गुबगुबीत

कॉलेजचा सगळ्यात हँडसम ड्युड तो. पिळदार अंग, ट्रेंडी ट्रिम्ड लूक. शरीराचा एक एक इंच जणु मोजून आखलेला. सतत मुलींचा गर्हाडा त्याच्या आजूबाजूला. ती तेवढीच आगूल बागूल दिशा मिळेल तिकडे पसरलेली. आपल्याच मस्तीत, एका वेगळ्याच जगात जगणारी. दोघांचही वय म्हणजे सतत शारीरिक भावना उचंबळणारं.

ती नेहमी कोपऱ्यातून त्याला हापापल्या नजरेने न्याहाळायची, त्याला पाठमोरा बघताना तर डोळ्यांना मेजवानीच. त्याचे मजबूत खांदे, पाठीपासून कंबरेपर्यंत एक विशिष्ट आकार तिला प्रचंड कामुक करत, जणू आत्ताच शर्ट काढून त्याच्या उघड्या पाठीला ओरबाडून काढावं. रांगडी चाल चालताना हलणारे त्याचे कड्क नितंब बघत तो जाईल तिथे ती मागे मागे फिरत.

त्याला बघत राहणे हा तिचा छंद. कॉलेज कँटीन, क्लास, लायब्ररी, एकदा तर कहर त्याला बघण्याच्या धुंदीत चक्क मेन्स टॉयलेटमध्येच घुसली. मग ठरवलं आता फक्त बघत नाही बसायचं, काहीतरी करायचं. स्वारी थेट त्याच्या मागे जिममध्ये!

आयुष्यात पहिल्यांदाच जिमची पायरी चढली. आजूबाजूला भयंकर मशिन्स ज्यात एकाचही नाव तिला माहिती नाही आणि त्यावर अंग कसलेले बॉडी बिल्डर आणि टवका मुली. आपलं अंगं एवढं गुबगुबीत आणि अवास्तव वाढलेलं आहे, हे तिला पहिल्यांदाच लक्षात आलं.

थोडं ओशाळून ती पलीकडे कोपऱ्यात जाऊन उभी राहिली. तिथे तिला समजणारी एकमेव वस्तु म्हणजे डंबेल, जे ती घेऊन खेळत बसली. नजर मात्र त्यालाच शोधत होती.

अखेर तो दिसला, अंगावर फक्त हाफपेक्षाही छोटा बॉक्सर, व्यायाम करून घामेजलेलं शरीर जे तो नॅपकिनने पुसत होता. त्याचं संपूर्ण शरीर ती नजर रोखून अधाशीपणे बघत होती. त्याच्या अंगावर घाम पुसत फिरणारा हात तिचा असावा याची कल्पना करत ती हरवून गेली. तेवढ्यात तो समोर येऊन उभा राहिला.

“मॅडम, डंबेल आहेत ते चेंडू नाही, असं खेळायला. नीट पकडा नाही तर हात वाकडे होतील.”

असं बोलून तो तिच्या जवळ गेला आणि तिच्या हातांची पोझीशन नीट केली. त्याच्या कडक हातांच्या मऊ स्पर्शाने ती आणखी धुंद झाली. त्यात त्याच्या अंगाचा सुगंध तिने आज पहिल्यांदाच अनुभवला आणि वेडंच लागलं. तेवढ्यात बाजूच्या कमेंट्स ऐकून ती भानावर आली.

“अरे बॉस, कुठे चुकीच्या ठिकाणी मेहनत घेतोय, तुझे ३-४ किलो वाढवून बसशील.”

“म्हशीचा गोठा शेजारी आहे, म्हणावं.”

कमेंट्स ऐकून तिचा पारा चढला आणि तडक जिम बाहेर निघाली. घरी जाऊन तिने निर्वस्त्र होऊन स्वत:ला आरशात बघितलं. ब्रामध्ये न बसणारे मोठमोठे स्तन, सुटलेलं पोट, भारदस्त कंबर, जाडजूड मांड्या आणि मग त्याचं ते सुंदर शरीर इमेजिन केलं. स्वतःशीच ठरवलं आता त्याच्या लायक बनूनच त्याच्या पुढे यायचं.

बरेच दिवस ती त्याच्या समोरही आली नाही. त्याला बघणं सुद्धा टाळलं. सकाळ, संध्याकाळ रनिंग, स्विमिंग, जिम, डाएट. स्वत:च्या बोअरिंग लाईफचा पार वैताग आलाच होता की स्विमिंग पुलजवळ तो दिसला. ओलं अंग आणि त्यावर फक्त अंडरविअर. तिला बस चक्कर येणं बाकी होतं. कसं बसं स्वतःला सावरत ती पुढे निघाली आणि त्याचा भारदस्त आवाज तिच्या कानावर आला.

“ट्रेनर बाहेर गेलाय, तुमच्या बॅचला सुट्टी दिली आहे.”

एवढ्या दिवसांनंतर त्याला अशा अवस्थेत बघणं, तिला असह्य होत होतं. त्यामुळे त्याच्याकडे न बघता ती वळून निघाली.

“ट्रेनर नसला तर काय झालं? मी शिकवू शकतो तुला स्विमिंग.” तिच्या समोर येऊन तो बोलला.

आता मात्र तीचं अंग चांगलंच थरथरत होतं.

“नको मी खूप जाड आहे, बुडली तर एकटा कसा काढशील बाहेर? जाते मी.”

तिच्या बोलण्यावर त्याला खूप हसू आलं.

“वेडी आहेस का? व्हेल मासा पोहतो न चांगला, मग येईल तुलाही. चल काही नाही होत.”

त्याला नकार देत ती मागे मागे चालत तशीच धपकन पाण्यात पडली. तो खळखळून हसत सुटला. त्याला एवढं निरागसपणे हसताना ती पहिल्यांदाच बघत होती. त्याच्यासोबत ती सुद्धा खूप दिवसांनी मनमोकळी हसली.

तिच्या नकळत तो पाण्यात उतरला, तिच्या अगदी जवळ गेला. एवढं की थंडगार पाण्यात त्याचे गरम श्वास तिला जाणवत होते. तिला अचानक सुचणं बंद झालं.

४ फिट पाण्यात त्यांचं जवळपास शरीर हे पाण्याखालीच होतं. त्याने हळूच टॉपच्या आतून त्याचा हात थेट तिच्या पाठीवर नेला आणि स्वत:च्या आणखी जवळ खेचलं. तिची छाती त्याच्या छातीला घट्ट चिटकली. तो आता तिच्या कानाखाली माने जवळ, कधी कानात चाळे करत होता. त्याच्या त्या ओठांच्या स्पर्शाने ती संपूर्ण संमोहित होत होती.

त्याने दाताने तीचं एक इअररिंग काढलं आणि हळूहळू खाली सरकला. तिचा शर्ट आणि ब्रा तिला पाण्यावर तरंगताना दिसले. पाण्यात श्वास रोखून तो तिचे भव्य स्तन दाबत होता. त्याला वेड लावणारा जणू तो तिच्या शरीराचा सर्वात सुंदर भाग होता, हे तिला जाणवत होतं.

त्याचे हात खाली खाली जात होते. बंद डोळ्यांनी तो तिच्या शरीराचा आस्वाद घेत होता. हळूच सुटलेल्या पोटावर किस करून त्याने तिच्या रॅप राऊंड स्कर्टची दोरी एका फटक्यात सोडली. तिच्या मांडीजवळ त्याने ओठ टेकवले पण अचानक दम संपला आणि तो धाप टाकत उभा राहिला.

त्या गोंधळात तिची तंद्री भंगली आणि दोघांच्या त्या संपूर्ण नग्न अवस्थेकडे लक्ष गेलं. आता आपण स्वप्नातून हॅल्युसीनेशनकडे गेलो, हे तिला निश्चित झालं. ती वळून निघणारच की त्याने तिचा हात पकडला आणि जोरात स्वतःकडे ओढून घेतलं. त्याचा रांगडा मधाळ असलेला आवाज आज अधिकच कामुक झाला होता.

“वाघाच्या ओठांना रक्त लावून आता कुठे पळतेस? १५ दिवस झाले वेड्यासारखा शोधतोय तुला, मुद्दाम मला टाळत होतीस ना? लोकांच्या बोलण्याकडे तू कधीच लक्ष देत नाही ना? मग आता का? म्हणून आज इथेच गाठलं. तुझ्या सतत आजूबाजूला असण्याच व्यसन लागलंय मला. आता राहावत नाही. तू जशी आहेस तशी माझी आहेस.”

एवढं बोलून त्याने तिच्या ओठांवर ओठ टेकवले.

होणाऱ्या स्पर्शापेक्षा ती त्याच्या शब्दांनी जास्त सुखावली. एवढा वेळ सावरून ठेवलेल्या स्वतःच्या भावना तिने मोकळ्या केल्या. पाय घट्ट त्यांच्या कमरेभोवती आवळले आणि तेवढ्याच आवेशाने त्याच्या ओठांना प्रतिसाद दिला. तिला तसंच घेऊन चालत चालत तो पाण्याबाहेर पडला आणि शॉवर रूममध्ये तिला शॉवरखाली उभं केलं.

अलगद होणारे स्पर्शाची जागा आता आवेशाने घेतली होती. दुरून एकमेकांना बघून स्वत:वर ठेवलेला ताबा आज पूर्णपणे सुटला होता. तिला त्याच्या शरीराचं जेवढं आकर्षण होतं त्यापेक्षा त्याला तिच्या गुबगुबीत शरीराचं आकर्षण जास्त जाणवत होतं. याचं तिला आश्चर्य वाटलं.

तिच्या छातीवर ओघळणारं पाणी ओठांनी कैद करत तो परत मांडीजवळ आला. तिचा पाय खेचून खाली झोपवलं. तिच्या घट्ट बंद मांड्यांवर तो अलगद हात फिरवत होता. तिच्या योनीतील हालचाली आता अधिकच तीव्र होत होत्या. पण पाय सुटत नव्हते. त्याला जबरदस्ती करायची नव्हती. त्याची बोटं आता तिच्या योनिवर रेंगाळत होती. त्याच्या बोटांमध्ये एक वेगळीच जादू लगेच डोळे बंद आणि पाय बाजूला. त्याच्या दोन्ही पायांनी तिथे सहज जागा मिळवली.

तिची भरगच्च छाती तो दोन्ही हातांनी काबीज करू बघत होता. त्याच्या स्पर्शाने ती आणखी उचंबळत होती. तिने तिचे पाय त्याच्या भोवती घट्ट आवळले ओठात ओठ घेऊन नखं पाठीवर रोवले. तिला असं बेभान झालेलं बघून तो सुखावला.

त्याच्या लिंगाचा स्पर्श तिच्या योनिजवळ होत होता. तिने हळूच लिंगाला हाताने स्पर्श करून बघितलं. तिला तो खूप मऊ जाणवला. पहिल्यांदाच त्याच्या लिंगाला त्याच्या व्यतिरिक्त कोणाचा हात लागला. त्या नाजुक स्पर्शाने त्याचा लिंग आणखी ताठ झाला.

पॉर्न मूव्हीमध्ये सगळं जेवढं सोपं वाटतं तेवढं ते सोपं नाही, याचा त्याला अंदाज येत होता. पोर्न व्हिडिओमध्ये दिसणारी ती आरडाओरड, रानटी सेक्स आणि आज त्यांच्यात प्रत्यक्ष होणारे पाहिले नाजुक, अनामिक भीतीयुक्त स्पर्श यात खूप फरक होता. न बोलता फक्त गोड स्पर्शाने आधी तिच्या मनाला मग तिच्या शरीराला खुलवायचं होतं.

तो हळूहळू लिंग तिच्या योनिवर घासत होता. थोडा थोडा करत योनिमध्ये सरकवत होता. तिच्या चेहऱ्यावर त्रास झळकलेला बघून तिला घट्ट मिठीत घेतले. तिच्या चेहऱ्यावरचे हाव भाव बघत तो लिंग आत बाहेर करण्याचा वेग कमी जास्त करत होता. हळूहळू तिचा त्रास आनंद आणि तृप्तित बदलत होता. चेहऱ्यावर एक वेगळंच हसू उमटत होता.

तिच्याकडूनही आता तेवढाच प्रतिसाद मिळत होता. डोळे उघडून त्याला बघत होती. मनातली भीती आणि पण समर्पणात बदलत होते. त्याच्या केसात हात फिरवत त्याला जवळ घेऊन तिने ओठ ओठात घेतले. खाली तो जसा आवेगात होता तसच तिही ओठातून उत्तर देत होती. योनी आणि लिंगाप्रमाणे दोघांची जीभ एकमेकात गुंफत होती.

त्याने तिला पोटावर झोपवलं. तिचे दोन्ही गरगरीत नितंब ही, त्याची खरी फॅन्टसी, हातांनी दाबत तर दातांनी चावत होता. ती हसून ओरडत होती आणि आणखी उत्साहात आली. त्याने लिंग दोन्ही नितंबांमध्ये फिरवला. दोन्ही हात अंगाखाली नेऊन छाती गच्च दाबली लिंग एका झटक्यात आत सरकवला, ती जोरात ओरडली. त्याने आता अधिक वेगाने क्रिया सुरू केली की तिच्या नितंबांचा आवाज येत होता. त्याच्या वेगाने ती भान विसरून ओरडत होती. .

“आहऽऽऽ… स्ससऽऽ… आहऽऽ…“

वर शॉवरमधून थंड पाणी बरसत होतं व खाली त्यांच्यात अंगार. थोड्या वेळात टाकीतील पाणी संपून पाणी बरसणं थांबलं आणि त्याची टाकी सुद्धा रिकामी झाली. थकून तसाच तिच्या पाठीवर पडून राहिला.

त्यांच्या पहिल्या स्पर्शाचे आवाज, तिचे हुंकार ओघळणाऱ्या पाण्यासोबत मिसळत होते. तेच पाणी बाजूला लाल रंग घेऊन वाहत होतं.


तुला बघताच तुझ्या शरीराचं खूप आकर्षण वाटायला लागलं... 
माझं शरीर जेवढं मऊ गुबगुबीत इकडे तिकडे दिशा मिळेल तसं पसरलेलं आणि तुझं मोजून मापून आखलेलं... 
तुझे हात जेव्हा माझा मऊ अंगावर सैरावैरा फिरतात, तेव्हा मलाही तुझं कडक पिळदार अंग ओरबाडून काढावंस वाटतं... 
तुझी ती कडक छाती माझा वीक पॉइंट आहे, जिच्यावर मी स्वत:ला झोकून दिलं असतं... 
तुझ्या रेखीव गुलाबाच्या पाकळीसारख्या ओठांचा स्वाद घेण्यात मिळतो एक वेगळाच आनंद... 
तुझ्या अंगाचा सुगंध आजही वेड लावतो... 
तुझ्या सिल्की केसात हात घालताच छाती भरून उंच होते... 
मग तुझे ते मऊ ओठ छातीवर टेकताच ती आणखी उचंबळते... 
माझ्या उष्ण झालेल्या छातीला कशानी सांभाळता येत असेल तर तुझे दोन्ही हात... 
सैरावैरा धावणार ते माझं शरीर आवरण्याची कला आली तरी कुठून तुझ्यात..? 
आपल्या मनाप्रमाणेच आपल्या शरीराचे ते दोन भाग एकरूप होण्यासाठी प्रचंड गोंधळ घालतात... 
त्यांची ती घडण फक्त एकमेकांसाठी बनलेली.. 
ते एकरूप होताच मला स्वत:ला आवर घालणं अशक्य... 
तेव्हा तुझ्या आणि माझ्या शरीरात कुठलाच वेगळेपणा राहत नाही.. 
आपल्या श्वासासोबत तेही विरघळून जातात...

सकाळचा चहा

अमेयची नुकतीच अंघोळ झाली होती. फक्त अंडरवेअर घालूनच तो…

व्यसन

तो त्याच्या रूममध्ये गादीवर पसरलेला होता. त्याच्या एका हातात त्याचा मोबाईल, कानात हेडफोन आणि दुसर्‍या हातात अर्धवट ताठरलेले लिंग होते. मोबाईलवर पॉर्न व्हिडीओ सुरू होता आणि आवाज त्याच्या कानात घुमत होते. मोबाईलवर दिसणारी दृश्ये बिभत्स वाटत असली तरी आता त्याला ती फारच...

रोमँटिक डेट

रितू आज जरा वेगळ्याच मूडमध्ये होती. ऑफिसमधले सगळे काम उरकून ती लवकर घरी जायला निघाली. बाहेर रिमझिम पाऊस पडत होता. तिने छत्री उघडली आणि पावसाचा आनंद घेत चालू लागली. आज मॅडम जाम खुश होत्या. त्याचा मेसेज आला होता, संध्याकाळी कॉफीसाठी भेटू म्हणून. निनाद तिला पहिल्यांदाच...

माफी

रवीच्या मम्मी-डॅडींची सकाळपासूनच गडबड चालू आहे. घराची साफसफाई, भाजीपाला खरेदी, जेवणाची तयारी, सगळं स्वतःच्या देखरेखीखाली करुन घेतायत. कारणच तसं आहे ना. आज रवीची गर्लफ्रेन्ड त्यांना भेटायला येणार आहे. रवीनं लग्न करायचं ठरवलंय आणि ‘ही तुमची सून’ असं थेट न सांगता, आधी...

सॉरी

आज दिवसभरात तिला सॉरीचे पंधरा वीस मेसेज केले. सालं काही चूक नसतांना इतक्या वेळा सॉरी म्हणतोय तर ही इग्नोर मारतेय? भोकात जा. ह्यानंतर मेसेज करणार नाही. भांडण स्वतः तिने सुरू केलंय आणि आता दहा वेळ तोंडाशी मी जातोय सॉरी म्हणायला. तिला शेवटचा ‘ओके फाईन, गो टू हेल’ चा...

विजेचा करंट

एका लहानशा हॉटेलमध्ये एक म्हातारे जोडपे येते. बरीचशी टेबल्स रिकामी असूनही दोघे थोडा वेळ घुटमळतात. काही वेळाने कोपऱ्यातील एक टेबल रिकामे होते. दोघे पटकन जाऊन तिथे बसतात. बाजूच्या टेबलावर बसलेला मुलगा हे सगळे पाहत असतो. इतकी टेबल्स रिकामी असताना हेच टेबल का? त्याचे...

उदार नवरा

राजू दिसायला तसा साधारणच होता. पण नको त्या फुशारक्या मारायचा. एकदा तो मित्रांमध्ये बोलताना म्हणाला, "हे बघा, मी तुमच्यात सगळ्यात श्रेष्ठ आहे!" "का?" "कारण मला देवाने एक नाही दोन-दोन लवडे दिले आहेत. दाखवू का काढून??" राजूच्या ह्या आव्हानाला कोण सामोरे जाणार? तो नेहमीच...

ट्रेन चुकली तर

मी एका कंपनीत मॅनेजर म्हणून काम करतो. कंपनीचे ग्राहक वेगवेगळ्या राज्यात विखुरलेले असल्या कारणाने एकदा असेच एका क्लायंटच्या प्लांटवर मला व्हिझिटसाठी जावं लागलं. मी सहसा रेल्वेने प्रवास करतो. मधल्या स्टेशनवर गाडी थोडा वेळ थांबणार होती. रात्रीची वेळ होती. मला काहीतरी...

राग आणि प्रणय

आज त्यांच्या लग्नाला दोन महिने पूर्ण झाले. या दोन महिन्यात त्याने तिला खूप प्रेम दिलं, खूप खुश ठेवलं, दिवस रात्र जेव्हा मन होईल तेव्हा ते प्रणय करायचे, दोघेही एकमेकांच्या प्रेमात आकंठ बुडालेले, एकमेकांसाठी बनलेले, पण आज अगदी छोट्याश्या कारणामुळे दोघांमध्ये भांडण झालं....

जेवण गरम करतेय…

एका जोडप्याचे गावी लग्न झाले आणि ते जोडपे मुंबईला त्याच्या घरी आले. हनिमूनची पहिली रात्र होती. नवरी गावाकडची होती आणि २५ वर्षाची भोळीभाबडी मुलगी होती. नवरा ३२ वर्षाचा बेरकी मुलगा होता. रात्री त्याने दरवाजा लावून घेतला आणि तिला खाटेवर नेले. मग एक एक करून त्याने तिचे...

जालीम उपाय

गेल्या काही दिवसांपासून खरे तर रात्रींपासून तो फार अस्वस्थ झाला होता. त्याला कारणही तसेच होते. त्याची तरुण, सेक्साड बायको त्याला जवळ सुद्धा येऊ देत नव्हती. आजकाल तिचे सेक्समधले लक्ष्य काहीसे उडाले होते. ती अप्सरेप्रमाणे सुंदर आणि मादक होती, त्यामुळे तिच्या अशा...

स्वप्नपरी

बाहेर रिमझिम पाऊस पडत होता दुपारची वेळ असून सुद्धा सगळीकडे अंधारून आले होते कदाचित येणाऱ्या वादळाची ती चाहुल असेल. रस्त्यावरची वर्दळ जरा कमी झाली होती पण माझ्या मनातली खळबळ मला शांत बसू देत नव्हती. जेवण झाल्यापासून तिसरी सिगारेट ओढत खिडकीजवळ बसून बाहेर शून्यात बघत...

शॉवरखाली

त्याने बाथरूममध्ये उभा राहत नॉब फिरवला तसा कोमट पाण्याचा शॉवर चालू झाला. अंगावर पडणार्‍या त्या पाण्याच्या थेंबांनी त्याचे स्नायू सैल होऊ लागले. दोन हात भिंतीवर ठेवून मान खाली घालून गरम पाण्याने तो ओला चिंब भिजत होता. सुट्टीचा दिवस होता. आदल्या रात्री भरपेट जेवण करून...

झपाटलेली

“सायली… सायली… यार… मला तर अजून पण त्याच्याच जवळ जावं वाटतंय.” अश्विनीने तिच्या रूममेट सायलीला मिठी मारून म्हटलं. “अग पण आताच तर तू त्याच्या रूमवरून इथे आलीस… आणि येताच तुला पुन्हा त्याचा जवळ जावं वाटतंय..?" सायलीने अश्विनीच्या बोलण्यावर डोळे गरगर फिरवत म्हटलं. “अग...

गोळ्या

टंच फिगरवाली चाळीशीची एक भाभी खूपच अस्वस्थ होती. तिचा नवरा तिला आज काल झवायचाच नाही. ती खूप दु:खी होती. झवताना ती त्याला मनसोक्त आणि मनमुराद झवून द्यायची. तो सांगेल तसे चोखाचोखी करून, पुढून मागून, खालून वरून झवून घ्यायची आणि त्याला झवायला साथ द्यायची. तरीही आज काल तो...

जीवनदीप

त्याला मेल्यावर पाप-पुण्याचा हिशेब करण्यासाठी चित्रगुप्तासमोर उभे करतात. आपल्याला इतक्या लवकर मृत्यू आल्याबद्दल तो मनातून खट्टू असतो. म्हणून तो चित्रगुप्तासमोर आपली कैफियत मांडतो. "चित्रगुप्त महाराज, मला अजून जगायचे होते हो, बरीच कामे पेंडिंग आहे." त्याला काही उत्तर न...

आठवण

"बाहेर असता तेव्हा माझी आठवण येते का नाही?" तिच्या पतीच्या मिठीतून अलगदपणे सुटत तिने विचारलं. जेवण करून रात्रीच्या वेळी दोघेही अंथरुणात पडले होते. बर्‍याच दिवसांनी तो घरी आला होता. त्यामुळे त्याच्या मिठीत विसावण्यासाठी तीही उत्सुक होती पण त्याला डिवचायला मज्जा यायची...

कणीक

सकाळची वेळ होती. ती अंघोळ करून तयार होऊन स्वयंपाकाला लागली होती. डोक्यावर ओल्या केसाभोवती अजून टॉवेल गुंडाळलेला होता. ओल्या केसातून अजूनही शिकेकाई शाम्पूचा वास येत होता. तिची पाठ उघडी होती. ती किचनमध्ये उभारून कणीक मळत होती. तिचे हात पूर्ण चिकट झाले होते. ती शरीराने...

स्मार्ट बेटा

"हॅल्लो." ८ वर्षाच्या मुलाने फोन घेतला. "हॅल्लो बेटा, मी पप्पा बोलतोय.. तू आलास स्कूलमधून?" "हो पप्पा." "व्हेरी गुड! माझा ‘स्मार्ट बेटा'! मम्मी आहे का तिथे? मला बोलायचंय तिच्याशी." "पप्पा, मम्मी बेडरूममध्ये आहे.. अंकल बरोबर." असे बोलून मुलगा हसला. "काय? कुठले अंकल??"...

सुप्त इच्छा

रात्रीची वेळ होती. तो अंथरुणात एकटाच तळमळत पडला होता. भूतकाळातल्या गोष्टी आठवल्याने त्याच्या मनाला वासनेच्या सापाने विळखा घातला होता. इंद्रियाकडे जाणारा रक्तप्रवाह वाढून ते पूर्णपणे ताठरलं होतं. त्याची इच्छा नसतानाही वळवळणारा हात सातत्याने खाली जायला बघत होता. आता...

होम शिफ्टींग

“सामान आवरायचंय, नवीन शिफ्टींग करायचंय आणि त्यात या लाईटलापण आताच जायचं होतं..!” वैतागत तिने हातातील बॅग खाली टाकली आणि सोफ्यावरच कव्हर काढून त्यावर बसली. तसं तिच्या डोळ्यासमोर काल रात्रीचा क्षण आला की काल त्या जुन्या घरात कशाप्रकारे त्या दोघानीं आपली शेवटची रात्र...

मला आवडलं हं..!

“अग बाई आवर की, किती उशीर..? आता नेमकं ऑफिस जायच्या वेळेलाच हरवली असते.. मा‍झ्या जावयाच्या स्वप्नात..” “आई तूपण ना.. काहीही! मी कशाला त्यांची आठवण काढू.. ते काढतात का माझी आठवण हुह्ह…” असे म्हणत तिने लगेच लटक्या रागात आपलं छोटंसं नकटं नाक मुरडलं. “बरं बाई, नाही तर...

निवडणूक

तो आणि ती पक्के हाडाचे कार्यकर्ते. पक्षश्रेष्ठींसाठी झटणारे. पण लफडं असं की दोघं विरूद्ध पार्टीत. त्यामुळं बाहेर पक्षाच्या साहेबांचं आपापासात वाजलं की ह्यांच घरी वाजायचं आणि त्याला उपवास घडायचा. एकदा असंच झालं. निवडणुका जवळ आल्या होत्या, शहरात प्रचाराची राळ उडाली...

निरोध

तो जेव्हा १८ वर्षांचा होता, तेव्हा टीव्हीवर निरोधची जाहिरात लागायची. पण त्याला समजायचे नाही की निरोध म्हणजे काय ते. मग कॉलेजमध्ये मित्रांकडून त्याने निरोध म्हणजे काय, हे समजून घेतले. निरोधचा उपयोग वगैरे जुजबी माहिती त्याने मिळवली होती. नुकतीच दिवाळी संपली होती पण...

अगळी वेगळी कंप्लेंट

एकदा एक सुंदर आणि सेक्सी मुलगी एका पोलीस स्टेशनमध्ये गेली. ती आत शिरल्या रोबर सगळ्या पोलीसांचे आणि गजाच्या आड असलेल्या आरोपींचे लक्ष तिच्याकडे जाते. ती मुलगी होतीच, एकदम फटाकडा आयटम! तिने गडद हिरव्या रंगाची शिफॉनची साडी घातली होती ज्यातून तिची टंच भरलेली फिगर उठून...

स्वयंपाक

आमचा वन बीएचके मधला मध्यम वयीन जोडप्यांचा सर्वसामान्य माणसांचा संसार सुरू होता. आमच्या लग्नानंतरच्या कुस्ती केलेल्या रात्रींमुळे आम्हाला चांगलेच फळ भेटले होते. माझ्यासारख्या लग्नापूर्वी सडपातळ असणाऱ्या महिलेला नवऱ्याने मशागत करून चांगली भरवली होती. आमच्या संसाराच्या...

खुरपणी

दुपारची वेळ होती जेवण करून ते चिंचेच्या झाडाखाली अंथरून टाकून पसरले होते. दोघे एकमेकांच्या शेजारी चिटकूनच झोपले होते. "आज हुनार नाय सगळं खुरपून, मी म्हणलं हुतं रोजानं दोन बाया लावू." ती जराशी रागात होती. त्या दिवशी खुरपणं झालं असतं तर दुसऱ्या दिवशी त्यांना खत टाकून...

शेवटच्या इच्छा

तो तळमळत पडला होता. कपडे फाटले होते. घशाला पाण्याविना कोरड पडली होती. उन्हाचे चटके बसून कातडं जवळपास जळलं होतं. अजून काही काळ तो तशाच उन्हात पडून राहिला असता, तर त्याचा मृत्यू निश्चित होता. "तुझी शेवटची इच्छा काय आहे…?" त्याच्या अंत:करणातून आवाज येत होता. कुणीतरी...

गोड बोलणं

"असं गोड बोलून फायदा नाही व्हायचा?" ती म्हणाली. "का नाही होणार? गोड बोललं की सगळं काही साध्य होतं." त्याने एक हात तिच्या कमरेत घालत हळूच हिसका देत तिला जवळ ओढलं. दुसऱ्या हाताने तिच्या चेहऱ्यावर आलेली केसांची लट त्याने मागे सारली आणि स्वत:चे ओठ तिच्या जवळ नेऊ लागला....

आतुरता

"तुला पाहिलं तेव्हापासून मला तुला स्पर्श करायचा होता." तिच्या मागे उभा राहत, तिच्या हातावर अलगद हात ठेवत तो म्हणाला. "आता करतच आहेस ना मग तू मला स्पर्श?" त्याच्या मिठीतून तिने स्वत:ला सोडवून घेतलं आणि मान वळवून त्याच्याकडे पाहू लागली. त्याच्या डोळ्यात तिला पाहत असताना...

उकाडा

उकाडा भरपूर होता. फॅन व कुलरच्या वाऱ्याने काही तो कमी होत नव्हता. "मी म्हणत होते एसी बसवून घेऊ. पण तुम्ही ऐकलं नाही माझं." किचनमधून हातात एक वाटी घेऊन येताना ती बोलली व कुलरच्या वाऱ्यात बेडवर त्याच्या शेजारी बसली. "पैशाची अडचण होती, तुलापण माहिती आहे." तिने वाटीत काय...

नवऱ्याचा उपवास

"अहो, आज तर उपवास आहे ना तुमचा? मी खिचडी केली आहे, परत म्हणू नका माझ्यामुळे उपवास मोडला म्हणून.." किचनमध्ये साबुदाणा खिचडी परतत असताना ती, बेडरूममध्ये कामाला जाण्यासाठी तयार होणार्‍या नवर्‍याला म्हणाली. "हो, आहे.. आहे.." तयार होत बाहेर आलेला नवरा किचनकडे येत म्हणाला....

चटक

त्याचा फोन आला त्या वेळी ती घरात एकटीच होती म्हणून बरं झालं. फोनवर त्याने तिला त्याच्या शेतात असणाऱ्या पत्र्याच्या शेडवर बोलावलं होतं. त्याच्या आवाजातील आतुरता तिला जाणवत होती. घरी कोणी नव्हतं. संध्याकाळपर्यंत घरी कोणीच येणार नव्हतं. नवरा कामाला गेला होता, पोरं...

सुट्टी

"आजच्या दिवस सुट्टी घ्या ना.." तिच्या पदराशी चाळा करत मादक आवाजात त्याच्याकडे पाहत ती म्हणाली. "नाही, अशी कशी..?" त्याचे बूट घालताना त्याने मान वळवून तिच्याकडे पाहिलं आणि तो पाहतच राहिला. तिचे डोळे दिपवून टाकणारे सौंदर्य कितीही पाहिले तरी प्रत्येक वेळी त्याच्या नजरेत...

गिफ्ट

ती दररोज सकाळी लवकर उठायची. तिच्या कामाला लागायची. तिचा गजर वाजल्यावर त्यालाही जाग यायची, पण तो अंथरुणातच लोळत पडायचा. आज मात्र गजर वाजताच तो लगेच उठला. ती जागी होण्या अगोदरच त्याने गजर बंद केला. तिला तसच झोपू दिलं. तिचा वाढदिवस होता ना, तिची सर्व कामे पूर्ण करून...

बाहेरचं जेवण

"तुझी खूप आठवण आली आज." "मग यायलाच पाहिजे ना बायकोची आठवण." "अगं पण इतकी आठवण येत होती की सुट्टी काढून घरी यावं आणि तुला असं मिठीत घ्यावं वाटत होतं." त्याने जवळ येत तिला मागून मिठी मारली व कमरे भोवती हात गुंफले. "अहो सोडा, किती कामं पडलीयेत माझी." "मी नाही सोडणार."...

मोहक क्षण

वेळ रात्री १२… रेल्वे स्टेशन बाहेरची चहल पहल… “ओये चिकने किधर देख रहा.. आज की रात हमारे साथ गुजार के देख हम भी कुछ कम नही..” एक छक्का समोर वैश्यांकडे बघत असलेल्या इसमाला टाळ्या वाजवत स्वत:कडे बोलवत होता. त्याने त्याला खालपासून वरपर्यंत न्याहाळले ५ रूपये हातात टेकवून...

ग्रीष्म वर्षा

“मी चौकात थांबलोय.. कुठे पोहचलीस तू..?” “निघत आहे.. भूक लागली तर जरा खाऊन घेतलं.. मागच्या वेळी ‘झाल्यावर’ जाम भूक लागली होती अन् तू न खाताच हाकलवून दिलंस..” “अगं काय मुलगी आहे तू..? इथे मला कुठली भूक लागली आणि तुझं काय भलतंच सुरू.. लवकर ये कंट्रोल होत नाहिये.. मला वाट...

टू ऑर नॉट टू इंसेस्ट

"एक गोष्ट विचारू का?" साडीला लावलेल्या पिना काढून ठेवत सरला म्हणाली. "विचार की, परवानगी कसली मागतेस?" बेडवर बसून सरलाला न्याहाळताना विकास म्हणाला. कपडे घालताना आणि काढताना सरलाला बघणं हा विकासचा आवडता छंद. त्यातून ती साडी नेसत किंवा फेडत असेल तर क्या बात! "आजच्या...

मॅनेजर

"एक्सक्युज मी, मला हॉटेलच्या मालकांशी बोलायचंय." राज, हॉटेलचा मॅनेजर, रजिस्टरमध्ये डोकं खुपसून काहीतरी आकडेमोड करत होता. वर न बघताच वैतागून तो खेकसला, "काय आहे? काय पाहिजे?" "अहो मला मालकांशी काहीतरी महत्त्वाचं बोलायचंय. तुम्हीच आहात का, मालक?" राजने या वेळी तो नाजूक...

राँग नंबर

ती आज पुन्हा अंधारात बसली होती. तिला असे अंधारातच बसायला आवडायचे. बायका शक्यतो रात्री एकट्या असल्या की घरातले लाईट लावून ठेवतात, रेडीओ किंवा मोबाइलवर गाणी लावून ठेवतात. त्यामुळे घरात कुणी तरी असल्याचा भास त्यांना धीर देतो. पण ती सगळ्या बायकांपेक्षा वेगळी होती. तिला...

मधू आणि तिचे बाबा

"बाबा, तुम्ही इतक्या जोरात घालण्याचा प्रयत्न करताय ना म्हणूनच नीट जात नाही आत. अगदी हळूहळू घाला ना. नाहीतर तुमच्या गोट्या सटकून इकडे तिकडे हलतात." बेडरूममधून हे संभाषण ऐकून मी चमकले. ह्या उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये स्वयंपाक करणे म्हणजे किती कठीण काम. मी इथे किचनमध्ये...

error: नका ना दाजी असं छळू!!