सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ८

मावशी डोळे मिटून होती. तो जेव्हा तिच्या मुक्या मारावर जोरात बाम चोळत असे तेव्हा मावशीच्या हळूच सित्कारत असे. पण तो इमानदारीने आपले काम करतच होता. गुडघ्याच्या खाली बाम लावल्यावर तो थोडा वर आला आणि मावशीची साडी गुडघ्यावर करू लागला. मावशीला ते कळले. तिला थोडीशी लाजही वाटली पण त्याला काहीच इलाज नव्हता.

त्याने साडी आणि आतला परकर मांडीपर्यंत नेला. नाजूकाच्या मांसल मांड्या त्याच्या डोळ्याला सुख देऊ लागल्या. त्याने लगेच बाम दोन्ही हाताला चोळून तिच्या दोन्ही मांड्यावर आपल्या दोन्ही हातांनी बाम चोळू लागला. आता तो पूर्ण शहारून गेला होता. त्याचे लिंग आता पूर्ण अवस्थेत ताठ झाले होते. मावशीला पण त्याचा स्पर्श आता एका मुलाचा नसून पुरुषाचा वाटत होता. पण ती डोळे घट्ट मिटून काहीच बोलत नव्हती.

तो आता तावातावाने तिच्या मांड्या चोळत होता. मांड्यांना लावलेल्या बामामुळे मांड्या चिकट झाल्या होत्या. त्याचा हात सपासप तिच्या मांड्यावर फिरत होता. तिच्या मांड्या चोळत चोळत त्याचा हात अगदी तिच्या जांघेपर्यंत जात होता. दोघांना हे उमजत होते. पण कोणीच थांबवत नव्हते.

इतक्यात त्याचा उजवा हात तिच्या चिकट मांडीवरून घसरून थेट तिच्या जांघेत गेला. तिच्या अगदी अवघड अवयवावर एक पुरुष स्पर्श करतोय हे पाहून तिने तोंडातून ‘आह’ सित्कार सोडला. त्या स्पर्शापायी तिने लगेच त्याच घाईत आपला डावा पाय वर केला. तसा त्याने चुकून जांघेत घातलेला हात मागे घेऊन तिच्या मांड्यावर चोळू लागला.

तिनेही गृहीत धरले की जे झाले ते त्याच्या हातून चुकून झाले असेल. असे स्वत:स समजावून तिने वर घेतलेला डावा पाय खाली करू लागली. खाली करताना तो पाय थोडा तिरकस झाला आणि त्याच्या जवळ कलला. तिचा पाय कलताना इंद्रधनुष्य थोडा पुढे आला होता आणि त्याच वेळी तिचा पाय मागे येत होता. त्यामुळे तो आणि तिचा पाय यातील अंतर खूप कमी राहिले. तिचा पाय त्या अरूंद जागेत स्थिरावू लागला. इतक्यात त्या पायाला काहीतरी टणक गोष्ट लागली म्हणून तिने पाय तिथेच थांबवला.

इंद्रधनुष्य लगेच कासावीस झाला. कारण तिचा पाय त्याच्या लिंगाला स्पर्श करत होता. तो जसा आपल्या हाताने तिची मांडी चोळत मागे पुढे होत होता तसे त्याचे ताठ झालेले लिंग सुद्धा तिच्या पायाच्या तळव्यावर घर्षण करत होते. एखादा सुतार जसा लाकडावर रंधा मारताना मागे पुढे होतो तसा तो बेफिकीरीने मागे पुढे होत होता. त्याचे लिंग तिच्या तळव्यावर आदळत होते.

काही सेकंद असेच चालू राहिल्यावर मावशीची टयुब पेटली. तिला कळले की तिच्या पायावर आदळणारे दुसरे काही नसून ते त्याचे लिंग आहे. त्याचा आकाराचा अंदाज तिला आला तेव्हा ती अवाक झाली. ज्याला ती चिमुरडा समजत होती तो पुरुष व्हायला आतुर झाला होता. त्या आकारावरून तो नर एखाद्या मादीसाठी कामातुर झाला होता.

पण तिथे अजून कोणीच स्त्री नव्हती. याचा स्पष्ट अर्थ तिला कळला की तो फक्त तिच्यासाठी इतका कामातुर झाला आहे. हे कळताच तिने आपला पाय मागे घेण्याचा प्रयत्न केला पण त्या अरूंद जागेत पाय मागे घ्यायला जागाच नव्हती. शिवाय तिची साडी दोन्ही मांडीच्या वर आलेली होती. थोडी जरी तिने हालचाल केली तर त्याचा हात पुन्हा तिच्या मांड्यावरून थेट तिच्या योनिपर्यंत पोहचेल. या अशा बिकट परिस्थितीमुळे ती निपचित डोळे मिटून बेडवर पडून राहिली.

त्याचे अजस्त्र लिंग तिच्या तळव्यावर आदळत आदळत तिलाही खुलवू लागले होते. त्याने इकडे विचार केला की मावशी आपला पाय त्याच्या लिंगासमोरून काढत नाही म्हणजे मावशी सुद्धा हळूहळू खुलत आहे. एका अर्थाने ते खरे होते मावशी शेवटी एक स्त्री होती ती पण या पुरुषी स्पर्शाने रंगू लागली होती. इतक्यात मावशीने स्वत:हून स्वतःला सावरले आणि इंद्रधनुष्यला थांबवून त्याचे आभार मानले.

त्याच्या उपचाराने मावशी थोडी बरी झाली होती. मावशी जर उठली नाही तर जेवण कोण बनवणार हा प्रश्न होता. म्हणून मावशी उठली आणि इंद्रधनुष्यच्या मदतीने जेवण बनवले. रोज रात्री इंद्रधनुष्य मावशीकडे येऊन तिला औषध आणि बाम चोळत असे. तो इतक्या तन्मयतेने करतोय हे पाहून मावशी नाही म्हणू शकत नव्हती. या उलट मावशीच्या मनात त्याने स्थान मिळवले.

दोन दिवसानंतर मावशी लंगडत का होईना घरभर फिरू लागली. तो रात्री आपल्या खोलीत अभ्यास करत असे. तेव्हा मावशी त्याच्यासाठी ग्लासभर दूध आणून देऊ लागली. हे दुधाचे नवीन प्रकरण मावशी पडल्यावर चालू झाले होते. तो नको नको म्हणता मावशी त्याला जबरदस्तीने प्यायला लावत असे. आता ही जबरदस्ती त्याला आवडू लागली होती.

रात्री दहा वाजता एक स्त्री आपल्या रुममध्ये आपल्यासाठी दूध घेऊन येते आणि आपल्या मादक हातानी आपल्याला दूध पाजते हे किती रोमँटिक वाटते. मावशी जबरदस्तीने आपल्या हातांनी पाजते म्हणून तो रोज नको नको करून नखरे करायचा मग मावशी त्याला डोळे दाखवून आपल्या हाताने ग्लासभर दूध पाजत असे. जबरदस्तीने दूध पाजताना बऱ्याच वेळा मावशीचा मादक स्पर्श होऊन तो कमालीचा सुखावत असे.

तो खुर्चीवर बसलेला असे आणि मावशी त्याच्या बाजूला उभी राहून त्याला आपल्या हाताने दूध पाजत असे. दूध पिताना त्याची नजर मावशीवर असे. मावशी अगदी खुर्चीच्या जवळ उभी असल्याने तिचे स्तन अगदी त्याच्या ओठांपासून काही इंचाच्या अंतरावर असे. दूध जरी गाईचे असले तरी तो मावशीचे निप्पल तोंडात घेऊन जणू काही मावशीचे दूध पितोय असे त्याला वाटू लागे. मग पुन्हा त्याचे लिंग उंच भरारी मारत असे.

मावशीला ती उंच भरारी लगेच दिसू लागली होती. त्यामुळे मावशी पण न समजून शहाणी बनत असे. दूध प्यायला वर ती त्याच्या केसात प्रेमाने हात फिरवून निघून जात असे. नाजूका गेली तरी तिच्या घामाचा सुगंध त्याच्या नाकात तसाच दरवळत असे. शेवटी रात्री मावशीच्या नावाने हस्तमैथुन करून तो आपल्या आतील वादळाला शांत करत असे.

काही दिवस उलटले. एके रात्री नाजूकाचा नवरा शेतीवर राखण करण्यासाठी रात्री नऊ वाजता जेवणखाण उरकून शेतावर गेला. आता तो थेट सकाळीच येणार होता. इकडे घरी इंद्रधनुष्य होता म्हणून तो बायकोची आणि तिच्या दुखऱ्या पायाची काळजी न करता शेतावर जाऊ शकत होता.

रात्री नाजूकाने सर्व घरगुती कामे आटपून आपल्या बेडवर आली. आज तिने एक नारंगी रंगाचा गाऊन घातला होता. नारंगी रंग म्हणजे आकाशातील इंद्रधनुष्यातील दुसरा रंग. बाजूला लावलेल्या डिम बल्बमुळे तिच्या अंगावरील नारंगी रंग अजून खुलत होता.

इतक्यात इंद्रधनुष्य तिच्या बेडजवळ आला आणि एक औषधी तेलाची बॉटल दाखवली. तेव्हा त्याने तिला सांगितले की आता जखम बरी झाली आहे. आता औषध किंवा बाम नको. हे औषधी तेल आहे त्याने मालिश करू म्हणजे एका आठवड्यात मावशी तू बरी होशील. त्याची तिच्यासाठी असणारी काळजी बघून मावशीला गहिवरून आले.

त्याने ते तेल आपल्या हातावर घेऊन दोन्ही हाताने नीट चोळून आपले उबदार हात तिच्या पायाच्या तळव्यांना लावले. तिच्या तळव्यांना गुदगुल्या होऊ लागल्या. ती खुदकन हसू लागली तसा तो अजून गुदगुल्या करू लागला. बेडरूममध्ये दोघेही हसत होते.

मग त्याने तेल तिच्या घोट्यावर आणि गुडघ्यावर लावले. त्याचा स्पर्श आज तिला अधिकच छान वाटत होता. शिवाय त्या तेलाचा सुगंध रुममध्ये पसरून वातावरण प्रसन्न झाले होते. त्याने न थांबता मावशीचा गाऊन फक्त गुडघ्यावर नाही तर थेट मांडीच्या वर नेला. आता त्याला हे करण्यासाठी परमिशनची गरज नव्हती. त्याने पण इंच आणि सेमीची चिंता न करता तिच्या मांडीवर गाऊन नेला. तिने सुद्धा पाय थोडे वर करून त्याला हे करण्यास प्रतिसाद दिला.

रोज जेव्हा साडी आणि मांड्यामध्ये अडकलेला परकर तो वर करत असे तेव्हा त्याला जरा जास्त बल प्रयुक्त करावे लागे. पण आज गाऊन होता. त्याने नेहमीच्या सवयीने तितकेच बल प्रयुक्त करून तिचा गाऊन वर केला. परिणामी नेहमीपेक्षा जरा जास्तच मांड्यांवर तिचा गाऊन जाऊन तिच्या फुलाच्या पाकळ्या असलेल्या निकरचे टोक त्याला दिसले. आपल्या तीस वर्षीय मावशीची निकर पाहून त्याच्या अंगात संचारू लागले.

तिला थोडीशी कल्पना आली की आपला गाऊन प्रमाणाबाहेर वर येऊन प्रदर्शन खुले होत आहे. म्हणून तिने गाऊन नीट करण्यासाठी हात खाली केला पण त्याने तिचा हात प्रेमाने बाजूला करून आपल्या दोन्ही हातांनी तिच्या मांड्यांना त्या तेलानी मालिश करू लागला.

तिची निकर बघून तो अधिक तावातावाने मालिश करत होता. त्याच्या स्पर्शाने ती रोजच्या पेक्षा लवकरच खुलू लागली होती. ही त्या तेलाची जादू होती की त्याच्या हातांची कमाल. कुणास ठाऊक पण दोघेही प्रेम रसात पाझरत होते.

आज त्याचा हात मांड्यांची हद्द पार करून तिच्या दोन्ही जांघेत गेला. तसे तिचे डोळे घट्ट बंद झाले आणि तिने तोंडातून सित्कारत म्हणाली, “नको ना, इंद्रधनुष्य!” पण तिच्या नकारात सुद्धा कमालीची अस्वस्थता आणि लज्जा होती जी त्याला रोखू शकत नव्हती.

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३४

तो जागच्या जागीच आश्चर्यचकित झाला कारण ती जाई नक्कीच नव्हती. एखादी भुताटकी सुद्धा नव्हती. मग ती होती तरी कोण? तर ती होती जाईची वहिनी! इंद्रधनुष्य अवाक झाला. त्याला काय करावे आणि काय करू नये याचा थांग पत्ता लागू शकत नव्हता. वहिनीने हे असे का केले याचे उत्तर त्याच्याकडे...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३३

आता मात्र तो वेडा झाला तिच्या वक्षांचा आकार अनुभवून तो मदहोश झाला. प्रथमच त्याची नजर चुकली होती कारण साखरपुड्याला त्याने तिच्या वक्षाची मापे ३२ आहे असे गृहीत धरले होते आणि तो नेहमीच आपल्या गृहीतकांमध्ये पक्का होता. पण आयुष्यात प्रथमच त्याचे गृहीतक चुकले होते. ही साईज...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३२

तिने त्याचा हात पकडून त्याला आपल्या बाजूला बसवले. तो ही गुमान तिच्या बाजूला बसला. तिने त्याच्या पाठीवरची बॅग त्याला काढायला खूप मदत केली. अजूनही तिचा चेहरा स्पष्ट दिसत नव्हता. तिने आपल्या उजव्या हाताने त्याच्या कानावरील केसात हात फिरवला. तो रोमांचित झाला. मग तिने आपली...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३१

हळूहळू ट्रेन रिकामी होऊ लागली. ती ट्रेन नाही तर त्याच्या आकांक्षा रिकाम्या होत होत्या. पण त्याला भविष्य माहीत नव्हते की या रिकाम्या ट्रेन मध्येच त्याच्यासाठी बरेच काही वाढून ठेवले होते. फक्त या वेळेवर स्वार होऊन त्याची वाट पाहणे अति गरजेचे होते. ह्या ट्रेनचे शेवटचे...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३०

इंद्रधनुष्यला जा वरून जाई हवीच होती कारण एखादी अंधश्रद्धा म्हणावी किंवा अजून काय म्हणावे पण त्याला आता आपले सात रंगाचे इंद्रधनुष्य पूर्ण करायचेच होते. हे इंद्रधनुष्य पूर्ण करण्यासाठी त्याला ज्या जा वरून जांभळ्या रंगाची आवश्यकता होती तो जांभळा रंग त्याच्या दृष्टीने जा...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २९

हा हा म्हणता दिवस एका मागोमाग पुढे सरकू लागले. लग्न नावाचे लायसन्स भेटायला अजून अवकाश होता. पण साखरपुडा नावाचे लर्निग लायसन्स लगेच भेटले म्हणजे दोघांचा साखरपुडाही यशस्वी पार पडला. साखरपुडा झाल्यावर दोघांचे संभाषण वाढले. कधी फोनवर तासन् तास बोलू लागले तर कधी प्रत्यक्ष...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २८

एक नाही, दोन नाही तर तब्बल सहा सौंदर्य सुंदरी बरोबर प्रेम शृंगार आजमावल्यावर, त्याच्या बरोबर प्रेमरस चाखल्यावर इंद्रधनुष्यला आता आपल्या नावाचा अर्थ कळू लागला होता. इतके दिवस आपले नाव 'इंद्रधनुष्य' का ठेवले असे रडगाणे गाणारा इंद्रधनुष्य आपल्या नावाचे गमक शोधत होता....

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २७

आता वेळ काढण्यात काही मतलब नव्हता. त्याने आपल्या पॅन्टमधून आपला अजगर बाहेर काढला आणि तिच्या मागून तिच्या नितंबाच्या फटीत सरकवला. आत पूर्णपणे गेला नाही म्हणून एकदा त्याने मागे येऊन जोरात रेटा दिला. त्याबरोबरच त्याचा अख्खा अजगर तिच्या बिळात शिरला. त्याच्या या हिसक्याने...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २६

स्टिफनचा होकार या टेंडरसाठी आणि प्रोजेक्टसाठी बहुमूल्य होता. ती मुद्दाम त्याच्या डोळ्यात डोळे रोखून पाहू लागली. त्याच्या चलबिचल करणाऱ्या पापण्या तिच्या एकटक नजरेचा रोख पेलण्यास कमी पडत होत्या. तिची नजर बघून तो वरच्या वर आवंढे गिळत होता. त्याचा हात तिच्या खांद्यावरून...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २५

गेली पंधरा मिनिटे दोघांची झालेली घालमेल त्या सेक्स घाईत दिसली. तिने अगदी त्याच्या बॉसप्रमाणे त्याचा ताबा मिळवला आणि त्याच्या मांडीवर पाय फाकवून त्याच्यावर बसली. आपल्या दोन्ही हातांनी त्याची कॉलर पकडून तिने त्याचा नाईट ड्रेस टरकन फाडला आणि त्याला उघडा केला. अचानक...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २४

इंद्रधनुष्य एका मागोमाग एक पाऊल पुढे सरकत होता. तो सव्वीस वर्षाचा झाला होता. इथे जॉब करून त्याला २ ते ३ वर्ष होत आले होते. त्याच्या कामापासून इतर सहकारी आणि मँनेजमेट खूप खुश होते. पण सर्वात जास्त खुश त्याची बॉस निशा होती. तो ऑफिस कामात जसा निपुण होता तसाच तो तिला...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २३

तो तिच्या मानेवर, खांद्यावर, कानावर, केसात, गळ्यावर, हनुवटीवर अशा किस घेत होता की न राहवून मग तिनेच त्याच्याच दोन्ही गालावर आपले दोन हात ठेवून त्याला वर खेचले आणि त्याच्या ओठात तिने आपले ओठ स्थानापन्न केले. त्याच्या ओठात तिचे गुलाबी ओठ रोवले गेले. मग चार ओठांची...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २२

घड्याळात पावणे आठ वाजले. ऑफीसमधला सगळा स्टाफ ऑफीसमधून निघून गेला. पूर्ण बाराव्या फ्लोरवर फक्त केबिनमधील एकच व्यक्ती इंटरव्यू घेत होती. तशी या कंपनीची चौदा माळ्याची स्वत:ची बिल्डिंग होती. पूर्ण बिल्डिंगमध्ये काही जण आणि सेक्युरीटी अजून काम करत होते. पण बाराव्या...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २१

अखेर शुक्रवारचा म्हणजे डेटचा दिवस उजाडला. निशा नेहमीप्रमाणे ऑफिसला पोहोचली. आज नेहमीपेक्षा तिने जरा जास्तच मेकअप केला होता. मेकअपला साथ होती तिच्या चेहर्‍यावर असणार्‍या प्रसन्न मुद्रेची. गेली अनेक वर्ष तिनेच स्वत:च्या चेहर्‍यावर इतका आनंद पहिला नव्हता. संध्याकाळी सहा...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २०

इकडे ती बिझी आहे म्हणून इंद्रधनुष्य पण आपल्या जॉब हंटिंगवर लक्ष देत होता. दिवसभर तो त्याचीच तयारी करत असे. त्याला एका नामांकित कंपनीमधून इंटरव्यूसाठी कॉल आला होता. तो त्याचीच तयारी करत होता. त्याच्याकडे साधारण दहा दिवस होते. या कंपनीची प्रवेश प्रक्रिया तीन टप्प्यात...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १९

अभियांत्रिकी पदवी प्राप्त झाल्यावर इंद्रधनुष्य मुंबईला आला. आता पुढे मोठी लढाई उभी होती. ती म्हणजे नोकरी मिळवण्याची. इतके महागडे शिक्षण घेऊन आता त्याचे चीज करण्याची वेळ आली होती. त्याने आपला चांगला बायोडेटा बनवला आणि अगदी नोकरी डॉट कॉमपासून ते लिकडेइनपर्यंत सगळीकडे...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १८

इतका वेळ मनाची घालमेल होत असताना आता मात्र तिने आपल्या दोन्ही हातांनी त्याचा चेहरा पकडला. आपल्या पायाच्या टाचा जराशा उंचावल्या आणि अगदी वेगात आपले मांसल ओठ त्याच्या पुरूषी ओठात कोंबले. दोघांच्या ओठांची सुरेल जुगलबंदी रंगली. गेली कित्येक दिवस दोघांनी संभोग केला नसेल....

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १७

इतक्यात संध्याकाळचे चार वाजले. त्यांना सुदैवाने तो कच्चा माल भेटला पण पूर्ण दिवस त्याचा तालुक्याच्या गावी गेला होता. मग त्यांनी हा कच्चा माल बसमधून पुन्हा आपल्या गावी आणला. ती पूर्ण दिवसाच्या क्षीणमुळे इतकी दमली होती की तिने बसमध्ये त्याच्या खांद्यावर डोके ठेवून ती...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १६

त्याने आपल्या हाताने तिच्या पूर्ण उघड्या पाठीवर मलम लावायला सुरुवात केली. आता त्याचा स्पर्श तिला एखाद्या नराचा स्पर्श जाणवत होता. तोही न घाबरता आपले पॅन्टमधले लिंग सरळ करून तिच्या पाठीवर मलम लावत होता. तिने आपले डोळे घट्ट बंद केले. आपले दोन्ही हात बेडवरील बेडशीटला...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १५

काल रात्री तिचा नवरा पुन्हा दारू पिऊन आला आणि घरात तमाशा करू लागला. जेव्हा तिने त्याला रोखू पाहू केले तेव्हा त्याचा राग अनावर झाला आणि त्याने आपल्या चामडी पट्ट्याने तिच्या पाठीवर व्रण उठेपर्यंत मारले. त्या नराधमाने केलेले कृत्य म्हणजे तिच्या पाठीवर आणि कमरेवर उठलेले...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १४

काही दिवस उलटले आणि इच्छा तेथे मार्ग त्याप्रमाणे मार्गही मोकळा झाला. इंद्रधनुष्यच्या कॉलेजमध्ये एक मुलगा होता जो दरवर्षी नवीन आणि ॲडवान्स मोबाईल घेत असे. असाच त्याने नवीन मोबाईल घेतला होता. त्याच्या जुना मोबाईलच्या काचेला थोडासा क्रॅक पडला म्हणून एक्सचेंज होऊ शकला...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १३

अभियांत्रिकी शाखेचा पहिल्या वर्षाचा निकाल लागला. इंद्रधनुष्य सगळ्या विषयात उत्तीर्ण झाला. त्याचे दुसरे वर्ष सुरू झाले. दुसर्‍या वर्षासाठी तो पुन्हा कोकणात परतला. कोकणात नाजूका मावशीच्या घरी जोमाने पुन्हा अभ्यास करू लागला. पहिल्या वर्षीच्या मानाने दुसर्‍या वर्षीचा...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १२

आता ती समोर ब्रावर होती आणि फ्रॉक कमरेपर्यंत खाली आणले होते. मग त्याने आपले शर्ट काढले. तो तिच्या समोर उघडा झाल्याने तिचे डोळे त्याच्या छातीला न्याहाळत होते. यातच त्याने कधी तिचे हात तिच्या छातीवरून बाजूला केले ते तिलाच समजले नाही. तिने एक पांढरी शुभ्र ब्रा घातली...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ११

आता तो तिला देत असलेल्या शाबासकीची प्रमाण वाढले होते. शाबासकीची निमित्ताने त्याचा हात न चुकता तिच्या पाठीवर मस्त फिरून येत असे. इतके दिवस 'दादा' हाक मारणाऱ्या पियूषाला आता या स्पर्शातील वेगळेपण जाणवत होते. कधी कधी ते शिकवताना बेडवर मांडी घालून बसत असे. तेव्हा तो...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १०

शाळेत असताना इंद्रधनुष्यकडे एखाद्या मुलीने ढुंकून सुद्धा पाहिले असेल का याबाबत शंका आहे. पण बेरंगी आयुष्यात नाही नाही म्हणता इंद्रधनुष्यने दोन रंगांची उधळण करत करत दोन रंगांची चव चाखली होती. दोन मोहक तिलोत्तमा बरोबर आयुष्यात कधीही न विसरणारे क्षण गुंफले होते. या दोन...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ९

तो पुढे येऊन तिच्या मांड्यावर पाय फाकवून बसला आणि तो दोन्ही हाताने तेल तिच्या जांघेत चोळत होता. ती आता या नवीन अनुभवाने विरघळली होती. ती मोठ्याने 'आऊच' असे करून ओरडत होती. घरात अजून कोणी नव्हते. घराचा मेन दरवाजा तो बंद करून आला होता. त्यामुळे तिचा आवाज चार भिंतीत घुमत...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ७

बाथरूममध्ये जाताच पाहतो तर काय, बाथरूममध्ये नाजूका मावशी गुडघ्यावर बसण्याचा प्रयत्न करत होती पण तिला ते सहज जमत नव्हते. तिचा चेहरा पडला होता. केसांचा एक झुपका डोळ्यावर आला होता. पाय हा गुडघ्याखाली लाल झाला होता. तिची बाथरूममधील ती अस्तास्तव अवस्था पाहून हे लक्षात आले...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ६

बारावीला इंद्रधनुष्य हा त्याच्या कुवतीप्रमाणे चांगल्या गुणांनी गुणवंत झाला. ज्युनियर कॉलेजच्या कुंपणाबाहेर असलेल्या जगात या पठ्ठ्याला एक्सेस भेटला. पुढे त्याने अभियांत्रिकी शाखेत जाण्याचे योजिले. पण त्याच्या टक्क्याचे वजन इतके जास्त नव्हते की त्याला मुंबई आणि पुणे या...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ५

इंद्रधनुष्यची पण ही पहिली वेळ होती पण सेक्सी व्हिडिओ पाहून जे ज्ञान भेटले होते ते पडताळून पाहण्याची संधी समोर होती. आपल्या पहिल्या संधीत जर शतक ठोकले तर तारुल नावांची ट्रॉफी त्याचीच होती. त्याने तिला पकडून गरकन फिरवले. तिला आपल्या समोर पाठमोरी उभी करून तिच्या बॅकलेस...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ४

इंद्रधनुष्य पुढे झाला आणि तिचा हात पकडून तिला टेबल जवळ आणले. आज ती शिक्षिका नव्हती किंवा तो विद्यार्थी नव्हता. आज तो पुरुष होता आणि ती स्त्री होती. दोघांच्या वयातील अंतर आज गळून पडले होते. तो तिला मॅडम म्हणून तिचा हात पकडत होता. तेव्हा तिनेच त्याला मॅडम म्हणण्यास नकार...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३

आता रोज रात्री इंद्रधनुष्य हा जाईच्या नावाने हस्तमैथुन करत नव्हता तर जाईची जागा आता तारुलने घेतली होती. रोज रात्री तो आपल्या कल्पनेत तारुलच्या अंगावरील एक एक कपडा दूर करत असे आणि जशी ती हळूहळू विवस्त्र होत असे तसा त्याच्या मुठीतील त्याच्याच लिंगावर त्याची मूठ जोरात...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २

हस्तमैथुन करता करता कधी अकरावीचे वर्ष संपले हे इंद्रधनुष्यला पण समजले नाही. बारावीचे वर्ष सुरू झाले आणि सर्व गमती-जमती आता मेहनतीमध्ये बदलण्याची वेळ आली होती. इंद्रधनुष्यने हे जाणले होते की त्याला काही मुलगी पटणार नाही मग आपण चांगला अभ्यास करून आपले स्वप्नच पूर्ण करू...

सप्तरंग प्रणयाचे

ग्रामपंचायतीच्या कौलारू शाळेत ग-म-भ-न शिकून आपल्या शिक्षणाची सुरुवात करणारी माझी मागची पिढी असो किंवा शासनाने ग्रँड दिलेल्या मुंबईतील मराठी माध्यमाच्या शाळेत अ-आ-इ-ई शिकून आपल्या शिक्षणाचा श्रीगणेशा करणारी माझी पिढी असो किंवा गलेलठ्ठ फी घेणार्‍या कॉन्व्हेन्ट...

error: नका ना दाजी असं छळू!!