सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २

हस्तमैथुन करता करता कधी अकरावीचे वर्ष संपले हे इंद्रधनुष्यला पण समजले नाही. बारावीचे वर्ष सुरू झाले आणि सर्व गमती-जमती आता मेहनतीमध्ये बदलण्याची वेळ आली होती. इंद्रधनुष्यने हे जाणले होते की त्याला काही मुलगी पटणार नाही मग आपण चांगला अभ्यास करून आपले स्वप्नच पूर्ण करू या.

बारावीला जाताच त्याने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलोजी आणि मॅथ्स या विषयाशी मैत्री सुरू केली. आपण अकरावीचे वर्ष कसे फुकट घालवले, ते त्याच्या डोळ्यासमोर दिसू लागले. पण मागे गेले ते विचार करण्यात कोणतेच लॉजिक नव्हते. जे समोर होते त्यास दोन हात करणे हेच यशाचे गमक होते.

अशातच त्याला ‘फास्टर फेणे’ मधला डायलॉग आठवतो की ‘मागे जाणे सोपे आहे पण पुढे जाणे गरजेचे आहे’. याच उक्तीप्रमाणे इंद्रधनुष्य पुस्तकाच्या भक्तीत रममाण झाला.

इतर काही मुले अजूनही आपल्या गर्लफ्रेंडला घेऊन कॉलेज दिवसाचा आनंद घेत होते, कदाचित त्यांना अंदाज नव्हता की आता केलेली मजा ही पुढच्या आयुष्यभर गदामजुरीचे कारण ठरते आणि आता केलेला संघर्ष हा पुढील आयुष्यासाठी फलदायी ठरतो.

इंद्रधनुष्यचे काही मित्र हे हजारो लाखो रुपये भरून मोठमोठाल्या क्लासला जाऊ लागले. इंद्रधनुष्यची इतकी ऐपत नव्हती म्हणून तो घरीच जोमाने अभ्यास करू लागला. त्याच्या मेहनतीचा परिणाम त्याच्या चाचणी परीक्षेत दिसत होता.

त्याला घरी अभ्यास करून सुद्धा छान मार्क पडले. पण बायोलोजीमध्ये हवे तसे मार्क नव्हते. म्हणून पुढे एक महिना त्याने बायोलोजीवर जोर दिला. पण बायोलोजीवर जोर दिला तर इतर विषयांसाठी वेळ कमी भेटत नव्हता. आता नाही नाही म्हणता दिवस खूप वेगाने उलटत होते. सेमीस्टर परीक्षेत त्याला चांगले मार्क भेटले पण पुन्हा बायोलोजीत गती नव्हती.

आता परीक्षेला चार महिने राहिले होते. जे काय करायचे होते ते आताच करायचे होते. शेवटी त्याच्या मित्रांनी त्याला बायोलोजीसाठी प्रायव्हेट क्लास लावण्यास सुचविले. एका अर्थी ते बरोबर सुद्धा होते. मोठ्या क्लासमध्ये जाऊन पन्नास मुलाच्या वर्गात जाऊन त्याचे बायोलोजी सुधारणार नव्हते. शिवाय सर्व क्लासचे अभ्यासक्रम पुढे गेले होते. अशातच त्याला त्याच्या एका वर्गातील मुलीने एक प्रायव्हेट क्लासची माहिती दिली.

हा क्लास घरगुती होता पण बारावीपर्यंत बरेच विद्यार्थी या क्लासमध्ये होते. शिवाय इंद्रधनुष्यकडे जास्त पर्याय नव्हते म्हणून त्याने त्या क्लासच्या मॅडमला कॉल केला. त्याने आपला प्रॉब्लेम त्या मॅडमला सांगितला. मॅडमने वर्ष संपताना त्याला पहिल्यापासून शिकवण्यासाठी चक्क नकार दिला. शिवाय त्या मॅडमकडे बारावीचे सर्व विद्यार्थी फिजिक्स, केमिस्ट्री आणि मॅथ्स शिकायला येत होते. या वर्षी एकही बायोलोजीचा विद्यार्थी नव्हता. म्हणून साहजिकच मॅडमने नकार दिला.

पण इंद्रधनुष्यला मॅडमच्या आवाजावरून मॅडम त्याचा प्रॉब्लेम दूर करू शकतील असे जाणवले म्हणून त्याने दररोज मॅडमला कॉल करून विनवणी करण्यास सुरुवात केली. शेवटी पाचव्या कॉलला त्याला यश आले आणि त्या मॅडमने त्याचा बायोलोजी क्लास घेण्याचे ठरवले. उद्यापासून त्याला क्लासला येण्यास सांगितले.

इंद्रधनुष्यने अर्धी लढाई जिंकली होती पण पुढील चार महिने त्याला लढाऊ बाणा दाखवणे गरजेचे होते. शिवाय मॅडम कशा आहेत आणि कशा शिकवणार यावर अजून प्रश्नचिन्हच होते, ज्याचे उत्तर येणारे काही दिवस देणार होते.

दुसर्‍या दिवशी मॅडमने सांगितलेल्या वेळी तो मॅडमच्या दरवाज्या जवळ हजर झाला. आतमध्ये अजून एक क्लास चालू होता म्हणून त्याने बाहेर थांबणे पसंत केले. दरवाज्यावर मोठ्या अक्षरात नावांची पाटी होती ‘श्री जिगर पटेल’. आडनावावरून मॅडम गुजराती वाटत होत्या.

इतक्यात आतला क्लास सुटला आणि आतली सर्व मुले बाहेर गेल्यावर त्या मॅडम दरवाज्या जवळ आल्या. इंद्रधनुष्यने त्या मॅडमवर पहिली कटाक्ष नजर टाकली. या आधी दोघे फक्त फोनवर बोलले होते. आवाजावरून त्या तिशी ओलांडल्यासारखे वाटत असल्या तरी प्रत्यक्षात त्या अठ्ठावीस ते तीस वर्षाची स्त्री वाटत होती.

रंगाने गोऱ्या, केस साधारण कुरळे पण केसांची वेणी कमरे खाली लोळत होती. नाका डोळ्यांनी लोभस, भुंवया कोरल्यामुळे रेखीव वाटत होत्या. लिपस्टिक न लावता सुद्धा ओठामध्ये गुलाबी रंग दाटून भरला होता. त्या मांसल ओठाच्या खाली हनुवटीवर असलेला तीळ जणू काही त्या सौंदर्याला नजर लागू नये म्हणून निसर्ग निर्मित‍ होता. मध्येच त्या एका बोटांनी केसांची बट बाजूला घेत होत्या आणि कानाच्या मागे स्वाधीन करता होत्या. अशा या ‘तारुल पटेल’ मॅडम होत्या.

मॅडमला बघताच इंद्रधनुष्य हरखून गेला पण वेळीच भानावर येऊन तो आत क्लासमध्ये गेला. तो आत जाताच त्याच्या बरोबरच इतर बारावीची मुले होती. मॅडमने त्याच्याशी ओळख करून मुख्य विषयात हात घातला. इतर मुलांना त्या गणित शिकवत होत्या तर त्याच वेळी इंद्रधनुष्यला बायोलोजी शिकवत होत्या. पहिल्याच दिवशी त्याच्या शिकवण्याची छबी त्यास आवडली. त्याचे फंडे क्लिअर होण्यास सुरू झाले.

मॅडमने एक गुलाबी रंगाचा पंजाबी ड्रेस घातला होता. ड्रेसची बाही आखूड होते ज्यातून त्याचे गोरे बाहू स्पष्ट दिसत होते. त्या गडद गुलाबी रंगाच्या ड्रेसमध्ये मॅडमच्या छातीवर असलेला डोलारा उठून दिसत होता. ३२ची वक्ष स्थळे त्या घट्ट गुलाबी ड्रेसमध्ये दबा धरून बसली होती. खाली यावे तर २८ची कंबर इतकी कमनीय वाटत होती की त्याहून एका मुलांची आई कुठेही वाटत नव्हती. अजून खाली जावे तर ३४ची बॅक दोन गुबगुबीत नितंबांना घेऊन ते सौंदर्य खाली मांसल मांड्यामध्ये अर्पण करत होते. अशी साक्षात ३२-२८-३४ या सौंदर्य मापांत स्थिरावलेली तिलोत्तमा म्हणजे तारुल मॅडम.

मॅडम आपली जाळीदार ओढणी सावरत सावरत इंद्रधनुष्यला शिकवत असे. पण मध्येच ती ओढणी त्या कोमल शरीवरून निसटून मॅडमच्या मांडीवर पडत असे. तेव्हा कितीही दुर्लक्ष करण्याचा प्रयत्न केला तरी इंद्रधनुष्यचे लक्ष त्या ३२च्या वक्ष स्थळावर जातच असे. पण आपण इथे कोणत्या गोष्टीसाठी आलो आहे ह्याचे भान ठेवून आपली चोरटी नजर तो पुस्तकात नेत असे. अशाप्रकारे पहिल्या दिवशीचा क्लास संपला. इंद्रधनुष्यला कळले की मॅडमच्या घरी क्लास लावणे हा अभ्यासाच्या दृष्टीने चुकीचा निर्णय नव्हता. घरी जाताना त्याच्या मनात मॅडमने शिकवलेले रिव्हिजन होत होते. पण मॅडमचा चेहरा पुन्हा पुन्हा त्याच्या डोळ्यावर येत होता.

तारुल ही अत्यंत हुशार स्त्री होती. तिने आपले घर, आपले कुटुंब आणि आपला क्लास अत्यंत हुशारीने सांभाळ केला होता. नीटनेटके राहणे, शिक्षकी पेशाला सूट होतील असे अंगभर कपडे घालणारी तारूण्यसुलभ अशी स्त्री म्हणजे तारुल होय. ती नेहमी पंजाबी ड्रेस घालत असे. कधी सणवार असेल तर साडी. तिच्या नवऱ्याला जीन्स, स्कर्ट घातलेला आवडत नसे म्हणून ती ते घालत नसे. मग वनपिस, शॉर्ट फ्रॉक वगैरे तिच्यासाठी खूप दूरची गोष्ट होती.

मॅडम वयाने ३४ वर्षाच्या होत्या पण त्याच्या शरीरयष्टीवरून त्यांचे वय अवघे २८ वाटत असेल. त्याच्या लग्नाला नऊ वर्ष झाली होती. ‘जिगर’ हे त्यांचे पती एक बिझिनेसमन होते. त्यांना एक सात वर्षाचा मुलगा होता ‘अंश’ जो दुसरीमध्ये शिकत होता. असा तीन माणसांचा त्याचा संसार होता.

आधी मॅडम एका शाळेत शिकवत होत्या पण अंश झाल्यावर त्याची देखभाल करण्यासाठी त्यांना जॉब सोडावा लागला. त्यांना जॉब सोडायचा नव्हता पण त्याच्या नवऱ्याने म्हणजे जिगरने तिला जॉब सोडायला लावले. मग स्वत:च्या करियरला तिलांजली देत त्यांनी गृहिणी होण्याचे ठरविले. अर्थातच यात त्याच्या नवऱ्याचा दबाव जास्त होता.

मुलगा थोडा मोठा झाल्यावर त्यांनी घरीच क्लास सुरू केला. आधी एक मुलगा मग दोन, असे करत मुले वाढत गेली. आणि आता त्या या क्लासवर खुश होत्या. जिगरला हे पटत नव्हते की तो स्वत: चांगले कमावत आहे मग बायकोला त्रास घेण्याची काय गरज. पण तारूल मॅडम नवऱ्याच्या बोलण्याकडे दुर्लक्ष करत आपला क्लास चालवत असे. बऱ्याच वेळा त्या दोघांमध्ये याच गोष्टीवरून भांडण होत असे. पण तरीही सर्व काही ठीक आणि आटोक्यात होते.

इकडे आठवडाभर इंद्रधनुष्यने मॅडमकडे क्लास घेतल्यावर मॅडमच्या लक्षात आले की इतर बारावीची मुले ज्यांनी बायोलोजी घेतला नव्हता त्याच्या शंका सोडवण्यात बराच वेळ मॅडमचा जात होता म्हणून मॅडमला इंद्रधनुष्यला वेळ द्यायला कमी वेळ भेटत असे म्हणून तारूल मॅडमने ठरविले की इंद्रधनुष्यला वेगळ्या वेळेत बोलावून त्याचा बायोलोजीचा प्रायव्हेट क्लास घ्यायचा. अर्थातच हे इंद्रधनुष्यसाठी पर्वणी होती. नाही बोलायला कुठेच जागा नव्हती.

मग दुसर्‍या दिवशीपासून तो स्वतंत्र वेळेत येऊ लागला. ज्या वेळेत फक्त मॅडम शिकवत असत आणि इंद्रधनुष्य शिकत असे. इतर कोणतीच भिंत नव्हती त्या दोघांमध्ये. मॅडम जे शिकवत होती ते तो अत्यंत चांगल्या प्रकारे ग्रहण करत होता. मॅडम पण त्याच्या हुशारीवर बेहद खुश होती. तो हुशार आहे पाहून मॅडम पण त्याच्यावर कष्ट घेत होती.

दोघेही आता एकमेकाच्या कामगिरीवर खुश होते. दोघांचा एकमेकावर विश्वास पण नक्कीच वाढला होता. इंद्रधनुष्य अगदी एक चित्ताने तारूल मॅडम जे शिकवत होत्या ते ऐकत असे. फक्त मध्येच मॅडमची ओढणी खांद्यावरून खाली पडत असे आणि त्याचे चित्त थाऱ्यावर राहत नसे.

ओढणीचे कुंपण दूर झाल्यामुळे मॅडमची स्तनांमधील घळ खुलून दिसत असे. त्या खोल घळीत मॅडमचे मंगळसूत्र मोकळेपणाने संचार करत असे. त्याची चोरटी नजर मॅडमच्या ड्रेसमध्ये घुसून मॅडमच्या गुबगुबीत वक्ष स्थळांना स्पर्श करून येत असे.

त्याला माहित होते की हे चुकीचे आहे पण ही चुकी त्याच्या वयाची होती. हा अल्लडपणा त्याच्या अठराव्या वर्षाचा होता. साहजिकच या त्याच्या चोरट्या नजरेपासून मॅडम अजून खबरदार नव्हती. तिच्यासाठी हा एक हुशार विद्यार्थी होता पण तो विद्यार्थी जेव्हा एक नर होत असे तेव्हा त्याची नजर आपल्या शिक्षिकेतील म्हणजे तारुलमधील मादी शोधत असे.

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३४

तो जागच्या जागीच आश्चर्यचकित झाला कारण ती जाई नक्कीच नव्हती. एखादी भुताटकी सुद्धा नव्हती. मग ती होती तरी कोण? तर ती होती जाईची वहिनी! इंद्रधनुष्य अवाक झाला. त्याला काय करावे आणि काय करू नये याचा थांग पत्ता लागू शकत नव्हता. वहिनीने हे असे का केले याचे उत्तर त्याच्याकडे...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३३

आता मात्र तो वेडा झाला तिच्या वक्षांचा आकार अनुभवून तो मदहोश झाला. प्रथमच त्याची नजर चुकली होती कारण साखरपुड्याला त्याने तिच्या वक्षाची मापे ३२ आहे असे गृहीत धरले होते आणि तो नेहमीच आपल्या गृहीतकांमध्ये पक्का होता. पण आयुष्यात प्रथमच त्याचे गृहीतक चुकले होते. ही साईज...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३२

तिने त्याचा हात पकडून त्याला आपल्या बाजूला बसवले. तो ही गुमान तिच्या बाजूला बसला. तिने त्याच्या पाठीवरची बॅग त्याला काढायला खूप मदत केली. अजूनही तिचा चेहरा स्पष्ट दिसत नव्हता. तिने आपल्या उजव्या हाताने त्याच्या कानावरील केसात हात फिरवला. तो रोमांचित झाला. मग तिने आपली...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३१

हळूहळू ट्रेन रिकामी होऊ लागली. ती ट्रेन नाही तर त्याच्या आकांक्षा रिकाम्या होत होत्या. पण त्याला भविष्य माहीत नव्हते की या रिकाम्या ट्रेन मध्येच त्याच्यासाठी बरेच काही वाढून ठेवले होते. फक्त या वेळेवर स्वार होऊन त्याची वाट पाहणे अति गरजेचे होते. ह्या ट्रेनचे शेवटचे...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३०

इंद्रधनुष्यला जा वरून जाई हवीच होती कारण एखादी अंधश्रद्धा म्हणावी किंवा अजून काय म्हणावे पण त्याला आता आपले सात रंगाचे इंद्रधनुष्य पूर्ण करायचेच होते. हे इंद्रधनुष्य पूर्ण करण्यासाठी त्याला ज्या जा वरून जांभळ्या रंगाची आवश्यकता होती तो जांभळा रंग त्याच्या दृष्टीने जा...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २९

हा हा म्हणता दिवस एका मागोमाग पुढे सरकू लागले. लग्न नावाचे लायसन्स भेटायला अजून अवकाश होता. पण साखरपुडा नावाचे लर्निग लायसन्स लगेच भेटले म्हणजे दोघांचा साखरपुडाही यशस्वी पार पडला. साखरपुडा झाल्यावर दोघांचे संभाषण वाढले. कधी फोनवर तासन् तास बोलू लागले तर कधी प्रत्यक्ष...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २८

एक नाही, दोन नाही तर तब्बल सहा सौंदर्य सुंदरी बरोबर प्रेम शृंगार आजमावल्यावर, त्याच्या बरोबर प्रेमरस चाखल्यावर इंद्रधनुष्यला आता आपल्या नावाचा अर्थ कळू लागला होता. इतके दिवस आपले नाव 'इंद्रधनुष्य' का ठेवले असे रडगाणे गाणारा इंद्रधनुष्य आपल्या नावाचे गमक शोधत होता....

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २७

आता वेळ काढण्यात काही मतलब नव्हता. त्याने आपल्या पॅन्टमधून आपला अजगर बाहेर काढला आणि तिच्या मागून तिच्या नितंबाच्या फटीत सरकवला. आत पूर्णपणे गेला नाही म्हणून एकदा त्याने मागे येऊन जोरात रेटा दिला. त्याबरोबरच त्याचा अख्खा अजगर तिच्या बिळात शिरला. त्याच्या या हिसक्याने...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २६

स्टिफनचा होकार या टेंडरसाठी आणि प्रोजेक्टसाठी बहुमूल्य होता. ती मुद्दाम त्याच्या डोळ्यात डोळे रोखून पाहू लागली. त्याच्या चलबिचल करणाऱ्या पापण्या तिच्या एकटक नजरेचा रोख पेलण्यास कमी पडत होत्या. तिची नजर बघून तो वरच्या वर आवंढे गिळत होता. त्याचा हात तिच्या खांद्यावरून...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २५

गेली पंधरा मिनिटे दोघांची झालेली घालमेल त्या सेक्स घाईत दिसली. तिने अगदी त्याच्या बॉसप्रमाणे त्याचा ताबा मिळवला आणि त्याच्या मांडीवर पाय फाकवून त्याच्यावर बसली. आपल्या दोन्ही हातांनी त्याची कॉलर पकडून तिने त्याचा नाईट ड्रेस टरकन फाडला आणि त्याला उघडा केला. अचानक...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २४

इंद्रधनुष्य एका मागोमाग एक पाऊल पुढे सरकत होता. तो सव्वीस वर्षाचा झाला होता. इथे जॉब करून त्याला २ ते ३ वर्ष होत आले होते. त्याच्या कामापासून इतर सहकारी आणि मँनेजमेट खूप खुश होते. पण सर्वात जास्त खुश त्याची बॉस निशा होती. तो ऑफिस कामात जसा निपुण होता तसाच तो तिला...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २३

तो तिच्या मानेवर, खांद्यावर, कानावर, केसात, गळ्यावर, हनुवटीवर अशा किस घेत होता की न राहवून मग तिनेच त्याच्याच दोन्ही गालावर आपले दोन हात ठेवून त्याला वर खेचले आणि त्याच्या ओठात तिने आपले ओठ स्थानापन्न केले. त्याच्या ओठात तिचे गुलाबी ओठ रोवले गेले. मग चार ओठांची...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २२

घड्याळात पावणे आठ वाजले. ऑफीसमधला सगळा स्टाफ ऑफीसमधून निघून गेला. पूर्ण बाराव्या फ्लोरवर फक्त केबिनमधील एकच व्यक्ती इंटरव्यू घेत होती. तशी या कंपनीची चौदा माळ्याची स्वत:ची बिल्डिंग होती. पूर्ण बिल्डिंगमध्ये काही जण आणि सेक्युरीटी अजून काम करत होते. पण बाराव्या...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २१

अखेर शुक्रवारचा म्हणजे डेटचा दिवस उजाडला. निशा नेहमीप्रमाणे ऑफिसला पोहोचली. आज नेहमीपेक्षा तिने जरा जास्तच मेकअप केला होता. मेकअपला साथ होती तिच्या चेहर्‍यावर असणार्‍या प्रसन्न मुद्रेची. गेली अनेक वर्ष तिनेच स्वत:च्या चेहर्‍यावर इतका आनंद पहिला नव्हता. संध्याकाळी सहा...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २०

इकडे ती बिझी आहे म्हणून इंद्रधनुष्य पण आपल्या जॉब हंटिंगवर लक्ष देत होता. दिवसभर तो त्याचीच तयारी करत असे. त्याला एका नामांकित कंपनीमधून इंटरव्यूसाठी कॉल आला होता. तो त्याचीच तयारी करत होता. त्याच्याकडे साधारण दहा दिवस होते. या कंपनीची प्रवेश प्रक्रिया तीन टप्प्यात...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १९

अभियांत्रिकी पदवी प्राप्त झाल्यावर इंद्रधनुष्य मुंबईला आला. आता पुढे मोठी लढाई उभी होती. ती म्हणजे नोकरी मिळवण्याची. इतके महागडे शिक्षण घेऊन आता त्याचे चीज करण्याची वेळ आली होती. त्याने आपला चांगला बायोडेटा बनवला आणि अगदी नोकरी डॉट कॉमपासून ते लिकडेइनपर्यंत सगळीकडे...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १८

इतका वेळ मनाची घालमेल होत असताना आता मात्र तिने आपल्या दोन्ही हातांनी त्याचा चेहरा पकडला. आपल्या पायाच्या टाचा जराशा उंचावल्या आणि अगदी वेगात आपले मांसल ओठ त्याच्या पुरूषी ओठात कोंबले. दोघांच्या ओठांची सुरेल जुगलबंदी रंगली. गेली कित्येक दिवस दोघांनी संभोग केला नसेल....

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १७

इतक्यात संध्याकाळचे चार वाजले. त्यांना सुदैवाने तो कच्चा माल भेटला पण पूर्ण दिवस त्याचा तालुक्याच्या गावी गेला होता. मग त्यांनी हा कच्चा माल बसमधून पुन्हा आपल्या गावी आणला. ती पूर्ण दिवसाच्या क्षीणमुळे इतकी दमली होती की तिने बसमध्ये त्याच्या खांद्यावर डोके ठेवून ती...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १६

त्याने आपल्या हाताने तिच्या पूर्ण उघड्या पाठीवर मलम लावायला सुरुवात केली. आता त्याचा स्पर्श तिला एखाद्या नराचा स्पर्श जाणवत होता. तोही न घाबरता आपले पॅन्टमधले लिंग सरळ करून तिच्या पाठीवर मलम लावत होता. तिने आपले डोळे घट्ट बंद केले. आपले दोन्ही हात बेडवरील बेडशीटला...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १५

काल रात्री तिचा नवरा पुन्हा दारू पिऊन आला आणि घरात तमाशा करू लागला. जेव्हा तिने त्याला रोखू पाहू केले तेव्हा त्याचा राग अनावर झाला आणि त्याने आपल्या चामडी पट्ट्याने तिच्या पाठीवर व्रण उठेपर्यंत मारले. त्या नराधमाने केलेले कृत्य म्हणजे तिच्या पाठीवर आणि कमरेवर उठलेले...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १४

काही दिवस उलटले आणि इच्छा तेथे मार्ग त्याप्रमाणे मार्गही मोकळा झाला. इंद्रधनुष्यच्या कॉलेजमध्ये एक मुलगा होता जो दरवर्षी नवीन आणि ॲडवान्स मोबाईल घेत असे. असाच त्याने नवीन मोबाईल घेतला होता. त्याच्या जुना मोबाईलच्या काचेला थोडासा क्रॅक पडला म्हणून एक्सचेंज होऊ शकला...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १३

अभियांत्रिकी शाखेचा पहिल्या वर्षाचा निकाल लागला. इंद्रधनुष्य सगळ्या विषयात उत्तीर्ण झाला. त्याचे दुसरे वर्ष सुरू झाले. दुसर्‍या वर्षासाठी तो पुन्हा कोकणात परतला. कोकणात नाजूका मावशीच्या घरी जोमाने पुन्हा अभ्यास करू लागला. पहिल्या वर्षीच्या मानाने दुसर्‍या वर्षीचा...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १२

आता ती समोर ब्रावर होती आणि फ्रॉक कमरेपर्यंत खाली आणले होते. मग त्याने आपले शर्ट काढले. तो तिच्या समोर उघडा झाल्याने तिचे डोळे त्याच्या छातीला न्याहाळत होते. यातच त्याने कधी तिचे हात तिच्या छातीवरून बाजूला केले ते तिलाच समजले नाही. तिने एक पांढरी शुभ्र ब्रा घातली...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ११

आता तो तिला देत असलेल्या शाबासकीची प्रमाण वाढले होते. शाबासकीची निमित्ताने त्याचा हात न चुकता तिच्या पाठीवर मस्त फिरून येत असे. इतके दिवस 'दादा' हाक मारणाऱ्या पियूषाला आता या स्पर्शातील वेगळेपण जाणवत होते. कधी कधी ते शिकवताना बेडवर मांडी घालून बसत असे. तेव्हा तो...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १०

शाळेत असताना इंद्रधनुष्यकडे एखाद्या मुलीने ढुंकून सुद्धा पाहिले असेल का याबाबत शंका आहे. पण बेरंगी आयुष्यात नाही नाही म्हणता इंद्रधनुष्यने दोन रंगांची उधळण करत करत दोन रंगांची चव चाखली होती. दोन मोहक तिलोत्तमा बरोबर आयुष्यात कधीही न विसरणारे क्षण गुंफले होते. या दोन...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ९

तो पुढे येऊन तिच्या मांड्यावर पाय फाकवून बसला आणि तो दोन्ही हाताने तेल तिच्या जांघेत चोळत होता. ती आता या नवीन अनुभवाने विरघळली होती. ती मोठ्याने 'आऊच' असे करून ओरडत होती. घरात अजून कोणी नव्हते. घराचा मेन दरवाजा तो बंद करून आला होता. त्यामुळे तिचा आवाज चार भिंतीत घुमत...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ८

मावशी डोळे मिटून होती. तो जेव्हा तिच्या मुक्या मारावर जोरात बाम चोळत असे तेव्हा मावशीच्या हळूच सित्कारत असे. पण तो इमानदारीने आपले काम करतच होता. गुडघ्याच्या खाली बाम लावल्यावर तो थोडा वर आला आणि मावशीची साडी गुडघ्यावर करू लागला. मावशीला ते कळले. तिला थोडीशी लाजही...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ७

बाथरूममध्ये जाताच पाहतो तर काय, बाथरूममध्ये नाजूका मावशी गुडघ्यावर बसण्याचा प्रयत्न करत होती पण तिला ते सहज जमत नव्हते. तिचा चेहरा पडला होता. केसांचा एक झुपका डोळ्यावर आला होता. पाय हा गुडघ्याखाली लाल झाला होता. तिची बाथरूममधील ती अस्तास्तव अवस्था पाहून हे लक्षात आले...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ६

बारावीला इंद्रधनुष्य हा त्याच्या कुवतीप्रमाणे चांगल्या गुणांनी गुणवंत झाला. ज्युनियर कॉलेजच्या कुंपणाबाहेर असलेल्या जगात या पठ्ठ्याला एक्सेस भेटला. पुढे त्याने अभियांत्रिकी शाखेत जाण्याचे योजिले. पण त्याच्या टक्क्याचे वजन इतके जास्त नव्हते की त्याला मुंबई आणि पुणे या...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ५

इंद्रधनुष्यची पण ही पहिली वेळ होती पण सेक्सी व्हिडिओ पाहून जे ज्ञान भेटले होते ते पडताळून पाहण्याची संधी समोर होती. आपल्या पहिल्या संधीत जर शतक ठोकले तर तारुल नावांची ट्रॉफी त्याचीच होती. त्याने तिला पकडून गरकन फिरवले. तिला आपल्या समोर पाठमोरी उभी करून तिच्या बॅकलेस...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ४

इंद्रधनुष्य पुढे झाला आणि तिचा हात पकडून तिला टेबल जवळ आणले. आज ती शिक्षिका नव्हती किंवा तो विद्यार्थी नव्हता. आज तो पुरुष होता आणि ती स्त्री होती. दोघांच्या वयातील अंतर आज गळून पडले होते. तो तिला मॅडम म्हणून तिचा हात पकडत होता. तेव्हा तिनेच त्याला मॅडम म्हणण्यास नकार...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३

आता रोज रात्री इंद्रधनुष्य हा जाईच्या नावाने हस्तमैथुन करत नव्हता तर जाईची जागा आता तारुलने घेतली होती. रोज रात्री तो आपल्या कल्पनेत तारुलच्या अंगावरील एक एक कपडा दूर करत असे आणि जशी ती हळूहळू विवस्त्र होत असे तसा त्याच्या मुठीतील त्याच्याच लिंगावर त्याची मूठ जोरात...

सप्तरंग प्रणयाचे

ग्रामपंचायतीच्या कौलारू शाळेत ग-म-भ-न शिकून आपल्या शिक्षणाची सुरुवात करणारी माझी मागची पिढी असो किंवा शासनाने ग्रँड दिलेल्या मुंबईतील मराठी माध्यमाच्या शाळेत अ-आ-इ-ई शिकून आपल्या शिक्षणाचा श्रीगणेशा करणारी माझी पिढी असो किंवा गलेलठ्ठ फी घेणार्‍या कॉन्व्हेन्ट...

error: नका ना दाजी असं छळू!!