सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३२

तिने त्याचा हात पकडून त्याला आपल्या बाजूला बसवले. तो ही गुमान तिच्या बाजूला बसला. तिने त्याच्या पाठीवरची बॅग त्याला काढायला खूप मदत केली. अजूनही तिचा चेहरा स्पष्ट दिसत नव्हता. तिने आपल्या उजव्या हाताने त्याच्या कानावरील केसात हात फिरवला. तो रोमांचित झाला. मग तिने आपली चार बोटे त्याच्या गालावर फिरवली.

आता तो अति रोमांचित झाला. एकदा त्याला वाटत होते की खिशातला मोबाईल काढून त्याची फ्लॅश लाईट ऑन करून चेहरा बघावा. पण हे सर्व इतके फास्ट होते की खिशात अगदी आत वर गेलेला मोबाईल काढणे म्हणजे आता चाललेल्या रोमांटिक क्षणाला येथे थांबवण्यासारखे होते म्हणून त्याने ते टाळले.

ती त्याच्या जवळ आली. तो काही जागेवरून हलला नाही. ती अधिक त्याच्या जवळ आली. त्याच्यासाठी एक नवीन अनुभव विणत होता. तिने आपली चार बोटे त्याच्या गालावर फिरवली नेमके तसेच जसे इंद्रधनुष्यने त्या बीचवर जाईच्या चेहर्‍यावर फिरवले होते तिने त्याच्या केसात हात फिरवला आणि आपली हाताची चार बोटे त्याच्या मानेच्या वरील केसात टाकून कुरवाळू लागली.

त्याला हा झालेला बदल काही कळेनासा होता. दोन आठवड्यापूर्वी हेच त्याने तिच्याबरोबर केले होते आणि आता जाई किंवा भुताटकी त्याच्याबरोबर तेच पुनरावृत्ती करत होती. पण मनाशी तो बोलला जाऊ दे जे भेटते तो अनुभव अनोखा त्याच्यासाठी होता. म्हणून वेट ॲड वॉच या पावित्र्यात स्वत:ला तो ॲडजस्ट करत होता.

तिने आपल्या चार बोटांनी त्याचे डोके आपल्या बाजूला ओढले आणि ती त्याच्या गालावर किस करू लागली. गालावर किस करता करता ती कधी त्याच्या मानेवर निसटली हे त्यालाच उमगले नाही. त्याच्या मानेवर असणार्‍या कॉलर बाजूला सारून ती त्याच्या शर्टात घुसत होती. जास्तच अवघड वाटू लागल्यावर तिने त्याच्या शर्टाची वरची दोन बोटे बटणे खोलली आणि त्याच्या छातीवर अलगतपणे हात फिरू लागली.

आता मात्र त्याचा वेट ॲड वॉचचा पवित्रा डळमळीत होत होता. त्याला अशी सवय नव्हती की एखादी स्त्री आपल्यावर हल्ला बोलत आहे पण आपण फक्त तटस्थ राहून आतल्या आत आपला प्रणय गिळून बसायचे. जगात इंद्रधनुष्य म्हणा किंवा इतर पुरुष म्हणा कोणालाच हे पटणार नाही तसेच त्यांना पचणार सुद्धा नाही.

आता मात्र तिचा डावा हात त्याच्या दोन्ही छातीवर सैरावैरा धावू लागला. तिने खाली येऊन आपल्या ओठांनी त्याच्या छातीवर चुंबनांचा सडा लावला. आतली त्याची बनियान कधी बाजूला सारून तिचे ओठ त्यावर धावू लागले. त्याच्या केसाळ छातीत तिचे ओठ एखाद्या सोनेरी हरणासारखे धावत होते. जे काही होत होते ते दोघांनाही उत्स्फूर्तपणे आवडत होते.

ती त्याच्या छातीवर पेरणी करत करत त्याच्या ओठांपर्यंत पोहोचली. आता प्रणयाचा शिक्का मोर्तब करायची वेळ आली होती. तिने आपले ओठ त्याच्या ओठात गुंतवले आणि त्याला मागे सारून त्याच्या ओठांचा गुलकंद आपल्या ओठांनी शोषून घेऊ लागली.

हीच ती किस म्हणावी ज्यामुळे दोन आठवड्यापूर्वी इतके रामायण घडले होते. पण दोन आठवड्यात बरेच पाणी पुलाखालून वाहून गेले होते. पण तूर्तास पुलाखालील पाणी त्याच्या तोंडाला आले होते कारण त्याच्या समोर असलेली जांभळ्या रंगाचा ड्रेस परिधान केलेली ही मादक युवती त्याला क्षणाक्षणाला उपसवत होती.

त्याचा तटस्थपणा आता मोडकळीस आला. त्याच्या आशा आकांक्षाचा बांध तुटू लागला त्याच्या आतील रोमांस त्याची धूप आणि भूक वाढवू लागला. अखेर तिच्या ओठांना त्याच्या ओठांनी प्रत्युत्तर देऊ केले. तिच्या दोन ओठात त्याचे ओठ पूर्ण ताकदीनिशी आणि सराईतपणे शिरले.

दोन्ही जीव एकमेकांवर कुरघोडी करण्यासाठी उतावळे झाले. दोन ओठांच्या मदतीला कधी दोन जीभा आल्या, हे त्या ओठांना उमगले सुद्धा नव्हते. जि‍भेला असलेला लाळरस दोघेही ओठांनी चुंबत होते. दोघांची लाळ एकमेकांच्या मुखात शिरून बेचव असलेल्या जीवांना चव आणत होती.

हे असे मनसोक्त चुंबन चालू असताना त्याचे दोन्ही हात तिच्या अंगावरून फिरत होते. तिच्या सर्व शरीरावर शहार्‍यांनी रोमांच आणला होता. हा रोमांच त्याच युवतीला येऊ शकतो जिने सेक्स किंवा रोमांस प्रथमच अनुभवत असेल. जाई त्याच गटात मोडत होती.

दुसरी एक श्रेणी ही सुद्धा आहे, ज्यात बरेच दिवस संभोगापासून वंचित असेल, तर तिला अचानक भेटलेल्या या संभोगामुळे तिच्या अंगावर शहारे रुपी काटा येऊ शकतो. तिसरी श्रेणी ही आहे की एखादी स्त्री नेहमी संभोग घेत असली तरी प्रत्येक संभोगात ती नव्याने उडी घेत असेल, ती नव्याने हे क्षण जगत असेल म्हणजेच तिला संभोगाच्या प्रत्येक क्षणाला जगायचे असेल, तर तिच्या शरीरावर सुद्धा असा प्रेमळ किंवा रोमांस रुपी शहारा येऊ शकतो. हा शहारा कोणत्याच बाजारात किंवा कोणत्याच वेश्या बाजारात पैशाने भेटू शकत नाही. या शहाऱ्यात फक्त रोमांस गुरफटला असावा. तो पण अस्सल आणि या ट्रेनच्या डब्यात असाच अस्सल प्रणय आकार घेत होता.

जाईने त्याच्या शर्टाची बटणे पूर्णपणे काढली. त्याचे शर्ट त्याच्या अंगातून विलग केले. तो तिचे कपडे काढण्यासाठी सरसावला. पण इतक्यात तीच खाली गेली आणि त्याच्या हातातून निसटली आणि तिने त्याच्या दोन मांड्या फाकवल्या आणि अगदी जवळ आली.

नेमकी ही स्त्री काय करते याचा त्यालाही थांगपत्ता नव्हता. ती त्याच्या पॅन्टचा बेल्ट काढू लागली. तिने पुढच्याच क्षणात त्याच्या पॅन्टचे बक्कल काढले. मग बक्कलच्या खाली असलेली झिप खाली ओढली गेली.

आता मात्र तो वेगळ्याच दुनियेत होता. तो विचार करत होता की ही जाई इतकी कशी काय फॉरवर्ड झाली? या क्षणाला नक्की ही काय करते? त्याच्या मनात वेगळेच विचार आले. मग त्यानेच मनात म्हटले की छे छे!! ही काय आता ब्लो-जॉब देणार नाही, तितकी ती काही फॉरवर्ड नाही. लग्न झाल्यावर तिला दोन महिने ट्रेनिंग द्यावी लागेल. तेव्हा ही ब्लो-जॉब पर्यंत पोहोचेल. असा विचार त्याच्या मनात येताच तिने त्याची अंडरवेअर खाली करून त्यात अडकलेले अवजार सुटे केले. त्याच्या मनात विचार येऊ लागला की अरे हिने तर आपल्या मनातले ऐकले की काय? नक्की ही जाई आहे की भुताटकी? मरू दे, आपल्याला काय??

यापेक्षा जास्त विचार करायला त्यालाही वेळ नव्हता आणि त्याला करायचा सुद्धा नव्हता. कारण त्या काळोखात जांभळ्या रंगाचा रोमांस आकार घेत होता. तिने त्याचे आठ इंची अवजार पाहून नक्कीच आतल्या आत आवंढा गिळला. पण त्या काळोखात तिचा चेहरा दिसत नव्हता. मग हा इवलासा तिचा तृप्तीचा आवंढा काय दिसणार?

ती त्याच्या आठ इंची अवजारावर हात फिरवत होती. तिच्या तोंडातून आश्चर्याचे हुंकार फुटत होते. ही फक्त हातात घेईल, तोंडात घेणार नाही. तिला त्याचा किळस वाटेल, असे त्याच्या मनात विचार येताच तिने आपल्या ओठांचा चंबु बनवून त्याचा आठ इंची अजगर आपल्या ओठांच्या बिळात आत घेतला. तिचे गुलाबी टोक तिच्या खरखरीत जि‍भेने त्याला चेतवू लागले. आता तिच्या ओठांनी त्याच्या लिंगाचा पूर्ण ताबा घेतला. त्याच्या तोंडातून सित्कार बाहेर पडू लागले.

कोणत्याही पोपटाला मुक्त उडायला आवडते. पण हा पोपट जसा पॅन्टमधून बाहेर आल्यावर जसा खुश होता पण त्याच वेगात तो तिच्या ओठांच्या पिंजऱ्यात बंद झाला होता. जगात हा एकमेव असा पोपट असतो, ज्याला स्त्रियांच्या ओठांच्या पिंजऱ्याची खूप ओढ असते.

तिने आपल्या ओठांनी मागे पुढे करायला सुरुवात केली. त्याच्या लिंगावरची त्वचा तिच्या ओठांनी ओली होत होती. आतली गुलाबी टोक त्याच्या त्वचेतून जास्तीत जास्त बाहेर येत होते आणि तिच्या ओठांच्या चंबुत आणि जिभेच्या विळख्यात सामावून जात होते. तो मात्र खाली न बघता वरती ट्रेनच्या छताला पाहत होता.

पुढची काही मिनिटे तिचे ओठ त्याच्या लिंगात पूर्णपणे सामावून गेले होते. तिने त्याचे वीर्य पूर्णपणे तोंडात घेतले. बापरे हे मात्र अशी एखादी स्त्री करू शकते जी वर्षानुवर्ष सेक्ससाठी भुकेली असावी. तूर्तास जाई तशीच वाटत होती.

आता मात्र त्याला सहन होत नव्हते. त्याने तिला आपल्या गुडघ्यापासून वर उचलले आणि तिचे कपडे काढू लागला. ड्रेस तिच्या शरीरातून विलग झाला. तिचा पायजमा तिच्या पायातून वेगळा झाला. आता ती फक्त ब्रा आणि निकरवर होती. ब्रा आणि निकर या अंधारात सुद्धा जांभळ्या रंगाचे आहेत हे नक्कीच कळत होते.

त्याने तिच्या पाठीवर हात टाकून एका सराईत प्लेबॉयप्रमाणे तिच्या ब्राची हूक नेस्तनाबूत केली आणि तिची वक्ष सुळकन पुढे येऊन त्याच्या चेहऱ्यापासून काही अंतरावर येऊन धडकली. त्याने क्षणाचाही विलंब न करता आपले दोन्ही हात तिच्या दोन्ही वक्षावर ठेवले आणि आपले ओठ दोन्ही वक्षांच्या मध्ये सारले.

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३४

तो जागच्या जागीच आश्चर्यचकित झाला कारण ती जाई नक्कीच नव्हती. एखादी भुताटकी सुद्धा नव्हती. मग ती होती तरी कोण? तर ती होती जाईची वहिनी! इंद्रधनुष्य अवाक झाला. त्याला काय करावे आणि काय करू नये याचा थांग पत्ता लागू शकत नव्हता. वहिनीने हे असे का केले याचे उत्तर त्याच्याकडे...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३३

आता मात्र तो वेडा झाला तिच्या वक्षांचा आकार अनुभवून तो मदहोश झाला. प्रथमच त्याची नजर चुकली होती कारण साखरपुड्याला त्याने तिच्या वक्षाची मापे ३२ आहे असे गृहीत धरले होते आणि तो नेहमीच आपल्या गृहीतकांमध्ये पक्का होता. पण आयुष्यात प्रथमच त्याचे गृहीतक चुकले होते. ही साईज...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३१

हळूहळू ट्रेन रिकामी होऊ लागली. ती ट्रेन नाही तर त्याच्या आकांक्षा रिकाम्या होत होत्या. पण त्याला भविष्य माहीत नव्हते की या रिकाम्या ट्रेन मध्येच त्याच्यासाठी बरेच काही वाढून ठेवले होते. फक्त या वेळेवर स्वार होऊन त्याची वाट पाहणे अति गरजेचे होते. ह्या ट्रेनचे शेवटचे...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३०

इंद्रधनुष्यला जा वरून जाई हवीच होती कारण एखादी अंधश्रद्धा म्हणावी किंवा अजून काय म्हणावे पण त्याला आता आपले सात रंगाचे इंद्रधनुष्य पूर्ण करायचेच होते. हे इंद्रधनुष्य पूर्ण करण्यासाठी त्याला ज्या जा वरून जांभळ्या रंगाची आवश्यकता होती तो जांभळा रंग त्याच्या दृष्टीने जा...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २९

हा हा म्हणता दिवस एका मागोमाग पुढे सरकू लागले. लग्न नावाचे लायसन्स भेटायला अजून अवकाश होता. पण साखरपुडा नावाचे लर्निग लायसन्स लगेच भेटले म्हणजे दोघांचा साखरपुडाही यशस्वी पार पडला. साखरपुडा झाल्यावर दोघांचे संभाषण वाढले. कधी फोनवर तासन् तास बोलू लागले तर कधी प्रत्यक्ष...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २८

एक नाही, दोन नाही तर तब्बल सहा सौंदर्य सुंदरी बरोबर प्रेम शृंगार आजमावल्यावर, त्याच्या बरोबर प्रेमरस चाखल्यावर इंद्रधनुष्यला आता आपल्या नावाचा अर्थ कळू लागला होता. इतके दिवस आपले नाव 'इंद्रधनुष्य' का ठेवले असे रडगाणे गाणारा इंद्रधनुष्य आपल्या नावाचे गमक शोधत होता....

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २७

आता वेळ काढण्यात काही मतलब नव्हता. त्याने आपल्या पॅन्टमधून आपला अजगर बाहेर काढला आणि तिच्या मागून तिच्या नितंबाच्या फटीत सरकवला. आत पूर्णपणे गेला नाही म्हणून एकदा त्याने मागे येऊन जोरात रेटा दिला. त्याबरोबरच त्याचा अख्खा अजगर तिच्या बिळात शिरला. त्याच्या या हिसक्याने...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २६

स्टिफनचा होकार या टेंडरसाठी आणि प्रोजेक्टसाठी बहुमूल्य होता. ती मुद्दाम त्याच्या डोळ्यात डोळे रोखून पाहू लागली. त्याच्या चलबिचल करणाऱ्या पापण्या तिच्या एकटक नजरेचा रोख पेलण्यास कमी पडत होत्या. तिची नजर बघून तो वरच्या वर आवंढे गिळत होता. त्याचा हात तिच्या खांद्यावरून...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २५

गेली पंधरा मिनिटे दोघांची झालेली घालमेल त्या सेक्स घाईत दिसली. तिने अगदी त्याच्या बॉसप्रमाणे त्याचा ताबा मिळवला आणि त्याच्या मांडीवर पाय फाकवून त्याच्यावर बसली. आपल्या दोन्ही हातांनी त्याची कॉलर पकडून तिने त्याचा नाईट ड्रेस टरकन फाडला आणि त्याला उघडा केला. अचानक...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २४

इंद्रधनुष्य एका मागोमाग एक पाऊल पुढे सरकत होता. तो सव्वीस वर्षाचा झाला होता. इथे जॉब करून त्याला २ ते ३ वर्ष होत आले होते. त्याच्या कामापासून इतर सहकारी आणि मँनेजमेट खूप खुश होते. पण सर्वात जास्त खुश त्याची बॉस निशा होती. तो ऑफिस कामात जसा निपुण होता तसाच तो तिला...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २३

तो तिच्या मानेवर, खांद्यावर, कानावर, केसात, गळ्यावर, हनुवटीवर अशा किस घेत होता की न राहवून मग तिनेच त्याच्याच दोन्ही गालावर आपले दोन हात ठेवून त्याला वर खेचले आणि त्याच्या ओठात तिने आपले ओठ स्थानापन्न केले. त्याच्या ओठात तिचे गुलाबी ओठ रोवले गेले. मग चार ओठांची...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २२

घड्याळात पावणे आठ वाजले. ऑफीसमधला सगळा स्टाफ ऑफीसमधून निघून गेला. पूर्ण बाराव्या फ्लोरवर फक्त केबिनमधील एकच व्यक्ती इंटरव्यू घेत होती. तशी या कंपनीची चौदा माळ्याची स्वत:ची बिल्डिंग होती. पूर्ण बिल्डिंगमध्ये काही जण आणि सेक्युरीटी अजून काम करत होते. पण बाराव्या...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २१

अखेर शुक्रवारचा म्हणजे डेटचा दिवस उजाडला. निशा नेहमीप्रमाणे ऑफिसला पोहोचली. आज नेहमीपेक्षा तिने जरा जास्तच मेकअप केला होता. मेकअपला साथ होती तिच्या चेहर्‍यावर असणार्‍या प्रसन्न मुद्रेची. गेली अनेक वर्ष तिनेच स्वत:च्या चेहर्‍यावर इतका आनंद पहिला नव्हता. संध्याकाळी सहा...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २०

इकडे ती बिझी आहे म्हणून इंद्रधनुष्य पण आपल्या जॉब हंटिंगवर लक्ष देत होता. दिवसभर तो त्याचीच तयारी करत असे. त्याला एका नामांकित कंपनीमधून इंटरव्यूसाठी कॉल आला होता. तो त्याचीच तयारी करत होता. त्याच्याकडे साधारण दहा दिवस होते. या कंपनीची प्रवेश प्रक्रिया तीन टप्प्यात...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १९

अभियांत्रिकी पदवी प्राप्त झाल्यावर इंद्रधनुष्य मुंबईला आला. आता पुढे मोठी लढाई उभी होती. ती म्हणजे नोकरी मिळवण्याची. इतके महागडे शिक्षण घेऊन आता त्याचे चीज करण्याची वेळ आली होती. त्याने आपला चांगला बायोडेटा बनवला आणि अगदी नोकरी डॉट कॉमपासून ते लिकडेइनपर्यंत सगळीकडे...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १८

इतका वेळ मनाची घालमेल होत असताना आता मात्र तिने आपल्या दोन्ही हातांनी त्याचा चेहरा पकडला. आपल्या पायाच्या टाचा जराशा उंचावल्या आणि अगदी वेगात आपले मांसल ओठ त्याच्या पुरूषी ओठात कोंबले. दोघांच्या ओठांची सुरेल जुगलबंदी रंगली. गेली कित्येक दिवस दोघांनी संभोग केला नसेल....

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १७

इतक्यात संध्याकाळचे चार वाजले. त्यांना सुदैवाने तो कच्चा माल भेटला पण पूर्ण दिवस त्याचा तालुक्याच्या गावी गेला होता. मग त्यांनी हा कच्चा माल बसमधून पुन्हा आपल्या गावी आणला. ती पूर्ण दिवसाच्या क्षीणमुळे इतकी दमली होती की तिने बसमध्ये त्याच्या खांद्यावर डोके ठेवून ती...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १६

त्याने आपल्या हाताने तिच्या पूर्ण उघड्या पाठीवर मलम लावायला सुरुवात केली. आता त्याचा स्पर्श तिला एखाद्या नराचा स्पर्श जाणवत होता. तोही न घाबरता आपले पॅन्टमधले लिंग सरळ करून तिच्या पाठीवर मलम लावत होता. तिने आपले डोळे घट्ट बंद केले. आपले दोन्ही हात बेडवरील बेडशीटला...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १५

काल रात्री तिचा नवरा पुन्हा दारू पिऊन आला आणि घरात तमाशा करू लागला. जेव्हा तिने त्याला रोखू पाहू केले तेव्हा त्याचा राग अनावर झाला आणि त्याने आपल्या चामडी पट्ट्याने तिच्या पाठीवर व्रण उठेपर्यंत मारले. त्या नराधमाने केलेले कृत्य म्हणजे तिच्या पाठीवर आणि कमरेवर उठलेले...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १४

काही दिवस उलटले आणि इच्छा तेथे मार्ग त्याप्रमाणे मार्गही मोकळा झाला. इंद्रधनुष्यच्या कॉलेजमध्ये एक मुलगा होता जो दरवर्षी नवीन आणि ॲडवान्स मोबाईल घेत असे. असाच त्याने नवीन मोबाईल घेतला होता. त्याच्या जुना मोबाईलच्या काचेला थोडासा क्रॅक पडला म्हणून एक्सचेंज होऊ शकला...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १३

अभियांत्रिकी शाखेचा पहिल्या वर्षाचा निकाल लागला. इंद्रधनुष्य सगळ्या विषयात उत्तीर्ण झाला. त्याचे दुसरे वर्ष सुरू झाले. दुसर्‍या वर्षासाठी तो पुन्हा कोकणात परतला. कोकणात नाजूका मावशीच्या घरी जोमाने पुन्हा अभ्यास करू लागला. पहिल्या वर्षीच्या मानाने दुसर्‍या वर्षीचा...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १२

आता ती समोर ब्रावर होती आणि फ्रॉक कमरेपर्यंत खाली आणले होते. मग त्याने आपले शर्ट काढले. तो तिच्या समोर उघडा झाल्याने तिचे डोळे त्याच्या छातीला न्याहाळत होते. यातच त्याने कधी तिचे हात तिच्या छातीवरून बाजूला केले ते तिलाच समजले नाही. तिने एक पांढरी शुभ्र ब्रा घातली...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ११

आता तो तिला देत असलेल्या शाबासकीची प्रमाण वाढले होते. शाबासकीची निमित्ताने त्याचा हात न चुकता तिच्या पाठीवर मस्त फिरून येत असे. इतके दिवस 'दादा' हाक मारणाऱ्या पियूषाला आता या स्पर्शातील वेगळेपण जाणवत होते. कधी कधी ते शिकवताना बेडवर मांडी घालून बसत असे. तेव्हा तो...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १०

शाळेत असताना इंद्रधनुष्यकडे एखाद्या मुलीने ढुंकून सुद्धा पाहिले असेल का याबाबत शंका आहे. पण बेरंगी आयुष्यात नाही नाही म्हणता इंद्रधनुष्यने दोन रंगांची उधळण करत करत दोन रंगांची चव चाखली होती. दोन मोहक तिलोत्तमा बरोबर आयुष्यात कधीही न विसरणारे क्षण गुंफले होते. या दोन...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ९

तो पुढे येऊन तिच्या मांड्यावर पाय फाकवून बसला आणि तो दोन्ही हाताने तेल तिच्या जांघेत चोळत होता. ती आता या नवीन अनुभवाने विरघळली होती. ती मोठ्याने 'आऊच' असे करून ओरडत होती. घरात अजून कोणी नव्हते. घराचा मेन दरवाजा तो बंद करून आला होता. त्यामुळे तिचा आवाज चार भिंतीत घुमत...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ८

मावशी डोळे मिटून होती. तो जेव्हा तिच्या मुक्या मारावर जोरात बाम चोळत असे तेव्हा मावशीच्या हळूच सित्कारत असे. पण तो इमानदारीने आपले काम करतच होता. गुडघ्याच्या खाली बाम लावल्यावर तो थोडा वर आला आणि मावशीची साडी गुडघ्यावर करू लागला. मावशीला ते कळले. तिला थोडीशी लाजही...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ७

बाथरूममध्ये जाताच पाहतो तर काय, बाथरूममध्ये नाजूका मावशी गुडघ्यावर बसण्याचा प्रयत्न करत होती पण तिला ते सहज जमत नव्हते. तिचा चेहरा पडला होता. केसांचा एक झुपका डोळ्यावर आला होता. पाय हा गुडघ्याखाली लाल झाला होता. तिची बाथरूममधील ती अस्तास्तव अवस्था पाहून हे लक्षात आले...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ६

बारावीला इंद्रधनुष्य हा त्याच्या कुवतीप्रमाणे चांगल्या गुणांनी गुणवंत झाला. ज्युनियर कॉलेजच्या कुंपणाबाहेर असलेल्या जगात या पठ्ठ्याला एक्सेस भेटला. पुढे त्याने अभियांत्रिकी शाखेत जाण्याचे योजिले. पण त्याच्या टक्क्याचे वजन इतके जास्त नव्हते की त्याला मुंबई आणि पुणे या...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ५

इंद्रधनुष्यची पण ही पहिली वेळ होती पण सेक्सी व्हिडिओ पाहून जे ज्ञान भेटले होते ते पडताळून पाहण्याची संधी समोर होती. आपल्या पहिल्या संधीत जर शतक ठोकले तर तारुल नावांची ट्रॉफी त्याचीच होती. त्याने तिला पकडून गरकन फिरवले. तिला आपल्या समोर पाठमोरी उभी करून तिच्या बॅकलेस...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ४

इंद्रधनुष्य पुढे झाला आणि तिचा हात पकडून तिला टेबल जवळ आणले. आज ती शिक्षिका नव्हती किंवा तो विद्यार्थी नव्हता. आज तो पुरुष होता आणि ती स्त्री होती. दोघांच्या वयातील अंतर आज गळून पडले होते. तो तिला मॅडम म्हणून तिचा हात पकडत होता. तेव्हा तिनेच त्याला मॅडम म्हणण्यास नकार...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३

आता रोज रात्री इंद्रधनुष्य हा जाईच्या नावाने हस्तमैथुन करत नव्हता तर जाईची जागा आता तारुलने घेतली होती. रोज रात्री तो आपल्या कल्पनेत तारुलच्या अंगावरील एक एक कपडा दूर करत असे आणि जशी ती हळूहळू विवस्त्र होत असे तसा त्याच्या मुठीतील त्याच्याच लिंगावर त्याची मूठ जोरात...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २

हस्तमैथुन करता करता कधी अकरावीचे वर्ष संपले हे इंद्रधनुष्यला पण समजले नाही. बारावीचे वर्ष सुरू झाले आणि सर्व गमती-जमती आता मेहनतीमध्ये बदलण्याची वेळ आली होती. इंद्रधनुष्यने हे जाणले होते की त्याला काही मुलगी पटणार नाही मग आपण चांगला अभ्यास करून आपले स्वप्नच पूर्ण करू...

सप्तरंग प्रणयाचे

ग्रामपंचायतीच्या कौलारू शाळेत ग-म-भ-न शिकून आपल्या शिक्षणाची सुरुवात करणारी माझी मागची पिढी असो किंवा शासनाने ग्रँड दिलेल्या मुंबईतील मराठी माध्यमाच्या शाळेत अ-आ-इ-ई शिकून आपल्या शिक्षणाचा श्रीगणेशा करणारी माझी पिढी असो किंवा गलेलठ्ठ फी घेणार्‍या कॉन्व्हेन्ट...

error: नका ना दाजी असं छळू!!