सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १५

काल रात्री तिचा नवरा पुन्हा दारू पिऊन आला आणि घरात तमाशा करू लागला. जेव्हा तिने त्याला रोखू पाहू केले तेव्हा त्याचा राग अनावर झाला आणि त्याने आपल्या चामडी पट्ट्याने तिच्या पाठीवर व्रण उठेपर्यंत मारले. त्या नराधमाने केलेले कृत्य म्हणजे तिच्या पाठीवर आणि कमरेवर उठलेले व्रण होय.

इंद्रधनुष्यला आता सगळी कहाणी सविस्तर समजली होती. तिची कहाणी ऐकून त्याचे मन हेलावून गेले होते. इतक्या मादक स्त्रीला घरी इतक्या वेदना असू शकतात याची त्याला मुळीच कल्पना नव्हती. त्याने पुन्हा तिला जवळ ओढले, तिचे डोळे पुन्हा पुसले आणि तिला घट्ट मिठी मारली.

ही समोरून मारलेली मिठी होती त्यामुळे आता तिच्या वक्षाच्या फक्त कडा त्याच्या छातीत रूतत नव्हत्या. तर त्याच्या पुरुषी छातीत तिचे अखंड वक्ष रूतले होते. तिच्या वक्षांचा जो मादक पसारा होता तो एखाद्या मोराच्या पिसाऱ्यासारखा फुलला होता. तिचे निप्पल एखाद्या मोराच्या चोचीप्रमाणे त्याच्या छातीत टोचून त्याच्या शरीरात सुमधुर संगीत निर्माण करत होते.

त्याने तिला दोन्ही हाताने आधार देऊन उठवले आणि तो तिला आपल्या खोलीत घेऊन गेला. आज सकाळीच त्या घरचे मालक म्हणजे नाजूका मावशीचे मिस्टर शेतावर गेले होते. शेतावर आज नवीन पंप लावणार होते म्हणून अगदी पहाटेच लगबगीने गेले होते. त्यामुळे घरात फक्त हिना आणि इंद्रधनुष्य होता.

त्याने तिला आपल्या रूमवर आणल्यावर तिला आपल्या सिंगल बेडवर झोपण्यास सांगितले. ती तयार नव्हती पण मग त्याने त्याच्या ड्रॉवरमधून मलम काढले तेव्हा ती निमूटपणे त्याच्या आग्रहापुढे हात टेकून त्या बेडवर निजली.

त्याने तिला उलटे म्हणजे पाठमोरे झोपण्यास खुणावले. तिला हे सर्व अजब वाटत होते पण तिचा इंद्रधनुष्यवर विश्वास निर्माण झाला होता. शिवाय काल रात्री तिच्या नवऱ्याने जे तिच्या बरोबर केले त्यामुळे तिच्या मनावर झालेल्या जखमा या रक्ताच्या नात्यात नसलेला इंद्रधनुष्य आपल्या मदतीने पुसत होता. तिथे रक्ताच्या नात्यावर जिव्हाळ्याची नाती विजय मिळवत होती. याच इंद्रधनुष्यच्या जिव्हाळ्यापोटी ती बेडवर पाठमोरी निजली.

त्याने पाठीवर असणारा तिचा पदर बाजूला केला. तिची सावळी पाठ आणि तिची चरबीयुक्त पण मांसल कंबर त्याच्या समोर पहुडली होती. त्याने आपल्या दोन बोटावर मलम घेतले. त्या बेडवर उताणी निजलेलया हिनाच्या जवळ येऊन त्याने आपला डावा हात आधारासाठी तिच्या कमरेवर ठेवला. तशी ती दचकली पण तिने तोंडून हू की चू काढले नाही.

मग त्याने आपली उजव्या हाताची दोन बोटे ज्यावर मलम लावले होते तिच्या कमरेवरील व्रणावर लावले. ती मलम त्या जखमेवर लावताच तिच्या तोंडून ‘आह’ करून वेदना आल्या. मग त्याने त्या दोन बोटांनी त्या कमरेवरील व्रणाला नीट मलम लावली. तिला ते झोंबत होते. पण ती सहन करत होती. त्याने अगदी रीतसर त्या कमरेवरील व्रणाला मलम लावले. मग तो पाठीवर असलेल्या व्रणाकडे वळला.

हा व्रण जास्त खोलवर रूतला होता. तिच्या नवऱ्याने पुढचा आणि मागचा विचार न करता अविचाराने ती जखम तिला दिली होती. त्या जखमेवर एक परका मुलगा उपचार करत होता. हे पाहून तिच्यासारखी पुरुषाशी दोन हात अंतर ठेवून चालणारी स्त्री सुद्धा इंद्रधनुष्यसाठी वितळत होती. तिच्या मनात त्याच्याबद्दल अनपेक्षितपणे प्रेमाचे अंकुर फुटू लागले होते.

त्याने पुन्हा ते मलम आपल्या बोटावर घेऊन तिच्या उघड्या पाठीवर असणार्‍या व्रणावर लावण्यास सुरुवात केली. आता तिला तुलनेने जास्त झोंबत होते. वरून तिला आता हा इंद्रधनुष्यचा स्पर्श तिच्या बंद झालेल्या आनंदाच्या दारावर थाप मारत होता. त्याचा पुरुषी स्पर्श तिला आता जाणवू लागला होता.

गेली कित्येक महिने तिने आपल्या नवऱ्याबरोबर संबंध ठेवला नसेल याची गणती नव्हती. जर ठेवलाच असेल तर दारूच्या नशेत असणार्‍या नवऱ्याने तिला जबरदस्तीने झोपवून तिच्या मनाविरूद्ध किती तरी वेळा संभोग केला असेल.

तिचा आणि तिच्या नवऱ्याचे कायदेशीर लग्न झाले होते म्हणून या जबरदस्तीच्या सेक्सला पण संभोग म्हणतो. पण खऱ्या वेदना त्या स्त्रीला माहित असतात जी इच्छा नसताना त्या पुरूषाखाली चिरडली जाते. त्याच्या घामाच्या उग्र वासात तिच्या प्रेमाच्या कल्पना कुस्करून गेल्या असतात. त्याच्या ताकदीपुढे तिचे शरीर, तिच्या आशा पूर्णपणे फोल ठरल्या असतात. फक्त हे लग्न कायदेशीर आणि समाजाला मान्य असते म्हणून आपण याला संभोग किंवा प्रेम असे तकलादू शब्द वापरतो.

पण खरे तर तो संभोग नसतो तर ज्याच्या नावाचे मंगळसूत्र घातले त्या पुरुषाने आणि कधी तर त्या नराधमाने केलेला बलात्कार असतो. जो बलात्कार समाजाच्या दृष्टीने वैध ठरवला जातो. पोलीस स्टेशनमध्ये त्याची दाद सुद्धा घेतली जात नाही. मग अशाच लाखो स्त्रिया अनेक रात्री या बलात्काराला सामोरे जाऊन आपले जीवन जगत असतात.

तो आपली बोटे तिच्या पाठीवरील उघड्या जखमेवर प्रेमाने लावत होता. ती त्याचा स्पर्श प्रेमाने स्वीकारत होती. पण दोघांना एकमेकांच्या मनात काय चालले आहे याची मनोमन खबर नव्हती. त्याचा पुरुषी स्पर्श तिच्या वेदनेपेक्षा तिला लक्षवेधक ठरत होता.

त्याने चोळीबाहेरील व्रणावर मलम लावले. पण त्याचे काम अजून बाकी होते कारण अर्धा व्रण तिच्या चोळीत दडला होता. त्यावर तो मलम लावू शकत नव्हता. त्याची इच्छा तर खूप होती पण तिची चोळी आडवी येत होती.

तिच्या पाठीवर अर्धी पाठ ही उघडी होती जणू काही बॅकलेस ब्लाउज म्हणावे. पण ते शहरी फॅशन नव्हते तर ती गरिबी होती. त्या अर्धवट मोकळ्या पाठीखाली एक चोळीची नाडी होती त्यावर या चोळीची मदार होती. जर ही नाडी फक्त ओढली तरी ती पाठ पूर्णपणे उघडी होईल. पण एका गावाच्या स्त्रीशी कोण पंगा घेणार म्हणून तो काढता पाय घेत होता.

पण पुन्हा पुन्हा त्याची नजर तिच्या मादक पाठीवर जात होती. जर आज संधी हुकली तर तिच्या पाठीवर असणारा ताजमहाल कधीच पाहू शकणार नाही याची त्याला भीती होती. अखेर त्याने सर्व शक्ती एकवटून तिला विचारले, “मला आतल्या व्रणावर मलम लावायचा आहे.” तेव्हा ती काहीच बोलली नाही.

तिने जसा होकार नाही दिला तसा नकार सुद्धा दिला नाही. स्त्रीचे गप्प राहणे म्हणजे होकार असे समजून त्याने पुन्हा विचारले, “मी तुमचे ब्लाउज थोडे मागून वर करू का, जेणेकरून मला जखमेवर मलम लावता येईल?” त्यावर पुन्हा तिचा नकार नाही आला. पण होकार सुद्धा नाही आला.

ती भिंतीकडे पाहून काहीच बोलत नव्हती. बहुतेक तिच्या मनात सुद्धा चलबिचल चालू होती. त्याने तिचे मौन म्हणजे होकार समजून तिच्या चोळीच्या नाडीला अलगद खेचले. पण ती नाडी सुटायच्या ऐवजी अजून घट्ट गाठ बसली.

तो पुन्हा प्रयत्न करू लागला. चुकून त्याने नाडीचे दुसरे टोक खेचले म्हणून गाठ अजून घट्ट झाली होती. त्याने ही सुवर्ण संधी गमावली असे त्याला वाटू लागले म्हणून तो जरा मनाने व्याकुळ झाला होता पण प्रयत्न सोडत नव्हता.

तो अजूनही ती गाठ सोडण्याचा प्रयत्न करत होता. इतक्यात ती खुदकन हसली. तिचे हसणे म्हणजे मघाशी असलेले मौन जे त्याने होकार ठरवले होते ते खरेच होकार आहे हे समजून आले. तिने जरा मागे बघून त्याच्याकडे पाहिले आणि त्याच्याकडे बघून पुन्हा त्यावर हसली. तसा तो ही खुदकन हसला कारण त्याच्याकडे काही पर्याय नव्हता.

मग तिने आपले दोन्ही हात आपल्या पाठीवर ठेवून त्या दोन्ही नाड्या हातात घेऊन एक सराईत महिलेप्रमाणे फक्त १५ सेकंदांत तो गुंता सोडवला. परत तिने त्याच्याकडे पाहून आपली मान डोलावली आणि त्यावर पुन्हा हसली. जणू काही ती त्याला न बोलता म्हणाली की अरे गुंता सुटत नसेल तर हलक्या हाताने सोडवावा. घाई करून सुटत नाही.

तिने तो गुंता सोडवून आपले हात परत आपल्या उशीजवळ घेतले जेथे सुरुवातीपासून होते. आता तिची पाठ मोकळी होती. पण गाठ सुटली तरी त्या पाठीवर तिची चोळी तशीच तिने त्याच्यासाठी मुद्दाम ठेवली होती. ती त्याला जणू काही ‘हो सुरू’ म्हणून सांगत होती.

त्याला ही सुवर्ण संधी सोडणे कदापि शक्य नव्हते. त्याने लगेच तिची नाडी मुक्त झालेली चोळीची टोके तिच्या पाठीवरून बाजूला सारली आणि काय आश्चर्य. तिची ती मादक पाठ आता त्याच्या समोर खुली होऊन त्याचा रक्तप्रवाह तीव्र करत होती.

खरच ती पाठ खूपच सेक्सी होती. दिवसभर काम करून त्या पाठीला छान वळण आले होते. तिची पाठ रेखीव झाली होती. एखाद्या मुंबईच्या जिममध्ये हजारो रुपये खर्च करून चांगला फिगर बनवता येत नाही तितका चांगला फिगर तिने गावी अंग मेहनत करून मिळवला होता.

तिची पाठ जशी रेखीव होती तशी तिची कंबर कमनीय होती. हे प्रदर्शन इंद्रधनुष्य बघता बघता हरपून गेला. इतका हरपून गेला की जेव्हा भानावर आला तेव्हा त्याला लक्षात आले की आपल्याला आता जखमेवर मलम लावायचा म्हणून फक्त तिने चोळी तिच्या पाठीवर उघडी केली आहे.

आता तिला सुद्धा याची जाणीव झाली होती की आपली पाठ एका परक्या पुरूषासमोर पूर्ण उघडी आहे. तो पुरुष जरी आपल्यापेक्षा वयाने लहान असला तरी शेवटी एक पुरुष आहे. या कल्पनेने फक्त ती आतल्या आत लज्जित होत होती.

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३४

तो जागच्या जागीच आश्चर्यचकित झाला कारण ती जाई नक्कीच नव्हती. एखादी भुताटकी सुद्धा नव्हती. मग ती होती तरी कोण? तर ती होती जाईची वहिनी! इंद्रधनुष्य अवाक झाला. त्याला काय करावे आणि काय करू नये याचा थांग पत्ता लागू शकत नव्हता. वहिनीने हे असे का केले याचे उत्तर त्याच्याकडे...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३३

आता मात्र तो वेडा झाला तिच्या वक्षांचा आकार अनुभवून तो मदहोश झाला. प्रथमच त्याची नजर चुकली होती कारण साखरपुड्याला त्याने तिच्या वक्षाची मापे ३२ आहे असे गृहीत धरले होते आणि तो नेहमीच आपल्या गृहीतकांमध्ये पक्का होता. पण आयुष्यात प्रथमच त्याचे गृहीतक चुकले होते. ही साईज...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३२

तिने त्याचा हात पकडून त्याला आपल्या बाजूला बसवले. तो ही गुमान तिच्या बाजूला बसला. तिने त्याच्या पाठीवरची बॅग त्याला काढायला खूप मदत केली. अजूनही तिचा चेहरा स्पष्ट दिसत नव्हता. तिने आपल्या उजव्या हाताने त्याच्या कानावरील केसात हात फिरवला. तो रोमांचित झाला. मग तिने आपली...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३१

हळूहळू ट्रेन रिकामी होऊ लागली. ती ट्रेन नाही तर त्याच्या आकांक्षा रिकाम्या होत होत्या. पण त्याला भविष्य माहीत नव्हते की या रिकाम्या ट्रेन मध्येच त्याच्यासाठी बरेच काही वाढून ठेवले होते. फक्त या वेळेवर स्वार होऊन त्याची वाट पाहणे अति गरजेचे होते. ह्या ट्रेनचे शेवटचे...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३०

इंद्रधनुष्यला जा वरून जाई हवीच होती कारण एखादी अंधश्रद्धा म्हणावी किंवा अजून काय म्हणावे पण त्याला आता आपले सात रंगाचे इंद्रधनुष्य पूर्ण करायचेच होते. हे इंद्रधनुष्य पूर्ण करण्यासाठी त्याला ज्या जा वरून जांभळ्या रंगाची आवश्यकता होती तो जांभळा रंग त्याच्या दृष्टीने जा...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २९

हा हा म्हणता दिवस एका मागोमाग पुढे सरकू लागले. लग्न नावाचे लायसन्स भेटायला अजून अवकाश होता. पण साखरपुडा नावाचे लर्निग लायसन्स लगेच भेटले म्हणजे दोघांचा साखरपुडाही यशस्वी पार पडला. साखरपुडा झाल्यावर दोघांचे संभाषण वाढले. कधी फोनवर तासन् तास बोलू लागले तर कधी प्रत्यक्ष...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २८

एक नाही, दोन नाही तर तब्बल सहा सौंदर्य सुंदरी बरोबर प्रेम शृंगार आजमावल्यावर, त्याच्या बरोबर प्रेमरस चाखल्यावर इंद्रधनुष्यला आता आपल्या नावाचा अर्थ कळू लागला होता. इतके दिवस आपले नाव 'इंद्रधनुष्य' का ठेवले असे रडगाणे गाणारा इंद्रधनुष्य आपल्या नावाचे गमक शोधत होता....

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २७

आता वेळ काढण्यात काही मतलब नव्हता. त्याने आपल्या पॅन्टमधून आपला अजगर बाहेर काढला आणि तिच्या मागून तिच्या नितंबाच्या फटीत सरकवला. आत पूर्णपणे गेला नाही म्हणून एकदा त्याने मागे येऊन जोरात रेटा दिला. त्याबरोबरच त्याचा अख्खा अजगर तिच्या बिळात शिरला. त्याच्या या हिसक्याने...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २६

स्टिफनचा होकार या टेंडरसाठी आणि प्रोजेक्टसाठी बहुमूल्य होता. ती मुद्दाम त्याच्या डोळ्यात डोळे रोखून पाहू लागली. त्याच्या चलबिचल करणाऱ्या पापण्या तिच्या एकटक नजरेचा रोख पेलण्यास कमी पडत होत्या. तिची नजर बघून तो वरच्या वर आवंढे गिळत होता. त्याचा हात तिच्या खांद्यावरून...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २५

गेली पंधरा मिनिटे दोघांची झालेली घालमेल त्या सेक्स घाईत दिसली. तिने अगदी त्याच्या बॉसप्रमाणे त्याचा ताबा मिळवला आणि त्याच्या मांडीवर पाय फाकवून त्याच्यावर बसली. आपल्या दोन्ही हातांनी त्याची कॉलर पकडून तिने त्याचा नाईट ड्रेस टरकन फाडला आणि त्याला उघडा केला. अचानक...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २४

इंद्रधनुष्य एका मागोमाग एक पाऊल पुढे सरकत होता. तो सव्वीस वर्षाचा झाला होता. इथे जॉब करून त्याला २ ते ३ वर्ष होत आले होते. त्याच्या कामापासून इतर सहकारी आणि मँनेजमेट खूप खुश होते. पण सर्वात जास्त खुश त्याची बॉस निशा होती. तो ऑफिस कामात जसा निपुण होता तसाच तो तिला...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २३

तो तिच्या मानेवर, खांद्यावर, कानावर, केसात, गळ्यावर, हनुवटीवर अशा किस घेत होता की न राहवून मग तिनेच त्याच्याच दोन्ही गालावर आपले दोन हात ठेवून त्याला वर खेचले आणि त्याच्या ओठात तिने आपले ओठ स्थानापन्न केले. त्याच्या ओठात तिचे गुलाबी ओठ रोवले गेले. मग चार ओठांची...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २२

घड्याळात पावणे आठ वाजले. ऑफीसमधला सगळा स्टाफ ऑफीसमधून निघून गेला. पूर्ण बाराव्या फ्लोरवर फक्त केबिनमधील एकच व्यक्ती इंटरव्यू घेत होती. तशी या कंपनीची चौदा माळ्याची स्वत:ची बिल्डिंग होती. पूर्ण बिल्डिंगमध्ये काही जण आणि सेक्युरीटी अजून काम करत होते. पण बाराव्या...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २१

अखेर शुक्रवारचा म्हणजे डेटचा दिवस उजाडला. निशा नेहमीप्रमाणे ऑफिसला पोहोचली. आज नेहमीपेक्षा तिने जरा जास्तच मेकअप केला होता. मेकअपला साथ होती तिच्या चेहर्‍यावर असणार्‍या प्रसन्न मुद्रेची. गेली अनेक वर्ष तिनेच स्वत:च्या चेहर्‍यावर इतका आनंद पहिला नव्हता. संध्याकाळी सहा...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २०

इकडे ती बिझी आहे म्हणून इंद्रधनुष्य पण आपल्या जॉब हंटिंगवर लक्ष देत होता. दिवसभर तो त्याचीच तयारी करत असे. त्याला एका नामांकित कंपनीमधून इंटरव्यूसाठी कॉल आला होता. तो त्याचीच तयारी करत होता. त्याच्याकडे साधारण दहा दिवस होते. या कंपनीची प्रवेश प्रक्रिया तीन टप्प्यात...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १९

अभियांत्रिकी पदवी प्राप्त झाल्यावर इंद्रधनुष्य मुंबईला आला. आता पुढे मोठी लढाई उभी होती. ती म्हणजे नोकरी मिळवण्याची. इतके महागडे शिक्षण घेऊन आता त्याचे चीज करण्याची वेळ आली होती. त्याने आपला चांगला बायोडेटा बनवला आणि अगदी नोकरी डॉट कॉमपासून ते लिकडेइनपर्यंत सगळीकडे...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १८

इतका वेळ मनाची घालमेल होत असताना आता मात्र तिने आपल्या दोन्ही हातांनी त्याचा चेहरा पकडला. आपल्या पायाच्या टाचा जराशा उंचावल्या आणि अगदी वेगात आपले मांसल ओठ त्याच्या पुरूषी ओठात कोंबले. दोघांच्या ओठांची सुरेल जुगलबंदी रंगली. गेली कित्येक दिवस दोघांनी संभोग केला नसेल....

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १७

इतक्यात संध्याकाळचे चार वाजले. त्यांना सुदैवाने तो कच्चा माल भेटला पण पूर्ण दिवस त्याचा तालुक्याच्या गावी गेला होता. मग त्यांनी हा कच्चा माल बसमधून पुन्हा आपल्या गावी आणला. ती पूर्ण दिवसाच्या क्षीणमुळे इतकी दमली होती की तिने बसमध्ये त्याच्या खांद्यावर डोके ठेवून ती...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १६

त्याने आपल्या हाताने तिच्या पूर्ण उघड्या पाठीवर मलम लावायला सुरुवात केली. आता त्याचा स्पर्श तिला एखाद्या नराचा स्पर्श जाणवत होता. तोही न घाबरता आपले पॅन्टमधले लिंग सरळ करून तिच्या पाठीवर मलम लावत होता. तिने आपले डोळे घट्ट बंद केले. आपले दोन्ही हात बेडवरील बेडशीटला...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १४

काही दिवस उलटले आणि इच्छा तेथे मार्ग त्याप्रमाणे मार्गही मोकळा झाला. इंद्रधनुष्यच्या कॉलेजमध्ये एक मुलगा होता जो दरवर्षी नवीन आणि ॲडवान्स मोबाईल घेत असे. असाच त्याने नवीन मोबाईल घेतला होता. त्याच्या जुना मोबाईलच्या काचेला थोडासा क्रॅक पडला म्हणून एक्सचेंज होऊ शकला...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १३

अभियांत्रिकी शाखेचा पहिल्या वर्षाचा निकाल लागला. इंद्रधनुष्य सगळ्या विषयात उत्तीर्ण झाला. त्याचे दुसरे वर्ष सुरू झाले. दुसर्‍या वर्षासाठी तो पुन्हा कोकणात परतला. कोकणात नाजूका मावशीच्या घरी जोमाने पुन्हा अभ्यास करू लागला. पहिल्या वर्षीच्या मानाने दुसर्‍या वर्षीचा...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १२

आता ती समोर ब्रावर होती आणि फ्रॉक कमरेपर्यंत खाली आणले होते. मग त्याने आपले शर्ट काढले. तो तिच्या समोर उघडा झाल्याने तिचे डोळे त्याच्या छातीला न्याहाळत होते. यातच त्याने कधी तिचे हात तिच्या छातीवरून बाजूला केले ते तिलाच समजले नाही. तिने एक पांढरी शुभ्र ब्रा घातली...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ११

आता तो तिला देत असलेल्या शाबासकीची प्रमाण वाढले होते. शाबासकीची निमित्ताने त्याचा हात न चुकता तिच्या पाठीवर मस्त फिरून येत असे. इतके दिवस 'दादा' हाक मारणाऱ्या पियूषाला आता या स्पर्शातील वेगळेपण जाणवत होते. कधी कधी ते शिकवताना बेडवर मांडी घालून बसत असे. तेव्हा तो...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १०

शाळेत असताना इंद्रधनुष्यकडे एखाद्या मुलीने ढुंकून सुद्धा पाहिले असेल का याबाबत शंका आहे. पण बेरंगी आयुष्यात नाही नाही म्हणता इंद्रधनुष्यने दोन रंगांची उधळण करत करत दोन रंगांची चव चाखली होती. दोन मोहक तिलोत्तमा बरोबर आयुष्यात कधीही न विसरणारे क्षण गुंफले होते. या दोन...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ९

तो पुढे येऊन तिच्या मांड्यावर पाय फाकवून बसला आणि तो दोन्ही हाताने तेल तिच्या जांघेत चोळत होता. ती आता या नवीन अनुभवाने विरघळली होती. ती मोठ्याने 'आऊच' असे करून ओरडत होती. घरात अजून कोणी नव्हते. घराचा मेन दरवाजा तो बंद करून आला होता. त्यामुळे तिचा आवाज चार भिंतीत घुमत...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ८

मावशी डोळे मिटून होती. तो जेव्हा तिच्या मुक्या मारावर जोरात बाम चोळत असे तेव्हा मावशीच्या हळूच सित्कारत असे. पण तो इमानदारीने आपले काम करतच होता. गुडघ्याच्या खाली बाम लावल्यावर तो थोडा वर आला आणि मावशीची साडी गुडघ्यावर करू लागला. मावशीला ते कळले. तिला थोडीशी लाजही...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ७

बाथरूममध्ये जाताच पाहतो तर काय, बाथरूममध्ये नाजूका मावशी गुडघ्यावर बसण्याचा प्रयत्न करत होती पण तिला ते सहज जमत नव्हते. तिचा चेहरा पडला होता. केसांचा एक झुपका डोळ्यावर आला होता. पाय हा गुडघ्याखाली लाल झाला होता. तिची बाथरूममधील ती अस्तास्तव अवस्था पाहून हे लक्षात आले...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ६

बारावीला इंद्रधनुष्य हा त्याच्या कुवतीप्रमाणे चांगल्या गुणांनी गुणवंत झाला. ज्युनियर कॉलेजच्या कुंपणाबाहेर असलेल्या जगात या पठ्ठ्याला एक्सेस भेटला. पुढे त्याने अभियांत्रिकी शाखेत जाण्याचे योजिले. पण त्याच्या टक्क्याचे वजन इतके जास्त नव्हते की त्याला मुंबई आणि पुणे या...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ५

इंद्रधनुष्यची पण ही पहिली वेळ होती पण सेक्सी व्हिडिओ पाहून जे ज्ञान भेटले होते ते पडताळून पाहण्याची संधी समोर होती. आपल्या पहिल्या संधीत जर शतक ठोकले तर तारुल नावांची ट्रॉफी त्याचीच होती. त्याने तिला पकडून गरकन फिरवले. तिला आपल्या समोर पाठमोरी उभी करून तिच्या बॅकलेस...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ४

इंद्रधनुष्य पुढे झाला आणि तिचा हात पकडून तिला टेबल जवळ आणले. आज ती शिक्षिका नव्हती किंवा तो विद्यार्थी नव्हता. आज तो पुरुष होता आणि ती स्त्री होती. दोघांच्या वयातील अंतर आज गळून पडले होते. तो तिला मॅडम म्हणून तिचा हात पकडत होता. तेव्हा तिनेच त्याला मॅडम म्हणण्यास नकार...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३

आता रोज रात्री इंद्रधनुष्य हा जाईच्या नावाने हस्तमैथुन करत नव्हता तर जाईची जागा आता तारुलने घेतली होती. रोज रात्री तो आपल्या कल्पनेत तारुलच्या अंगावरील एक एक कपडा दूर करत असे आणि जशी ती हळूहळू विवस्त्र होत असे तसा त्याच्या मुठीतील त्याच्याच लिंगावर त्याची मूठ जोरात...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २

हस्तमैथुन करता करता कधी अकरावीचे वर्ष संपले हे इंद्रधनुष्यला पण समजले नाही. बारावीचे वर्ष सुरू झाले आणि सर्व गमती-जमती आता मेहनतीमध्ये बदलण्याची वेळ आली होती. इंद्रधनुष्यने हे जाणले होते की त्याला काही मुलगी पटणार नाही मग आपण चांगला अभ्यास करून आपले स्वप्नच पूर्ण करू...

सप्तरंग प्रणयाचे

ग्रामपंचायतीच्या कौलारू शाळेत ग-म-भ-न शिकून आपल्या शिक्षणाची सुरुवात करणारी माझी मागची पिढी असो किंवा शासनाने ग्रँड दिलेल्या मुंबईतील मराठी माध्यमाच्या शाळेत अ-आ-इ-ई शिकून आपल्या शिक्षणाचा श्रीगणेशा करणारी माझी पिढी असो किंवा गलेलठ्ठ फी घेणार्‍या कॉन्व्हेन्ट...

error: नका ना दाजी असं छळू!!