉयलेटमध्ये गेलो आणि मुतून वगैरे फ्रेश झालो. पाच मिनीटांनी मी बाहेर आलो तर कविता मॅडम साडी वगैरे घालून तयार झाल्या होत्या आणि त्या आपले केस विंचरत होत्या. पुन्हा आमची नजरानजर झाली आणि आम्ही एकमेकांकडे बघून हसलो. मी त्यांनी विचारले ‘चहा घेणार का?’ तर त्या म्हणाल्या ‘ठीक आहे!’

मग मी पॅन्ट्री एरियात जाऊन चहा बनवायला घेतला. मला मघाशी कॉफी प्यायलेले कप आठवले तेव्हा मी पटकन जाऊन ते कप घेऊन आलो व ते धुवून घेतले. कविता मॅडमचे केस विंचरून झाल्यावर त्या टॉयलेटमध्ये जाऊन फ्रेश होऊन आल्या.

लिप्टन बॅगचा चहा बनवायला वेळ लागला नाही. चहाचे कप घेऊन आम्ही पुन्हा रिसेप्शनमध्ये आलो. कविता मॅडम खाली जमीनीवर बघून मा‍झ्या वीर्याचे डाग दिसतात का ते बघू लागले. मी हसून त्यांना म्हणालो,

“सब सबूत मिटा दिये है!”

त्यावर त्या खळखळून हसल्या आणि मी पण त्यांच्या हास्यात सामील झालो! मग आम्ही एकमेकांच्या जवळ बसलो आणि चहा घेऊ लागलो. गप्पा मारत आम्ही चहा घेतला. नंतर पंधरा मिनीटांनी आम्ही ऑफीसमधून घरी जायला निघालो.

बाहेर पडायच्या आधी मी कविता मॅडमला एकदा मिठीत घेतले आणि त्यांचे एक कसून चुंबन घेतले. त्यातल्या त्यात मी त्यांची छाती दाबून घेतली आणि त्यांच्या नितंबावर हात फिरवून घेतला. आणि मग काही घडलेच नाही अश्या आविर्भावात आम्ही ऑफीसच्या बाहेर पडलो.

त्या दिवशी संध्याकाळी पाऊसाचा जोर कमी होत गेला आणि रात्रीपर्यंत पाऊस थांबला होता त्यामुळे दुसर्‍या दिवशी सगळे नेहमीसारखे सुरळीत होते. आम्ही ऑफीसमध्ये आलो पण साहेब त्या दिवशी पूर्ण दिवस ऑफीसमध्ये होते तेव्हा आम्हाला एकांत मिळाला नाही.

नंतर २ दिवस असेच बिझी गेले आणि त्यानंतर विकएंड आला. मग डायरेक्ट पुढील आठवड्यात आम्हाला ऑफीसमध्ये आम्हाला अपेक्षित होता तसा एकांत मिळाला. दुपारची वेळ होती आणि प्युन काही कामाकरीता बाहेर गेला होता. कविता मॅडमने चोकोबार आयस्क्रिमची फरमाईश केली म्हणून मी आयस्क्रिम घेऊन आलो.

नेहमीसारखे आम्ही साहेबांच्या केबीनमध्ये बसायला गेलो आणि साहेबांची चेअर पटकवायला आमच्यात रस्सीखेच झाली. खरे तर मी चेअर पटकावली असती पण कविता मॅडमनी मला धक्का देऊन बाजूला केले आणि त्या पटकन चेअरवर बसल्या.

त्यांनी चिटींग केली म्हणून मी त्यांच्याशी हुज्जत घातली पण त्यांनी चेअर सोडली नाही. हसून मी समोरील विजीटर चेअरवर बसलो आणि मग आम्ही हसत, गप्पा मारत चोखोबार आयस्क्रिम खायला लागलो.

कविता मॅडम चोखोबार खाताना नेहमी जसा मा‍झ्या मनात विचार यायचा की मॅडमनी माझा लंड चोखला तर असाच चोखतील का? तर आताही मा‍झ्या मनात तो विचार आला. पण आता मला ऑलरेडी ते सुख मिळाले होते आणि पुन्हा पुन्हा ते मिळणार होते तेव्हा आता मला ते स्वप्न बघायची गरज नव्हती.

पण आत्ता ह्या घडीला मला ते सुख त्यांच्याकडून घ्यायची तिव्र इच्छा मनात आली! तेव्हा विचार करून मी त्यांना म्हटले,

“मॅडम! आपण आता रोज एक गेम खेळायचा. ज्याला साहेबांच्या ह्या चेअरवर बसायला मिळेल त्याने दुसर्‍याला सुख द्यायचे.”

“म्हणजे काय? हा कसला गेम?” मॅडमनी उत्सुकतेने विचारले.

“म्हणजे असे की. साहेबांच्या ह्या गुबगुबीत चेअरवर बसायचे सुख मिळावे म्हणून आपण धावपळ करतो ना? मग ज्याला ही सीट मिळेल त्याने त्या सुखाच्या बदल्यात दुसर्‍याला सुख द्यायचे.” मी हसून स्पष्टीकरण दिले.

“अरे पण कसले सुख? ते तर सांगशील की नाही?” त्यांना मजा वाटली आणि त्यांनी विचारले.

“हो सांगतो ना. आता तुम्ही चेअर पटकावली ना? मग आता तुम्ही माझा चोखून मला सुख द्यायचे.”

“अरे वा रे वा! ही कसली अट? मला नाही मान्य.” त्यांनी हसू दाबत नकार दिला.

“अहो पण जर मी चेअर पटकावली असती तर मी तुमची ती चोखून दिली असती.” मी हसत म्हणालो.

“अरे पण मग ह्याला काय अर्थ? तू रोज ही चेअर सोडशील आणि मग मला रोज तुझा चोखावा लागेल.” त्यांनी लाडिकपणे तक्रार करत म्हटले.

“अहो पण तुम्ही सुद्धा ही चेअर सोडून द्याल आणि मला मग तुमची रोज चोखावी लागेल. तेव्हा तुमचा पण फायदा आहे ह्या गेममध्ये.”

“म्हणजे मग आता जसे आपण साहेबांची चेअर पटकवायला धावपळ करतो. तसे आता ही विजीटर चेअर पटकवायला आपली धावपळ होईल. कारण जो ही विजीटर चेअर पटकवेल त्याला चोखून घ्यायचे सुख मिळेल. करेक्ट?” कविता मॅडमनी आता खुलासा केला.

“करेक्ट! आहे की नाही गंमत? म्हणजे आपल्याला कोणाची मनधरणी करायला नको की मला चोख मला चोख. ऑटोमॅटिकली ज्याला साहेबांची चेअर मिळेल त्याने दुसर्‍याला चोखून सुख द्यायचे.” मी खूष होत शेवटचा खुलासा केला.

“हंम्म्म्मऽऽऽ. इंटरेस्टींग! विचार करायला पाहिजे ह्यावर.” कविता मॅडमनी हसत म्हटले.

“अहो आता अजून कसला विचार करताय? एक वेगळीच मजा येईल ह्यात.” मी त्यांना प्रोत्साहीत करत म्हटले.

“हंऽऽऽ ओके! ठीक आहे! मान्य आहे मला.” त्यांनी शेवटी हसून मान्य केले.”

तो पर्यंत आमचे आयस्क्रिम खावून झाले होते. तेव्हा मी आयस्क्रिमचा कागद कचऱ्याच्या बास्केटमध्ये टाकून आलो. टिश्युनी मी हात, तोंड वगैरे पुसले आणि कविता मॅडमच्या जवळ जाऊन उभा राहिलो. त्या प्रश्नार्थक मुद्रेने माझ्याकडे बघायला लागल्या.

मी चावटपणे हसत माझी पॅन्ट खोलायला लागलो. त्यांनी आश्चर्याने माझ्याकडे बघत विचारले,

“काय करतोस, सागर? पॅन्ट कशाला खोलतोस?”

“आपला गेम खेळायला. तुम्ही साहेबांच्या चेअरवर बसलाय. तेव्हा माझा लंड चोखून द्या.”

“म्हणजे काय? आजपासून सुरुवात करायची?” त्यांनी आश्चर्याने विचारले.

“मग काय तर. नेम काम में देरी क्यो?” मी हसत म्हणालो.

“हंम्म्मऽऽऽ. मला कल्पना असली असती तर मी बाई नसते बसले इथे.” त्यांनी फणकार्‍यात म्हटले.

“हा हा हाऽऽऽ तुम्ही मला ढकलून बसलात ना? मग त्याची ही शिक्षा समजा.”

मी हसून म्हणालो आणि माझी खोललेली पॅन्ट मी खाली केली. मग मी माझी अंडरवेअर पण खाली केली आणि माझा लंड मोकळा केला. त्या चेअरवर बसलेल्या होत्या आणि मी उभा होतो तेव्हा माझा लंड त्यांच्या तोंडाच्या लेवलला होता.

त्यांनी मा‍झ्या लंडाकडे बघितले आणि वर माझ्याकडे लटकेपणे बघितले. माझा लंड तसा त्यांच्यासमोर मोकळा केल्याने तो उत्तेजित व्हायला लागला होता. मी इशारा केल्यावर त्यांनी माझा लंड हातात पकडला आणि तो त्या हलवायला लागल्या.

मग मी त्यांना ‘तोंडात घ्या’ म्हणून इशारा केला आणि त्या पुढे झुकल्या आणि माझा लंड तोंडात घेऊन चोखायला लागल्या.

कविता मॅडम भाग : २६

मा‍झ्या कडक लंडाला त्यांच्या हाताचा स्पर्श झाल्याबरोबर त्यांच्या अंगातून एक गोड शिरशिरी गेली आणि त्यांचे अंग कंप पावले! मी त्यांच्या कानाच्या पळीला आपली जीभ लावली. त्यांना गुदगुल्या झाल्या आणि त्यांना आपली मान आकसली. पण त्यांनी डोळे काही उघडले नाही. मी पुन्हा हळूच...

कविता मॅडम भाग : २५

थोडा वेळ आम्ही उत्कटपणे किसींग करत राहिलो. माझा हात त्यांच्या अंगावरून फिरत होता. पण मी तो वासनेने फिरवत नव्हतो तर प्रेमाने त्यांना गोंजारत होतो. त्यांना पण ते कळत होते आणि त्यामुळे त्या मा‍झ्या मिठीत सुखावत होत्या. साधारण दहा मिनिटे तसे एकमेकांना बिलगून बसल्यावर मी...

कविता मॅडम भाग : २४

थोडे पुढे चालत गेल्यावर आम्ही झाडीतून बाहेर आलो आणि समोर अथांग सागर पसरला होता. मग आम्ही चालत चालत पाण्याच्या जवळ गेलो. वाळूतून अनवाणी चालताना पायाला एक वेगळेच सेंसेशन होत होते आणि त्याने आम्हाला मजा वाटली. जेव्हा आम्ही पाण्यात पाय ठेवले तेव्हा आधी पाण्याच्या थंड...

कविता मॅडम भाग : २३

मला त्यांची किव आली आणि मी त्यांचे थोडे सांत्वन केले. मला थोडे हायसे वाटले की जास्त काही सिरीयस झाले नव्हते. ह्या घटनेने मॅडम उदास होत्या जरूर पण त्यांचा मूड बदलायला जास्त कष्ट पडणार नव्हते हे मी जाणले! चहा पिता पिता मी त्यांना थोडे समजाऊन सांगीतले आणि इतके मनाला...

कविता मॅडम भाग : २२

वाऊ! व्हाट अ सुख यार! मी त्यांच्या डोक्यावर हात ठेवून त्यांचे तोंड मा‍झ्या लंडावर दाबू लागलो. त्या तोंड मागे-पुढे करत माझा लंड चोखत होत्या. मग मी त्यांना थांबायला सांगीतले आणि मी त्यांच्या चेअरच्या पुढे घुसलो व साहेबांच्या टेबलवर पाय खाली सोडून बसलो. मग त्यांनी चेअर...

कविता मॅडम भाग : २०

जेव्हा त्यांची कामतृप्ती झाली तेव्हा मी वर झालो. त्यांना जराही उसंत न देता मी त्यांच्या अंगावर पडलो आणि माझे तोंड मी त्यांच्या ब्रेसीयमधील उभारावर ठेवले. आळीपाळीने त्यांचा एक उभार चोखत मी दुसरा उभार हाताने दाबू लागलो. माझा लंड कडक झाला होता आणि मी त्यांच्या पुच्चीच्या...

कविता मॅडम भाग : १९

कविता मॅडमनी मा‍झ्या शेवटच्या वाक्याकडे लक्ष दिले नाही आणि त्या पटकन उठल्या. मग त्यांनी जाऊन हात वगैरे धुतले आणि मग त्या रिसेप्शन एरियामध्ये झोपायला गेल्या. मी माझा व त्यांचा डबा उचलला आणि पॅन्ट्री एरियात येऊन वॉश बेसीनमध्ये धुतला. मग मी टॉयलेटला जाऊन फ्रेश वगैरे होऊन...

कविता मॅडम भाग : १८

मी ऑफिसला आलो. कविता मॅडम एव्हाना ऑफीसमध्ये पोहचल्या असणार ह्याची मला खात्री होती. बेल मारल्यावर मला वाटले प्युन येऊन दरवाजा उघडेल पण दरवाजा उघडला तर कविता मॅडम होत्या. मी आत शिरलो आणि दरवाजा लावून घेतला. त्या दरवाजा उघडून चालायला लागल्या होत्या आणि मी त्यांच्या मागे...

कविता मॅडम भाग : १७

आता स्क्रिनवर तो सीन आला ज्यात अनील माधुरीचा फोटो बघायला लागतो. त्या नंतर माधुरीचे ते फेमस ‘धक धक’ गाणे चालू होणार होते. मी पटकन कविता मॅडमच्या कानाकडे झुकलो आणि हळूच म्हणालो, “ओह मॅडम. बघा बघा. आता धक धक गाणे चालू होईल. बघा माधुरी किती सेक्सी दिसते.” मी श्वास रोखून...

कविता मॅडम भाग : १६

त्यावर कविता मॅडम काही बोलल्या नाहीत. बहुतेक त्या पुढील बाजूला मी म्हटले त्या त्या ठिकाणी बघत होत्या. त्यांनी हळुच मान वळवून उजवीकडे पाहिले. मग चोरटेपणे मान अजून वळवून उजवीकडे वरच्या बाजुला पाहिले आणि मग पटकन त्या मला चिकटत पुन्हा माझ्या कानात हळूच म्हणाला, “बाप रे....

कविता मॅडम भाग : १५

“नाही हो, मॅडम. आपण एकत्र नाही जायचे. आधी मी अकराला जाईन काहितरी कारण सांगून. तुम्ही अकरा वीसला निघा मागून. दहा मिनीटात पोहचाल थिएटरवर. त्याला कळणारच नाही की आपण एकत्र आहोत ते.” “अरे पण साहेबांचा फोन आला तर तो काय सांगणार? आपण दोघे कुठे गेलो आहोत त्याबद्दल.” माझ्या...

कविता मॅडम भाग : १४

दुसरा दिवस असाच धावपळीत गेला. आम्हाला त्या दिवशी काही एकांत मिळाला नाही. साहेब पण नेमके पुर्ण वेळ ऑफीसमध्ये होते. तेव्हा आम्हाला काही करायला मिळालेच नाही. पण येता-जाता मिळेल तसा मी कविता मॅडमला चोरटा स्पर्श करतो होतो. एकदा दोनदा त्या माझ्या सेक्शनमध्ये आल्या तेव्हा मी...

कविता मॅडम भाग : १३

कविता मॅडम पाठमोर्‍या मा‍झ्या मांडीवर बसल्या होता आणि मी त्यांच्या बगलेतून हात घालून त्यांना पकडून त्यांचे दोन्ही उभार दाबत होतो. मा‍झ्या कडक लंडावर त्यांचे नितंब रुतले होते आणि त्यांच्या नितंबाच्या उबदार स्पर्शाने माझा लंड पाणी पाणी होत होता. त्या हुंकारत, हालचाल करत...

कविता मॅडम भाग : १२

पुन्हा माझा थोडा हिरमोड झाला आणि मी किंचित त्रासिकपणे कविता मॅडमकडे पाहीले. त्यांनी पण माझ्याकडे पाहीले. त्यांच्या डोळ्यात एक्साईटमेंट होती पण त्याचबरोबर थोडी अगतिकता होती. कदाचित त्यांचे शरीर त्यांना सांगत असावे की पुढे जावे पण त्यांचे मन त्यांना रोखत असावे. मी विचार...

कविता मॅडम भाग : ११

मा‍झ्या त्या भावनेने ओथंबलेल्या शब्दांनी त्या सिरिअस झाल्या आणि त्यांच्या डोळ्यात पाणी तरळले! मग आपल्या हाताच्या ओंजळीत त्यांनी आपला चेहरा झाकला आणि त्या रडायला लागल्या. काय करावे ते मला समजेना! त्या पटकन रडतील ह्याची मी अपेक्षा केली नव्हती. आता त्यांचे सांत्वन कसे...

कविता मॅडम भाग : १०

खरे तर आमच्यात हे सेक्स्युअल टेंशन बऱ्याच काळापासून तयार झाले होते. फक्त कोणीतरी सुरुवात करायची गरज होती. एक ठिणगी पडायचा अवकाश आणि आग भडकणार होती. त्याला मुहूर्त आत्ता मिळाला होता. ठिणगी पडली होती आणि आग भडकली होती. माझा मोकळा हात नकळत कविता मॅडमच्या छातीच्या उभारावर...

कविता मॅडम भाग : ९

मग बरेच दिवस त्या विषयावर काही बोलणे झाले नाही. नंतर एक दिवस आम्ही असेच बोलत बसलो होतो तेव्हा कविता मॅडम सारखा आपल्या पदराआड हात नेवू लागल्या. माझ्यापण ते खास करून लक्षात आले तेव्हा मी त्यांना म्हटले, “काय मॅडम. आज तुमचा हात जरा जास्तच पदराआड जातोय.” “हो! काल एक नवीन...

कविता मॅडम भाग : ८

मग पुढच्यावेळी मी कविता मॅडमला हिंदी चावट कथांचे एक पुस्तक वाचायला दिले. त्या पुस्तकात झवाझवीच्या बिनधास्त गोष्टी होत्या. ते पुस्तकही त्यांना एकदम इंटरेस्टींग वाटले. मी त्यांना पुस्तक दिले की त्या ते एक दोन दिवस स्वत:कडे ठेवून घेत असत. मग जसा त्यांना वेळ मिळेल तसे...

कविता मॅडम भाग : ७

खरे तर चावट कथांचे एक हिंदी पुस्तक व एक पेंटहाऊस मॅगेझीन त्यावेळी माझ्याकडे होते. घरात तर असली पुस्तक ठेवता येत नव्हती तेव्हा ऑफीसमध्ये माझ्या ड्राईंग बोर्डच्या टेबलाखाली एक गुप्त फट होती, जेथे मी ती लपवून ठेवत होतो. जेव्हा मला एकांत मिळेल तेव्हा मी ड्राफ्टींग...

कविता मॅडम भाग : ६

नंतर एकदा आम्ही चोकोबार आणून खात बसलो होतो. कविता मॅडम चोकोबार खात होत्या आणि मी नेहमी प्रमाणे त्यांच्या तोंडाकडे बघत माझ्या स्वप्न कल्पना करत होतो. अचानक मला त्या दिवशीचा विषय आठवल! त्यावरून पुन्हा मॅडमची मस्करी करावी असे मी ठरवले. पण माझ्या हातात चोकोबार होता तेव्हा...

कविता मॅडम भाग : ५

एकदा आम्ही असेच बॉसच्या केबीनमध्ये बसून गप्पा मारत होतो. कविता मॅडम बॉसच्या चेअरवर बसल्या होत्या आणि मी त्यांच्या समोर विजीटर चेअरवर बसलो होतो. बाजूलाच लांबलचक खिडकी होती आणि बसल्या जागेवरून आम्हा दोघांनाही बाहेरची रहदारी दिसत होती. बाहेरून जाणाऱ्या येणाऱ्या...

कविता मॅडम भाग : ४

सुनील गेल्यानंतर साधारण दोन तीन महिन्यानंतर ऑफीसचे वातावरण पुन्हा पहिल्यासारखे खेळीमेळीचे झाले. फरक एवढाच होता की आधी सुनील आमच्याबरोबर असायचा पण आता फक्त मी आणि कविता मॅडमच होतो. नवीन प्युन मुलं आमच्यात कधी मिक्स झालेच नाही. तसे पण ते नवीन असल्यामुळे त्यांच्यासमोर...

कविता मॅडम भाग : ३

दुपारच्या वेळी चान्स मिळाला की आम्हाला एक डुलकी घ्यायची सवय होती. शक्यतो आम्ही आमच्या जागेवरच हाताची घडी करून त्यावर मान टेकवून थोडा वेळ झोपायचो. पण तसे झोपणे जास्त कंर्फटेबल नव्हते तेव्हा बाहेर वेटींगच्या सोफ्यावर कधी अधी आम्ही झोपायचो. वेटींगच्या ३ सीटर सोफ्याला...

कविता मॅडम भाग : २

कविता मॅडमची एक सवय होती. वेटींग एरीयात आम्ही गप्पा मारत किंवा काही खात बसलेलो असलो की बऱ्याचदा त्या रिकाम्या रिसेप्शन टेबलवर चक्क मांडी घालून बसत असत. आम्ही बाजूला सोफ्यावर बसलेलो असे आणि मॅडम आमच्या समोर टेबलवर मांडी घालून बसलेल्या असत. कित्येकदा त्या बसत असताना...

कविता मॅडम

त्या वेळी मी नुकतेच सिव्हील इंजिनीअरींग पूर्ण केले होते आणि एका छोट्या कंपनीमध्ये ज्युनीअर इंजिनीअर म्हणून काम करायला लागलो होतो. आमची कंपनी छोटी म्हणजे अगदीच छोटी होती, बॉस धरून इन-मीन ५ माणसे. बॉस पर्सनली सगळे प्रोजेक्ट हॅन्डल करत होते आणि त्यांना एक सिनीअर इंजिनीअर...

error: नका ना दाजी असं छळू!!