मोहक क्षण

वेळ रात्री १२… रेल्वे स्टेशन बाहेरची चहल पहल…

“ओये चिकने किधर देख रहा.. आज की रात हमारे साथ गुजार के देख हम भी कुछ कम नही..”

एक छक्का समोर वैश्यांकडे बघत असलेल्या इसमाला टाळ्या वाजवत स्वत:कडे बोलवत होता. त्याने त्याला खालपासून वरपर्यंत न्याहाळले ५ रूपये हातात टेकवून पलीकडे उभ्या असलेल्या एका वैश्येला घेऊन गेला.

वैश्या आणि उभयलिंगी लोकांचा फार जवळचा संबंध असतो. त्या वैश्या एका रांगेत उभ्या राहून त्यांच्या कस्टमरची वाट बघत इशारे करत होत्या. तिथे उपस्थित सर्व उभयलिंगी टाळ्या वाजवत स्वतःची खळगी भरण्याचा प्रयत्न करत होते. त्यातील एकच जण असा होता, जो न टाळ्या वाजवत होता, न कोणाला आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत होता.

६ फुट उंची, ब्लाउजमध्ये कसाबसा बसवलेला भारदस्त खांदा आणि दंड, त्याला न शोभणारी विचित्र गुंडाळलेली साडी, ना कुठला मेकअप ना शृंगार.. कोपऱ्यात चिलीम ओढत एकटाच ध्यानस्थ असा बसून होता.

ती मात्र बराच वेळपासून एकटक त्याच्याकडे बघत होती. एका माणसाने अचानक बाजूने येऊन सरळ तिच्या ब्लाउजमध्ये हात घालत पैसे कोंबले आणि तसाच ओढत तिला गाडीकडे नेत होता. तिने त्याचा हात बाहेर काढला पैसे त्याच्या हातात टेकवले.

“साहब.. आज तबियत ठीक नही लग रही.. किसी और को ले जाओ..”

“रांड साली.. बोहोत मस्ती है क्या तुझमे.. अभी उतरता हू… चलो रे सब…”

त्याच्या सोबत ३-४ लोक आणखी आले. त्या वासनांध, विकृत लोकांना बघून ती घाबरली आणि स्टेशनकडे धावत सुटली. घाई घाईत एका उभ्या लोकलमध्ये चढली आणि डोळे गच्च लावून घेतले. आजच्या दिवशी तरी तिला त्या कोल्ह्या कुत्र्यांकडून स्वत:चे लचके तोडून घ्यायचे नव्हते.

ते लोक तिच्या मागे लोकलमध्ये चढणारच की दाराच्या दोन्ही हॅंडलला धरून कोणीतरी उभं राहिलं, ज्याच्यामुळे ते लोक आत येऊ शकत नव्हते. तिने त्याचा हात गच्च पकडला. लोकल हळूहळू ते चारही लोक त्याला खाली खेचत होते पण तो तसाच अडीग उभा होता.

“छक्के साले.. तू क्या करेगा बे ऊस छिन्नाल के साथ.. बाद में दिख बस.. उसके साथ तेरी भी ले लुंगा..” असं म्हणत ते स्टेशनवर मागे सुटले.

समाजाच्या नजरेत असलेल्या छक्क्याच्या नजरेत तिला खरा पुरुषार्थ दिसत होता. दोघंही पुढल्या स्टॉपवर उतरले. तो तिच्या खोलीपर्यंत सोबत आला. रस्ताभर तिची बडबड सुरू होती. तो मात्र ‘हं’ आणि ‘हो’ एवढ्यातच उत्तर देत होता. तिला सोडून निघताना पहिल्यांदा तो बोलला,

“धंदा करायचा नसेल त्या दिवशी घरीच राहत जा, नाही म्हणणार्‍या बाईला जास्त ओरबाडून काढतात.”

बाहेर पाऊस सुरू झाला. तिने धावत जाऊन छत्री आणली. तोवर तो झपाझप पुढे निघून गेला. ती सुद्धा बंद छत्री घेऊन भिजत त्याच्या मागे निघाली आणि त्याच्या खोलीत शिरली. तो पाठमोरा राहून तिला बोलला,

“माफ करा पण मी एक छक्का आहे. माझ्याजवळ तुम्हाला देण्यासाठी कुठलंही सुख नाहिये.”

ती मागून त्याला बिलगली तसा तो मोहरला. आज पहिल्यांदा त्याला एका स्त्रीचा प्रेमळ स्पर्श झाला होता.

“साडी असो वा शृंगार पुरुषाचा स्पर्श, एक स्त्री लगेच ओळखते.” त्याच्या ओल्या गच्च ब्लाउजची बटणं उघडत ती त्याला म्हटली.

त्याने तिला थांबवलं. बाजूला असलेली त्याची कोरडी साडी तिच्यासाठी खुर्चीवर ठेवून तो आतल्या रूममध्ये जाताना म्हटला,

“छत्री घेऊन जा आजारी पडाल, नशीबात नसलेल्या गोष्टींचा मोह नको.”

तिने साडी ठेवली आणि दार लावून आत गेली. छोटीशी अंधारी खोली,एका बाजूला न्हाणी. खिडकीतून येणाऱ्या स्ट्रीट लाईटचा काय तो उजेड. त्यात तो तिला तो आजवर बघितल्यापैकी सर्वात सुंदर पुरुष दिसत होता.

वैश्येला वासनेची काय कमी. पण आज ती त्याच्याकडे आकर्षित होत होती. तो कोपऱ्यात असलेल्या बेडवर अर्धनग्न अवस्थेत डोळे लावून पडून होता. ती आता संपूर्ण निर्वस्त्र होऊन त्याच्या पुढे उभी राहिली. तिला तसं बघून त्याच्या शरीरात तरंग उठत होते.

आता स्वतःला आवर घालणं त्यालाही शक्य नव्हतं. त्याच्या साडीच्या निऱ्या सोडत तिने त्यालाही निर्वस्त्र केलं आणि त्याच्यावर अलगद बसली. त्याच्या अंगावर आलेला नाजुक देह त्याला अगदी फुलांसारखा जाणवला.

भुरकट टपोरे डोळे, सावळा रंग, कमनीय बांधा, छोटी पण ताठ छाती, काळे टोकदार स्तनाग्र, त्याचं लक्ष वेधत होते. त्याचे हात आपसूक तिच्या छातीवर गेले. तो तिचे ‘आहह्..’ हुंकार निघाले. त्याचा लिंग पहिल्यांदाच एवढा ताठ झाला होता.

बरेच पुरुषी स्पर्श त्याने सहन केले होते, आज पहिल्यांदाच एका स्त्रीच्या स्पर्शाने स्वतःच्या पुरुषत्वाची त्याला जाणीव होत होती. तिने तिची छाती त्याच्या छातीला टेकवली आणि ओठ ओठात घेतले. नकळत त्याने तिला खाली घेतले.

इतर पुरुषांना सुखावण्यासाठी त्यांच्या मर्जीप्रमाणे नाचणाऱ्या तिला आज पहिल्यांदा कोणाचा तरी प्रेमळ स्पर्श सुखावत होता. स्त्री असण्याचा खरा आनंद आजच तिला मिळत होता. तो मात्र पार तिच्यात बुडाला. तिच्या ओठांचा यथेच्छ आनंद घेत तीचं संपूर्ण शरीर ओठांनी काबीज करत होता.

आता तिने त्याच्यासाठी तिचे पाय उघडे केले. आयुष्यात पहिल्यांदाच त्याने एका स्त्रीची योनी बघितली. छोट्या छोट्या काळ्या पाकळ्या तो हळूहळू बोटांनी उलगडत होता. रोज तिच्या कोरड्या योनिमध्ये अनेक पिसाट लिंग घासून जात. आज पहिल्यांदाच तिच्या योनीतून असा द्रव बाहेर येत होता, जो प्रणय करण्याआधी स्त्रीची कामुक इच्छा शिघेला पोहोचल्या नंतरच येतो.

त्याने तिच्या योनी जवळ हलकेच ओठ टेकवले. तिच्या योनितून वेगळाच सुगंध येत होता. तिने दोन्ही हातांनी चादर गच्च पकडली. तोंडातून आवाज सुरू झाले. तिच्या कामुक आवाजाने त्याचा लिंग आणखी उताविळ झाला.

त्याने लिंग तिच्या योनिवर ठेवला आणि तिथेच थबकला. त्याचे भाव कळताच तिने त्याला स्वतःकडे ओढून घेतले. एक दीर्घ चुंबन देत तो परत तिच्यात विरघळला. तिने हळूच खालून एक झटका दिला आणि तो अचानक आवेशात आला.

तिचे स्तन हातात गच्च पकडत तो वेग वाढवत होता. ओठ चावूनही तिच्या आवाजाने त्याची खोली दणाणत होती. तो भान विसरून वेगाने लिंग आत बाहेर करत राहिला. ती बेफाम होऊन ओरडत होती.

एका मोठा हुंकार घेत छाती उंच करत ती खाली कोसळली आणि तो तिच्या छातीवर. बाहेरच्या पावसासोबत आत दोघंही शांत झाले. क्रूर वासना विरहीत स्पर्शाने तिच्यातील स्त्रीला समाधान मिळालं आणि तिच्या प्रेमळ पुढाकाराने त्याला पुरुषार्थ!


बाहेर मुसळधार पाऊस पडावा अन् आत वातावरण गरम व्हावं, 
ओघळणाऱ्या ओल्या चिंब सरीत तुझ्या मिठीत अंग तापावं, 
तुझा स्पर्श होताच कपडे आपसूकच गळून पडावे, 
माझ्या अंगावर पडलेला पावसाचा प्रत्येक थेंब तुझ्या ओठांनी बंदिस्त करावा, 
ऐन तारूण्यात सळसळणार ते मन तुझ्या अथांग प्रेमात न्हाऊन निघावं.

सकाळचा चहा

अमेयची नुकतीच अंघोळ झाली होती. फक्त अंडरवेअर घालूनच तो…

व्यसन

तो त्याच्या रूममध्ये गादीवर पसरलेला होता. त्याच्या एका हातात त्याचा मोबाईल, कानात हेडफोन आणि दुसर्‍या हातात अर्धवट ताठरलेले लिंग होते. मोबाईलवर पॉर्न व्हिडीओ सुरू होता आणि आवाज त्याच्या कानात घुमत होते. मोबाईलवर दिसणारी दृश्ये बिभत्स वाटत असली तरी आता त्याला ती फारच...

रोमँटिक डेट

रितू आज जरा वेगळ्याच मूडमध्ये होती. ऑफिसमधले सगळे काम उरकून ती लवकर घरी जायला निघाली. बाहेर रिमझिम पाऊस पडत होता. तिने छत्री उघडली आणि पावसाचा आनंद घेत चालू लागली. आज मॅडम जाम खुश होत्या. त्याचा मेसेज आला होता, संध्याकाळी कॉफीसाठी भेटू म्हणून. निनाद तिला पहिल्यांदाच...

माफी

रवीच्या मम्मी-डॅडींची सकाळपासूनच गडबड चालू आहे. घराची साफसफाई, भाजीपाला खरेदी, जेवणाची तयारी, सगळं स्वतःच्या देखरेखीखाली करुन घेतायत. कारणच तसं आहे ना. आज रवीची गर्लफ्रेन्ड त्यांना भेटायला येणार आहे. रवीनं लग्न करायचं ठरवलंय आणि ‘ही तुमची सून’ असं थेट न सांगता, आधी...

सॉरी

आज दिवसभरात तिला सॉरीचे पंधरा वीस मेसेज केले. सालं काही चूक नसतांना इतक्या वेळा सॉरी म्हणतोय तर ही इग्नोर मारतेय? भोकात जा. ह्यानंतर मेसेज करणार नाही. भांडण स्वतः तिने सुरू केलंय आणि आता दहा वेळ तोंडाशी मी जातोय सॉरी म्हणायला. तिला शेवटचा ‘ओके फाईन, गो टू हेल’ चा...

विजेचा करंट

एका लहानशा हॉटेलमध्ये एक म्हातारे जोडपे येते. बरीचशी टेबल्स रिकामी असूनही दोघे थोडा वेळ घुटमळतात. काही वेळाने कोपऱ्यातील एक टेबल रिकामे होते. दोघे पटकन जाऊन तिथे बसतात. बाजूच्या टेबलावर बसलेला मुलगा हे सगळे पाहत असतो. इतकी टेबल्स रिकामी असताना हेच टेबल का? त्याचे...

उदार नवरा

राजू दिसायला तसा साधारणच होता. पण नको त्या फुशारक्या मारायचा. एकदा तो मित्रांमध्ये बोलताना म्हणाला, "हे बघा, मी तुमच्यात सगळ्यात श्रेष्ठ आहे!" "का?" "कारण मला देवाने एक नाही दोन-दोन लवडे दिले आहेत. दाखवू का काढून??" राजूच्या ह्या आव्हानाला कोण सामोरे जाणार? तो नेहमीच...

ट्रेन चुकली तर

मी एका कंपनीत मॅनेजर म्हणून काम करतो. कंपनीचे ग्राहक वेगवेगळ्या राज्यात विखुरलेले असल्या कारणाने एकदा असेच एका क्लायंटच्या प्लांटवर मला व्हिझिटसाठी जावं लागलं. मी सहसा रेल्वेने प्रवास करतो. मधल्या स्टेशनवर गाडी थोडा वेळ थांबणार होती. रात्रीची वेळ होती. मला काहीतरी...

राग आणि प्रणय

आज त्यांच्या लग्नाला दोन महिने पूर्ण झाले. या दोन महिन्यात त्याने तिला खूप प्रेम दिलं, खूप खुश ठेवलं, दिवस रात्र जेव्हा मन होईल तेव्हा ते प्रणय करायचे, दोघेही एकमेकांच्या प्रेमात आकंठ बुडालेले, एकमेकांसाठी बनलेले, पण आज अगदी छोट्याश्या कारणामुळे दोघांमध्ये भांडण झालं....

जेवण गरम करतेय…

एका जोडप्याचे गावी लग्न झाले आणि ते जोडपे मुंबईला त्याच्या घरी आले. हनिमूनची पहिली रात्र होती. नवरी गावाकडची होती आणि २५ वर्षाची भोळीभाबडी मुलगी होती. नवरा ३२ वर्षाचा बेरकी मुलगा होता. रात्री त्याने दरवाजा लावून घेतला आणि तिला खाटेवर नेले. मग एक एक करून त्याने तिचे...

जालीम उपाय

गेल्या काही दिवसांपासून खरे तर रात्रींपासून तो फार अस्वस्थ झाला होता. त्याला कारणही तसेच होते. त्याची तरुण, सेक्साड बायको त्याला जवळ सुद्धा येऊ देत नव्हती. आजकाल तिचे सेक्समधले लक्ष्य काहीसे उडाले होते. ती अप्सरेप्रमाणे सुंदर आणि मादक होती, त्यामुळे तिच्या अशा...

स्वप्नपरी

बाहेर रिमझिम पाऊस पडत होता दुपारची वेळ असून सुद्धा सगळीकडे अंधारून आले होते कदाचित येणाऱ्या वादळाची ती चाहुल असेल. रस्त्यावरची वर्दळ जरा कमी झाली होती पण माझ्या मनातली खळबळ मला शांत बसू देत नव्हती. जेवण झाल्यापासून तिसरी सिगारेट ओढत खिडकीजवळ बसून बाहेर शून्यात बघत...

शॉवरखाली

त्याने बाथरूममध्ये उभा राहत नॉब फिरवला तसा कोमट पाण्याचा शॉवर चालू झाला. अंगावर पडणार्‍या त्या पाण्याच्या थेंबांनी त्याचे स्नायू सैल होऊ लागले. दोन हात भिंतीवर ठेवून मान खाली घालून गरम पाण्याने तो ओला चिंब भिजत होता. सुट्टीचा दिवस होता. आदल्या रात्री भरपेट जेवण करून...

झपाटलेली

“सायली… सायली… यार… मला तर अजून पण त्याच्याच जवळ जावं वाटतंय.” अश्विनीने तिच्या रूममेट सायलीला मिठी मारून म्हटलं. “अग पण आताच तर तू त्याच्या रूमवरून इथे आलीस… आणि येताच तुला पुन्हा त्याचा जवळ जावं वाटतंय..?" सायलीने अश्विनीच्या बोलण्यावर डोळे गरगर फिरवत म्हटलं. “अग...

गोळ्या

टंच फिगरवाली चाळीशीची एक भाभी खूपच अस्वस्थ होती. तिचा नवरा तिला आज काल झवायचाच नाही. ती खूप दु:खी होती. झवताना ती त्याला मनसोक्त आणि मनमुराद झवून द्यायची. तो सांगेल तसे चोखाचोखी करून, पुढून मागून, खालून वरून झवून घ्यायची आणि त्याला झवायला साथ द्यायची. तरीही आज काल तो...

जीवनदीप

त्याला मेल्यावर पाप-पुण्याचा हिशेब करण्यासाठी चित्रगुप्तासमोर उभे करतात. आपल्याला इतक्या लवकर मृत्यू आल्याबद्दल तो मनातून खट्टू असतो. म्हणून तो चित्रगुप्तासमोर आपली कैफियत मांडतो. "चित्रगुप्त महाराज, मला अजून जगायचे होते हो, बरीच कामे पेंडिंग आहे." त्याला काही उत्तर न...

आठवण

"बाहेर असता तेव्हा माझी आठवण येते का नाही?" तिच्या पतीच्या मिठीतून अलगदपणे सुटत तिने विचारलं. जेवण करून रात्रीच्या वेळी दोघेही अंथरुणात पडले होते. बर्‍याच दिवसांनी तो घरी आला होता. त्यामुळे त्याच्या मिठीत विसावण्यासाठी तीही उत्सुक होती पण त्याला डिवचायला मज्जा यायची...

कणीक

सकाळची वेळ होती. ती अंघोळ करून तयार होऊन स्वयंपाकाला लागली होती. डोक्यावर ओल्या केसाभोवती अजून टॉवेल गुंडाळलेला होता. ओल्या केसातून अजूनही शिकेकाई शाम्पूचा वास येत होता. तिची पाठ उघडी होती. ती किचनमध्ये उभारून कणीक मळत होती. तिचे हात पूर्ण चिकट झाले होते. ती शरीराने...

स्मार्ट बेटा

"हॅल्लो." ८ वर्षाच्या मुलाने फोन घेतला. "हॅल्लो बेटा, मी पप्पा बोलतोय.. तू आलास स्कूलमधून?" "हो पप्पा." "व्हेरी गुड! माझा ‘स्मार्ट बेटा'! मम्मी आहे का तिथे? मला बोलायचंय तिच्याशी." "पप्पा, मम्मी बेडरूममध्ये आहे.. अंकल बरोबर." असे बोलून मुलगा हसला. "काय? कुठले अंकल??"...

सुप्त इच्छा

रात्रीची वेळ होती. तो अंथरुणात एकटाच तळमळत पडला होता. भूतकाळातल्या गोष्टी आठवल्याने त्याच्या मनाला वासनेच्या सापाने विळखा घातला होता. इंद्रियाकडे जाणारा रक्तप्रवाह वाढून ते पूर्णपणे ताठरलं होतं. त्याची इच्छा नसतानाही वळवळणारा हात सातत्याने खाली जायला बघत होता. आता...

होम शिफ्टींग

“सामान आवरायचंय, नवीन शिफ्टींग करायचंय आणि त्यात या लाईटलापण आताच जायचं होतं..!” वैतागत तिने हातातील बॅग खाली टाकली आणि सोफ्यावरच कव्हर काढून त्यावर बसली. तसं तिच्या डोळ्यासमोर काल रात्रीचा क्षण आला की काल त्या जुन्या घरात कशाप्रकारे त्या दोघानीं आपली शेवटची रात्र...

मला आवडलं हं..!

“अग बाई आवर की, किती उशीर..? आता नेमकं ऑफिस जायच्या वेळेलाच हरवली असते.. मा‍झ्या जावयाच्या स्वप्नात..” “आई तूपण ना.. काहीही! मी कशाला त्यांची आठवण काढू.. ते काढतात का माझी आठवण हुह्ह…” असे म्हणत तिने लगेच लटक्या रागात आपलं छोटंसं नकटं नाक मुरडलं. “बरं बाई, नाही तर...

निवडणूक

तो आणि ती पक्के हाडाचे कार्यकर्ते. पक्षश्रेष्ठींसाठी झटणारे. पण लफडं असं की दोघं विरूद्ध पार्टीत. त्यामुळं बाहेर पक्षाच्या साहेबांचं आपापासात वाजलं की ह्यांच घरी वाजायचं आणि त्याला उपवास घडायचा. एकदा असंच झालं. निवडणुका जवळ आल्या होत्या, शहरात प्रचाराची राळ उडाली...

निरोध

तो जेव्हा १८ वर्षांचा होता, तेव्हा टीव्हीवर निरोधची जाहिरात लागायची. पण त्याला समजायचे नाही की निरोध म्हणजे काय ते. मग कॉलेजमध्ये मित्रांकडून त्याने निरोध म्हणजे काय, हे समजून घेतले. निरोधचा उपयोग वगैरे जुजबी माहिती त्याने मिळवली होती. नुकतीच दिवाळी संपली होती पण...

अगळी वेगळी कंप्लेंट

एकदा एक सुंदर आणि सेक्सी मुलगी एका पोलीस स्टेशनमध्ये गेली. ती आत शिरल्या रोबर सगळ्या पोलीसांचे आणि गजाच्या आड असलेल्या आरोपींचे लक्ष तिच्याकडे जाते. ती मुलगी होतीच, एकदम फटाकडा आयटम! तिने गडद हिरव्या रंगाची शिफॉनची साडी घातली होती ज्यातून तिची टंच भरलेली फिगर उठून...

स्वयंपाक

आमचा वन बीएचके मधला मध्यम वयीन जोडप्यांचा सर्वसामान्य माणसांचा संसार सुरू होता. आमच्या लग्नानंतरच्या कुस्ती केलेल्या रात्रींमुळे आम्हाला चांगलेच फळ भेटले होते. माझ्यासारख्या लग्नापूर्वी सडपातळ असणाऱ्या महिलेला नवऱ्याने मशागत करून चांगली भरवली होती. आमच्या संसाराच्या...

खुरपणी

दुपारची वेळ होती जेवण करून ते चिंचेच्या झाडाखाली अंथरून टाकून पसरले होते. दोघे एकमेकांच्या शेजारी चिटकूनच झोपले होते. "आज हुनार नाय सगळं खुरपून, मी म्हणलं हुतं रोजानं दोन बाया लावू." ती जराशी रागात होती. त्या दिवशी खुरपणं झालं असतं तर दुसऱ्या दिवशी त्यांना खत टाकून...

शेवटच्या इच्छा

तो तळमळत पडला होता. कपडे फाटले होते. घशाला पाण्याविना कोरड पडली होती. उन्हाचे चटके बसून कातडं जवळपास जळलं होतं. अजून काही काळ तो तशाच उन्हात पडून राहिला असता, तर त्याचा मृत्यू निश्चित होता. "तुझी शेवटची इच्छा काय आहे…?" त्याच्या अंत:करणातून आवाज येत होता. कुणीतरी...

गोड बोलणं

"असं गोड बोलून फायदा नाही व्हायचा?" ती म्हणाली. "का नाही होणार? गोड बोललं की सगळं काही साध्य होतं." त्याने एक हात तिच्या कमरेत घालत हळूच हिसका देत तिला जवळ ओढलं. दुसऱ्या हाताने तिच्या चेहऱ्यावर आलेली केसांची लट त्याने मागे सारली आणि स्वत:चे ओठ तिच्या जवळ नेऊ लागला....

आतुरता

"तुला पाहिलं तेव्हापासून मला तुला स्पर्श करायचा होता." तिच्या मागे उभा राहत, तिच्या हातावर अलगद हात ठेवत तो म्हणाला. "आता करतच आहेस ना मग तू मला स्पर्श?" त्याच्या मिठीतून तिने स्वत:ला सोडवून घेतलं आणि मान वळवून त्याच्याकडे पाहू लागली. त्याच्या डोळ्यात तिला पाहत असताना...

उकाडा

उकाडा भरपूर होता. फॅन व कुलरच्या वाऱ्याने काही तो कमी होत नव्हता. "मी म्हणत होते एसी बसवून घेऊ. पण तुम्ही ऐकलं नाही माझं." किचनमधून हातात एक वाटी घेऊन येताना ती बोलली व कुलरच्या वाऱ्यात बेडवर त्याच्या शेजारी बसली. "पैशाची अडचण होती, तुलापण माहिती आहे." तिने वाटीत काय...

नवऱ्याचा उपवास

"अहो, आज तर उपवास आहे ना तुमचा? मी खिचडी केली आहे, परत म्हणू नका माझ्यामुळे उपवास मोडला म्हणून.." किचनमध्ये साबुदाणा खिचडी परतत असताना ती, बेडरूममध्ये कामाला जाण्यासाठी तयार होणार्‍या नवर्‍याला म्हणाली. "हो, आहे.. आहे.." तयार होत बाहेर आलेला नवरा किचनकडे येत म्हणाला....

चटक

त्याचा फोन आला त्या वेळी ती घरात एकटीच होती म्हणून बरं झालं. फोनवर त्याने तिला त्याच्या शेतात असणाऱ्या पत्र्याच्या शेडवर बोलावलं होतं. त्याच्या आवाजातील आतुरता तिला जाणवत होती. घरी कोणी नव्हतं. संध्याकाळपर्यंत घरी कोणीच येणार नव्हतं. नवरा कामाला गेला होता, पोरं...

सुट्टी

"आजच्या दिवस सुट्टी घ्या ना.." तिच्या पदराशी चाळा करत मादक आवाजात त्याच्याकडे पाहत ती म्हणाली. "नाही, अशी कशी..?" त्याचे बूट घालताना त्याने मान वळवून तिच्याकडे पाहिलं आणि तो पाहतच राहिला. तिचे डोळे दिपवून टाकणारे सौंदर्य कितीही पाहिले तरी प्रत्येक वेळी त्याच्या नजरेत...

गिफ्ट

ती दररोज सकाळी लवकर उठायची. तिच्या कामाला लागायची. तिचा गजर वाजल्यावर त्यालाही जाग यायची, पण तो अंथरुणातच लोळत पडायचा. आज मात्र गजर वाजताच तो लगेच उठला. ती जागी होण्या अगोदरच त्याने गजर बंद केला. तिला तसच झोपू दिलं. तिचा वाढदिवस होता ना, तिची सर्व कामे पूर्ण करून...

बाहेरचं जेवण

"तुझी खूप आठवण आली आज." "मग यायलाच पाहिजे ना बायकोची आठवण." "अगं पण इतकी आठवण येत होती की सुट्टी काढून घरी यावं आणि तुला असं मिठीत घ्यावं वाटत होतं." त्याने जवळ येत तिला मागून मिठी मारली व कमरे भोवती हात गुंफले. "अहो सोडा, किती कामं पडलीयेत माझी." "मी नाही सोडणार."...

ग्रीष्म वर्षा

“मी चौकात थांबलोय.. कुठे पोहचलीस तू..?” “निघत आहे.. भूक लागली तर जरा खाऊन घेतलं.. मागच्या वेळी ‘झाल्यावर’ जाम भूक लागली होती अन् तू न खाताच हाकलवून दिलंस..” “अगं काय मुलगी आहे तू..? इथे मला कुठली भूक लागली आणि तुझं काय भलतंच सुरू.. लवकर ये कंट्रोल होत नाहिये.. मला वाट...

गुबगुबीत

कॉलेजचा सगळ्यात हँडसम ड्युड तो. पिळदार अंग, ट्रेंडी ट्रिम्ड लूक. शरीराचा एक एक इंच जणु मोजून आखलेला. सतत मुलींचा गर्हाडा त्याच्या आजूबाजूला. ती तेवढीच आगूल बागूल दिशा मिळेल तिकडे पसरलेली. आपल्याच मस्तीत, एका वेगळ्याच जगात जगणारी. दोघांचही वय म्हणजे सतत शारीरिक भावना...

टू ऑर नॉट टू इंसेस्ट

"एक गोष्ट विचारू का?" साडीला लावलेल्या पिना काढून ठेवत सरला म्हणाली. "विचार की, परवानगी कसली मागतेस?" बेडवर बसून सरलाला न्याहाळताना विकास म्हणाला. कपडे घालताना आणि काढताना सरलाला बघणं हा विकासचा आवडता छंद. त्यातून ती साडी नेसत किंवा फेडत असेल तर क्या बात! "आजच्या...

मॅनेजर

"एक्सक्युज मी, मला हॉटेलच्या मालकांशी बोलायचंय." राज, हॉटेलचा मॅनेजर, रजिस्टरमध्ये डोकं खुपसून काहीतरी आकडेमोड करत होता. वर न बघताच वैतागून तो खेकसला, "काय आहे? काय पाहिजे?" "अहो मला मालकांशी काहीतरी महत्त्वाचं बोलायचंय. तुम्हीच आहात का, मालक?" राजने या वेळी तो नाजूक...

राँग नंबर

ती आज पुन्हा अंधारात बसली होती. तिला असे अंधारातच बसायला आवडायचे. बायका शक्यतो रात्री एकट्या असल्या की घरातले लाईट लावून ठेवतात, रेडीओ किंवा मोबाइलवर गाणी लावून ठेवतात. त्यामुळे घरात कुणी तरी असल्याचा भास त्यांना धीर देतो. पण ती सगळ्या बायकांपेक्षा वेगळी होती. तिला...

मधू आणि तिचे बाबा

"बाबा, तुम्ही इतक्या जोरात घालण्याचा प्रयत्न करताय ना म्हणूनच नीट जात नाही आत. अगदी हळूहळू घाला ना. नाहीतर तुमच्या गोट्या सटकून इकडे तिकडे हलतात." बेडरूममधून हे संभाषण ऐकून मी चमकले. ह्या उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये स्वयंपाक करणे म्हणजे किती कठीण काम. मी इथे किचनमध्ये...

error: नका ना दाजी असं छळू!!