सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३३

आता मात्र तो वेडा झाला तिच्या वक्षांचा आकार अनुभवून तो मदहोश झाला. प्रथमच त्याची नजर चुकली होती कारण साखरपुड्याला त्याने तिच्या वक्षाची मापे ३२ आहे असे गृहीत धरले होते आणि तो नेहमीच आपल्या गृहीतकांमध्ये पक्का होता.

पण आयुष्यात प्रथमच त्याचे गृहीतक चुकले होते. ही साईज ३२ नसून ३६ होती. त्याने तिच्या वक्षात रूतलेल्या तोंडाने कधी ‘ऑसम’ असा शब्द बोलला हे त्यालाच कळले नाही. त्याचा हा ‘ऑसम’ शब्द तिला सुद्धा ऐकू आला आणि ती अजून रोमांचित झाली तो आपल्या हातांनी तिचे दोन्ही वक्ष कुरवाळत होता.

तिच्या वक्षाचा परीघ आणि त्या वक्षाच्या केंद्रबिंदूत असलेले तिचे डार्क कलरचे निप्पल याला पाहून त्याच्या लिंगाचा कर्ण हा त्याच्या शरीराशी काटकोन त्रिकोण करूनच स्थिरावला. तिच्या निप्पलमधून जाणारा तिच्या वक्षाचा व्यास त्याच्या हृदयाची आस वाढवत होता. निप्पल आणि तिच्या वक्षांची गोलाई यामध्ये असलेली वक्षांची त्रिज्या ही तिच्या चेहऱ्यावरच्या लज्जापेक्षा जास्त तीव्र आणि ठळक होती. तिच्या दोन निप्पलचे बिंदू आणि तिची योनी या तिन्हीमध्ये झालेला त्रिकोण म्हणजे त्याच्या मनात असलेला प्रणयाचा त्रिकोण होय. अशाच या प्रणयाच्या सागरात त्याने उडी घेतली.

तिच्या वक्षांना कुरवाळत कुरवाळत त्याच्या ओठांनी त्याच्या हातांची जागा घेतली. आता त्याचे ओठ तिच्या वक्षात रूतून गेले होते. त्या वक्षांच्या भडक्यात त्याचे ओठ आल्हाददायक आनंद देत होते. त्याचा स्पर्श तिलाही सुखावत होता. तिचे वक्ष अपेक्षेप्रमाणेच गुबगुबीत होते.

कधी कधी असे वाटते की गुबगुबीत हा शब्द फक्त वक्षांसाठी बनला असावा. प्राथमिक शाळेत असताना हाच गुबगुबीत शब्द आपण कशासाठी वापरत होतो? उदाहरणार्थ गुबगुबीत ससा. तसे पाहिले तर ससा आणि वक्ष हे समान वाटतात.

एखाद्या स्त्रीच्या छातीवर दोन ससे एखाद्या पुरुषी कासवाला डिवचत असतात. मग हे दोन ससे म्हणजेच गुबगुबीत ससे प्रणयाच्या शर्यतीत धावू लागतात आणि त्यामागे पुरुषांचे लिंगरूपी कासव पाठलाग करत असते. हे ससे पुरुषाच्या कासवाला पुढे जाऊ देतील इतके सुस्त नसतात. पण पुरुषी लिंग आपल्या चिकाटी आणि धैर्यापोटी माघार घेत नाही अखेर हे स्त्रीचे ससे पुरुषाच्या आहारी जातात.

पुरुष हा शाकाहारी असो किंवा मांसाहारी असो पण स्त्रीला खरंच मनापासून आवडते की तो वक्षाहारी म्हणजेच वक्षांच्या आहारी जाणारा असेल तर स्त्रीला या प्रणयसुखात पौर्णिमेचा चंद्र दिसल्यागत फील येतो.

तो तिच्या निप्पल बरोबर बेसुमार खेळ करत होता. तिच्या निप्पलांना त्याच्या स्पर्शाने मोहोर आला होता. आता त्या दोन मनुका एखाद्या जांभुळासारख्या झाल्या होत्या. याचाच अर्थ कितीतरी वर्ष ही स्त्री यापूर्वी स्पर्शासाठी झटत होती आणि आज अचानक त्या स्त्रीला जे हवे ते तिच्या ताटात पडले. सर्व काही मनासारखे घडत असताना दोघे एकजीव होत होते.

आपल्या सूर्यमालेत जसा प्लूटो जसा खूप दूरवरचा ग्रह आहे. तो खूप दूर आहे म्हणून पृथ्वीवरून शास्त्रज्ञांना खूप सूक्ष्म दिसतो. पण त्याला जवळून बघण्या इतपत तंत्रज्ञान अग्रेसर झाले नाही. किंबहुना अजून ५० वर्षांनी तसे तंत्रज्ञान विकसित झाले तर आपल्याला कळेल की तो ग्रह जवळून किती प्रचंड असू शकतो.

स्त्रीचे स्तनाग्रे किंवा निप्पल म्हणा, नेमके तसेच असतात. त्याचा आकार खूप लहान असेल पण त्यातील संवेदना खूप क्षमतेची असते. इतक्या सूक्ष्म आकाराची ती बोरे एका पुरुषाला सुद्धा मदहोश करू शकतात. स्त्रीच्या कामुक भावनेला पहिला साक्षीदार हे तिचे निप्पल असतात.

कारण हाच अवयव तिच्या कामुक भावनेपुढे घायाळ होऊन टणक होतो. जरी नंतर तिची योनी ओलसर होत असली तरी निप्पल एखाद्या ताठ पाठीच्या कण्यासारखे कडकच राहतात. हाच या इवल्याशा अवयवाचा महिमा. म्हणतात ना, मूर्ती लहान पण किर्ती महान.

तो तिचे वक्ष आणि निप्पल एखाद्या अधाश्यासारखे चोखत होता. त्याची लाळ त्या वक्षांना लागल्यामुळे वक्ष आणि निप्पल ओले झाले होते. त्या ओल्या वक्षावर त्याचे ओठ निसटत होते. पण त्याची जीभ निप्पलला विळखा घालण्याचा प्रयत्न करत होती म्हणून वक्ष पुन्हा त्याच्या तोंडाच्या कंट्रोलमध्ये येत होते. अखेर हा फोरप्ले इथेच सांगता करून मेन कोर्सेमध्ये शिरकाव करण्याचे दोघांनी योजले.

दोघांचे उरलेसुरले कपडे काढून दोघेही त्या लोकलच्या डब्यात विवस्त्र झाले. तो तिला जवळ घेत होता आणि ती मोकळ्यापणाने त्याला साथ देत होती. नेमके तसेच ती त्याला जवळ घेत होती आणि तो मोकळ्यापणाने साथ देत होता. दोन्ही जीव एकमेकांसाठी त्याग, बलिदान देण्यास तयार होते. ही परफेक्ट पार्श्वभूमी होती, पुढचे लेवल पार करण्यासाठी. आणि त्याने सर्वात प्रथम पुढच्या लेव्हलचा पाया घातला त्याने तिला उलटी केली.

ती त्याच्यासमोर पाठमोरी उभी होती आणि तो लोकलच्या सीटवर तसाच बसून होता त्याने आपला सुळका तिच्या नितंबाच्या छिद्राबरोबर सेट केला आणि तिला आपल्या मांडीवर बसवले त्या काळोख्या लोकलच्या डब्यात दोघेही राजी असल्यामुळे सेटिंगचा काहीच प्रॉब्लेम येत नव्हता.

ती त्याच्या मांडीवर अधांतरी बसत ॲडजेस्ट केले. त्याने मागून आपला सुळका तिच्या छिद्रात सरकवला. तसे तिच्या तोंडातून ‘आह्ह.. आह्ह्ह…’ असे उद्गार आले. जणू काही पहिलाच प्रसंग असावा जेव्हा मागून अशी ट्रीटमेंट भेटावी.

पण तिनेही माघार घेतली नाही. आपले दोन्ही हात बाकावर रोवून तिने पाठमोर्‍या अवस्थेत वर-खाली होऊ लागली. त्याने तिची कंबर मागून घट्ट पकडली होती आणि तो तिच्या या हालचालीला आधार देऊन एका अर्थी या प्रणयाला हातभारच लावत होता.

ती जशी विद्युत वेगात खाली येत होती तसा त्याचा काटकोनात उभा राहिलेला सुळका तिच्या आरपार सामावून जात होता. जसा त्याचा सुळका तिच्या आत पूर्णपणे गेला की तिच्या तोंडून वेदनामय बोल येत होते. पण या वेदना आलाहददायी होत्या.

त्याने तिची कंबर जोराने हलवायला सुरुवात केली तशी ती सुद्धा एका रॉकेट वेगात मागे-पुढे वर-खाली होऊ लागली. दोघांनी क्षणाक्षणाला आनंद घेत घेत आपला वेग वाढवला. आता दोघे परमोच्च बिंदूकडे कुच करत होते. त्याने आपले वीर्य तिच्यात सोडले. वीर्य मागच्या छिद्रात सोडल्यामुळे गरोदर होण्याचे काही चान्सेस नव्हते. पण त्या वेळेला कोणालाच याची चिंता नव्हती.

आता दोघेही शांत झाले होते कारण त्यांचा पहिला राऊंड संपला होता. इंद्रधनुष्य खूप आनंदात होता कारण आज त्याचे सात रंगाचे इंद्रधनुष्य पूर्ण झाले होते. त्याचा जो रंग अजून बाकी होता. त्या जांभळ्या रंगाची प्रतिनिधित्व करणारी जाई त्याला भेटली होती.

पण अजूनही त्याला मनात हुरहुर लागली होती की दोन आठवड्यापूर्वीची जाई आणि आजच्या रात्रीची जाई यात जमीन आसमानाचा फरक होता. त्याने साखरपुड्याला जो तिचा फिगर इमॅजिन केला होता त्याची मापे आज चुकीची ठरत होती.

साखरपुड्याला ३२ 28 ३४ असा अंदाज त्याने लावला होता पण आजचा फिगर अंदाजे किंवा निश्चितच ३६ ३० ३८ असावा याबद्दल इंद्रधनुष्य नक्की होता. शिवाय तिच्या तोंडून येणार्‍या वेदनामय बोल हे जाईचे नव्हते असे इंद्रधनुष्याला त्या प्रणय प्रसंगी सारखे वाटत होते.

पण इंद्रधनुष्य त्या प्रणयाच्या मध्यभागी हा आनंद थांबवू शकत नव्हता. त्याने त्या वेळेला तसे केले सुद्धा नाही. पण आता फर्स्ट राऊंड संपला होता. आता त्याच्या मनात वेगवेगळे विचार येत होते नक्की ही जाईच आहे की एखादी भुताटकी आहे?

भुताटकी हा शब्द मनात येतात त्याला भय वाटले. पण आता या विवस्त्र अवस्थेत कसे पळून जाणार म्हणून त्याने याचा पडताळा लावण्याचे ठरविले. त्यांनी आपल्या बाजूला पडलेल्या पॅन्टमधून आपला मोबाईल काढला आणि त्यातील फ्लॅश लाईट ऑन केली.

जसे फ्लॅश लाईट ऑन करताच त्या स्त्रीने घाबरून आपले दोन्ही हात चेहर्‍यावर ठेवले. आता त्याला ती स्त्री दिसत होती. फक्त तिचा चेहरा दिसत नव्हता तिच्या बांध्यावरून नक्की कळत होते की ही जाई नसावी. पण मग जाई नाही तर ही भुताटकी कोण? आणि भुताटकी असेल तर बिचाऱ्या इंद्रधनुष्याच्या मागे का लागली?

इंद्रधनुष्य अजूनच भयभीत झाला दुसर्‍या बाजूला त्याला हे ही वाटले की जर ही जाई नाही तर त्याची साथ रंगाची शृंखला तुटली असेल म्हणजे त्याला जांभळ्या रंगाचे प्रतिनिधित्व करणारी जा वरील स्त्री हवी होती त्यासाठीच जाई त्याला अनुकूल वाटत होती. पण आता समोर जाई नाही म्हणून तसा तो नाराज ही झाला होता. कारण समोरची स्त्री जाई नाही हे तिच्या बांधावरून स्पष्ट झाले होते.

त्याने ही स्त्री कोण हे उलघडण्यासाठी तिच्या चेहर्‍यावरचे दोन हात त्याने बाजूला करण्यासाठी पुढाकार घेतला. ती मात्र आपल्या चेहर्‍यावरचे तिचे हात बाजूला करायला तयार नव्हती. पण इंद्रधनुष्यने जोर लावला आणि तिच्या चेहर्‍यावरचे दोन्ही हात बाजूला केले आणि इंद्रधनुष्याला जागच्या जागी ४४० वोल्टचा धक्का बसला.

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३४

तो जागच्या जागीच आश्चर्यचकित झाला कारण ती जाई नक्कीच नव्हती. एखादी भुताटकी सुद्धा नव्हती. मग ती होती तरी कोण? तर ती होती जाईची वहिनी! इंद्रधनुष्य अवाक झाला. त्याला काय करावे आणि काय करू नये याचा थांग पत्ता लागू शकत नव्हता. वहिनीने हे असे का केले याचे उत्तर त्याच्याकडे...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३२

तिने त्याचा हात पकडून त्याला आपल्या बाजूला बसवले. तो ही गुमान तिच्या बाजूला बसला. तिने त्याच्या पाठीवरची बॅग त्याला काढायला खूप मदत केली. अजूनही तिचा चेहरा स्पष्ट दिसत नव्हता. तिने आपल्या उजव्या हाताने त्याच्या कानावरील केसात हात फिरवला. तो रोमांचित झाला. मग तिने आपली...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३१

हळूहळू ट्रेन रिकामी होऊ लागली. ती ट्रेन नाही तर त्याच्या आकांक्षा रिकाम्या होत होत्या. पण त्याला भविष्य माहीत नव्हते की या रिकाम्या ट्रेन मध्येच त्याच्यासाठी बरेच काही वाढून ठेवले होते. फक्त या वेळेवर स्वार होऊन त्याची वाट पाहणे अति गरजेचे होते. ह्या ट्रेनचे शेवटचे...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३०

इंद्रधनुष्यला जा वरून जाई हवीच होती कारण एखादी अंधश्रद्धा म्हणावी किंवा अजून काय म्हणावे पण त्याला आता आपले सात रंगाचे इंद्रधनुष्य पूर्ण करायचेच होते. हे इंद्रधनुष्य पूर्ण करण्यासाठी त्याला ज्या जा वरून जांभळ्या रंगाची आवश्यकता होती तो जांभळा रंग त्याच्या दृष्टीने जा...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २९

हा हा म्हणता दिवस एका मागोमाग पुढे सरकू लागले. लग्न नावाचे लायसन्स भेटायला अजून अवकाश होता. पण साखरपुडा नावाचे लर्निग लायसन्स लगेच भेटले म्हणजे दोघांचा साखरपुडाही यशस्वी पार पडला. साखरपुडा झाल्यावर दोघांचे संभाषण वाढले. कधी फोनवर तासन् तास बोलू लागले तर कधी प्रत्यक्ष...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २८

एक नाही, दोन नाही तर तब्बल सहा सौंदर्य सुंदरी बरोबर प्रेम शृंगार आजमावल्यावर, त्याच्या बरोबर प्रेमरस चाखल्यावर इंद्रधनुष्यला आता आपल्या नावाचा अर्थ कळू लागला होता. इतके दिवस आपले नाव 'इंद्रधनुष्य' का ठेवले असे रडगाणे गाणारा इंद्रधनुष्य आपल्या नावाचे गमक शोधत होता....

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २७

आता वेळ काढण्यात काही मतलब नव्हता. त्याने आपल्या पॅन्टमधून आपला अजगर बाहेर काढला आणि तिच्या मागून तिच्या नितंबाच्या फटीत सरकवला. आत पूर्णपणे गेला नाही म्हणून एकदा त्याने मागे येऊन जोरात रेटा दिला. त्याबरोबरच त्याचा अख्खा अजगर तिच्या बिळात शिरला. त्याच्या या हिसक्याने...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २६

स्टिफनचा होकार या टेंडरसाठी आणि प्रोजेक्टसाठी बहुमूल्य होता. ती मुद्दाम त्याच्या डोळ्यात डोळे रोखून पाहू लागली. त्याच्या चलबिचल करणाऱ्या पापण्या तिच्या एकटक नजरेचा रोख पेलण्यास कमी पडत होत्या. तिची नजर बघून तो वरच्या वर आवंढे गिळत होता. त्याचा हात तिच्या खांद्यावरून...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २५

गेली पंधरा मिनिटे दोघांची झालेली घालमेल त्या सेक्स घाईत दिसली. तिने अगदी त्याच्या बॉसप्रमाणे त्याचा ताबा मिळवला आणि त्याच्या मांडीवर पाय फाकवून त्याच्यावर बसली. आपल्या दोन्ही हातांनी त्याची कॉलर पकडून तिने त्याचा नाईट ड्रेस टरकन फाडला आणि त्याला उघडा केला. अचानक...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २४

इंद्रधनुष्य एका मागोमाग एक पाऊल पुढे सरकत होता. तो सव्वीस वर्षाचा झाला होता. इथे जॉब करून त्याला २ ते ३ वर्ष होत आले होते. त्याच्या कामापासून इतर सहकारी आणि मँनेजमेट खूप खुश होते. पण सर्वात जास्त खुश त्याची बॉस निशा होती. तो ऑफिस कामात जसा निपुण होता तसाच तो तिला...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २३

तो तिच्या मानेवर, खांद्यावर, कानावर, केसात, गळ्यावर, हनुवटीवर अशा किस घेत होता की न राहवून मग तिनेच त्याच्याच दोन्ही गालावर आपले दोन हात ठेवून त्याला वर खेचले आणि त्याच्या ओठात तिने आपले ओठ स्थानापन्न केले. त्याच्या ओठात तिचे गुलाबी ओठ रोवले गेले. मग चार ओठांची...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २२

घड्याळात पावणे आठ वाजले. ऑफीसमधला सगळा स्टाफ ऑफीसमधून निघून गेला. पूर्ण बाराव्या फ्लोरवर फक्त केबिनमधील एकच व्यक्ती इंटरव्यू घेत होती. तशी या कंपनीची चौदा माळ्याची स्वत:ची बिल्डिंग होती. पूर्ण बिल्डिंगमध्ये काही जण आणि सेक्युरीटी अजून काम करत होते. पण बाराव्या...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २१

अखेर शुक्रवारचा म्हणजे डेटचा दिवस उजाडला. निशा नेहमीप्रमाणे ऑफिसला पोहोचली. आज नेहमीपेक्षा तिने जरा जास्तच मेकअप केला होता. मेकअपला साथ होती तिच्या चेहर्‍यावर असणार्‍या प्रसन्न मुद्रेची. गेली अनेक वर्ष तिनेच स्वत:च्या चेहर्‍यावर इतका आनंद पहिला नव्हता. संध्याकाळी सहा...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २०

इकडे ती बिझी आहे म्हणून इंद्रधनुष्य पण आपल्या जॉब हंटिंगवर लक्ष देत होता. दिवसभर तो त्याचीच तयारी करत असे. त्याला एका नामांकित कंपनीमधून इंटरव्यूसाठी कॉल आला होता. तो त्याचीच तयारी करत होता. त्याच्याकडे साधारण दहा दिवस होते. या कंपनीची प्रवेश प्रक्रिया तीन टप्प्यात...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १९

अभियांत्रिकी पदवी प्राप्त झाल्यावर इंद्रधनुष्य मुंबईला आला. आता पुढे मोठी लढाई उभी होती. ती म्हणजे नोकरी मिळवण्याची. इतके महागडे शिक्षण घेऊन आता त्याचे चीज करण्याची वेळ आली होती. त्याने आपला चांगला बायोडेटा बनवला आणि अगदी नोकरी डॉट कॉमपासून ते लिकडेइनपर्यंत सगळीकडे...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १८

इतका वेळ मनाची घालमेल होत असताना आता मात्र तिने आपल्या दोन्ही हातांनी त्याचा चेहरा पकडला. आपल्या पायाच्या टाचा जराशा उंचावल्या आणि अगदी वेगात आपले मांसल ओठ त्याच्या पुरूषी ओठात कोंबले. दोघांच्या ओठांची सुरेल जुगलबंदी रंगली. गेली कित्येक दिवस दोघांनी संभोग केला नसेल....

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १७

इतक्यात संध्याकाळचे चार वाजले. त्यांना सुदैवाने तो कच्चा माल भेटला पण पूर्ण दिवस त्याचा तालुक्याच्या गावी गेला होता. मग त्यांनी हा कच्चा माल बसमधून पुन्हा आपल्या गावी आणला. ती पूर्ण दिवसाच्या क्षीणमुळे इतकी दमली होती की तिने बसमध्ये त्याच्या खांद्यावर डोके ठेवून ती...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १६

त्याने आपल्या हाताने तिच्या पूर्ण उघड्या पाठीवर मलम लावायला सुरुवात केली. आता त्याचा स्पर्श तिला एखाद्या नराचा स्पर्श जाणवत होता. तोही न घाबरता आपले पॅन्टमधले लिंग सरळ करून तिच्या पाठीवर मलम लावत होता. तिने आपले डोळे घट्ट बंद केले. आपले दोन्ही हात बेडवरील बेडशीटला...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १५

काल रात्री तिचा नवरा पुन्हा दारू पिऊन आला आणि घरात तमाशा करू लागला. जेव्हा तिने त्याला रोखू पाहू केले तेव्हा त्याचा राग अनावर झाला आणि त्याने आपल्या चामडी पट्ट्याने तिच्या पाठीवर व्रण उठेपर्यंत मारले. त्या नराधमाने केलेले कृत्य म्हणजे तिच्या पाठीवर आणि कमरेवर उठलेले...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १४

काही दिवस उलटले आणि इच्छा तेथे मार्ग त्याप्रमाणे मार्गही मोकळा झाला. इंद्रधनुष्यच्या कॉलेजमध्ये एक मुलगा होता जो दरवर्षी नवीन आणि ॲडवान्स मोबाईल घेत असे. असाच त्याने नवीन मोबाईल घेतला होता. त्याच्या जुना मोबाईलच्या काचेला थोडासा क्रॅक पडला म्हणून एक्सचेंज होऊ शकला...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १३

अभियांत्रिकी शाखेचा पहिल्या वर्षाचा निकाल लागला. इंद्रधनुष्य सगळ्या विषयात उत्तीर्ण झाला. त्याचे दुसरे वर्ष सुरू झाले. दुसर्‍या वर्षासाठी तो पुन्हा कोकणात परतला. कोकणात नाजूका मावशीच्या घरी जोमाने पुन्हा अभ्यास करू लागला. पहिल्या वर्षीच्या मानाने दुसर्‍या वर्षीचा...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १२

आता ती समोर ब्रावर होती आणि फ्रॉक कमरेपर्यंत खाली आणले होते. मग त्याने आपले शर्ट काढले. तो तिच्या समोर उघडा झाल्याने तिचे डोळे त्याच्या छातीला न्याहाळत होते. यातच त्याने कधी तिचे हात तिच्या छातीवरून बाजूला केले ते तिलाच समजले नाही. तिने एक पांढरी शुभ्र ब्रा घातली...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ११

आता तो तिला देत असलेल्या शाबासकीची प्रमाण वाढले होते. शाबासकीची निमित्ताने त्याचा हात न चुकता तिच्या पाठीवर मस्त फिरून येत असे. इतके दिवस 'दादा' हाक मारणाऱ्या पियूषाला आता या स्पर्शातील वेगळेपण जाणवत होते. कधी कधी ते शिकवताना बेडवर मांडी घालून बसत असे. तेव्हा तो...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १०

शाळेत असताना इंद्रधनुष्यकडे एखाद्या मुलीने ढुंकून सुद्धा पाहिले असेल का याबाबत शंका आहे. पण बेरंगी आयुष्यात नाही नाही म्हणता इंद्रधनुष्यने दोन रंगांची उधळण करत करत दोन रंगांची चव चाखली होती. दोन मोहक तिलोत्तमा बरोबर आयुष्यात कधीही न विसरणारे क्षण गुंफले होते. या दोन...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ९

तो पुढे येऊन तिच्या मांड्यावर पाय फाकवून बसला आणि तो दोन्ही हाताने तेल तिच्या जांघेत चोळत होता. ती आता या नवीन अनुभवाने विरघळली होती. ती मोठ्याने 'आऊच' असे करून ओरडत होती. घरात अजून कोणी नव्हते. घराचा मेन दरवाजा तो बंद करून आला होता. त्यामुळे तिचा आवाज चार भिंतीत घुमत...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ८

मावशी डोळे मिटून होती. तो जेव्हा तिच्या मुक्या मारावर जोरात बाम चोळत असे तेव्हा मावशीच्या हळूच सित्कारत असे. पण तो इमानदारीने आपले काम करतच होता. गुडघ्याच्या खाली बाम लावल्यावर तो थोडा वर आला आणि मावशीची साडी गुडघ्यावर करू लागला. मावशीला ते कळले. तिला थोडीशी लाजही...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ७

बाथरूममध्ये जाताच पाहतो तर काय, बाथरूममध्ये नाजूका मावशी गुडघ्यावर बसण्याचा प्रयत्न करत होती पण तिला ते सहज जमत नव्हते. तिचा चेहरा पडला होता. केसांचा एक झुपका डोळ्यावर आला होता. पाय हा गुडघ्याखाली लाल झाला होता. तिची बाथरूममधील ती अस्तास्तव अवस्था पाहून हे लक्षात आले...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ६

बारावीला इंद्रधनुष्य हा त्याच्या कुवतीप्रमाणे चांगल्या गुणांनी गुणवंत झाला. ज्युनियर कॉलेजच्या कुंपणाबाहेर असलेल्या जगात या पठ्ठ्याला एक्सेस भेटला. पुढे त्याने अभियांत्रिकी शाखेत जाण्याचे योजिले. पण त्याच्या टक्क्याचे वजन इतके जास्त नव्हते की त्याला मुंबई आणि पुणे या...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ५

इंद्रधनुष्यची पण ही पहिली वेळ होती पण सेक्सी व्हिडिओ पाहून जे ज्ञान भेटले होते ते पडताळून पाहण्याची संधी समोर होती. आपल्या पहिल्या संधीत जर शतक ठोकले तर तारुल नावांची ट्रॉफी त्याचीच होती. त्याने तिला पकडून गरकन फिरवले. तिला आपल्या समोर पाठमोरी उभी करून तिच्या बॅकलेस...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ४

इंद्रधनुष्य पुढे झाला आणि तिचा हात पकडून तिला टेबल जवळ आणले. आज ती शिक्षिका नव्हती किंवा तो विद्यार्थी नव्हता. आज तो पुरुष होता आणि ती स्त्री होती. दोघांच्या वयातील अंतर आज गळून पडले होते. तो तिला मॅडम म्हणून तिचा हात पकडत होता. तेव्हा तिनेच त्याला मॅडम म्हणण्यास नकार...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३

आता रोज रात्री इंद्रधनुष्य हा जाईच्या नावाने हस्तमैथुन करत नव्हता तर जाईची जागा आता तारुलने घेतली होती. रोज रात्री तो आपल्या कल्पनेत तारुलच्या अंगावरील एक एक कपडा दूर करत असे आणि जशी ती हळूहळू विवस्त्र होत असे तसा त्याच्या मुठीतील त्याच्याच लिंगावर त्याची मूठ जोरात...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २

हस्तमैथुन करता करता कधी अकरावीचे वर्ष संपले हे इंद्रधनुष्यला पण समजले नाही. बारावीचे वर्ष सुरू झाले आणि सर्व गमती-जमती आता मेहनतीमध्ये बदलण्याची वेळ आली होती. इंद्रधनुष्यने हे जाणले होते की त्याला काही मुलगी पटणार नाही मग आपण चांगला अभ्यास करून आपले स्वप्नच पूर्ण करू...

सप्तरंग प्रणयाचे

ग्रामपंचायतीच्या कौलारू शाळेत ग-म-भ-न शिकून आपल्या शिक्षणाची सुरुवात करणारी माझी मागची पिढी असो किंवा शासनाने ग्रँड दिलेल्या मुंबईतील मराठी माध्यमाच्या शाळेत अ-आ-इ-ई शिकून आपल्या शिक्षणाचा श्रीगणेशा करणारी माझी पिढी असो किंवा गलेलठ्ठ फी घेणार्‍या कॉन्व्हेन्ट...

error: नका ना दाजी असं छळू!!