शॉवरखाली

त्याने बाथरूममध्ये उभा राहत नॉब फिरवला तसा कोमट पाण्याचा शॉवर चालू झाला. अंगावर पडणार्‍या त्या पाण्याच्या थेंबांनी त्याचे स्नायू सैल होऊ लागले. दोन हात भिंतीवर ठेवून मान खाली घालून गरम पाण्याने तो ओला चिंब भिजत होता.

सुट्टीचा दिवस होता. आदल्या रात्री भरपेट जेवण करून मस्त झोप झाली होती. सकाळी उठून व्यायाम करून चांगला घाम काढला होता. आता सगळं शरीर नव्या उत्साहाने फुललं होतं. अंगावर पडणार्‍या गरम पाण्याच्या थेंबांमुळे जंगलात गाढ झोपी गेलेला त्याचा सैनिक जागा होऊ लागला होता.

त्या वेळी त्याला त्याच्या पत्नीचा स्पर्श हवासा वाटू लागला. काल दुपारी घरी आल्यापासून वारंवार तिचा पदर त्याच्या समोर आली की घसरत होता. तिच्या भरगच्च स्तनाचं दर्शन त्याला वारंवार होत होतं. त्याच्या मनातही वासना जागी होत होती पण तो हट्टाने तिला स्पर्श न करता दूर सारत होता.

कामाच्या दगदगीने थकला होता. त्यालाही तिला ओढून घ्यायचं होतं. तिच्या उरोजात तोंड घालत ते मनसोक्त चाखायचे होते. तिच्या संपूर्ण शरीराला स्पर्श करत प्रणयात हरवून जायचं होतं पण तसं केलं तर रात्री हवी तितकी झोप त्याला मिळणार नव्हती. त्याला चांगली झोप काढायची होती. आलेला शिणवटा घालवायचा होता.

तिने बनवलेलं सुग्रास आणि चविष्ट अन्न भरपेट खाऊन त्याने रात्री चांगली झोप काढली होती. सकाळी व्यायाम करून घाम गाळला होता आणि आता शॉवरमध्ये अंघोळ करत असताना त्याचा काम वासनेचा अग्नि भडकून उठला होता.

त्यांच्या घरात ते दोघंच राहत होते. खरं पाहिलं तर त्याला त्याच वेळी, त्याच ठिकाणी प्रणय करायला काही हरकत नव्हती. मग त्याने धाडस करायचे ठरवले. वेगवेगळ्या चित्रपट व मालिकांमधून नवरा बायकोला बाथरूममधून हाक मारतो. मग बायको टॉवेल किंवा कपडे घेऊन येते. नवरा दार उघडत तिचा हात पकडून तिला हात ओढून घेतो, तोही तसेच काहीसं करणार होता.

मात्र त्याने त्याचे टॉवेल व कपडे अगोदरच आणले होते. तिला काय आणायला सांगायचे हे त्याला कळेना. शेवटी त्याने बाथरूममधून पत्नीला नुसतीच हाक मारली. त्याची हाक ऐकू आली त्या वेळी ती किचनमध्ये नाश्त्याची तयारी करत होती. आंघोळ झाली की त्याला नाश्ता लागायचा हे तिला माहिती होतं.

आठवडाभर त्यांना हवा तितका वेळ मिळायचा नाही. त्याला रात्री यायला उशीर व्हायचा. तिथून पुढे जेवण खाणं झाल्यानंतर त्यांना काही वेळ मिळायचा पण दुसर्‍या दिवशी त्याला लवकर जावं लागायचं त्यामुळे मोकळ्या मनाने काही करता यायचं नाही.‌ त्या प्रणयात एक वेगळीच गडबड असायची. कधी कधी त्या कामाच्या दिवसात आनंद घेण्यासाठी नाही, तर त्याची जबाबदारी आहे म्हणून तिच्याशी सेक्स करतो, असं तिला वाटायचं.

त्याला थोडाफार का असेना, आनंद मिळायचा. ती मात्र असंतुष्ट राहायची. तो थोडीफार धक्के मारून तिला अर्धवट गरम करून स्वत:चं काम उरकून घ्यायचा आणि सुखाने झोपायचा, ही मात्र रात्रभर अंथरुणात तळमळत राहायची. आठवडाभर चाललेल्या या गोष्टींचा कड विकेंडला निघायचा. शनिवार रविवार तो तिच्या शरीरावरती कसा तुटून पडायचा, हे तिने अनुभवलं होतं.

ती शनिवार रविवारची वाट आतुरतेने पाहायची. मग पुढचे तीन चार दिवस ती बिनधास्त असायची. मग पुन्हा गुरूवारपासून तिला प्रणयाचे वेध लागायचे. काल त्याचा हाफ डे होता. घरी आल्या नंतर तिने त्याच्या जवळ जायचा प्रयत्न केला पण त्याने तिला टाळले. तो जेवण करून मस्त झोपी गेला. तिची जरा निराशा झाली, पण दुसर्‍या दिवसासाठी ती मनोमन जास्तच उत्सुक झाली होती.

बाथरूममध्ये गेलेल्या त्याचा आवाज ऐकू येताच तिच्या छातीत धस्स झालं. हृदय जोराने धडधडू लागलं. जंगलात असलेल्या मिलनोत्सुक प्राण्याप्रमाणे तिला त्याच्या भावना समजल्या होत्या. तो कशासाठी बोलवतोय हे तिला कळलं होतं. मिरच्या चिरत असलेला हात तिने पाण्याने स्वच्छ धुतला. बाथरूमकडे जाण्यापूर्वी स्वत:ला एकदा आरशात निरखून पाहत सारं काही नीटनेटके केलं व स्वत:च्याच रूपावरती गर्व करत ती अलगदपणे पावले टाकत बाथरूम बाहेर जाऊन उभारली.‌

“काय पाहिजे?” दाराबाहेर उभी राहत ती म्हणाली.

त्याला काय पाहिजे होतं, हे तिला माहिती होतं, पण त्याच्या तोंडून ऐकण्यात तिला वेगळीच मजा येत होती. त्याने त्याचे कपडे नेले होते, हे तिला ही माहिती होतं, त्यामुळे तो काय बोलतोय याकडे तिचं लक्ष लागलं होतं. चेहर्‍यावरती खट्याळ हसू उमटलं होतं. शरीर पुढे घडणाऱ्या घटनेसाठी उत्सुकतेने किंचितसं थरथरत होतं.

“ते माझं..” दार थोडसं उघडत डोकं बाहेर काढून तो म्हणाला.

“काय..?” त्याच्या नजरेत नजर मिळवून, निरागसपणाचा आव आणून, त्याला काय हवंय हे माहिती नसल्याचं दाखवत ती म्हणाली.

“अगं हे गं..” त्याने दार आणखीच उघडलं, गपकन तिच्या दंडात हात घालत तिला आत ओढलं.

“अहो काय करताय?” तो काय करणार याची तिला पूर्व कल्पना आली होती, पण तरीही आश्चर्याचा धक्का बसण्याचं नाटक करत, त्याला खोटा खोटा विरोध करत ती म्हणाली.

“हे करतोय..” तो म्हणाला.

त्याने तिला गरम पाण्याच्या शॉवरखाली उभा करत स्वत:चं नग्न शरीर तिच्या शरि‍राभोवती घट्ट आवळलं‌. त्याच्या मिठीत हरवून जाणं तिला आवडत होतं. त्याच्या शरीराची उब, वरून पडणारे गरम पाणी आणि त्याचा मागे टोचणारा सैनिक, हे सर्व काही तिला खूप खूप आवडत होतं, तरी लटका विरोध करणंही तिला आवडायचं.

“वेड्यासारखं काय वागताय? बरं दिसतं का हे? ” त्याच्या शरीरापासून दूर जायचं नाटक करत ती ‌म्हणाली.

“वेडाच आहे मी तुझ्यासाठी. आणि बघायला कुठे कोण आहे इथं?” गरम पाण्याच्या थेंबांनी ओल्या होणार्‍या तिच्या साडीला वेगळं करत तो म्हणाला.

“अहो मला जाऊ द्या, नाश्ता करायचाय, तुम्हाला भूक लागली असेल ना..” त्याच्या साडी काढणाऱ्या हाताला कोणताच विरोध न करता, त्याच्यापासून लांब व्हायची खोटी हालचाल करत ती म्हणाली.

“हो, भूक तर लागलीय, पण यांची..!” तिची साडी बाजूला फेकत खोल गळ्याच्या ब्लाउजमध्ये तोंड घालत तो म्हणाला.‌

त्याच्या त्या बोलण्याने आणि अचानक तिच्या उरोजात घुसलेल्या त्याच्या तोंडाने तिचं शरीर थरथरून उठलं.

“काही काय बोलताय..?” आता तिने विरोध करणं सोडून दिलं होतं. तिचे हात त्याच्या डोक्‍यात फिरवत, त्याला अजून आत दाबत ती म्हणाली.

“खरं तेच बोलतोय. आठवडाभर दररोज मला हे बोलवत असतात, पण मला वेळच नसतो. आज वेळ आहे.”

“काय म्हणता.. मला नाही सांगितलं त्यांनी, असं कसं मला न विचारता वागतील ते..” मध्येच तोडत त्याच्या बोलण्यात शिरत ती म्हणाली.

तिचे उरोज ओल्या ब्लाउजवरून दाबत असताना तो त्याची जीभ तिच्या छातीवरील उघड्या त्वचेवर फिरवत होता. अंगावर पडणार्‍या गरम पाण्याच्या थेंबा बरोबर त्याच्या जि‍भेचा स्पर्श तिला मोहित करत होता.‌

“अरे मग अवघड झालं की, काय करावं आता?” तिच्या ब्लाउजचा हूक काढत तो म्हणाला.

“काय करणार आता, काय करायचं ते करा, मी काय म्हणणार दुसरं..” त्याचा ब्लाउज काढून होताच हाताने त्याचं डोकं पुन्हा एकदा छातीत घुसवत ती म्हणाली.

तिच्याच छातीत तोंड घुसळत असताना हाताने तो तिची ब्रा काढत होता. सरते शेवटी ते भरगच्च व रसरशीत उरोज त्याच्यासमोर उघडे झाले. दोन्ही हातांनी त्यांना मनसोक्तपणे दाबत असताना तो त्याची जीभ तिच्या छातीवर वेड्यासारखी इकडून तिकडे फिरवू लागला.

“एवढी कशाची गडबड, कुठे पळून जाणार नाहीत ते.” तिच्या छातीवर धसमुसळेपणा करत अधाशासारखं तुटून पडलेल्या तिच्या नवऱ्याला पाहून तिला हसू येत होतं.

तिच्या त्या वाक्याला प्रत्युत्तर द्यायला त्याला सवड नव्हती. एका हाताने तो तिचं तीक्ष्ण झालेलं स्तनाग्र दाबत होता, तर दुसरे टोक तोंडाने चोखाळत होता. दोन्हीकडून होणार्‍या त्या हल्ल्याने ती कमालीची उत्तेजित होत होती. तिच्या तोंडातून हुंकार बाहेर पडू लागले होते. मन मागे टाकून ती त्या सुखाचा आस्वाद घेत होती.

गरम पाण्याच्या शॉवरमुळे बाथरूममध्ये वाफ जमा होऊ लागली होती. तिने नॉब फिरवत शॉवर बंद करताच पाणी थांबलं. तो तिच्यावर उरोजात इतका हरवून गेला होता की अंगावर पडणारे पाणी बंद झालंय याचीही त्याला बराच वेळ कल्पना आली नाही.

“अगं शॉवर राहु दे चालू..” काही वेळा नंतर अंगात गारव्याची हुडहुडी भरून आल्या नंतर छातीतून तोंड काढत तो तिला चढलेल्या श्वासाने म्हणाला.

“वाफ किती भरतेय?” ती त्याला पुन्हा छातीत रूतवत म्हणाली.

“भरू दे, दार उघड हवं तर..” असं म्हणून तो पुन्हा एकदा तिच्या उरोजांना तोंडांत घेत चोखू लागला.

त्याचा स्पर्श, मुग्धपणे तिच्यात हरवून जाणं, तिला वेड लावत होतं. दाराची कडी काढत दार उघडलं आणि शॉवर चालू केला. गरम पाण्याचे थेंब दोघांच्या शरीरावर पडू लागले आणि ते पुन्हा एकदा एकमेकात व्यस्त झाले.

तो टोकावरून जीभ फिरवत होता. नंतर दाताने चावा काढत होता. मग पुन्हा ओठांनी किस करत दुसर्‍या स्तनाग्राकडे जात होता. तिकडेही जीभ फिरवत असताना मोकळ्या झालेल्या उरोजाला हाताने दाबत होता. असा त्याचा क्रम चालला होता. कधी इकडे, कधी तिकडे. तिला श्वास घ्यायलाही उसंत देत नव्हता. एका पाठोपाठ एक दोन्ही टोकांवर वारंवार चावत होता.

हळूहळू त्याची जीभ खाली सरकू लागली. नंतर गुडघ्यावरती बसत त्याने नाभीवरून जीभ फिरवायला चालू केली. जीभ अचानक तिच्या नाभीत घालत हाताने तिचे उरोज जोरात दाबले. तिच्या तोंडून एक मोठा हुंकार बाहेर पडला.

तिच्या आवाजाने त्याला अधिकच जोर चढला. वरचे हात खाली आणत तिच्या पार्श्व भागावर नेले. तिने घातलेल्या परकरावरून तो तिचे नितंब जोर जोरात दाबत तिला स्वत:कडे ओढून घेऊ लागला.

त्याचा राकट व अधीर स्पर्श अनुभवत असताना ती ओली होत होती. क्षणा क्षणाला तिच्या योनितील आद्रता वाढत होती आणि चढलेल्या श्वासाबरोबर घशातील हुंकारांचं प्रमाणही. त्याने गडबड करत तिच्या परकराची गाठ सोडायचा प्रयत्न केला, त्याला काही सुटेना.

“कसली गाठ मारलीय ही..!” तो चिडक्या स्वरात म्हणाला.

कधी तिला विवस्त्र करून तिच्या मांड्यात तोंड घालतोय असं त्याला वाटत होतं. त्याच्या ध्येयपूर्तिच्या वाटेत असणार्‍या परकराच्या गाठीचा अडथळा त्याला असह्य झाला. ती गाठ तशीच ठेवत कमरेवरती धरत त्याने तिचा परकर खाली ओढायला सुरूवात केली.

“कचतोय मला.. थांबा, मी सोडते..” त्याचं डोकं बाजूला सारत, परकराची गाठ सोडत ती म्हणाली. त्याचा अधीरपणा पाहून तिला मज्जा येत होती.

परकराची गाठ सुटताच तो फरशीवरती गोळा झाला आणि त्याने नदीत सुर मारणार सुरक्यासारखं तिच्या मांडीत सुर मारला. तिच्या ओल्या झालेल्या पॅन्टीवरून बोट फिरवत त्याने हळूहळू ती खाली ओढायला सुरूवात केली. कापडावरूनही त्याच्या जि‍भेचा स्पर्श तिला जाणवत होता.

काही वेळ वरून ओठ फिरवल्यानंतर त्याने खसकन ती पॅन्टी खाली ओढली आणि तिच्या अवयवावर ओठ टेकवले. पाणी पडत असूनही तिच्या अंगावर शहारे आले. हात खाली नेत तिने त्याचं डोकं आत दाबलं आणि त्याच्यावर मांड्या आवळल्या.

तिच्या फुगीर झालेल्या पाकळ्यांवरून जीभ फिरवत असताना त्याचे हात तिच्या नितंबाला जोरात दाबत होते. बळ लावत तिला त्याच्याकडे ओढून घेत होते. गरम पाण्याच्या स्पर्शाबरोबर त्याच्या ओठाचा अति संवेदनशील ठिकाणी होणारा स्पर्श तिला जास्तच उत्तेजित करत होता. आणि ती क्षणाक्षणाला जास्तच ओली होत होती.

त्याने मागे असणारा एक हात पुढे आणला. पाकळ्यांच्या वरच्या बाजूला मध्यभागी लपलेल्या तिच्या दाण्यावरती त्याचा अंगठा अलगदपणे फिरवायला सुरूवात करताच ती हळूच ओरडली. त्याच वेळी त्याच्या डोक्यावर असणारे दोन्ही हात छातीवर नेत तिने स्वत:लाच मळायला सुरूवात केली.

योनिदाण्यावर अंगठा फिरवत असताना त्याने पाकळ्या विलग करता अलगदपणे त्याची जीभ आत सारली आणि तिच्या तोंडून अस्फुट किंकाळी पाठोपाठ एक मोठा हुंकार बाहेर पडला. त्याच्या जि‍भेला आतील ओलाव्याची चव लागताच त्याचं नियंत्रण नसल्याप्रमाणे जीभ आत सगळीकडे फिरू लागली आणि तिच्या तोंडून एका पाठोपाठ एक अस्फुट किंकाळ्या आणि हुंकार बाहेर पडू लागले.

तिची ती अवस्था पाहून तो पूर्णपणे ताठरला होता. त्याच्या सैनिकाला गुहेत शिरायची ओढ लागली होती. तो चढाईसाठी उद्युक्त झाला होता. मात्र त्याने स्वत:ला आवरलं, तो त्याची जीभ चालवत राहिला व वर अंगठा फिरवत राहिला.

“थांबा.. थांबा..” ती चढलेल्या श्वासाने अडखळत बोलली.

तिचा बांध फुटू लागलाय याची जाणीव होताच, इच्छा नसतानाही त्याचं डोकं तिने तिच्यापासून वेगळं केलं. हाताने त्याला वर ओढून घ्यायचा निष्फळ प्रयत्न ती करत होती. तिला काय हवंय, हे शब्दाने तिला सांगता येत नव्हतं. त्याने स्वत: ते ओळखून घ्यावं, असं तिला वाटत होतं.

“काय झालं?” तिला काय म्हणायचं होतं हे तिने न बोलताही त्याला समजलं होतं. तरीही तो काही न कळल्यासारखं दाखवत म्हणाला.

“काही नाही, वर या की..” फुललेला श्वास कसाबसा आवरत त्याचा हात हातात घेत त्याला उभा करायचा प्रयत्न करत ती बोलत होती.

“वर कुठं?” तिची ती तडफड पाहायला त्याला खूप मजा येत होती.

“माहितेय ना, उगंच नाटकं करू नका..” ती जरासं चिडून म्हणाली.

त्याच्या तोंडावर उमटलेलं हसू पाहून तो तिचं ऐकणार नाही, आणि मस्करी करत राहणार हे तिला जाणवलं. त्याला उभा करायचा नाद सोडून दिला. तिने त्याला खाली ढकललं. तो फरशीवर आदळत बसला. तो खाली बसताच तिने त्याच्या गुडघा खाली सारला. त्याचे पाय पसरले गेले आणि ती त्याच्या मांडीवर बसली.

त्याने तिला जवळ ओढून घेतलं. एका हाताने त्याचा ताठरलेल्या लंडाला तिच्या योनित घालायचा प्रयत्न करत असताना, तोंडाने तो तिच्या भरगच्च उरोजांना चोखाळत होता, त्यांचा चावा काढत दाताचे व्रण उमटवत होता. ती हाताने त्याचं डोकं अधिकच जवळ ओढत होती. प्रत्येक चाव्याबरोबर तिच्या तोंडून आवाज निघत होता आणि तिचे पाय त्याच्यामागे आवळले जात होते.

त्याचा ताठरलेला लंड तिच्या योनिवरती ठेवत, जोरात धक्का मारत, त्याने स्वत:ला आत सारलं. त्याच वेळी तिच्या एका उरोजाच्या टोकावर दात दाबले आणि दुसरं टोक हाताच्या चिमटीत पकडत पिळून काढलं. तिच्यावरती झालेल्या तिहेरी हल्ल्याने ती जोरात ओरडली. तिने तिचे हात त्याच्या पाठीवरती रोवले आणि त्याला करकचून मिठी मारली.

ओल्या झालेल्या मऊशार फरशीवरती मागे पुढे हालचाल करत त्याने तिला धक्के द्यायला सुरूवात केली. दोघांची शरीरं गरम पाण्याने भिजत होती. त्यांच्या शरीरातील कामवासनेचा अग्नी अधिकच भडकत चालला होता.

तिच्या शरीरातील गरमी त्याला वेड लावत होती. प्रत्येक वेळी मागे पुढे होणार्‍या हालचालीत त्याच्या भोवती असणारा ओलावा अनुभवत तो क्षणा क्षणाला उत्कर्ष बिंदूच्या जवळ पोहचत होता. मागे पुढे हालचाल करत असताना ती नितंब वर खाली करत त्याला अधिकाधिक आत घ्यायचा प्रयत्न करत होती.

तो मागे पुढे करत असताना तोंडाने उरोज चोखाळत होता आणि हाताने तिचे नितंब जोरात दाबत होता. तिचे हात त्याच्या पाठीवरती ओरखडे काढत होते. अडखळत्या श्वासाने ती हालचाल करत त्याला प्रतिसाद देत होती. अंगावर पडणार्‍या गरम पाण्याच्या थेंबामुळे होणार्‍या हालचालीचा विचित्रच आवाज तयार होत बाथरूममध्ये घुमत होता.

तिच्या उरोजामध्ये त्याच्या तोंडाची मुशाफिरी चालू होती. हाताने तिचे भरगच्च नितंब दबले जात होते. त्या सर्व उत्तेजना त्याला असह्य होत होत्या. त्यात भर म्हणून तिच्या इंद्रियातील उष्णतायुक्त ओलावा वाढतच होता. सरते शेवटी सर्व उत्तेजना त्याच्या सहनशीलते पलीकडे गेल्या. त्याचा बांध फुटला आणि वीर्याचा फवारा तिच्या आतच उडाला.

नितंबावर असलेले हात पाठीवर आणत, त्याने तिला जवळ ओढले. तिच्या छातीमध्ये तोंड अधिकच दाबत, तिला करकचून मिठी मारली. एक जोराचा धक्का देत तो तिच्या आतपर्यंत घुसला आणि त्याने स्वत:ला तिच्या शरीरावर आवळून टाकलं. अचानक आलेल्या त्या उष्ण प्रवाहामुळे इतका वेळ महत प्रयासाने अडवून धरलेलं तिचं पाणीही सुटलं आणि तीही त्याच्या मिठीत हरवून गेली.

दोघांनीही एकमेकांना घट्ट पकडले होते. डोळे मिटून फुललेल्या श्वासाने एकमेकांच्या सहवासात ते चरम सुख अनुभवत होते आणि त्याच वेळी गरम पाण्याने चिंब भिजून निघत होते. इतक्या वेळात चालू असलेल्या शॉवरमुळे तयार झालेल्या वाफेसारखं त्यांचं मन हवेत तरंगत होतं. मेंदूवर ग्लानी चढली होती. आणि आत्मा एकमेकांत गुंतून गेला होता‌.

सकाळचा चहा

अमेयची नुकतीच अंघोळ झाली होती. फक्त अंडरवेअर घालूनच तो…

व्यसन

तो त्याच्या रूममध्ये गादीवर पसरलेला होता. त्याच्या एका हातात त्याचा मोबाईल, कानात हेडफोन आणि दुसर्‍या हातात अर्धवट ताठरलेले लिंग होते. मोबाईलवर पॉर्न व्हिडीओ सुरू होता आणि आवाज त्याच्या कानात घुमत होते. मोबाईलवर दिसणारी दृश्ये बिभत्स वाटत असली तरी आता त्याला ती फारच...

रोमँटिक डेट

रितू आज जरा वेगळ्याच मूडमध्ये होती. ऑफिसमधले सगळे काम उरकून ती लवकर घरी जायला निघाली. बाहेर रिमझिम पाऊस पडत होता. तिने छत्री उघडली आणि पावसाचा आनंद घेत चालू लागली. आज मॅडम जाम खुश होत्या. त्याचा मेसेज आला होता, संध्याकाळी कॉफीसाठी भेटू म्हणून. निनाद तिला पहिल्यांदाच...

माफी

रवीच्या मम्मी-डॅडींची सकाळपासूनच गडबड चालू आहे. घराची साफसफाई, भाजीपाला खरेदी, जेवणाची तयारी, सगळं स्वतःच्या देखरेखीखाली करुन घेतायत. कारणच तसं आहे ना. आज रवीची गर्लफ्रेन्ड त्यांना भेटायला येणार आहे. रवीनं लग्न करायचं ठरवलंय आणि ‘ही तुमची सून’ असं थेट न सांगता, आधी...

सॉरी

आज दिवसभरात तिला सॉरीचे पंधरा वीस मेसेज केले. सालं काही चूक नसतांना इतक्या वेळा सॉरी म्हणतोय तर ही इग्नोर मारतेय? भोकात जा. ह्यानंतर मेसेज करणार नाही. भांडण स्वतः तिने सुरू केलंय आणि आता दहा वेळ तोंडाशी मी जातोय सॉरी म्हणायला. तिला शेवटचा ‘ओके फाईन, गो टू हेल’ चा...

विजेचा करंट

एका लहानशा हॉटेलमध्ये एक म्हातारे जोडपे येते. बरीचशी टेबल्स रिकामी असूनही दोघे थोडा वेळ घुटमळतात. काही वेळाने कोपऱ्यातील एक टेबल रिकामे होते. दोघे पटकन जाऊन तिथे बसतात. बाजूच्या टेबलावर बसलेला मुलगा हे सगळे पाहत असतो. इतकी टेबल्स रिकामी असताना हेच टेबल का? त्याचे...

उदार नवरा

राजू दिसायला तसा साधारणच होता. पण नको त्या फुशारक्या मारायचा. एकदा तो मित्रांमध्ये बोलताना म्हणाला, "हे बघा, मी तुमच्यात सगळ्यात श्रेष्ठ आहे!" "का?" "कारण मला देवाने एक नाही दोन-दोन लवडे दिले आहेत. दाखवू का काढून??" राजूच्या ह्या आव्हानाला कोण सामोरे जाणार? तो नेहमीच...

ट्रेन चुकली तर

मी एका कंपनीत मॅनेजर म्हणून काम करतो. कंपनीचे ग्राहक वेगवेगळ्या राज्यात विखुरलेले असल्या कारणाने एकदा असेच एका क्लायंटच्या प्लांटवर मला व्हिझिटसाठी जावं लागलं. मी सहसा रेल्वेने प्रवास करतो. मधल्या स्टेशनवर गाडी थोडा वेळ थांबणार होती. रात्रीची वेळ होती. मला काहीतरी...

राग आणि प्रणय

आज त्यांच्या लग्नाला दोन महिने पूर्ण झाले. या दोन महिन्यात त्याने तिला खूप प्रेम दिलं, खूप खुश ठेवलं, दिवस रात्र जेव्हा मन होईल तेव्हा ते प्रणय करायचे, दोघेही एकमेकांच्या प्रेमात आकंठ बुडालेले, एकमेकांसाठी बनलेले, पण आज अगदी छोट्याश्या कारणामुळे दोघांमध्ये भांडण झालं....

जेवण गरम करतेय…

एका जोडप्याचे गावी लग्न झाले आणि ते जोडपे मुंबईला त्याच्या घरी आले. हनिमूनची पहिली रात्र होती. नवरी गावाकडची होती आणि २५ वर्षाची भोळीभाबडी मुलगी होती. नवरा ३२ वर्षाचा बेरकी मुलगा होता. रात्री त्याने दरवाजा लावून घेतला आणि तिला खाटेवर नेले. मग एक एक करून त्याने तिचे...

जालीम उपाय

गेल्या काही दिवसांपासून खरे तर रात्रींपासून तो फार अस्वस्थ झाला होता. त्याला कारणही तसेच होते. त्याची तरुण, सेक्साड बायको त्याला जवळ सुद्धा येऊ देत नव्हती. आजकाल तिचे सेक्समधले लक्ष्य काहीसे उडाले होते. ती अप्सरेप्रमाणे सुंदर आणि मादक होती, त्यामुळे तिच्या अशा...

स्वप्नपरी

बाहेर रिमझिम पाऊस पडत होता दुपारची वेळ असून सुद्धा सगळीकडे अंधारून आले होते कदाचित येणाऱ्या वादळाची ती चाहुल असेल. रस्त्यावरची वर्दळ जरा कमी झाली होती पण माझ्या मनातली खळबळ मला शांत बसू देत नव्हती. जेवण झाल्यापासून तिसरी सिगारेट ओढत खिडकीजवळ बसून बाहेर शून्यात बघत...

झपाटलेली

“सायली… सायली… यार… मला तर अजून पण त्याच्याच जवळ जावं वाटतंय.” अश्विनीने तिच्या रूममेट सायलीला मिठी मारून म्हटलं. “अग पण आताच तर तू त्याच्या रूमवरून इथे आलीस… आणि येताच तुला पुन्हा त्याचा जवळ जावं वाटतंय..?" सायलीने अश्विनीच्या बोलण्यावर डोळे गरगर फिरवत म्हटलं. “अग...

गोळ्या

टंच फिगरवाली चाळीशीची एक भाभी खूपच अस्वस्थ होती. तिचा नवरा तिला आज काल झवायचाच नाही. ती खूप दु:खी होती. झवताना ती त्याला मनसोक्त आणि मनमुराद झवून द्यायची. तो सांगेल तसे चोखाचोखी करून, पुढून मागून, खालून वरून झवून घ्यायची आणि त्याला झवायला साथ द्यायची. तरीही आज काल तो...

जीवनदीप

त्याला मेल्यावर पाप-पुण्याचा हिशेब करण्यासाठी चित्रगुप्तासमोर उभे करतात. आपल्याला इतक्या लवकर मृत्यू आल्याबद्दल तो मनातून खट्टू असतो. म्हणून तो चित्रगुप्तासमोर आपली कैफियत मांडतो. "चित्रगुप्त महाराज, मला अजून जगायचे होते हो, बरीच कामे पेंडिंग आहे." त्याला काही उत्तर न...

आठवण

"बाहेर असता तेव्हा माझी आठवण येते का नाही?" तिच्या पतीच्या मिठीतून अलगदपणे सुटत तिने विचारलं. जेवण करून रात्रीच्या वेळी दोघेही अंथरुणात पडले होते. बर्‍याच दिवसांनी तो घरी आला होता. त्यामुळे त्याच्या मिठीत विसावण्यासाठी तीही उत्सुक होती पण त्याला डिवचायला मज्जा यायची...

कणीक

सकाळची वेळ होती. ती अंघोळ करून तयार होऊन स्वयंपाकाला लागली होती. डोक्यावर ओल्या केसाभोवती अजून टॉवेल गुंडाळलेला होता. ओल्या केसातून अजूनही शिकेकाई शाम्पूचा वास येत होता. तिची पाठ उघडी होती. ती किचनमध्ये उभारून कणीक मळत होती. तिचे हात पूर्ण चिकट झाले होते. ती शरीराने...

स्मार्ट बेटा

"हॅल्लो." ८ वर्षाच्या मुलाने फोन घेतला. "हॅल्लो बेटा, मी पप्पा बोलतोय.. तू आलास स्कूलमधून?" "हो पप्पा." "व्हेरी गुड! माझा ‘स्मार्ट बेटा'! मम्मी आहे का तिथे? मला बोलायचंय तिच्याशी." "पप्पा, मम्मी बेडरूममध्ये आहे.. अंकल बरोबर." असे बोलून मुलगा हसला. "काय? कुठले अंकल??"...

सुप्त इच्छा

रात्रीची वेळ होती. तो अंथरुणात एकटाच तळमळत पडला होता. भूतकाळातल्या गोष्टी आठवल्याने त्याच्या मनाला वासनेच्या सापाने विळखा घातला होता. इंद्रियाकडे जाणारा रक्तप्रवाह वाढून ते पूर्णपणे ताठरलं होतं. त्याची इच्छा नसतानाही वळवळणारा हात सातत्याने खाली जायला बघत होता. आता...

होम शिफ्टींग

“सामान आवरायचंय, नवीन शिफ्टींग करायचंय आणि त्यात या लाईटलापण आताच जायचं होतं..!” वैतागत तिने हातातील बॅग खाली टाकली आणि सोफ्यावरच कव्हर काढून त्यावर बसली. तसं तिच्या डोळ्यासमोर काल रात्रीचा क्षण आला की काल त्या जुन्या घरात कशाप्रकारे त्या दोघानीं आपली शेवटची रात्र...

मला आवडलं हं..!

“अग बाई आवर की, किती उशीर..? आता नेमकं ऑफिस जायच्या वेळेलाच हरवली असते.. मा‍झ्या जावयाच्या स्वप्नात..” “आई तूपण ना.. काहीही! मी कशाला त्यांची आठवण काढू.. ते काढतात का माझी आठवण हुह्ह…” असे म्हणत तिने लगेच लटक्या रागात आपलं छोटंसं नकटं नाक मुरडलं. “बरं बाई, नाही तर...

निवडणूक

तो आणि ती पक्के हाडाचे कार्यकर्ते. पक्षश्रेष्ठींसाठी झटणारे. पण लफडं असं की दोघं विरूद्ध पार्टीत. त्यामुळं बाहेर पक्षाच्या साहेबांचं आपापासात वाजलं की ह्यांच घरी वाजायचं आणि त्याला उपवास घडायचा. एकदा असंच झालं. निवडणुका जवळ आल्या होत्या, शहरात प्रचाराची राळ उडाली...

निरोध

तो जेव्हा १८ वर्षांचा होता, तेव्हा टीव्हीवर निरोधची जाहिरात लागायची. पण त्याला समजायचे नाही की निरोध म्हणजे काय ते. मग कॉलेजमध्ये मित्रांकडून त्याने निरोध म्हणजे काय, हे समजून घेतले. निरोधचा उपयोग वगैरे जुजबी माहिती त्याने मिळवली होती. नुकतीच दिवाळी संपली होती पण...

अगळी वेगळी कंप्लेंट

एकदा एक सुंदर आणि सेक्सी मुलगी एका पोलीस स्टेशनमध्ये गेली. ती आत शिरल्या रोबर सगळ्या पोलीसांचे आणि गजाच्या आड असलेल्या आरोपींचे लक्ष तिच्याकडे जाते. ती मुलगी होतीच, एकदम फटाकडा आयटम! तिने गडद हिरव्या रंगाची शिफॉनची साडी घातली होती ज्यातून तिची टंच भरलेली फिगर उठून...

स्वयंपाक

आमचा वन बीएचके मधला मध्यम वयीन जोडप्यांचा सर्वसामान्य माणसांचा संसार सुरू होता. आमच्या लग्नानंतरच्या कुस्ती केलेल्या रात्रींमुळे आम्हाला चांगलेच फळ भेटले होते. माझ्यासारख्या लग्नापूर्वी सडपातळ असणाऱ्या महिलेला नवऱ्याने मशागत करून चांगली भरवली होती. आमच्या संसाराच्या...

खुरपणी

दुपारची वेळ होती जेवण करून ते चिंचेच्या झाडाखाली अंथरून टाकून पसरले होते. दोघे एकमेकांच्या शेजारी चिटकूनच झोपले होते. "आज हुनार नाय सगळं खुरपून, मी म्हणलं हुतं रोजानं दोन बाया लावू." ती जराशी रागात होती. त्या दिवशी खुरपणं झालं असतं तर दुसऱ्या दिवशी त्यांना खत टाकून...

शेवटच्या इच्छा

तो तळमळत पडला होता. कपडे फाटले होते. घशाला पाण्याविना कोरड पडली होती. उन्हाचे चटके बसून कातडं जवळपास जळलं होतं. अजून काही काळ तो तशाच उन्हात पडून राहिला असता, तर त्याचा मृत्यू निश्चित होता. "तुझी शेवटची इच्छा काय आहे…?" त्याच्या अंत:करणातून आवाज येत होता. कुणीतरी...

गोड बोलणं

"असं गोड बोलून फायदा नाही व्हायचा?" ती म्हणाली. "का नाही होणार? गोड बोललं की सगळं काही साध्य होतं." त्याने एक हात तिच्या कमरेत घालत हळूच हिसका देत तिला जवळ ओढलं. दुसऱ्या हाताने तिच्या चेहऱ्यावर आलेली केसांची लट त्याने मागे सारली आणि स्वत:चे ओठ तिच्या जवळ नेऊ लागला....

आतुरता

"तुला पाहिलं तेव्हापासून मला तुला स्पर्श करायचा होता." तिच्या मागे उभा राहत, तिच्या हातावर अलगद हात ठेवत तो म्हणाला. "आता करतच आहेस ना मग तू मला स्पर्श?" त्याच्या मिठीतून तिने स्वत:ला सोडवून घेतलं आणि मान वळवून त्याच्याकडे पाहू लागली. त्याच्या डोळ्यात तिला पाहत असताना...

उकाडा

उकाडा भरपूर होता. फॅन व कुलरच्या वाऱ्याने काही तो कमी होत नव्हता. "मी म्हणत होते एसी बसवून घेऊ. पण तुम्ही ऐकलं नाही माझं." किचनमधून हातात एक वाटी घेऊन येताना ती बोलली व कुलरच्या वाऱ्यात बेडवर त्याच्या शेजारी बसली. "पैशाची अडचण होती, तुलापण माहिती आहे." तिने वाटीत काय...

नवऱ्याचा उपवास

"अहो, आज तर उपवास आहे ना तुमचा? मी खिचडी केली आहे, परत म्हणू नका माझ्यामुळे उपवास मोडला म्हणून.." किचनमध्ये साबुदाणा खिचडी परतत असताना ती, बेडरूममध्ये कामाला जाण्यासाठी तयार होणार्‍या नवर्‍याला म्हणाली. "हो, आहे.. आहे.." तयार होत बाहेर आलेला नवरा किचनकडे येत म्हणाला....

चटक

त्याचा फोन आला त्या वेळी ती घरात एकटीच होती म्हणून बरं झालं. फोनवर त्याने तिला त्याच्या शेतात असणाऱ्या पत्र्याच्या शेडवर बोलावलं होतं. त्याच्या आवाजातील आतुरता तिला जाणवत होती. घरी कोणी नव्हतं. संध्याकाळपर्यंत घरी कोणीच येणार नव्हतं. नवरा कामाला गेला होता, पोरं...

सुट्टी

"आजच्या दिवस सुट्टी घ्या ना.." तिच्या पदराशी चाळा करत मादक आवाजात त्याच्याकडे पाहत ती म्हणाली. "नाही, अशी कशी..?" त्याचे बूट घालताना त्याने मान वळवून तिच्याकडे पाहिलं आणि तो पाहतच राहिला. तिचे डोळे दिपवून टाकणारे सौंदर्य कितीही पाहिले तरी प्रत्येक वेळी त्याच्या नजरेत...

गिफ्ट

ती दररोज सकाळी लवकर उठायची. तिच्या कामाला लागायची. तिचा गजर वाजल्यावर त्यालाही जाग यायची, पण तो अंथरुणातच लोळत पडायचा. आज मात्र गजर वाजताच तो लगेच उठला. ती जागी होण्या अगोदरच त्याने गजर बंद केला. तिला तसच झोपू दिलं. तिचा वाढदिवस होता ना, तिची सर्व कामे पूर्ण करून...

बाहेरचं जेवण

"तुझी खूप आठवण आली आज." "मग यायलाच पाहिजे ना बायकोची आठवण." "अगं पण इतकी आठवण येत होती की सुट्टी काढून घरी यावं आणि तुला असं मिठीत घ्यावं वाटत होतं." त्याने जवळ येत तिला मागून मिठी मारली व कमरे भोवती हात गुंफले. "अहो सोडा, किती कामं पडलीयेत माझी." "मी नाही सोडणार."...

मोहक क्षण

वेळ रात्री १२… रेल्वे स्टेशन बाहेरची चहल पहल… “ओये चिकने किधर देख रहा.. आज की रात हमारे साथ गुजार के देख हम भी कुछ कम नही..” एक छक्का समोर वैश्यांकडे बघत असलेल्या इसमाला टाळ्या वाजवत स्वत:कडे बोलवत होता. त्याने त्याला खालपासून वरपर्यंत न्याहाळले ५ रूपये हातात टेकवून...

ग्रीष्म वर्षा

“मी चौकात थांबलोय.. कुठे पोहचलीस तू..?” “निघत आहे.. भूक लागली तर जरा खाऊन घेतलं.. मागच्या वेळी ‘झाल्यावर’ जाम भूक लागली होती अन् तू न खाताच हाकलवून दिलंस..” “अगं काय मुलगी आहे तू..? इथे मला कुठली भूक लागली आणि तुझं काय भलतंच सुरू.. लवकर ये कंट्रोल होत नाहिये.. मला वाट...

गुबगुबीत

कॉलेजचा सगळ्यात हँडसम ड्युड तो. पिळदार अंग, ट्रेंडी ट्रिम्ड लूक. शरीराचा एक एक इंच जणु मोजून आखलेला. सतत मुलींचा गर्हाडा त्याच्या आजूबाजूला. ती तेवढीच आगूल बागूल दिशा मिळेल तिकडे पसरलेली. आपल्याच मस्तीत, एका वेगळ्याच जगात जगणारी. दोघांचही वय म्हणजे सतत शारीरिक भावना...

टू ऑर नॉट टू इंसेस्ट

"एक गोष्ट विचारू का?" साडीला लावलेल्या पिना काढून ठेवत सरला म्हणाली. "विचार की, परवानगी कसली मागतेस?" बेडवर बसून सरलाला न्याहाळताना विकास म्हणाला. कपडे घालताना आणि काढताना सरलाला बघणं हा विकासचा आवडता छंद. त्यातून ती साडी नेसत किंवा फेडत असेल तर क्या बात! "आजच्या...

मॅनेजर

"एक्सक्युज मी, मला हॉटेलच्या मालकांशी बोलायचंय." राज, हॉटेलचा मॅनेजर, रजिस्टरमध्ये डोकं खुपसून काहीतरी आकडेमोड करत होता. वर न बघताच वैतागून तो खेकसला, "काय आहे? काय पाहिजे?" "अहो मला मालकांशी काहीतरी महत्त्वाचं बोलायचंय. तुम्हीच आहात का, मालक?" राजने या वेळी तो नाजूक...

राँग नंबर

ती आज पुन्हा अंधारात बसली होती. तिला असे अंधारातच बसायला आवडायचे. बायका शक्यतो रात्री एकट्या असल्या की घरातले लाईट लावून ठेवतात, रेडीओ किंवा मोबाइलवर गाणी लावून ठेवतात. त्यामुळे घरात कुणी तरी असल्याचा भास त्यांना धीर देतो. पण ती सगळ्या बायकांपेक्षा वेगळी होती. तिला...

मधू आणि तिचे बाबा

"बाबा, तुम्ही इतक्या जोरात घालण्याचा प्रयत्न करताय ना म्हणूनच नीट जात नाही आत. अगदी हळूहळू घाला ना. नाहीतर तुमच्या गोट्या सटकून इकडे तिकडे हलतात." बेडरूममधून हे संभाषण ऐकून मी चमकले. ह्या उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये स्वयंपाक करणे म्हणजे किती कठीण काम. मी इथे किचनमध्ये...

error: नका ना दाजी असं छळू!!