सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १४

काही दिवस उलटले आणि इच्छा तेथे मार्ग त्याप्रमाणे मार्गही मोकळा झाला. इंद्रधनुष्यच्या कॉलेजमध्ये एक मुलगा होता जो दरवर्षी नवीन आणि ॲडवान्स मोबाईल घेत असे. असाच त्याने नवीन मोबाईल घेतला होता. त्याच्या जुना मोबाईलच्या काचेला थोडासा क्रॅक पडला म्हणून एक्सचेंज होऊ शकला नाही.

मग इंद्रधनुष्यने त्याच्याशी बोलणी करून तो त्याचा मोबाईल एक हजार रुपयाला ठरवला. एक दिवस तो मोबाईल हिनाला दाखवायला सुद्धा आणला. पैशाच्या मानाने मोबाईल खूपच चांगला होता. तिने पण होकार दिला. पण तिच्याकडे सध्या पाचशे रुपये होते. मग इंद्रधनुष्यने आपल्याकडचे पाचशे रुपये त्यात टाकून एक हजार रुपये त्या मित्राला देऊन त्याचा मोबाईल हिनासाठी घेऊन आला.

हिनाला इंद्रधनुष्यमुळे अॅन्ड्रॉइड मोबाईल भेटला. तिचा आनंद गगनात मावेनासा झाला. ती पुढच्या महिन्याला त्याचे पाचशे रुपये परत करणार होती. इंद्रधनुष्यला पण पैश्याची घाई नव्हती. पण त्याच्या या पुढाकारामुळे तिला फक्त मोबाईल भेटला नव्हता तर एक मित्रही भेटला होता.

तिच्या मनात इंद्रधनुष्यने घर बनवले होते. तिला आता रोज इंद्रधनुष्यची गरज पडत असे. कधी नवीन नंबर सेव्ह करण्यासाठी, कधी मोबाईलचे वॉलपेपर चेंज करण्यासाठी ती स्वत:हून त्याच्याकडे येत असे. तोही तिने विचारलेल्या प्रश्नांपेक्षा जास्त माहिती तिला देत असे.

त्याने तिला मोबाईलमध्ये व्हॉट्सॲप डाऊनलोड करून दिले. तिचा एक सुंदर फोटो डीपीमध्ये टाकला. हळूहळू ती मेसेज करू लागली. मेसेज वाचू लागली. रोज सकाळी ती इंद्रधनुष्यला शुभ प्रभातचा मेसेज करत असे. तिला हे सर्व खूप प्रभावित करत होते.

इंद्रधनुष्यला हे सर्व नवीन नसले तरी हिनाच्या रूपाने त्याला चांगली मैत्रीण भेटली होती. हिना पण त्यावर खूप विश्वास करत असे. त्याच्या जेवणाची विशेष काळजी घेत असे. रात्री त्याच्यासाठी त्याचे दूध बाजूला काढून मग घरी जात असे.

बऱ्याच वेळा इंद्रधनुष्य तिला तिचा मोबाईल ऑपरेट कसा करायचा हे दाखवताना तिचा हात आपल्या हातात पकडून मोबाईल स्क्रीनवर ठेवून तिला शिकवत असे. तिला जरा उशीराच समजत असे. पण तोपर्यंत तिचा हात त्याच्याच हातात असे.

तिला जवळ घेऊन शिकवताना त्याच्या हाताचे कोपर तिच्या स्तनावर आदळत असे. एकदा तर असेच शिकवताना तिच्या खांद्यावरचा पदर तिच्या छातीवरून थोडा खाली आला. तिचेही त्यावर लक्ष नाही. पण तिच्या जुन्या चोळीत घट्ट करकचून ठेवलेली उरोज तिच्या चोळीतून आरपार दिसत होती.

तिच्या पूर्ण वक्षापैकी ३० ते ३५ टक्के भाग तिच्या चोळीतून बाहेर डोकावत होता. त्या दोन वक्षाच्या कपारीत त्याचे कोपर सारखे आदळत होते. तिच्या दोन वक्षातील फटीत आलेल्या घामामुळे तिची छाती एखाद्या तेल लावलेल्या बॉडी बिल्डरच्या छातीसारखी चमकत होती.

त्याचे कोपर पुन्हा पुन्हा तिच्या छातीवर आदळत असल्याने त्या वक्षाचा घाम त्याच्या कोपराला लागत होता. अचानक हाताला लागत असलेल्या ओलाव्याने तो जरा खजील होऊन पाहू लागला आणि तो फक्त पाहतच राहिला. कारण आज प्रथमच तिची अर्धवट छाती आणि तिच्या चोळीत कोंबलेले यौवन पाहून तो चकित झाला होता.

तिच्या चोळीत ते वक्ष असे कोंबले होते की तिचे निप्पल तिच्या चोळी बाहेरून पण त्याला स्पष्ट जाणवत होते. इतके दिवस त्याच्या हे कधीच ध्यानात आले नव्हते किंबहुना त्याने या नजरेने कधी तिला पाहिले नव्हते. पण आजवर तारुल, नाजूका आणि पियुषा अनुभवलेल्या इंद्रधनुष्यला तिचे अर्धवट स्तन आणि त्याचा अजस्त्र आकार बघून एक कळून चुकले की ही गावरान मैना म्हणजे वेगळेच पकवान आहे जे अजून आपण चाखले नाही. आणि जर चाखू शकलो नाही तर आयुष्यात नेहमी त्याची खंत राहील.

इतके दिवस अभ्यासात गुंतलेला इंद्रधनुष्य रात्री नेहमी तारुल, नाजूका आणि पियुषाची आठवण काढत असे. या तिघीसारखी तिलोत्तमा आता आपल्या सोबत नाही याची त्याला खंत वाटे. पण आज अचानक तिचे भरगच्च उरोज पाहिले आणि तो विचारात पडला की इतके दिवस साधी आपली नजर सुद्धा या मादक मोहिनीवर पडली नाही, कमाल म्हणायची बुवा!

पण एकदा त्याची नजर पडली आणि त्याच्या नजरेत ती भरली. आता तो तिचा विचार करू लागला. आता तो तिला मोबाईलमध्ये ऑपरेट करण्याचे शिकवताना मुद्दाम तिला स्पर्श करत होता. तिला याची जाणीव नव्हती. पण तिच्या प्रत्येक स्पर्शानिशी तो तिच्यावर भाळत होता.

शनिवारी किंवा रविवारी तो सकाळी हॉलमध्ये येऊन बसत असे. त्याच वेळेला हिना फरशी पुसायला घेत असे. तो सोफ्यावर बसत असे आणि त्याच्या समोर गुडघ्यावर बसून ती फरशी पुसत असे. पुसता पुसता तिचा पदर सारखा छाती वरून खाली येत असे.

इंद्रधनुष्य फक्त हाच क्षण अनुभवण्यासाठी तिच्या समोर स्थानापन्न होत असे. तिच्या समोर बसून तिची छातीशी असलेली गोलाई बघून त्याचे लिंग बऱ्याच दिवसांनी एक नवीन तिलोत्तमासाठी सलामी देत असे. तिचे भरीव रूप पाहून तो रोज रात्री तिच्या नावानेच हस्तमैथुन करू लागला. तिच्या नावाने त्याच्या लिंगातून प्रेमरस पाझरू लागला.

आता हे प्रत्येक रात्री नित्य नियमाने त्याचे न चुकता काम सुरू झाले. जेव्हा हिना आपल्या घरी तिच्या मद्यपानात धुंद झालेल्या पतीला वैतागून उशीत तोंड खुपसून रडत असे, त्याच वेळी एक वीस वर्षाचा मुलगा तिच्या रुपात भाळून तिच्या नावाने आपल्या लिंगाला वेदना देऊन आपला तृप्तीचा प्रेमरस काढत होता.

एके दिवशी रविवारी इंद्रधनुष्यला नेहमीप्रमाणे सुट्टी होती. तो नेहमीप्रमाणे आपली सोफ्यावर जागा घेऊन बसला होता जेणेकरून हिनाचे ते सौंदर्य पुन्हा नजरेस पडेल आणि नवीन आठवडा सुरू होताना त्याचे मन ते सौंदर्य पाहून फ्रेश होईल. पण आज हिना रोजच्या सारखी खुश नव्हती. ती रोजच्या सारखी त्याला आपले मोबाईलबद्दल डाउट पण विचारत नव्हती.

त्याला तिला पाहून थोडे नवल वाटले. रोज पोपटासारखी बोलणारी हिना आज गप्प का? त्यामुळे त्याचा पोपट पण आज त्याला सलामी देत नव्हता. आज तिचे केस नेहमीसारखे टापटीप नव्हते. आज तिचे केस विस्कटलेले होते. चेहर्‍यावर असे काही टेन्शन होते की फ्रेशनेसचा नामोनिशाण नव्हता. जणू काही तिने आंघोळ ही फक्त औपचारिकता म्हणून केली होती.

तिचा पदर जरी नेहमी सारखा खाली पडत असला तरी तिच्या चेहर्‍यावर जे टेन्शन बघून इंद्रधनुष्य तिच्या भरगच्च छातीत रमत नव्हता. तिच्या टेन्शनचे कारण ओळखल्याशिवाय त्याला राहवले नसते. इतक्यात हिना ही फरशी पुसताना पाठमोरी झाली.

तिची पाठ आता इंद्रधनुष्यच्या समोर होती. तिच्या आखूड चोळीत लपलेली अर्धवट उघडी पाठ आणि कंबर त्याला सपशेल दिसत होती. पण आज त्यात त्याचे मन रमेना. इतक्यात तिच्या अर्धवट उघड्या पाठीवर त्याचे लक्ष गेले.

तेथे एक काळा लांबलचक व्रण होता जो तिच्या उघड्या पाठीवर जरी स्पष्ट दिसला तरी तोच व्रण तिच्या पाठीवर असलेल्या चोळीत शिरला होता. याचा अर्थ तो व्रण जितका उघड्या पाठीवर होता तितकाच तिच्या चोळीबंद पाठीत कोरला होता.

त्याच्या मनात अनेक शंका कुशंका येऊ लागल्या. काय नक्की झाले असेल? असा व्रण तिच्या पाठीवर आला कसा? चुकून विस्तव लागला का? छे छे!! पाठीवर कसा लागेल विस्तव? लाकडाची मोळी पडली का पाठीवर? छे छे!! मग काय अशी जखम होणार नाही? असे अनेक विचार त्याच्या मनात येऊन विचारचक्र भराभर सुरू होते.

असाच एक व्रण तिच्या कमरेवर पण होता. शेवटी न राहवत त्याने त्या फरशी पुसणाऱ्या हिनाला या जखमेबद्दल विचारले. पण तिने हसत हसत तो विषय टाळला. पण त्याने जवळ जाऊन आधी फरशी पुसणारे तिचे हात थांबवले. तिच्या डोळ्यात बघून तिला खोदून खोदून विचारले. तेव्हा फरशीवर बसलेल्या हिनाला रडू कोसळले. डोळ्यात गंगा जमूना वाहू लागल्या.

त्याने तिच्या अगदी जवळ बसून तिला आपल्या जवळ घेतले. तिचे डोके आपल्या खांद्यावर ठेवले. डोळ्यात पाणी जमा झालेले असताना तिने पण आपले डोके त्याच्या खांद्यावर निमूटपणे ठेवले. गेल्या काही दिवसात ते दोघे इतके छान मित्र मैत्रिण झाले होते, त्याच्यातील संवाद आता मोकळ्या गप्पा मारू लागला होता की तिला त्याच्या खांद्यावर डोके ठेवताना अजिबात संकोच वाटला नाही. उलट तिला धीर वाटत होता.

त्याने आपल्या हातांनी तिचे ओलवलेले डोळे पुसले. तिचे डोळे अश्रुमुक्त केले. पण त्या अश्रुंचे खरे कारण अजून त्याला माहीतच नव्हते. त्याने जेव्हा तिला सांगितले की तू जर मला नाही सांगितले तर मी तुझ्या घरी चौकशी करायला जाईन. तेव्हा ती बोलली की नको नको मी सांगते सांगते. मग तिने तिच्या घरी जे महाभारत होते ते सर्व सांगितले.

तिच्या नवऱ्याचे व्यसन, तिचे आणि तिच्या नवऱ्याचे वाद ही सर्व कहाणी तिने डोळे पुसत पुसत आपल्या कोमेजलेल्या आवाजात सांगितले. तो शांतपणे ऐकत होता. अजून तिचे डोके त्याच्या खांद्यावरच होते. त्याने आपला एक हात तिची कहाणी ऐकता ऐकता तिच्या पाठीवर टाकला. त्यामुळे तिला आता मानसिक आधार भेटत होता.

दुसर्‍या हाताने तो मधेच तिचे डोळे पुसत होता. एखादा अश्रु जर घरंगळत गालावर आलाच तर तो गालावर तीन बोटांनी स्पर्श करून त्या अश्रुचा प्रवास संपवत होता. तिच्या गुबगुबीत गालावर त्याचा स्पर्श त्यालाच सुखावत होता. मधेच जर ती कहाणी सांगताना ओक्साबोक्शी रडू लागली तर तो तिच्या पाठीवर थोपटून तिला अधिक जवळ घेत असे.

जवळ घेताच तिच्या चोळीतील तिची वक्ष स्थळे त्याच्या छातीवर अलगद घर्षण करत होती. या स्पर्शाने तो वेगळ्याच दुनियेत प्रवेश करत होता. ती गावरान वक्ष स्थळे कोणत्याही शहरी स्त्रीच्या स्तनापेक्षा जास्त टणक आणि मांसल होती. पण ती मादकता तिच्या नवऱ्याला ढुंकून सुद्धा दिसत नव्हती.

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३४

तो जागच्या जागीच आश्चर्यचकित झाला कारण ती जाई नक्कीच नव्हती. एखादी भुताटकी सुद्धा नव्हती. मग ती होती तरी कोण? तर ती होती जाईची वहिनी! इंद्रधनुष्य अवाक झाला. त्याला काय करावे आणि काय करू नये याचा थांग पत्ता लागू शकत नव्हता. वहिनीने हे असे का केले याचे उत्तर त्याच्याकडे...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३३

आता मात्र तो वेडा झाला तिच्या वक्षांचा आकार अनुभवून तो मदहोश झाला. प्रथमच त्याची नजर चुकली होती कारण साखरपुड्याला त्याने तिच्या वक्षाची मापे ३२ आहे असे गृहीत धरले होते आणि तो नेहमीच आपल्या गृहीतकांमध्ये पक्का होता. पण आयुष्यात प्रथमच त्याचे गृहीतक चुकले होते. ही साईज...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३२

तिने त्याचा हात पकडून त्याला आपल्या बाजूला बसवले. तो ही गुमान तिच्या बाजूला बसला. तिने त्याच्या पाठीवरची बॅग त्याला काढायला खूप मदत केली. अजूनही तिचा चेहरा स्पष्ट दिसत नव्हता. तिने आपल्या उजव्या हाताने त्याच्या कानावरील केसात हात फिरवला. तो रोमांचित झाला. मग तिने आपली...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३१

हळूहळू ट्रेन रिकामी होऊ लागली. ती ट्रेन नाही तर त्याच्या आकांक्षा रिकाम्या होत होत्या. पण त्याला भविष्य माहीत नव्हते की या रिकाम्या ट्रेन मध्येच त्याच्यासाठी बरेच काही वाढून ठेवले होते. फक्त या वेळेवर स्वार होऊन त्याची वाट पाहणे अति गरजेचे होते. ह्या ट्रेनचे शेवटचे...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३०

इंद्रधनुष्यला जा वरून जाई हवीच होती कारण एखादी अंधश्रद्धा म्हणावी किंवा अजून काय म्हणावे पण त्याला आता आपले सात रंगाचे इंद्रधनुष्य पूर्ण करायचेच होते. हे इंद्रधनुष्य पूर्ण करण्यासाठी त्याला ज्या जा वरून जांभळ्या रंगाची आवश्यकता होती तो जांभळा रंग त्याच्या दृष्टीने जा...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २९

हा हा म्हणता दिवस एका मागोमाग पुढे सरकू लागले. लग्न नावाचे लायसन्स भेटायला अजून अवकाश होता. पण साखरपुडा नावाचे लर्निग लायसन्स लगेच भेटले म्हणजे दोघांचा साखरपुडाही यशस्वी पार पडला. साखरपुडा झाल्यावर दोघांचे संभाषण वाढले. कधी फोनवर तासन् तास बोलू लागले तर कधी प्रत्यक्ष...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २८

एक नाही, दोन नाही तर तब्बल सहा सौंदर्य सुंदरी बरोबर प्रेम शृंगार आजमावल्यावर, त्याच्या बरोबर प्रेमरस चाखल्यावर इंद्रधनुष्यला आता आपल्या नावाचा अर्थ कळू लागला होता. इतके दिवस आपले नाव 'इंद्रधनुष्य' का ठेवले असे रडगाणे गाणारा इंद्रधनुष्य आपल्या नावाचे गमक शोधत होता....

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २७

आता वेळ काढण्यात काही मतलब नव्हता. त्याने आपल्या पॅन्टमधून आपला अजगर बाहेर काढला आणि तिच्या मागून तिच्या नितंबाच्या फटीत सरकवला. आत पूर्णपणे गेला नाही म्हणून एकदा त्याने मागे येऊन जोरात रेटा दिला. त्याबरोबरच त्याचा अख्खा अजगर तिच्या बिळात शिरला. त्याच्या या हिसक्याने...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २६

स्टिफनचा होकार या टेंडरसाठी आणि प्रोजेक्टसाठी बहुमूल्य होता. ती मुद्दाम त्याच्या डोळ्यात डोळे रोखून पाहू लागली. त्याच्या चलबिचल करणाऱ्या पापण्या तिच्या एकटक नजरेचा रोख पेलण्यास कमी पडत होत्या. तिची नजर बघून तो वरच्या वर आवंढे गिळत होता. त्याचा हात तिच्या खांद्यावरून...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २५

गेली पंधरा मिनिटे दोघांची झालेली घालमेल त्या सेक्स घाईत दिसली. तिने अगदी त्याच्या बॉसप्रमाणे त्याचा ताबा मिळवला आणि त्याच्या मांडीवर पाय फाकवून त्याच्यावर बसली. आपल्या दोन्ही हातांनी त्याची कॉलर पकडून तिने त्याचा नाईट ड्रेस टरकन फाडला आणि त्याला उघडा केला. अचानक...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २४

इंद्रधनुष्य एका मागोमाग एक पाऊल पुढे सरकत होता. तो सव्वीस वर्षाचा झाला होता. इथे जॉब करून त्याला २ ते ३ वर्ष होत आले होते. त्याच्या कामापासून इतर सहकारी आणि मँनेजमेट खूप खुश होते. पण सर्वात जास्त खुश त्याची बॉस निशा होती. तो ऑफिस कामात जसा निपुण होता तसाच तो तिला...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २३

तो तिच्या मानेवर, खांद्यावर, कानावर, केसात, गळ्यावर, हनुवटीवर अशा किस घेत होता की न राहवून मग तिनेच त्याच्याच दोन्ही गालावर आपले दोन हात ठेवून त्याला वर खेचले आणि त्याच्या ओठात तिने आपले ओठ स्थानापन्न केले. त्याच्या ओठात तिचे गुलाबी ओठ रोवले गेले. मग चार ओठांची...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २२

घड्याळात पावणे आठ वाजले. ऑफीसमधला सगळा स्टाफ ऑफीसमधून निघून गेला. पूर्ण बाराव्या फ्लोरवर फक्त केबिनमधील एकच व्यक्ती इंटरव्यू घेत होती. तशी या कंपनीची चौदा माळ्याची स्वत:ची बिल्डिंग होती. पूर्ण बिल्डिंगमध्ये काही जण आणि सेक्युरीटी अजून काम करत होते. पण बाराव्या...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २१

अखेर शुक्रवारचा म्हणजे डेटचा दिवस उजाडला. निशा नेहमीप्रमाणे ऑफिसला पोहोचली. आज नेहमीपेक्षा तिने जरा जास्तच मेकअप केला होता. मेकअपला साथ होती तिच्या चेहर्‍यावर असणार्‍या प्रसन्न मुद्रेची. गेली अनेक वर्ष तिनेच स्वत:च्या चेहर्‍यावर इतका आनंद पहिला नव्हता. संध्याकाळी सहा...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २०

इकडे ती बिझी आहे म्हणून इंद्रधनुष्य पण आपल्या जॉब हंटिंगवर लक्ष देत होता. दिवसभर तो त्याचीच तयारी करत असे. त्याला एका नामांकित कंपनीमधून इंटरव्यूसाठी कॉल आला होता. तो त्याचीच तयारी करत होता. त्याच्याकडे साधारण दहा दिवस होते. या कंपनीची प्रवेश प्रक्रिया तीन टप्प्यात...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १९

अभियांत्रिकी पदवी प्राप्त झाल्यावर इंद्रधनुष्य मुंबईला आला. आता पुढे मोठी लढाई उभी होती. ती म्हणजे नोकरी मिळवण्याची. इतके महागडे शिक्षण घेऊन आता त्याचे चीज करण्याची वेळ आली होती. त्याने आपला चांगला बायोडेटा बनवला आणि अगदी नोकरी डॉट कॉमपासून ते लिकडेइनपर्यंत सगळीकडे...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १८

इतका वेळ मनाची घालमेल होत असताना आता मात्र तिने आपल्या दोन्ही हातांनी त्याचा चेहरा पकडला. आपल्या पायाच्या टाचा जराशा उंचावल्या आणि अगदी वेगात आपले मांसल ओठ त्याच्या पुरूषी ओठात कोंबले. दोघांच्या ओठांची सुरेल जुगलबंदी रंगली. गेली कित्येक दिवस दोघांनी संभोग केला नसेल....

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १७

इतक्यात संध्याकाळचे चार वाजले. त्यांना सुदैवाने तो कच्चा माल भेटला पण पूर्ण दिवस त्याचा तालुक्याच्या गावी गेला होता. मग त्यांनी हा कच्चा माल बसमधून पुन्हा आपल्या गावी आणला. ती पूर्ण दिवसाच्या क्षीणमुळे इतकी दमली होती की तिने बसमध्ये त्याच्या खांद्यावर डोके ठेवून ती...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १६

त्याने आपल्या हाताने तिच्या पूर्ण उघड्या पाठीवर मलम लावायला सुरुवात केली. आता त्याचा स्पर्श तिला एखाद्या नराचा स्पर्श जाणवत होता. तोही न घाबरता आपले पॅन्टमधले लिंग सरळ करून तिच्या पाठीवर मलम लावत होता. तिने आपले डोळे घट्ट बंद केले. आपले दोन्ही हात बेडवरील बेडशीटला...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १५

काल रात्री तिचा नवरा पुन्हा दारू पिऊन आला आणि घरात तमाशा करू लागला. जेव्हा तिने त्याला रोखू पाहू केले तेव्हा त्याचा राग अनावर झाला आणि त्याने आपल्या चामडी पट्ट्याने तिच्या पाठीवर व्रण उठेपर्यंत मारले. त्या नराधमाने केलेले कृत्य म्हणजे तिच्या पाठीवर आणि कमरेवर उठलेले...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १३

अभियांत्रिकी शाखेचा पहिल्या वर्षाचा निकाल लागला. इंद्रधनुष्य सगळ्या विषयात उत्तीर्ण झाला. त्याचे दुसरे वर्ष सुरू झाले. दुसर्‍या वर्षासाठी तो पुन्हा कोकणात परतला. कोकणात नाजूका मावशीच्या घरी जोमाने पुन्हा अभ्यास करू लागला. पहिल्या वर्षीच्या मानाने दुसर्‍या वर्षीचा...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १२

आता ती समोर ब्रावर होती आणि फ्रॉक कमरेपर्यंत खाली आणले होते. मग त्याने आपले शर्ट काढले. तो तिच्या समोर उघडा झाल्याने तिचे डोळे त्याच्या छातीला न्याहाळत होते. यातच त्याने कधी तिचे हात तिच्या छातीवरून बाजूला केले ते तिलाच समजले नाही. तिने एक पांढरी शुभ्र ब्रा घातली...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ११

आता तो तिला देत असलेल्या शाबासकीची प्रमाण वाढले होते. शाबासकीची निमित्ताने त्याचा हात न चुकता तिच्या पाठीवर मस्त फिरून येत असे. इतके दिवस 'दादा' हाक मारणाऱ्या पियूषाला आता या स्पर्शातील वेगळेपण जाणवत होते. कधी कधी ते शिकवताना बेडवर मांडी घालून बसत असे. तेव्हा तो...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १०

शाळेत असताना इंद्रधनुष्यकडे एखाद्या मुलीने ढुंकून सुद्धा पाहिले असेल का याबाबत शंका आहे. पण बेरंगी आयुष्यात नाही नाही म्हणता इंद्रधनुष्यने दोन रंगांची उधळण करत करत दोन रंगांची चव चाखली होती. दोन मोहक तिलोत्तमा बरोबर आयुष्यात कधीही न विसरणारे क्षण गुंफले होते. या दोन...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ९

तो पुढे येऊन तिच्या मांड्यावर पाय फाकवून बसला आणि तो दोन्ही हाताने तेल तिच्या जांघेत चोळत होता. ती आता या नवीन अनुभवाने विरघळली होती. ती मोठ्याने 'आऊच' असे करून ओरडत होती. घरात अजून कोणी नव्हते. घराचा मेन दरवाजा तो बंद करून आला होता. त्यामुळे तिचा आवाज चार भिंतीत घुमत...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ८

मावशी डोळे मिटून होती. तो जेव्हा तिच्या मुक्या मारावर जोरात बाम चोळत असे तेव्हा मावशीच्या हळूच सित्कारत असे. पण तो इमानदारीने आपले काम करतच होता. गुडघ्याच्या खाली बाम लावल्यावर तो थोडा वर आला आणि मावशीची साडी गुडघ्यावर करू लागला. मावशीला ते कळले. तिला थोडीशी लाजही...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ७

बाथरूममध्ये जाताच पाहतो तर काय, बाथरूममध्ये नाजूका मावशी गुडघ्यावर बसण्याचा प्रयत्न करत होती पण तिला ते सहज जमत नव्हते. तिचा चेहरा पडला होता. केसांचा एक झुपका डोळ्यावर आला होता. पाय हा गुडघ्याखाली लाल झाला होता. तिची बाथरूममधील ती अस्तास्तव अवस्था पाहून हे लक्षात आले...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ६

बारावीला इंद्रधनुष्य हा त्याच्या कुवतीप्रमाणे चांगल्या गुणांनी गुणवंत झाला. ज्युनियर कॉलेजच्या कुंपणाबाहेर असलेल्या जगात या पठ्ठ्याला एक्सेस भेटला. पुढे त्याने अभियांत्रिकी शाखेत जाण्याचे योजिले. पण त्याच्या टक्क्याचे वजन इतके जास्त नव्हते की त्याला मुंबई आणि पुणे या...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ५

इंद्रधनुष्यची पण ही पहिली वेळ होती पण सेक्सी व्हिडिओ पाहून जे ज्ञान भेटले होते ते पडताळून पाहण्याची संधी समोर होती. आपल्या पहिल्या संधीत जर शतक ठोकले तर तारुल नावांची ट्रॉफी त्याचीच होती. त्याने तिला पकडून गरकन फिरवले. तिला आपल्या समोर पाठमोरी उभी करून तिच्या बॅकलेस...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ४

इंद्रधनुष्य पुढे झाला आणि तिचा हात पकडून तिला टेबल जवळ आणले. आज ती शिक्षिका नव्हती किंवा तो विद्यार्थी नव्हता. आज तो पुरुष होता आणि ती स्त्री होती. दोघांच्या वयातील अंतर आज गळून पडले होते. तो तिला मॅडम म्हणून तिचा हात पकडत होता. तेव्हा तिनेच त्याला मॅडम म्हणण्यास नकार...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३

आता रोज रात्री इंद्रधनुष्य हा जाईच्या नावाने हस्तमैथुन करत नव्हता तर जाईची जागा आता तारुलने घेतली होती. रोज रात्री तो आपल्या कल्पनेत तारुलच्या अंगावरील एक एक कपडा दूर करत असे आणि जशी ती हळूहळू विवस्त्र होत असे तसा त्याच्या मुठीतील त्याच्याच लिंगावर त्याची मूठ जोरात...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २

हस्तमैथुन करता करता कधी अकरावीचे वर्ष संपले हे इंद्रधनुष्यला पण समजले नाही. बारावीचे वर्ष सुरू झाले आणि सर्व गमती-जमती आता मेहनतीमध्ये बदलण्याची वेळ आली होती. इंद्रधनुष्यने हे जाणले होते की त्याला काही मुलगी पटणार नाही मग आपण चांगला अभ्यास करून आपले स्वप्नच पूर्ण करू...

सप्तरंग प्रणयाचे

ग्रामपंचायतीच्या कौलारू शाळेत ग-म-भ-न शिकून आपल्या शिक्षणाची सुरुवात करणारी माझी मागची पिढी असो किंवा शासनाने ग्रँड दिलेल्या मुंबईतील मराठी माध्यमाच्या शाळेत अ-आ-इ-ई शिकून आपल्या शिक्षणाचा श्रीगणेशा करणारी माझी पिढी असो किंवा गलेलठ्ठ फी घेणार्‍या कॉन्व्हेन्ट...

error: नका ना दाजी असं छळू!!