सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ५

इंद्रधनुष्यची पण ही पहिली वेळ होती पण सेक्सी व्हिडिओ पाहून जे ज्ञान भेटले होते ते पडताळून पाहण्याची संधी समोर होती. आपल्या पहिल्या संधीत जर शतक ठोकले तर तारुल नावांची ट्रॉफी त्याचीच होती.

त्याने तिला पकडून गरकन फिरवले. तिला आपल्या समोर पाठमोरी उभी करून तिच्या बॅकलेस ब्लाऊजमुळे उघड्या असलेल्या पाठीवर चुंबने घेऊ लागला. तिच्या कमरेत एक हात घालून तिला जवळ ओढून घेतले. त्याच्या पॅन्टमध्ये असलेला अजगर पॅन्टमधून तिच्या नितंबावर रेटून उभा होता.

तिच्या पाठीवर किस आणि नितंबात अजस्त्र लिंग अशा परिस्थितीमध्ये ती विरघळत होती. त्याने मागून तिच्या पुढे हात घालत तिच्या परकराची नाडी ओढली. परकर खाली पडला आणि तिला आता छातीवरचे हात नक्की कुठे ठेवू? असा प्रश्न पडला. पण तिने लगेच आपला पवित्रा बदलला व परत त्याच्या समोर उभी राहिली आणि त्याचा शर्ट काढू लागली. शर्ट आणि आतला बनियान काढून त्याची छाती विवस्त्र केली.

त्याने पुन्हा तिला उलटी फिरवून तिच्या मानेवर चुंबन करत तिच्या पाठीवर असलेली नाडी ओढली. ब्लाऊजचे शेवटी असलेले दोन हुक सोडले. करकचून शरीराला लपेटलेले ब्लाऊज सैल झाले. झाडाची पाने गळतात तसे तिचे ब्लाऊज तिच्या पायाजवळ गळून पडले.

आता ती फक्त लाल जाळीदार ब्रावर आणि फुलाफुलाच्या निकरवर होती. तिने त्याच्या पॅन्टचे बक्कल काढून त्याला पॅन्ट मुक्त केले. त्याचा जाड झालेला सोटा त्याच्या अंडरवेअरमधून स्पष्ट जाणवत होता. तिचे पुन्हा पुन्हा लक्ष त्या उंचवट्यावर जात होते. उंचवट्यावरून आतले लिंग किती मोठे असेल याचा अंदाज बांधून ती मनातून सुखावत होती. तिने न राहवत आपली चार बोटे त्याच्या त्या अंडरवेअरवरील उंचवट्यावर ठेवली. त्या शहाळ्याचे आतले खोबरे आणि पाणी त्या स्त्री स्पर्शामुळे बाहेर येण्यास तळमळ करू लागले.

त्यानेही वेळ न दवडता तिला आपल्या दोन्ही हातात अलगद उचलून घेतले आणि त्या मादक मोहिनीला बेडवर विराजमान केले. त्या अंधुक तांबड्या प्रकाशामध्ये बेडवर पहुडलेली ती अप्सरा फक्त लाल ब्रा आणि फुलाफुलाच्या निकरवर खूपच सेक्सी वाटत होती. या अवस्थेत ती ३४ वर्षाची, एका मुलाची आई असलेली गृहिणी नव्हे तर कौमार्य शाबूत राखलेली २२ वर्षाची मदमस्त युवती वाटत होती.

हा त्याचा जीवनातील पहिला सेक्स होता पण तिचा हा पहिला सेक्स नक्कीच नव्हता तरीही तिच्या चेहर्‍यावर असणार्‍या उत्सुकतेने हे सांगू शकत होते की ती आपल्या परिपूर्ण सेक्सची आज आतुरतेने वाट पाहत होती. अजूनपर्यंत अपूर्ण सेक्सच्या रात्री, जबरदस्तीने केलेला संभोग यात तिची तहान अपूर्ण राहिली होती. तिची तहान भागविणारा हौद तिच्यासमोर उघडा उभा होता.

त्या हौदाने स्वत:हून स्वत:ची अंडरवेअर काढली आणि पूर्ण विवस्त्र अवस्थेत तिच्या समोर उभा राहिला. मघाशी अंदाज बांधलेल्या तारुलने त्याचे खरे लिंग पाहून ती वेडीपिशी झाली. अंदाजापेक्षा कितीतरी जाड आणि ताठ झालेले ते लिंग पाहून तिच्या डोळ्याचे पारणे फिटले.

मनातच तिने इंद्रधनुष्यच्या अजस्त्र लिंगाची आणि जिगरच्या आखूड लिंगाची तुलना केली. गेली दहा वर्ष आपण कोणत्या खेळण्याशी खेळत होतो याचे तिलाच हसू आले. इतके दिवस आपण जर जिगरच्या नागोबाची पूजा करत करत समाधानी होतो तर आज तिच्या समोर इंद्रधनुष्यचा धामण उभा होता. ज्याला ती इतके वर्ष समाधान समजत होती तो फक्त समझोता होता, खरी तृप्ती तिच्या समोरील अजस्त्र आकारी लिंगातून भरभरून दिसत होती.

त्या बेडवर पहुडलेल्या तारुलच्या पायाच्या तळव्यापासून त्याने आपला खेळ सुरू केला. तिच्या पायाच्या तळव्यावर तो ओठांनी किस करू लागला. तिने आपले डोळे घट्ट बंद केले. तो किस करत करत एक एक पायदान वर चढू लागला. पायाच्या तळव्यावर, पायाच्या बोटांवर, काफवर, गुडघ्यावर, तिच्या मांसल मांड्यावर चुंबनाची आतिषबाजी करू लागला. दोन्ही मांड्यात तो अशाप्रकारे किस करत होता की तिच्या दोन्ही मांड्या एकमेकात चिकटून ती आपला डावा अंगठा उजव्या पायावर घासत होती.

किस करत करत तो तिच्या निकरवर किस करू लागला. लगेच तिच्या तोंडातून ‘आह आह’ असे हळुवार उद्गार येऊ लागले. तो आपल्या दोन्ही हातानी तिच्या निकरच्या पट्ट्या घट्ट पकडून खाली करू लागला. पण तिची नितंब बेडवर अशी रूतली होती की निकर टीचभर पण हलली नाही.

स्त्रीचा जर विरोध असेल तर सेक्स करणे कधीही अवघड. पण त्याचा प्रॉब्लेम समजून तिने आपल्या पायावर जोर टाकून आपली नितंब अंधातरी हवेत वर केली. त्याचा मार्ग मोकळा झाला आणि त्याने आपल्या दोन हातांनी तिची निकर अगदी अलगद तिच्या शरीरातून विलग केली.

आता तो सैराट होऊन तिच्या योनिवर किस करू लागला. तिने योनिभोवतील केस काढून तिला तुळतुळीत केले होते. त्या तुळतुळीत योनीभोवती तो किस करत होता तशी ती आपल्या उजव्या हाताने त्याचे केस कुरवाळत होती.

त्याने आपली जीभ तिच्या योनित टाकून दह्याची वाटी जशी जि‍भेने पुसतात नेमकी तसेच तिच्या योनित जीभ टाकून गोलाकार फिरवली. हा प्रकार तिच्यासाठी नवीन होता. आज तिला घाईघाईने उरकणारा संभोग आणि दर सेकंदाला चेतवत असा दोन शरीराचा मिलाप घडवून आणणारा प्रेम शृंगार यातला फरक जाणवत होता.

त्याने तिच्या योनित अगदी आत जीभ टाकून तिच्या मदन मनीला प्रेमाचा स्पर्श करू लागला. गेल्या दहा वर्षात जिगरने तिच्या योनित बोट सुद्धा घातले नसेल तर या अवघ्या अठरा वर्षाच्या इंद्रधनुष्यने तिच्या आतल्या दाण्याला सुद्धा प्रेमाचा स्पर्श करून या प्रेम क्रीडेत ओढले होते. ती विव्हळत होती. आपल्या हाताने कधी उशी चुरघळत होती, कधी स्वत:चे वक्ष कुस्करत होती.

तो किस करत वर आला. तिच्या बेंबीवर किस केले. तिच्या छातीवर किस करत तिला समांतर तिच्यावर अधांतरी आरूढ झाला. तिच्या ब्रावर किस करत करत त्याने आपले हात तिच्या पाठीमागे टाकले. तिच्या पाठीमागे ब्राचे हुक सोडू लागला. पण तिनेच आपले हात आपल्या पाठीमागे टाकून आपल्या ब्राचे हुक काढले.

ब्राचे हुक काढताच क्षणी तिचा छातीचा डोलारा सरकन पुढे आला. त्याने तिच्या छातीवरचा ब्रा बाजूला सारला आणि कित्येक वर्ष जतन केलेले तिचे अलौकिक सौंदर्य त्याच्यासाठी खुले झाले. पण या खेपेस तिने लज्जेने आपले हात आपल्या छातीवर नाही ठेवले. हे त्याला खुले पाचारण होते की समोर ठेवलेला ऐवज लूट, त्याला कुस्कर किंवा त्याचा चोळामोळा कर. तिने त्याला हवे ते करायची खुली परवानगी दिली.

तो तिच्या वक्षांना कुरवाळणार इतक्यात तिने त्याला हाताने थांबविले. प्रश्नचिन्ह उभे राहिले की ऐन काम वासनेत तिने त्याला का रोखले. पण त्याचे उत्तर लगेच भेटले. तिने आपले मंगळसूत्र काढले आणि ती जिगरची निशाणी बाजूच्या टेबलवर भिराकवून टाकली.

आज तिला कोणत्याच जुन्या नात्याचा अडसर नको होता. तिने भिरकवलेले दोन लाखाचे मंगळसूत्र टेबलवर ठेवलेल्या जिगर आणि तारुलच्या फोटोफ्रेमवर पडले. त्या क्षणी ती फोटो फ्रेम पण खाली पडली आणि त्याच्या नात्याचा तो फोटो काळोखात गडप झाला. इकडे बेडवर नवे नाते तयार होत होते. जरी हे अनैतिक नाते असले तरी जिव्हाळ्याचे होते. तिने आपल्या नीरस नात्याचे मंगळसूत्र काढून आपल्या शरीराचा ताबा कामसूत्रास दिला. आज मंगळसूत्र हरत होते तर कामसूत्र जिंकत होते.

त्याने तिच्या गुबगुबीत वक्ष स्थळांना तोंडात घेतले. हाताने दुसरे वक्ष कुस्करू लागला. तिच्या गुलाबी स्तनाग्रांना कुरतडू लागला. त्याचा जोर वाढत होता तशी ती त्याच्या चेहर्‍याला आपल्या छातीत अधिक खोलवर रूतवत होती. तो तिच्या वक्षांना आपल्या दातांनी अलगद चावा घेत होता. त्या वेदना तिला औषधासारख्या वाटत होत्या.

आता दोन्ही शरीरे काम सागरात तल्लीन होऊन पोहत होती. दोन्ही शरीरे आपल्या परमोच्च आनंद मिळवण्यासाठी तयार होती. त्याने तिचे दोन्ही पाय फाकवले आणि आपले लिंग तिच्या योनिवर सेट केले. तिच्या लग्नाला जरी दहा वर्ष झाली तरी तिची योनी निमुळती आणि कसलेली होती. संभोगासाठी आदर्श योनी होती. गेल्या दहा वर्षात तिचा जास्त उपभोग घेतला नव्हता हे तिच्या ठेवणीवरून स्पष्ट कळत होते.

त्याने आपले लिंग तिच्या योनित घालण्याचा प्रयत्न केला. पण फक्त अगदी थोडेसे लिंग आत गेले. मग तिने त्याला मागे जाऊन पुन्हा प्रयत्न करायला सांगितले. तिचा अनुभव त्याच्या नवखेपणास उपयोगी पडत होता. तो मागे झाला. मग त्याने एक जोरात रेटा दिला. तिच्या मांड्यातून एक जोरात कळ गेली. तिने या वेळी जोरात ओरडून त्याला घट्ट पकडले. त्याला कळले की आपण करतोय ते योग्य आहे.

आता तो मागे येऊन जोरात धक्के मारू लागला. त्याचे पूर्ण लिंग तिच्या योनित शिरकाव करू लागले. त्याची चढाई जितकी भेदक होती तितकाच तिचा बचाव मजबूत होता. तो रेट्यावर रेटा मारत होता. ती तितक्याच जोरात विव्हळत होती. घरात इतर कोणी नव्हते त्यामुळे ती इतक्या मोकळेपणे विव्हळून आपल्या वेदनेला मोकळे करत होती.

त्या चार भिंती तिच्या विव्हळल्याने भरून गेल्या. ती जितक्या जोराने विव्हळत होती तितकाच त्याचा चेव चढत होता. ती त्याच्या पाठीवर चापट मारून त्याला प्रोत्साहन देत होती. दोघे एकमेकांच्या आनंदासाठी झटत झटत परमोच्च आनंद बिंदूकडे आगेकूच करत होते.

शेवटी त्याने आपल्या वीर्य विसर्जनाच्या वेळी आपले घट्ट वीर्य तिच्या मादक योनित सोडले आणि तांबड्या अंधुक प्रकाशात तांबडी लाल साडी घालून त्या ‘ता’ वरून नाव असणार्‍या ‘तारुल’च्या प्रेम कारंजात इंद्रधनुष्य न्हाऊन निघाला आणि त्याचा ‘तांबडा’ रंग सफल झाला.

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३४

तो जागच्या जागीच आश्चर्यचकित झाला कारण ती जाई नक्कीच नव्हती. एखादी भुताटकी सुद्धा नव्हती. मग ती होती तरी कोण? तर ती होती जाईची वहिनी! इंद्रधनुष्य अवाक झाला. त्याला काय करावे आणि काय करू नये याचा थांग पत्ता लागू शकत नव्हता. वहिनीने हे असे का केले याचे उत्तर त्याच्याकडे...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३३

आता मात्र तो वेडा झाला तिच्या वक्षांचा आकार अनुभवून तो मदहोश झाला. प्रथमच त्याची नजर चुकली होती कारण साखरपुड्याला त्याने तिच्या वक्षाची मापे ३२ आहे असे गृहीत धरले होते आणि तो नेहमीच आपल्या गृहीतकांमध्ये पक्का होता. पण आयुष्यात प्रथमच त्याचे गृहीतक चुकले होते. ही साईज...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३२

तिने त्याचा हात पकडून त्याला आपल्या बाजूला बसवले. तो ही गुमान तिच्या बाजूला बसला. तिने त्याच्या पाठीवरची बॅग त्याला काढायला खूप मदत केली. अजूनही तिचा चेहरा स्पष्ट दिसत नव्हता. तिने आपल्या उजव्या हाताने त्याच्या कानावरील केसात हात फिरवला. तो रोमांचित झाला. मग तिने आपली...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३१

हळूहळू ट्रेन रिकामी होऊ लागली. ती ट्रेन नाही तर त्याच्या आकांक्षा रिकाम्या होत होत्या. पण त्याला भविष्य माहीत नव्हते की या रिकाम्या ट्रेन मध्येच त्याच्यासाठी बरेच काही वाढून ठेवले होते. फक्त या वेळेवर स्वार होऊन त्याची वाट पाहणे अति गरजेचे होते. ह्या ट्रेनचे शेवटचे...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३०

इंद्रधनुष्यला जा वरून जाई हवीच होती कारण एखादी अंधश्रद्धा म्हणावी किंवा अजून काय म्हणावे पण त्याला आता आपले सात रंगाचे इंद्रधनुष्य पूर्ण करायचेच होते. हे इंद्रधनुष्य पूर्ण करण्यासाठी त्याला ज्या जा वरून जांभळ्या रंगाची आवश्यकता होती तो जांभळा रंग त्याच्या दृष्टीने जा...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २९

हा हा म्हणता दिवस एका मागोमाग पुढे सरकू लागले. लग्न नावाचे लायसन्स भेटायला अजून अवकाश होता. पण साखरपुडा नावाचे लर्निग लायसन्स लगेच भेटले म्हणजे दोघांचा साखरपुडाही यशस्वी पार पडला. साखरपुडा झाल्यावर दोघांचे संभाषण वाढले. कधी फोनवर तासन् तास बोलू लागले तर कधी प्रत्यक्ष...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २८

एक नाही, दोन नाही तर तब्बल सहा सौंदर्य सुंदरी बरोबर प्रेम शृंगार आजमावल्यावर, त्याच्या बरोबर प्रेमरस चाखल्यावर इंद्रधनुष्यला आता आपल्या नावाचा अर्थ कळू लागला होता. इतके दिवस आपले नाव 'इंद्रधनुष्य' का ठेवले असे रडगाणे गाणारा इंद्रधनुष्य आपल्या नावाचे गमक शोधत होता....

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २७

आता वेळ काढण्यात काही मतलब नव्हता. त्याने आपल्या पॅन्टमधून आपला अजगर बाहेर काढला आणि तिच्या मागून तिच्या नितंबाच्या फटीत सरकवला. आत पूर्णपणे गेला नाही म्हणून एकदा त्याने मागे येऊन जोरात रेटा दिला. त्याबरोबरच त्याचा अख्खा अजगर तिच्या बिळात शिरला. त्याच्या या हिसक्याने...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २६

स्टिफनचा होकार या टेंडरसाठी आणि प्रोजेक्टसाठी बहुमूल्य होता. ती मुद्दाम त्याच्या डोळ्यात डोळे रोखून पाहू लागली. त्याच्या चलबिचल करणाऱ्या पापण्या तिच्या एकटक नजरेचा रोख पेलण्यास कमी पडत होत्या. तिची नजर बघून तो वरच्या वर आवंढे गिळत होता. त्याचा हात तिच्या खांद्यावरून...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २५

गेली पंधरा मिनिटे दोघांची झालेली घालमेल त्या सेक्स घाईत दिसली. तिने अगदी त्याच्या बॉसप्रमाणे त्याचा ताबा मिळवला आणि त्याच्या मांडीवर पाय फाकवून त्याच्यावर बसली. आपल्या दोन्ही हातांनी त्याची कॉलर पकडून तिने त्याचा नाईट ड्रेस टरकन फाडला आणि त्याला उघडा केला. अचानक...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २४

इंद्रधनुष्य एका मागोमाग एक पाऊल पुढे सरकत होता. तो सव्वीस वर्षाचा झाला होता. इथे जॉब करून त्याला २ ते ३ वर्ष होत आले होते. त्याच्या कामापासून इतर सहकारी आणि मँनेजमेट खूप खुश होते. पण सर्वात जास्त खुश त्याची बॉस निशा होती. तो ऑफिस कामात जसा निपुण होता तसाच तो तिला...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २३

तो तिच्या मानेवर, खांद्यावर, कानावर, केसात, गळ्यावर, हनुवटीवर अशा किस घेत होता की न राहवून मग तिनेच त्याच्याच दोन्ही गालावर आपले दोन हात ठेवून त्याला वर खेचले आणि त्याच्या ओठात तिने आपले ओठ स्थानापन्न केले. त्याच्या ओठात तिचे गुलाबी ओठ रोवले गेले. मग चार ओठांची...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २२

घड्याळात पावणे आठ वाजले. ऑफीसमधला सगळा स्टाफ ऑफीसमधून निघून गेला. पूर्ण बाराव्या फ्लोरवर फक्त केबिनमधील एकच व्यक्ती इंटरव्यू घेत होती. तशी या कंपनीची चौदा माळ्याची स्वत:ची बिल्डिंग होती. पूर्ण बिल्डिंगमध्ये काही जण आणि सेक्युरीटी अजून काम करत होते. पण बाराव्या...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २१

अखेर शुक्रवारचा म्हणजे डेटचा दिवस उजाडला. निशा नेहमीप्रमाणे ऑफिसला पोहोचली. आज नेहमीपेक्षा तिने जरा जास्तच मेकअप केला होता. मेकअपला साथ होती तिच्या चेहर्‍यावर असणार्‍या प्रसन्न मुद्रेची. गेली अनेक वर्ष तिनेच स्वत:च्या चेहर्‍यावर इतका आनंद पहिला नव्हता. संध्याकाळी सहा...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २०

इकडे ती बिझी आहे म्हणून इंद्रधनुष्य पण आपल्या जॉब हंटिंगवर लक्ष देत होता. दिवसभर तो त्याचीच तयारी करत असे. त्याला एका नामांकित कंपनीमधून इंटरव्यूसाठी कॉल आला होता. तो त्याचीच तयारी करत होता. त्याच्याकडे साधारण दहा दिवस होते. या कंपनीची प्रवेश प्रक्रिया तीन टप्प्यात...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १९

अभियांत्रिकी पदवी प्राप्त झाल्यावर इंद्रधनुष्य मुंबईला आला. आता पुढे मोठी लढाई उभी होती. ती म्हणजे नोकरी मिळवण्याची. इतके महागडे शिक्षण घेऊन आता त्याचे चीज करण्याची वेळ आली होती. त्याने आपला चांगला बायोडेटा बनवला आणि अगदी नोकरी डॉट कॉमपासून ते लिकडेइनपर्यंत सगळीकडे...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १८

इतका वेळ मनाची घालमेल होत असताना आता मात्र तिने आपल्या दोन्ही हातांनी त्याचा चेहरा पकडला. आपल्या पायाच्या टाचा जराशा उंचावल्या आणि अगदी वेगात आपले मांसल ओठ त्याच्या पुरूषी ओठात कोंबले. दोघांच्या ओठांची सुरेल जुगलबंदी रंगली. गेली कित्येक दिवस दोघांनी संभोग केला नसेल....

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १७

इतक्यात संध्याकाळचे चार वाजले. त्यांना सुदैवाने तो कच्चा माल भेटला पण पूर्ण दिवस त्याचा तालुक्याच्या गावी गेला होता. मग त्यांनी हा कच्चा माल बसमधून पुन्हा आपल्या गावी आणला. ती पूर्ण दिवसाच्या क्षीणमुळे इतकी दमली होती की तिने बसमध्ये त्याच्या खांद्यावर डोके ठेवून ती...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १६

त्याने आपल्या हाताने तिच्या पूर्ण उघड्या पाठीवर मलम लावायला सुरुवात केली. आता त्याचा स्पर्श तिला एखाद्या नराचा स्पर्श जाणवत होता. तोही न घाबरता आपले पॅन्टमधले लिंग सरळ करून तिच्या पाठीवर मलम लावत होता. तिने आपले डोळे घट्ट बंद केले. आपले दोन्ही हात बेडवरील बेडशीटला...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १५

काल रात्री तिचा नवरा पुन्हा दारू पिऊन आला आणि घरात तमाशा करू लागला. जेव्हा तिने त्याला रोखू पाहू केले तेव्हा त्याचा राग अनावर झाला आणि त्याने आपल्या चामडी पट्ट्याने तिच्या पाठीवर व्रण उठेपर्यंत मारले. त्या नराधमाने केलेले कृत्य म्हणजे तिच्या पाठीवर आणि कमरेवर उठलेले...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १४

काही दिवस उलटले आणि इच्छा तेथे मार्ग त्याप्रमाणे मार्गही मोकळा झाला. इंद्रधनुष्यच्या कॉलेजमध्ये एक मुलगा होता जो दरवर्षी नवीन आणि ॲडवान्स मोबाईल घेत असे. असाच त्याने नवीन मोबाईल घेतला होता. त्याच्या जुना मोबाईलच्या काचेला थोडासा क्रॅक पडला म्हणून एक्सचेंज होऊ शकला...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १३

अभियांत्रिकी शाखेचा पहिल्या वर्षाचा निकाल लागला. इंद्रधनुष्य सगळ्या विषयात उत्तीर्ण झाला. त्याचे दुसरे वर्ष सुरू झाले. दुसर्‍या वर्षासाठी तो पुन्हा कोकणात परतला. कोकणात नाजूका मावशीच्या घरी जोमाने पुन्हा अभ्यास करू लागला. पहिल्या वर्षीच्या मानाने दुसर्‍या वर्षीचा...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १२

आता ती समोर ब्रावर होती आणि फ्रॉक कमरेपर्यंत खाली आणले होते. मग त्याने आपले शर्ट काढले. तो तिच्या समोर उघडा झाल्याने तिचे डोळे त्याच्या छातीला न्याहाळत होते. यातच त्याने कधी तिचे हात तिच्या छातीवरून बाजूला केले ते तिलाच समजले नाही. तिने एक पांढरी शुभ्र ब्रा घातली...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ११

आता तो तिला देत असलेल्या शाबासकीची प्रमाण वाढले होते. शाबासकीची निमित्ताने त्याचा हात न चुकता तिच्या पाठीवर मस्त फिरून येत असे. इतके दिवस 'दादा' हाक मारणाऱ्या पियूषाला आता या स्पर्शातील वेगळेपण जाणवत होते. कधी कधी ते शिकवताना बेडवर मांडी घालून बसत असे. तेव्हा तो...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १०

शाळेत असताना इंद्रधनुष्यकडे एखाद्या मुलीने ढुंकून सुद्धा पाहिले असेल का याबाबत शंका आहे. पण बेरंगी आयुष्यात नाही नाही म्हणता इंद्रधनुष्यने दोन रंगांची उधळण करत करत दोन रंगांची चव चाखली होती. दोन मोहक तिलोत्तमा बरोबर आयुष्यात कधीही न विसरणारे क्षण गुंफले होते. या दोन...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ९

तो पुढे येऊन तिच्या मांड्यावर पाय फाकवून बसला आणि तो दोन्ही हाताने तेल तिच्या जांघेत चोळत होता. ती आता या नवीन अनुभवाने विरघळली होती. ती मोठ्याने 'आऊच' असे करून ओरडत होती. घरात अजून कोणी नव्हते. घराचा मेन दरवाजा तो बंद करून आला होता. त्यामुळे तिचा आवाज चार भिंतीत घुमत...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ८

मावशी डोळे मिटून होती. तो जेव्हा तिच्या मुक्या मारावर जोरात बाम चोळत असे तेव्हा मावशीच्या हळूच सित्कारत असे. पण तो इमानदारीने आपले काम करतच होता. गुडघ्याच्या खाली बाम लावल्यावर तो थोडा वर आला आणि मावशीची साडी गुडघ्यावर करू लागला. मावशीला ते कळले. तिला थोडीशी लाजही...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ७

बाथरूममध्ये जाताच पाहतो तर काय, बाथरूममध्ये नाजूका मावशी गुडघ्यावर बसण्याचा प्रयत्न करत होती पण तिला ते सहज जमत नव्हते. तिचा चेहरा पडला होता. केसांचा एक झुपका डोळ्यावर आला होता. पाय हा गुडघ्याखाली लाल झाला होता. तिची बाथरूममधील ती अस्तास्तव अवस्था पाहून हे लक्षात आले...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ६

बारावीला इंद्रधनुष्य हा त्याच्या कुवतीप्रमाणे चांगल्या गुणांनी गुणवंत झाला. ज्युनियर कॉलेजच्या कुंपणाबाहेर असलेल्या जगात या पठ्ठ्याला एक्सेस भेटला. पुढे त्याने अभियांत्रिकी शाखेत जाण्याचे योजिले. पण त्याच्या टक्क्याचे वजन इतके जास्त नव्हते की त्याला मुंबई आणि पुणे या...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ४

इंद्रधनुष्य पुढे झाला आणि तिचा हात पकडून तिला टेबल जवळ आणले. आज ती शिक्षिका नव्हती किंवा तो विद्यार्थी नव्हता. आज तो पुरुष होता आणि ती स्त्री होती. दोघांच्या वयातील अंतर आज गळून पडले होते. तो तिला मॅडम म्हणून तिचा हात पकडत होता. तेव्हा तिनेच त्याला मॅडम म्हणण्यास नकार...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३

आता रोज रात्री इंद्रधनुष्य हा जाईच्या नावाने हस्तमैथुन करत नव्हता तर जाईची जागा आता तारुलने घेतली होती. रोज रात्री तो आपल्या कल्पनेत तारुलच्या अंगावरील एक एक कपडा दूर करत असे आणि जशी ती हळूहळू विवस्त्र होत असे तसा त्याच्या मुठीतील त्याच्याच लिंगावर त्याची मूठ जोरात...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २

हस्तमैथुन करता करता कधी अकरावीचे वर्ष संपले हे इंद्रधनुष्यला पण समजले नाही. बारावीचे वर्ष सुरू झाले आणि सर्व गमती-जमती आता मेहनतीमध्ये बदलण्याची वेळ आली होती. इंद्रधनुष्यने हे जाणले होते की त्याला काही मुलगी पटणार नाही मग आपण चांगला अभ्यास करून आपले स्वप्नच पूर्ण करू...

सप्तरंग प्रणयाचे

ग्रामपंचायतीच्या कौलारू शाळेत ग-म-भ-न शिकून आपल्या शिक्षणाची सुरुवात करणारी माझी मागची पिढी असो किंवा शासनाने ग्रँड दिलेल्या मुंबईतील मराठी माध्यमाच्या शाळेत अ-आ-इ-ई शिकून आपल्या शिक्षणाचा श्रीगणेशा करणारी माझी पिढी असो किंवा गलेलठ्ठ फी घेणार्‍या कॉन्व्हेन्ट...

error: नका ना दाजी असं छळू!!