सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ४

इंद्रधनुष्य पुढे झाला आणि तिचा हात पकडून तिला टेबल जवळ आणले. आज ती शिक्षिका नव्हती किंवा तो विद्यार्थी नव्हता. आज तो पुरुष होता आणि ती स्त्री होती. दोघांच्या वयातील अंतर आज गळून पडले होते. तो तिला मॅडम म्हणून तिचा हात पकडत होता. तेव्हा तिनेच त्याला मॅडम म्हणण्यास नकार दिला आणि फक्त ‘तारुल’ बोल असे परमिट दिले. त्याचा आत्मविश्वास अधिकच दुणावला.

त्याने टेबलवरची मेणबत्ती पेटवली आणि ती सुरी तिच्या हातात दिली. तिच्या गुलाबी मांसल ओठातून जणू काही मादक फुंकर आली आणि त्या मेणबत्तीच्या ज्योतीचे चुंबन घेऊन ती ज्योत विझली. अंधुक प्रकाश अजून अंधुक झाला पण अधिकच रोमँटिक वाटू लागला.

तिच्या उजव्या हाताने ती सुरी घेऊन ती टेबलकडे थोडीशी झुकली. झुकल्याबरोबर तिचा पदर तिच्या कोमल खांद्यावरून निसटून तिच्या हातात अडकला. तिने तो पदर सावरत तो पुन्हा आपल्या खांद्यावर ठेवला. ओढणी सांभाळणे आणि पदर सांभाळणे यातली तफावत तिला आज समजत असेल. पदर सांभाळताना तिच्या पोटाचा आकार स्पष्ट दिसला. साडी जरा कमरेच्या खाली बांधल्यामुळे तिची निमुळती बेंबी खूप भाव खाऊन जात होती.

ती त्या केकचे तुकडे पाडू लागली. तिचा निसटता पदर पाहून त्याच्या काळजाचा आधीच तुकडा पडला होता. तिने केकचा एक मोठा तुकडा आपल्या हाताने त्याला भरवू लागली. केक अगदी त्याच्या ओठाजवळ आला आणि त्याने तिचा हात पकडला व तोच तिचा हात घट्ट पकडून तिच्या ओठांजवळ नेला. आजचा दिवस असा होता की जणू काही पहिला मान तिचा याप्रमाणे केक तिच्या मादक ओठातून तिच्या तोंडात भरवला.

केकचा तुकडा इतका मोठा होता की तिला क्रीमच्या पांढर्‍या मिशा आल्या. तिनेही मग ताकदीचा वापर करत उरलेला उष्टा तुकडा त्याच्या तोंडात भरवला. त्याने पण तो तुकडा खाता खाता आपल्याला पांढर्‍या मिशा आल्या म्हणून दोघेही खदाखदा हसू लागले. तिने एक हातात नॅपकिन घेऊन त्याच्या जवळ गेली. डावा हात त्याच्या खांद्यावर ठेवून दुसर्‍या हाताने त्याच्या ओठाभोवती लागलेला केक नॅपकिनने पुसू लागली.

तो उंच असल्यामुळे तिला आपल्या टाचा उंच कराव्या लागत होत्या. पण ती त्याच्या इतक्या जवळ आली होती तिचे गुबगुबीत वक्ष त्या पुरुषी छातीला खेटून उभे होते. या सगळ्या नजीकच्या प्रकारामुळे त्याचे लिंग सुद्धा ताठ होऊन पॅन्टच्या झिपला आतून धक्के देत होते. त्याचा ताठरपणा तिला अजून जाणवला नव्हता. कारण त्याचे लिंग आणि तिची योनी यात अजून ४ इंचाचे अंतर शिल्लक होते.

तिने त्याचे ओठ अगदी छान साफ करून आपल्या टाचा खाली करून उभी राहिली. अचानक विद्युत वेगाने ती तिच्या अधिक जवळ आला आणि तिच्या २८ इंची कमनीय कंबरेवर हक्काने आपला डावा हात टाकून तिला सराईतपणे जवळ ओढले.

आता दोघात कोणतीच भिंत नव्हती. तिने त्याचे ओठ नॅपकिनने साफ केले होते तर तो तिचे मादक ओठ त्याच्या बोटांनी अलगद स्वच्छ करत होता. त्याच्या बोटांच्या स्पर्शाने तिचे ओठ थरथरत होते. त्यांची मांडी तिच्या मांडीला बिलगली होती. त्याची छाती तिच्या स्तनात रूतली होती. त्याचे बोट जरी तिच्या ओठांवर असले तरी दोघेही एकमेकाच्या डोळ्यात एकटक पाहत होते.

आता दोघांच्या ओठात फक्त अर्धा पाऊण फुटाचे अंतर होते. मघाशी त्याचे ताठ लिंग आणि तिच्या साडीमध्ये लपलेल्या योनीमध्ये ४ इंचाचे अंतर आता गळून पडले होते. त्याचे पॅन्टमध्ये धक्के देणारे लिंग सर्व मर्यादा तोडून तिच्या साडीच्या निऱ्यामध्ये घुसले होते. आता तिला त्याच्या ह्या पुरुषी उंचवट्याची कल्पना आली होती. किंबहुना त्याचा आवाका तिला अवाक करणारा होता.

त्या दोघांमध्ये जे सोळा वर्षाचे अंतर होते ते आता जमीनदोस्त झाले होते. ती ज्याला आपल्यापेक्षा सोळा वर्षाने लहान आणि हुशार विद्यार्थी समजत होती, तो अचानक एक पुरुष झाला हे तिला उमगले होते. पण त्याच्या पॅन्टमधील उंचवट्यावरून तिला समजले होते हा पुरुष कामवस्थेसाठी तयार झालेला नर आहे आणि तो तिच्यात आपली कामवासना पूर्तीसाठी एक मादी शोधत आहे.

हे तिच्यासाठी सर्व अविश्वसनीय होते पण जीवनाच्या न कळणाऱ्या महिमेत मिळणारी ही दुसरी संधी होती. तिच्या फक्त एका होकाराने तिची रात्र अविस्मरणीय झाली असती तर दुसर्‍या बाजूला तिच्या नकाराने तिचे निरस जीवन तसेच निराशेने जगावे लागले असते.

या व्दिधा मनस्थितीत ती अडकली असताना इंद्रधनुष्य मात्र तिच्या शरीराचा एक एक धडा वाचत सुटला होता. त्याच्या अभ्यासक्रमा बाहेरचे हे तारुल नावाचे पुस्तक तो अगदी तन्मयतेने वाचत होता. इंद्रधनुष्य तिच्या ओठावर लागलेला केक अगदी हलक्या हाताने पुसत होता.

त्याची बोटे जशी तिच्या ओठावरुन पुन्हा पुन्हा फिरत होती तसे त्याचे पुरुषी शरीर तिला अधिकच जवळून बिलगत होते. तिचा पदर छातीवरून थोडासा खाली आला होता म्हणून तिच्या भारदस्त उरोजात त्याची छाती अगदी एकजीव झाली होती. तिच्या परफ्युमचा सुगंध त्याला अधिक चेतवत होता. तिच्या शरीराला आलेला घाम त्याच्या अंगाला चिकटून त्या दोन शरीराला एकजीव करत होता. तिच्या परफ़्युमचा सुगंध आणि तिचा घाम याचे नवीन तयार झालेले मिश्रण त्याच्या पुरूषार्थाला प्रफुल्लित करत होते.

गेली काही मिनिटे एकमेकांच्या ओठी लागलेला केक पुसण्याचा खेळ असाच चालू होता. त्याच्या या पुढाकाराला ती प्रोत्साहन जरी देत नव्हती तरी विरोध सुद्धा करत नव्हती. पण आता वेळ होती एक चरण पुढे जाण्याची.

त्याने डाव्या हाताने पकडलेली तिची कंबर अधिक घट्ट पकडून तिला अजून जवळ ओढले. तिने या ख़ेपेस सुद्धा विरोध केला नाही. त्याने आपले ओठ तिच्या ओठाजवळ अधिक जवळ नेले. आता तिच्यासाठी तो निर्णायक क्षण आला होता जेव्हा तिला या क्षणात ठरवायचे होते की आपल्या नवऱ्याशी प्रामाणिक राहून निरस आणि एकटेपणाचा जीवनाचा तुकडा असच जगत राहायचा किंवा समोर आलेला अनैतिकतेचा घास निमूटपणे गिळून आपल्या आशा आकांक्षा पूर्ण करून आत्मतृप्तीचा ढेकर द्यायचा.

तिचे विचार सत्र असेच चालू होते आणि त्याने आपले ओठ तिच्या जवळ नेऊन तिच्या ओठांना स्पर्श न करता तिच्या मानेवर एक मादक चुंबन घेतले. एका परपुरूषाचा तिला झालेला वासनेचा हा पहिला स्पर्श! त्याने न थांबता तिच्या मानेवर चुंबनाचा वर्षाव सुरू केला. ती त्याला विरोध करण्याचा केविल प्रयत्न करू लागली. पण तो सुसाट होता.

त्याच्या ह्या पावित्र्याने तिचा अखेर बुरूज ढासळला. तिने किंचितसे आपले डोळे बंद करून आपला होकार दर्शविला. तिने प्रतिकारासाठी लावलेली ताकद प्रतिसादात एकवटली. तो तिच्या मानेवर, खांद्यावर, केसात, कानावर चुंबनाचा रतीब टाकू लागला.

तिने आपला हात त्याच्या केसात घालून त्याच्या केसाला प्रेमाने कुरवाळू लागली. तिच्या प्रोत्साहनामुळे त्याला हिरवा सिग्नल भेटला. त्याने चुंबनाची मोहिम तिच्या गोबर्‍या गालावर नेऊन दोन्ही गालावर चुंबन घेऊ लागला. तिच्या गोऱ्या कांतिच्या चेहर्‍यावर चुंबन करत तो लालबुंद झाला.

त्या दिवशी तांबड्या रंगाची साडी घातलेल्या त्या ललनेच्या चेहर्‍यावर पसरलेला हा लालबुंद तांबडा रंग म्हणजे इंद्रधनुष्यच्या सप्तरंगातील पहिल्या प्रेमाचा रंग होता. हा रंग होता ता वरून तांबडा आणि ता वरून तारुलचा.

त्याने तारुलच्या मानेला थोडेसे तिरके करून तिच्या मादक ओठांवर आपले ओठ रूतवले. मग प्रेमाची सुंदर निशाणी म्हणजे त्याने आपल्या ओठांनी तिच्या ओठांना चोखू लागला. ओठात ओठ, जि‍भेला जीभ, दातावर दात कुरघोडी करत होते. तिच्या मांसल ओठात असलेले मध तो आपल्या ओठानी शोषून घेत होता. तिची गोड लाळ त्याच्या तोंडात साखरेच्या पाकासारखी पाझरत होती.

हा खेळ असाच दहा मिनिटे सुरू होता. इतक्यात त्याचा एक हात तिच्या गालावरून खाली उतरून तिच्या वक्षाच्या उभारावर स्थिरावला. हा स्पर्श तिच्या गुप्त भागाला होताच ती भानावर आली. हा स्पर्श एखाद्या परपुरूषाचा असल्यामुळे ती लाजली.

आयुष्यात प्रथमच जिगरच्या व्यतिरिक्त पुरुषाचा स्पर्श तिच्या गुप्त ठेव्याला झाला होता. ती लगेच लाजेपोटी मागे होऊन इंद्रधनुष्यच्या मिठीतून स्वत:ला सोडवून विरुद्ध दिशेला पळू लागली. पळताना तिचा पदर इंद्रधनुष्यच्या हाती लागला. तो पदर त्याने दोन हातानी घट्ट पकडून तिला जवळ ओढू लागला पण ती जवळ येण्यास लाजत नकार देत होती. त्याने तिच्या साडीच्या पदराला जोरात हिसका दिला. तशी ती जागच्या जागी गोल फिरू लागली.

तो महाभारतातील दुशासनासारखे तिची साडी खेचत होता आणि ती द्रौपदीसारखी साडीपासून विलग होत होती. ती गोल फिरता फिरता कधी त्याच्या जवळ आली ते तिलाच नाही समजले. जवळ जवळ सगळीच साडी त्याच्या हातात होती. ती जवळ येताच त्याने तिच्या परकरामध्ये खोचलेल्या साडीच्या निऱ्या तिच्या परकरामधून त्याने बाहेर काढल्या आणि तिची तांबडी साडी त्याच्या पायाजवळ घुटमळू लागली.

तिच्या शरीरातून साडी विलग झाली आणि लज्जेने तिने आपले दोन्ही हात आपल्या छातीवर गुणाकाराच्या चिन्हासारखे क्रॉस करून आपल्या हातांनी जितके अंग त्या पुरुषी नजरेपासून लपवता येईल तितकं लपवण्याची घाई करू लागली.

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३४

तो जागच्या जागीच आश्चर्यचकित झाला कारण ती जाई नक्कीच नव्हती. एखादी भुताटकी सुद्धा नव्हती. मग ती होती तरी कोण? तर ती होती जाईची वहिनी! इंद्रधनुष्य अवाक झाला. त्याला काय करावे आणि काय करू नये याचा थांग पत्ता लागू शकत नव्हता. वहिनीने हे असे का केले याचे उत्तर त्याच्याकडे...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३३

आता मात्र तो वेडा झाला तिच्या वक्षांचा आकार अनुभवून तो मदहोश झाला. प्रथमच त्याची नजर चुकली होती कारण साखरपुड्याला त्याने तिच्या वक्षाची मापे ३२ आहे असे गृहीत धरले होते आणि तो नेहमीच आपल्या गृहीतकांमध्ये पक्का होता. पण आयुष्यात प्रथमच त्याचे गृहीतक चुकले होते. ही साईज...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३२

तिने त्याचा हात पकडून त्याला आपल्या बाजूला बसवले. तो ही गुमान तिच्या बाजूला बसला. तिने त्याच्या पाठीवरची बॅग त्याला काढायला खूप मदत केली. अजूनही तिचा चेहरा स्पष्ट दिसत नव्हता. तिने आपल्या उजव्या हाताने त्याच्या कानावरील केसात हात फिरवला. तो रोमांचित झाला. मग तिने आपली...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३१

हळूहळू ट्रेन रिकामी होऊ लागली. ती ट्रेन नाही तर त्याच्या आकांक्षा रिकाम्या होत होत्या. पण त्याला भविष्य माहीत नव्हते की या रिकाम्या ट्रेन मध्येच त्याच्यासाठी बरेच काही वाढून ठेवले होते. फक्त या वेळेवर स्वार होऊन त्याची वाट पाहणे अति गरजेचे होते. ह्या ट्रेनचे शेवटचे...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३०

इंद्रधनुष्यला जा वरून जाई हवीच होती कारण एखादी अंधश्रद्धा म्हणावी किंवा अजून काय म्हणावे पण त्याला आता आपले सात रंगाचे इंद्रधनुष्य पूर्ण करायचेच होते. हे इंद्रधनुष्य पूर्ण करण्यासाठी त्याला ज्या जा वरून जांभळ्या रंगाची आवश्यकता होती तो जांभळा रंग त्याच्या दृष्टीने जा...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २९

हा हा म्हणता दिवस एका मागोमाग पुढे सरकू लागले. लग्न नावाचे लायसन्स भेटायला अजून अवकाश होता. पण साखरपुडा नावाचे लर्निग लायसन्स लगेच भेटले म्हणजे दोघांचा साखरपुडाही यशस्वी पार पडला. साखरपुडा झाल्यावर दोघांचे संभाषण वाढले. कधी फोनवर तासन् तास बोलू लागले तर कधी प्रत्यक्ष...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २८

एक नाही, दोन नाही तर तब्बल सहा सौंदर्य सुंदरी बरोबर प्रेम शृंगार आजमावल्यावर, त्याच्या बरोबर प्रेमरस चाखल्यावर इंद्रधनुष्यला आता आपल्या नावाचा अर्थ कळू लागला होता. इतके दिवस आपले नाव 'इंद्रधनुष्य' का ठेवले असे रडगाणे गाणारा इंद्रधनुष्य आपल्या नावाचे गमक शोधत होता....

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २७

आता वेळ काढण्यात काही मतलब नव्हता. त्याने आपल्या पॅन्टमधून आपला अजगर बाहेर काढला आणि तिच्या मागून तिच्या नितंबाच्या फटीत सरकवला. आत पूर्णपणे गेला नाही म्हणून एकदा त्याने मागे येऊन जोरात रेटा दिला. त्याबरोबरच त्याचा अख्खा अजगर तिच्या बिळात शिरला. त्याच्या या हिसक्याने...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २६

स्टिफनचा होकार या टेंडरसाठी आणि प्रोजेक्टसाठी बहुमूल्य होता. ती मुद्दाम त्याच्या डोळ्यात डोळे रोखून पाहू लागली. त्याच्या चलबिचल करणाऱ्या पापण्या तिच्या एकटक नजरेचा रोख पेलण्यास कमी पडत होत्या. तिची नजर बघून तो वरच्या वर आवंढे गिळत होता. त्याचा हात तिच्या खांद्यावरून...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २५

गेली पंधरा मिनिटे दोघांची झालेली घालमेल त्या सेक्स घाईत दिसली. तिने अगदी त्याच्या बॉसप्रमाणे त्याचा ताबा मिळवला आणि त्याच्या मांडीवर पाय फाकवून त्याच्यावर बसली. आपल्या दोन्ही हातांनी त्याची कॉलर पकडून तिने त्याचा नाईट ड्रेस टरकन फाडला आणि त्याला उघडा केला. अचानक...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २४

इंद्रधनुष्य एका मागोमाग एक पाऊल पुढे सरकत होता. तो सव्वीस वर्षाचा झाला होता. इथे जॉब करून त्याला २ ते ३ वर्ष होत आले होते. त्याच्या कामापासून इतर सहकारी आणि मँनेजमेट खूप खुश होते. पण सर्वात जास्त खुश त्याची बॉस निशा होती. तो ऑफिस कामात जसा निपुण होता तसाच तो तिला...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २३

तो तिच्या मानेवर, खांद्यावर, कानावर, केसात, गळ्यावर, हनुवटीवर अशा किस घेत होता की न राहवून मग तिनेच त्याच्याच दोन्ही गालावर आपले दोन हात ठेवून त्याला वर खेचले आणि त्याच्या ओठात तिने आपले ओठ स्थानापन्न केले. त्याच्या ओठात तिचे गुलाबी ओठ रोवले गेले. मग चार ओठांची...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २२

घड्याळात पावणे आठ वाजले. ऑफीसमधला सगळा स्टाफ ऑफीसमधून निघून गेला. पूर्ण बाराव्या फ्लोरवर फक्त केबिनमधील एकच व्यक्ती इंटरव्यू घेत होती. तशी या कंपनीची चौदा माळ्याची स्वत:ची बिल्डिंग होती. पूर्ण बिल्डिंगमध्ये काही जण आणि सेक्युरीटी अजून काम करत होते. पण बाराव्या...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २१

अखेर शुक्रवारचा म्हणजे डेटचा दिवस उजाडला. निशा नेहमीप्रमाणे ऑफिसला पोहोचली. आज नेहमीपेक्षा तिने जरा जास्तच मेकअप केला होता. मेकअपला साथ होती तिच्या चेहर्‍यावर असणार्‍या प्रसन्न मुद्रेची. गेली अनेक वर्ष तिनेच स्वत:च्या चेहर्‍यावर इतका आनंद पहिला नव्हता. संध्याकाळी सहा...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २०

इकडे ती बिझी आहे म्हणून इंद्रधनुष्य पण आपल्या जॉब हंटिंगवर लक्ष देत होता. दिवसभर तो त्याचीच तयारी करत असे. त्याला एका नामांकित कंपनीमधून इंटरव्यूसाठी कॉल आला होता. तो त्याचीच तयारी करत होता. त्याच्याकडे साधारण दहा दिवस होते. या कंपनीची प्रवेश प्रक्रिया तीन टप्प्यात...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १९

अभियांत्रिकी पदवी प्राप्त झाल्यावर इंद्रधनुष्य मुंबईला आला. आता पुढे मोठी लढाई उभी होती. ती म्हणजे नोकरी मिळवण्याची. इतके महागडे शिक्षण घेऊन आता त्याचे चीज करण्याची वेळ आली होती. त्याने आपला चांगला बायोडेटा बनवला आणि अगदी नोकरी डॉट कॉमपासून ते लिकडेइनपर्यंत सगळीकडे...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १८

इतका वेळ मनाची घालमेल होत असताना आता मात्र तिने आपल्या दोन्ही हातांनी त्याचा चेहरा पकडला. आपल्या पायाच्या टाचा जराशा उंचावल्या आणि अगदी वेगात आपले मांसल ओठ त्याच्या पुरूषी ओठात कोंबले. दोघांच्या ओठांची सुरेल जुगलबंदी रंगली. गेली कित्येक दिवस दोघांनी संभोग केला नसेल....

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १७

इतक्यात संध्याकाळचे चार वाजले. त्यांना सुदैवाने तो कच्चा माल भेटला पण पूर्ण दिवस त्याचा तालुक्याच्या गावी गेला होता. मग त्यांनी हा कच्चा माल बसमधून पुन्हा आपल्या गावी आणला. ती पूर्ण दिवसाच्या क्षीणमुळे इतकी दमली होती की तिने बसमध्ये त्याच्या खांद्यावर डोके ठेवून ती...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १६

त्याने आपल्या हाताने तिच्या पूर्ण उघड्या पाठीवर मलम लावायला सुरुवात केली. आता त्याचा स्पर्श तिला एखाद्या नराचा स्पर्श जाणवत होता. तोही न घाबरता आपले पॅन्टमधले लिंग सरळ करून तिच्या पाठीवर मलम लावत होता. तिने आपले डोळे घट्ट बंद केले. आपले दोन्ही हात बेडवरील बेडशीटला...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १५

काल रात्री तिचा नवरा पुन्हा दारू पिऊन आला आणि घरात तमाशा करू लागला. जेव्हा तिने त्याला रोखू पाहू केले तेव्हा त्याचा राग अनावर झाला आणि त्याने आपल्या चामडी पट्ट्याने तिच्या पाठीवर व्रण उठेपर्यंत मारले. त्या नराधमाने केलेले कृत्य म्हणजे तिच्या पाठीवर आणि कमरेवर उठलेले...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १४

काही दिवस उलटले आणि इच्छा तेथे मार्ग त्याप्रमाणे मार्गही मोकळा झाला. इंद्रधनुष्यच्या कॉलेजमध्ये एक मुलगा होता जो दरवर्षी नवीन आणि ॲडवान्स मोबाईल घेत असे. असाच त्याने नवीन मोबाईल घेतला होता. त्याच्या जुना मोबाईलच्या काचेला थोडासा क्रॅक पडला म्हणून एक्सचेंज होऊ शकला...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १३

अभियांत्रिकी शाखेचा पहिल्या वर्षाचा निकाल लागला. इंद्रधनुष्य सगळ्या विषयात उत्तीर्ण झाला. त्याचे दुसरे वर्ष सुरू झाले. दुसर्‍या वर्षासाठी तो पुन्हा कोकणात परतला. कोकणात नाजूका मावशीच्या घरी जोमाने पुन्हा अभ्यास करू लागला. पहिल्या वर्षीच्या मानाने दुसर्‍या वर्षीचा...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १२

आता ती समोर ब्रावर होती आणि फ्रॉक कमरेपर्यंत खाली आणले होते. मग त्याने आपले शर्ट काढले. तो तिच्या समोर उघडा झाल्याने तिचे डोळे त्याच्या छातीला न्याहाळत होते. यातच त्याने कधी तिचे हात तिच्या छातीवरून बाजूला केले ते तिलाच समजले नाही. तिने एक पांढरी शुभ्र ब्रा घातली...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ११

आता तो तिला देत असलेल्या शाबासकीची प्रमाण वाढले होते. शाबासकीची निमित्ताने त्याचा हात न चुकता तिच्या पाठीवर मस्त फिरून येत असे. इतके दिवस 'दादा' हाक मारणाऱ्या पियूषाला आता या स्पर्शातील वेगळेपण जाणवत होते. कधी कधी ते शिकवताना बेडवर मांडी घालून बसत असे. तेव्हा तो...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १०

शाळेत असताना इंद्रधनुष्यकडे एखाद्या मुलीने ढुंकून सुद्धा पाहिले असेल का याबाबत शंका आहे. पण बेरंगी आयुष्यात नाही नाही म्हणता इंद्रधनुष्यने दोन रंगांची उधळण करत करत दोन रंगांची चव चाखली होती. दोन मोहक तिलोत्तमा बरोबर आयुष्यात कधीही न विसरणारे क्षण गुंफले होते. या दोन...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ९

तो पुढे येऊन तिच्या मांड्यावर पाय फाकवून बसला आणि तो दोन्ही हाताने तेल तिच्या जांघेत चोळत होता. ती आता या नवीन अनुभवाने विरघळली होती. ती मोठ्याने 'आऊच' असे करून ओरडत होती. घरात अजून कोणी नव्हते. घराचा मेन दरवाजा तो बंद करून आला होता. त्यामुळे तिचा आवाज चार भिंतीत घुमत...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ८

मावशी डोळे मिटून होती. तो जेव्हा तिच्या मुक्या मारावर जोरात बाम चोळत असे तेव्हा मावशीच्या हळूच सित्कारत असे. पण तो इमानदारीने आपले काम करतच होता. गुडघ्याच्या खाली बाम लावल्यावर तो थोडा वर आला आणि मावशीची साडी गुडघ्यावर करू लागला. मावशीला ते कळले. तिला थोडीशी लाजही...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ७

बाथरूममध्ये जाताच पाहतो तर काय, बाथरूममध्ये नाजूका मावशी गुडघ्यावर बसण्याचा प्रयत्न करत होती पण तिला ते सहज जमत नव्हते. तिचा चेहरा पडला होता. केसांचा एक झुपका डोळ्यावर आला होता. पाय हा गुडघ्याखाली लाल झाला होता. तिची बाथरूममधील ती अस्तास्तव अवस्था पाहून हे लक्षात आले...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ६

बारावीला इंद्रधनुष्य हा त्याच्या कुवतीप्रमाणे चांगल्या गुणांनी गुणवंत झाला. ज्युनियर कॉलेजच्या कुंपणाबाहेर असलेल्या जगात या पठ्ठ्याला एक्सेस भेटला. पुढे त्याने अभियांत्रिकी शाखेत जाण्याचे योजिले. पण त्याच्या टक्क्याचे वजन इतके जास्त नव्हते की त्याला मुंबई आणि पुणे या...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ५

इंद्रधनुष्यची पण ही पहिली वेळ होती पण सेक्सी व्हिडिओ पाहून जे ज्ञान भेटले होते ते पडताळून पाहण्याची संधी समोर होती. आपल्या पहिल्या संधीत जर शतक ठोकले तर तारुल नावांची ट्रॉफी त्याचीच होती. त्याने तिला पकडून गरकन फिरवले. तिला आपल्या समोर पाठमोरी उभी करून तिच्या बॅकलेस...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३

आता रोज रात्री इंद्रधनुष्य हा जाईच्या नावाने हस्तमैथुन करत नव्हता तर जाईची जागा आता तारुलने घेतली होती. रोज रात्री तो आपल्या कल्पनेत तारुलच्या अंगावरील एक एक कपडा दूर करत असे आणि जशी ती हळूहळू विवस्त्र होत असे तसा त्याच्या मुठीतील त्याच्याच लिंगावर त्याची मूठ जोरात...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २

हस्तमैथुन करता करता कधी अकरावीचे वर्ष संपले हे इंद्रधनुष्यला पण समजले नाही. बारावीचे वर्ष सुरू झाले आणि सर्व गमती-जमती आता मेहनतीमध्ये बदलण्याची वेळ आली होती. इंद्रधनुष्यने हे जाणले होते की त्याला काही मुलगी पटणार नाही मग आपण चांगला अभ्यास करून आपले स्वप्नच पूर्ण करू...

सप्तरंग प्रणयाचे

ग्रामपंचायतीच्या कौलारू शाळेत ग-म-भ-न शिकून आपल्या शिक्षणाची सुरुवात करणारी माझी मागची पिढी असो किंवा शासनाने ग्रँड दिलेल्या मुंबईतील मराठी माध्यमाच्या शाळेत अ-आ-इ-ई शिकून आपल्या शिक्षणाचा श्रीगणेशा करणारी माझी पिढी असो किंवा गलेलठ्ठ फी घेणार्‍या कॉन्व्हेन्ट...

error: नका ना दाजी असं छळू!!