सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ६

बारावीला इंद्रधनुष्य हा त्याच्या कुवतीप्रमाणे चांगल्या गुणांनी गुणवंत झाला. ज्युनियर कॉलेजच्या कुंपणाबाहेर असलेल्या जगात या पठ्ठ्याला एक्सेस भेटला. पुढे त्याने अभियांत्रिकी शाखेत जाण्याचे योजिले. पण त्याच्या टक्क्याचे वजन इतके जास्त नव्हते की त्याला मुंबई आणि पुणे या सारख्या उपनगरी निम शहरी भागात अ‍ॅडमिशन भेटेल. पण त्याच्या टक्क्याचे वजन इतके कमीही नव्हते की त्याला अभियांत्रिकी शाखेत अ‍ॅडमिशन सुद्धा भेटणार नाही.

अपेक्षेप्रमाणे चांगले टक्के भेटल्यावर इंद्रधनुष्य हा इंजीनियरिंगला अ‍ॅडमिशनसाठी प्रयत्न करू लागला. पण मुंबईमध्ये काही अ‍ॅडमिशन झाले नाही. कोकणाच्या एका अभियांत्रिकी कॉलेजमध्ये त्याचे अ‍ॅडमिशन झाले. कॉलेजचे ऑप्शन्स भेटले होते त्यात कोकणाचे कॉलेज निवडण्यामागे हेतू हाच होता की त्या कॉलेजपासून जवळच त्याच्या आईची दूरची बहीण राहत होती म्हणजे ती इंद्रधनुष्यची दूरची मावशी म्हणता येईल. पण खरच गरज असेल त्या वेळी मदत करणे म्हणजे त्या नात्याला दूरच्या नात्यापासून जवळच्या नात्यात स्थलांतर करण्यासारखे होय. तसेच नेमके त्या दूरच्या मावशीने केले.

मावशी कॉलेजपासून फक्त तीन किमी अंतरावर राहत होती. मावशीच्या घरी फक्त मावशी आणि तिचे यजमान राहत होते. कोकणात बहुधा सगळ्याची घरे विस्तीर्ण असतात. मावशीचे घर पण त्याला अपवाद नव्हते. या मोठ्या घरात मावशी आणि तिचा नवरा दोघेच राहत होते.

मावशीच्या नवऱ्याची खूप मोठी शेती आणि बागायती शेती होती. या बागायती शेतीत आंबा, फ़णस, काजू इत्यादी फ़ळांची खूप फळझाडे होती. ह्या सर्वांची निगा राखण्यासाठी शेतात काही मेहनती मंडळी त्या दांपत्याकडे होती त्यामुळे मावशी आणि तिचा नवरा निर्धास्त होते.

त्याचे घर आकारमानाने मोठे असून कोकणातल्या इतर घरासारखे कौलारु आणि टुमदार होते. घराच्या शेजारी गोलाकार झाडे लावल्यामुळे तो परिसर छान हिरवागार आणि रमणीय झाला होता. त्या हिरव्यागार निसर्गात मावशीचे घर ऐटीत उभे होते. त्याच मावशीच्या घराशेजारी एक छोटीशी वेगळी रुम काढली होती. त्याचा दरवाजा तसा मुख्य घरापासून स्वतंत्र होता. त्या वेगळ्या रुमला तुम्ही शहरी भाषेत आऊट हाऊस बोलू शकता.

या आऊट हाऊसला मावशीने छान साफ करून घेतले. याच आऊट हाऊसमध्ये इंद्रधनुष्यची राहण्याची सोय केली होती. फक्त जेवणासाठी तो मावशीच्या मुख्य घरात जात असे. मावशी तशी जेवणात सुगरण होती म्हणून तिच्या हातच्या पक्वानाचा आस्वाद घेणे म्हणजे जेवणाची लज्जत वाढत असे.

इंद्रधनुष्यच्या अभियांत्रिकी शिक्षणाचा श्रीगणेशा झाला. कॉलेजमध्ये सुरुवातीला सर्व काही बाऊंसर जात होते. त्या वेळी त्याला आपल्या बारावीच्या बायोलोजी टिचर तारुल मॅडम आठवत होत्या. पण तो निसर्ग सोडून तो कोकणात आला होता इथे फक्त अभ्यासाकडे लक्ष देणे अति आवश्यक होते.

इथे मावशीने अपेक्षेपेक्षा चांगली सोय करून दिली होती. आजूबाजूला सुंदर निसर्ग, जेवणासाठी मावशीच्या हातचे लज्जतदार आणि घरचे जेवण. मावशी आणि तिचा नवरा वेळोवेळी त्याची विचारपूस करत होते. अजून काय हवे जीवनाला? या सगळ्याचे मोल जाणताना इंद्रधनुष्य सुद्धा जोमाने अभ्यासाला लागला.

मावशी खूप प्रेमळ होती. या प्रेमळ मावशीचे नाव नाजूका. नाजूका ही जरी सावळी असली तरी हा सावळा रंग तिला खूप शोभून दिसत असे. नाजूका नाका डोळ्यानी नीटस होती. तिच्या ओठांची लज्जत तिच्या हातच्या जेवणापेक्षाही खूप लज्जतदार होती.

कोकणाच्या मातीचा लाल रंग जणू काही तिच्या ओठांनी घेतला होता. तिच्या केसांची वेणी अशी तिच्या नितंबावर लोंबकाळत होती जणू काही वड पिंपळाच्या झाडाला पारंब्या लोंबकाळत आहेत. अशीच एखादी लहानशी पारंबी तिच्या डोळ्यावर हेलकावे घेत घेत लोंबकाळत येत असे.

कोकणातील डोंगर दऱ्यातील नागमोडी वळणे नाजूका मावशीच्या कमनीय देहावर इंचा इंचाला लाभली होती. घरात नेहमीच्या वापरातील कॉटनची सुती साडी आणि त्यावर हाफ स्लीव्ह ब्लाऊज हा तिचा नेहमीचा साधासुधा पोशाख सुद्धा तिला खूपच छान दिसत असे. तिच्या देहाची श्रीमंतीवर साधे कपडे सुद्धा मोहक वाटत असे. मुळात साडी हेच मादकतेने भरलेले परिपूर्ण आणि मोहक वस्त्र आहे. त्याची सर मुंबई पुण्यासारख्या शहरात घालणाऱ्या वनपिस, शॉर्ट स्कर्ट, फ्रॉक यांना येणार नाही.

फक्त त्या साडीमध्ये असलेल्या देहाला शरम या उपजत गुणाची काळजी असल्यामुळे तो देह आपला पदर सावरत आपले सौंदर्याचा साक्षात्कार करत असतो. इतक्यात एक हवेची झुळूक येते आणि बेसावध देहाकडून तो पदर निसटतो. शरम या गुणाची तमा न बाळगता तो देह निसर्गाच्या सानिध्यात खुला होतो. इथल्या अणू रेणुत त्या उघड्या देहाचा साक्षात्कार सरमिसळ होतो. हा चमत्कार फक्त साडी नावाच्या पारंपारिक भरजरी वस्त्रातच होतो.

साडीची किमया इतर पाश्चिमात्य ड्रेसला मुळीच लागू होत नाही किंबहुना ते तोकडे ड्रेस हे अंगभर साडीच्या स्पर्धेत सुद्धा नाहीत. नाजूका नावाचे सौंदर्य अशाच सुती साडीत रोज विसावलेले असे.

अजूनपर्यंत मुंबईच्या झिरो फिगरच्या हडकुळ्या मुली आणि शॉर्ट ड्रेसवर दिसणाऱ्या मुलींना पाहण्याची सवय असलेल्या इंद्रधनुष्यला त्याच सौंदर्याची सवय होती. पण नाजूका मावशीला पाहिले आणि त्याच्या सौंदर्याच्या व्याख्या हळूहळू बदलू लागल्या.

गावाच्या लाल काळ्या मातीत बहरलेली ही नारंगी झेंडूंची फुले ही मुंबईच्या सिमेंटच्या जंगलात राहणाऱ्या रानटी फुलापेक्षा कितीतरी सरस आणि मोहक होती. इंद्रधनुष्यला हा फरक जाणवला. हीच तुलना त्याच्या मनात असलेले नाजूका मावशीचे चित्र अधिक खोलवर रूतत होते. कोकणातल्या खोल विहिरीसारखेच नाजूका मावशी त्याच्या मनात खोल घर करत होती.

नाजूकाचे वय तीस होते. पण वय तीस असले तरी पंचवीस वय असलेल्या युवतीगत कोवळी वाटत होती. तिच्या लग्नाला आठ वर्ष उलटली होती पण अजून घरात पाळणा हलला नव्हता. बाकी घरात सर्व काही होते. घरात कसलीच कमी नव्हती. घरात साक्षात लक्ष्मी स्थळ ठोकून होती पण घरात बाळगोपाळ जन्म घेत नव्हता हेच एक दु:ख त्या दांपत्यास सतावत होते.

दोघेही नवरा बायको स्वभावाने प्रेमळ. दोघेही दानधर्म करताना मागे वळून पाहत नव्हते. असे परोपकारी असून सुद्धा त्याच्या घरात एक इवलासा पाहुणा येत नव्हता. तोच पाहुणा यावा अशी त्यांची इच्छा होती. पण सध्या तरी त्यांच्याकडे एक एकोणीस वर्षांचा पाहुणा होता तो म्हणजे इंद्रधनुष्य.

इंद्रधनुष्यच्या वर्गात विशेष मुली नव्हत्या. होत्या त्या याच्या पसंतीस उतरत नव्हत्या. मुंबईच्या त्याच्या तारुल मॅडम हा चॅप्टर तो मुंबईस सोडून आला होता म्हणून सद्य परिस्थितीत त्याच्या डोळ्यांना आराम देणारी स्त्री असेल तर नाजूका मावशी.

मावशीचे उपकार त्याच्यावर इतके थोर होते की नाजूकास त्या नजरेने बघणे इष्ट नव्हते. पण शेवटी एकोणीस वर्षाच्या अल्लड अवखळ स्वभावाला कोण समजावणार. त्याने मनाला कितीही समजावले तरी रात्री झोपताना जर त्याला नाजूका आठवली तर त्याचा हात आपसूक पॅन्टमध्ये जात असे.

तिचा घाटदार घेणारा फिगर आठवून तो आपल्या लिंगावर मूठ मारत असे. तेच घर्षण, त्याच वेदना आणि शेवटी एक रोमहर्षक कळ व मग नाजूकाच्या नावे पांढरा झरा. असा हा रोजचा प्रोग्राम होता. हा प्रोग्राम झाल्यावरच त्याला रात्रीची शांत झोप लागत असे.

एके दिवशी रविवार होता. सकाळचे नऊ वाजले होते. नाजूकाचा नवरा शेतावर औषध फवारणीसाठी गेला होता. इंद्रधनुष्य आपली आंघोळ आटपून मावशीच्या घरात आला. आज कॉलेजला सुट्टी असल्याने तसली कसलीच घाई नव्हती. मावशीने त्याला नाश्त्याला बोलावले होते. तो आल्यावर मावशी म्हणाली मी आणते हा तुझ्यासाठी नाश्ता. असे बोलून ती किचनमध्ये गेली. इंद्रधनुष्य सुद्धा आपले हात धुवायला नाजूकाच्या मागून किचनमध्ये गेला.

मावशी किचन प्लॅटफॉर्म समोर उभी राहून प्लेटमध्ये कांदेपोहे भरत होती. त्या गरमागरम पोह्यांचा सुगंध त्याच्या नाकात दरवळत होता. पोहे जितके गरम होते त्यापेक्षा त्याला किचनमध्ये मावशी हॉट दिसत होती. त्या पाठमोऱ्या आकृतीकडे तो एकटक पाहत होता. तिची गरगरीत नितंब बघून त्याची लाळ गळायला सुरुवात झाली होती.

तिची साडी आणि ब्लाऊजमधील उघडी कंबर काजूच्या गराप्रमाणे वळणदार आणि कमनीय होती. तिची अर्धवट उघडी पाठ आणि त्यावर आलेला मेहनतीचा घाम हा कुठल्याही मेकअपपेक्षा मादक वाटत होता. इतका मादक की त्याचे लिंग त्या थ्री फोर्थमध्ये कधीच ताणले होते.

तारुल मॅडमची योनी भेटल्यावर चटावलेल्या त्या लिंगाला खूप दिवस कोणती योनी चाखायला भेटली नव्हती. मावशीचे गरगरीत नितंब त्या चटावलेल्या लिंगास गरम करत होते. त्याने क्षणभर मावशीने केलेले उपकार आठवले आणि गुपचूप तो हात धुवून बाहेर येऊन बसला.

काही वेळातच मावशी आली आणि तिने त्याला कांदे पोह्यांची प्लेट दिली. पोहे दिल्यावर ती मात्र कामसू होती, ती कपडे धुवण्यासाठी बाथरूममध्ये गेली. इकडे इंद्रधनुष्य एकटाच पोह्यांचा आनंद घेत होता. मावशीचा आनंद त्याला सध्या तरी पोह्यांवर भागवायचा होता.

इतक्यात आतून एक आर्त किंकाळी ऐकू आली. इंद्रधनुष्यने पोह्यांची रिकामी प्लेट बाजूला ठेवून थेट आत धाव घेतली. किचनमध्ये पाहिले तर गॅस बंद होता. किचनमध्ये कोणीच नव्हते. त्याने पुन्हा वेदनेने कोणी विव्हळत आहे असे ऐकले. हा आवाज तर बाथरूममधून येतोय म्हणून त्याने बाथरूममध्ये धाव घेतली.

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३४

तो जागच्या जागीच आश्चर्यचकित झाला कारण ती जाई नक्कीच नव्हती. एखादी भुताटकी सुद्धा नव्हती. मग ती होती तरी कोण? तर ती होती जाईची वहिनी! इंद्रधनुष्य अवाक झाला. त्याला काय करावे आणि काय करू नये याचा थांग पत्ता लागू शकत नव्हता. वहिनीने हे असे का केले याचे उत्तर त्याच्याकडे...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३३

आता मात्र तो वेडा झाला तिच्या वक्षांचा आकार अनुभवून तो मदहोश झाला. प्रथमच त्याची नजर चुकली होती कारण साखरपुड्याला त्याने तिच्या वक्षाची मापे ३२ आहे असे गृहीत धरले होते आणि तो नेहमीच आपल्या गृहीतकांमध्ये पक्का होता. पण आयुष्यात प्रथमच त्याचे गृहीतक चुकले होते. ही साईज...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३२

तिने त्याचा हात पकडून त्याला आपल्या बाजूला बसवले. तो ही गुमान तिच्या बाजूला बसला. तिने त्याच्या पाठीवरची बॅग त्याला काढायला खूप मदत केली. अजूनही तिचा चेहरा स्पष्ट दिसत नव्हता. तिने आपल्या उजव्या हाताने त्याच्या कानावरील केसात हात फिरवला. तो रोमांचित झाला. मग तिने आपली...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३१

हळूहळू ट्रेन रिकामी होऊ लागली. ती ट्रेन नाही तर त्याच्या आकांक्षा रिकाम्या होत होत्या. पण त्याला भविष्य माहीत नव्हते की या रिकाम्या ट्रेन मध्येच त्याच्यासाठी बरेच काही वाढून ठेवले होते. फक्त या वेळेवर स्वार होऊन त्याची वाट पाहणे अति गरजेचे होते. ह्या ट्रेनचे शेवटचे...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३०

इंद्रधनुष्यला जा वरून जाई हवीच होती कारण एखादी अंधश्रद्धा म्हणावी किंवा अजून काय म्हणावे पण त्याला आता आपले सात रंगाचे इंद्रधनुष्य पूर्ण करायचेच होते. हे इंद्रधनुष्य पूर्ण करण्यासाठी त्याला ज्या जा वरून जांभळ्या रंगाची आवश्यकता होती तो जांभळा रंग त्याच्या दृष्टीने जा...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २९

हा हा म्हणता दिवस एका मागोमाग पुढे सरकू लागले. लग्न नावाचे लायसन्स भेटायला अजून अवकाश होता. पण साखरपुडा नावाचे लर्निग लायसन्स लगेच भेटले म्हणजे दोघांचा साखरपुडाही यशस्वी पार पडला. साखरपुडा झाल्यावर दोघांचे संभाषण वाढले. कधी फोनवर तासन् तास बोलू लागले तर कधी प्रत्यक्ष...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २८

एक नाही, दोन नाही तर तब्बल सहा सौंदर्य सुंदरी बरोबर प्रेम शृंगार आजमावल्यावर, त्याच्या बरोबर प्रेमरस चाखल्यावर इंद्रधनुष्यला आता आपल्या नावाचा अर्थ कळू लागला होता. इतके दिवस आपले नाव 'इंद्रधनुष्य' का ठेवले असे रडगाणे गाणारा इंद्रधनुष्य आपल्या नावाचे गमक शोधत होता....

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २७

आता वेळ काढण्यात काही मतलब नव्हता. त्याने आपल्या पॅन्टमधून आपला अजगर बाहेर काढला आणि तिच्या मागून तिच्या नितंबाच्या फटीत सरकवला. आत पूर्णपणे गेला नाही म्हणून एकदा त्याने मागे येऊन जोरात रेटा दिला. त्याबरोबरच त्याचा अख्खा अजगर तिच्या बिळात शिरला. त्याच्या या हिसक्याने...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २६

स्टिफनचा होकार या टेंडरसाठी आणि प्रोजेक्टसाठी बहुमूल्य होता. ती मुद्दाम त्याच्या डोळ्यात डोळे रोखून पाहू लागली. त्याच्या चलबिचल करणाऱ्या पापण्या तिच्या एकटक नजरेचा रोख पेलण्यास कमी पडत होत्या. तिची नजर बघून तो वरच्या वर आवंढे गिळत होता. त्याचा हात तिच्या खांद्यावरून...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २५

गेली पंधरा मिनिटे दोघांची झालेली घालमेल त्या सेक्स घाईत दिसली. तिने अगदी त्याच्या बॉसप्रमाणे त्याचा ताबा मिळवला आणि त्याच्या मांडीवर पाय फाकवून त्याच्यावर बसली. आपल्या दोन्ही हातांनी त्याची कॉलर पकडून तिने त्याचा नाईट ड्रेस टरकन फाडला आणि त्याला उघडा केला. अचानक...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २४

इंद्रधनुष्य एका मागोमाग एक पाऊल पुढे सरकत होता. तो सव्वीस वर्षाचा झाला होता. इथे जॉब करून त्याला २ ते ३ वर्ष होत आले होते. त्याच्या कामापासून इतर सहकारी आणि मँनेजमेट खूप खुश होते. पण सर्वात जास्त खुश त्याची बॉस निशा होती. तो ऑफिस कामात जसा निपुण होता तसाच तो तिला...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २३

तो तिच्या मानेवर, खांद्यावर, कानावर, केसात, गळ्यावर, हनुवटीवर अशा किस घेत होता की न राहवून मग तिनेच त्याच्याच दोन्ही गालावर आपले दोन हात ठेवून त्याला वर खेचले आणि त्याच्या ओठात तिने आपले ओठ स्थानापन्न केले. त्याच्या ओठात तिचे गुलाबी ओठ रोवले गेले. मग चार ओठांची...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २२

घड्याळात पावणे आठ वाजले. ऑफीसमधला सगळा स्टाफ ऑफीसमधून निघून गेला. पूर्ण बाराव्या फ्लोरवर फक्त केबिनमधील एकच व्यक्ती इंटरव्यू घेत होती. तशी या कंपनीची चौदा माळ्याची स्वत:ची बिल्डिंग होती. पूर्ण बिल्डिंगमध्ये काही जण आणि सेक्युरीटी अजून काम करत होते. पण बाराव्या...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २१

अखेर शुक्रवारचा म्हणजे डेटचा दिवस उजाडला. निशा नेहमीप्रमाणे ऑफिसला पोहोचली. आज नेहमीपेक्षा तिने जरा जास्तच मेकअप केला होता. मेकअपला साथ होती तिच्या चेहर्‍यावर असणार्‍या प्रसन्न मुद्रेची. गेली अनेक वर्ष तिनेच स्वत:च्या चेहर्‍यावर इतका आनंद पहिला नव्हता. संध्याकाळी सहा...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २०

इकडे ती बिझी आहे म्हणून इंद्रधनुष्य पण आपल्या जॉब हंटिंगवर लक्ष देत होता. दिवसभर तो त्याचीच तयारी करत असे. त्याला एका नामांकित कंपनीमधून इंटरव्यूसाठी कॉल आला होता. तो त्याचीच तयारी करत होता. त्याच्याकडे साधारण दहा दिवस होते. या कंपनीची प्रवेश प्रक्रिया तीन टप्प्यात...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १९

अभियांत्रिकी पदवी प्राप्त झाल्यावर इंद्रधनुष्य मुंबईला आला. आता पुढे मोठी लढाई उभी होती. ती म्हणजे नोकरी मिळवण्याची. इतके महागडे शिक्षण घेऊन आता त्याचे चीज करण्याची वेळ आली होती. त्याने आपला चांगला बायोडेटा बनवला आणि अगदी नोकरी डॉट कॉमपासून ते लिकडेइनपर्यंत सगळीकडे...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १८

इतका वेळ मनाची घालमेल होत असताना आता मात्र तिने आपल्या दोन्ही हातांनी त्याचा चेहरा पकडला. आपल्या पायाच्या टाचा जराशा उंचावल्या आणि अगदी वेगात आपले मांसल ओठ त्याच्या पुरूषी ओठात कोंबले. दोघांच्या ओठांची सुरेल जुगलबंदी रंगली. गेली कित्येक दिवस दोघांनी संभोग केला नसेल....

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १७

इतक्यात संध्याकाळचे चार वाजले. त्यांना सुदैवाने तो कच्चा माल भेटला पण पूर्ण दिवस त्याचा तालुक्याच्या गावी गेला होता. मग त्यांनी हा कच्चा माल बसमधून पुन्हा आपल्या गावी आणला. ती पूर्ण दिवसाच्या क्षीणमुळे इतकी दमली होती की तिने बसमध्ये त्याच्या खांद्यावर डोके ठेवून ती...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १६

त्याने आपल्या हाताने तिच्या पूर्ण उघड्या पाठीवर मलम लावायला सुरुवात केली. आता त्याचा स्पर्श तिला एखाद्या नराचा स्पर्श जाणवत होता. तोही न घाबरता आपले पॅन्टमधले लिंग सरळ करून तिच्या पाठीवर मलम लावत होता. तिने आपले डोळे घट्ट बंद केले. आपले दोन्ही हात बेडवरील बेडशीटला...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १५

काल रात्री तिचा नवरा पुन्हा दारू पिऊन आला आणि घरात तमाशा करू लागला. जेव्हा तिने त्याला रोखू पाहू केले तेव्हा त्याचा राग अनावर झाला आणि त्याने आपल्या चामडी पट्ट्याने तिच्या पाठीवर व्रण उठेपर्यंत मारले. त्या नराधमाने केलेले कृत्य म्हणजे तिच्या पाठीवर आणि कमरेवर उठलेले...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १४

काही दिवस उलटले आणि इच्छा तेथे मार्ग त्याप्रमाणे मार्गही मोकळा झाला. इंद्रधनुष्यच्या कॉलेजमध्ये एक मुलगा होता जो दरवर्षी नवीन आणि ॲडवान्स मोबाईल घेत असे. असाच त्याने नवीन मोबाईल घेतला होता. त्याच्या जुना मोबाईलच्या काचेला थोडासा क्रॅक पडला म्हणून एक्सचेंज होऊ शकला...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १३

अभियांत्रिकी शाखेचा पहिल्या वर्षाचा निकाल लागला. इंद्रधनुष्य सगळ्या विषयात उत्तीर्ण झाला. त्याचे दुसरे वर्ष सुरू झाले. दुसर्‍या वर्षासाठी तो पुन्हा कोकणात परतला. कोकणात नाजूका मावशीच्या घरी जोमाने पुन्हा अभ्यास करू लागला. पहिल्या वर्षीच्या मानाने दुसर्‍या वर्षीचा...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १२

आता ती समोर ब्रावर होती आणि फ्रॉक कमरेपर्यंत खाली आणले होते. मग त्याने आपले शर्ट काढले. तो तिच्या समोर उघडा झाल्याने तिचे डोळे त्याच्या छातीला न्याहाळत होते. यातच त्याने कधी तिचे हात तिच्या छातीवरून बाजूला केले ते तिलाच समजले नाही. तिने एक पांढरी शुभ्र ब्रा घातली...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ११

आता तो तिला देत असलेल्या शाबासकीची प्रमाण वाढले होते. शाबासकीची निमित्ताने त्याचा हात न चुकता तिच्या पाठीवर मस्त फिरून येत असे. इतके दिवस 'दादा' हाक मारणाऱ्या पियूषाला आता या स्पर्शातील वेगळेपण जाणवत होते. कधी कधी ते शिकवताना बेडवर मांडी घालून बसत असे. तेव्हा तो...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १०

शाळेत असताना इंद्रधनुष्यकडे एखाद्या मुलीने ढुंकून सुद्धा पाहिले असेल का याबाबत शंका आहे. पण बेरंगी आयुष्यात नाही नाही म्हणता इंद्रधनुष्यने दोन रंगांची उधळण करत करत दोन रंगांची चव चाखली होती. दोन मोहक तिलोत्तमा बरोबर आयुष्यात कधीही न विसरणारे क्षण गुंफले होते. या दोन...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ९

तो पुढे येऊन तिच्या मांड्यावर पाय फाकवून बसला आणि तो दोन्ही हाताने तेल तिच्या जांघेत चोळत होता. ती आता या नवीन अनुभवाने विरघळली होती. ती मोठ्याने 'आऊच' असे करून ओरडत होती. घरात अजून कोणी नव्हते. घराचा मेन दरवाजा तो बंद करून आला होता. त्यामुळे तिचा आवाज चार भिंतीत घुमत...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ८

मावशी डोळे मिटून होती. तो जेव्हा तिच्या मुक्या मारावर जोरात बाम चोळत असे तेव्हा मावशीच्या हळूच सित्कारत असे. पण तो इमानदारीने आपले काम करतच होता. गुडघ्याच्या खाली बाम लावल्यावर तो थोडा वर आला आणि मावशीची साडी गुडघ्यावर करू लागला. मावशीला ते कळले. तिला थोडीशी लाजही...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ७

बाथरूममध्ये जाताच पाहतो तर काय, बाथरूममध्ये नाजूका मावशी गुडघ्यावर बसण्याचा प्रयत्न करत होती पण तिला ते सहज जमत नव्हते. तिचा चेहरा पडला होता. केसांचा एक झुपका डोळ्यावर आला होता. पाय हा गुडघ्याखाली लाल झाला होता. तिची बाथरूममधील ती अस्तास्तव अवस्था पाहून हे लक्षात आले...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ५

इंद्रधनुष्यची पण ही पहिली वेळ होती पण सेक्सी व्हिडिओ पाहून जे ज्ञान भेटले होते ते पडताळून पाहण्याची संधी समोर होती. आपल्या पहिल्या संधीत जर शतक ठोकले तर तारुल नावांची ट्रॉफी त्याचीच होती. त्याने तिला पकडून गरकन फिरवले. तिला आपल्या समोर पाठमोरी उभी करून तिच्या बॅकलेस...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ४

इंद्रधनुष्य पुढे झाला आणि तिचा हात पकडून तिला टेबल जवळ आणले. आज ती शिक्षिका नव्हती किंवा तो विद्यार्थी नव्हता. आज तो पुरुष होता आणि ती स्त्री होती. दोघांच्या वयातील अंतर आज गळून पडले होते. तो तिला मॅडम म्हणून तिचा हात पकडत होता. तेव्हा तिनेच त्याला मॅडम म्हणण्यास नकार...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३

आता रोज रात्री इंद्रधनुष्य हा जाईच्या नावाने हस्तमैथुन करत नव्हता तर जाईची जागा आता तारुलने घेतली होती. रोज रात्री तो आपल्या कल्पनेत तारुलच्या अंगावरील एक एक कपडा दूर करत असे आणि जशी ती हळूहळू विवस्त्र होत असे तसा त्याच्या मुठीतील त्याच्याच लिंगावर त्याची मूठ जोरात...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २

हस्तमैथुन करता करता कधी अकरावीचे वर्ष संपले हे इंद्रधनुष्यला पण समजले नाही. बारावीचे वर्ष सुरू झाले आणि सर्व गमती-जमती आता मेहनतीमध्ये बदलण्याची वेळ आली होती. इंद्रधनुष्यने हे जाणले होते की त्याला काही मुलगी पटणार नाही मग आपण चांगला अभ्यास करून आपले स्वप्नच पूर्ण करू...

सप्तरंग प्रणयाचे

ग्रामपंचायतीच्या कौलारू शाळेत ग-म-भ-न शिकून आपल्या शिक्षणाची सुरुवात करणारी माझी मागची पिढी असो किंवा शासनाने ग्रँड दिलेल्या मुंबईतील मराठी माध्यमाच्या शाळेत अ-आ-इ-ई शिकून आपल्या शिक्षणाचा श्रीगणेशा करणारी माझी पिढी असो किंवा गलेलठ्ठ फी घेणार्‍या कॉन्व्हेन्ट...

error: नका ना दाजी असं छळू!!