तिची वेणी भाग : ६

हळूहळू काजलचे केस आणि छातीचे उभार पाहून अजित कामोत्तेजित व्हायला लागला आणि त्याच्या ट्रॅक पॅन्टमध्ये त्याचा लंड कडक व्हायला लागला. तो आपल्याकडे आता वेगळ्याच नजरेने बघतोय ह्याची जाणीव झाली तशी काजलही वेगळीच उत्तेजना अनुभवू लागली.

वेणी सोडवत सोडवत ती वर छातीपर्यंत आली आणि शेवटी एकदाची तिची पूर्ण वेणी सुटली आणि तिचे केस मोकळे झाले. तिने केस मोकळे करून थोडे आपल्या छातीवर पसरवले आणि अजित उत्तेजितपणे तिचे भरघोस केस पाहू लागला.

त्याला राहवले नाही आणि त्याने खाली तिच्या मांडीवर पसरलेल्या केसांमध्ये हात घातला आणि ते उचलत म्हणाला,

“वाऊ, दिदी! किती सुंदर आहेत तुझे केस. मोराचा पिसारा फुलल्यासारखे वाटतात.”

“चल काहीतरीच काय, तू उगाच स्तुति करतोय.” काजल लाजत लाजत म्हणाली.

“नाही, दिदी. मी खोट नाही बोलत. इतके लांब, फुललेले, भरघोस केस कोणाचेच नसतील.”

अजितने उत्तेजितपणे म्हटले आणि तिचे केस वर उचलून तो पसरवत सोडून देऊ लागला. तिचे केस पिसासारखे हळूच खाली पडत होते. तो पुन्हा ते वर उचलून सोडून देत होता. तसे करता करता त्याचा हाताचा स्पर्श तिच्या मांडीला होत होता.

जरी तिने सलवार घातलेला होता तरी तिच्या मुलायम मांड्यांचा स्पर्श त्याला जाणवत होता. आपल्या बहि‍णीचे ते लांब केस पाहून तो हरखून गेला होता. तिच्या त्या केसांची त्याने खूप वेळा कल्पना केली होती पण त्याच्या त्या कल्पनेपेक्षा तिचे केस खूपच वेगळे होते!

त्याचा ट्रॅक पॅन्टमधील उत्तेजित लंड चांगलाच कडक व्हायला लागला आणि त्याचा फुगवटा दिसायला लागला. तो तिच्या समोरच बसलेला असल्याने सहाजिकच काजलची नजर त्याच्या त्या फुगवट्यावर गेली.

त्याच्या लंडाचा फुगवटा पाहून ती अस्वस्थ व्हायला लागली. तिलाही आपल्या योनित पाणी सुटायला लागलेले जाणवू लागले आणि ती पण उत्तेजित व्हायला लागली. असे आपल्याला का होतेय हे तिला कळत नव्हते पण एक वेगळेच सुख तिला त्यात जाणवत होते.

तो अधाश्यासारखा तिचे केस पसरवून बघत होता आणि ती स्तब्ध बसून राहिली होती. नंतर अजित चमकत्या डोळ्याने म्हणाला,

“दिदी मी तुझे केस मागे घेतो. मागून मला पाहू दे ते कसे दिसतात ते.”

असे बोलून तिच्या रिॲक्शनची वाट न बघता तो तिचे केस तिच्या खांद्यामागे सारायला लागला. केस सारता सारता तो गुडघ्यावर रांगत तिच्या मागे गेला.

काजल शांत बसून आपल्या खांद्यावरील राहिलेले केस मागे सारत होती. काजलच्या मागे गुडघ्यावर बसून अजित तिचे मोकळे केस तिच्या पाठीवर पसरवू लागला. तिची पूर्ण पाठ तिच्या भरघोस केसांनी झाकली गेली. काजल मध्ये मध्ये मान किंचित वळवून मागे तो काय करतोय ते पाहत होती.

अजित तिचे खाली बेडवर लोळत असलेले केस उचलून त्यांना दोन्ही हाताने कुरवाळत होता. ती जेव्हा पुढे बघायची तेव्हा तो तिचे केस उचलून त्यांचा वास घ्यायचा. ट्रॅक पॅन्टमध्ये अजितचा लंड कमालीचा कडक झाला होता!

आपल्या बहि‍णीचे ते रेशमासारखे केस हाताळून एक वेगळीच उत्तेजना तो अनुभवत होता जी इतर कोणा मुलीचे व बाईचे केस हाताळून त्याला जाणवली नव्हती. त्याला असे वाटत होते की तिथल्या तिथे आपली ट्रॅक पॅन्ट खाली करावी आणि लंड बाहेर काढून तिच्या केसांवर फिरवावा.

पण तसा रानटीपणा त्याला इतक्या लवकर करता येणार नव्हता. खूप प्रयत्नाने तो आपली ती इच्छा दाबून धरत होता. आणि काजलही आपल्या भावाला असे केस दाखवून एक वेगळीच कामोत्तेजना अनुभवत होती.

आजपर्यंत कोणाही मुलाने तिच्या केसांना असे प्रेम केले नव्हते. तिचा एक बॉयफ्रेन्ड होता पण त्याला तिच्या लांब केसांचे जास्त अप्रूप नव्हते. उलट तो कित्येकदा तिला तिचे केस कापून छोटे करायला सांगायचा. पण तिला ते मान्य नव्हते.

तिला तिचा बॉयफ्रेन्ड खूप आवडायचा आणि त्यात नाव ठेवण्यासारखे काहीच नव्हते. फक्त त्याला तिच्या लांब केसांचे जास्त आकर्षण नव्हते, ही एकच बाब त्याच्यात खटकणारी होती.

तिला आपल्या लांब केसांचा अभिमान होता आणि ती आपल्या केसांची खूप काळजी घ्यायची. तिच्या लांब केसांची तिची आई व मैत्रिणी खूप स्तुति करायच्या पण कोणा मुलाकडून तिने तिच्या केसांची फारशी स्तुति ऐकली नव्हती.

तिला तिच्या बॉयफ्रेन्डकडून ती अपेक्षा होती पण त्यानेही तिच्या केसांची जास्त कधी स्तुति केली नाही. तेव्हा आता जेव्हा तिचा भाऊ तिच्या केसांची अशी स्तुति करत होता, तो तिच्या केसांवर असा फिदा झाला होता तेव्हा तिला ते आवडायला लागले होते. नकळत तिच्याकडून त्याच्या ह्या आवडीला प्रोत्साहन मिळायला लागले.

पण तो तिच्या केसांना स्पर्श करून कामोत्तेजित होतोय हे तिच्या लक्षात आले आणि त्याची जाणीव होऊन ती स्वत: कामोत्तेजित होतेय हे जेव्हा तिला जाणवले तेव्हा तिच्या डोक्यात धोक्याची घंटा वाजली!

आता आपल्याला हे थांबवायला पाहिजे नाहीतर ह्या आकर्षणाला भलतेच वळण लागेल असे तिला वाटले. तेव्हा काही क्षणानंतर ती वळली आणि ती आपले केस गोळा करून त्यांना पीळ घालत म्हणाली,

“आता बस झाले अजित. खूप उशीर झालाय, जाते मी आता. तू झोप आता. दमला असशील प्रवासाने.”

अजित काहीतरी बोलायला गेला पण त्याच्या लक्षात आले की तिला थांबवून अजून जास्त उतावळेपणा दाखवण्यात काही पॉइंट नव्हता.

आता तर सुरुवात झाली होती आणि ज्या तर्‍हेने तिने त्याला आपले केस पहायला दिले, हाताळायला दिले, त्यावरून पुढेही ती त्याला अनेकदा ते सुख देईल ह्याची त्याला खात्री होती. तेव्हा त्याने तिला थांबायचा आग्रह केला नाही आणि हसून तिला ‘गुड नाईट’ म्हटले.

मग काजल केसांना पीळ घालत त्याला रबर लावत बेडवरून खाली उतरली. तिने हळूच त्याच्या ट्रॅक पॅन्टवरील लंडाच्या फुगवट्याकडे पाहिले. अजितच्या ते लक्षात आले आणि त्याने आपली पोझिशन बदलली जेणे करून तिला आपल्या लंडाचा फुगवटा दिसू नये.

त्याच्या त्या फुगवट्याकडे दुर्लक्ष करत ती दरवाज्याजवळ गेली आणि वळून तिने त्याला ‘गुड नाईट’ म्हटले. मग दरवाजा उघडून ती बाहेर निघून गेली.

काही क्षण अजित बेडवर बसून राहला आणि मग तो उठला आणि जाऊन त्याने दरवाजा लावून घेतला. मग लगबगीने त्याने आपली ट्रॅक पॅन्ट अंडरवेअरसकट काढून टाकली आणि तो नागडा झाला.

मग बेडवर बसून तो आपला लंड हलवायाला लागला आणि आपल्या बहि‍णीच्या केसांबरोबर आपण काय काय केले ते आठवून खसाखस मूठ मारायला लागला. आपल्या घरी परत आल्यावर पहिल्याच दिवशी आपल्याला तिच्या केसांबरोबर अशी मजा करायला मिळाली आणि आता पुढे अजून काय काय करायला मिळेल ह्याची तो कल्पना करून लागला.

त्या कल्पनेच्या विचाराने त्याच्या उत्तेजनेचा उद्रेक झाला आणि त्याचा लंड गळायला लागला. बेडच्या पुढे जमिनीवर त्याने आपले वीर्य गाळून आपला लंड शांत केला. मग जमिनीवर पडलेले वीर्य पुसून घेऊन तो शांतपणे झोपून गेला.

पुढील आठ-दहा दिवस त्यांचे खूप बिझी गेले. चार वर्षाने अजित परत आला होता म्हणून त्याला भेटायला बरेच नातेवाईक, मित्रमंडळी सारखी येत-जात होती. काही जण काही तास त्यांच्या घरी थांबत होती, काही अर्धा दिवस राहत होती. त्याची मावशी वगैरे जवळचे नातेवाईक दोन दोन दिवस येऊन राहत होते.

त्या गडबडीत अजितला काजलबरोबर म्हणावा तसा एकांत मिळाला नाही. येता-जाता तिला जे बघायला मिळत होते त्यावरच त्याला समाधान मानावे लागत होते. दिवसेन दिवस त्याच्या मनात आपल्या बहि‍णीच्या लांब केसांविषयीची आसक्ती आणि त्याच बरोबर तिच्या मादक अंगाचे आकर्षण वाढत होते.

आधी आधी अजित काजलकडे गुपचूप आणि चोरटेपणे पाहत तिच्या केसांचे, तिच्या अंगाचे निरीक्षण करत होता पण दिवसेन दिवस त्याची भीड चेपत चालली होती आणि तिच्या लक्षात येईल अश्या तर्‍हेने तो तिच्याकडे बघायला लागला.

तिच्या केसांच्या आकर्षणाबरोबर तिच्या मादक अंगानेही तो प्रभावित झाला आहे हे तो आपल्या लंडाच्या उत्तेजनेने तिला दाखवून देऊ लागला. सुरुवातीला त्याच्या नजरेने काजलला कसेतरीच वाटायचे पण नंतर नंतर तिलाही त्याची तशी नजर हवीहवीशी वाटायला लागली.

इतक्या माणसांमध्ये तिला आपल्या भावाच्या कामुक नजरेची, त्याच्या डोळ्यातील कामुक वासनेची बरोबर कल्पना येत होती आणि त्याच्या तश्या नजरेने तिलाही वेगळेच फिलिंग जाणवायचे.

तिच्या छातीत वेगळीच धडधड व्हायची आणि तिचा श्वास फुलायचा. तिचे एक मन तिला बजावत होते की ‘जे चाललेय ते योग्य नाही’ पण दुसरे मन तिला सांगत होते की ‘काय हरकत आहे असे सुख अनुभवायला?’

त्यामुळे कळत-नकळत ती पण त्याला आपल्या मादक अवयवांचे नेत्रसुख द्यायला लागली. तिला मनातून वाटायला लागले की अजितने तिच्याकडे अजून बघत राहवे, तिच्या वळणदार अंगावर त्याची नजर रेंगाळत राहावी.

काजलला कल्पना होती की ती दिसायला आकर्षक आहे आणि तिची फिगर सेक्सी आहे. तेव्हा कोणा मुलाला तिची ती सेक्सी फिगर दाखवावी किंवा कोणा मुलाने तिचे वळणदार अंग बघावे असी तिला मनातून खूप वाटायचे. पण अजून पर्यंत बाहेरच्या कोणा मुलाशी तिने इतकी जवळीक साधली नव्हती.

तिच्या बॉयफ्रेन्ड बरोबर तिचे नुकतेच रिलेशन डेव्हलप झाले होते आणि अजून तिला त्याच्याशी शारीरिक जवळीक साधावी इतकी आपुलकी निर्माण झाली नव्हती. तसेच बाहेरील कोणा मुलाबरोबर शारीरिक संबंधासारखे रिलेशन बनवून तिला कुठल्याही प्रॉब्लेममध्ये पडायचे नव्हते म्हणून तिने कोणाबरोबर जास्त जवळीक केलेली नव्हती.

पण आता जेव्हा अजितच्या नजरेत तिला तिच्याबद्दलचे आकर्षण दिसले आणि एक अनामिक ओढ दिसली तेव्हा तिचा आपल्या मनावरील ताबा ढळू लागला. तो तिचा भाऊ होता आणि त्याच्याबरोबर असे शारीरिक आकर्षण किंवा कसलेही संबंध योग्य नाही, हे तिला कळत होते पण त्याच बरोबर त्याच्याशी असले संबंध करणे हा खूप सेफ मार्ग आहे हे पण तिला कळत होते.

तिचे एक मन तिला म्हणत होते की अजितला थांबवावे आणि हा खेळ बंद करावा पण दुसरे मन म्हणत होते की हा खेळ पुर्णत्वाला नेऊन अजितशी पूर्ण मजा करावी आणि दिवसेन दिवस तिच्या मनातील विरोध क्षीण होत चालला होता.

एक गोष्ट तिला चांगली माहीत होती की तिच्या भावाला तिच्या लांब केसांचे खूप आकर्षण होते आणि ज्या तर्‍हेने तिचे केस पाहून, त्यांना हाताळून तो रिॲक्ट करायचा तसे कोणा मुलाने कधी तिच्या बरोबर केले नव्हते आणि कोणी पुढे करेल ह्याची काही शाश्वती नव्हती.

तेव्हा त्याच्याकडून आपल्या लांब केसांची जास्तीत जास्त स्तुति करून घ्यावी आणि केसांवर प्रेम करून घ्यावे. तसेच ते करताना त्याला इतर थोडे बहुत सुख द्यावे लागले आणि आपल्यालाही ते सुख मिळाले तर काही हरकत नव्हती.

मनातून तिला वाटत होते की त्याने तिच्या केसांपेक्षा तिच्या सेक्सी फिगरवर जास्त प्रेम करावे आणि तिला कल्पना होती की तिच्या सेक्सी फिगरबद्दल त्याचे आकर्षण वाढवायचा मार्ग तिचे लांब केसच होते.

तेव्हा जेव्हा जेव्हा काजलला चान्स मिळायचा तेव्हा तेव्हा ती आपले लांब केस आपल्या छातीच्या उभारावर आणून अजितला दाखवायची तर कधी आपल्या नितंबावर ते पसरवून त्याला नितंब दाखवायची.

अजित अधाश्यासारखा तिच्या केसांबरोबर तिच्या छातीकडे आणि नितंबाकडे पहायचा. आठ दहा दिवस पाहुणे मंडळी घरात येत-जात होती आणि कोणाच्याही नकळत अजित व काजलमध्ये वेगळेच शारीरिक आकर्षण प्रस्थापित होत होते.

नंतर मग पाहुणे मंडळी यायचे बंद झाले आणि त्यांचे रूटीन लाईफ चालू झाले. त्यांचे आई बाबा दोघेही सरकारी नोकरीत होते तेव्हा सकाळी बाहेर पडून संध्याकाळी परत येत होते.

काजल वेळ घालवायला दुपारचा एक पार्ट टाईम जॉब करत होती पण बहुतांशी ती घरीच असायची. अजितने पुढे काय करायचे ते अजून ठरवले नव्हते तेव्हा तो घरीच राहून आराम करत होता.

तिची वेणी

अजित लीनाबाईच्या पुच्चीत मागून लंड घालून तिला झवत होता. तिचे लांबसडक केस तिच्या पाठीवर मोकळे सोडले होते आणि अजित आपले तोंड त्यात खुपसून, त्या केसांचा वास घेत तिला झवत होता. जरी तो लीनाबाईला झवत होता तरी त्याच्या मनात विचार बाकी दुसऱ्याच मुलीचे होते. तो लीनाबाईच्या...

तिची वेणी भाग : २

दिवाळीच्या सुट्टीत त्याला पुण्याला आपल्या घरी जायची संधी मिळायची पण सगळ्या मित्रांचे कुठे तरी पिकनिकला जायचे प्लानिंग व्हायचे तेव्हा तो कधी घरी गेलाच नाही. मनातून त्याला घरी जावेसे वाटायचे पण मित्रांच्या आग्रहापुढे त्याचे काही चालायचे नाही आणि त्याला मित्रांबरोबर...

तिची वेणी भाग : ३

आईला भेटून झाल्यावर अजित काजलकडे वळला. तिला पाहून खरे तर तो अचंबित झाला होता आणि तिच्या सौंदर्याने भारावून गेला होता! आपली बहीण इतकी सेक्सी दिसतेय हे पाहून त्याची काम वासना जागृत झाली आणि त्याचा लंड नकळत उठायला लागला. खूप दिवसांनी तिला प्रत्यक्ष बघत असल्याने एक...

तिची वेणी भाग : ४

खरे तर ट्रेनमधून उतरताना जेव्हा काजलने प्रथम अजितला पाहिले तेव्हा क्षणभर तिने त्याला ओळखले नाही आणि तिच्या मनात विचार आला 'किती हॅन्डसम आहे हा मुलगा!' पण पुढच्याच क्षणी तिच्या लक्षात आले की 'अरे! हा तर आपला भाऊ आहे!' चार वर्षात तो खूप बदलला होता! चार वर्षापूर्वी...

तिची वेणी भाग : ५

तिकडे त्याच्या रूममधून काजल बाहेर पडली ती वेगळ्याच धुंदीमध्ये. तिला तिचेच आश्चर्य वाटत होते की शेवटचे वाक्य ती कसे काय त्याला म्हणाली? तो तिच्याकडे पाहून उत्तेजित होत होता ह्याबद्दल कसे काय आपण त्याला काही बोललो नाही? खरी गोष्ट सांगायची म्हणजे तिच्या लांब केसांची...

तिची वेणी भाग : ७

एके दिवशी सकाळी तो असाच थोडा उशिरा उठला. त्याला जाग आली तेव्हा त्याचा लंड चांगलाच कडक झाला होता! बहुतेक पुन्हा एकदा त्याने आपल्या बहि‍णीबद्दल कामुक स्वप्न पाहिले होते. बाथरूममध्ये आल्यावर त्याला वाटले की मूठ मारून लंड गाळावा आणि लंड शांत करावा. पण त्याच्या मनात इच्छा...

तिची वेणी भाग : ८

तिकडे काजल हॉलमधून उठून किचनकडे चालायला लागली तेव्हा तिला त्याच्या नजरेची जाणीव झाली आणि तो तिच्या नितंबाकडे बघत असणार हे तिला माहीत होते. चहा पित त्याच्या पुढे बसलेली असताना तो निव्वळ तिच्याकडे आणि तिच्या केसांच्या आंबाड्याकडे पाहून उत्तेजित झालेला तिने पाहिले होते....

तिची वेणी भाग : ९

काजलच्या मनातही थोडा फार असाच विचार होता पण तिचे मन अजितपेक्षा जागृत होते. बेल अजूनही वाजत होती आणि अजित तिच्या मागे अजूनही उभा आहे हे जेव्हा तिच्या लक्षात आले तेव्हा ती वळली आणि त्याच्याकडे पाहत म्हणाली, "अरे असा उभा का राहलाय. जा जाऊन दरवाजा उघड आणि बघ तरी कोण आहे."...

तिची वेणी भाग : १०

जरी काजलला इतके व्यवस्थित निरखून बघता येत नव्हते तरी तिचे लक्ष त्या बाजूच्या आरशातून त्याच्या लंडावरच होते. अजितने तिच्या समोर आपला लंड बाहेर काढला ह्याचे एक क्षण तिला आश्चर्य वाटले होते आणि त्याच्या धाडसाचे तिला कौतुकही वाटत होते! पुन्हा एकदा ती वेगळ्या प्रकारची...

तिची वेणी भाग : ११

तो गेल्यावर दहा मिनिटांनी काजल उठली आणि बाहेर जाऊन तिने मेन दरवाजा लॉक केला. मग ती अजितच्या रूममध्ये आली. त्याच्या बेड जवळ जाऊन ती त्याची बेडशीट चेक करू लागली. ज्या जागी त्याचे वीर्य गाळले होते ती जागा ओली दिसत होती. तिने ती बेडशीट ओढून काढली आणि त्याच्या बेडवर बसून...

तिची वेणी भाग : १२

ती बेडजवळ पोहचेपर्यंत अजित तिच्या रूमच्या दरवाज्यात शिरला होता. ती त्याच्याकडे वळली आणि शांतपणे आपल्या बेडवर बसली. अजित तिच्या बेडकडे चालायला लागला तसे ती मागे पडली आणि बेडवर पाय घेऊन ती उशीवर डोके ठेवून पडून राहिली. ते दोघे एकमेकांकडे रोखून बघत होते आणि क्वचितच...

तिची वेणी भाग : १३

अजित आपल्या बहि‍णीच्या केसांना स्पर्श करत होता आणि केस तिच्या अंगावर पसरलेले असल्याने पर्यायाने तिच्या अंगावरून हात फिरवत होता. त्याच्या स्पर्शाने काजलचे अंग शहारून गेले! मिळणाऱ्या सुखाने तिचे डोळे आपोआप मिटले आणि ती त्याच्या हाताचा स्पर्श एंजॉय करू लागली. अजितची...

तिची वेणी भाग : १४

काही क्षण तिच्या योनिच्या पाकळ्या चोखल्यावर तो तिचा दाणा चोखायला लागला. सुरुवातीला तो हळूहळू चोखत होता पण नंतर त्याने चोखण्याची तीव्रता वाढवत नेली. जस जसे त्याची तीव्रता वाढत गेली तस तसे काजल बेभान व्हायला लागली. ती हळूहळू आपली कंबर हलवायाला लागली आणि मादक सुस्कारे...

तिची वेणी भाग : १५

दुसर्‍या दिवशी सकाळी काही कारणाने अजितला जाग आली. रात्री उशिरा झोपल्याने त्याला लवकर जाग येण्याची शक्यता नव्हती पण कशाने तरी त्याला जाग आली खरी! झोप चाळवल्यावर सर्वप्रथम त्याला जाणवले की त्याचा लंड एकदम कडक झालेला होता. नंतर त्याला जाणवले की त्याचा बर्म्युडा खाली...

तिची वेणी भाग : १६

काजलने जरी ठाम उत्तर दिले नाही तरी अजितला माहीत होते की ती त्याच्याबरोबर 'ऑल द वे' जायला नक्कीच तयार होती! तिने ब्लू-फिल्म पाहिलेली आहे म्हणजे तिला लंड चोखणे वगैरे सगळे माहीत होते ह्याचा खुलासा झालाच होता तेव्हा ती त्याचा लंड आवडीने चोखेल ह्यात आता त्याला काही शंका...

तिची वेणी भाग : १७

काही क्षण तिच्या नितंबाशी आणि योनिशी असे खेळल्यावर त्याने तिचा डावा पाय पकडला आणि वर केला. मग तिच्या पायाखालून त्याने आपले डोके तिच्या जांघेमध्ये खुपसले. आपले अंग सरकवून त्याने तिच्या पायामध्ये आणले. आता अजितचे डोके तिच्या दोन्ही मांड्यांमध्ये तिच्या जांघेत होते. वर...

तिची वेणी भाग : १८

अजितचे लक्ष आळीपाळीने तिच्या डोक्यावरील केसांवर तसेच वेणीवर जात होते. झालेच तर तिचे मादक सेक्सी अंगही त्याचे लक्ष वेधून घेत होते. राणी कलरच्या त्या साडीत ती एकदम मारू दिसत होती! त्याला असे गुंगून पाहताना पाहून काजल सुखावली आणि तिने घेतलेली मेहनतीचे चीज झाल्यासारखे...

तिची वेणी भाग : १९

आपल्या बहि‍णीच्या केसांचा मनसोक्त वास घेतल्यावर अजितने तोंड बाजूला केले आणि तिने आपला चेहरा वळवला. तिच्या गालावर त्याचे ओठ घासत गेले. तिने आपला चेहरा शक्य तितका वळवत आपले ओठ त्याच्या ओठाजवळ आणले आणि ते किसींग करायला लागले. तिला आपली मान जास्त वळवता येत नव्हती तेव्हा...

तिची वेणी भाग : २०

आपल्या भावाच्या ओठांचा आपल्या योनिच्या ओठावरचा स्पर्श परत एकदा काजलला सुखावून गेला! तिच्या तोंडातून आनंदाचा एक चित्कार बाहेर पडला! तिच्या योनिवरील केस बाजूला करत अजितने आपली जीभ तिच्या योनित घातली आणि लपक लपक करत तो तिची योनी चोखायला लागला. उत्तेजनेने काजलची योनी...

तिची वेणी भाग : २१

अजित तिच्या जवळ आला आणि त्याने तिला खाली ड्रेसिंग टेबलच्या स्टूलवर बसायला सांगितले. काजल कुतुहलाने स्टूलवर बसली. मग त्याने तिला आपल्या केसांचा आंबाडा बांधायला सांगितला. काजलने सगळे केस गोळा केले आणि त्याला पीळ घालत वर डोक्यावर एक आंबाडा बांधला. तो आता काय करतोय ह्याची...

error: नका ना दाजी असं छळू!!