व्यसन

तो त्याच्या रूममध्ये गादीवर पसरलेला होता. त्याच्या एका हातात त्याचा मोबाईल, कानात हेडफोन आणि दुसर्‍या हातात अर्धवट ताठरलेले लिंग होते. मोबाईलवर पॉर्न व्हिडीओ सुरू होता आणि आवाज त्याच्या कानात घुमत होते. मोबाईलवर दिसणारी दृश्ये बिभत्स वाटत असली तरी आता त्याला ती फारच चित्तवेधक वाटत होती.

जस जसा तो व्हिडीओ पुढे सरकत होता, तस तशी त्याच्या दुसर्‍या हाताची हालचाल वाढत होती. सरते शेवटी त्याने मोबाईल बाजूला ठेवून दिला. आता फक्त कानात आवाज येत होता. तो जोरात हालचाल करू लागला. त्याचा श्वास चढलेला होता. आता कोणत्याही क्षणी तो मोकळा होणार होता, तेव्हाच त्याच्या रूमचे दार उघडले!

दारात त्याची आई उभी होती. त्याच्या छातीत धस्स झाले. श्वास कोंडला गेला. कुणीतरी छातीवर भलेमोठे वजन ठेवावे, अशी त्याची छाती दुखू लागली. त्याने पटकन त्याची पॅन्ट ओढून घेतली. आईलाही आपण चुकीच्या क्षणी आलो, याची जाणीव झाली. तिने पटकन दार लावून घेतले व बाहेर गेली.

या आठवड्याभरात ही तिसरी वेळ होती. आठवड्याभरात तो तीन वेळा आईला सापडला होता. त्याला स्वत:ची लाज वाटत होती. त्याने मनातल्या मनात स्वत:ला कितीतरी वेळा बंदुकीच्या गोळ्या घालून टाकल्या. आई गेल्यानंतर त्याने काही वेळ जाऊ दिला नंतर हळूच दार उघडले आणि चोरपाऊलांनी तो घराबाहेर पडला.

‘मी काही चुकीचं केलं नाही, हस्तमैथुन नैसर्गिकच आहे.’ तो स्वत:ला समजावत होता. ‘नैसर्गिक असले म्हणून त्याचा इतका अतिरेक करावा का?’ त्याचे स्वत:शीच युद्ध चालू होते. एका बाजूने तो स्वत:च्या कृतीचे समर्थन करायचा आणि दुसर्‍या बाजूने तो स्वत:च्या कृतीची निंदा नालस्ती करायचा. ती कृती किती चुकीची आहे, हे स्वत:ला समजून सांगायचा. त्याच्या मित्रांबरोबर ह्या बाबतीत बोलणे व्हायचे. इंटरनेटवर इकडे तिकडे त्याने बऱ्याच वेळा ऐकले होते की हस्तमैथुन करणे नैसर्गिक आहे, त्यात काही चुकीचे नाही.

‘हस्तमैथुन करायला मी कुठे नको म्हणतोय, पण मग पोर्न बघायची काय गरज आहे?’ त्याने स्वत:ला प्रश्न विचारला आणि स्वत: त्याचे उत्तर द्यायला लागला, ‘पॉर्न बघणं कुठे चुकीचा आहे? पॉर्न बघितलं म्हणून काही नसतं होत.’ त्याने स्वत:च्या कृतीचे समर्थन करायचा प्रयत्न केला, पण नकळत त्यालाही जाणवत होते की त्याने आता सीमा ओलांडली होती.

तो आता बारावीच्या वर्षातली नीटची परीक्षा रिपीट करत होता. मागच्या वेळी हवा तसा स्कोर न मिळाल्याने त्याला चांगले कॉलेज मिळाले नव्हते. घरची परिस्थितीही बऱ्यापैकी होती, त्यामुळे त्याने परीक्षा रिपीट करायचे ठरवले होते. घरच्यांचीही त्याला साथ होती. पण नव्या शैक्षणिक वर्षाची कुठे सुरूवात झाली नव्हती, आणि आताच त्याला निराशेने ग्रासले होते.

चांगले नसले तरी मिळाले होते ते कॉलेज बरं होते. त्याचे सर्व मित्र मिळाले त्या कॉलेजला गेले होते. तो एकटाच मागे राहिला होता. त्याच्या वडिलांची इच्छा होती चांगले कॉलेज मिळावे आणि त्याचाही चांगलेच कॉलेज मिळावे असाच अट्टाहास होता. म्हणून त्याने परीक्षा रिपीट करण्याचे ठरवले होते. पण आपण घेतलेला निर्णय चुकला तर नाही ना? याची आता त्याला चिंता सतावत होती.

त्यामुळेच की काय आताशा त्याचे अभ्यासाकडे दुर्लक्ष होत होते. त्याचा बराच वेळ मोबाईलवर व्हाट्सअप, फेसबुक इंस्टाग्राम, मूव्हीज आणि वेब सिरीज पाहण्यात जात असे. पण काही दिवसानंतर त्याला त्याचाही कंटाळा येऊ लागला. त्याला सर्व काही नीरस वाटू लागले. आपण घेतलेला निर्णय चुकीचा आहे, आपण कॉलेजला जायला हवे होते. सर्व काही असताना, सर्व काही सुख त्याच्या पदरी असताना, त्याला स्वत:चे आयुष्य नीरस वाटत होते.

‘या वेळी देखील स्कोर हवा तसा आला नाही तर काय करायचं?’ त्याला चिंता सतत सतवत होती. त्यामुळे त्याचा नीट अभ्यासही व्हायचा नाही आणि ती चिंता सतावू नये म्हणून तो काही ना काही करण्यात व्यस्त राहण्याचा प्रयत्न करायचा. त्यामुळेच की काय त्याचे मोबाइलचे व्यसन भयंकर वाढले  होते.

मोबाईलच्या बरोबरच तो पॉर्न व्हिडीओच्या देखील आहारी गेला होता. सतत पॉर्न पाहणे आणि हस्तमैथुन करणे हे त्याच्या सवयीचा भाग झाले होते. आताशा त्याला काळ-वेळ काही समजत नव्हते. स्वत:ची वेगळी खोली होती, त्यामुळे त्याला प्रायव्हसी असायची. मात्र वेगळी खोली असूनही दार लावणे देखील त्याच्या डोक्यात येत नव्हते. थोडे फार काही झाले, काही आठवले, कुठे काही पाहिले की लगेच उत्तेजना जाणवायची आणि मग लगेच तो पॉर्न व्हिडीओ लावायचा आणि हस्तमैथुन करायचा.

मागच्या दोन तीन आठवड्यापासून तर त्याचे व्यसनच झाले होते. त्यामुळेच या आठवड्याभरात तो तीन वेळा त्याच्या आईला हस्तमैथुन करताना सापडला होता. एकदा बाथरूममध्ये आणि दोन वेळा त्याच्या खोलीत. त्यालाही आईचा सामना करताना मेल्याहून मेल्यासारखे व्हायचे पण काही इलाज नव्हता.

‘तिने अजून बाबांना सांगितले नाही म्हणून बरं!’ तो विचार करायचा आणि ‘आतापासून काही करायचं नाही’ असा मनाशी निर्धार करायचा. पण टिकेल तो निश्चय कसला? एका वेळी ठरवले तर तासाभराच्या आतच त्याचा निश्चय मोडायचा आणि पुन्हा एकदा तो दृढनिश्चय करायचा. दिवसातून सात-आठ वेळा त्याचे असेच चालायचे. रात्र दिवस त्याच्या डोक्यात हाच विषय रेंगाळत असल्यामुळे एक-दोनदा त्याला स्वप्न दोषही झाला होता.

‘हे वागणं बरोबर नाही लवकरात लवकर सुधारायला हवं!’ तो स्वत:शीच म्हणायचा आणि मग लगेच त्याचे दुसरे मन जोरात ओरडायचे, ‘काय चूक आहे या वागण्यात सर्व काही नैसर्गिक तर आहे.’ लगेच उत्तर तयार असायचे, ‘काही नैसर्गिक नाही यात!’

त्याने त्याच्या मित्रांसोबत बोलायचा प्रयत्न केला होता. पण जो-तो त्याच्या कॉलेजच्या जीवनात व्यस्त असायचा. पूर्वीसारखा बोलायला त्यांना वेळच मिळायचा नाही. तो एकटा पडत चालला होता. ट्युशनही असायची पण ट्युशनमधील सर्व चेहरे नवे त्याला अनोळखी वाटायचे. आपल्या सोबत काय होतेय? याचे त्याने बराच वेळ वैचारिक विश्लेषण केले आणि संध्याकाळ होत आल्यानंतर तो घराकडे परतला.

त्याचे वडील घरी आले होते. मोठी बहीण शहरातीलच कॉलेजला इंजिनियरिंग करत होती. तिघेही त्याची वाट पाहत बसले होते. त्याला नको ती शंका आली, ‘आईने बाबांना सांगितलं की काय?’ तो त्यांना न पाहिल्यासारखे करत त्याच्या खोलीकडे जायला निघाला, तेव्हाच त्याच्या वडिलांचा आवाज आला,

“इकडे ये तुझ्याशी बोलायचं आहे.”

शरमेने त्याची मान खाली झुकली होती. आता पुढे काय होणार? याची त्याला बऱ्यापैकी कल्पना होती. असे व्हायला नको होते, स्वत:च्या अब्रूचे काढले जाणारे धिंडवडे त्याला नको होते, पण वडिलांपुढे त्याचे काही चालायचे नाही. तो गुपचुप गेला आणि त्यांच्या समोर जाऊन बसला.

“तो मोबाईल काढून ठेव! तुला खरंच काही कळत नाही का?”

वडील जरा रागात होते. आई आणि त्याची बहीण किचनमध्ये गेल्या होत्या.

“एवढा कसा वासनेच्या आहारी गेला आहेस तू? निदान दार लावायचे तरी भान ठेवत जा! मान्य आहे, हस्तमैथुन अयोग्य नाही, पण करताना आजूबाजूच्या परिसराचं तरी ध्यान ठेवत जा. आणि तुला जर हस्तमैथुन करायचं असेल, तर ते पॉर्न वगैरे पूर्णपणे बंद कर. करायचंच असेल तर सर्व काही नैसर्गिकरित्या होऊ दे!”

त्याला वडिलांकडून हे अपेक्षित नव्हते. त्याला वाटले होते वडील त्याला भरपूर रागावतील, पण ते तर त्यांना रागात उपदेशाचे डोस देत होते. त्याच्या चेहर्‍यावरील आश्चर्य त्याच्या वडीलांपासून लपले नाही.

“हस्तमैथुन अयोग्य नाही पण त्यामुळे जर तुला दैनंदिन आयुष्यात अडचणी येत असतील तर ते कितपत योग्य आहे तूच ठरव. तुला खरंच कळतंय का पॉर्न पाहून तुझं किती नुकसान होतंय ते?”

तो शांतपणे ऐकून घेत होता. काही बोलण्याचा त्याला धाडस होत नव्हते.

“तू आईला तीन वेळा सापडला आहे, म्हणजे एकांतात तू हे सर्व किती वेळा करत असतील याची कल्पनाच न केलेली बरी. कोणत्याही गोष्टीचा अतिरेक चांगला नाही. तुझे ट्युशनमध्ये लक्ष नाही. अलीकडे झालेल्या टेस्टचे निकालही चांगले नाहीत. मी तुला बोलणार होतो पण उगाच कशाला तुला ताण द्या म्हणून मी बोललो नाही. यामुळेच निकाल कमी झाले असतील.”

त्याने गुपचूप मान हलवली.

“मोबाईल जप्त करणे योग्य नाही, मोबाईल तर तुला लागतोच. पण तुझं इंटरनेट मात्र बंद राहील आणि एक लक्षात ठेव पॉर्न पूर्णपणे बंद, तू जर मला किंवा घरातील कोणाला बघताना सापडला मग पुढच्या वेळी शिक्षा असेल!”

तो गुपचूप उठून खोलीत गेला. बरोबर मोबाईल होताच. वडीलांनी इंटरनेट असलेले सिम कार्ड काढून घेतले होते आणि मोबाईल त्याच्याजवळ दिला होता. तो आत गेला त्याने दार लावून घेतले. पुन्हा एकदा निराशेची भावना त्याच्या मनात दाटून आली. हृदयात खोल कुठेतरी एक मोठे भोक असल्यासारखे वाटू लागले.

त्याचे श्वास वाढू लागले. त्याचे हृदय जोराजोरात धडकू लागले. त्याने त्याच्या बॅगमध्ये असलेला पेन ड्राइव्ह काढला. ओटीजीमार्फत मोबाईलला जोडला. पेन ड्राईव्हमध्ये असलेला पॉर्न व्हिडीओ मोबाईलमध्ये कॉपी करून तो गादीवर आला.

क्षणार्धात तो पॅन्ट काढून आडवा झाला. त्याने कानात हेडफोन घातले. एका हातात मोबाईल आणि दुसर्‍या हातात त्याचे अर्धवट ताठरलेले लिंग! त्याने मोबाईलवर व्हिडीओ सुरू केला आणि तो पुन्हा एकदा हस्तमैथुन करू लागला!

सकाळचा चहा

अमेयची नुकतीच अंघोळ झाली होती. फक्त अंडरवेअर घालूनच तो…

रोमँटिक डेट

रितू आज जरा वेगळ्याच मूडमध्ये होती. ऑफिसमधले सगळे काम उरकून ती लवकर घरी जायला निघाली. बाहेर रिमझिम पाऊस पडत होता. तिने छत्री उघडली आणि पावसाचा आनंद घेत चालू लागली. आज मॅडम जाम खुश होत्या. त्याचा मेसेज आला होता, संध्याकाळी कॉफीसाठी भेटू म्हणून. निनाद तिला पहिल्यांदाच...

माफी

रवीच्या मम्मी-डॅडींची सकाळपासूनच गडबड चालू आहे. घराची साफसफाई, भाजीपाला खरेदी, जेवणाची तयारी, सगळं स्वतःच्या देखरेखीखाली करुन घेतायत. कारणच तसं आहे ना. आज रवीची गर्लफ्रेन्ड त्यांना भेटायला येणार आहे. रवीनं लग्न करायचं ठरवलंय आणि ‘ही तुमची सून’ असं थेट न सांगता, आधी...

सॉरी

आज दिवसभरात तिला सॉरीचे पंधरा वीस मेसेज केले. सालं काही चूक नसतांना इतक्या वेळा सॉरी म्हणतोय तर ही इग्नोर मारतेय? भोकात जा. ह्यानंतर मेसेज करणार नाही. भांडण स्वतः तिने सुरू केलंय आणि आता दहा वेळ तोंडाशी मी जातोय सॉरी म्हणायला. तिला शेवटचा ‘ओके फाईन, गो टू हेल’ चा...

विजेचा करंट

एका लहानशा हॉटेलमध्ये एक म्हातारे जोडपे येते. बरीचशी टेबल्स रिकामी असूनही दोघे थोडा वेळ घुटमळतात. काही वेळाने कोपऱ्यातील एक टेबल रिकामे होते. दोघे पटकन जाऊन तिथे बसतात. बाजूच्या टेबलावर बसलेला मुलगा हे सगळे पाहत असतो. इतकी टेबल्स रिकामी असताना हेच टेबल का? त्याचे...

उदार नवरा

राजू दिसायला तसा साधारणच होता. पण नको त्या फुशारक्या मारायचा. एकदा तो मित्रांमध्ये बोलताना म्हणाला, "हे बघा, मी तुमच्यात सगळ्यात श्रेष्ठ आहे!" "का?" "कारण मला देवाने एक नाही दोन-दोन लवडे दिले आहेत. दाखवू का काढून??" राजूच्या ह्या आव्हानाला कोण सामोरे जाणार? तो नेहमीच...

ट्रेन चुकली तर

मी एका कंपनीत मॅनेजर म्हणून काम करतो. कंपनीचे ग्राहक वेगवेगळ्या राज्यात विखुरलेले असल्या कारणाने एकदा असेच एका क्लायंटच्या प्लांटवर मला व्हिझिटसाठी जावं लागलं. मी सहसा रेल्वेने प्रवास करतो. मधल्या स्टेशनवर गाडी थोडा वेळ थांबणार होती. रात्रीची वेळ होती. मला काहीतरी...

राग आणि प्रणय

आज त्यांच्या लग्नाला दोन महिने पूर्ण झाले. या दोन महिन्यात त्याने तिला खूप प्रेम दिलं, खूप खुश ठेवलं, दिवस रात्र जेव्हा मन होईल तेव्हा ते प्रणय करायचे, दोघेही एकमेकांच्या प्रेमात आकंठ बुडालेले, एकमेकांसाठी बनलेले, पण आज अगदी छोट्याश्या कारणामुळे दोघांमध्ये भांडण झालं....

जेवण गरम करतेय…

एका जोडप्याचे गावी लग्न झाले आणि ते जोडपे मुंबईला त्याच्या घरी आले. हनिमूनची पहिली रात्र होती. नवरी गावाकडची होती आणि २५ वर्षाची भोळीभाबडी मुलगी होती. नवरा ३२ वर्षाचा बेरकी मुलगा होता. रात्री त्याने दरवाजा लावून घेतला आणि तिला खाटेवर नेले. मग एक एक करून त्याने तिचे...

जालीम उपाय

गेल्या काही दिवसांपासून खरे तर रात्रींपासून तो फार अस्वस्थ झाला होता. त्याला कारणही तसेच होते. त्याची तरुण, सेक्साड बायको त्याला जवळ सुद्धा येऊ देत नव्हती. आजकाल तिचे सेक्समधले लक्ष्य काहीसे उडाले होते. ती अप्सरेप्रमाणे सुंदर आणि मादक होती, त्यामुळे तिच्या अशा...

स्वप्नपरी

बाहेर रिमझिम पाऊस पडत होता दुपारची वेळ असून सुद्धा सगळीकडे अंधारून आले होते कदाचित येणाऱ्या वादळाची ती चाहुल असेल. रस्त्यावरची वर्दळ जरा कमी झाली होती पण माझ्या मनातली खळबळ मला शांत बसू देत नव्हती. जेवण झाल्यापासून तिसरी सिगारेट ओढत खिडकीजवळ बसून बाहेर शून्यात बघत...

शॉवरखाली

त्याने बाथरूममध्ये उभा राहत नॉब फिरवला तसा कोमट पाण्याचा शॉवर चालू झाला. अंगावर पडणार्‍या त्या पाण्याच्या थेंबांनी त्याचे स्नायू सैल होऊ लागले. दोन हात भिंतीवर ठेवून मान खाली घालून गरम पाण्याने तो ओला चिंब भिजत होता. सुट्टीचा दिवस होता. आदल्या रात्री भरपेट जेवण करून...

झपाटलेली

“सायली… सायली… यार… मला तर अजून पण त्याच्याच जवळ जावं वाटतंय.” अश्विनीने तिच्या रूममेट सायलीला मिठी मारून म्हटलं. “अग पण आताच तर तू त्याच्या रूमवरून इथे आलीस… आणि येताच तुला पुन्हा त्याचा जवळ जावं वाटतंय..?" सायलीने अश्विनीच्या बोलण्यावर डोळे गरगर फिरवत म्हटलं. “अग...

गोळ्या

टंच फिगरवाली चाळीशीची एक भाभी खूपच अस्वस्थ होती. तिचा नवरा तिला आज काल झवायचाच नाही. ती खूप दु:खी होती. झवताना ती त्याला मनसोक्त आणि मनमुराद झवून द्यायची. तो सांगेल तसे चोखाचोखी करून, पुढून मागून, खालून वरून झवून घ्यायची आणि त्याला झवायला साथ द्यायची. तरीही आज काल तो...

जीवनदीप

त्याला मेल्यावर पाप-पुण्याचा हिशेब करण्यासाठी चित्रगुप्तासमोर उभे करतात. आपल्याला इतक्या लवकर मृत्यू आल्याबद्दल तो मनातून खट्टू असतो. म्हणून तो चित्रगुप्तासमोर आपली कैफियत मांडतो. "चित्रगुप्त महाराज, मला अजून जगायचे होते हो, बरीच कामे पेंडिंग आहे." त्याला काही उत्तर न...

आठवण

"बाहेर असता तेव्हा माझी आठवण येते का नाही?" तिच्या पतीच्या मिठीतून अलगदपणे सुटत तिने विचारलं. जेवण करून रात्रीच्या वेळी दोघेही अंथरुणात पडले होते. बर्‍याच दिवसांनी तो घरी आला होता. त्यामुळे त्याच्या मिठीत विसावण्यासाठी तीही उत्सुक होती पण त्याला डिवचायला मज्जा यायची...

कणीक

सकाळची वेळ होती. ती अंघोळ करून तयार होऊन स्वयंपाकाला लागली होती. डोक्यावर ओल्या केसाभोवती अजून टॉवेल गुंडाळलेला होता. ओल्या केसातून अजूनही शिकेकाई शाम्पूचा वास येत होता. तिची पाठ उघडी होती. ती किचनमध्ये उभारून कणीक मळत होती. तिचे हात पूर्ण चिकट झाले होते. ती शरीराने...

स्मार्ट बेटा

"हॅल्लो." ८ वर्षाच्या मुलाने फोन घेतला. "हॅल्लो बेटा, मी पप्पा बोलतोय.. तू आलास स्कूलमधून?" "हो पप्पा." "व्हेरी गुड! माझा ‘स्मार्ट बेटा'! मम्मी आहे का तिथे? मला बोलायचंय तिच्याशी." "पप्पा, मम्मी बेडरूममध्ये आहे.. अंकल बरोबर." असे बोलून मुलगा हसला. "काय? कुठले अंकल??"...

सुप्त इच्छा

रात्रीची वेळ होती. तो अंथरुणात एकटाच तळमळत पडला होता. भूतकाळातल्या गोष्टी आठवल्याने त्याच्या मनाला वासनेच्या सापाने विळखा घातला होता. इंद्रियाकडे जाणारा रक्तप्रवाह वाढून ते पूर्णपणे ताठरलं होतं. त्याची इच्छा नसतानाही वळवळणारा हात सातत्याने खाली जायला बघत होता. आता...

होम शिफ्टींग

“सामान आवरायचंय, नवीन शिफ्टींग करायचंय आणि त्यात या लाईटलापण आताच जायचं होतं..!” वैतागत तिने हातातील बॅग खाली टाकली आणि सोफ्यावरच कव्हर काढून त्यावर बसली. तसं तिच्या डोळ्यासमोर काल रात्रीचा क्षण आला की काल त्या जुन्या घरात कशाप्रकारे त्या दोघानीं आपली शेवटची रात्र...

मला आवडलं हं..!

“अग बाई आवर की, किती उशीर..? आता नेमकं ऑफिस जायच्या वेळेलाच हरवली असते.. मा‍झ्या जावयाच्या स्वप्नात..” “आई तूपण ना.. काहीही! मी कशाला त्यांची आठवण काढू.. ते काढतात का माझी आठवण हुह्ह…” असे म्हणत तिने लगेच लटक्या रागात आपलं छोटंसं नकटं नाक मुरडलं. “बरं बाई, नाही तर...

निवडणूक

तो आणि ती पक्के हाडाचे कार्यकर्ते. पक्षश्रेष्ठींसाठी झटणारे. पण लफडं असं की दोघं विरूद्ध पार्टीत. त्यामुळं बाहेर पक्षाच्या साहेबांचं आपापासात वाजलं की ह्यांच घरी वाजायचं आणि त्याला उपवास घडायचा. एकदा असंच झालं. निवडणुका जवळ आल्या होत्या, शहरात प्रचाराची राळ उडाली...

निरोध

तो जेव्हा १८ वर्षांचा होता, तेव्हा टीव्हीवर निरोधची जाहिरात लागायची. पण त्याला समजायचे नाही की निरोध म्हणजे काय ते. मग कॉलेजमध्ये मित्रांकडून त्याने निरोध म्हणजे काय, हे समजून घेतले. निरोधचा उपयोग वगैरे जुजबी माहिती त्याने मिळवली होती. नुकतीच दिवाळी संपली होती पण...

अगळी वेगळी कंप्लेंट

एकदा एक सुंदर आणि सेक्सी मुलगी एका पोलीस स्टेशनमध्ये गेली. ती आत शिरल्या रोबर सगळ्या पोलीसांचे आणि गजाच्या आड असलेल्या आरोपींचे लक्ष तिच्याकडे जाते. ती मुलगी होतीच, एकदम फटाकडा आयटम! तिने गडद हिरव्या रंगाची शिफॉनची साडी घातली होती ज्यातून तिची टंच भरलेली फिगर उठून...

स्वयंपाक

आमचा वन बीएचके मधला मध्यम वयीन जोडप्यांचा सर्वसामान्य माणसांचा संसार सुरू होता. आमच्या लग्नानंतरच्या कुस्ती केलेल्या रात्रींमुळे आम्हाला चांगलेच फळ भेटले होते. माझ्यासारख्या लग्नापूर्वी सडपातळ असणाऱ्या महिलेला नवऱ्याने मशागत करून चांगली भरवली होती. आमच्या संसाराच्या...

खुरपणी

दुपारची वेळ होती जेवण करून ते चिंचेच्या झाडाखाली अंथरून टाकून पसरले होते. दोघे एकमेकांच्या शेजारी चिटकूनच झोपले होते. "आज हुनार नाय सगळं खुरपून, मी म्हणलं हुतं रोजानं दोन बाया लावू." ती जराशी रागात होती. त्या दिवशी खुरपणं झालं असतं तर दुसऱ्या दिवशी त्यांना खत टाकून...

शेवटच्या इच्छा

तो तळमळत पडला होता. कपडे फाटले होते. घशाला पाण्याविना कोरड पडली होती. उन्हाचे चटके बसून कातडं जवळपास जळलं होतं. अजून काही काळ तो तशाच उन्हात पडून राहिला असता, तर त्याचा मृत्यू निश्चित होता. "तुझी शेवटची इच्छा काय आहे…?" त्याच्या अंत:करणातून आवाज येत होता. कुणीतरी...

गोड बोलणं

"असं गोड बोलून फायदा नाही व्हायचा?" ती म्हणाली. "का नाही होणार? गोड बोललं की सगळं काही साध्य होतं." त्याने एक हात तिच्या कमरेत घालत हळूच हिसका देत तिला जवळ ओढलं. दुसऱ्या हाताने तिच्या चेहऱ्यावर आलेली केसांची लट त्याने मागे सारली आणि स्वत:चे ओठ तिच्या जवळ नेऊ लागला....

आतुरता

"तुला पाहिलं तेव्हापासून मला तुला स्पर्श करायचा होता." तिच्या मागे उभा राहत, तिच्या हातावर अलगद हात ठेवत तो म्हणाला. "आता करतच आहेस ना मग तू मला स्पर्श?" त्याच्या मिठीतून तिने स्वत:ला सोडवून घेतलं आणि मान वळवून त्याच्याकडे पाहू लागली. त्याच्या डोळ्यात तिला पाहत असताना...

उकाडा

उकाडा भरपूर होता. फॅन व कुलरच्या वाऱ्याने काही तो कमी होत नव्हता. "मी म्हणत होते एसी बसवून घेऊ. पण तुम्ही ऐकलं नाही माझं." किचनमधून हातात एक वाटी घेऊन येताना ती बोलली व कुलरच्या वाऱ्यात बेडवर त्याच्या शेजारी बसली. "पैशाची अडचण होती, तुलापण माहिती आहे." तिने वाटीत काय...

नवऱ्याचा उपवास

"अहो, आज तर उपवास आहे ना तुमचा? मी खिचडी केली आहे, परत म्हणू नका माझ्यामुळे उपवास मोडला म्हणून.." किचनमध्ये साबुदाणा खिचडी परतत असताना ती, बेडरूममध्ये कामाला जाण्यासाठी तयार होणार्‍या नवर्‍याला म्हणाली. "हो, आहे.. आहे.." तयार होत बाहेर आलेला नवरा किचनकडे येत म्हणाला....

चटक

त्याचा फोन आला त्या वेळी ती घरात एकटीच होती म्हणून बरं झालं. फोनवर त्याने तिला त्याच्या शेतात असणाऱ्या पत्र्याच्या शेडवर बोलावलं होतं. त्याच्या आवाजातील आतुरता तिला जाणवत होती. घरी कोणी नव्हतं. संध्याकाळपर्यंत घरी कोणीच येणार नव्हतं. नवरा कामाला गेला होता, पोरं...

सुट्टी

"आजच्या दिवस सुट्टी घ्या ना.." तिच्या पदराशी चाळा करत मादक आवाजात त्याच्याकडे पाहत ती म्हणाली. "नाही, अशी कशी..?" त्याचे बूट घालताना त्याने मान वळवून तिच्याकडे पाहिलं आणि तो पाहतच राहिला. तिचे डोळे दिपवून टाकणारे सौंदर्य कितीही पाहिले तरी प्रत्येक वेळी त्याच्या नजरेत...

गिफ्ट

ती दररोज सकाळी लवकर उठायची. तिच्या कामाला लागायची. तिचा गजर वाजल्यावर त्यालाही जाग यायची, पण तो अंथरुणातच लोळत पडायचा. आज मात्र गजर वाजताच तो लगेच उठला. ती जागी होण्या अगोदरच त्याने गजर बंद केला. तिला तसच झोपू दिलं. तिचा वाढदिवस होता ना, तिची सर्व कामे पूर्ण करून...

बाहेरचं जेवण

"तुझी खूप आठवण आली आज." "मग यायलाच पाहिजे ना बायकोची आठवण." "अगं पण इतकी आठवण येत होती की सुट्टी काढून घरी यावं आणि तुला असं मिठीत घ्यावं वाटत होतं." त्याने जवळ येत तिला मागून मिठी मारली व कमरे भोवती हात गुंफले. "अहो सोडा, किती कामं पडलीयेत माझी." "मी नाही सोडणार."...

मोहक क्षण

वेळ रात्री १२… रेल्वे स्टेशन बाहेरची चहल पहल… “ओये चिकने किधर देख रहा.. आज की रात हमारे साथ गुजार के देख हम भी कुछ कम नही..” एक छक्का समोर वैश्यांकडे बघत असलेल्या इसमाला टाळ्या वाजवत स्वत:कडे बोलवत होता. त्याने त्याला खालपासून वरपर्यंत न्याहाळले ५ रूपये हातात टेकवून...

ग्रीष्म वर्षा

“मी चौकात थांबलोय.. कुठे पोहचलीस तू..?” “निघत आहे.. भूक लागली तर जरा खाऊन घेतलं.. मागच्या वेळी ‘झाल्यावर’ जाम भूक लागली होती अन् तू न खाताच हाकलवून दिलंस..” “अगं काय मुलगी आहे तू..? इथे मला कुठली भूक लागली आणि तुझं काय भलतंच सुरू.. लवकर ये कंट्रोल होत नाहिये.. मला वाट...

गुबगुबीत

कॉलेजचा सगळ्यात हँडसम ड्युड तो. पिळदार अंग, ट्रेंडी ट्रिम्ड लूक. शरीराचा एक एक इंच जणु मोजून आखलेला. सतत मुलींचा गर्हाडा त्याच्या आजूबाजूला. ती तेवढीच आगूल बागूल दिशा मिळेल तिकडे पसरलेली. आपल्याच मस्तीत, एका वेगळ्याच जगात जगणारी. दोघांचही वय म्हणजे सतत शारीरिक भावना...

टू ऑर नॉट टू इंसेस्ट

"एक गोष्ट विचारू का?" साडीला लावलेल्या पिना काढून ठेवत सरला म्हणाली. "विचार की, परवानगी कसली मागतेस?" बेडवर बसून सरलाला न्याहाळताना विकास म्हणाला. कपडे घालताना आणि काढताना सरलाला बघणं हा विकासचा आवडता छंद. त्यातून ती साडी नेसत किंवा फेडत असेल तर क्या बात! "आजच्या...

मॅनेजर

"एक्सक्युज मी, मला हॉटेलच्या मालकांशी बोलायचंय." राज, हॉटेलचा मॅनेजर, रजिस्टरमध्ये डोकं खुपसून काहीतरी आकडेमोड करत होता. वर न बघताच वैतागून तो खेकसला, "काय आहे? काय पाहिजे?" "अहो मला मालकांशी काहीतरी महत्त्वाचं बोलायचंय. तुम्हीच आहात का, मालक?" राजने या वेळी तो नाजूक...

राँग नंबर

ती आज पुन्हा अंधारात बसली होती. तिला असे अंधारातच बसायला आवडायचे. बायका शक्यतो रात्री एकट्या असल्या की घरातले लाईट लावून ठेवतात, रेडीओ किंवा मोबाइलवर गाणी लावून ठेवतात. त्यामुळे घरात कुणी तरी असल्याचा भास त्यांना धीर देतो. पण ती सगळ्या बायकांपेक्षा वेगळी होती. तिला...

मधू आणि तिचे बाबा

"बाबा, तुम्ही इतक्या जोरात घालण्याचा प्रयत्न करताय ना म्हणूनच नीट जात नाही आत. अगदी हळूहळू घाला ना. नाहीतर तुमच्या गोट्या सटकून इकडे तिकडे हलतात." बेडरूममधून हे संभाषण ऐकून मी चमकले. ह्या उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये स्वयंपाक करणे म्हणजे किती कठीण काम. मी इथे किचनमध्ये...

error: नका ना दाजी असं छळू!!