सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २२

घड्याळात पावणे आठ वाजले. ऑफीसमधला सगळा स्टाफ ऑफीसमधून निघून गेला. पूर्ण बाराव्या फ्लोरवर फक्त केबिनमधील एकच व्यक्ती इंटरव्यू घेत होती. तशी या कंपनीची चौदा माळ्याची स्वत:ची बिल्डिंग होती. पूर्ण बिल्डिंगमध्ये काही जण आणि सेक्युरीटी अजून काम करत होते. पण बाराव्या मजल्यावर तर सगळे सामसूम होते.

इतक्यात पाचवा कँडीडेट केबिनमधून बाहेर आला आणि त्याने इंद्रधनुष्यला आत जाण्यास खुणाविले. असे बोलून तो पाचवा कँडीडेट निघून गेला. आता पूर्ण फ्लोअरवर फक्त इंद्रधनुष्य आणि केबिनमधील व्यक्ती अशा दोनच व्यक्ती होत्या. बाकी सर्व ऑफीस सामसूम होते.

इंद्रधनुष्यने उभे राहून आपली कॉलर आणि आपली इन सरळ केली. घड्याळात आता रात्रीचे सव्वा आठ झाले होते. पुढे जाऊन त्याने दरवाजा नॉक केला. आतून ‘कम इन’ आवाज आला. आवाज अगदी छानच म्हणजे मधुर होता.

इंद्रधनुष्य केबिनमध्ये जाताच तो आवाज कुठून आला हे शोधू लागला. समोर एक मोठे डेस्क होते आणि मागे एक ऑफीस चेअर होती. या चेअरवर एक व्यक्ती बसली होती त्या व्यक्तीचाच हा आवाज होता. पण ती व्यक्ती उलटी होऊन तिच्या मागे असलेल्या कपाटातील एक फाईल शोधत होती म्हणून ती व्यक्तीचा चेहरा समोर उभ्या असलेल्या इंद्रधनुष्यला दिसत नव्हता.

काम करतच त्या व्यक्तीने आपल्या मधुर आवाजात त्यास बसण्यास सांगितले. तो ही आभार मानून निमूटपणे बसला. अजून त्याला त्या व्यक्तीचा चेहरा दिसला नव्हता. पण ती व्यक्ती पुरुष नव्हता तर स्त्री होती हे मात्र कळले होते.

त्या मॅडमने एक लाईट ब्ल्यू कलरचा टॉप घातला होता. खाली तिने डार्क ब्ल्यू कलरचा स्कर्ट घातला होता. समोर डेस्क होता म्हणून नीट कळत नव्हते की तो स्कर्ट किती लाँग आहे की किती शॉर्ट आहे. पण तो टॉप आणि स्कर्ट तिच्या शरीराला घट्ट पकडून होता. त्यामुळे त्या मॅडमच्या शरीराचा फिगर मागून स्पष्ट दिसत होता.

तिने घातलेल्या निळ्या टॉपमधून तिच्या पाठीवर असलेल्या ब्राच्या स्ट्रापस् कुठे असतील याची जाणीव मागे बसलेल्या इंद्रधनुष्यला नीट येत होती. तिचे केस काळेभोर असतील त्यावर काही ठिकाणी सोनेरी केले होते. फाईल शोधता शोधता ती मॅडम मध्येच आपले केस मागे घेत होती. ह्या सगळ्या कामुक विचारांना इंद्रधनुष्यने आळा दिला आणि आपल्या आयुष्यातील आजच्या पर्यंतच्या सर्वात महत्त्वाच्या इंटरव्यूकडे लक्ष दिले.

अचानक त्या मॅडमला शोधत असलेली फाईल भेटली आणि त्या फाईल घेऊन सरळ झाल्या. म्हणजे ज्या मॅडम पाठमोर्‍या होत्या त्यांनी आता आपला चेहरा इंद्रधनुष्यकडे वळविला. दोघांनी एकमेकांना प्रथमच पाहिले. दोघांच्या नजरा प्रथमच एकमेकांना भिडल्या. जो इतका वेळ सस्पेन्स होता तो आता नाहीसा झाला होता आणि काय आश्चर्य दोघे एकमेकास बघून थक्क झाले.

नियतीने केलेला अजून एक खेळ इंद्रधनुष्य समोर होता. ती इंटरव्यू घेणारी मॅडम दुसरी तिसरी कोणी नसून निशाच होती. निशा पण थक्क होती कारण तिच्या समोर मुलाखतीसाठी आलेला मुलगा म्हणजे इंद्रधनुष्य होता.

इंटरव्यूआधी जो साडे पाचच्या सुमारास निशाला कॉल आला होता तो कंपनी हेडचा होता. त्यांनी निशाला सांगितले की नवीन प्रोजेक्टसाठी काही इंटरव्यू घेत आहोत. या इंटरव्यू वीस तारखेला रोहित सर घेणार होते पण आता त्या इंटरव्यू आजच सहा वाजता ठेवण्यात आल्या आहेत. तर तूच या प्रोजेक्टला लिड करणार म्हणून तूच तुझा टीम मेंबर ठरव. असे हेडने सांगितल्यामुळे निशा ही इंटरव्यू घेत होती.

इंद्रधनुष्य ज्या नामांकित कंपनीमध्ये इंटरव्यूसाठी आला होता ती कंपनी म्हणजे निशा काम करत असलेली कंपनीच होती. ज्या प्रोजेक्टसाठी त्याला तातडीने इंटरव्यूसाठी बोलावले त्याला या आधी रोहित सर लीड करणार होते पण आज संध्याकाळी झालेल्या मीटिंगप्रमाणे आता निशा या प्रोजेक्टला लीड करणार होती. म्हणजे आता निशा ठरवणार होती की या सहा जणांपैकी कोण तिचा टीम मेंबर असेल.

निशाला कळून चुकले होते की इंद्रधनुष्यने आजची डेट फक्त इंटरव्यू प्रेपोन झाली म्हणून कॅन्सल केली होती. तसे पण त्याने डेट कॅन्सल केली नसती तरी या स्पेशल प्रोजेक्टमुळे तिचे डेटला जाणे अवघडच होते. त्यामुळे तिचा इंद्रधनुष्यवर असणारा रूसवा आता नाहीसा झाला होता.

अखेर निशा आणि इंद्रधनुष्यमध्ये म्हणजे दोन प्रेमी युगुला मधली याआधी कोणी पाहिली नसेल अशी इंटरव्यू सुरू झाली.

निशाने स्वत:ला सावरले. ती एका नामांकित कंपनीमध्ये एका मोठ्या प्रोजेक्टसाठी इंटरव्यू घेत होती हे तिने जाणले. हे प्रोजेक्ट तिच्यासाठी आणि तिच्या कंपनीसाठी किती महत्त्वाचे आहे हे तिला संध्याकाळी झालेल्या मिटिंगमध्ये जाणवले होते. त्यामुळे तिचे प्रेम आणि त्या प्रेमातील टिपिकल बालिशपणा तिने बाजूला करणे गरजेचे होते. तिने अपेक्षेप्रमाणे तेच केले.

तिचा प्रोफेशनॅलिझम तिच्या वैयक्तिक गोष्टीवर वरचढ झाला. या प्रोफेशनॅलिझम मध्येच तिने आपली इंटरव्यू सुरू केली. मुलाखतीची सुरुवात अगदी कॅन्डीडेटचे नाव विचारण्यापासून झाली. मग टेल मी अबाऊट युअर सेल्फ? युअर प्रेव्हियस एक्सपेरियन्स, युअर स्ट्रेंथ, युअर विकनेसेस इत्यादी मुलाखतीच्या गर्भात लपलेले नेहमीचे प्रश्न निशाच्या तोंडून बाहेर पडत होते आणि इंद्रधनुष्य त्या प्रश्नाची अचूक उत्तरे देऊन त्या मुलाखतीच्या गर्भाला मोठे करत होता. निशाला त्याची उत्तरे अचूक वाटत होती ही त्यातील महत्त्वाची बाब म्हणावी. निशा त्याच्या उत्तरांनी सुखावत होती.

घड्याळाचा काटा पुढे सरकत होता. रात्रीचे पावणे नऊ वाजले होते. पूर्ण ऑफिस फ्लोअरवर कोणीच एम्प्लॉयी नव्हते. रात्रीचा खट्याळ गंध निशाच्या नाकात दरवळू लागला होता. निशा जागेवर उभी राहिली आणि त्याचे उत्तर ऐकत ऐकत इंद्रधनुष्याच्या मागे जाऊन उभी राहिली. तो मात्र समोर बघून आपले उत्तर देतच होता.

तिने मागून आपले दोन हात त्याच्या खांद्यावर ठेवले. तसा तो दचकला. त्याच्या उत्तरातील आत्मविश्वास दोन इंच कमी झाला. त्याच्या आवाजाची पट्टी दोन डेसिबल कमी झाली. पण तिने त्याच्या खांद्यावरील हात काही काढले नाही. त्याने स्वत:ला आणि स्वत:च्या उत्तराला सावरले आणि आपले उत्तर तसेच पुढे चालू ठेवले.

निशाचा इंद्रधनुष्यला झालेला हा पहिला स्पर्श होता. या आधी झालेले स्पर्श फक्त ऑनलाईन होते आज खराखुरा स्पर्श त्याला जाणवत होता. आणि नियतीचा काय हा खेळ म्हणावा. स्पर्श झाला तो पण इतक्या महत्त्वाच्या इंटरव्यूमध्ये.

ती मागून त्याच्या चेअरला खेटून उभी राहिली. याचा अंदाज त्याला आला. तिने आपल्या दोन्ही हातांनी त्याच्या खांद्यावर जोर देऊ केला. आपल्या दोन्ही हाताच्या बोटांनी अलगद त्याच्या खांद्याला सैलावू लागली. तिच्या या ट्रीटमेंटने इंद्रधनुष्य मात्र चकित झाला.

तिच्या या पावित्र्याचे त्याच्याकडे काहीच उत्तर नव्हते. तो अनुत्तरित होऊन गप्प झाला. तिने आपला एक हात त्याच्या केसात टाकून त्याला प्रेमाने कुरवाळू लागली. त्याचे छान विंचरलेले केस विस्कटू लागली. त्याने अजूनपर्यंत दिलेल्या इतक्या इंटरव्यूमध्ये हा एकमेवच अजब अनुभव त्याला येत होता.

तिने त्याला शेवटी मराठीत म्हटले की तू इंटरव्यू चांगला दिलास पण तू या कंपनीला काय काय देऊ शकतो जे इतर कॅन्डीडेट देऊ शकत नाही? तो या प्रश्नाने खजील झाला नक्की या प्रश्नाचे उत्तर काय द्यावे. पण त्याने स्वतःला सावरले आणि म्हटले की जे जे ही कंपनी आणि माझे बॉस मागतील ते सर्व मी देईन.

त्यावर निशा म्हणाली की मग मी तुझी बॉस म्हणून जे काम सांगेल ते करशील का? त्यावर त्याने होकारार्थी मान हलवली कारण इथे नकाराला जागाच नव्हती. होकार शिवाय गत्यंतर नव्हते. त्याचा होकार मिळताच तिने त्यास म्हटले की मग बघू या आज तू तुझ्या बॉसला कसे खुश करतो.

एव्हाना इंद्रधनुष्यला निशाचे मनसुबे कळून चुकले होते. जर या नामांकित कंपनीमध्ये जर काम करायचे असेल, जर या नामांकीत कंपनीचे ऑफर लेटर मिळवायचे असेल तर हा शेवटचा पल्ला इंद्रधनुष्यला सर करणे आवश्यक होते.

हा शेवटचा पल्ला तसा अवघड होता पण इंद्रधनुष्यला तेच करायचे होते जे त्याने तारूल, नाजूका, पियुषा, हिना बरोबर केले होते. म्हणजे त्याचा या सेक्स विभागातील अनुभव पण त्याला आज कामी येणार होता.

निशाने घातलेला निळा टॉप आणि तो टाईट निळा स्कर्ट पाहून बहुधा त्याच्या इंद्रधनुष्यातील सात रंगापैकी नि वरून निशा आणि नि वरून निळा असा जणू त्याला निळा रंगच प्राप्त होणार होता. या आधी भेटलेल्या ‘ता ना पि ही’ च्या पुढची पायरी आज निशाच्या रुपात ‘नि’ म्हणून त्याची वाट पाहत होता.

निशाने आपल्या हातात त्याचा हात घेतला आणि त्याला ओढून आपल्या मागे घेऊन येऊ लागली. तो पण तिच्या हाताला पकडून तिला फॉलो करू लागला. निशाने त्याला ओढत ओढत मागे असलेल्या सोफ्याजवळ नेले. तो तिला बघतच स्तब्ध उभा होता.

निशाने त्याला मिठी मारली. आपल्या दोन्ही हातांनी त्याला जवळ ओढून त्याच्या गालावर पहिली किस केली. तिचा एक हात त्याच्या खांद्यावर तर दुसरा हात त्याच्या केसात मुक्त संचार करू लागला. तिच्या या भन्नाट पावित्र्याने तो विरघळू लागला. किती वेळ हा ऋषीमुनी या अप्सरेपासून दूर राहू शकणार होता? आधीच विरघळलेला इंद्रधनुष्य आता तिच्यावर किस करू लागला.

तिने त्याला अधिक जवळ ओढून आपल्या छातीशी कवटाळले. मग त्याने आपला गियर बदलून तिच्या मानेवर बेधुंद होऊन चुंबने घेऊ लागला. तिला तो स्पर्श आवडू लागला. त्याने किस करत करत तिचा टॉप डाव्या खांद्यावर थोडासा खाली केला.

तिच्या गोऱ्या उघड्या खांद्यावर असलेली ब्ल्यू कलरच्या ब्राची ब्ल्यू स्ट्रीप खूप सेक्सी वाटत होती. जणू काही ती ब्ल्यू स्ट्रिप इंद्रधनुष्यसाठी खुले आव्हान देत होती. तो तिच्या डाव्या खांद्यावर चुंबने घेऊ लागला. त्याच्या उबदार जि‍भेने तो ब्राची स्ट्रिप चाटत होता.

जशी ब्राची स्ट्रिप ओली होत होती तशा तिच्या शरीरातील रक्त प्रवाह एखाद्या वाहणार्‍या नदीसारखा खळाळून वाहत होता. तिचा श्वासोच्छवास तीव्र होत होता. तिची छाती अशी धडधडत होती की तिचे स्तन जणू काही तिच्या ब्राचे कवच तोडून बाहेर येत आहे असे सरार्सपणे वाटत होते.

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३४

तो जागच्या जागीच आश्चर्यचकित झाला कारण ती जाई नक्कीच नव्हती. एखादी भुताटकी सुद्धा नव्हती. मग ती होती तरी कोण? तर ती होती जाईची वहिनी! इंद्रधनुष्य अवाक झाला. त्याला काय करावे आणि काय करू नये याचा थांग पत्ता लागू शकत नव्हता. वहिनीने हे असे का केले याचे उत्तर त्याच्याकडे...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३३

आता मात्र तो वेडा झाला तिच्या वक्षांचा आकार अनुभवून तो मदहोश झाला. प्रथमच त्याची नजर चुकली होती कारण साखरपुड्याला त्याने तिच्या वक्षाची मापे ३२ आहे असे गृहीत धरले होते आणि तो नेहमीच आपल्या गृहीतकांमध्ये पक्का होता. पण आयुष्यात प्रथमच त्याचे गृहीतक चुकले होते. ही साईज...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३२

तिने त्याचा हात पकडून त्याला आपल्या बाजूला बसवले. तो ही गुमान तिच्या बाजूला बसला. तिने त्याच्या पाठीवरची बॅग त्याला काढायला खूप मदत केली. अजूनही तिचा चेहरा स्पष्ट दिसत नव्हता. तिने आपल्या उजव्या हाताने त्याच्या कानावरील केसात हात फिरवला. तो रोमांचित झाला. मग तिने आपली...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३१

हळूहळू ट्रेन रिकामी होऊ लागली. ती ट्रेन नाही तर त्याच्या आकांक्षा रिकाम्या होत होत्या. पण त्याला भविष्य माहीत नव्हते की या रिकाम्या ट्रेन मध्येच त्याच्यासाठी बरेच काही वाढून ठेवले होते. फक्त या वेळेवर स्वार होऊन त्याची वाट पाहणे अति गरजेचे होते. ह्या ट्रेनचे शेवटचे...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३०

इंद्रधनुष्यला जा वरून जाई हवीच होती कारण एखादी अंधश्रद्धा म्हणावी किंवा अजून काय म्हणावे पण त्याला आता आपले सात रंगाचे इंद्रधनुष्य पूर्ण करायचेच होते. हे इंद्रधनुष्य पूर्ण करण्यासाठी त्याला ज्या जा वरून जांभळ्या रंगाची आवश्यकता होती तो जांभळा रंग त्याच्या दृष्टीने जा...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २९

हा हा म्हणता दिवस एका मागोमाग पुढे सरकू लागले. लग्न नावाचे लायसन्स भेटायला अजून अवकाश होता. पण साखरपुडा नावाचे लर्निग लायसन्स लगेच भेटले म्हणजे दोघांचा साखरपुडाही यशस्वी पार पडला. साखरपुडा झाल्यावर दोघांचे संभाषण वाढले. कधी फोनवर तासन् तास बोलू लागले तर कधी प्रत्यक्ष...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २८

एक नाही, दोन नाही तर तब्बल सहा सौंदर्य सुंदरी बरोबर प्रेम शृंगार आजमावल्यावर, त्याच्या बरोबर प्रेमरस चाखल्यावर इंद्रधनुष्यला आता आपल्या नावाचा अर्थ कळू लागला होता. इतके दिवस आपले नाव 'इंद्रधनुष्य' का ठेवले असे रडगाणे गाणारा इंद्रधनुष्य आपल्या नावाचे गमक शोधत होता....

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २७

आता वेळ काढण्यात काही मतलब नव्हता. त्याने आपल्या पॅन्टमधून आपला अजगर बाहेर काढला आणि तिच्या मागून तिच्या नितंबाच्या फटीत सरकवला. आत पूर्णपणे गेला नाही म्हणून एकदा त्याने मागे येऊन जोरात रेटा दिला. त्याबरोबरच त्याचा अख्खा अजगर तिच्या बिळात शिरला. त्याच्या या हिसक्याने...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २६

स्टिफनचा होकार या टेंडरसाठी आणि प्रोजेक्टसाठी बहुमूल्य होता. ती मुद्दाम त्याच्या डोळ्यात डोळे रोखून पाहू लागली. त्याच्या चलबिचल करणाऱ्या पापण्या तिच्या एकटक नजरेचा रोख पेलण्यास कमी पडत होत्या. तिची नजर बघून तो वरच्या वर आवंढे गिळत होता. त्याचा हात तिच्या खांद्यावरून...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २५

गेली पंधरा मिनिटे दोघांची झालेली घालमेल त्या सेक्स घाईत दिसली. तिने अगदी त्याच्या बॉसप्रमाणे त्याचा ताबा मिळवला आणि त्याच्या मांडीवर पाय फाकवून त्याच्यावर बसली. आपल्या दोन्ही हातांनी त्याची कॉलर पकडून तिने त्याचा नाईट ड्रेस टरकन फाडला आणि त्याला उघडा केला. अचानक...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २४

इंद्रधनुष्य एका मागोमाग एक पाऊल पुढे सरकत होता. तो सव्वीस वर्षाचा झाला होता. इथे जॉब करून त्याला २ ते ३ वर्ष होत आले होते. त्याच्या कामापासून इतर सहकारी आणि मँनेजमेट खूप खुश होते. पण सर्वात जास्त खुश त्याची बॉस निशा होती. तो ऑफिस कामात जसा निपुण होता तसाच तो तिला...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २३

तो तिच्या मानेवर, खांद्यावर, कानावर, केसात, गळ्यावर, हनुवटीवर अशा किस घेत होता की न राहवून मग तिनेच त्याच्याच दोन्ही गालावर आपले दोन हात ठेवून त्याला वर खेचले आणि त्याच्या ओठात तिने आपले ओठ स्थानापन्न केले. त्याच्या ओठात तिचे गुलाबी ओठ रोवले गेले. मग चार ओठांची...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २१

अखेर शुक्रवारचा म्हणजे डेटचा दिवस उजाडला. निशा नेहमीप्रमाणे ऑफिसला पोहोचली. आज नेहमीपेक्षा तिने जरा जास्तच मेकअप केला होता. मेकअपला साथ होती तिच्या चेहर्‍यावर असणार्‍या प्रसन्न मुद्रेची. गेली अनेक वर्ष तिनेच स्वत:च्या चेहर्‍यावर इतका आनंद पहिला नव्हता. संध्याकाळी सहा...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २०

इकडे ती बिझी आहे म्हणून इंद्रधनुष्य पण आपल्या जॉब हंटिंगवर लक्ष देत होता. दिवसभर तो त्याचीच तयारी करत असे. त्याला एका नामांकित कंपनीमधून इंटरव्यूसाठी कॉल आला होता. तो त्याचीच तयारी करत होता. त्याच्याकडे साधारण दहा दिवस होते. या कंपनीची प्रवेश प्रक्रिया तीन टप्प्यात...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १९

अभियांत्रिकी पदवी प्राप्त झाल्यावर इंद्रधनुष्य मुंबईला आला. आता पुढे मोठी लढाई उभी होती. ती म्हणजे नोकरी मिळवण्याची. इतके महागडे शिक्षण घेऊन आता त्याचे चीज करण्याची वेळ आली होती. त्याने आपला चांगला बायोडेटा बनवला आणि अगदी नोकरी डॉट कॉमपासून ते लिकडेइनपर्यंत सगळीकडे...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १८

इतका वेळ मनाची घालमेल होत असताना आता मात्र तिने आपल्या दोन्ही हातांनी त्याचा चेहरा पकडला. आपल्या पायाच्या टाचा जराशा उंचावल्या आणि अगदी वेगात आपले मांसल ओठ त्याच्या पुरूषी ओठात कोंबले. दोघांच्या ओठांची सुरेल जुगलबंदी रंगली. गेली कित्येक दिवस दोघांनी संभोग केला नसेल....

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १७

इतक्यात संध्याकाळचे चार वाजले. त्यांना सुदैवाने तो कच्चा माल भेटला पण पूर्ण दिवस त्याचा तालुक्याच्या गावी गेला होता. मग त्यांनी हा कच्चा माल बसमधून पुन्हा आपल्या गावी आणला. ती पूर्ण दिवसाच्या क्षीणमुळे इतकी दमली होती की तिने बसमध्ये त्याच्या खांद्यावर डोके ठेवून ती...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १६

त्याने आपल्या हाताने तिच्या पूर्ण उघड्या पाठीवर मलम लावायला सुरुवात केली. आता त्याचा स्पर्श तिला एखाद्या नराचा स्पर्श जाणवत होता. तोही न घाबरता आपले पॅन्टमधले लिंग सरळ करून तिच्या पाठीवर मलम लावत होता. तिने आपले डोळे घट्ट बंद केले. आपले दोन्ही हात बेडवरील बेडशीटला...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १५

काल रात्री तिचा नवरा पुन्हा दारू पिऊन आला आणि घरात तमाशा करू लागला. जेव्हा तिने त्याला रोखू पाहू केले तेव्हा त्याचा राग अनावर झाला आणि त्याने आपल्या चामडी पट्ट्याने तिच्या पाठीवर व्रण उठेपर्यंत मारले. त्या नराधमाने केलेले कृत्य म्हणजे तिच्या पाठीवर आणि कमरेवर उठलेले...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १४

काही दिवस उलटले आणि इच्छा तेथे मार्ग त्याप्रमाणे मार्गही मोकळा झाला. इंद्रधनुष्यच्या कॉलेजमध्ये एक मुलगा होता जो दरवर्षी नवीन आणि ॲडवान्स मोबाईल घेत असे. असाच त्याने नवीन मोबाईल घेतला होता. त्याच्या जुना मोबाईलच्या काचेला थोडासा क्रॅक पडला म्हणून एक्सचेंज होऊ शकला...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १३

अभियांत्रिकी शाखेचा पहिल्या वर्षाचा निकाल लागला. इंद्रधनुष्य सगळ्या विषयात उत्तीर्ण झाला. त्याचे दुसरे वर्ष सुरू झाले. दुसर्‍या वर्षासाठी तो पुन्हा कोकणात परतला. कोकणात नाजूका मावशीच्या घरी जोमाने पुन्हा अभ्यास करू लागला. पहिल्या वर्षीच्या मानाने दुसर्‍या वर्षीचा...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १२

आता ती समोर ब्रावर होती आणि फ्रॉक कमरेपर्यंत खाली आणले होते. मग त्याने आपले शर्ट काढले. तो तिच्या समोर उघडा झाल्याने तिचे डोळे त्याच्या छातीला न्याहाळत होते. यातच त्याने कधी तिचे हात तिच्या छातीवरून बाजूला केले ते तिलाच समजले नाही. तिने एक पांढरी शुभ्र ब्रा घातली...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ११

आता तो तिला देत असलेल्या शाबासकीची प्रमाण वाढले होते. शाबासकीची निमित्ताने त्याचा हात न चुकता तिच्या पाठीवर मस्त फिरून येत असे. इतके दिवस 'दादा' हाक मारणाऱ्या पियूषाला आता या स्पर्शातील वेगळेपण जाणवत होते. कधी कधी ते शिकवताना बेडवर मांडी घालून बसत असे. तेव्हा तो...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १०

शाळेत असताना इंद्रधनुष्यकडे एखाद्या मुलीने ढुंकून सुद्धा पाहिले असेल का याबाबत शंका आहे. पण बेरंगी आयुष्यात नाही नाही म्हणता इंद्रधनुष्यने दोन रंगांची उधळण करत करत दोन रंगांची चव चाखली होती. दोन मोहक तिलोत्तमा बरोबर आयुष्यात कधीही न विसरणारे क्षण गुंफले होते. या दोन...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ९

तो पुढे येऊन तिच्या मांड्यावर पाय फाकवून बसला आणि तो दोन्ही हाताने तेल तिच्या जांघेत चोळत होता. ती आता या नवीन अनुभवाने विरघळली होती. ती मोठ्याने 'आऊच' असे करून ओरडत होती. घरात अजून कोणी नव्हते. घराचा मेन दरवाजा तो बंद करून आला होता. त्यामुळे तिचा आवाज चार भिंतीत घुमत...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ८

मावशी डोळे मिटून होती. तो जेव्हा तिच्या मुक्या मारावर जोरात बाम चोळत असे तेव्हा मावशीच्या हळूच सित्कारत असे. पण तो इमानदारीने आपले काम करतच होता. गुडघ्याच्या खाली बाम लावल्यावर तो थोडा वर आला आणि मावशीची साडी गुडघ्यावर करू लागला. मावशीला ते कळले. तिला थोडीशी लाजही...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ७

बाथरूममध्ये जाताच पाहतो तर काय, बाथरूममध्ये नाजूका मावशी गुडघ्यावर बसण्याचा प्रयत्न करत होती पण तिला ते सहज जमत नव्हते. तिचा चेहरा पडला होता. केसांचा एक झुपका डोळ्यावर आला होता. पाय हा गुडघ्याखाली लाल झाला होता. तिची बाथरूममधील ती अस्तास्तव अवस्था पाहून हे लक्षात आले...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ६

बारावीला इंद्रधनुष्य हा त्याच्या कुवतीप्रमाणे चांगल्या गुणांनी गुणवंत झाला. ज्युनियर कॉलेजच्या कुंपणाबाहेर असलेल्या जगात या पठ्ठ्याला एक्सेस भेटला. पुढे त्याने अभियांत्रिकी शाखेत जाण्याचे योजिले. पण त्याच्या टक्क्याचे वजन इतके जास्त नव्हते की त्याला मुंबई आणि पुणे या...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ५

इंद्रधनुष्यची पण ही पहिली वेळ होती पण सेक्सी व्हिडिओ पाहून जे ज्ञान भेटले होते ते पडताळून पाहण्याची संधी समोर होती. आपल्या पहिल्या संधीत जर शतक ठोकले तर तारुल नावांची ट्रॉफी त्याचीच होती. त्याने तिला पकडून गरकन फिरवले. तिला आपल्या समोर पाठमोरी उभी करून तिच्या बॅकलेस...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ४

इंद्रधनुष्य पुढे झाला आणि तिचा हात पकडून तिला टेबल जवळ आणले. आज ती शिक्षिका नव्हती किंवा तो विद्यार्थी नव्हता. आज तो पुरुष होता आणि ती स्त्री होती. दोघांच्या वयातील अंतर आज गळून पडले होते. तो तिला मॅडम म्हणून तिचा हात पकडत होता. तेव्हा तिनेच त्याला मॅडम म्हणण्यास नकार...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३

आता रोज रात्री इंद्रधनुष्य हा जाईच्या नावाने हस्तमैथुन करत नव्हता तर जाईची जागा आता तारुलने घेतली होती. रोज रात्री तो आपल्या कल्पनेत तारुलच्या अंगावरील एक एक कपडा दूर करत असे आणि जशी ती हळूहळू विवस्त्र होत असे तसा त्याच्या मुठीतील त्याच्याच लिंगावर त्याची मूठ जोरात...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २

हस्तमैथुन करता करता कधी अकरावीचे वर्ष संपले हे इंद्रधनुष्यला पण समजले नाही. बारावीचे वर्ष सुरू झाले आणि सर्व गमती-जमती आता मेहनतीमध्ये बदलण्याची वेळ आली होती. इंद्रधनुष्यने हे जाणले होते की त्याला काही मुलगी पटणार नाही मग आपण चांगला अभ्यास करून आपले स्वप्नच पूर्ण करू...

सप्तरंग प्रणयाचे

ग्रामपंचायतीच्या कौलारू शाळेत ग-म-भ-न शिकून आपल्या शिक्षणाची सुरुवात करणारी माझी मागची पिढी असो किंवा शासनाने ग्रँड दिलेल्या मुंबईतील मराठी माध्यमाच्या शाळेत अ-आ-इ-ई शिकून आपल्या शिक्षणाचा श्रीगणेशा करणारी माझी पिढी असो किंवा गलेलठ्ठ फी घेणार्‍या कॉन्व्हेन्ट...

error: नका ना दाजी असं छळू!!