तिची वेणी भाग : १७

काही क्षण तिच्या नितंबाशी आणि योनिशी असे खेळल्यावर त्याने तिचा डावा पाय पकडला आणि वर केला. मग तिच्या पायाखालून त्याने आपले डोके तिच्या जांघेमध्ये खुपसले. आपले अंग सरकवून त्याने तिच्या पायामध्ये आणले.

आता अजितचे डोके तिच्या दोन्ही मांड्यांमध्ये तिच्या जांघेत होते. वर पाहिले तर त्याला तिची योनी डायरेक्ट दिसत होती. अर्थात! तिची योनी दाट कुरळ्या केसांनी झाकलेली होती पण तिचा दाणा आणी पटलाचा काही भाग त्यातून दिसत होता.

त्याने तिची कंबर पकडून तिची योनी खाली स्वत:च्या तोंडावर आणली. तो काय करतोय हे काजलच्या चांगलेच लक्षात आले होते तेव्हा उत्साहाने ती त्याला साथ देत पटकन खाली झाली.

जसे अजितच्या तोंडाचा स्पर्श तिच्या योनिला झाला तसे तिने एक चित्कार सोडला आणि आपले अंग त्याच्या अंगावर ढिल्ले सोडले. ती जवळ जवळ त्याच्या अंगावर आता उलटी झोपली होती.

काजलचे लांब केस तिच्या डोक्यावरून तिच्या खांद्यावर आणि खांद्यावरून त्या दोघांच्या अंगामध्ये विसावले होते. तेव्हा त्या दोघांच्या अंगामध्ये एक रेशमी कपडा पसरल्यासारखा अजितला भास होत होता.

तिच्या छातीच्या उभारावरील ताठलेले निप्पल अजितच्या पोटावर खुपत होते आणि दबत होते. तिच्या मुलायम पाठीवर हात फिरवत तो तिची योनी चोखायला लागला आणि ती आपले तोंड वरखाली करत करत त्याचा लंड चोखायला लागली.

अजित खाली आणि काजल वर अश्या सिक्स्टी-नाईन पोझमध्ये ते दोघेही एकमेकांना चोखत होते. तिची योनी चोखता चोखता अजित तिच्या पाठीवरून हात फिरवत होता तर तिच्या नितंबावरून हात फिरवत होता. काजल पण त्याचा लंड आवडीने चोखत होती आणि आपल्या एका हाताने त्याच्या गोट्या कुरवाळत होती.

सिक्स्टी-नाईन पद्धतीने अशी चोखाचोखी करायची काजलची ही पहिली वेळ होती तेव्हा तिची काम वासना लवकरच कामतृप्तीच्या शिखरावर पोहचली. तिच्या तोंडातील चित्कार वाढत गेले आणि तिच्या तोंडात अजितचा लंड असल्याने फक्त ‘हुंऽऽऽऽ हुंऽऽऽऽ’ असे हुंकार बाहेर पडू लागले.

तिची कंबर हलत होती आणि ती उत्तेजनेने थरथरत होती. शेवटी एक घुसमटलेली किंचाळी मारत ती झडायला लागली. त्वेषाने कंबर हलवत काजल आपल्या भावाच्या तोंडावर झडत राहिली. खरे तर तिचे झडणे इतके तीव्र होते की तिच्या अंगाला चांगलेच झटके बसत होते.

पण अजितने तिची कंबर पकडून तिला जखडून धरले होते तेव्हा तिची योनी त्याच्या तोंडावरच राहिली होती आणि तिच्या झडण्याची तीव्रता अजून वाढवत होती. कंबर हलवून हलवून काजल पूर्ण झडली तेव्हाच ती शांत झाली. तिने कंबर हलवणे बंद केले तेव्हाच अजितने तिच्या योनिवरून तोंड बाजूला केले आणि एक दीर्घ श्वास घेतला.

अजितने काजलची कामतृप्ती केली होती तेव्हा त्याने आता स्वत:च्या कामतृप्तीवर लक्ष केंद्रीत केले. तो खालून वर धक्के मारत काजलच्या तोंडात लंड घालू लागला. ती आपले तोंड लंडावर वरखाली करत तर होतीच आणि वर त्यात आता तो पण धक्के मारत होता. झालेच तर तो तिचे नितंब वर कुस्करत होता तर मध्येच खाली हात आणून तिच्या छातीचा उभार दाबत होता.

तिच्या सगळ्या अंगावर त्याच्या हाताचा मुक्त संचार होता आणि तिचे अंग चोंबाळून तो भलताच चेकाळत होता. जेव्हा त्याला लंडातले प्रेशर असह्य झाले तेव्हा त्याने लंडावरील कंट्रोल सोडून दिला. त्याचा लंड गळायला लागला.

काजलला त्याची कल्पना होती पण तिने आपले तोंड त्याच्या लंडावरून बाजूला घेतले नाही आणि अजित तिच्या तोंडात गळत राहला. वीर्याच्या काही पिचकऱ्या तिच्या तोंडात त्याने सोडल्या आणि तो गळतच राहला.

कंबर हलवून हलवून त्याने आपला पूर्ण लंड आपल्या बहि‍णीच्या तोंडात गाळला. तिचे तोंड वर असल्याने आणि सगळे वीर्य तिच्या तोंडात मावत नसल्याने ते त्याच्या लंडावरून खाली ओघळत होते. तिचे तोंड लंडावर वरखाली होत असताना त्याच्या लंडावर गळणारे वीर्य तिच्या तोंडात पुन्हा येत होते आणि खाली वहात होते.

शेवटी त्याचा लंड पूर्ण गळला आणि तो शांत झाला. त्याचा लंड मलूल पडला तेव्हा तिने आपले तोंड वर घेतले. त्याच्या अंगावरून ती बाजूला झाली आणि त्याच्याकडे तोंड करून गुडघ्यावर बसली. जेव्हा अजितने तिच्याकडे पाहिले तेव्हा तो गळलेला असूनही त्याच्या लंडाने एक आचका दिला!

काजलचे ओठ अजितच्या वीर्याने बरबटले होते तिच्या केसांच्या काही बटा तिच्या चेहर्‍यावर विखुरल्या होत्या. खांद्यावरून तिचे लांबलचक केस पुढे आले होते आणि तिच्या अंगावर पसरले होते.

त्या केसांमधून तिच्या छातीचे दोन्ही उभार बाहेर डोकावत होते. खाली तिच्या जांघेमध्ये केसांचे जंजाळ लक्ष वेधून घेत होते. आपल्या बहि‍णीची ती अवस्था पाहून त्याला ती प्रचंड मादक आणि सेक्सी वाटली!

त्याला असे वाटले की तिला तशीच खाली पाडावी आणि तिला झव झव झवावी. गळलेला असूनही त्याचा लंड पुन्हा ताठ व्हायला लागला. पण कदाचित ती पुढच्या राऊंडला तयार नसावी म्हणून त्याला पुढे काही लगेच करायचा विचार सोडून द्यावा लागत होता.

काजल बेडवरून उठली आणि खाली उतरली. ती त्याच्या रूममधील बाथरूममध्ये निघून गेली आणि अजित डोळे मिटून पडून राहला. ती गेल्यामुळे अजितला थोडी उसंत मिळाली आणि तो निपचित पडून राहून विश्रांती घेऊ लागला.

साधारण दहा मिनिटांनी काजल फ्रेश होऊन बाहेर आली. मग अजित उठला आणि बाथरूममध्ये गेला. तो पण लघवी वगैरे करून तोंड वगैरे धुवून फ्रेश झाला आणि बाहेर आला. काजल त्याच्या बेडवर पडली होती. तो जाऊन तिच्या जवळ झोपला आणि त्याने तिला मिठीत घेतले. थोडा वेळ दोघेही एकमेकांच्या मिठीत पडून राहले.

नंतर मग अजितची काम वासना पुन्हा चाळवली आणि तो आपल्या बहि‍णीच्या ओठांचे चुंबन घ्यायला लागला. तिची छाती आणि नितंब दाबत तो तिच्या अंगाला झोंबायला लागला. काजल त्याला म्हणाली की तिला एका कामासाठी आता बाहेर जायचे आहे तेव्हा आजचे सेशन आता आपण येथेच संपवूया. त्याने तिला अजून एकदा तिचा लंड चोखायची विनंती केली.

तिने क्षणभर विचार केला आणि ती त्याला तयार झाली. मग काजलने पुन्हा एकदा अजितचा लंड चोखून त्याला सुख दिले. ह्या वेळी काजल त्याचा लंड चोखत होती तेव्हा तो तिच्या योनित दोन बोटे घालून आतबाहेर करत होता. तिच्या योनित आपली बोटे नाही तर आपला तो लंड आहे, अशी तो कल्पना करत होता.

पुन्हा एकदा अजित तिच्या तोंडात तीव्रपण झडला आणि आपले वीर्य त्याने तिला गिळायला लावले. नंतर मग काजल उठली आणि त्याला ‘बाय’ करून त्याच्या रूममधून निघून गेली. अजित आपल्या बेडवर झोपून पडून राहला आणि ग्लानिमध्ये त्याचा डोळा लागला.

त्या दिवशी नंतर काजल आपल्या कामासाठी बाहेर निघून गेली आणि अजितही आपल्या कामासाठी निघून गेला. संध्याकाळी लवकर घरी यायचे मनात असूनही तो येऊ शकला नाही आणि त्याला घरी परत यायला उशीर झाला.

तो घरी आला तेव्हा त्याची आई ऑलरेडी आलेली होती. त्या दोघांचाही त्याने खरे तर हिरमोड झाला कारण कोणी यायच्या आधी त्या दोघांना एकमेकांबरोबर अजून काही मजा करायची होती. पण त्यांची ती संधी हुकली होती.

बरे नंतरचे दोन दिवस शनिवार रविवार विकएंड असल्याने त्यांना काही करायला मिळणार नव्हते कारण त्यांचे आई वडील घरात असणार होते. तेव्हा निव्वळ एकमेकांकडे चोरून पाहून, चोरटे स्पर्श करून त्यांना समाधान मानावे लागत होते.

दुसर्‍या दिवशी शनिवारी ते सगळे घरात असताना त्यांच्या आई वडि‍लांनी त्यांना आठवण करून दिली की दुसर्‍या दिवशी म्हणजे रविवारी त्या सगळ्यांना त्यांच्या एका नातेवाईकाच्या लग्नाला हडपसरला जायचे आहे. ते काजलच्या लक्षात होते की नाही ते तिलाच माहीत पण अजित ते विसरला होता.

आपल्या बहिणीबद्दलच्या कामुक विचारात आणि तिच्याबरोबर चोरटी मजा करण्यात तो इतका मशगूल होता की विकएंडचा प्रोग्राम तो साफ विसरून गेला होता. त्याला खरे तर ह्या लग्नाला जायचा काहीच इंटरेस्ट नव्हता. पण त्याचे आई वडील त्याला सक्तीने ह्या लग्नाला घेऊन जाणार होते.

एक तर खूप वर्षानी त्याला त्यांच्या कोणा नातेवाईकाचे लग्न अटेंड करायला मिळणार होते व सगळ्या नातेवाईकांना त्याला भेटता येणार होते. म्हणून ते त्याला जबरदस्तीने लग्नाला घेऊन जाणार होते.

दुसरे असे की ह्या लग्नात त्यांच्या आई वडिलांना काजलसाठी २/३ स्थळ बघायला मिळणार होती. तेव्हा त्यांना काजलला सुद्धा सक्तीने ह्या लग्नाला घेऊन जायचे होते.

काजलला खरे एवढ्यात लग्न करायचे नव्हते आणि जेव्हा जेव्हा तिला एखादे स्थळ बघायची गोष्ट यायची तेव्हा तेव्हा ती विरोध करायची. पण आता तिच्या आई वडीलांना जास्त चालढकल करता येणार नव्हती तेव्हा काजलच्या मनाविरूद्ध ते तिला स्थळ बघण्यासाठी ह्या लग्नाला घेऊन जाणार होते.

जेव्हा अजित आणि काजलला त्यांच्या रूममध्ये एकांतात बोलायला मिळाले तेव्हा त्यांनी उद्याच्या लग्नाला जाण्याबाबत चर्चा केली. काजलला नाहीच जायचे होते पण तिला जाण्यावाचून गत्यंतर नव्हते.

तेव्हा अजितने तिला समजावून सांगितले की ‘डोंट वरी! मी तुझ्या बरोबर आहे. आपण उद्या काहीतरी करू जेणे करून स्थळ बघण्याचा प्रोग्राम टाळता येईल!’ अजितने तसे म्हटले म्हणजे तो नक्कीच काहीतरी करेल, असा विश्वास काजलला वाटला आणि ती निर्धास्त झाली!

दुसर्‍या दिवशी सकाळी सगळे आपापल्या रूममध्ये लग्नाला जाण्यासाठी तयार होत होते. अर्ध्या तासाने त्यांना निघायचे होते. अजितचे वडील सगळ्यात आधी तयार होऊन हॉलमध्ये पेपर वाचत बसले होते.

अजितही त्यांच्या नंतर तयार होऊन हॉलमध्ये येऊन बसला होता आणि टीव्ही पाहत होता. दहा मिनिटांनी त्याच्या वडि‍लांनी त्याला सांगितले की ‘जा जाऊन बघ त्या दोघींचे आवरले का नाही ते.’ अजितने प्रथम आपल्या आईच्या रूमकडे गेला आणि त्याने तिला आवाज दिला. ती म्हणाली मी दहा मिनिटात तयार होऊन येते.

मग अजित आपल्या बहि‍णीच्या रूमकडे गेला आणि त्याने बाहेरून तिला हळूच आवाज दिला. काजलनेही आतून त्याला हळूच म्हटले की ‘दरवाजा उघडा आहे आत ये.’ अजितने हळूच दरवाजा उघडला आणि पटकन आत शिरत दरवाजा लावून घेतला.

समोर त्याने काजलकडे पाहिले आणि तो पाहतच राहला! काजल तयार झाली होती आणि त्याने बघावे म्हणून मागे पुढे फिरून त्याला दाखवत होती.

तिने राणी कलरची एक शिफॉनची साडी घातली होती जिच्या काठा-पदराला वेलबुटटीची नक्षी होती. साडी किंचित पारदर्शक होती तेव्हा पदराआडून तिचे सपाट पोट दिसत होते. साडी तिने बेंबीखाली नेसल्याने तिची खोल बेंबी सुद्धा स्पष्ट दिसत होती.

पुढे छातीवर पदर होता तरी त्यांची गोलाई आणि उन्नतपणा लपून राहत नव्हता. जरी तिने पाठीवर पदर घेतला होता तरी तिच्या पदराआड ब्लाऊजमधून तिची आतली ब्रेसीयर दिसत होती. खाली साडी चापून चोपून नेसलेली होती तेव्हा तिचे गरगरीत मांसल नितंब उठून दिसत होते.

पण सगळ्यात जास्त लक्ष वेधून घेत होती काजलच्या डोक्यावरील केसांची अनोखी स्टाईल आणि खालची लांबसडक वेणी! तिने आज वेगळ्याच प्रकारची हेअर स्टाईल केली होती! डोक्यावर केस किंचित फुलले होते आणि लहान लहान बटा वेगळ्या प्रकारे गुंफल्या होत्या.

खाली बांधलेली वेणी अनोख्या प्रकारे गुंफली होती आणि त्याची स्टाईल लक्षवेधक वाटत होती! डोक्यावर केसांमध्ये तसेच पूर्ण वेणीवर तिने छोट्या छोट्या चांदण्या लावल्या होत्या आणि त्या सुंदर वाटत होत्या! एकूणच तिने खूपच सुंदर अशी केसांची स्टाईल केली होती!

तिची वेणी

अजित लीनाबाईच्या पुच्चीत मागून लंड घालून तिला झवत होता. तिचे लांबसडक केस तिच्या पाठीवर मोकळे सोडले होते आणि अजित आपले तोंड त्यात खुपसून, त्या केसांचा वास घेत तिला झवत होता. जरी तो लीनाबाईला झवत होता तरी त्याच्या मनात विचार बाकी दुसऱ्याच मुलीचे होते. तो लीनाबाईच्या...

तिची वेणी भाग : २

दिवाळीच्या सुट्टीत त्याला पुण्याला आपल्या घरी जायची संधी मिळायची पण सगळ्या मित्रांचे कुठे तरी पिकनिकला जायचे प्लानिंग व्हायचे तेव्हा तो कधी घरी गेलाच नाही. मनातून त्याला घरी जावेसे वाटायचे पण मित्रांच्या आग्रहापुढे त्याचे काही चालायचे नाही आणि त्याला मित्रांबरोबर...

तिची वेणी भाग : ३

आईला भेटून झाल्यावर अजित काजलकडे वळला. तिला पाहून खरे तर तो अचंबित झाला होता आणि तिच्या सौंदर्याने भारावून गेला होता! आपली बहीण इतकी सेक्सी दिसतेय हे पाहून त्याची काम वासना जागृत झाली आणि त्याचा लंड नकळत उठायला लागला. खूप दिवसांनी तिला प्रत्यक्ष बघत असल्याने एक...

तिची वेणी भाग : ४

खरे तर ट्रेनमधून उतरताना जेव्हा काजलने प्रथम अजितला पाहिले तेव्हा क्षणभर तिने त्याला ओळखले नाही आणि तिच्या मनात विचार आला 'किती हॅन्डसम आहे हा मुलगा!' पण पुढच्याच क्षणी तिच्या लक्षात आले की 'अरे! हा तर आपला भाऊ आहे!' चार वर्षात तो खूप बदलला होता! चार वर्षापूर्वी...

तिची वेणी भाग : ५

तिकडे त्याच्या रूममधून काजल बाहेर पडली ती वेगळ्याच धुंदीमध्ये. तिला तिचेच आश्चर्य वाटत होते की शेवटचे वाक्य ती कसे काय त्याला म्हणाली? तो तिच्याकडे पाहून उत्तेजित होत होता ह्याबद्दल कसे काय आपण त्याला काही बोललो नाही? खरी गोष्ट सांगायची म्हणजे तिच्या लांब केसांची...

तिची वेणी भाग : ६

हळूहळू काजलचे केस आणि छातीचे उभार पाहून अजित कामोत्तेजित व्हायला लागला आणि त्याच्या ट्रॅक पॅन्टमध्ये त्याचा लंड कडक व्हायला लागला. तो आपल्याकडे आता वेगळ्याच नजरेने बघतोय ह्याची जाणीव झाली तशी काजलही वेगळीच उत्तेजना अनुभवू लागली. वेणी सोडवत सोडवत ती वर छातीपर्यंत आली...

तिची वेणी भाग : ७

एके दिवशी सकाळी तो असाच थोडा उशिरा उठला. त्याला जाग आली तेव्हा त्याचा लंड चांगलाच कडक झाला होता! बहुतेक पुन्हा एकदा त्याने आपल्या बहि‍णीबद्दल कामुक स्वप्न पाहिले होते. बाथरूममध्ये आल्यावर त्याला वाटले की मूठ मारून लंड गाळावा आणि लंड शांत करावा. पण त्याच्या मनात इच्छा...

तिची वेणी भाग : ८

तिकडे काजल हॉलमधून उठून किचनकडे चालायला लागली तेव्हा तिला त्याच्या नजरेची जाणीव झाली आणि तो तिच्या नितंबाकडे बघत असणार हे तिला माहीत होते. चहा पित त्याच्या पुढे बसलेली असताना तो निव्वळ तिच्याकडे आणि तिच्या केसांच्या आंबाड्याकडे पाहून उत्तेजित झालेला तिने पाहिले होते....

तिची वेणी भाग : ९

काजलच्या मनातही थोडा फार असाच विचार होता पण तिचे मन अजितपेक्षा जागृत होते. बेल अजूनही वाजत होती आणि अजित तिच्या मागे अजूनही उभा आहे हे जेव्हा तिच्या लक्षात आले तेव्हा ती वळली आणि त्याच्याकडे पाहत म्हणाली, "अरे असा उभा का राहलाय. जा जाऊन दरवाजा उघड आणि बघ तरी कोण आहे."...

तिची वेणी भाग : १०

जरी काजलला इतके व्यवस्थित निरखून बघता येत नव्हते तरी तिचे लक्ष त्या बाजूच्या आरशातून त्याच्या लंडावरच होते. अजितने तिच्या समोर आपला लंड बाहेर काढला ह्याचे एक क्षण तिला आश्चर्य वाटले होते आणि त्याच्या धाडसाचे तिला कौतुकही वाटत होते! पुन्हा एकदा ती वेगळ्या प्रकारची...

तिची वेणी भाग : ११

तो गेल्यावर दहा मिनिटांनी काजल उठली आणि बाहेर जाऊन तिने मेन दरवाजा लॉक केला. मग ती अजितच्या रूममध्ये आली. त्याच्या बेड जवळ जाऊन ती त्याची बेडशीट चेक करू लागली. ज्या जागी त्याचे वीर्य गाळले होते ती जागा ओली दिसत होती. तिने ती बेडशीट ओढून काढली आणि त्याच्या बेडवर बसून...

तिची वेणी भाग : १२

ती बेडजवळ पोहचेपर्यंत अजित तिच्या रूमच्या दरवाज्यात शिरला होता. ती त्याच्याकडे वळली आणि शांतपणे आपल्या बेडवर बसली. अजित तिच्या बेडकडे चालायला लागला तसे ती मागे पडली आणि बेडवर पाय घेऊन ती उशीवर डोके ठेवून पडून राहिली. ते दोघे एकमेकांकडे रोखून बघत होते आणि क्वचितच...

तिची वेणी भाग : १३

अजित आपल्या बहि‍णीच्या केसांना स्पर्श करत होता आणि केस तिच्या अंगावर पसरलेले असल्याने पर्यायाने तिच्या अंगावरून हात फिरवत होता. त्याच्या स्पर्शाने काजलचे अंग शहारून गेले! मिळणाऱ्या सुखाने तिचे डोळे आपोआप मिटले आणि ती त्याच्या हाताचा स्पर्श एंजॉय करू लागली. अजितची...

तिची वेणी भाग : १४

काही क्षण तिच्या योनिच्या पाकळ्या चोखल्यावर तो तिचा दाणा चोखायला लागला. सुरुवातीला तो हळूहळू चोखत होता पण नंतर त्याने चोखण्याची तीव्रता वाढवत नेली. जस जसे त्याची तीव्रता वाढत गेली तस तसे काजल बेभान व्हायला लागली. ती हळूहळू आपली कंबर हलवायाला लागली आणि मादक सुस्कारे...

तिची वेणी भाग : १५

दुसर्‍या दिवशी सकाळी काही कारणाने अजितला जाग आली. रात्री उशिरा झोपल्याने त्याला लवकर जाग येण्याची शक्यता नव्हती पण कशाने तरी त्याला जाग आली खरी! झोप चाळवल्यावर सर्वप्रथम त्याला जाणवले की त्याचा लंड एकदम कडक झालेला होता. नंतर त्याला जाणवले की त्याचा बर्म्युडा खाली...

तिची वेणी भाग : १६

काजलने जरी ठाम उत्तर दिले नाही तरी अजितला माहीत होते की ती त्याच्याबरोबर 'ऑल द वे' जायला नक्कीच तयार होती! तिने ब्लू-फिल्म पाहिलेली आहे म्हणजे तिला लंड चोखणे वगैरे सगळे माहीत होते ह्याचा खुलासा झालाच होता तेव्हा ती त्याचा लंड आवडीने चोखेल ह्यात आता त्याला काही शंका...

तिची वेणी भाग : १८

अजितचे लक्ष आळीपाळीने तिच्या डोक्यावरील केसांवर तसेच वेणीवर जात होते. झालेच तर तिचे मादक सेक्सी अंगही त्याचे लक्ष वेधून घेत होते. राणी कलरच्या त्या साडीत ती एकदम मारू दिसत होती! त्याला असे गुंगून पाहताना पाहून काजल सुखावली आणि तिने घेतलेली मेहनतीचे चीज झाल्यासारखे...

तिची वेणी भाग : १९

आपल्या बहि‍णीच्या केसांचा मनसोक्त वास घेतल्यावर अजितने तोंड बाजूला केले आणि तिने आपला चेहरा वळवला. तिच्या गालावर त्याचे ओठ घासत गेले. तिने आपला चेहरा शक्य तितका वळवत आपले ओठ त्याच्या ओठाजवळ आणले आणि ते किसींग करायला लागले. तिला आपली मान जास्त वळवता येत नव्हती तेव्हा...

तिची वेणी भाग : २०

आपल्या भावाच्या ओठांचा आपल्या योनिच्या ओठावरचा स्पर्श परत एकदा काजलला सुखावून गेला! तिच्या तोंडातून आनंदाचा एक चित्कार बाहेर पडला! तिच्या योनिवरील केस बाजूला करत अजितने आपली जीभ तिच्या योनित घातली आणि लपक लपक करत तो तिची योनी चोखायला लागला. उत्तेजनेने काजलची योनी...

तिची वेणी भाग : २१

अजित तिच्या जवळ आला आणि त्याने तिला खाली ड्रेसिंग टेबलच्या स्टूलवर बसायला सांगितले. काजल कुतुहलाने स्टूलवर बसली. मग त्याने तिला आपल्या केसांचा आंबाडा बांधायला सांगितला. काजलने सगळे केस गोळा केले आणि त्याला पीळ घालत वर डोक्यावर एक आंबाडा बांधला. तो आता काय करतोय ह्याची...

error: नका ना दाजी असं छळू!!