सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १८

इतका वेळ मनाची घालमेल होत असताना आता मात्र तिने आपल्या दोन्ही हातांनी त्याचा चेहरा पकडला. आपल्या पायाच्या टाचा जराशा उंचावल्या आणि अगदी वेगात आपले मांसल ओठ त्याच्या पुरूषी ओठात कोंबले. दोघांच्या ओठांची सुरेल जुगलबंदी रंगली. गेली कित्येक दिवस दोघांनी संभोग केला नसेल. त्याचे अतृप्त ओठ एकमेकावर सरशी घेऊ पाहत होते.

परिपूर्ण स्मुच चालू असताना त्याने आपले हात तिच्या कमरेवरून काढून तिच्या छातीवरचा पदर खाली केला. त्याच्या मादक स्पर्शाने तिच्या छातीवर काटा आला होता. तिची आतली वक्षस्थळे ताठ झाली होती. त्यामुळे आधीच करकचून ठेवलेली तिची वक्षस्थळे चोळीच्या बाहेर अक्षरश: डोकावत होती.

त्याने या अगोदरच तिच्या चोळीची मागची गाठ सोडल्यामुळे तिची चोळी अर्धमेल्या अवस्थेत तिच्या छातीवर टांगून होती. त्याने आपल्या दोन्ही हातानी तिची चोळी तिच्या छातीतून विलग केली. ती शहरी मुलीसारखे ब्रा घालत नव्हती म्हणून तिची सताड उघडी छाती पाहायला तो तळमळत होता.

चोळी विलग झाल्यामुळे तिने लज्जेने आपले दोन्ही हात आपल्या छातीवर ठेवले. तिचे दोन्ही हात तिची मादक स्तने त्याच्या नजरे पासून लपवण्यासाठी पुरेशी नव्हती. दोन्ही हाताच्या कपारीतून तिची मांसल स्तने खूपच मोहक वाटत होती.

त्याने तिच्या कमरेत खोचलेली साडी हळूहळू फेडली. तिला गोल फिरवले. ती गोल फिरत होती तशी तिची साडी तिच्यापासून वेगळी होत होती. शेवटी साडीचे शेवटचे टोक त्याच्या हातातून निसटले आणि ती फक्त एका हिरव्या रंगाच्या चड्डीवर होती. नऊवारी साडीमध्ये ब्रा न घालणाऱ्या स्त्रिया पॅन्टी घालतात हे इंद्रधनुष्यला नवीन होते.

तिचे दोन्ही हात अजून तिच्या छातीवरच होते म्हणून त्याने आधी खालचा मुलुख वस्त्रहिन करावा असा ठरवले. मग तो तिच्या अधिक जवळ आला आणि त्याने आपल्या बोटाच्या चिमटीत तिची चड्डी पकडून तिला पायाखाली तुडविले. मग त्याने तिचे छातीवरचे हात बाजूला केले.

आता ती त्या धान्य कोठारात अगदी नग्न अवस्थेत उभी होती. तिची मान शरमेने खाली झाली होती. पण तिची वक्षस्थळे ताठ होऊन त्यावरील निप्पल टवटवीत झाली होती. तिची योनी शहरी मुलीसारखी तुळतुळीत नव्हती. योनिभोवती असलेले केस कैचीने कापल्यामुळे काही ठिकाणी कमी जास्त प्रमाणात होते. पण त्याच्यामुळे तिच्या मादकतेवर काही परिणाम होत नव्हता. उलट तिची केसाळ योनी तिला शोभत होती.

तिचे भरगच्च उरोज त्याच्या समोर उघडे होते. तो त्या वक्षस्थळाकडे अधाशी नजरेने पाहत होता. तो अगदी तिच्या जवळ आला आणि आपले तोंड तिच्या वक्षात खुपसले. तिच्या उबदार वक्षात त्याची जीभ फिरू लागली. त्याचे तोंड त्या गुबगुबीत स्तनाला आपल्यात सामावून घेण्याचा प्रयत्न करत होते. पण त्या वक्षाचा आकार पाहून ते शक्य नव्हते.

तो तिचे वक्ष वेडा होऊन चोखत होता. तिची स्तनाग्रे तो दातांनी कुस्करत होता. त्याचा जेव्हा तिच्या वक्षाशी चाळा चालू होता तेव्हा ती त्याच्या अंगावरील एक एक कपडा शरीरापासून विलग करत होती. अर्थातच तो तिला साथ देत होता. पुढच्या काही मिनिटातच ती दोघे नग्न होऊन एकमेकांचे रसग्रहण करत होते.

आता त्याने उभ्या अवस्थेतच तिला पोत्यावर अर्धवट झोपवले आणि आपल्या ओठांनी तिचे निप्पल चोखण्याचे काम चालूच ठेवले. निप्पल चोखता चोखता त्याने आपली दोन बोटे चाचपडत तिच्या योनिवर घासली. ती या वेगळ्या स्पर्शाने पुन्हा तरारली.

त्याने आपली दोन बोटे तिच्या योनित टाकून योनित गोलाकार फिरवण्यास सुरुवात केली. त्याची बोटे तिच्या योनित आणि त्याची जीभ तिच्या वक्षावर सपासप फिरत होती. ती आपले दोन्ही हात त्याच्या पाठीवर ठेवून त्याला ओरबडत होती.

अचानक तिने आपला एक हात त्याच्या पाठीवरून काढून त्याच्या लिंगाचा अजस्त्र आकार आजमावण्यासाठी त्याचे लिंग आपल्या मुठीत पकडले. त्या लिंगाचा आकार तिला अजून वितळवत होता. त्याची बोटे जशी तिच्या योनिच्या आत आरपार जात होती तशी ती आपल्या बोटांनी त्याचे लिंग जोरात हलवत होती.

तिने एका हाताने त्याचे तोंड वर करून आपले ओठ त्याच्या ओठात पुन्हा टाकले. पुन्हा दोघे वर स्मुच करू लागले तर खाली त्याच्या लिंगावर तिची बोटे आणि तिच्या योनित त्याची बोटे अधिकार गाजवित होती. त्याची बोटे तिच्या दाण्याला घासू लागली तसा तिने त्याचे लिंग सैलवण्याचा वेग वाढवला.

दोघांना वेदना होत होत्या. पण त्या वेदनेत तृप्ती जाणवत होती. शेवटी त्याच्या लिंगातून आणि तिच्या योनितून योग्य वेळ साधून गरम वीर्य बाहेर पडले. दोघांची बोटे ओली झाली. दोघंही एकमेकांच्या प्रेमात पहिल्यांदा मोकळे झाले होते. मग दोघेही काही मिनिटे एकमेकांना बिलगून एकमेकांची चुंबने घेऊ लागले.

मग त्याने तिला उलटे उभे केले. तांदळाच्या पोत्याला चिकटून तिला नीट अर्धवट उभे करून तिचा एक पाय त्याने पोत्यावर टाकून तिच्या दोन्ही पायांना मागून फाकवले. तिच्या दोन्ही पायात एक आदर्श अँगल सेट केला. तोपर्यंत त्याचे लिंग दुसर्‍या राऊंडसाठी तयार होते. त्याने तिच्या दोन्ही नितंबांना फाकवून त्यातील फट मोकळी केली.

हिनासाठी हे सर्व नवीन होते. कारण तिच्या नवऱ्याने नेहमी पुढून सेक्स केला होता. आज प्रथमच कोणी पुरुष तिची गांड मारण्यासाठी तयारी करून घेत होता. तिलाही उत्सुकता होती नेमके काय आणि कसे होणार. ही उत्सुकता वाढत होती इतक्यात त्याने आपले अजस्त्र लिंग तिच्या मागच्या छिद्रात जोरात खुपसले.

त्याचे लिंग एक ३० ते ४० टक्के आत गेले असेल इतक्यात तो मागे येऊन त्याने जोरात रेटा दिला. आता मात्र तिच्या अरूंद फटीत इतका अजस्त्र सोटा अगदी आरपार गेला होता. तिच्या तोंडून जोरात एक किंकाळी आली. पण त्याने आपल्या हाताने तिचे वक्ष जोरात पकडून असे आवळले की तिची तोंडातली किंकाळी फक्त “आह… आई… ग…” या उदगारानिशी बाहेर आली. मग तिचे वक्ष एका हाताने घट्ट पकडून तो मागून तिला स्ट्रोक मारू लागला.

एकावर एक स्ट्रोक तो तिला मारत होता. प्रत्येक हिसक्याने ती विव्हळत होती. तिच्या वेदना त्या चार भिंतीत घुमत होत्या. त्याने आपला वेग खूप वाढवला. ती त्याचे मनोधैर्य वाढवत होती. त्याचे लिंग अगदी खोल आत जाऊन तिला आनंद देत होता.

अखेरीस दहा मिनिटाच्या खेळानंतर त्याचा पांढरा रस तिच्या मागच्या छिद्रात पडला. तिचे छिद्र वीर्यमय झाले. मग थकलेल्या इंद्रधनुष्यला आधार म्हणून ती त्याच्या कमरेखाली गेली आणि त्याचे लिंग चोखू लागली. हे तिच्याकडून त्याला अपेक्षित नव्हते पण हे सरप्राइज त्याला आवडत होते.

ती त्याचे लिंग चोखत होती. लिंग पूर्णपणे तिच्या तोंडात जात होते. तिची जीभ लिंगाच्या समोरील गुलाबी भागावर आपली दहशत सोडत होती त्यामुळे त्याचे लिंग पुन्हा ताठ होऊ लागले. तिने एक शहरी मुलगी जसा चोखून देणार नाही इतक्या चांगल्या प्रकारे त्याचा तोंडात घेतला होता.

तिच्या लाळेने त्याचे लिंग ओलसर झाले होते. आता त्याचे लिंग पूर्णपणे नवीन अध्यायासाठी तयार होते. त्याने तिला पोत्यावर नीट झोपवले. तिचे दोन्ही पाय या खेपेस पुढून फाकवले आणि आपले लिंग तिच्या योनिवर नीट सेट केले. मग एक जोरात रेटा दिला त्यामुळे आधीच ओले झालेले लिंग तिच्या योनित आरपार गेले. मग पुन्हा मागे-पुढे, मागे-पुढे असा खेळ सुरू झाला.

त्याचे लिंग या खेपेस अगदी जोरात घाव घालत होते. तिची योनी सुद्धा त्या घावासाठी तयार होती. ती त्याला पुन्हा पुन्हा जोरात करण्यासाठी पेटवत होती. तो पण तिच्या फेकलेल्या दाण्यामुळे आपला वेग वाढवत होता. त्याचे लिंग तिच्या योनितील दाण्यावर प्रहार करत होते. ती जोराने जोराने त्या कोठारात सित्कारत होती. तिच्या वेदना ऐकून तो अजून जोरात करण्याचा प्रयत्न करत होता.

अखेरीस तो क्षण आला ज्यात त्या दोघांनी प्रेमाचा आणि सेक्सचा परमोच्च आनंद गाठला. दोघेही घामाघूम झाले होते. त्या दोघांचा घाम त्याच्या अंगावरून खाली ठेवलेल्या पोत्यावर सहज टपकत होता. तिने धक्का मारून त्याला आपल्या अंगापासून विलग केले. दोघेही मग बराच वेळ फक्त एकमेकाला मिठी मारून झोपून राहिले आणि त्यांनी एकत्र अनुभवलेल्या या काम सुखाने ते दोन्ही देह परिपूर्ण झाले होते याची त्यांना प्रचिती आली.

त्या दिवसानंतर जेव्हा जेव्हा त्या दोघांना संधी भेटत असे ते सेक्स करत असे. एखाद्या स्त्रीला जेव्हा मागून केलेला सेक्स आवडतो तेव्हा ती पुन्हा पुन्हा त्या पुरुषाकडे त्या सेक्सचीच मागणी करते. हिना सुद्धा त्याला पुन्हा पुन्हा मागून केलेला सेक्स परत परत करण्याची विनवणी करत असे. इतकी तिला इंद्रधनुष्यकडून गांड मारून घ्यायची चटक लागली.

पुढे हिनाचा लघुउद्योग वाढू लागला. बाजूच्या गावातील स्त्रिया सुद्धा तिच्याकडे येऊन तिच्या उद्योगात दाखल होऊ लागल्या. तिच्याकडे असणार्‍या पैशाची रेलचेल वाढली. पैसा वाढला तसा तिचा नवराही सुधारला. तो तिला वेळ देऊ लागला. तिला तिच्या व्यवसायात मदत करू लागला. मुख्य म्हणजे त्याने दारू जरी सोडली नसली तरी कंट्रोलमध्ये आणली. अशा प्रकारे हिनाची लाईफ सेट होऊ लागली.

इकडे इंद्रधनुष्यने शेवटी तीन महिने आपला चांगला अभ्यास करून आपले सेकंड इयर इंजिनियरिंग पास केले. इंद्रधनुष्यच्या नशीबी अशा प्रकारे हिनाच्या रूपाने चौथी स्त्री आली होती. त्याच्या नावाप्रमाणे त्याच्या इंद्रधनुष्यातील सात रंगांपैकी चौथा रंग म्हणजे ही वरून हिरवा आणि ही वरून हिरवी नऊवारी लुगडे नेसलेली हिना होय. हा त्याच्या आयुष्यात आलेला हिना रुपी ग्रामीण हिरवा रंग कोणत्याही शहरी रंगास वरचढ ठरेल हे मात्र इंद्रधनुष्य सुद्धा जाणून होता.

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३४

तो जागच्या जागीच आश्चर्यचकित झाला कारण ती जाई नक्कीच नव्हती. एखादी भुताटकी सुद्धा नव्हती. मग ती होती तरी कोण? तर ती होती जाईची वहिनी! इंद्रधनुष्य अवाक झाला. त्याला काय करावे आणि काय करू नये याचा थांग पत्ता लागू शकत नव्हता. वहिनीने हे असे का केले याचे उत्तर त्याच्याकडे...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३३

आता मात्र तो वेडा झाला तिच्या वक्षांचा आकार अनुभवून तो मदहोश झाला. प्रथमच त्याची नजर चुकली होती कारण साखरपुड्याला त्याने तिच्या वक्षाची मापे ३२ आहे असे गृहीत धरले होते आणि तो नेहमीच आपल्या गृहीतकांमध्ये पक्का होता. पण आयुष्यात प्रथमच त्याचे गृहीतक चुकले होते. ही साईज...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३२

तिने त्याचा हात पकडून त्याला आपल्या बाजूला बसवले. तो ही गुमान तिच्या बाजूला बसला. तिने त्याच्या पाठीवरची बॅग त्याला काढायला खूप मदत केली. अजूनही तिचा चेहरा स्पष्ट दिसत नव्हता. तिने आपल्या उजव्या हाताने त्याच्या कानावरील केसात हात फिरवला. तो रोमांचित झाला. मग तिने आपली...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३१

हळूहळू ट्रेन रिकामी होऊ लागली. ती ट्रेन नाही तर त्याच्या आकांक्षा रिकाम्या होत होत्या. पण त्याला भविष्य माहीत नव्हते की या रिकाम्या ट्रेन मध्येच त्याच्यासाठी बरेच काही वाढून ठेवले होते. फक्त या वेळेवर स्वार होऊन त्याची वाट पाहणे अति गरजेचे होते. ह्या ट्रेनचे शेवटचे...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३०

इंद्रधनुष्यला जा वरून जाई हवीच होती कारण एखादी अंधश्रद्धा म्हणावी किंवा अजून काय म्हणावे पण त्याला आता आपले सात रंगाचे इंद्रधनुष्य पूर्ण करायचेच होते. हे इंद्रधनुष्य पूर्ण करण्यासाठी त्याला ज्या जा वरून जांभळ्या रंगाची आवश्यकता होती तो जांभळा रंग त्याच्या दृष्टीने जा...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २९

हा हा म्हणता दिवस एका मागोमाग पुढे सरकू लागले. लग्न नावाचे लायसन्स भेटायला अजून अवकाश होता. पण साखरपुडा नावाचे लर्निग लायसन्स लगेच भेटले म्हणजे दोघांचा साखरपुडाही यशस्वी पार पडला. साखरपुडा झाल्यावर दोघांचे संभाषण वाढले. कधी फोनवर तासन् तास बोलू लागले तर कधी प्रत्यक्ष...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २८

एक नाही, दोन नाही तर तब्बल सहा सौंदर्य सुंदरी बरोबर प्रेम शृंगार आजमावल्यावर, त्याच्या बरोबर प्रेमरस चाखल्यावर इंद्रधनुष्यला आता आपल्या नावाचा अर्थ कळू लागला होता. इतके दिवस आपले नाव 'इंद्रधनुष्य' का ठेवले असे रडगाणे गाणारा इंद्रधनुष्य आपल्या नावाचे गमक शोधत होता....

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २७

आता वेळ काढण्यात काही मतलब नव्हता. त्याने आपल्या पॅन्टमधून आपला अजगर बाहेर काढला आणि तिच्या मागून तिच्या नितंबाच्या फटीत सरकवला. आत पूर्णपणे गेला नाही म्हणून एकदा त्याने मागे येऊन जोरात रेटा दिला. त्याबरोबरच त्याचा अख्खा अजगर तिच्या बिळात शिरला. त्याच्या या हिसक्याने...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २६

स्टिफनचा होकार या टेंडरसाठी आणि प्रोजेक्टसाठी बहुमूल्य होता. ती मुद्दाम त्याच्या डोळ्यात डोळे रोखून पाहू लागली. त्याच्या चलबिचल करणाऱ्या पापण्या तिच्या एकटक नजरेचा रोख पेलण्यास कमी पडत होत्या. तिची नजर बघून तो वरच्या वर आवंढे गिळत होता. त्याचा हात तिच्या खांद्यावरून...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २५

गेली पंधरा मिनिटे दोघांची झालेली घालमेल त्या सेक्स घाईत दिसली. तिने अगदी त्याच्या बॉसप्रमाणे त्याचा ताबा मिळवला आणि त्याच्या मांडीवर पाय फाकवून त्याच्यावर बसली. आपल्या दोन्ही हातांनी त्याची कॉलर पकडून तिने त्याचा नाईट ड्रेस टरकन फाडला आणि त्याला उघडा केला. अचानक...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २४

इंद्रधनुष्य एका मागोमाग एक पाऊल पुढे सरकत होता. तो सव्वीस वर्षाचा झाला होता. इथे जॉब करून त्याला २ ते ३ वर्ष होत आले होते. त्याच्या कामापासून इतर सहकारी आणि मँनेजमेट खूप खुश होते. पण सर्वात जास्त खुश त्याची बॉस निशा होती. तो ऑफिस कामात जसा निपुण होता तसाच तो तिला...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २३

तो तिच्या मानेवर, खांद्यावर, कानावर, केसात, गळ्यावर, हनुवटीवर अशा किस घेत होता की न राहवून मग तिनेच त्याच्याच दोन्ही गालावर आपले दोन हात ठेवून त्याला वर खेचले आणि त्याच्या ओठात तिने आपले ओठ स्थानापन्न केले. त्याच्या ओठात तिचे गुलाबी ओठ रोवले गेले. मग चार ओठांची...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २२

घड्याळात पावणे आठ वाजले. ऑफीसमधला सगळा स्टाफ ऑफीसमधून निघून गेला. पूर्ण बाराव्या फ्लोरवर फक्त केबिनमधील एकच व्यक्ती इंटरव्यू घेत होती. तशी या कंपनीची चौदा माळ्याची स्वत:ची बिल्डिंग होती. पूर्ण बिल्डिंगमध्ये काही जण आणि सेक्युरीटी अजून काम करत होते. पण बाराव्या...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २१

अखेर शुक्रवारचा म्हणजे डेटचा दिवस उजाडला. निशा नेहमीप्रमाणे ऑफिसला पोहोचली. आज नेहमीपेक्षा तिने जरा जास्तच मेकअप केला होता. मेकअपला साथ होती तिच्या चेहर्‍यावर असणार्‍या प्रसन्न मुद्रेची. गेली अनेक वर्ष तिनेच स्वत:च्या चेहर्‍यावर इतका आनंद पहिला नव्हता. संध्याकाळी सहा...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २०

इकडे ती बिझी आहे म्हणून इंद्रधनुष्य पण आपल्या जॉब हंटिंगवर लक्ष देत होता. दिवसभर तो त्याचीच तयारी करत असे. त्याला एका नामांकित कंपनीमधून इंटरव्यूसाठी कॉल आला होता. तो त्याचीच तयारी करत होता. त्याच्याकडे साधारण दहा दिवस होते. या कंपनीची प्रवेश प्रक्रिया तीन टप्प्यात...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १९

अभियांत्रिकी पदवी प्राप्त झाल्यावर इंद्रधनुष्य मुंबईला आला. आता पुढे मोठी लढाई उभी होती. ती म्हणजे नोकरी मिळवण्याची. इतके महागडे शिक्षण घेऊन आता त्याचे चीज करण्याची वेळ आली होती. त्याने आपला चांगला बायोडेटा बनवला आणि अगदी नोकरी डॉट कॉमपासून ते लिकडेइनपर्यंत सगळीकडे...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १७

इतक्यात संध्याकाळचे चार वाजले. त्यांना सुदैवाने तो कच्चा माल भेटला पण पूर्ण दिवस त्याचा तालुक्याच्या गावी गेला होता. मग त्यांनी हा कच्चा माल बसमधून पुन्हा आपल्या गावी आणला. ती पूर्ण दिवसाच्या क्षीणमुळे इतकी दमली होती की तिने बसमध्ये त्याच्या खांद्यावर डोके ठेवून ती...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १६

त्याने आपल्या हाताने तिच्या पूर्ण उघड्या पाठीवर मलम लावायला सुरुवात केली. आता त्याचा स्पर्श तिला एखाद्या नराचा स्पर्श जाणवत होता. तोही न घाबरता आपले पॅन्टमधले लिंग सरळ करून तिच्या पाठीवर मलम लावत होता. तिने आपले डोळे घट्ट बंद केले. आपले दोन्ही हात बेडवरील बेडशीटला...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १५

काल रात्री तिचा नवरा पुन्हा दारू पिऊन आला आणि घरात तमाशा करू लागला. जेव्हा तिने त्याला रोखू पाहू केले तेव्हा त्याचा राग अनावर झाला आणि त्याने आपल्या चामडी पट्ट्याने तिच्या पाठीवर व्रण उठेपर्यंत मारले. त्या नराधमाने केलेले कृत्य म्हणजे तिच्या पाठीवर आणि कमरेवर उठलेले...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १४

काही दिवस उलटले आणि इच्छा तेथे मार्ग त्याप्रमाणे मार्गही मोकळा झाला. इंद्रधनुष्यच्या कॉलेजमध्ये एक मुलगा होता जो दरवर्षी नवीन आणि ॲडवान्स मोबाईल घेत असे. असाच त्याने नवीन मोबाईल घेतला होता. त्याच्या जुना मोबाईलच्या काचेला थोडासा क्रॅक पडला म्हणून एक्सचेंज होऊ शकला...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १३

अभियांत्रिकी शाखेचा पहिल्या वर्षाचा निकाल लागला. इंद्रधनुष्य सगळ्या विषयात उत्तीर्ण झाला. त्याचे दुसरे वर्ष सुरू झाले. दुसर्‍या वर्षासाठी तो पुन्हा कोकणात परतला. कोकणात नाजूका मावशीच्या घरी जोमाने पुन्हा अभ्यास करू लागला. पहिल्या वर्षीच्या मानाने दुसर्‍या वर्षीचा...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १२

आता ती समोर ब्रावर होती आणि फ्रॉक कमरेपर्यंत खाली आणले होते. मग त्याने आपले शर्ट काढले. तो तिच्या समोर उघडा झाल्याने तिचे डोळे त्याच्या छातीला न्याहाळत होते. यातच त्याने कधी तिचे हात तिच्या छातीवरून बाजूला केले ते तिलाच समजले नाही. तिने एक पांढरी शुभ्र ब्रा घातली...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ११

आता तो तिला देत असलेल्या शाबासकीची प्रमाण वाढले होते. शाबासकीची निमित्ताने त्याचा हात न चुकता तिच्या पाठीवर मस्त फिरून येत असे. इतके दिवस 'दादा' हाक मारणाऱ्या पियूषाला आता या स्पर्शातील वेगळेपण जाणवत होते. कधी कधी ते शिकवताना बेडवर मांडी घालून बसत असे. तेव्हा तो...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १०

शाळेत असताना इंद्रधनुष्यकडे एखाद्या मुलीने ढुंकून सुद्धा पाहिले असेल का याबाबत शंका आहे. पण बेरंगी आयुष्यात नाही नाही म्हणता इंद्रधनुष्यने दोन रंगांची उधळण करत करत दोन रंगांची चव चाखली होती. दोन मोहक तिलोत्तमा बरोबर आयुष्यात कधीही न विसरणारे क्षण गुंफले होते. या दोन...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ९

तो पुढे येऊन तिच्या मांड्यावर पाय फाकवून बसला आणि तो दोन्ही हाताने तेल तिच्या जांघेत चोळत होता. ती आता या नवीन अनुभवाने विरघळली होती. ती मोठ्याने 'आऊच' असे करून ओरडत होती. घरात अजून कोणी नव्हते. घराचा मेन दरवाजा तो बंद करून आला होता. त्यामुळे तिचा आवाज चार भिंतीत घुमत...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ८

मावशी डोळे मिटून होती. तो जेव्हा तिच्या मुक्या मारावर जोरात बाम चोळत असे तेव्हा मावशीच्या हळूच सित्कारत असे. पण तो इमानदारीने आपले काम करतच होता. गुडघ्याच्या खाली बाम लावल्यावर तो थोडा वर आला आणि मावशीची साडी गुडघ्यावर करू लागला. मावशीला ते कळले. तिला थोडीशी लाजही...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ७

बाथरूममध्ये जाताच पाहतो तर काय, बाथरूममध्ये नाजूका मावशी गुडघ्यावर बसण्याचा प्रयत्न करत होती पण तिला ते सहज जमत नव्हते. तिचा चेहरा पडला होता. केसांचा एक झुपका डोळ्यावर आला होता. पाय हा गुडघ्याखाली लाल झाला होता. तिची बाथरूममधील ती अस्तास्तव अवस्था पाहून हे लक्षात आले...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ६

बारावीला इंद्रधनुष्य हा त्याच्या कुवतीप्रमाणे चांगल्या गुणांनी गुणवंत झाला. ज्युनियर कॉलेजच्या कुंपणाबाहेर असलेल्या जगात या पठ्ठ्याला एक्सेस भेटला. पुढे त्याने अभियांत्रिकी शाखेत जाण्याचे योजिले. पण त्याच्या टक्क्याचे वजन इतके जास्त नव्हते की त्याला मुंबई आणि पुणे या...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ५

इंद्रधनुष्यची पण ही पहिली वेळ होती पण सेक्सी व्हिडिओ पाहून जे ज्ञान भेटले होते ते पडताळून पाहण्याची संधी समोर होती. आपल्या पहिल्या संधीत जर शतक ठोकले तर तारुल नावांची ट्रॉफी त्याचीच होती. त्याने तिला पकडून गरकन फिरवले. तिला आपल्या समोर पाठमोरी उभी करून तिच्या बॅकलेस...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ४

इंद्रधनुष्य पुढे झाला आणि तिचा हात पकडून तिला टेबल जवळ आणले. आज ती शिक्षिका नव्हती किंवा तो विद्यार्थी नव्हता. आज तो पुरुष होता आणि ती स्त्री होती. दोघांच्या वयातील अंतर आज गळून पडले होते. तो तिला मॅडम म्हणून तिचा हात पकडत होता. तेव्हा तिनेच त्याला मॅडम म्हणण्यास नकार...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३

आता रोज रात्री इंद्रधनुष्य हा जाईच्या नावाने हस्तमैथुन करत नव्हता तर जाईची जागा आता तारुलने घेतली होती. रोज रात्री तो आपल्या कल्पनेत तारुलच्या अंगावरील एक एक कपडा दूर करत असे आणि जशी ती हळूहळू विवस्त्र होत असे तसा त्याच्या मुठीतील त्याच्याच लिंगावर त्याची मूठ जोरात...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २

हस्तमैथुन करता करता कधी अकरावीचे वर्ष संपले हे इंद्रधनुष्यला पण समजले नाही. बारावीचे वर्ष सुरू झाले आणि सर्व गमती-जमती आता मेहनतीमध्ये बदलण्याची वेळ आली होती. इंद्रधनुष्यने हे जाणले होते की त्याला काही मुलगी पटणार नाही मग आपण चांगला अभ्यास करून आपले स्वप्नच पूर्ण करू...

सप्तरंग प्रणयाचे

ग्रामपंचायतीच्या कौलारू शाळेत ग-म-भ-न शिकून आपल्या शिक्षणाची सुरुवात करणारी माझी मागची पिढी असो किंवा शासनाने ग्रँड दिलेल्या मुंबईतील मराठी माध्यमाच्या शाळेत अ-आ-इ-ई शिकून आपल्या शिक्षणाचा श्रीगणेशा करणारी माझी पिढी असो किंवा गलेलठ्ठ फी घेणार्‍या कॉन्व्हेन्ट...

error: नका ना दाजी असं छळू!!