कविता मॅडम भाग : ८

मग पुढच्यावेळी मी कविता मॅडमला हिंदी चावट कथांचे एक पुस्तक वाचायला दिले. त्या पुस्तकात झवाझवीच्या बिनधास्त गोष्टी होत्या. ते पुस्तकही त्यांना एकदम इंटरेस्टींग वाटले. मी त्यांना पुस्तक दिले की त्या ते एक दोन दिवस स्वत:कडे ठेवून घेत असत. मग जसा त्यांना वेळ मिळेल तसे त्या गुपचूप ते पुस्तक वाचत असत.

मी त्यांना पुस्तक वाचत असताना गुपचूप मार्क करायचो. पुस्तक वाचताना त्यांचा चेहरा खूपच सिरीयस असायचा. त्या चुळबूळही फार करायच्या. त्यावरून मला कळत होते की झवाझवीच्या त्या कथा वाचून कविता मॅडम उत्तेजित होत होत्या.

एकदा आम्ही एकांतात असताना मी त्यांना विचारले,

“काय, मॅडम. कश्या वाटतात त्या पुस्तकातल्या कथा?”

“एकदम इंटरेस्टींग. कुठून आणतो तू ही पुस्तक?”

“आहे एक बुक स्टॉल. गुप्त जागी.”

“मग तू ही पुस्तक विकत घेतो तेथून?”

“नाही. भाड्याने आणतो. लायब्ररी सारखी सिस्टीम आहे तेथे. पन्नास रुपये डिपॉजीट आणि प्रत्येक पुस्तक नेते वेळी पाच रुपये चार्ज.”

“मग कोणी बघत नाही तुला असली पुस्तक तेथून घेताना? तुला लाज नाही वाटत असली पुस्तक आणताना?” मॅडमने कुतुहलाने विचारले.

“तिथे बरेच जण येतात. पण ओळखीचे कोणी नसते. आणि सगळेच ही पुस्तक वाचतात मग लाजायचे काय त्यात.” मी हसत म्हटले.

“काय भाषा वापरतात त्या पुस्तकात! इतके घाणेरडे आणि गलीच्छ शब्द मी सहसा वाचले नव्हते.”

“अहो तीच तर खरी मजा आहे. तसले शब्द वाचूनच तर उत्तेजित व्हायला होते. तोच तर या पुस्तकांचा उद्देश आहे. हो की नाही?” मी मॅडमला डोळा मारत म्हटले.

“हं. ही गोष्ट खरी आहे म्हणा. फार उत्तेजित व्हायला होत वाचताना.” कविता मॅडमने प्रांजळपणे कबूल केले.

“ते मला माहीत आहे हो, मॅडम. तुम्हाला मी वाचताना मार्क केले आहे गुपचूप.” मी मिश्कीलपणे त्यांना म्हणालो.

“शी! नालायक. गुपचूप काय बघतोस मला.” मॅडमने लटकेपणे मला दटावत म्हटले.

“बर बाबा. पुढच्या वेळेपासून गुपचूप बघणार नाही. सरळ सरळ समोर येऊन बघेन.”

“तू तर बेशरमच आहे. तेव्हा करशील तसे.”

“हा! हा! हा!” त्यावर मी नुसता हसलो.

“पण, सागर. त्या पुस्तकातल्या तू सगळ्या कथा वाचतोस?” मॅडमने मल प्रश्न केला.

“हो! अगदी पहिल्या शब्दापासून ते शेवटच्या शब्दापर्यंत.” मी अभिमानाने म्हटलं.

“शी! मी नाही वाचत सगळ्या कथा.”

“काहो, मॅडम? आवडत नाही का?”

“का काय. इतर कथा ठिक आहेत. पण नात्यातील व्यक्तींचा संभोग म्हणजे काहीतरीच. इतर सगळी नाती पण ठिक आहेत पण आई-मुलगा, बहिण-भाऊ आणि बाप-मुलगी ही नाती म्हणजे अतीच झाले. प्रत्यक्षात असल्या नात्यांमध्ये असे काही घडू शकतच नाही.”

“अहो, मॅडम. तिकडे युरोप, अमेरीकेत असे घडते. आणि आपल्या इकडेही कधी कधी वाचण्यात येत. असे काहीतरी घडले की. हे बघा, मॅडम. आता त्या कथा लिहिणारे लेखक आपल्यासारखी माणसेच असतात. आणि ते कदाचीत त्यांच्या अनुभवावरून लिहीत असतील.”

“छे! मला नाही खर वाटत. असे जवळच्या नात्यातल्या व्यक्तींमध्ये संभोग शक्यच नाही. तू सांग, सागर. त्यातील बहिण-भावाची संभोग कथा वाचून तुझ्या मनात कधी तुझ्या बहिणीचा विचार आला का?”

मॅडमने मला बिनधास्त प्रश्न केला. आणि इथे माझी गोची झाली! खरे सांगायचे म्हणजे तसल्या पुस्तकातील बहीण-भावाच्या कथा वाचताना माझ्या मनात बऱ्याचदा माझ्या बहिणीबद्दल विचार आला होता. पण मी ते कविता मॅडमला सांगू शकत नव्हतो.

जर मी त्यांना खरे सांगितले तर त्या मला पापी वगैरे समजतील आणि त्याने माझी त्यांच्याशी झालेली जवळीक कदाचीत तुटेल. तेव्हा तसे होवू नये म्हणून मी त्यांना खोटेच सांगितले.

“नाही, मॅडम. माझ्या मनात माझ्या बहिणीचा विचार कधी आला नाही. पण जस्ट एक मजा म्हणून मी त्या कथा वाचतो. आणि मॅडम. ह्या कथा फक्त मनोरंजना करीता असतात. वाचायच्या. मजा घ्यायची आणि विसरून जायच्या. एवढा कोण सिरीयसली त्यावर विचार करतोय.”

“हां. हे अगदी बरोबर आहे.” असे म्हणत मॅडम हसल्या.

मग त्या नंतर मी कविता मॅडमला अशी चावट कथांची पुस्तक, नग्न मुलींची मॅगझीन, झवाझवीच्या फोटोंची मॅगझीन रेग्युलरली दाखवू लागलो. कित्येकदा तसली फोटोंची मॅगझीन आम्ही एकत्रच बघत असू.

आता तर मी आणि मॅडम लंड, पुच्ची वगैरे शब्द सुद्धा वापरायला लागलो होतो. मॅडमच्या तोंडून ते शब्द ऐकले की मी खूप उत्तेजित व्हायचो. त्यांच्या बरोबर अश्लील भाषेत बोलल्यानंतर मी कामवेडा व्हायचो आणि नंतर टॉयलेटमध्ये जाऊन मूठ मारून यायचो.

कित्येकदा मी टॉयलेटला जाऊन आलो की मॅडम माझ्याकडे बघून हसायच्या पण मला त्याचे काही वाटायचे नाही आणि मीही हसायचो.

कधी कधी आम्ही मॅगझीन बघायचो नाही की अश्लील कथांची पुस्तक वाचायचो नाही, म्हणजे ऑफीसमधे इतर कोणी असतील तेव्हाच्या वेळी. आणि अश्यावेळी मी टॉयलेटला जाऊन आलो तरी मॅडम माझ्याकडे बघून गुपचूप हसायच्या.

मीपण त्यांच्याकडे बघून हसायचो की त्यांना काय समजायचे ते समजू दे. याबद्दल त्या मला काही बोलल्या तर त्यांना काय उत्तर द्यायचे हेही मी ठरवले होते. आणि त्यांनी मला एकदा छेडलेच.

“काय सागर. आजकाल तू टॉयलेटमध्ये बऱ्याचदा जातोस. हातगाडी जोरात का?” त्यांनी मिश्कीलपणे हसत मला प्रश्न केला.

“मॅडम. प्रत्येकवेळी मी टॉयलेटमध्ये जातो तेव्हा जरूरी नाही की हातगाडी करायला जातो. आणि तुम्हाला जर तसेच वाटत असेल तर. हो! मी प्रत्येकवेळी हातगाडी करतो.” मी हसत त्यांना प्रत्युत्तर दिले.

“अच्छा. पण एक गोष्ट सांग. तू तसल्या कथा वाचतोस किंवा तसले मॅगझीन बघतोस तेव्हा उत्तेजित होतो हे मी समजू शकते पण इतर वेळी कशाने उत्तेजित होतोस?” त्यांनी मला चावट स्वरात विचारले.

“अहो मॅडम. तुमच्यासारखे मुर्तीमंत मॅगझीन माझ्या जवळपास असते. मग मी उत्तेजित होणार नाही तर काय?” मी पण त्यांना तश्याच चावट स्वरात उत्तर दिले.

“इश्श! मी काय मॅगझीन आहे का?” मॅडमने लाजून म्हटले पण त्यांना माझ्या उत्तरातील गोम कळली नाही.

“शब्दश: अर्थ घेवू नका मॅगझीन शब्दाचा. मला म्हणायचेय की त्या मॅगझीनमधील मुलीं बघून मी जसा उत्तेजित होतो तसा तुम्हाला बघून पण उत्तेजित होतो.” मी हसत हसत त्यांना म्हणालो.

“काहीतरीच काय, सागर. त्या मुलीं नग्न असतात. मी काय तशी असते? अंगभर साडी असते माझ्या अंगावर.”

“अहो, मॅडम. आता तुम्हाला काय सांगू? अंगभर साडीत तुम्ही इतक्या सेक्सी दिसता की त्या पुर्ण नग्न मुलीं बघून पण इतकी उत्तेजना वाटत नाही.”

“चल, चावट कुठला!” असे म्हणत मॅडम लाजल्या.

हीच गोष्ट मी तीन चार महिन्यापुर्वी कविता मॅडमला बोललो असतो तर त्या माझ्यावर वैतागल्या असत्या.

पण आता आमच्यात इतकी जवळीक झाली होती की अश्या वाक्यांचा मॅडमला राग तर यायचा नाही उलट त्या लाजेने चूर चूर व्हायच्या. दिवसेन दिवस आमचे संबंध एका वेगळ्या लेवलला पोहचत होते.

कविता मॅडमची एक सवय होती. आपल्या कामात असताना, आम्ही गप्पा मारत बसलेलो असताना किंवा आम्ही जेवत असताना त्या आपल्या पदराआड हात नेवून काहीतरी करायच्या. मी बऱ्याचदा ते मार्क केले होते कारण त्या माझ्या समोर असताना जर त्यांनी तसे केले तर पटकन माझी नजर त्यांच्या हाताकडे जायची.

त्या तसे का करतात हे त्यांना एकदा विचारावे असे मला नेहमी वाटायचे पण माझ्याच्याने कधी धाडस झाले नाही. पण आता आमच्यात जवळीक झाली होती तेव्हा मी एक दिवस त्यांना विचारलेच,

“मॅडम. तुम्ही नेहमी असा पदराआड हात नेवून काय करता?”

“काही नाही रे. माझ्या ब्लाऊजच्या कडेमध्ये बोट घालून फिरवते.”

“ब्लाऊजच्या कडेत? का?” मी कुतुहलाने विचारले.

“ब्लाऊजच्या म्हणजे ब्लाऊजच्या आतील ब्रेसीयरच्या पट्टीत.”

“पण का?”

“अरे. माझी ब्रेसीयर घट्ट असते. मग त्याची खालची पट्टी अंगाला रुतते. म्हणून मी पट्टीखाली बोट घालून फिरवते. मग मला बर वाटत.”

“पण मग तुम्ही ब्रेसीयर थोडी लूज का नाही ठेवत. आय मीन. त्याला दोने तीन हूक असतात ना. म्हणून.”

“बरीच माहीती आहे हा तुला. कोणाची ब्रेसीयर पाहिलीस?” मॅडमने मला डोळा मारत मिश्कीलपणे विचारले.

“कोणाची बघणार. माझ्या बहिणीची.”

“शी! मला वाटलं कोणी गर्लफ्रेंड वगैरे आहे की काय.”

“गर्लफ्रेंड असली असती तर तुम्हाला सांगितलं असता ना, मॅडम. त्या बाबतीत मी कम-नशीबी आहे.”

“बर पण बहिणीची ब्रेसीयर कशासाठी पाहतोस?” मॅडमने खोचकपणे प्रश्न विचारला.

“अहो पाहिली म्हणजे. घरी कधी कधी कपड्यात असते. तेव्हा इतर कपड्याबरोबर दिसते. बाकी काही नाही.” मी त्यांची शंका दूर केली.

“अक्च्युअली. माझा साईज दोन हूकच्या मधला पडतो त्यामुळे पुढचा हूक लावला तर ब्रा लूज वाटते आणि मागचा हूक लावला तर घट्ट वाटते.”

“मग एक काम करत जा, मॅडम. हूक लावतच जाऊ नका.” मी चावटपणे बोललो.

“नालायका! काहीही बोलतोस.”

“अहो. मला म्हणायचेय की. येथे आपण एकटे असताना हूक काढून ठेवत जा.”

“इश्श! हूक नाही लावला तर लूज लूज वाटेल ना. म्हणजे ब्राच्या पट्ट्या बाहेर येतील ना पाठीमागून.”

“मग काय झाल?”

“काहीतरीच काय. असे कसे पट्टे लोंबकळत ठेवणार?”

“कोणाला दिसणार आहेत? मलाच ना. मला काही वाटणार नाही त्याच.” मी त्यांना आश्वासीत करत म्हटलं.

“अरे. पण कोणी आल तर पटकन?” मॅडमने डोळे मोठे करत त्यांची शंका व्यक्त केली.

“आल तर काय? पटकन लावून टाकायचा हूक.”

“वा वा. इतक सोप नाही ते. ब्रा चा मागचा हूक लावायला काय कराव लागत हे माहीत आहे का तुला?”

“काय कराव लागत? जरा माझे पण ज्ञान वाढवा.” मी हसून म्हणालो.

“अरे. प्रथम हूक पुढे घेवून लावावा लागतो. आणि मग ब्रा फिरवून हूक मागे घ्यावा लागतो. आणि मग शोल्डर स्ट्रॅपमध्ये हात घालून ब्रा व्यवस्थित बसवावी लागते. कळल?”

“कळल. पण एवढ सगळ करायची काय गरज आहे. सरळ हात मागे घेवून हूक नाही का लावू शकत तुम्ही?”

“नाही ना. हात मागे घेवून तसे हूक लावायला खूप डिफीकल्ट जाते. जोपर्यंत कोणी हूक लावायला मदत केली तर.”

“अरे वा! मग मी आहे ना. मदत करायला.” असे म्हणत मी मॅडमला डोळा मारला.

“चल! चावट कुठला.”

“चावट काय. माझी काही हरकत नाही तुम्हाला मदत करायची. बघा विचार करा.” मी हसत हसत म्हणालो.

“उंहं. तुला काय. तू तर एका पायावर तयार आहेस. मदत करायला. पण मीही बेशरम होवू तुझ्याबरोबर?” त्यांनी उगाचच डोळे मोठे करत म्हटले.

“आता ह्यात काय बेशरमपणा, मॅडम.”

कविता मॅडमनी मला पुढे काही बोलू दिले नाही आणि तो विषय तेवढ्यात संपला.

कविता मॅडम भाग : २६

मा‍झ्या कडक लंडाला त्यांच्या हाताचा स्पर्श झाल्याबरोबर त्यांच्या अंगातून एक गोड शिरशिरी गेली आणि त्यांचे अंग कंप पावले! मी त्यांच्या कानाच्या पळीला आपली जीभ लावली. त्यांना गुदगुल्या झाल्या आणि त्यांना आपली मान आकसली. पण त्यांनी डोळे काही उघडले नाही. मी पुन्हा हळूच...

कविता मॅडम भाग : २५

थोडा वेळ आम्ही उत्कटपणे किसींग करत राहिलो. माझा हात त्यांच्या अंगावरून फिरत होता. पण मी तो वासनेने फिरवत नव्हतो तर प्रेमाने त्यांना गोंजारत होतो. त्यांना पण ते कळत होते आणि त्यामुळे त्या मा‍झ्या मिठीत सुखावत होत्या. साधारण दहा मिनिटे तसे एकमेकांना बिलगून बसल्यावर मी...

कविता मॅडम भाग : २४

थोडे पुढे चालत गेल्यावर आम्ही झाडीतून बाहेर आलो आणि समोर अथांग सागर पसरला होता. मग आम्ही चालत चालत पाण्याच्या जवळ गेलो. वाळूतून अनवाणी चालताना पायाला एक वेगळेच सेंसेशन होत होते आणि त्याने आम्हाला मजा वाटली. जेव्हा आम्ही पाण्यात पाय ठेवले तेव्हा आधी पाण्याच्या थंड...

कविता मॅडम भाग : २३

मला त्यांची किव आली आणि मी त्यांचे थोडे सांत्वन केले. मला थोडे हायसे वाटले की जास्त काही सिरीयस झाले नव्हते. ह्या घटनेने मॅडम उदास होत्या जरूर पण त्यांचा मूड बदलायला जास्त कष्ट पडणार नव्हते हे मी जाणले! चहा पिता पिता मी त्यांना थोडे समजाऊन सांगीतले आणि इतके मनाला...

कविता मॅडम भाग : २२

वाऊ! व्हाट अ सुख यार! मी त्यांच्या डोक्यावर हात ठेवून त्यांचे तोंड मा‍झ्या लंडावर दाबू लागलो. त्या तोंड मागे-पुढे करत माझा लंड चोखत होत्या. मग मी त्यांना थांबायला सांगीतले आणि मी त्यांच्या चेअरच्या पुढे घुसलो व साहेबांच्या टेबलवर पाय खाली सोडून बसलो. मग त्यांनी चेअर...

कविता मॅडम भाग : २१

मा‍झ्या मनात मी कल्पना करू लागलो की कविता मॅडमच्या ह्या ऊबदार बुळबूळीत पुच्चीत माझी बोटे नाही तर माझा लंड आत-बाहेर होतोय. मी जोर लावून त्यांची ही पुच्ची झवतोय. त्याची ही मुलायम पुच्ची मा‍झ्या लंडावर वर-खाली होतेय. त्या विचाराने मी बेभान व्हायला लागलो. माझी कंबर जरा...

कविता मॅडम भाग : २०

जेव्हा त्यांची कामतृप्ती झाली तेव्हा मी वर झालो. त्यांना जराही उसंत न देता मी त्यांच्या अंगावर पडलो आणि माझे तोंड मी त्यांच्या ब्रेसीयमधील उभारावर ठेवले. आळीपाळीने त्यांचा एक उभार चोखत मी दुसरा उभार हाताने दाबू लागलो. माझा लंड कडक झाला होता आणि मी त्यांच्या पुच्चीच्या...

कविता मॅडम भाग : १९

कविता मॅडमनी मा‍झ्या शेवटच्या वाक्याकडे लक्ष दिले नाही आणि त्या पटकन उठल्या. मग त्यांनी जाऊन हात वगैरे धुतले आणि मग त्या रिसेप्शन एरियामध्ये झोपायला गेल्या. मी माझा व त्यांचा डबा उचलला आणि पॅन्ट्री एरियात येऊन वॉश बेसीनमध्ये धुतला. मग मी टॉयलेटला जाऊन फ्रेश वगैरे होऊन...

कविता मॅडम भाग : १८

मी ऑफिसला आलो. कविता मॅडम एव्हाना ऑफीसमध्ये पोहचल्या असणार ह्याची मला खात्री होती. बेल मारल्यावर मला वाटले प्युन येऊन दरवाजा उघडेल पण दरवाजा उघडला तर कविता मॅडम होत्या. मी आत शिरलो आणि दरवाजा लावून घेतला. त्या दरवाजा उघडून चालायला लागल्या होत्या आणि मी त्यांच्या मागे...

कविता मॅडम भाग : १७

आता स्क्रिनवर तो सीन आला ज्यात अनील माधुरीचा फोटो बघायला लागतो. त्या नंतर माधुरीचे ते फेमस ‘धक धक’ गाणे चालू होणार होते. मी पटकन कविता मॅडमच्या कानाकडे झुकलो आणि हळूच म्हणालो, “ओह मॅडम. बघा बघा. आता धक धक गाणे चालू होईल. बघा माधुरी किती सेक्सी दिसते.” मी श्वास रोखून...

कविता मॅडम भाग : १६

त्यावर कविता मॅडम काही बोलल्या नाहीत. बहुतेक त्या पुढील बाजूला मी म्हटले त्या त्या ठिकाणी बघत होत्या. त्यांनी हळुच मान वळवून उजवीकडे पाहिले. मग चोरटेपणे मान अजून वळवून उजवीकडे वरच्या बाजुला पाहिले आणि मग पटकन त्या मला चिकटत पुन्हा माझ्या कानात हळूच म्हणाला, “बाप रे....

कविता मॅडम भाग : १५

“नाही हो, मॅडम. आपण एकत्र नाही जायचे. आधी मी अकराला जाईन काहितरी कारण सांगून. तुम्ही अकरा वीसला निघा मागून. दहा मिनीटात पोहचाल थिएटरवर. त्याला कळणारच नाही की आपण एकत्र आहोत ते.” “अरे पण साहेबांचा फोन आला तर तो काय सांगणार? आपण दोघे कुठे गेलो आहोत त्याबद्दल.” माझ्या...

कविता मॅडम भाग : १४

दुसरा दिवस असाच धावपळीत गेला. आम्हाला त्या दिवशी काही एकांत मिळाला नाही. साहेब पण नेमके पुर्ण वेळ ऑफीसमध्ये होते. तेव्हा आम्हाला काही करायला मिळालेच नाही. पण येता-जाता मिळेल तसा मी कविता मॅडमला चोरटा स्पर्श करतो होतो. एकदा दोनदा त्या माझ्या सेक्शनमध्ये आल्या तेव्हा मी...

कविता मॅडम भाग : १३

कविता मॅडम पाठमोर्‍या मा‍झ्या मांडीवर बसल्या होता आणि मी त्यांच्या बगलेतून हात घालून त्यांना पकडून त्यांचे दोन्ही उभार दाबत होतो. मा‍झ्या कडक लंडावर त्यांचे नितंब रुतले होते आणि त्यांच्या नितंबाच्या उबदार स्पर्शाने माझा लंड पाणी पाणी होत होता. त्या हुंकारत, हालचाल करत...

कविता मॅडम भाग : १२

पुन्हा माझा थोडा हिरमोड झाला आणि मी किंचित त्रासिकपणे कविता मॅडमकडे पाहीले. त्यांनी पण माझ्याकडे पाहीले. त्यांच्या डोळ्यात एक्साईटमेंट होती पण त्याचबरोबर थोडी अगतिकता होती. कदाचित त्यांचे शरीर त्यांना सांगत असावे की पुढे जावे पण त्यांचे मन त्यांना रोखत असावे. मी विचार...

कविता मॅडम भाग : ११

मा‍झ्या त्या भावनेने ओथंबलेल्या शब्दांनी त्या सिरिअस झाल्या आणि त्यांच्या डोळ्यात पाणी तरळले! मग आपल्या हाताच्या ओंजळीत त्यांनी आपला चेहरा झाकला आणि त्या रडायला लागल्या. काय करावे ते मला समजेना! त्या पटकन रडतील ह्याची मी अपेक्षा केली नव्हती. आता त्यांचे सांत्वन कसे...

कविता मॅडम भाग : १०

खरे तर आमच्यात हे सेक्स्युअल टेंशन बऱ्याच काळापासून तयार झाले होते. फक्त कोणीतरी सुरुवात करायची गरज होती. एक ठिणगी पडायचा अवकाश आणि आग भडकणार होती. त्याला मुहूर्त आत्ता मिळाला होता. ठिणगी पडली होती आणि आग भडकली होती. माझा मोकळा हात नकळत कविता मॅडमच्या छातीच्या उभारावर...

कविता मॅडम भाग : ९

मग बरेच दिवस त्या विषयावर काही बोलणे झाले नाही. नंतर एक दिवस आम्ही असेच बोलत बसलो होतो तेव्हा कविता मॅडम सारखा आपल्या पदराआड हात नेवू लागल्या. माझ्यापण ते खास करून लक्षात आले तेव्हा मी त्यांना म्हटले, “काय मॅडम. आज तुमचा हात जरा जास्तच पदराआड जातोय.” “हो! काल एक नवीन...

कविता मॅडम भाग : ७

खरे तर चावट कथांचे एक हिंदी पुस्तक व एक पेंटहाऊस मॅगेझीन त्यावेळी माझ्याकडे होते. घरात तर असली पुस्तक ठेवता येत नव्हती तेव्हा ऑफीसमध्ये माझ्या ड्राईंग बोर्डच्या टेबलाखाली एक गुप्त फट होती, जेथे मी ती लपवून ठेवत होतो. जेव्हा मला एकांत मिळेल तेव्हा मी ड्राफ्टींग...

कविता मॅडम भाग : ६

नंतर एकदा आम्ही चोकोबार आणून खात बसलो होतो. कविता मॅडम चोकोबार खात होत्या आणि मी नेहमी प्रमाणे त्यांच्या तोंडाकडे बघत माझ्या स्वप्न कल्पना करत होतो. अचानक मला त्या दिवशीचा विषय आठवल! त्यावरून पुन्हा मॅडमची मस्करी करावी असे मी ठरवले. पण माझ्या हातात चोकोबार होता तेव्हा...

कविता मॅडम भाग : ५

एकदा आम्ही असेच बॉसच्या केबीनमध्ये बसून गप्पा मारत होतो. कविता मॅडम बॉसच्या चेअरवर बसल्या होत्या आणि मी त्यांच्या समोर विजीटर चेअरवर बसलो होतो. बाजूलाच लांबलचक खिडकी होती आणि बसल्या जागेवरून आम्हा दोघांनाही बाहेरची रहदारी दिसत होती. बाहेरून जाणाऱ्या येणाऱ्या...

कविता मॅडम भाग : ४

सुनील गेल्यानंतर साधारण दोन तीन महिन्यानंतर ऑफीसचे वातावरण पुन्हा पहिल्यासारखे खेळीमेळीचे झाले. फरक एवढाच होता की आधी सुनील आमच्याबरोबर असायचा पण आता फक्त मी आणि कविता मॅडमच होतो. नवीन प्युन मुलं आमच्यात कधी मिक्स झालेच नाही. तसे पण ते नवीन असल्यामुळे त्यांच्यासमोर...

कविता मॅडम भाग : ३

दुपारच्या वेळी चान्स मिळाला की आम्हाला एक डुलकी घ्यायची सवय होती. शक्यतो आम्ही आमच्या जागेवरच हाताची घडी करून त्यावर मान टेकवून थोडा वेळ झोपायचो. पण तसे झोपणे जास्त कंर्फटेबल नव्हते तेव्हा बाहेर वेटींगच्या सोफ्यावर कधी अधी आम्ही झोपायचो. वेटींगच्या ३ सीटर सोफ्याला...

कविता मॅडम भाग : २

कविता मॅडमची एक सवय होती. वेटींग एरीयात आम्ही गप्पा मारत किंवा काही खात बसलेलो असलो की बऱ्याचदा त्या रिकाम्या रिसेप्शन टेबलवर चक्क मांडी घालून बसत असत. आम्ही बाजूला सोफ्यावर बसलेलो असे आणि मॅडम आमच्या समोर टेबलवर मांडी घालून बसलेल्या असत. कित्येकदा त्या बसत असताना...

कविता मॅडम

त्या वेळी मी नुकतेच सिव्हील इंजिनीअरींग पूर्ण केले होते आणि एका छोट्या कंपनीमध्ये ज्युनीअर इंजिनीअर म्हणून काम करायला लागलो होतो. आमची कंपनी छोटी म्हणजे अगदीच छोटी होती, बॉस धरून इन-मीन ५ माणसे. बॉस पर्सनली सगळे प्रोजेक्ट हॅन्डल करत होते आणि त्यांना एक सिनीअर इंजिनीअर...

error: नका ना दाजी असं छळू!!