सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ११

आता तो तिला देत असलेल्या शाबासकीची प्रमाण वाढले होते. शाबासकीची निमित्ताने त्याचा हात न चुकता तिच्या पाठीवर मस्त फिरून येत असे. इतके दिवस ‘दादा’ हाक मारणाऱ्या पियूषाला आता या स्पर्शातील वेगळेपण जाणवत होते.

कधी कधी ते शिकवताना बेडवर मांडी घालून बसत असे. तेव्हा तो शिकवता शिकवता तिच्या गुबगुबीत मांड्यावर हात ठेवत असे. पियूषा पण त्याच्या मदतीमुळे आणि त्याच्या स्मार्टनेसमुळे त्याच्यावर खुश होती म्हणून त्या स्पर्शाला ती विरोध करत नव्हती पण प्रतिसाद सुद्धा देत नव्हती.

कधी कधी तो तिच्या पाठीवर किंवा मांडीवर इतका वेळ हात फिरवत असे की त्याचे लिंग ताठ होऊन त्याच्या पॅन्टमधून बाहेर येते का असे वाटायचे. त्याची सतत चाललेली चुळबुळ आणि तिचे लक्ष नाही पाहून पॅन्टची सेटिंग सरळ करण्यासाठी चाललेली तळमळ तिच्या सोळाव्या वर्षी सुद्धा तिला समजत होती.

ती जरी सोळा वर्षांची असली तरी तिला आता जाणवू लागले होते की तिला होणारा तो स्पर्श एका दादाचा नव्हता तर तो स्पर्श तिच्यात एक स्त्री शोधत होता. तो नर तिच्यात एक मादी शोधत होता. ही भावनेची समीकरणे समजण्यासाठी ती वयाने तितकी मॅच्युर नव्हती. पण काहीच समजणार नाही इतकी भोळीही नव्हती.

ती त्या स्पर्शाला होकार जरी देत नसली तरी नकार पण देत नव्हती. मनोमन ती आपले उत्तर शोधत होती की त्याने केलेल्या मदतीसाठी प्रतिसाद द्यावा की आपण अजून कुमारिका आहोत म्हणून प्रतिकार करावा. पण उत्तर अजून तयार नव्हते.

एके दुपारी त्याच्या घराची बेल वाजली. क्लासची वेळ झाली होती म्हणून या वेळी नक्कीच पियुषा असणार असे मनाशी ठरवून त्याने दरवाजा उघडला. तर बाहेर पियुषा होती, नव्हती माहीत नाही. पण बाहेर असलेली आकृती पियुषासारखी दिसत असली तरी नेहमीपेक्षा खूप वेगळी आणि हॉट दिसत होती.

रोज ती एक साधारण रोजच्या वापरातले फ्रॉक घालत असे पण आज तिने एक हॉट शॉर्ट फ्रॉक घातला होता. तो पिवळ्या रंगाचा पोशाख तिला एक सूर्यफुलासारखे टवटवीत करत होता. तिचे फ्रॉक गुडघ्यावर रुंदावले होते. तो तिला एकटक दरवाज्यात पाहतच राहिला.

ती खुदकन हसली आणि त्याला धक्का देऊन आत आली. ती चालताना तिच्या गोबर्‍या मांड्या प्रथमच दर्शन देत होत्या. पाठीमागून तिच्या नितंबाची गोलाई इतकी मादक दिसत होती की त्याच्या लिंगाने तिथेच त्याला सलामी ठोकली.

ती डायरेक्ट जाऊन टेबलच्या समोर ठेवलेल्या खुर्चीवर बसली. आपली पुस्तके तिने टेबलवर ठेवली. आज तिचा फ्रॉक नेहमीपेक्षा जास्त सेक्सी होता. पिवळ्या रंगाच्या त्या फ्रॉकच्या बाहु स्लीव्हलेस होत्या. ती खुर्चीवर बसल्यावर तिने आपले अंग त्या टेबलच्या दिशेने टाकले. तिचे फ्रॉकमधील बंदिस्त स्तन टेबलच्या दिशेने झुकले.

तसे तिचे स्तन सुद्धा थोडेसे झुकलेले होते. अजून तिने भर तारुण्यात प्रवेश केला नव्हता म्हणून तसे असेल देखील. पण या वयात बहुधा मुलीचे स्तन थोडेसे झुकलेले असते. त्याला लग्नानंतर जेव्हा पुरुषी स्पर्श होतो तेव्हा ते परिपक्व होऊन छातीशी घट्ट रोवून ताठ होतात.

पण आजकाल मुली लग्न होईपर्यंत वाट कुठे पाहतात. त्याचे कौमार्य त्यांना सांभाळणे करणे म्हणजे प्रवासात ओझे सांभाळण्यासारखे वाटते. मग त्याचे शोध कार्य सुरू होते अशातच एखादा तिस मार खान त्याच्या जीवनात येतो आणि दोघांच्या संमतीने तिच्या कौमार्याचे रिबीन कापून त्याच्या पुरुषी लिंगाचा तिच्या योनित गृहप्रवेश होतो.

पियूषाचे कौमार्य अपेक्षेप्रमाणे अजून शाबूत होते. ती तशी मुलगी सुद्धा नव्हती जिला हे कौमार्य डोईजड किंवा योनिजड झाले असावे. तिला ह्या सगळ्याची काही घाई नव्हती म्हणूनच की ती त्याला अजून दादाच बोलत होती. तो मात्र तिच्या पाठीवर असा हात फिरवत असे की जणू काही तिच्या पाठीवर तो महाराष्ट्राचा नकाशा गिरवत आहे.

पण आज ती पिवळ्या फ्रॉकमध्ये इतकी सेक्सी दिसत होती की त्याचे होश उडाले होते. ती खुर्चीवर बसल्यावर तिचा फ्रॉक जरा अजून वर आला होता. आज तिचा फ्रॉक तसा जरा आखुडच होता आणि बसल्यावर जरा तो अजूनच वर आला. तिच्या मांड्याचा अर्धा गोरा भाग आता स्पष्ट दिसत होता. तीही तशी काळजी घेऊन खुर्चीवर बसली होती.

त्याने आपली खुर्ची तिच्या खुर्चीला मुद्दाम खेटून ठेवून तो बसला. आता दोघांच्या सीटिंग अरेंजमेंटमध्ये इवलेसे अंतर होते. तो जरा हलला तरी तिला लीलया स्पर्श होत होता. त्याने शिकवण्यापूर्वी तिची मनसोक्त स्तुति केली. मुख्य म्हणजे तिच्यावर पिवळा रंग किती सेक्सी दिसतो या टाईपच्या वर्णनाला त्याने अंडरलाईन करत करत स्तुति केली.

स्तुति कोणत्या स्त्रीस आवडत नाही? त्याला पियूषा सुद्धा अपवाद नव्हती. तिच्या स्तुति नंतर तिच्या गालावरची खळी फुलू लागली. तिच्या हृदयातले गुलाब फुलू लागले. अखेर त्याने शिकवायला सुरुवात केली पण त्याचे लक्ष आज शिकवण्यात लागेना. तरी तो औपचारिकता पूर्ण करत होता.

शिकवता शिकवता त्याने आपला डावा हात आपल्या उजव्या बाजूला बसलेल्या पियूषाच्या मांडीवर अलगद ठेवला. आज अगोदरच तिचे फ्रॉक मांडीवर आखूड होते आणि त्याने तिच्या मांडीवर तो पुरुषी हात ठेवला. त्याच्या पाच बोटांपैकी तीन बोटे फ्रॉकच्या पिवळ्या बॉर्डरवर होती तर दोन बोटे तिच्या गोऱ्या मांडीवर विसावली होती. तिला मात्र या वेळी हा हात तिच्या दादाचा वाटत नव्हता. या वेळी हा स्पर्श तिच्या फक्त मांड्यावर नव्हे तर तिच्या अंतरंगात थैमान घालत होता.

तो तिला इंग्लिशचे प्रश्न विचारत होता. उत्तर बरोबर येताच तो तिच्या पाठीवर हात फिरवत असे. निमित्त शाबासकीचे असले तरी आज मात्र तिला हा स्पर्श प्रश्न विचारत होता. प्रश्नाचे उत्तर फक्त एका शब्दात होते. एक तर याचे उत्तर प्रतिकार होते नाही तर याचे उत्तर प्रतिसाद होते.

तो हात जसा तिच्या पाठीवर फिरून तिच्या ब्राच्या बेल्टशी खेळत होता तशी तिच्या मनाची घालमेल वाढत होती. त्याच्या मनाची घालमेल पण वाढली होती कारण त्याला आता तिच्या झुकलेल्या स्तनावर हात फिरवण्याची इच्छा होत होती. तरी तो मनावर काबू ठेवत होता पण त्याच्या पॅन्टमधील तो बेधुंद आणि सुसाट झालेला अश्व त्याच्या काबूत येणे अवघड झाले होते.

त्याचा उजवा हात तिच्या पाठीवर आणि डावा हात तिच्या मांडीवर तिच्या अंगावर रोमांच आणत होता. शिकवता शिकवता त्याचा डावा हात तिच्या दोन मांड्याच्या मधील दरीत मस्तपैकी संचार करून येत असे. तो जसा तिच्या पाठीवर महाराष्ट्राचा नकाशा गिरवत होता तसा तिच्या दोन मांड्याच्या कपारीत असा हात फिरवत होता जणू काही महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद त्या दोन मांड्यामध्ये निवळत होता.

त्याच्या हातात दोन मांड्या अशा विरघळत होत्या की बेळगाव मुद्दा तिथेच सामोपचाराने मिटून दोन्ही राज्ये एकमेकांच्या सुख-दुःखात सामील होत होते. सर्व काही घडत होते ते रचित नव्हते पण नक्कीच दोघांच्या जीवनात काहीतरी खळबळ जनक घडत होते.

शिकवता शिकवता तिच्या हातातील पेन्सिल तिच्या हातातून निसटली आणि थेट त्याच्या दिशेने भिरकावली गेली. आसमान से टपके और खजूर पर लटके तसे नेमके तिची पेन्सिल इतर कुठे न पडता त्याच्या पॅन्टवरील आलेल्या फुगवट्यावर अडकली. झाडाच्या फांदीवर जसा पोपट बसावा त्या उलट इथे पोपटावर पेन्सिल रुपी फांदी अडकली होती.

ती इकडेतिकडे पेन्सिल शोधू लागली. काखेत कळसा आणि गावाला वळसा, तसे तिने खाली जमिनीवर सर्वत्र नजर टाकली पण तिथे न भेटता, भेटली कुठे तर त्याच्या कमरेखाली एक गगनचुंबी इमारत तयार झाली होती. त्या गगनचुंबी इमारतीच्या गच्चीवर तिची पेन्सिल जिवाच्या आकांतात टांगत होती. तो पण न हलता त्या पेन्सिलला पडू देत नव्हता.

तो लज्जेने पाणी पाणी झाला होता. तिने गालातल्या गालात हसत आपला हात त्या पेन्सिलच्या दिशेने पुढे केला. तिचा हात त्याच्या लिंगाच्या फुगवट्यावर स्थिरावला आणि काय आश्चर्य. तिच्या बोटांचा स्पर्श त्याच्या लिंगाला होताच तो जागच्या जागीच हलला आणि त्याच्या फुगवट्यावरील ती पेन्सिल गतप्राण होऊन जमिनीवर कोसळली. या प्रेम नाट्यात पेन्सिलचा रोल इतकाच होता पण तिच्यामुळे दोन विरुद्ध दिशेस जाणाऱ्या गाड्या आता एकाच स्टेशनवर एकमेकांची वाट पाहत होत्या.

पेन्सिल खाली पडली आणि तिच्या बोटात तो जाडजूड फुगीर भाग घट्ट रोवला गेला. तिला काहीच कळत नव्हते नेमके काय होते ते. पण आजतागायत प्रथमच तिच्या बोटांना पुरुषी अवजार लागले होते. तिने न राहवत आपली चार बोटे त्याच्या फुगवट्यावर फिरवू लागली. त्या जाडजूड लिंगाची व्याप्ती त्याच्या पॅन्टवरून सुद्धा जाणवत होती. त्या लिंगाच्या व्याप्तीने तिला भुरळ पडत होती. त्याच्या पॅन्टमध्ये असलेला आकार कसा असेल याचे तिला कुतुहल वाटत होते.

कुतुहल हा विज्ञानाचा अविभाज्य भाग आहे. या फक्त कुतुहलापोटी अनेक शास्त्रज्ञांनी अनेक संशोधन केले होते. गॅलिलिओला कुतुहल वाटले आणि इतक्या वर्षीची एरीस्टोटल आणि पोपची गृहितके खोटी ठरली. सूर्य हा पृथ्वी भोवती न फिरता पृथ्वी आणि इतर ग्रह हे सूर्याभोवती फिरतात हा नवीन सिद्धांत प्रचलित झाला ते गॅलिलिओच्या कुतुहलापोटी. हेच कुतुहल आज पियूषा शिकत होती.

विज्ञान शाखेत प्रवेश घेण्याआधी कुतुहल ही गोष्ट तिच्या अंगी पडत होती. ती भान हरपून अजून सुद्धा त्याच्या जाडसर भागावर आपली बोटे फिरवत होती.

आता तो तापला आणि त्याने खसकन तिला आपल्या जवळ ओढून घेऊन घट्ट मिठी मारली. तो तिच्या मानेवर किस करू लागला. तो वेडापिसा होऊन तिच्या मानेवर बेधुंद किस करत होता. त्याचा हा पवित्रा पाहून तिने त्याच्या पॅन्टमधील लिंगाला घट्ट आवळले.

आता तिच्या कुतुहलाला थोडासा अधिक पुरावा मिळाला की त्याचे लिंग किती मोठे असेल ते. तो जसा तिच्या मानेवर, गळ्यावर, खांद्यावर किस करत होता तसे ती त्याचे लिंग अधिक जोरात चोळत होती. त्याने आपले ओठ तिच्या ओठांवर ठेवले. बघता बघता त्याचे ओठ तिच्या ओठात मिसळले. ती तरुणाई त्या काम वासनेमध्ये वाहू लागली. तिला याचा अनुभव नव्हता पण तो एका चांगल्या शिक्षकाप्रमाणे तिची मान घट्ट पकडून तिच्या ओठात आपले ओठ रूतवत होता.

किस करतानाच मध्येच तो आपला हात तिच्या पूर्ण शरीरावर फिरवत असे. तिच्या अंगावर रोमांच चेतवत असे. त्याने तिच्या पाठीवर असलेली फ्रॉकची झिप खाली खेचली. तिचा फ्रॉक लूज झाला. लूज झालेल्या फ्रॉकला त्याने खाली खेचले. तिचे दोन्ही हात तिच्या फ्रॉकमधून विलग करून त्याने फ्रॉकला तिच्या कमेरेवर आणले. तिने दोन्ही हात आपल्या छातीवर ठेवले.

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३४

तो जागच्या जागीच आश्चर्यचकित झाला कारण ती जाई नक्कीच नव्हती. एखादी भुताटकी सुद्धा नव्हती. मग ती होती तरी कोण? तर ती होती जाईची वहिनी! इंद्रधनुष्य अवाक झाला. त्याला काय करावे आणि काय करू नये याचा थांग पत्ता लागू शकत नव्हता. वहिनीने हे असे का केले याचे उत्तर त्याच्याकडे...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३३

आता मात्र तो वेडा झाला तिच्या वक्षांचा आकार अनुभवून तो मदहोश झाला. प्रथमच त्याची नजर चुकली होती कारण साखरपुड्याला त्याने तिच्या वक्षाची मापे ३२ आहे असे गृहीत धरले होते आणि तो नेहमीच आपल्या गृहीतकांमध्ये पक्का होता. पण आयुष्यात प्रथमच त्याचे गृहीतक चुकले होते. ही साईज...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३२

तिने त्याचा हात पकडून त्याला आपल्या बाजूला बसवले. तो ही गुमान तिच्या बाजूला बसला. तिने त्याच्या पाठीवरची बॅग त्याला काढायला खूप मदत केली. अजूनही तिचा चेहरा स्पष्ट दिसत नव्हता. तिने आपल्या उजव्या हाताने त्याच्या कानावरील केसात हात फिरवला. तो रोमांचित झाला. मग तिने आपली...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३१

हळूहळू ट्रेन रिकामी होऊ लागली. ती ट्रेन नाही तर त्याच्या आकांक्षा रिकाम्या होत होत्या. पण त्याला भविष्य माहीत नव्हते की या रिकाम्या ट्रेन मध्येच त्याच्यासाठी बरेच काही वाढून ठेवले होते. फक्त या वेळेवर स्वार होऊन त्याची वाट पाहणे अति गरजेचे होते. ह्या ट्रेनचे शेवटचे...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३०

इंद्रधनुष्यला जा वरून जाई हवीच होती कारण एखादी अंधश्रद्धा म्हणावी किंवा अजून काय म्हणावे पण त्याला आता आपले सात रंगाचे इंद्रधनुष्य पूर्ण करायचेच होते. हे इंद्रधनुष्य पूर्ण करण्यासाठी त्याला ज्या जा वरून जांभळ्या रंगाची आवश्यकता होती तो जांभळा रंग त्याच्या दृष्टीने जा...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २९

हा हा म्हणता दिवस एका मागोमाग पुढे सरकू लागले. लग्न नावाचे लायसन्स भेटायला अजून अवकाश होता. पण साखरपुडा नावाचे लर्निग लायसन्स लगेच भेटले म्हणजे दोघांचा साखरपुडाही यशस्वी पार पडला. साखरपुडा झाल्यावर दोघांचे संभाषण वाढले. कधी फोनवर तासन् तास बोलू लागले तर कधी प्रत्यक्ष...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २८

एक नाही, दोन नाही तर तब्बल सहा सौंदर्य सुंदरी बरोबर प्रेम शृंगार आजमावल्यावर, त्याच्या बरोबर प्रेमरस चाखल्यावर इंद्रधनुष्यला आता आपल्या नावाचा अर्थ कळू लागला होता. इतके दिवस आपले नाव 'इंद्रधनुष्य' का ठेवले असे रडगाणे गाणारा इंद्रधनुष्य आपल्या नावाचे गमक शोधत होता....

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २७

आता वेळ काढण्यात काही मतलब नव्हता. त्याने आपल्या पॅन्टमधून आपला अजगर बाहेर काढला आणि तिच्या मागून तिच्या नितंबाच्या फटीत सरकवला. आत पूर्णपणे गेला नाही म्हणून एकदा त्याने मागे येऊन जोरात रेटा दिला. त्याबरोबरच त्याचा अख्खा अजगर तिच्या बिळात शिरला. त्याच्या या हिसक्याने...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २६

स्टिफनचा होकार या टेंडरसाठी आणि प्रोजेक्टसाठी बहुमूल्य होता. ती मुद्दाम त्याच्या डोळ्यात डोळे रोखून पाहू लागली. त्याच्या चलबिचल करणाऱ्या पापण्या तिच्या एकटक नजरेचा रोख पेलण्यास कमी पडत होत्या. तिची नजर बघून तो वरच्या वर आवंढे गिळत होता. त्याचा हात तिच्या खांद्यावरून...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २५

गेली पंधरा मिनिटे दोघांची झालेली घालमेल त्या सेक्स घाईत दिसली. तिने अगदी त्याच्या बॉसप्रमाणे त्याचा ताबा मिळवला आणि त्याच्या मांडीवर पाय फाकवून त्याच्यावर बसली. आपल्या दोन्ही हातांनी त्याची कॉलर पकडून तिने त्याचा नाईट ड्रेस टरकन फाडला आणि त्याला उघडा केला. अचानक...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २४

इंद्रधनुष्य एका मागोमाग एक पाऊल पुढे सरकत होता. तो सव्वीस वर्षाचा झाला होता. इथे जॉब करून त्याला २ ते ३ वर्ष होत आले होते. त्याच्या कामापासून इतर सहकारी आणि मँनेजमेट खूप खुश होते. पण सर्वात जास्त खुश त्याची बॉस निशा होती. तो ऑफिस कामात जसा निपुण होता तसाच तो तिला...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २३

तो तिच्या मानेवर, खांद्यावर, कानावर, केसात, गळ्यावर, हनुवटीवर अशा किस घेत होता की न राहवून मग तिनेच त्याच्याच दोन्ही गालावर आपले दोन हात ठेवून त्याला वर खेचले आणि त्याच्या ओठात तिने आपले ओठ स्थानापन्न केले. त्याच्या ओठात तिचे गुलाबी ओठ रोवले गेले. मग चार ओठांची...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २२

घड्याळात पावणे आठ वाजले. ऑफीसमधला सगळा स्टाफ ऑफीसमधून निघून गेला. पूर्ण बाराव्या फ्लोरवर फक्त केबिनमधील एकच व्यक्ती इंटरव्यू घेत होती. तशी या कंपनीची चौदा माळ्याची स्वत:ची बिल्डिंग होती. पूर्ण बिल्डिंगमध्ये काही जण आणि सेक्युरीटी अजून काम करत होते. पण बाराव्या...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २१

अखेर शुक्रवारचा म्हणजे डेटचा दिवस उजाडला. निशा नेहमीप्रमाणे ऑफिसला पोहोचली. आज नेहमीपेक्षा तिने जरा जास्तच मेकअप केला होता. मेकअपला साथ होती तिच्या चेहर्‍यावर असणार्‍या प्रसन्न मुद्रेची. गेली अनेक वर्ष तिनेच स्वत:च्या चेहर्‍यावर इतका आनंद पहिला नव्हता. संध्याकाळी सहा...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २०

इकडे ती बिझी आहे म्हणून इंद्रधनुष्य पण आपल्या जॉब हंटिंगवर लक्ष देत होता. दिवसभर तो त्याचीच तयारी करत असे. त्याला एका नामांकित कंपनीमधून इंटरव्यूसाठी कॉल आला होता. तो त्याचीच तयारी करत होता. त्याच्याकडे साधारण दहा दिवस होते. या कंपनीची प्रवेश प्रक्रिया तीन टप्प्यात...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १९

अभियांत्रिकी पदवी प्राप्त झाल्यावर इंद्रधनुष्य मुंबईला आला. आता पुढे मोठी लढाई उभी होती. ती म्हणजे नोकरी मिळवण्याची. इतके महागडे शिक्षण घेऊन आता त्याचे चीज करण्याची वेळ आली होती. त्याने आपला चांगला बायोडेटा बनवला आणि अगदी नोकरी डॉट कॉमपासून ते लिकडेइनपर्यंत सगळीकडे...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १८

इतका वेळ मनाची घालमेल होत असताना आता मात्र तिने आपल्या दोन्ही हातांनी त्याचा चेहरा पकडला. आपल्या पायाच्या टाचा जराशा उंचावल्या आणि अगदी वेगात आपले मांसल ओठ त्याच्या पुरूषी ओठात कोंबले. दोघांच्या ओठांची सुरेल जुगलबंदी रंगली. गेली कित्येक दिवस दोघांनी संभोग केला नसेल....

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १७

इतक्यात संध्याकाळचे चार वाजले. त्यांना सुदैवाने तो कच्चा माल भेटला पण पूर्ण दिवस त्याचा तालुक्याच्या गावी गेला होता. मग त्यांनी हा कच्चा माल बसमधून पुन्हा आपल्या गावी आणला. ती पूर्ण दिवसाच्या क्षीणमुळे इतकी दमली होती की तिने बसमध्ये त्याच्या खांद्यावर डोके ठेवून ती...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १६

त्याने आपल्या हाताने तिच्या पूर्ण उघड्या पाठीवर मलम लावायला सुरुवात केली. आता त्याचा स्पर्श तिला एखाद्या नराचा स्पर्श जाणवत होता. तोही न घाबरता आपले पॅन्टमधले लिंग सरळ करून तिच्या पाठीवर मलम लावत होता. तिने आपले डोळे घट्ट बंद केले. आपले दोन्ही हात बेडवरील बेडशीटला...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १५

काल रात्री तिचा नवरा पुन्हा दारू पिऊन आला आणि घरात तमाशा करू लागला. जेव्हा तिने त्याला रोखू पाहू केले तेव्हा त्याचा राग अनावर झाला आणि त्याने आपल्या चामडी पट्ट्याने तिच्या पाठीवर व्रण उठेपर्यंत मारले. त्या नराधमाने केलेले कृत्य म्हणजे तिच्या पाठीवर आणि कमरेवर उठलेले...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १४

काही दिवस उलटले आणि इच्छा तेथे मार्ग त्याप्रमाणे मार्गही मोकळा झाला. इंद्रधनुष्यच्या कॉलेजमध्ये एक मुलगा होता जो दरवर्षी नवीन आणि ॲडवान्स मोबाईल घेत असे. असाच त्याने नवीन मोबाईल घेतला होता. त्याच्या जुना मोबाईलच्या काचेला थोडासा क्रॅक पडला म्हणून एक्सचेंज होऊ शकला...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १३

अभियांत्रिकी शाखेचा पहिल्या वर्षाचा निकाल लागला. इंद्रधनुष्य सगळ्या विषयात उत्तीर्ण झाला. त्याचे दुसरे वर्ष सुरू झाले. दुसर्‍या वर्षासाठी तो पुन्हा कोकणात परतला. कोकणात नाजूका मावशीच्या घरी जोमाने पुन्हा अभ्यास करू लागला. पहिल्या वर्षीच्या मानाने दुसर्‍या वर्षीचा...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १२

आता ती समोर ब्रावर होती आणि फ्रॉक कमरेपर्यंत खाली आणले होते. मग त्याने आपले शर्ट काढले. तो तिच्या समोर उघडा झाल्याने तिचे डोळे त्याच्या छातीला न्याहाळत होते. यातच त्याने कधी तिचे हात तिच्या छातीवरून बाजूला केले ते तिलाच समजले नाही. तिने एक पांढरी शुभ्र ब्रा घातली...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १०

शाळेत असताना इंद्रधनुष्यकडे एखाद्या मुलीने ढुंकून सुद्धा पाहिले असेल का याबाबत शंका आहे. पण बेरंगी आयुष्यात नाही नाही म्हणता इंद्रधनुष्यने दोन रंगांची उधळण करत करत दोन रंगांची चव चाखली होती. दोन मोहक तिलोत्तमा बरोबर आयुष्यात कधीही न विसरणारे क्षण गुंफले होते. या दोन...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ९

तो पुढे येऊन तिच्या मांड्यावर पाय फाकवून बसला आणि तो दोन्ही हाताने तेल तिच्या जांघेत चोळत होता. ती आता या नवीन अनुभवाने विरघळली होती. ती मोठ्याने 'आऊच' असे करून ओरडत होती. घरात अजून कोणी नव्हते. घराचा मेन दरवाजा तो बंद करून आला होता. त्यामुळे तिचा आवाज चार भिंतीत घुमत...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ८

मावशी डोळे मिटून होती. तो जेव्हा तिच्या मुक्या मारावर जोरात बाम चोळत असे तेव्हा मावशीच्या हळूच सित्कारत असे. पण तो इमानदारीने आपले काम करतच होता. गुडघ्याच्या खाली बाम लावल्यावर तो थोडा वर आला आणि मावशीची साडी गुडघ्यावर करू लागला. मावशीला ते कळले. तिला थोडीशी लाजही...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ७

बाथरूममध्ये जाताच पाहतो तर काय, बाथरूममध्ये नाजूका मावशी गुडघ्यावर बसण्याचा प्रयत्न करत होती पण तिला ते सहज जमत नव्हते. तिचा चेहरा पडला होता. केसांचा एक झुपका डोळ्यावर आला होता. पाय हा गुडघ्याखाली लाल झाला होता. तिची बाथरूममधील ती अस्तास्तव अवस्था पाहून हे लक्षात आले...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ६

बारावीला इंद्रधनुष्य हा त्याच्या कुवतीप्रमाणे चांगल्या गुणांनी गुणवंत झाला. ज्युनियर कॉलेजच्या कुंपणाबाहेर असलेल्या जगात या पठ्ठ्याला एक्सेस भेटला. पुढे त्याने अभियांत्रिकी शाखेत जाण्याचे योजिले. पण त्याच्या टक्क्याचे वजन इतके जास्त नव्हते की त्याला मुंबई आणि पुणे या...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ५

इंद्रधनुष्यची पण ही पहिली वेळ होती पण सेक्सी व्हिडिओ पाहून जे ज्ञान भेटले होते ते पडताळून पाहण्याची संधी समोर होती. आपल्या पहिल्या संधीत जर शतक ठोकले तर तारुल नावांची ट्रॉफी त्याचीच होती. त्याने तिला पकडून गरकन फिरवले. तिला आपल्या समोर पाठमोरी उभी करून तिच्या बॅकलेस...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ४

इंद्रधनुष्य पुढे झाला आणि तिचा हात पकडून तिला टेबल जवळ आणले. आज ती शिक्षिका नव्हती किंवा तो विद्यार्थी नव्हता. आज तो पुरुष होता आणि ती स्त्री होती. दोघांच्या वयातील अंतर आज गळून पडले होते. तो तिला मॅडम म्हणून तिचा हात पकडत होता. तेव्हा तिनेच त्याला मॅडम म्हणण्यास नकार...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३

आता रोज रात्री इंद्रधनुष्य हा जाईच्या नावाने हस्तमैथुन करत नव्हता तर जाईची जागा आता तारुलने घेतली होती. रोज रात्री तो आपल्या कल्पनेत तारुलच्या अंगावरील एक एक कपडा दूर करत असे आणि जशी ती हळूहळू विवस्त्र होत असे तसा त्याच्या मुठीतील त्याच्याच लिंगावर त्याची मूठ जोरात...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २

हस्तमैथुन करता करता कधी अकरावीचे वर्ष संपले हे इंद्रधनुष्यला पण समजले नाही. बारावीचे वर्ष सुरू झाले आणि सर्व गमती-जमती आता मेहनतीमध्ये बदलण्याची वेळ आली होती. इंद्रधनुष्यने हे जाणले होते की त्याला काही मुलगी पटणार नाही मग आपण चांगला अभ्यास करून आपले स्वप्नच पूर्ण करू...

सप्तरंग प्रणयाचे

ग्रामपंचायतीच्या कौलारू शाळेत ग-म-भ-न शिकून आपल्या शिक्षणाची सुरुवात करणारी माझी मागची पिढी असो किंवा शासनाने ग्रँड दिलेल्या मुंबईतील मराठी माध्यमाच्या शाळेत अ-आ-इ-ई शिकून आपल्या शिक्षणाचा श्रीगणेशा करणारी माझी पिढी असो किंवा गलेलठ्ठ फी घेणार्‍या कॉन्व्हेन्ट...

error: नका ना दाजी असं छळू!!