सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३४

तो जागच्या जागीच आश्चर्यचकित झाला कारण ती जाई नक्कीच नव्हती. एखादी भुताटकी सुद्धा नव्हती. मग ती होती तरी कोण? तर ती होती जाईची वहिनी!

इंद्रधनुष्य अवाक झाला. त्याला काय करावे आणि काय करू नये याचा थांग पत्ता लागू शकत नव्हता. वहिनीने हे असे का केले याचे उत्तर त्याच्याकडे सुद्धा नव्हते. त्याने वहिनीकडे प्रश्नार्थक चेहऱ्याने पाहिले. वहिनी मात्र मान खाली घालून लाजत होती. तिला तिच्या कृत्याचा अजिबात पश्चाताप नव्हता. उलट तिच्या चेहर्‍यावर एक वेगळीच लकाकी होती. तिला भेटलेल्या आनंदाचा पारावर उरला नव्हता.

इंद्रधनुष्य वहिनीकडे बघून म्हटले की वहिनी तुम्ही? तेव्हा वहिनी म्हणाल्या की हो मीच जाईची वहिनी. त्यावर इंद्रधनुष्य म्हणाला की तुम्ही असे का केलेत? त्यावर ती म्हणाली की ज्याला सहज भेटते त्याला याची किंमत नसते.

जाईला तुम्ही जवळ ओढत होता पण जाईला ते आवडत नव्हते आणि मी अपेक्षा करत होती की मा‍झ्या नवऱ्याने मला जवळ ओढावे पण माझा नवरा नागपूरला असतो. लग्न झाल्यापासून तीन वर्ष उलटली. नवऱ्याचा आनंद काय असतो हे मात्र मी दर दोन महिन्यांनंतर फक्त दोन दिवसासाठी अनुभवत असते.

जेव्हा माझा नवरा दोन महिन्यातून एकदा दोन दिवसासाठी सुट्टी वर येतो. बाकीच्या रात्री मी एकटीच गुदमरत असते. त्यामुळे माझी झालेली कुचंबनना मला त्रास देत होती. अशावेळी मला तुम्ही दिसला आणि तशी संधी दिसली. म्हणून माझ्यातली स्त्री जागी झाली आणि तिने हे अनैतिक पाऊल उचलले.

मला माहीत आहे की मी चुकले. पण आतून होणारा त्रास इतका प्रचंड होता की मी हे पाऊल उचलले. आता मला शिक्षा देऊ शकता मी शिक्षा भोगायला तयार आहे पण इतके सांगते की आज लग्न झाल्यावर प्रथमच मी इतका छान आनंद अनुभवला आहे.

माझा नवरा दोन महिन्यांनंतर भेटतो तो नागपूर वरून येतो आणि जातो. पण त्या रात्री इतक्या तुफान नसतात जितक्या जितकी आजची रात्र मादक होते. त्यामुळे मला कोणताही पश्चाताप नाही आता मी तुमच्या समोर नतमस्तक होते आणि तुम्ही कोणतीही शिक्षा देऊ शकता.

त्यावर इंद्रधनुष्य हिरमुसला आणि काय बोलायचे त्याला कळत नव्हते कारण आज जो त्याला आनंद भेटला होता तोही अविस्मरणीय होता. फक्त प्रॉब्लेम हाच होता की त्याची सात रंगाची शृंखला आज तुटली होती. त्याला भेटलेले सहा रंग आणि त्यानंतर भेटलेली वहिनी यामुळे त्याचे इंद्रधनुष्य पूर्ण झाले नव्हते.

पण तरी त्याच्या समोर एक स्त्री शरण येत होती म्हणून प्रणयात किंवा प्रेमात जो शरण येतो त्याला माफ करणे हा चांगला गुणधर्म आहे. कारण एकदा का प्रणयाला किंवा प्रेमाला लाथ मारली तर पुन्हा हा प्रणय किंवा प्रेम आपल्याकडे येत नाही म्हणून जे जे भेटते त्याला आपलेच समजून त्याचा स्वीकार करावा हेच शहाणपण आहे आणि हाच शहाणपणा इंद्रधनुष्य फॉलो करत होता.

त्याने मोठ्या मनाने वहिनीला जवळ घेतले आणि तिला म्हटले की जितके सुख तुम्हाला आज भेटले तितकेच सुख मलाही भेटले. मग मी नाराज का होऊ? का मी या सुंदर नात्याचा फडशा पाडू? उलट हे नाते मला फक्त एका राऊंडसाठी ठेवायचे नाही.

त्याने वहिनीला जवळ घेतले आणि वहिनीला त्या ट्रेनच्या फोर सीटर सीटवर झोपविले आणि आता तो तिच्यावर झोपला. वहिनी पुन्हा आनंदात आली कारण मघाशी खोट्या मार्गाने मिळवलेला प्रणय आता खऱ्या मार्गाने तिच्या समोर होता.

इंद्रधनुष्यने पहिला राऊंड जाई समजून केला होता. पण आता दुसरा राउंड तो वहिनीशी करणार होता. इंद्रधनुष्यने पुन्हा आपला सुळका तिच्या योनिवर सेट करण्यासाठी तिचे दोन्ही पाय फाकविले. योनी बऱ्यापैकी ओलसर झाली होती. या ओलसरपणामध्ये अख्खा इंद्रधनुष्य विरघळून जाऊ शकतो. इतकी छान ओलसर झाली होती. त्याने आपले आठ इंचाचे लिंग त्या योनित सरकवले. तसे तिच्या तोंडून ‘इंद्रधनुष्य… मा‍झ्या राजा…’ असे उद्गार बाहेर आले.

मघाशी जे बोल तोंडातल्या तोंडात संपून जात होते तेच बोल आता उघडपणे वहिनीच्या तोंडून येत होते. इंद्रधनुष्याने पण आता सात रंगाची शृंखला तुटली हा विचार बाजूला ठेवून समोर आलेली वहिनी पूर्णपणे संभोगायचे यासाठी तयार होता. ती पण पूर्णपणे यासाठी पवित्रा घेतला आणि त्याने आपले लिंग वहिनीच्या योनित शिरकाव केले.

वहिनी आता मोठ्या तोंडाने ओरडू लागली आणि तिच्या ओरडण्याकडे दुर्लक्ष करत इंद्रधनुष्य एकावर एक रेटे देऊ लागला. जसजसा वेग वाढत होता तसतशी वहिनी आनंदाने ओरडत होती. वहिनी अगदी आनंदाने इंद्रधनुष्य आणि आपल्या नवऱ्याची तुलना करत होती. नक्कीच यात इंद्रधनुष्य विजय मिळवत होता.

आपल्या नणंदचा होणारा नवरा आज आपल्या समोर झोपून आपल्याबरोबर संभोग करत आहे याची तिला जरी लाज वाटत असली. तरी गेली तीन वर्ष तळलेल्या रात्र आज तिला प्रोत्साहित करत होत्या. ती आता पूर्णपणे त्याला शरण गेली आणि इंद्रधनुष्य पण त्या क्षणाचा आनंद लुटू लागला दोघांनी एकमेकांचा वेग वाढवला.

इंद्रधनुष्याने आपले लिंग तिच्या योनित खूप खोलवर टाकले. तिची ओलसर योनी पूर्णपणे वीर्याने माखून गेली. तिचा मदनमणी त्याच्या लिंगाच्या रेट्याने चांगलाच खुलला. तिच्या योनिच्या पाकळ्या गुलाबाच्या पाकळ्यासारख्या प्रफुल्लित झाल्या.

पुढे हा खेळ असाच चालू राहिला. त्या ट्रेनच्या डब्यात त्यांनी अनेक प्रकारचे पोझिशन ट्राय केल्या. सकाळच्या चार वाजेपर्यंत हा रोमांस चालू राहिला. वहिनीने तीन वर्षाचा बॅकलॉग पूर्णपणे भरून काढला. वहिनी मनोमन खूप खुश होती.

इंद्रधनुष्य ह्या अचानक भेटलेली संधीमुळे आनंदी होता. पण त्याला एकच हुरहुर होती की आपली सात रंगाची शृंखला तुटली. पण जाऊ दे, जे देवाच्या मनात असते तेच होते असा पलायनवाद आपल्या जगात आहे. त्यामुळे तो ही टेन्शन घेऊ इच्छित नव्हता.

सकाळचे चार वाजले. ट्रेन आता सकाळच्या पहाटेच्या पहिल्या ट्रेनसाठी कारशेड मधून निघाली. सकाळी वाशीवरून चार दहाची ट्रेन होती. त्यासाठी चार वाजता ही ट्रेन मंद वेगात कारशेड वरून वाशीला चालू लागली. वहिनी आणि इंद्रधनुष्य यांनी या रात्री नऊ वेळा एकमेकांना संभोगले होते. आता सकाळची चार वाजल्या नंतर ट्रेन चालू झाल्यावर त्यांनी लगेच आपल्या अंगावर कपडे घातले.

ट्रेन वाशी स्टेशनला जाईपर्यंत त्यांनी दोघांनी आपले अंगावरचे कपडे नीट घातले. ट्रेन वाशी स्टेशनला पोहोचतात सर्व ट्रेनचे दिवे ऑन झाले. जशी ट्रेन वाशी स्टेशनला थांबली तशी दोघे आपल्याला कोणीच पाहत नाही हे कन्फर्म करून ट्रेनमधून उतरले आणि लगेच स्टेशनच्या बाहेर आले.

आता दोघांचा मार्ग वेगवेगळा होता पण दोघांनी जी रात्र अनुभवली होती ती अविस्मरणीय होती. जाता जाता वहिनी इंद्रधनुष्यला म्हणाली की आपण पुन्हा भेटू लवकरच. इंद्रधनुष्य म्हणाला की हो वहिनी नक्कीच. आपण पुन्हा भेटू लवकरच. त्यावर वहिनी जाता जाता म्हटले की मला वहिनी नाही म्हटले तरी चालेल. यावर इंद्रधनुष्य म्हणाला मग मी काय हाक मारू? त्यावर वहिनी म्हणाली मला तुम्ही नावाने हाक मारू शकता.

इतक्यात इंद्रधनुष्यला हसू आले की इतका वेळ इतकी रात्र एकत्र अनुभवली पण आपल्याला वहिनीचे नावच माहीत नाही. त्यावर त्याने वहिनीकडे प्रश्नार्थक नजरेने विचारले की वहिनी तुमचे नाव काय? त्यावर वहिनी जाता जाता या सुंदर भेटीचा निरोप घेत म्हणाल्या की माझे नाव जा वरून जान्हवी आणि लाजत लाजत तिथून निघून गेल्या.

या प्रकारे इंद्रधनुष्यला कळून चुकले की तो वेड्यासारखा जा वरून जाई असा समज करून घेत होता आणि जा वरून जाईच्या मागे वेड्यासारखा लागला होता. कारण एकच की त्याला सात रंगाची शृंखला पूर्ण करायची होती. पण नियतीच्या मनात वेगळेच काहीतरी होते.

नियतीने जसे सहा रंग इंद्रधनुष्यला स्वत:हून दिले होते तसेच नियतीने सातवा रंग स्वत:च ठरवून ठेवला होता आणि तो आपल्या वेळेप्रमाणे विधी लिखित येणार होता. तो इंद्रधनुष्यच्या प्रयत्नांनी येणार नव्हता. तो विधीमध्ये जसा लिहिलेला आहे तसाच येणार होता.

इंद्रधनुष्याला स्वत:च स्वत:वर हसू येऊ लागले. कारण हा सातवा रंग जा भरून जाई नव्हता तर जा वरून जान्हवी होता. जा वरून जांभळा होता जा वरून जान्हवी वहिनी होता. आणि आता नियतीने त्याला हा सातवा रंग मुक्त हस्ताने देऊन त्याचे इंद्रधनुष्य पूर्ण केले होते.

आज फक्त त्याचे त्याचा जांभळा रंग पूर्ण झाला नव्हता तर त्याचे इंद्रधनुष्य पूर्ण झाले होते. त्याला आपल्या नावाचे गमक समजले होते. त्याच नाव इंद्रधनुष्य असे जगा वेगळे का ठेवले? यात नियतीचा काय डाव होता? हे कळून चुकले होते.

नियतीचा हा कट कोणालाही आवडेल असाच होता आणि का आवडणार नाही कारण या जगातल्या सात मादक स्त्रिया मग त्या विवाहित असो किंवा नसो पण इंद्रधनुष्यच्या जीवनात मुक्त हस्ताने आल्या होत्या आणि इंद्रधनुष्यने पण त्याचा अनुभव घेतला होता. हा अनुभव जगातील फारच कमी पुरुषांना भेटू शकतो आणि त्या कमी पुरुषात इंद्रधनुष्य हा एकच होता.

पुढे त्याचे जाई बरोबर लग्न झाले आणि तो जाई बरोबर आपले जीवन जगू लागला पण त्याच्या आयुष्यात आलेल्या या सात स्त्रिया, सात रंग तो कधीच विसरू शकला नाही.

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३३

आता मात्र तो वेडा झाला तिच्या वक्षांचा आकार अनुभवून तो मदहोश झाला. प्रथमच त्याची नजर चुकली होती कारण साखरपुड्याला त्याने तिच्या वक्षाची मापे ३२ आहे असे गृहीत धरले होते आणि तो नेहमीच आपल्या गृहीतकांमध्ये पक्का होता. पण आयुष्यात प्रथमच त्याचे गृहीतक चुकले होते. ही साईज...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३२

तिने त्याचा हात पकडून त्याला आपल्या बाजूला बसवले. तो ही गुमान तिच्या बाजूला बसला. तिने त्याच्या पाठीवरची बॅग त्याला काढायला खूप मदत केली. अजूनही तिचा चेहरा स्पष्ट दिसत नव्हता. तिने आपल्या उजव्या हाताने त्याच्या कानावरील केसात हात फिरवला. तो रोमांचित झाला. मग तिने आपली...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३१

हळूहळू ट्रेन रिकामी होऊ लागली. ती ट्रेन नाही तर त्याच्या आकांक्षा रिकाम्या होत होत्या. पण त्याला भविष्य माहीत नव्हते की या रिकाम्या ट्रेन मध्येच त्याच्यासाठी बरेच काही वाढून ठेवले होते. फक्त या वेळेवर स्वार होऊन त्याची वाट पाहणे अति गरजेचे होते. ह्या ट्रेनचे शेवटचे...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३०

इंद्रधनुष्यला जा वरून जाई हवीच होती कारण एखादी अंधश्रद्धा म्हणावी किंवा अजून काय म्हणावे पण त्याला आता आपले सात रंगाचे इंद्रधनुष्य पूर्ण करायचेच होते. हे इंद्रधनुष्य पूर्ण करण्यासाठी त्याला ज्या जा वरून जांभळ्या रंगाची आवश्यकता होती तो जांभळा रंग त्याच्या दृष्टीने जा...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २९

हा हा म्हणता दिवस एका मागोमाग पुढे सरकू लागले. लग्न नावाचे लायसन्स भेटायला अजून अवकाश होता. पण साखरपुडा नावाचे लर्निग लायसन्स लगेच भेटले म्हणजे दोघांचा साखरपुडाही यशस्वी पार पडला. साखरपुडा झाल्यावर दोघांचे संभाषण वाढले. कधी फोनवर तासन् तास बोलू लागले तर कधी प्रत्यक्ष...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २८

एक नाही, दोन नाही तर तब्बल सहा सौंदर्य सुंदरी बरोबर प्रेम शृंगार आजमावल्यावर, त्याच्या बरोबर प्रेमरस चाखल्यावर इंद्रधनुष्यला आता आपल्या नावाचा अर्थ कळू लागला होता. इतके दिवस आपले नाव 'इंद्रधनुष्य' का ठेवले असे रडगाणे गाणारा इंद्रधनुष्य आपल्या नावाचे गमक शोधत होता....

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २७

आता वेळ काढण्यात काही मतलब नव्हता. त्याने आपल्या पॅन्टमधून आपला अजगर बाहेर काढला आणि तिच्या मागून तिच्या नितंबाच्या फटीत सरकवला. आत पूर्णपणे गेला नाही म्हणून एकदा त्याने मागे येऊन जोरात रेटा दिला. त्याबरोबरच त्याचा अख्खा अजगर तिच्या बिळात शिरला. त्याच्या या हिसक्याने...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २६

स्टिफनचा होकार या टेंडरसाठी आणि प्रोजेक्टसाठी बहुमूल्य होता. ती मुद्दाम त्याच्या डोळ्यात डोळे रोखून पाहू लागली. त्याच्या चलबिचल करणाऱ्या पापण्या तिच्या एकटक नजरेचा रोख पेलण्यास कमी पडत होत्या. तिची नजर बघून तो वरच्या वर आवंढे गिळत होता. त्याचा हात तिच्या खांद्यावरून...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २५

गेली पंधरा मिनिटे दोघांची झालेली घालमेल त्या सेक्स घाईत दिसली. तिने अगदी त्याच्या बॉसप्रमाणे त्याचा ताबा मिळवला आणि त्याच्या मांडीवर पाय फाकवून त्याच्यावर बसली. आपल्या दोन्ही हातांनी त्याची कॉलर पकडून तिने त्याचा नाईट ड्रेस टरकन फाडला आणि त्याला उघडा केला. अचानक...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २४

इंद्रधनुष्य एका मागोमाग एक पाऊल पुढे सरकत होता. तो सव्वीस वर्षाचा झाला होता. इथे जॉब करून त्याला २ ते ३ वर्ष होत आले होते. त्याच्या कामापासून इतर सहकारी आणि मँनेजमेट खूप खुश होते. पण सर्वात जास्त खुश त्याची बॉस निशा होती. तो ऑफिस कामात जसा निपुण होता तसाच तो तिला...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २३

तो तिच्या मानेवर, खांद्यावर, कानावर, केसात, गळ्यावर, हनुवटीवर अशा किस घेत होता की न राहवून मग तिनेच त्याच्याच दोन्ही गालावर आपले दोन हात ठेवून त्याला वर खेचले आणि त्याच्या ओठात तिने आपले ओठ स्थानापन्न केले. त्याच्या ओठात तिचे गुलाबी ओठ रोवले गेले. मग चार ओठांची...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २२

घड्याळात पावणे आठ वाजले. ऑफीसमधला सगळा स्टाफ ऑफीसमधून निघून गेला. पूर्ण बाराव्या फ्लोरवर फक्त केबिनमधील एकच व्यक्ती इंटरव्यू घेत होती. तशी या कंपनीची चौदा माळ्याची स्वत:ची बिल्डिंग होती. पूर्ण बिल्डिंगमध्ये काही जण आणि सेक्युरीटी अजून काम करत होते. पण बाराव्या...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २१

अखेर शुक्रवारचा म्हणजे डेटचा दिवस उजाडला. निशा नेहमीप्रमाणे ऑफिसला पोहोचली. आज नेहमीपेक्षा तिने जरा जास्तच मेकअप केला होता. मेकअपला साथ होती तिच्या चेहर्‍यावर असणार्‍या प्रसन्न मुद्रेची. गेली अनेक वर्ष तिनेच स्वत:च्या चेहर्‍यावर इतका आनंद पहिला नव्हता. संध्याकाळी सहा...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २०

इकडे ती बिझी आहे म्हणून इंद्रधनुष्य पण आपल्या जॉब हंटिंगवर लक्ष देत होता. दिवसभर तो त्याचीच तयारी करत असे. त्याला एका नामांकित कंपनीमधून इंटरव्यूसाठी कॉल आला होता. तो त्याचीच तयारी करत होता. त्याच्याकडे साधारण दहा दिवस होते. या कंपनीची प्रवेश प्रक्रिया तीन टप्प्यात...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १९

अभियांत्रिकी पदवी प्राप्त झाल्यावर इंद्रधनुष्य मुंबईला आला. आता पुढे मोठी लढाई उभी होती. ती म्हणजे नोकरी मिळवण्याची. इतके महागडे शिक्षण घेऊन आता त्याचे चीज करण्याची वेळ आली होती. त्याने आपला चांगला बायोडेटा बनवला आणि अगदी नोकरी डॉट कॉमपासून ते लिकडेइनपर्यंत सगळीकडे...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १८

इतका वेळ मनाची घालमेल होत असताना आता मात्र तिने आपल्या दोन्ही हातांनी त्याचा चेहरा पकडला. आपल्या पायाच्या टाचा जराशा उंचावल्या आणि अगदी वेगात आपले मांसल ओठ त्याच्या पुरूषी ओठात कोंबले. दोघांच्या ओठांची सुरेल जुगलबंदी रंगली. गेली कित्येक दिवस दोघांनी संभोग केला नसेल....

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १७

इतक्यात संध्याकाळचे चार वाजले. त्यांना सुदैवाने तो कच्चा माल भेटला पण पूर्ण दिवस त्याचा तालुक्याच्या गावी गेला होता. मग त्यांनी हा कच्चा माल बसमधून पुन्हा आपल्या गावी आणला. ती पूर्ण दिवसाच्या क्षीणमुळे इतकी दमली होती की तिने बसमध्ये त्याच्या खांद्यावर डोके ठेवून ती...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १६

त्याने आपल्या हाताने तिच्या पूर्ण उघड्या पाठीवर मलम लावायला सुरुवात केली. आता त्याचा स्पर्श तिला एखाद्या नराचा स्पर्श जाणवत होता. तोही न घाबरता आपले पॅन्टमधले लिंग सरळ करून तिच्या पाठीवर मलम लावत होता. तिने आपले डोळे घट्ट बंद केले. आपले दोन्ही हात बेडवरील बेडशीटला...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १५

काल रात्री तिचा नवरा पुन्हा दारू पिऊन आला आणि घरात तमाशा करू लागला. जेव्हा तिने त्याला रोखू पाहू केले तेव्हा त्याचा राग अनावर झाला आणि त्याने आपल्या चामडी पट्ट्याने तिच्या पाठीवर व्रण उठेपर्यंत मारले. त्या नराधमाने केलेले कृत्य म्हणजे तिच्या पाठीवर आणि कमरेवर उठलेले...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १४

काही दिवस उलटले आणि इच्छा तेथे मार्ग त्याप्रमाणे मार्गही मोकळा झाला. इंद्रधनुष्यच्या कॉलेजमध्ये एक मुलगा होता जो दरवर्षी नवीन आणि ॲडवान्स मोबाईल घेत असे. असाच त्याने नवीन मोबाईल घेतला होता. त्याच्या जुना मोबाईलच्या काचेला थोडासा क्रॅक पडला म्हणून एक्सचेंज होऊ शकला...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १३

अभियांत्रिकी शाखेचा पहिल्या वर्षाचा निकाल लागला. इंद्रधनुष्य सगळ्या विषयात उत्तीर्ण झाला. त्याचे दुसरे वर्ष सुरू झाले. दुसर्‍या वर्षासाठी तो पुन्हा कोकणात परतला. कोकणात नाजूका मावशीच्या घरी जोमाने पुन्हा अभ्यास करू लागला. पहिल्या वर्षीच्या मानाने दुसर्‍या वर्षीचा...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १२

आता ती समोर ब्रावर होती आणि फ्रॉक कमरेपर्यंत खाली आणले होते. मग त्याने आपले शर्ट काढले. तो तिच्या समोर उघडा झाल्याने तिचे डोळे त्याच्या छातीला न्याहाळत होते. यातच त्याने कधी तिचे हात तिच्या छातीवरून बाजूला केले ते तिलाच समजले नाही. तिने एक पांढरी शुभ्र ब्रा घातली...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ११

आता तो तिला देत असलेल्या शाबासकीची प्रमाण वाढले होते. शाबासकीची निमित्ताने त्याचा हात न चुकता तिच्या पाठीवर मस्त फिरून येत असे. इतके दिवस 'दादा' हाक मारणाऱ्या पियूषाला आता या स्पर्शातील वेगळेपण जाणवत होते. कधी कधी ते शिकवताना बेडवर मांडी घालून बसत असे. तेव्हा तो...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १०

शाळेत असताना इंद्रधनुष्यकडे एखाद्या मुलीने ढुंकून सुद्धा पाहिले असेल का याबाबत शंका आहे. पण बेरंगी आयुष्यात नाही नाही म्हणता इंद्रधनुष्यने दोन रंगांची उधळण करत करत दोन रंगांची चव चाखली होती. दोन मोहक तिलोत्तमा बरोबर आयुष्यात कधीही न विसरणारे क्षण गुंफले होते. या दोन...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ९

तो पुढे येऊन तिच्या मांड्यावर पाय फाकवून बसला आणि तो दोन्ही हाताने तेल तिच्या जांघेत चोळत होता. ती आता या नवीन अनुभवाने विरघळली होती. ती मोठ्याने 'आऊच' असे करून ओरडत होती. घरात अजून कोणी नव्हते. घराचा मेन दरवाजा तो बंद करून आला होता. त्यामुळे तिचा आवाज चार भिंतीत घुमत...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ८

मावशी डोळे मिटून होती. तो जेव्हा तिच्या मुक्या मारावर जोरात बाम चोळत असे तेव्हा मावशीच्या हळूच सित्कारत असे. पण तो इमानदारीने आपले काम करतच होता. गुडघ्याच्या खाली बाम लावल्यावर तो थोडा वर आला आणि मावशीची साडी गुडघ्यावर करू लागला. मावशीला ते कळले. तिला थोडीशी लाजही...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ७

बाथरूममध्ये जाताच पाहतो तर काय, बाथरूममध्ये नाजूका मावशी गुडघ्यावर बसण्याचा प्रयत्न करत होती पण तिला ते सहज जमत नव्हते. तिचा चेहरा पडला होता. केसांचा एक झुपका डोळ्यावर आला होता. पाय हा गुडघ्याखाली लाल झाला होता. तिची बाथरूममधील ती अस्तास्तव अवस्था पाहून हे लक्षात आले...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ६

बारावीला इंद्रधनुष्य हा त्याच्या कुवतीप्रमाणे चांगल्या गुणांनी गुणवंत झाला. ज्युनियर कॉलेजच्या कुंपणाबाहेर असलेल्या जगात या पठ्ठ्याला एक्सेस भेटला. पुढे त्याने अभियांत्रिकी शाखेत जाण्याचे योजिले. पण त्याच्या टक्क्याचे वजन इतके जास्त नव्हते की त्याला मुंबई आणि पुणे या...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ५

इंद्रधनुष्यची पण ही पहिली वेळ होती पण सेक्सी व्हिडिओ पाहून जे ज्ञान भेटले होते ते पडताळून पाहण्याची संधी समोर होती. आपल्या पहिल्या संधीत जर शतक ठोकले तर तारुल नावांची ट्रॉफी त्याचीच होती. त्याने तिला पकडून गरकन फिरवले. तिला आपल्या समोर पाठमोरी उभी करून तिच्या बॅकलेस...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ४

इंद्रधनुष्य पुढे झाला आणि तिचा हात पकडून तिला टेबल जवळ आणले. आज ती शिक्षिका नव्हती किंवा तो विद्यार्थी नव्हता. आज तो पुरुष होता आणि ती स्त्री होती. दोघांच्या वयातील अंतर आज गळून पडले होते. तो तिला मॅडम म्हणून तिचा हात पकडत होता. तेव्हा तिनेच त्याला मॅडम म्हणण्यास नकार...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३

आता रोज रात्री इंद्रधनुष्य हा जाईच्या नावाने हस्तमैथुन करत नव्हता तर जाईची जागा आता तारुलने घेतली होती. रोज रात्री तो आपल्या कल्पनेत तारुलच्या अंगावरील एक एक कपडा दूर करत असे आणि जशी ती हळूहळू विवस्त्र होत असे तसा त्याच्या मुठीतील त्याच्याच लिंगावर त्याची मूठ जोरात...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २

हस्तमैथुन करता करता कधी अकरावीचे वर्ष संपले हे इंद्रधनुष्यला पण समजले नाही. बारावीचे वर्ष सुरू झाले आणि सर्व गमती-जमती आता मेहनतीमध्ये बदलण्याची वेळ आली होती. इंद्रधनुष्यने हे जाणले होते की त्याला काही मुलगी पटणार नाही मग आपण चांगला अभ्यास करून आपले स्वप्नच पूर्ण करू...

सप्तरंग प्रणयाचे

ग्रामपंचायतीच्या कौलारू शाळेत ग-म-भ-न शिकून आपल्या शिक्षणाची सुरुवात करणारी माझी मागची पिढी असो किंवा शासनाने ग्रँड दिलेल्या मुंबईतील मराठी माध्यमाच्या शाळेत अ-आ-इ-ई शिकून आपल्या शिक्षणाचा श्रीगणेशा करणारी माझी पिढी असो किंवा गलेलठ्ठ फी घेणार्‍या कॉन्व्हेन्ट...

error: नका ना दाजी असं छळू!!