चटक

त्याचा फोन आला त्या वेळी ती घरात एकटीच होती म्हणून बरं झालं. फोनवर त्याने तिला त्याच्या शेतात असणाऱ्या पत्र्याच्या शेडवर बोलावलं होतं. त्याच्या आवाजातील आतुरता तिला जाणवत होती. घरी कोणी नव्हतं. संध्याकाळपर्यंत घरी कोणीच येणार नव्हतं. नवरा कामाला गेला होता, पोरं शाळेला.

हो नाही करत तीही शेवटी तयार झाली. खरं तर त्याने विचारल्या विचारल्याच तिचा होकार होता पण तिने तसं सांगितलं नाही. त्याच्या तोंडून त्याची अवस्था ऐकली आणि मग ती तयार आहे असं सांगत फोन कट केला.

फोन ठेवताच तिने बादली भरून थंडगार पाणी घेतलं. केस मागे बांधत आणि सगळे कपडे काढून अंघोळ केली. सगळं अंग साबण लावून स्वच्छ केलं. आंघोळ करताना कुठे कुठे त्याच्या ओठांचा स्पर्श होईल, कसे त्याचे हात तिच्या संपूर्ण शरीराला कुस्करून काढतील, या विचाराने तिच्या पोटात गुदगुल्या झाल्या.

मनात स्वैर दौडणाऱ्या कल्पनेच्या घोड्याला तिने आवर घातला. टॉवेलने सगळे अंग स्वच्छ पुसून काढलं. पाणी सगळं गेलं पण साबणाचा मनमोहक सुगंध मागे राहिला होता. मग तिने परकर घातला. नंतर ब्लाउज घातल्यावर ती साडी नेसली व सरतेशेवटी ती आरशासमोर उभी राहिली.

केस विंचरून चेहर्‍यावरती थोडीशी पावडर लावत तिने स्वत:चं मोहक रूप न्याहाळलं आणि त्याच्या शेताकडे जायला निघाली. तिच्या घरापासून ते जास्त दूर नव्हतं. चालत गेलं तरी पंधरा ते वीस मिनिटं लागायची. दुपारच्या रखरखत्या उन्हात ती चालत तिकडे निघाली होती. नुकतीच आंघोळ केली असली तरी उन्हामुळे चालताना शरीरावर बारीक घर्मबिंदू जमा होऊ लागले होते.

काही वेळातच ती त्या पत्र्याच्या शेड जवळ पोहोचली. दहा बाय दहाची खोली, वर आणि चारी बाजूला पत्रा. मागच्या काही महिन्यापासून तिने कित्येक वेळा त्या खोलीत स्वर्गसुख अनुभवलं होतं. तिला थांबायचं होतं पण तीचं मन तयार होत नव्हतं. त्याच्या स्पर्शाची तिला वारंवार आठवण व्हायची आणि आठवण झाली की ती त्याच्या फोनची वाट पाहायची. तिला त्याची चटक लागली होती, पण ती त्याला तसं दाखवायची नाही.

तो खोलीच्या समोर असलेल्या झाडाखाली गाडी लावून बसला होता. तिला पाहताच तो उठून तिच्या दिशेने चालत आला. त्याचे आसुसलेले भाव, तिच्या सर्वांगावरून भिरभिरणारी नजर आणि त्याच्या संपूर्ण देह बोलीतून तिच्यासाठी असणारी आतुरता पाहिल्यानंतर तिला हवेत उडत असल्यासारखं वाटू लागलं.

त्याने जवळ येत तिला घट्ट मिठी मारली. तिचे उरोज त्याच्या छातीवर दाबले गेले. त्याचा हात तिच्या पाठीवरून फिरत नितंबाकडे गेले आणि तिला जोरात दाबत तो स्वत:कडे ओढू लागला.

त्याच्या त्या अधीरपणामुळे तीही उत्तेजित झाली. तिच्या मांड्याच्या मध्ये गोड संवेदना जमा होऊ लागल्या.

“आत तर चाल, का इथंच करतू सगळं?” त्याच्या मिठीतून सुटायचा निष्फळ प्रयत्न करत ती म्हणाली.

खरं तर आजूबाजूला फारशी वस्ती नव्हती. त्यामुळे कोणी येण्याचा विषय नव्हता.

“इथं म्हणलं तर इथं करू.” त्याने तिला उचलून घेतलं.

“मला चालता येतं!” ती हसत म्हणाली.

“पण मला तुला उचलून घ्यायचाय ना..” त्याने दार उघडत जमिनीवर टाकलेल्या गादीजवळ तिला उभा केलं.

मागे होत त्याने दाराला कडी लावली आणि तिच्या समोर आला. तिच्या पदराला धरती तिची साडी काढायचा प्रयत्न करू लागला.

त्याच्या पॅन्टमधून बाहेर येऊ पाहणारे त्याचा ताठरलेला अवयव पाहिल्यानंतर तिच्या पोटात पुन्हा एकदा तीच विचित्र भावना पूर्वीपेक्षाही अधिक पटीने जाणवली. अवयवांमध्ये ओलावा जमा होऊ लागला. त्याला जवळ ओढून कडक अवयवाला हातात घ्यावं, असं तिला वाटत होतं. पण तिने तसं केलं नाही.

त्याच्या हातून पदर घेत तिने साडी काढत बाजूला ठेवली आणि त्याच्याकडे पाहिलं.

“सगळंच काढ की..” चढलेल्या श्वासाने तो म्हणाला व स्वत:चे कपडे काढू लागला.

तिने ब्लाउज काढला. परकर सोडला. तो तिच्याकडे पाहत होता. त्याचं आ वासलेलं तोंड, आभाळाकडे टोक करून उभा राहिलेला अवयव आणि त्या टोकाशी जमा झालेले किंचितसा चिकट द्रव. त्याचं संपूर्ण शरीर तिच्यासाठी भुकेलं होतं.

त्याने लगेच तिला मिठीत घेतलं. हाताने तो तिच्या उरोजांना दाबू लागला, तोंडाने चोखू लागला, दातांनी चावू लागला. त्याचं संपूर्ण शरीर तिच्या स्पर्शासाठी आतुर होतं आणि त्यामुळे तिला तो अधिकच हवासा वाटायचा. त्याच्या स्पर्शाने ती अधिकच उत्तेजित व्हायची.‌

तिच्या तोंडातून उसासे बाहेर पडू नयेत म्हणून कितीही प्रयत्न केला तरी तिला स्वत:वर नियंत्रण ठेवणे जड व्हायचं आणि ती मोठमोठ्याने हुंकारायची.

तिच्या उरोजाना दाबणारा त्याचा हात, मानेवर चावणारे त्याचे दात, कानाजवळ खेळ करणारी त्याची जीभ आणि तिच्या पाकळ्याला छेडणारा त्याचा कठोर अवयव. तिला त्याच्या सहवासात असताना विचार करायला फुरसतच मिळायची नाही.

तो मन लावून डोळे झाकून लहान बाळाप्रमाणे तिचे स्तन चोखायचा. त्याचे हे चाळे तिच्या अवयवात भरपूर ओलावा निर्माण करायचे. जेव्हा तो त्याचा ताठरपणा तिच्यात सारायचा तेव्हा ती सुखाच्या उंच शिखरावर पोहचायची आणि पुढच्या प्रत्येक धक्क्याबरोबर त्या सुखाच्या आकाशात उंचच्या उंच जात राहायची.

आजची परिस्थितीही काही वेगळी नव्हती. तो तन मन लावून तिच्या देहाचा आस्वाद घेत होता. ती तिच्या हुंकाराने व अस्फुट आवाजात ओरडत त्याला प्रतिसाद देत होती.

आज तो त्याच्या प्रत्येक कृतीला नेहमीपेक्षा जास्त वेळ घेत होता. पण शेवटी जेव्हा त्याचा ताठरलेला अवयव एक धक्का मारत आत सारला तेव्हाच तिने समागमाचा उच्च बिंदू गाठला. त्याच्या अवयवावर ती स्त्रावली तेव्हा त्याच्या चेहर्‍यावरचे भाव पाहून तिला तो सारखा सारखा हवासा का वाटायचा, हे पुन्हा एकदा जाणवलं.

त्याने तिला घट्ट मिठी मारली. त्याचे तोंड तिच्या छातीत रूतवलं. तोंडाने तिचे उरोज चोखत तो त्याची कंबर हलवू लागला आणि ती पुन्हा एकदा उत्तेजनाच्या लाटेवर स्वार होऊन चरम सुखाचा किनारा गाठायला निघाली.

हळूहळू त्याचा वेग वाढत होता. दुपारची वेळ होती. त्यात ते पत्र्याचे शेड. दोघेही घामाने न्हाउन निघाले होते पण त्या घामाकडे लक्ष द्यायला त्यांच्याकडे वेळ नव्हता.

वेगात आत बाहेर होणाऱ्या त्याच्या अवयवाचा कठोरपणा अनुभवताना ती पुन्हा एकदा उत्कर्षबिंदू जवळ पोहोचत होती. तो तीचं शरीर अनुभवत असताना सगळीकडे एकाच वेळी स्पर्श करू पाहत होता. त्यानेही उत्तेजनाची परिसीमा गाठली होती.

सरतेशेवटी एक जोराचा धक्का मारत त्याने त्याचा अवयवय पूर्णपणे आत सरला आणि तो वाहू लागला. त्याच्या उष्ण प्रवाहाच्या जाणि‍वेने तिचाही बांध फुटला. त्याला स्वत:भोवती आवळून घेत ती पुन्हा एकदा वाहू लागली.

तो काही वेळ तिच्यावर तसेच पडून राहिला. तिनेही त्याला मिठीत घेत तसंच राहू दिलं. सुखाचा आवेग आता ओसरला होता.

“फोन का बर केला, दुसऱ्या कुनी उचलला असता म्हणजी?”

“घरी कोन नव्हतं, मला माहिती हुतं, म्हणूनच फोन केला.”

तो काही क्षण थांबला. तिच्यापासून विलग होतो उठून उभारला.

“आता परत कधी?” तो म्हणाला.

“मी फोन करीन तुला.” ती म्हणाली.

“तू प्रत्येक वेळी असंच म्हणती आणि फोन काय करत नाय. म्हणून तर मला फोन कराव लागतू ना.” त्याचं घामाने ओलं झालेलं अंग टॉवेलने पुसत तो म्हणाला.

“तुझ्यासारखं नाही ना माझं.”

ती उठून उभारली अजूनही तिला त्या ठिकाणी आंबट गोड वेदना होत होत्या.

“एकटी नसती मी सारखी. बघू फोन करीन मी तुला पुढच्या वेळी.”

तिने कपडे घालायला आणि त्याने नेहमीप्रमाणे लाडीगोडी लावत पुढच्या वेळी लवकर भेटू याची विनंती करायला सुरुवात केली.

सकाळचा चहा

अमेयची नुकतीच अंघोळ झाली होती. फक्त अंडरवेअर घालूनच तो…

व्यसन

तो त्याच्या रूममध्ये गादीवर पसरलेला होता. त्याच्या एका हातात त्याचा मोबाईल, कानात हेडफोन आणि दुसर्‍या हातात अर्धवट ताठरलेले लिंग होते. मोबाईलवर पॉर्न व्हिडीओ सुरू होता आणि आवाज त्याच्या कानात घुमत होते. मोबाईलवर दिसणारी दृश्ये बिभत्स वाटत असली तरी आता त्याला ती फारच...

रोमँटिक डेट

रितू आज जरा वेगळ्याच मूडमध्ये होती. ऑफिसमधले सगळे काम उरकून ती लवकर घरी जायला निघाली. बाहेर रिमझिम पाऊस पडत होता. तिने छत्री उघडली आणि पावसाचा आनंद घेत चालू लागली. आज मॅडम जाम खुश होत्या. त्याचा मेसेज आला होता, संध्याकाळी कॉफीसाठी भेटू म्हणून. निनाद तिला पहिल्यांदाच...

माफी

रवीच्या मम्मी-डॅडींची सकाळपासूनच गडबड चालू आहे. घराची साफसफाई, भाजीपाला खरेदी, जेवणाची तयारी, सगळं स्वतःच्या देखरेखीखाली करुन घेतायत. कारणच तसं आहे ना. आज रवीची गर्लफ्रेन्ड त्यांना भेटायला येणार आहे. रवीनं लग्न करायचं ठरवलंय आणि ‘ही तुमची सून’ असं थेट न सांगता, आधी...

सॉरी

आज दिवसभरात तिला सॉरीचे पंधरा वीस मेसेज केले. सालं काही चूक नसतांना इतक्या वेळा सॉरी म्हणतोय तर ही इग्नोर मारतेय? भोकात जा. ह्यानंतर मेसेज करणार नाही. भांडण स्वतः तिने सुरू केलंय आणि आता दहा वेळ तोंडाशी मी जातोय सॉरी म्हणायला. तिला शेवटचा ‘ओके फाईन, गो टू हेल’ चा...

विजेचा करंट

एका लहानशा हॉटेलमध्ये एक म्हातारे जोडपे येते. बरीचशी टेबल्स रिकामी असूनही दोघे थोडा वेळ घुटमळतात. काही वेळाने कोपऱ्यातील एक टेबल रिकामे होते. दोघे पटकन जाऊन तिथे बसतात. बाजूच्या टेबलावर बसलेला मुलगा हे सगळे पाहत असतो. इतकी टेबल्स रिकामी असताना हेच टेबल का? त्याचे...

उदार नवरा

राजू दिसायला तसा साधारणच होता. पण नको त्या फुशारक्या मारायचा. एकदा तो मित्रांमध्ये बोलताना म्हणाला, "हे बघा, मी तुमच्यात सगळ्यात श्रेष्ठ आहे!" "का?" "कारण मला देवाने एक नाही दोन-दोन लवडे दिले आहेत. दाखवू का काढून??" राजूच्या ह्या आव्हानाला कोण सामोरे जाणार? तो नेहमीच...

ट्रेन चुकली तर

मी एका कंपनीत मॅनेजर म्हणून काम करतो. कंपनीचे ग्राहक वेगवेगळ्या राज्यात विखुरलेले असल्या कारणाने एकदा असेच एका क्लायंटच्या प्लांटवर मला व्हिझिटसाठी जावं लागलं. मी सहसा रेल्वेने प्रवास करतो. मधल्या स्टेशनवर गाडी थोडा वेळ थांबणार होती. रात्रीची वेळ होती. मला काहीतरी...

राग आणि प्रणय

आज त्यांच्या लग्नाला दोन महिने पूर्ण झाले. या दोन महिन्यात त्याने तिला खूप प्रेम दिलं, खूप खुश ठेवलं, दिवस रात्र जेव्हा मन होईल तेव्हा ते प्रणय करायचे, दोघेही एकमेकांच्या प्रेमात आकंठ बुडालेले, एकमेकांसाठी बनलेले, पण आज अगदी छोट्याश्या कारणामुळे दोघांमध्ये भांडण झालं....

जेवण गरम करतेय…

एका जोडप्याचे गावी लग्न झाले आणि ते जोडपे मुंबईला त्याच्या घरी आले. हनिमूनची पहिली रात्र होती. नवरी गावाकडची होती आणि २५ वर्षाची भोळीभाबडी मुलगी होती. नवरा ३२ वर्षाचा बेरकी मुलगा होता. रात्री त्याने दरवाजा लावून घेतला आणि तिला खाटेवर नेले. मग एक एक करून त्याने तिचे...

जालीम उपाय

गेल्या काही दिवसांपासून खरे तर रात्रींपासून तो फार अस्वस्थ झाला होता. त्याला कारणही तसेच होते. त्याची तरुण, सेक्साड बायको त्याला जवळ सुद्धा येऊ देत नव्हती. आजकाल तिचे सेक्समधले लक्ष्य काहीसे उडाले होते. ती अप्सरेप्रमाणे सुंदर आणि मादक होती, त्यामुळे तिच्या अशा...

स्वप्नपरी

बाहेर रिमझिम पाऊस पडत होता दुपारची वेळ असून सुद्धा सगळीकडे अंधारून आले होते कदाचित येणाऱ्या वादळाची ती चाहुल असेल. रस्त्यावरची वर्दळ जरा कमी झाली होती पण माझ्या मनातली खळबळ मला शांत बसू देत नव्हती. जेवण झाल्यापासून तिसरी सिगारेट ओढत खिडकीजवळ बसून बाहेर शून्यात बघत...

शॉवरखाली

त्याने बाथरूममध्ये उभा राहत नॉब फिरवला तसा कोमट पाण्याचा शॉवर चालू झाला. अंगावर पडणार्‍या त्या पाण्याच्या थेंबांनी त्याचे स्नायू सैल होऊ लागले. दोन हात भिंतीवर ठेवून मान खाली घालून गरम पाण्याने तो ओला चिंब भिजत होता. सुट्टीचा दिवस होता. आदल्या रात्री भरपेट जेवण करून...

झपाटलेली

“सायली… सायली… यार… मला तर अजून पण त्याच्याच जवळ जावं वाटतंय.” अश्विनीने तिच्या रूममेट सायलीला मिठी मारून म्हटलं. “अग पण आताच तर तू त्याच्या रूमवरून इथे आलीस… आणि येताच तुला पुन्हा त्याचा जवळ जावं वाटतंय..?" सायलीने अश्विनीच्या बोलण्यावर डोळे गरगर फिरवत म्हटलं. “अग...

गोळ्या

टंच फिगरवाली चाळीशीची एक भाभी खूपच अस्वस्थ होती. तिचा नवरा तिला आज काल झवायचाच नाही. ती खूप दु:खी होती. झवताना ती त्याला मनसोक्त आणि मनमुराद झवून द्यायची. तो सांगेल तसे चोखाचोखी करून, पुढून मागून, खालून वरून झवून घ्यायची आणि त्याला झवायला साथ द्यायची. तरीही आज काल तो...

जीवनदीप

त्याला मेल्यावर पाप-पुण्याचा हिशेब करण्यासाठी चित्रगुप्तासमोर उभे करतात. आपल्याला इतक्या लवकर मृत्यू आल्याबद्दल तो मनातून खट्टू असतो. म्हणून तो चित्रगुप्तासमोर आपली कैफियत मांडतो. "चित्रगुप्त महाराज, मला अजून जगायचे होते हो, बरीच कामे पेंडिंग आहे." त्याला काही उत्तर न...

आठवण

"बाहेर असता तेव्हा माझी आठवण येते का नाही?" तिच्या पतीच्या मिठीतून अलगदपणे सुटत तिने विचारलं. जेवण करून रात्रीच्या वेळी दोघेही अंथरुणात पडले होते. बर्‍याच दिवसांनी तो घरी आला होता. त्यामुळे त्याच्या मिठीत विसावण्यासाठी तीही उत्सुक होती पण त्याला डिवचायला मज्जा यायची...

कणीक

सकाळची वेळ होती. ती अंघोळ करून तयार होऊन स्वयंपाकाला लागली होती. डोक्यावर ओल्या केसाभोवती अजून टॉवेल गुंडाळलेला होता. ओल्या केसातून अजूनही शिकेकाई शाम्पूचा वास येत होता. तिची पाठ उघडी होती. ती किचनमध्ये उभारून कणीक मळत होती. तिचे हात पूर्ण चिकट झाले होते. ती शरीराने...

स्मार्ट बेटा

"हॅल्लो." ८ वर्षाच्या मुलाने फोन घेतला. "हॅल्लो बेटा, मी पप्पा बोलतोय.. तू आलास स्कूलमधून?" "हो पप्पा." "व्हेरी गुड! माझा ‘स्मार्ट बेटा'! मम्मी आहे का तिथे? मला बोलायचंय तिच्याशी." "पप्पा, मम्मी बेडरूममध्ये आहे.. अंकल बरोबर." असे बोलून मुलगा हसला. "काय? कुठले अंकल??"...

सुप्त इच्छा

रात्रीची वेळ होती. तो अंथरुणात एकटाच तळमळत पडला होता. भूतकाळातल्या गोष्टी आठवल्याने त्याच्या मनाला वासनेच्या सापाने विळखा घातला होता. इंद्रियाकडे जाणारा रक्तप्रवाह वाढून ते पूर्णपणे ताठरलं होतं. त्याची इच्छा नसतानाही वळवळणारा हात सातत्याने खाली जायला बघत होता. आता...

होम शिफ्टींग

“सामान आवरायचंय, नवीन शिफ्टींग करायचंय आणि त्यात या लाईटलापण आताच जायचं होतं..!” वैतागत तिने हातातील बॅग खाली टाकली आणि सोफ्यावरच कव्हर काढून त्यावर बसली. तसं तिच्या डोळ्यासमोर काल रात्रीचा क्षण आला की काल त्या जुन्या घरात कशाप्रकारे त्या दोघानीं आपली शेवटची रात्र...

मला आवडलं हं..!

“अग बाई आवर की, किती उशीर..? आता नेमकं ऑफिस जायच्या वेळेलाच हरवली असते.. मा‍झ्या जावयाच्या स्वप्नात..” “आई तूपण ना.. काहीही! मी कशाला त्यांची आठवण काढू.. ते काढतात का माझी आठवण हुह्ह…” असे म्हणत तिने लगेच लटक्या रागात आपलं छोटंसं नकटं नाक मुरडलं. “बरं बाई, नाही तर...

निवडणूक

तो आणि ती पक्के हाडाचे कार्यकर्ते. पक्षश्रेष्ठींसाठी झटणारे. पण लफडं असं की दोघं विरूद्ध पार्टीत. त्यामुळं बाहेर पक्षाच्या साहेबांचं आपापासात वाजलं की ह्यांच घरी वाजायचं आणि त्याला उपवास घडायचा. एकदा असंच झालं. निवडणुका जवळ आल्या होत्या, शहरात प्रचाराची राळ उडाली...

निरोध

तो जेव्हा १८ वर्षांचा होता, तेव्हा टीव्हीवर निरोधची जाहिरात लागायची. पण त्याला समजायचे नाही की निरोध म्हणजे काय ते. मग कॉलेजमध्ये मित्रांकडून त्याने निरोध म्हणजे काय, हे समजून घेतले. निरोधचा उपयोग वगैरे जुजबी माहिती त्याने मिळवली होती. नुकतीच दिवाळी संपली होती पण...

अगळी वेगळी कंप्लेंट

एकदा एक सुंदर आणि सेक्सी मुलगी एका पोलीस स्टेशनमध्ये गेली. ती आत शिरल्या रोबर सगळ्या पोलीसांचे आणि गजाच्या आड असलेल्या आरोपींचे लक्ष तिच्याकडे जाते. ती मुलगी होतीच, एकदम फटाकडा आयटम! तिने गडद हिरव्या रंगाची शिफॉनची साडी घातली होती ज्यातून तिची टंच भरलेली फिगर उठून...

स्वयंपाक

आमचा वन बीएचके मधला मध्यम वयीन जोडप्यांचा सर्वसामान्य माणसांचा संसार सुरू होता. आमच्या लग्नानंतरच्या कुस्ती केलेल्या रात्रींमुळे आम्हाला चांगलेच फळ भेटले होते. माझ्यासारख्या लग्नापूर्वी सडपातळ असणाऱ्या महिलेला नवऱ्याने मशागत करून चांगली भरवली होती. आमच्या संसाराच्या...

खुरपणी

दुपारची वेळ होती जेवण करून ते चिंचेच्या झाडाखाली अंथरून टाकून पसरले होते. दोघे एकमेकांच्या शेजारी चिटकूनच झोपले होते. "आज हुनार नाय सगळं खुरपून, मी म्हणलं हुतं रोजानं दोन बाया लावू." ती जराशी रागात होती. त्या दिवशी खुरपणं झालं असतं तर दुसऱ्या दिवशी त्यांना खत टाकून...

शेवटच्या इच्छा

तो तळमळत पडला होता. कपडे फाटले होते. घशाला पाण्याविना कोरड पडली होती. उन्हाचे चटके बसून कातडं जवळपास जळलं होतं. अजून काही काळ तो तशाच उन्हात पडून राहिला असता, तर त्याचा मृत्यू निश्चित होता. "तुझी शेवटची इच्छा काय आहे…?" त्याच्या अंत:करणातून आवाज येत होता. कुणीतरी...

गोड बोलणं

"असं गोड बोलून फायदा नाही व्हायचा?" ती म्हणाली. "का नाही होणार? गोड बोललं की सगळं काही साध्य होतं." त्याने एक हात तिच्या कमरेत घालत हळूच हिसका देत तिला जवळ ओढलं. दुसऱ्या हाताने तिच्या चेहऱ्यावर आलेली केसांची लट त्याने मागे सारली आणि स्वत:चे ओठ तिच्या जवळ नेऊ लागला....

आतुरता

"तुला पाहिलं तेव्हापासून मला तुला स्पर्श करायचा होता." तिच्या मागे उभा राहत, तिच्या हातावर अलगद हात ठेवत तो म्हणाला. "आता करतच आहेस ना मग तू मला स्पर्श?" त्याच्या मिठीतून तिने स्वत:ला सोडवून घेतलं आणि मान वळवून त्याच्याकडे पाहू लागली. त्याच्या डोळ्यात तिला पाहत असताना...

उकाडा

उकाडा भरपूर होता. फॅन व कुलरच्या वाऱ्याने काही तो कमी होत नव्हता. "मी म्हणत होते एसी बसवून घेऊ. पण तुम्ही ऐकलं नाही माझं." किचनमधून हातात एक वाटी घेऊन येताना ती बोलली व कुलरच्या वाऱ्यात बेडवर त्याच्या शेजारी बसली. "पैशाची अडचण होती, तुलापण माहिती आहे." तिने वाटीत काय...

नवऱ्याचा उपवास

"अहो, आज तर उपवास आहे ना तुमचा? मी खिचडी केली आहे, परत म्हणू नका माझ्यामुळे उपवास मोडला म्हणून.." किचनमध्ये साबुदाणा खिचडी परतत असताना ती, बेडरूममध्ये कामाला जाण्यासाठी तयार होणार्‍या नवर्‍याला म्हणाली. "हो, आहे.. आहे.." तयार होत बाहेर आलेला नवरा किचनकडे येत म्हणाला....

सुट्टी

"आजच्या दिवस सुट्टी घ्या ना.." तिच्या पदराशी चाळा करत मादक आवाजात त्याच्याकडे पाहत ती म्हणाली. "नाही, अशी कशी..?" त्याचे बूट घालताना त्याने मान वळवून तिच्याकडे पाहिलं आणि तो पाहतच राहिला. तिचे डोळे दिपवून टाकणारे सौंदर्य कितीही पाहिले तरी प्रत्येक वेळी त्याच्या नजरेत...

गिफ्ट

ती दररोज सकाळी लवकर उठायची. तिच्या कामाला लागायची. तिचा गजर वाजल्यावर त्यालाही जाग यायची, पण तो अंथरुणातच लोळत पडायचा. आज मात्र गजर वाजताच तो लगेच उठला. ती जागी होण्या अगोदरच त्याने गजर बंद केला. तिला तसच झोपू दिलं. तिचा वाढदिवस होता ना, तिची सर्व कामे पूर्ण करून...

बाहेरचं जेवण

"तुझी खूप आठवण आली आज." "मग यायलाच पाहिजे ना बायकोची आठवण." "अगं पण इतकी आठवण येत होती की सुट्टी काढून घरी यावं आणि तुला असं मिठीत घ्यावं वाटत होतं." त्याने जवळ येत तिला मागून मिठी मारली व कमरे भोवती हात गुंफले. "अहो सोडा, किती कामं पडलीयेत माझी." "मी नाही सोडणार."...

मोहक क्षण

वेळ रात्री १२… रेल्वे स्टेशन बाहेरची चहल पहल… “ओये चिकने किधर देख रहा.. आज की रात हमारे साथ गुजार के देख हम भी कुछ कम नही..” एक छक्का समोर वैश्यांकडे बघत असलेल्या इसमाला टाळ्या वाजवत स्वत:कडे बोलवत होता. त्याने त्याला खालपासून वरपर्यंत न्याहाळले ५ रूपये हातात टेकवून...

ग्रीष्म वर्षा

“मी चौकात थांबलोय.. कुठे पोहचलीस तू..?” “निघत आहे.. भूक लागली तर जरा खाऊन घेतलं.. मागच्या वेळी ‘झाल्यावर’ जाम भूक लागली होती अन् तू न खाताच हाकलवून दिलंस..” “अगं काय मुलगी आहे तू..? इथे मला कुठली भूक लागली आणि तुझं काय भलतंच सुरू.. लवकर ये कंट्रोल होत नाहिये.. मला वाट...

गुबगुबीत

कॉलेजचा सगळ्यात हँडसम ड्युड तो. पिळदार अंग, ट्रेंडी ट्रिम्ड लूक. शरीराचा एक एक इंच जणु मोजून आखलेला. सतत मुलींचा गर्हाडा त्याच्या आजूबाजूला. ती तेवढीच आगूल बागूल दिशा मिळेल तिकडे पसरलेली. आपल्याच मस्तीत, एका वेगळ्याच जगात जगणारी. दोघांचही वय म्हणजे सतत शारीरिक भावना...

टू ऑर नॉट टू इंसेस्ट

"एक गोष्ट विचारू का?" साडीला लावलेल्या पिना काढून ठेवत सरला म्हणाली. "विचार की, परवानगी कसली मागतेस?" बेडवर बसून सरलाला न्याहाळताना विकास म्हणाला. कपडे घालताना आणि काढताना सरलाला बघणं हा विकासचा आवडता छंद. त्यातून ती साडी नेसत किंवा फेडत असेल तर क्या बात! "आजच्या...

मॅनेजर

"एक्सक्युज मी, मला हॉटेलच्या मालकांशी बोलायचंय." राज, हॉटेलचा मॅनेजर, रजिस्टरमध्ये डोकं खुपसून काहीतरी आकडेमोड करत होता. वर न बघताच वैतागून तो खेकसला, "काय आहे? काय पाहिजे?" "अहो मला मालकांशी काहीतरी महत्त्वाचं बोलायचंय. तुम्हीच आहात का, मालक?" राजने या वेळी तो नाजूक...

राँग नंबर

ती आज पुन्हा अंधारात बसली होती. तिला असे अंधारातच बसायला आवडायचे. बायका शक्यतो रात्री एकट्या असल्या की घरातले लाईट लावून ठेवतात, रेडीओ किंवा मोबाइलवर गाणी लावून ठेवतात. त्यामुळे घरात कुणी तरी असल्याचा भास त्यांना धीर देतो. पण ती सगळ्या बायकांपेक्षा वेगळी होती. तिला...

मधू आणि तिचे बाबा

"बाबा, तुम्ही इतक्या जोरात घालण्याचा प्रयत्न करताय ना म्हणूनच नीट जात नाही आत. अगदी हळूहळू घाला ना. नाहीतर तुमच्या गोट्या सटकून इकडे तिकडे हलतात." बेडरूममधून हे संभाषण ऐकून मी चमकले. ह्या उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये स्वयंपाक करणे म्हणजे किती कठीण काम. मी इथे किचनमध्ये...

error: नका ना दाजी असं छळू!!