निरोध

तो जेव्हा १८ वर्षांचा होता, तेव्हा टीव्हीवर निरोधची जाहिरात लागायची. पण त्याला समजायचे नाही की निरोध म्हणजे काय ते. मग कॉलेजमध्ये मित्रांकडून त्याने निरोध म्हणजे काय, हे समजून घेतले. निरोधचा उपयोग वगैरे जुजबी माहिती त्याने मिळवली होती. नुकतीच दिवाळी संपली होती पण दिवाळीची सुट्टी अजून संपली नव्हती आणि त्याचे मित्रपण अजून गावाहून आले नव्हते.

त्या दिवशी दुपारचे २ वाजले होते. त्याचे बाबा ऑफिसला गेले होते. घरी फक्त तो व त्याची आईच होते. दुपारी जेवण झाल्यानंतर आई तिच्या कामासाठी घराबाहेर पडली होती आणि कमीत कमी दोन तास तरी ती परत येणार नव्हती.

आता तो घरी एकटाच होता. त्याला खूपच बोर होत होते. अशा वेळी त्याच्या डोक्यात एक कल्पना आली ती म्हणजे निरोध वापरून पाहायचे.

त्याने घराला कुलूप लावले आणि घरापासून थोड्या लांब अंतरावरच्या औषधांच्या दुकानात गेला. दुपारची वेळ असल्याने रस्त्यावर तुरळक गर्दी होती. औषधांच्या दुकानात तर कोणीच गिऱ्हाईक नव्हते फक्त दुकानाच्या काऊंटरवर वर एक तरुण मुलगी पेपर वाचत बसली होती.

त्याने काऊंटरवर जाऊन घसा खाकरला. त्यामुळे त्या मुलीने पेपरमधून डोके वर करून त्याकडे पाहिले. त्याच्या लक्षात आले की ती मुलगी खूपच सुंदर आणि मादक आहे!

एवढ्यात दुकानाचा फोन वाजला आणि ती मुलगी फोनवर बोलू लागली. तो तिचे निरीक्षण करत राहिला. त्या मुलीने अंगात स्कर्ट आणि वर एक शर्ट घातला होता. बहुदा ती त्या दुकान मालकाची मुलगी असावी. तिच्या शर्टचे वरचे बटन उघडे होते आणि त्यामधून तिच्या स्तनांचा अंदाज येत होता.

२-३ मिनिटे फोनवर बोलल्यानंतर तिने फोन ठेवून दिला.

“हं बोला कोणते औषध हवे आहे? आणि डॉक्टरांची चिठ्ठी आणली आहे का?”

“हे बघा मला औषध नको आहे.”

“मग काय हवे आहे? हे औषधाचे दुकान आहे त्यामुळे इथे फक्त औषधच मिळतील.”

“हो मला माहित आहे की हे औषधाचे दुकान आहे आणि इथे फक्त औषधच मिळतात.”

“मग तुला काय हवे आहे ते सांग ना!”

ती एकेरी वर आल्यामुळे त्याला आनंद झाला.

“मला ना निरोध हवा आहे.”

त्याकडे चमत्कारिक नजरेने बघत तिने विचारले,

“काय??”

“हो मला निरोध हवा आहे.”

“तुला माहित आहे का निरोध म्हणजे काय ते?”

“हो. मला माहित आहे निरोध म्हणजे काय ते!”

त्यावर तिने त्याला विचारले,

“कोणता हवा आहे?”

“म्हणजे? त्यात पण प्रकार असतात का?”

“हो प्रकार म्हणजे एकदम पातळ, डॉटेड, रिब्ड वगैरे.” तिने त्याला माहिती पुरवली.

त्याला ‘डॉटेड’, ‘रिब्ड’ म्हणजे काय ते समजले नाही तेव्हा त्याने सरळ ‘पातळ दे’ असे तिला सांगितले. तिने शोकेसमधून एक निरोधचे पाकिट काढून त्याला दिले.

“या पाकिटात ३ निरोध आहेत.”

“पण मला फक्त एकच निरोध हवा आहे. बाकीच्या दोनचे मी काय करू?”

“काहीही कर. पण तुला तीनच घ्यावे लागतील. कारण एका पाकिटात तीन निरोध असतात.”

“बरं ठीक आहे. दे ते पाकिट.”

“पण तुला निरोध कसे वापरायचे ते माहित आहे का?”

“नाही माहिती. पण त्या पाकिटामध्ये निरोध कसा वापरायचा त्याची माहिती असेल ना?”

तिने त्याच्या हातामधून पाकिट घेतले आणि त्या पाकिटामधून एक निरोध बाहेर काढला. रॅप फाडून तिने त्यातला निरोध बाहेर काढला. त्याचे टोक बोटांच्या चिमटीमध्ये पकडले आणि निरोध अंगठ्यावर ठेवला. मग हळूहळू तो खाली खाली करत गेली.

“हे बघ हे असा वापरायचा निरोध!” अंगठ्यावरील निरोध दाखवत त्याला म्हणाली.

ते पाहून अजूनही त्याच्या चेहर्‍यावर समाधान दिसत नव्हते. यावरून तिला समजले की याला काहीच माहिती नाही. ती पण सकाळपासून दुकानावर बसून कंटाळली होती. निरोधच्या पाकिटावरील स्त्री पुरुषांचे उघडी चित्रे पाहून तिच्या भावनापण चेतवल्या गेल्या होत्या आणि तिचे लफडे असणार्‍या मुलानेपण तिला बरेच दिवसात चोळले नव्हते. म्हणून तिने मनाशी ठरवले की ह्या मुलाला आपल्यावर घ्यावे.

ती काऊंटरच्या बाहेर आली. तिने दुकानाच्या बाहेर एक नजर टाकली. रस्त्यावर दुकानाच्या जवळपास कोणीच नव्हते हे पाहून तिने दुकानाचे काचेचे दार बंद केले आणि मग त्याचा हात धरला आणि त्याला घेऊन दुकानाच्या मागच्या खोलीत आली.

त्याने पाहिले तर त्या खोलीमध्ये सर्व प्रकारची औषधे ठेवली होती. यावरून त्याने अंदाज काढला की बहुतेक हे गोदाम असावे.

इकडे तिने तिचा शर्ट काढला आणि आता तिच्या अंगावर एक पांढरी ब्रा होती आणि तिची दोन्ही स्तन बाहेर डोकावू पाहत होते. ते दृश्य पाहून त्याच्या मांड्यांमध्ये खळबळ माजली होती. तिने नंतर पाठीमागे हात नेऊन तिच्या ब्राचा हुक काढला. पण हुक काढताना तिची छाती फुलून आली होती आणि ते बघून त्याच्या लंड जागरूक झाला होता.

ब्रा काढल्यानंतर ती त्याला म्हणाली, “आता तुला कसे वाटतेय? तुझ्या बर्म्युड्यात ते ताठ झालेय का?”

तिने असे विचारल्यानंतर तो फक्त होकारार्थी मान हलवू शकला. कारण त्याचे सगळे लक्ष्य तिच्या स्तनांकडे होते. तो पूर्णपणे मोहित झाला होता. वर्तुळाकार गोर्‍या गोऱ्या स्तनांवर तपकिरी रंगाची स्तनाग्रे खूपच मनमोहक दिसत होती! तो आयुष्यात प्रथमच स्तन इतक्या जवळून पाहत होता.

नंतर ती त्याच्या आणखी जवळ आली. त्यामुळे तर त्याची हालत आणखिनच बिघडली. आता तर त्याचा श्वास गरम व्हायला लागला होता.

तिने त्याच्या चड्डीला हात घातला आणि त्याची चड्डी खाली खेचली. त्याबरोबर त्याचा लंड उसळी मारून बाहेर आला. उत्तेजित झाल्यामुळे त्याचा लंड खूपच ताठ आणि जाड झाला होता. ते पाहून तिच्या डोळ्यात वासनेचा अंगार फुलला! तिने त्याच्या लंडाला हात लावला आणि ती त्याला कुरवाळू लागली. त्याबरोबर त्याचा लंड उडी मारायला लागला.

मग तिने तिचा स्कर्ट खाली केला. त्या बरोबर तिच्या केळीच्या खांबासारख्या गोर्‍या गोर्‍या आणि पुष्ट मांड्या दिसल्या. आणि मग तिने तिची अंगावर असलेली चड्डी खाली केली. त्या बरोबर तिच्या मांड्यांमधला त्रिकोणी प्रदेश त्याच्या समोर आला. तो पाहून त्याच्या तोंडातून लाळ बाहेर पडायला लागली.

एका मुलापुढे आपण नग्न पडलो आहोत आणि आता त्याला चढवून घेणार आहोत म्हणून ती तापली होती. तेव्हा डोळे मिटून ती उत्तेजितपणे त्याला म्हणाली,

“आता तू पाकिटामधून दुसरा निरोध काढ.. आणि तुला मघाशी दाखवल्या प्रमाणे चढव..! आणि.. चढ माझ्यावर..”

त्याने पाकिटामधून दुसरा निरोध काढला आणि चढवला. तो तिच्या जवळ आला तसे तिने त्याला वर खेचले आणि तिने त्याला आपल्या अंगावर ओढले. मग उसासे टाकत ती त्याला म्हणाली,

“चल आता उशीर करू नको. आपल्याकडे वेळ कमी आहे. चल आता चांगलं चढ माझ्यावर आणि चांगले चोदून सोड तुझा चीक!”

तिने असे म्हटल्यावर त्याने पण अंगातून शर्ट काढून टाकला.

आता दोघेही नग्न होते. त्याने तिच्या उजव्या स्तनावर आपला हात ठेवला आणि डावा स्तन तोंडात घेऊन चोखू लागला. त्या बरोबर तिच्या तोंडातून गरम गरम सित्कार बाहेर पडू लागले आणि तिने आपल्या मांड्या फाकवून त्याचा लंड आपल्या पुच्चीवर ठेवला. मग ती त्याची कंबर आपल्या कंबरेवर दाबू लागली.

आता त्यालापण कळून चुकले होते की त्याची बाटली कधीपण फुटणार होती. म्हणून त्यानेपण नेम धरून आपला लंड तिच्या पुच्चीमध्ये सारला आणि हळूच एक धक्का दिला. तर तिने तिचा खालचा ओठ दाताने चावला. मग त्याने पुन्हा दुसरा धक्का दिल्यावर त्याचा लंड तिच्या पुच्चीमध्ये गेला. आता ती त्याला म्हणू लागली,

“हं असाच.. असाच माझ्यावर चढ.. आणि रापचीक झव मला.. आणि.. आणि माझी पुच्ची फाडून टाक..”

तिचे शब्द ऐकून त्याला चेव चढला आणि तो तिला धक्क्यावर धक्के देऊ लागला.

काही क्षणातच दोघांची शरीरं आखडली आणि त्याच्या लंडामधून त्याच्या वीर्याची पिचकारी तिच्या पुच्चीमध्ये उडाली. तो धक्क्यावर धक्के मारत पिचकाऱ्या सोडत राहिला. गळून गळून तो शांत झाला!

अति श्रमाने दोघांनापण ग्लानी आली होती. पाच मिनिटानंतर तो तिला म्हणाला,

“खूप मजा आली ना?”

“मलापण! मी खूप खूश आहे! अरे पण तू निरोध लावला होता ना बरोबर?”

“हो तर. तू मगाशी जसे निरोध लावायला शिकवले होते तसाच निरोध लावला आहे. हे बघ.”

असे म्हणून त्याने तिला त्याच्या उजव्या हाताचा अंगठा दाखवला, ज्यावर त्याने निरोध लावला होता. ते पाहून तिला चक्करच आली!

सकाळचा चहा

अमेयची नुकतीच अंघोळ झाली होती. फक्त अंडरवेअर घालूनच तो…

व्यसन

तो त्याच्या रूममध्ये गादीवर पसरलेला होता. त्याच्या एका हातात त्याचा मोबाईल, कानात हेडफोन आणि दुसर्‍या हातात अर्धवट ताठरलेले लिंग होते. मोबाईलवर पॉर्न व्हिडीओ सुरू होता आणि आवाज त्याच्या कानात घुमत होते. मोबाईलवर दिसणारी दृश्ये बिभत्स वाटत असली तरी आता त्याला ती फारच...

रोमँटिक डेट

रितू आज जरा वेगळ्याच मूडमध्ये होती. ऑफिसमधले सगळे काम उरकून ती लवकर घरी जायला निघाली. बाहेर रिमझिम पाऊस पडत होता. तिने छत्री उघडली आणि पावसाचा आनंद घेत चालू लागली. आज मॅडम जाम खुश होत्या. त्याचा मेसेज आला होता, संध्याकाळी कॉफीसाठी भेटू म्हणून. निनाद तिला पहिल्यांदाच...

माफी

रवीच्या मम्मी-डॅडींची सकाळपासूनच गडबड चालू आहे. घराची साफसफाई, भाजीपाला खरेदी, जेवणाची तयारी, सगळं स्वतःच्या देखरेखीखाली करुन घेतायत. कारणच तसं आहे ना. आज रवीची गर्लफ्रेन्ड त्यांना भेटायला येणार आहे. रवीनं लग्न करायचं ठरवलंय आणि ‘ही तुमची सून’ असं थेट न सांगता, आधी...

सॉरी

आज दिवसभरात तिला सॉरीचे पंधरा वीस मेसेज केले. सालं काही चूक नसतांना इतक्या वेळा सॉरी म्हणतोय तर ही इग्नोर मारतेय? भोकात जा. ह्यानंतर मेसेज करणार नाही. भांडण स्वतः तिने सुरू केलंय आणि आता दहा वेळ तोंडाशी मी जातोय सॉरी म्हणायला. तिला शेवटचा ‘ओके फाईन, गो टू हेल’ चा...

विजेचा करंट

एका लहानशा हॉटेलमध्ये एक म्हातारे जोडपे येते. बरीचशी टेबल्स रिकामी असूनही दोघे थोडा वेळ घुटमळतात. काही वेळाने कोपऱ्यातील एक टेबल रिकामे होते. दोघे पटकन जाऊन तिथे बसतात. बाजूच्या टेबलावर बसलेला मुलगा हे सगळे पाहत असतो. इतकी टेबल्स रिकामी असताना हेच टेबल का? त्याचे...

उदार नवरा

राजू दिसायला तसा साधारणच होता. पण नको त्या फुशारक्या मारायचा. एकदा तो मित्रांमध्ये बोलताना म्हणाला, "हे बघा, मी तुमच्यात सगळ्यात श्रेष्ठ आहे!" "का?" "कारण मला देवाने एक नाही दोन-दोन लवडे दिले आहेत. दाखवू का काढून??" राजूच्या ह्या आव्हानाला कोण सामोरे जाणार? तो नेहमीच...

ट्रेन चुकली तर

मी एका कंपनीत मॅनेजर म्हणून काम करतो. कंपनीचे ग्राहक वेगवेगळ्या राज्यात विखुरलेले असल्या कारणाने एकदा असेच एका क्लायंटच्या प्लांटवर मला व्हिझिटसाठी जावं लागलं. मी सहसा रेल्वेने प्रवास करतो. मधल्या स्टेशनवर गाडी थोडा वेळ थांबणार होती. रात्रीची वेळ होती. मला काहीतरी...

राग आणि प्रणय

आज त्यांच्या लग्नाला दोन महिने पूर्ण झाले. या दोन महिन्यात त्याने तिला खूप प्रेम दिलं, खूप खुश ठेवलं, दिवस रात्र जेव्हा मन होईल तेव्हा ते प्रणय करायचे, दोघेही एकमेकांच्या प्रेमात आकंठ बुडालेले, एकमेकांसाठी बनलेले, पण आज अगदी छोट्याश्या कारणामुळे दोघांमध्ये भांडण झालं....

जेवण गरम करतेय…

एका जोडप्याचे गावी लग्न झाले आणि ते जोडपे मुंबईला त्याच्या घरी आले. हनिमूनची पहिली रात्र होती. नवरी गावाकडची होती आणि २५ वर्षाची भोळीभाबडी मुलगी होती. नवरा ३२ वर्षाचा बेरकी मुलगा होता. रात्री त्याने दरवाजा लावून घेतला आणि तिला खाटेवर नेले. मग एक एक करून त्याने तिचे...

जालीम उपाय

गेल्या काही दिवसांपासून खरे तर रात्रींपासून तो फार अस्वस्थ झाला होता. त्याला कारणही तसेच होते. त्याची तरुण, सेक्साड बायको त्याला जवळ सुद्धा येऊ देत नव्हती. आजकाल तिचे सेक्समधले लक्ष्य काहीसे उडाले होते. ती अप्सरेप्रमाणे सुंदर आणि मादक होती, त्यामुळे तिच्या अशा...

स्वप्नपरी

बाहेर रिमझिम पाऊस पडत होता दुपारची वेळ असून सुद्धा सगळीकडे अंधारून आले होते कदाचित येणाऱ्या वादळाची ती चाहुल असेल. रस्त्यावरची वर्दळ जरा कमी झाली होती पण माझ्या मनातली खळबळ मला शांत बसू देत नव्हती. जेवण झाल्यापासून तिसरी सिगारेट ओढत खिडकीजवळ बसून बाहेर शून्यात बघत...

शॉवरखाली

त्याने बाथरूममध्ये उभा राहत नॉब फिरवला तसा कोमट पाण्याचा शॉवर चालू झाला. अंगावर पडणार्‍या त्या पाण्याच्या थेंबांनी त्याचे स्नायू सैल होऊ लागले. दोन हात भिंतीवर ठेवून मान खाली घालून गरम पाण्याने तो ओला चिंब भिजत होता. सुट्टीचा दिवस होता. आदल्या रात्री भरपेट जेवण करून...

झपाटलेली

“सायली… सायली… यार… मला तर अजून पण त्याच्याच जवळ जावं वाटतंय.” अश्विनीने तिच्या रूममेट सायलीला मिठी मारून म्हटलं. “अग पण आताच तर तू त्याच्या रूमवरून इथे आलीस… आणि येताच तुला पुन्हा त्याचा जवळ जावं वाटतंय..?" सायलीने अश्विनीच्या बोलण्यावर डोळे गरगर फिरवत म्हटलं. “अग...

गोळ्या

टंच फिगरवाली चाळीशीची एक भाभी खूपच अस्वस्थ होती. तिचा नवरा तिला आज काल झवायचाच नाही. ती खूप दु:खी होती. झवताना ती त्याला मनसोक्त आणि मनमुराद झवून द्यायची. तो सांगेल तसे चोखाचोखी करून, पुढून मागून, खालून वरून झवून घ्यायची आणि त्याला झवायला साथ द्यायची. तरीही आज काल तो...

जीवनदीप

त्याला मेल्यावर पाप-पुण्याचा हिशेब करण्यासाठी चित्रगुप्तासमोर उभे करतात. आपल्याला इतक्या लवकर मृत्यू आल्याबद्दल तो मनातून खट्टू असतो. म्हणून तो चित्रगुप्तासमोर आपली कैफियत मांडतो. "चित्रगुप्त महाराज, मला अजून जगायचे होते हो, बरीच कामे पेंडिंग आहे." त्याला काही उत्तर न...

आठवण

"बाहेर असता तेव्हा माझी आठवण येते का नाही?" तिच्या पतीच्या मिठीतून अलगदपणे सुटत तिने विचारलं. जेवण करून रात्रीच्या वेळी दोघेही अंथरुणात पडले होते. बर्‍याच दिवसांनी तो घरी आला होता. त्यामुळे त्याच्या मिठीत विसावण्यासाठी तीही उत्सुक होती पण त्याला डिवचायला मज्जा यायची...

कणीक

सकाळची वेळ होती. ती अंघोळ करून तयार होऊन स्वयंपाकाला लागली होती. डोक्यावर ओल्या केसाभोवती अजून टॉवेल गुंडाळलेला होता. ओल्या केसातून अजूनही शिकेकाई शाम्पूचा वास येत होता. तिची पाठ उघडी होती. ती किचनमध्ये उभारून कणीक मळत होती. तिचे हात पूर्ण चिकट झाले होते. ती शरीराने...

स्मार्ट बेटा

"हॅल्लो." ८ वर्षाच्या मुलाने फोन घेतला. "हॅल्लो बेटा, मी पप्पा बोलतोय.. तू आलास स्कूलमधून?" "हो पप्पा." "व्हेरी गुड! माझा ‘स्मार्ट बेटा'! मम्मी आहे का तिथे? मला बोलायचंय तिच्याशी." "पप्पा, मम्मी बेडरूममध्ये आहे.. अंकल बरोबर." असे बोलून मुलगा हसला. "काय? कुठले अंकल??"...

सुप्त इच्छा

रात्रीची वेळ होती. तो अंथरुणात एकटाच तळमळत पडला होता. भूतकाळातल्या गोष्टी आठवल्याने त्याच्या मनाला वासनेच्या सापाने विळखा घातला होता. इंद्रियाकडे जाणारा रक्तप्रवाह वाढून ते पूर्णपणे ताठरलं होतं. त्याची इच्छा नसतानाही वळवळणारा हात सातत्याने खाली जायला बघत होता. आता...

होम शिफ्टींग

“सामान आवरायचंय, नवीन शिफ्टींग करायचंय आणि त्यात या लाईटलापण आताच जायचं होतं..!” वैतागत तिने हातातील बॅग खाली टाकली आणि सोफ्यावरच कव्हर काढून त्यावर बसली. तसं तिच्या डोळ्यासमोर काल रात्रीचा क्षण आला की काल त्या जुन्या घरात कशाप्रकारे त्या दोघानीं आपली शेवटची रात्र...

मला आवडलं हं..!

“अग बाई आवर की, किती उशीर..? आता नेमकं ऑफिस जायच्या वेळेलाच हरवली असते.. मा‍झ्या जावयाच्या स्वप्नात..” “आई तूपण ना.. काहीही! मी कशाला त्यांची आठवण काढू.. ते काढतात का माझी आठवण हुह्ह…” असे म्हणत तिने लगेच लटक्या रागात आपलं छोटंसं नकटं नाक मुरडलं. “बरं बाई, नाही तर...

निवडणूक

तो आणि ती पक्के हाडाचे कार्यकर्ते. पक्षश्रेष्ठींसाठी झटणारे. पण लफडं असं की दोघं विरूद्ध पार्टीत. त्यामुळं बाहेर पक्षाच्या साहेबांचं आपापासात वाजलं की ह्यांच घरी वाजायचं आणि त्याला उपवास घडायचा. एकदा असंच झालं. निवडणुका जवळ आल्या होत्या, शहरात प्रचाराची राळ उडाली...

अगळी वेगळी कंप्लेंट

एकदा एक सुंदर आणि सेक्सी मुलगी एका पोलीस स्टेशनमध्ये गेली. ती आत शिरल्या रोबर सगळ्या पोलीसांचे आणि गजाच्या आड असलेल्या आरोपींचे लक्ष तिच्याकडे जाते. ती मुलगी होतीच, एकदम फटाकडा आयटम! तिने गडद हिरव्या रंगाची शिफॉनची साडी घातली होती ज्यातून तिची टंच भरलेली फिगर उठून...

स्वयंपाक

आमचा वन बीएचके मधला मध्यम वयीन जोडप्यांचा सर्वसामान्य माणसांचा संसार सुरू होता. आमच्या लग्नानंतरच्या कुस्ती केलेल्या रात्रींमुळे आम्हाला चांगलेच फळ भेटले होते. माझ्यासारख्या लग्नापूर्वी सडपातळ असणाऱ्या महिलेला नवऱ्याने मशागत करून चांगली भरवली होती. आमच्या संसाराच्या...

खुरपणी

दुपारची वेळ होती जेवण करून ते चिंचेच्या झाडाखाली अंथरून टाकून पसरले होते. दोघे एकमेकांच्या शेजारी चिटकूनच झोपले होते. "आज हुनार नाय सगळं खुरपून, मी म्हणलं हुतं रोजानं दोन बाया लावू." ती जराशी रागात होती. त्या दिवशी खुरपणं झालं असतं तर दुसऱ्या दिवशी त्यांना खत टाकून...

शेवटच्या इच्छा

तो तळमळत पडला होता. कपडे फाटले होते. घशाला पाण्याविना कोरड पडली होती. उन्हाचे चटके बसून कातडं जवळपास जळलं होतं. अजून काही काळ तो तशाच उन्हात पडून राहिला असता, तर त्याचा मृत्यू निश्चित होता. "तुझी शेवटची इच्छा काय आहे…?" त्याच्या अंत:करणातून आवाज येत होता. कुणीतरी...

गोड बोलणं

"असं गोड बोलून फायदा नाही व्हायचा?" ती म्हणाली. "का नाही होणार? गोड बोललं की सगळं काही साध्य होतं." त्याने एक हात तिच्या कमरेत घालत हळूच हिसका देत तिला जवळ ओढलं. दुसऱ्या हाताने तिच्या चेहऱ्यावर आलेली केसांची लट त्याने मागे सारली आणि स्वत:चे ओठ तिच्या जवळ नेऊ लागला....

आतुरता

"तुला पाहिलं तेव्हापासून मला तुला स्पर्श करायचा होता." तिच्या मागे उभा राहत, तिच्या हातावर अलगद हात ठेवत तो म्हणाला. "आता करतच आहेस ना मग तू मला स्पर्श?" त्याच्या मिठीतून तिने स्वत:ला सोडवून घेतलं आणि मान वळवून त्याच्याकडे पाहू लागली. त्याच्या डोळ्यात तिला पाहत असताना...

उकाडा

उकाडा भरपूर होता. फॅन व कुलरच्या वाऱ्याने काही तो कमी होत नव्हता. "मी म्हणत होते एसी बसवून घेऊ. पण तुम्ही ऐकलं नाही माझं." किचनमधून हातात एक वाटी घेऊन येताना ती बोलली व कुलरच्या वाऱ्यात बेडवर त्याच्या शेजारी बसली. "पैशाची अडचण होती, तुलापण माहिती आहे." तिने वाटीत काय...

नवऱ्याचा उपवास

"अहो, आज तर उपवास आहे ना तुमचा? मी खिचडी केली आहे, परत म्हणू नका माझ्यामुळे उपवास मोडला म्हणून.." किचनमध्ये साबुदाणा खिचडी परतत असताना ती, बेडरूममध्ये कामाला जाण्यासाठी तयार होणार्‍या नवर्‍याला म्हणाली. "हो, आहे.. आहे.." तयार होत बाहेर आलेला नवरा किचनकडे येत म्हणाला....

चटक

त्याचा फोन आला त्या वेळी ती घरात एकटीच होती म्हणून बरं झालं. फोनवर त्याने तिला त्याच्या शेतात असणाऱ्या पत्र्याच्या शेडवर बोलावलं होतं. त्याच्या आवाजातील आतुरता तिला जाणवत होती. घरी कोणी नव्हतं. संध्याकाळपर्यंत घरी कोणीच येणार नव्हतं. नवरा कामाला गेला होता, पोरं...

सुट्टी

"आजच्या दिवस सुट्टी घ्या ना.." तिच्या पदराशी चाळा करत मादक आवाजात त्याच्याकडे पाहत ती म्हणाली. "नाही, अशी कशी..?" त्याचे बूट घालताना त्याने मान वळवून तिच्याकडे पाहिलं आणि तो पाहतच राहिला. तिचे डोळे दिपवून टाकणारे सौंदर्य कितीही पाहिले तरी प्रत्येक वेळी त्याच्या नजरेत...

गिफ्ट

ती दररोज सकाळी लवकर उठायची. तिच्या कामाला लागायची. तिचा गजर वाजल्यावर त्यालाही जाग यायची, पण तो अंथरुणातच लोळत पडायचा. आज मात्र गजर वाजताच तो लगेच उठला. ती जागी होण्या अगोदरच त्याने गजर बंद केला. तिला तसच झोपू दिलं. तिचा वाढदिवस होता ना, तिची सर्व कामे पूर्ण करून...

बाहेरचं जेवण

"तुझी खूप आठवण आली आज." "मग यायलाच पाहिजे ना बायकोची आठवण." "अगं पण इतकी आठवण येत होती की सुट्टी काढून घरी यावं आणि तुला असं मिठीत घ्यावं वाटत होतं." त्याने जवळ येत तिला मागून मिठी मारली व कमरे भोवती हात गुंफले. "अहो सोडा, किती कामं पडलीयेत माझी." "मी नाही सोडणार."...

मोहक क्षण

वेळ रात्री १२… रेल्वे स्टेशन बाहेरची चहल पहल… “ओये चिकने किधर देख रहा.. आज की रात हमारे साथ गुजार के देख हम भी कुछ कम नही..” एक छक्का समोर वैश्यांकडे बघत असलेल्या इसमाला टाळ्या वाजवत स्वत:कडे बोलवत होता. त्याने त्याला खालपासून वरपर्यंत न्याहाळले ५ रूपये हातात टेकवून...

ग्रीष्म वर्षा

“मी चौकात थांबलोय.. कुठे पोहचलीस तू..?” “निघत आहे.. भूक लागली तर जरा खाऊन घेतलं.. मागच्या वेळी ‘झाल्यावर’ जाम भूक लागली होती अन् तू न खाताच हाकलवून दिलंस..” “अगं काय मुलगी आहे तू..? इथे मला कुठली भूक लागली आणि तुझं काय भलतंच सुरू.. लवकर ये कंट्रोल होत नाहिये.. मला वाट...

गुबगुबीत

कॉलेजचा सगळ्यात हँडसम ड्युड तो. पिळदार अंग, ट्रेंडी ट्रिम्ड लूक. शरीराचा एक एक इंच जणु मोजून आखलेला. सतत मुलींचा गर्हाडा त्याच्या आजूबाजूला. ती तेवढीच आगूल बागूल दिशा मिळेल तिकडे पसरलेली. आपल्याच मस्तीत, एका वेगळ्याच जगात जगणारी. दोघांचही वय म्हणजे सतत शारीरिक भावना...

टू ऑर नॉट टू इंसेस्ट

"एक गोष्ट विचारू का?" साडीला लावलेल्या पिना काढून ठेवत सरला म्हणाली. "विचार की, परवानगी कसली मागतेस?" बेडवर बसून सरलाला न्याहाळताना विकास म्हणाला. कपडे घालताना आणि काढताना सरलाला बघणं हा विकासचा आवडता छंद. त्यातून ती साडी नेसत किंवा फेडत असेल तर क्या बात! "आजच्या...

मॅनेजर

"एक्सक्युज मी, मला हॉटेलच्या मालकांशी बोलायचंय." राज, हॉटेलचा मॅनेजर, रजिस्टरमध्ये डोकं खुपसून काहीतरी आकडेमोड करत होता. वर न बघताच वैतागून तो खेकसला, "काय आहे? काय पाहिजे?" "अहो मला मालकांशी काहीतरी महत्त्वाचं बोलायचंय. तुम्हीच आहात का, मालक?" राजने या वेळी तो नाजूक...

राँग नंबर

ती आज पुन्हा अंधारात बसली होती. तिला असे अंधारातच बसायला आवडायचे. बायका शक्यतो रात्री एकट्या असल्या की घरातले लाईट लावून ठेवतात, रेडीओ किंवा मोबाइलवर गाणी लावून ठेवतात. त्यामुळे घरात कुणी तरी असल्याचा भास त्यांना धीर देतो. पण ती सगळ्या बायकांपेक्षा वेगळी होती. तिला...

मधू आणि तिचे बाबा

"बाबा, तुम्ही इतक्या जोरात घालण्याचा प्रयत्न करताय ना म्हणूनच नीट जात नाही आत. अगदी हळूहळू घाला ना. नाहीतर तुमच्या गोट्या सटकून इकडे तिकडे हलतात." बेडरूममधून हे संभाषण ऐकून मी चमकले. ह्या उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये स्वयंपाक करणे म्हणजे किती कठीण काम. मी इथे किचनमध्ये...

error: नका ना दाजी असं छळू!!