टू ऑर नॉट टू इंसेस्ट

“एक गोष्ट विचारू का?” साडीला लावलेल्या पिना काढून ठेवत सरला म्हणाली.

“विचार की, परवानगी कसली मागतेस?” बेडवर बसून सरलाला न्याहाळताना विकास म्हणाला. कपडे घालताना आणि काढताना सरलाला बघणं हा विकासचा आवडता छंद. त्यातून ती साडी नेसत किंवा फेडत असेल तर क्या बात!

“आजच्या पार्टीत सगळ्यात जास्त सुंदर कोण दिसत होतं? खरं खरं सांग.”

“तूच की, अजून कोण?”

“खरं बोलतोयस की उगाच मला चढवायला म्हणून.”

“तुला चढवायला, आय मीन, चढवून घ्यायला तर मला नेहमीच आवडतं गं.”

“शटाप! खरं सांग ना, आज सगळ्यात जास्त हॉट कोण दिसत होतं?”

“खरं सांगू म्हणतेस? नक्की कुणा कुणाबद्दल सांगू आता?”

“विकास, प्लीज!” नुकतीच उतरवलेली साडी गुंडाळून बेडवर फेकत सरला विकासच्या शेजारी येऊन बसली. “पंधरा वर्षांपासून एकत्र आहोत आपण. तुझ्या नजरेतून ओळखू शकते मी, तुझ्या मनात काय चाललंय ते.”

“अच्छा?” काळ्या स्लीव्हलेस ब्लाउजमधून उतू जाणारे सरलाचं गोलाकार स्तन सौंदर्य नजरेत साठवत विकास बोलला. “मग तूच सांग की, विचारतेस कशाला?”

“कंफर्म करायला! मी ओळखलेली गोष्ट खरी आहे की नाही तेवढंच जाणून घ्यायचंय, म्हणून विचारतेय. सांग ना.”

“हे बघ, तू माझ्या सोबत असलीस की मला दुसर्‍या कुणाकडे बघावंसं सुद्धा नाही वाटत. त्यातून तू हा असा साज शृंगार करून आलीस म्हणजे.”

तिच्या उघड्या गुबगुबीत दंडांवर त्याच्या हाताची बोटं नाचू लागली आणि त्याच्या तोंडातून किशोर कुमार गाऊ लागला, “ये नैना ये काजल, ये जुल्फें ये आँचल… खुबसुरत सी हो तुम गजल.”

“बास बास बास. तुला कुणाकडे बघावंसं वाटतं आणि कुणाचं काय बघायला आवडतं ते सगळं मला माहितेय,”

आपल्या दंडावर फिरणाऱ्या त्याच्या एका हाताचं मनगट पकडून सरलाने तो हात वर उचलला. त्याच्या हाताची बोटं आपल्या चेहऱ्यावर टेकवून तिने हात सोडून दिला.

तिच्या कपाळावरून आणि नाकावरून घसरत, तिच्या लालभडक ओठांवर ती बोटं रेंगाळली, विकासला पेटवण्यासाठी ती स्वत:च मान हलवून आपले ओठ त्याच्या बोटांवर घासू लागली. मधूनच आपल्या गोड-गुलाबी जिभेचे टोक बाहेर काढून तिने त्याच्या बोटांना ओलसर स्पर्श केला.

“आह. सरू डार्लिंग,” असं म्हणत विकास तिच्या अंगावर झेपावला.

दोन्ही हातांनी तिचे उघडे दंड घट्ट धरत तो तिच्या सुंदर रेखीव चेहऱ्याची चुंबनं घेऊ लागला. डोळ्यांवर, कपाळावर, गालांवर आपले ओठ टेकवत तो तिच्या मादक ओठांपर्यंत येऊन पोहोचला. त्याचे ओठ तिच्या ओठांवर टेकणार, एवढ्यात सरलाने दोन्ही हातांनी त्याचा चेहरा घट्ट पकडून ठेवला.

“मम्मी कशी दिसत होती आज?” प्रश्न विचारताना तिचे ओठ त्याच्या ओठांना घासून गेले, एवढं त्यांच्यातलं अंतर कमी झालं होतं.

“काय म्हणालीस?” विकासला तिच्या प्रश्नातले सगळे शब्द ऐकू आले होते, पण त्या वाक्याचा एकत्र अर्थ लावण्या इतका त्याचा मेंदू सतर्क नव्हता.

“मम्मी… कशी… दिसत… होती… आज…?” एक एक शब्द सावकाश उच्चारत सरलाने पुन्हा प्रश्न केला.

“कशी म्हणजे? छानच. छानच दिसत होती. होत्या. बर्थडे होता ना त्यांचाच. कितवा गं?” विषय बदलायचा प्रयत्न करत विकास बोलला.

“फिफ्टी फाइव्ह. पंचावन्न!” विकासच्या डोळ्यांत रोखून बघत सरलाने उत्तर दिलं.

“अरे हो, विसरलोच की पंचावन्न! वाटत नाही ना पण?”

“काय वाटत नाही, विकास?”

“तेच, पंचावन्न वय झाल्यासारखं.”

“मग किती वय झाल्यासारखं वाटतं, विकास? पंचेचाळीस? की पस्तीस?”

“काहीतरीच काय, सरू. पस्तीसची तर तू आहेस.”

“हो ना? मग पंचावन्न वर्षांच्या मा‍झ्या मम्मीमध्ये असं काय आहे जे तुला पस्तिशीत आकर्षित करतेय? मला कळू शकेल का, पतीदेव?”

“कमॉन सरू,” स्वत:चा चेहरा मोठ्या मुश्किलीने सरलाच्या पकडीतून सोडवत विकास मागे सरकला. “माझं तुझ्या मम्मीशी चांगलं जमतं आणि आज तसाही त्यांचा वाढदिवस होता, त्यामुळे जरा चेष्टा मस्करी जास्त केली असेल. पण म्हणून तू वेगळा काहीतरी अर्थ त्यातून काढू नकोस.”

“वेगळा अर्थ म्हणजे काय, विकास?”

सरलाच्या बोलण्यातून तिला नक्की काय वाटतंय ते कळतच नव्हतं. ती ना हसत होती, ना चिडून बोलत होती. सरळ आणि शांतपणे विकासच्या डोळ्यांत डोळे घालून ती त्याला प्रश्न विचारत होती. विकासची अस्वस्थता मात्र क्षणा क्षणाला वाढत चालली होती.

“हे बघ सरला, तू समजतेस तसं काहीही नाहीय. मी तुझ्या मम्मीचा प्रचंड आदर करतो. अगदी मा‍झ्या स्वत:च्या मम्मी एवढाच, किंवा त्यापेक्षाही जास्त कदाचित.”

“ओह, आय सी!” सरला त्याच्या जवळ सरकत म्हणाली. “तुझ्या मम्मी बद्दल तुझ्या काय भावना आहेत ते मला चांगलंच माहिती आहे, विकास. तशाच भावना तुला मा‍झ्या मम्मी बद्दल वाटतात, असंच ना?”

“छे छे! तू कुठला विषय कुठं घेऊन चाललीयेस? मी रिस्पेक्ट बद्दल बोलतोय आणि तू.”

“मी इंसेस्ट बद्दल बोलतीये. येस, इंसेस्ट! जवळच्या नात्यातल्या व्यक्तींमध्ये येणारे तसले संबंध.” हे बोलत असताना सरलाच्या चेहऱ्यावर हास्याची बारीक लकेर उमटलेली विकासला दिसली.

“ते मी मूडमध्ये असताना फॅन्टसी म्हणून तुझ्याशी शेयर केलं होतं, विसरलीस का? आणि अशा खूप साऱ्या फॅन्टसीजबद्दल मी नेहमीच बोलतो.” सरलाच्या चेहऱ्यावरचे भाव बघून विकासला थोडा धीर आला.

“बाकीच्या खूप साऱ्या फॅन्टसी आहेतच रे, पण इंटरनेटवरच्या पॉर्न साहित्यामध्ये मेजॉरिटी इंसेस्ट प्रकाराची आहे, असं तूच मला समजावलं होतंस, विसरलास का?”

“नाही विसरलो, पण पॉर्न साहित्य आणि प्रत्यक्ष आयुष्य यात फरक आहे ना, राणी?” पुन्हा तिच्या दोन्ही खांद्यांवर हात ठेवत विकास बोलला.

“फरक आहे तसं साम्यसुद्धा आहेच ना? आपल्या अनुभवातून आणि विचारांमधूनच पॉर्न तयार होतं, असं तूच म्हणत असतोस आणि कुठल्याही फॅन्टसीला चांगलं किंवा वाईट लेबल लावू नये, प्रत्येक फॅन्टसीची वेगळीच मजा असते, असंही आपण बोलतो ना?”

विकासच्या शर्टची बटणं काढत सरला बोलत होती, “मग बाकी सगळ्या फॅन्टसी प्रकारांची मजा लुटून, फक्त इंसेस्टचा विषय काढला की तू टाळायचा प्रयत्न का करतोस?”

“टाळायचा प्रश्न नाही, सरला. इंसेस्ट हा प्रत्येकाला नेहमीच कम्फर्टेबल वाटेल असा प्रकार नाहीये असं मला वाटतं, एवढंच.”

“असं का वाटतं पण तुला? तू स्वत:च कित्येकदा मला तुझ्या मम्मी आणि दिदी बद्दलच्या फॅन्टसी ऐकवल्या आहेत. सेक्समध्ये देहभान हरपले असताना तू मला कधी-कधी ‘मम्मीऽऽ माझी सेक्सी मम्मीऽऽऽ‘ असं ओरडत अजून जोमानं झवतोस. ‘मला तुझी गांड मारू दे ना दिदीऽऽ‘ असं म्हणून विनवण्या करतोस आणि गांडीत न घुसवता वरच्या वरच झडतोस. लहान बाळासारखा मा‍झ्या छातीला बिलगून ‘दुद्दू पिताना मम्मीऽऽ मम्मीऽऽऽ‘ म्हणत एक्साईट होतोस. असं वागल्यानं तुला किक बसते असं तूच मला सांगितलंस ना?” बोलता-बोलता विकासचा शर्ट बाजूला करून त्याच्या केसाळ छातीवर ती आपली लांबसडक बोटं फिरवू लागली.

“तो सगळा पॉर्न फिल्म्स बघण्याचा आणि सेक्स स्टोरीज वाचण्याचा परिणाम आहे. प्रत्यक्ष आयुष्यात मला ना तसला काही अनुभव आहे, ना अनुभव घ्यायची इच्छा.” सरलाला जवळ ओढत विकास म्हणाला.

“थांब थांब थांब.” त्याच्या मिठीतून स्वत:ला सोडवत सरला मागे सरकली.

“म्हणजे तुला असं म्हणायचंय की इंटरनेटवर पॉर्न साहित्यामध्ये तू इंसेस्ट प्रकार वाचला नसतास तर तुझ्या मनात अशा फॅन्टसी तयारच झाल्या नसत्या?”

“असं जर तर विचार करून नाही सांगू शकत. पण कदाचित नसत्या झाल्या.”

“मला नाही पटत,” असं म्हणून सरला बेडवरून उठली आणि काहीतरी शोधाशोध करायला लागली.

“अगं काय झालं? अचानक काय शोधायला लागलीस?” तिच्या हालचाली न्याहाळत विकासनं विचारलं.

“एक मिनिट, माझा फोन कुठं ठेवला मी?” असं बोलत सरला बेडरूममधून बाहेर हॉलमध्ये चालत गेली. ब्लाउज परकरमधल्या तिच्या पाठमोऱ्या आकृतीकडे बघताना विकासला संध्याकाळच्या पार्टीची आठवण झाली. पार्टीची म्हणण्यापेक्षा पार्टीतल्या मुख्य आकर्षणाची आठवण झाली. त्याला सरलाच्या मम्मीची आठवण आली!

पंचावन्नाव्या वर्षी काय मेंटेन केलंय स्वत:ला. आज स्लीव्हलेस ब्लाउज आणि सिल्कच्या साडीमध्ये काय कमाल दिसत होत्या. पार्टीला आलेल्या मावशा आणि काकवांचा नुसता जळफळाट.

एवढंच कशाला, सरलाच्या बहि‍णी सुद्धा फिक्या वाटत होत्या मम्मीसमोर. अर्थात सरलाची बातच न्यारी. ती तशीही तिच्या नातेवाईकांमध्ये वेगळीच दिसते, उठून दिसते.

पण मम्मींचं कौतुक यासाठी की, सगळ्यांमध्ये मिळून मिसळून सुद्धा स्वतःचं स्वतंत्र व्यक्तिमत्व आणि महत्त्वाचं म्हणजे सेक्स अपील अजून टिकवून ठेवलंय बाईंनी.

शी! बाई म्हणायला कसेतरीच वाटतं ना. शाळेत शिकवत असल्या तरी मम्मी कधीच बाई वाटल्या नाहीत. ‘मिस’ शब्द चांगला आहे त्यापेक्षा. अलीकडेच केसांचा बॉबकट केल्यापासून अजूनच तरूण दिसायला लागल्यात. पण तरूण दिसणं हा त्यांच्या सेक्स अपीलचा भाग नव्हताच कधी.

त्यांचं मॅच्युअर वागणं, धीरगंभीर पण प्रसन्न दिसणं, काळजीनं सगळ्यांशी बोलणं, हसणं, हे सगळं विकासला प्रचंड आकर्षक वाटायचं. सरलाकडे त्यानं या गोष्टींचं बऱ्याचदा कौतुकसुद्धा केलेलं होतं. सरलालासुद्धा आपल्या मम्मीचा अभिमान वाटत होता पण एक गुपित विकासनं सरलापासून अजूनपर्यंत लपवून ठेवलं होतं.

‘मम्मीऽऽ मम्मीऽऽऽ‘ म्हणत जेव्हा तो सरलाचे मऊ लुसलुशीत स्तन चोखत असतो, तेव्हा त्याच्या नजरेसमोर त्याच्या स्वत:च्या नव्हे, तर सरलाच्या मम्मीच्या उन्नत उरोजांची प्रतिमा तरळत असते.

सरलाला ओणवी करून डॉगी स्टाईलमध्ये झवताना जेव्हा त्याचं यान तिच्या गुबगुबीत ढगांमध्ये गडप होतं, तेव्हा त्याला स्वत:च्या नव्हे, तर सरलाच्या मम्मीचे विशाल नितंब आठवत असतात.

अजूनपर्यंत सरलासोबत ही फॅन्टसी शेयर करायचं त्याचं धाडस झालं नव्हतं. आणि आज नेमकं पार्टीमध्ये त्याच्याकडून असं काय घडलं असावं की ज्यामुळं सरलाला एवढा थेट संशय यावा? आपल्याच विचारांमध्ये विकास गुंगलेला असताना, हातात फोन घेऊन सरला परत आली आणि त्याच्यासमोर बेडवर बसली.

“सापडला बाबा फोन. आल्यावर पर्स बाहेरच ठेवली, त्यामध्येच होता.” असं पुटपुटत सरला फोनमध्ये काहीतरी शोधू लागली.

“अगं पण, अचानक उठून जाण्या एवढं काय अर्जंट काम आठवलं तुला?”

“काम नाही रे. तू म्हणालास ना की, इंसेस्ट फॅन्टसी हा सगळा पॉर्न फिल्म्स बघण्याचा आणि सेक्स स्टोरीज वाचण्याचा परिणाम आहे. त्यावरून मला काहीतरी आठवलं.”

“काय आठवलं? इंसेस्ट व्हिडीओ बघितलास का एवढ्यात नवीन? की नवीन सेक्स स्टोरी वाचलीस, जवळच्या नात्यातल्या व्यक्तींमधल्या संभोगाची?” सरलाजवळ सरकत विकासनं विचारलं.

“नाही रे, मी काय तेवढंच शोधत असते काय इंटरनेटवर?” विकासच्या उघड्या छातीवर रेलत तिने फोनमधलं उत्खनन कार्य सुरूच ठेवलं.

“चांगल्या क्वालिटीच्या प्रणयकथा लिहिणारा माझा एक आवडता लेखक आहे, त्यानं इंसेस्ट या प्रकाराबद्दल लिहिलेला एक लेख वाचला मी एवढ्यात. तुला लिंक पाठवणार होते, पण म्हटलं वाचूनच दाखवू निवांत. तुझ्या बोलण्यावरून मला एकदम तो लेख आठवला आणि. येस्स, सापडला. दाखवू वाचून?”

“इर्शाद!” हसत-हसत विकास म्हणाला.

बाहेरून घरात आल्यावर, अर्धवट कपडे उतरवून बेडवर एकमेकांच्या अंगावर रेलून बसायचं आणि मनसोक्त गप्पा मारायच्या, हा त्या दोघांचा वीक पॉइंट होता. पुस्तकांमध्ये किंवा इंटरनेटवर वाचलेलं आणि आवडलेलं काही ना काही दोघं एकमेकांना वाचून दाखवायचे, त्यावर चर्चा करायचे. वाचणाऱ्याचं सगळं लक्ष पुस्तकात किंवा फोनमध्ये असायचं, पण ऐकणाऱ्याचं मात्र निम्मंच लक्ष ऐकण्यात असायचं.

आत्तासुद्धा आपल्या अंगावर रेलून बसलेल्या सरलाच्या उबदार मुलायम स्पर्शाचं सुख अनुभवण्याकडे विकासचं जास्त लक्ष होतं. तिच्या उघड्या गुबगुबीत दंडांवर आणि कंबरेवरच्या मांसल वळ्यांवर त्याची बोटं सराईतपणे नाचत होती. सरलाला याची सवय असल्यानं तीसुद्धा आपल्या शरीराचे लाड करून घेत मोबाईलच्या स्क्रीनवर दिसणारा लेख मोठ्यानं वाचू लागली.

“टू ऑर नॉट टू इंसेस्ट…” सरलाने संपूर्ण लेख त्याला वाचून दाखविला.

“बाप रे! केवढं स्पष्ट आणि परखड लिहितो हा माणूस.” सरलाचं वाचन संपताच विकास म्हणाला.

“हो मग, उगाच नाही माझा फेव्हरेट लेखक आहे. त्याच्या सगळ्या कथा वाचून काढल्यात मी. आणि तुलासुद्धा अधून मधून त्यातल्या फॅन्टसी सांगत असते.” हातातला फोन बाजूला ठेवत सरला म्हणाली.

“अच्छा!” ब्लाउजवरूनच सरलाच्या छातीवर हात फिरवत विकास म्हणाला. “या लेखातले जवळ जवळ सगळेच मुद्दे पटण्यासारखे आहेत. मी स्वत: कधी एवढा खोलवर विचार नव्हता केला.”

“होय, म्हणूनच तुला हा लेख वाचून दाखवावा असं मला पहिल्यांदा वाचतानाच वाटत होतं. आता मला सांग, इंसेस्ट फॅन्टसी हा सगळा पॉर्न फिल्म्स बघण्याचा आणि सेक्स स्टोरीज वाचण्याचा परिणाम आहे असं तुला अजून वाटतं का?” ब्लाउजच्या कापडावरून फिरणारी विकासची बोटं सरलाला तापवू लागली होती.

“नाही, असा सरसकट पॉर्नला दोष देता येणार नाही. त्यामागं खूप मोठी प्रोसेस आहे हे आलंय मा‍झ्या लक्षात.” विकासची बोटं आता ब्लाउजच्या हुकांशी खेळू लागली होती.

“प्रोसेस जाऊ दे, किमान तुला वाटणारा गिल्ट तरी आता सोडशील का?” ब्लाउजचे हुक सोडवण्यात विकासला मदत करत सरला म्हणाली.

“हो, प्रयत्न नक्कीच करेन. पुढच्या वेळी.” एक एक हुक सोडवत विकास पुढे निघाला.

“पुढच्या वेळी कशाला? आजच्या एवढा चांगला मुहूर्त दुसरा कुठला असणार, मा‍झ्या राजा?” शेवटचं हुक निघालं तसा ब्लाउज छातीवरून बाजूला करत सरलाने स्वत:च त्याच्यासमोर आपल्या मुरमुसलेल्या तारुण्याचा खजिना खुला करून दिला.

“मुहूर्त? कसला मुहूर्त?” सरलाच्या खांद्यांना धरून तिला समोर बसवत विकासनं विचारलं. त्याच्या गळ्यात आपले हात गुंफत सरलाने आपला चेहरा त्याच्या कानांजवळ नेला.

“आज माझा पंचावन्नावा वाढदिवस आहे, जावईबापू. मा‍झ्या बर्थडे पार्टीमध्ये सारखे मा‍झ्या मागं पुढं करत होतात. मला विश केलंत, माझ्यासाठी ड्रिंक बनवून आणलंत, माझ्या सोबत केवढे सारे फोटो सुद्धा काढलेत. पण माझ्यासाठी गिफ्ट नाही आणलंत तुम्ही, विकासराव. तुमच्याकडून स्पेशल गिफ्ट मिळायची वाट बघतेय मी. देणार ना?” असं बोलत सरलाने कचकन त्याच्या कानाच्या पाळीचा चावा घेतला.

झटक्यात दोन्ही हात तिच्या पाठीवर आणत विकासनं तिला अंगावर ओढून घेतलं आणि बेडवर पलटी मारत तिला अलगद पाठीवर झोपवलं. तिच्या अंगावर ओणवा होत त्यानं आपली हनुवटी तिच्या धपापणाऱ्या ऊरावर टेकवली आणि खालून वर तिच्या नजरेला नजर देत म्हणाला, “देणार ना मम्मी, स्पेशल गिफ्ट देणार. आजपर्यंत कुणी दिलं नसेल असं स्पेशल गिफ्ट देणार. मा‍झ्या सेक्सी बायकोच्या सेक्सी मम्मीसाठी.”

सकाळचा चहा

अमेयची नुकतीच अंघोळ झाली होती. फक्त अंडरवेअर घालूनच तो…

व्यसन

तो त्याच्या रूममध्ये गादीवर पसरलेला होता. त्याच्या एका हातात त्याचा मोबाईल, कानात हेडफोन आणि दुसर्‍या हातात अर्धवट ताठरलेले लिंग होते. मोबाईलवर पॉर्न व्हिडीओ सुरू होता आणि आवाज त्याच्या कानात घुमत होते. मोबाईलवर दिसणारी दृश्ये बिभत्स वाटत असली तरी आता त्याला ती फारच...

रोमँटिक डेट

रितू आज जरा वेगळ्याच मूडमध्ये होती. ऑफिसमधले सगळे काम उरकून ती लवकर घरी जायला निघाली. बाहेर रिमझिम पाऊस पडत होता. तिने छत्री उघडली आणि पावसाचा आनंद घेत चालू लागली. आज मॅडम जाम खुश होत्या. त्याचा मेसेज आला होता, संध्याकाळी कॉफीसाठी भेटू म्हणून. निनाद तिला पहिल्यांदाच...

माफी

रवीच्या मम्मी-डॅडींची सकाळपासूनच गडबड चालू आहे. घराची साफसफाई, भाजीपाला खरेदी, जेवणाची तयारी, सगळं स्वतःच्या देखरेखीखाली करुन घेतायत. कारणच तसं आहे ना. आज रवीची गर्लफ्रेन्ड त्यांना भेटायला येणार आहे. रवीनं लग्न करायचं ठरवलंय आणि ‘ही तुमची सून’ असं थेट न सांगता, आधी...

सॉरी

आज दिवसभरात तिला सॉरीचे पंधरा वीस मेसेज केले. सालं काही चूक नसतांना इतक्या वेळा सॉरी म्हणतोय तर ही इग्नोर मारतेय? भोकात जा. ह्यानंतर मेसेज करणार नाही. भांडण स्वतः तिने सुरू केलंय आणि आता दहा वेळ तोंडाशी मी जातोय सॉरी म्हणायला. तिला शेवटचा ‘ओके फाईन, गो टू हेल’ चा...

विजेचा करंट

एका लहानशा हॉटेलमध्ये एक म्हातारे जोडपे येते. बरीचशी टेबल्स रिकामी असूनही दोघे थोडा वेळ घुटमळतात. काही वेळाने कोपऱ्यातील एक टेबल रिकामे होते. दोघे पटकन जाऊन तिथे बसतात. बाजूच्या टेबलावर बसलेला मुलगा हे सगळे पाहत असतो. इतकी टेबल्स रिकामी असताना हेच टेबल का? त्याचे...

उदार नवरा

राजू दिसायला तसा साधारणच होता. पण नको त्या फुशारक्या मारायचा. एकदा तो मित्रांमध्ये बोलताना म्हणाला, "हे बघा, मी तुमच्यात सगळ्यात श्रेष्ठ आहे!" "का?" "कारण मला देवाने एक नाही दोन-दोन लवडे दिले आहेत. दाखवू का काढून??" राजूच्या ह्या आव्हानाला कोण सामोरे जाणार? तो नेहमीच...

ट्रेन चुकली तर

मी एका कंपनीत मॅनेजर म्हणून काम करतो. कंपनीचे ग्राहक वेगवेगळ्या राज्यात विखुरलेले असल्या कारणाने एकदा असेच एका क्लायंटच्या प्लांटवर मला व्हिझिटसाठी जावं लागलं. मी सहसा रेल्वेने प्रवास करतो. मधल्या स्टेशनवर गाडी थोडा वेळ थांबणार होती. रात्रीची वेळ होती. मला काहीतरी...

राग आणि प्रणय

आज त्यांच्या लग्नाला दोन महिने पूर्ण झाले. या दोन महिन्यात त्याने तिला खूप प्रेम दिलं, खूप खुश ठेवलं, दिवस रात्र जेव्हा मन होईल तेव्हा ते प्रणय करायचे, दोघेही एकमेकांच्या प्रेमात आकंठ बुडालेले, एकमेकांसाठी बनलेले, पण आज अगदी छोट्याश्या कारणामुळे दोघांमध्ये भांडण झालं....

जेवण गरम करतेय…

एका जोडप्याचे गावी लग्न झाले आणि ते जोडपे मुंबईला त्याच्या घरी आले. हनिमूनची पहिली रात्र होती. नवरी गावाकडची होती आणि २५ वर्षाची भोळीभाबडी मुलगी होती. नवरा ३२ वर्षाचा बेरकी मुलगा होता. रात्री त्याने दरवाजा लावून घेतला आणि तिला खाटेवर नेले. मग एक एक करून त्याने तिचे...

जालीम उपाय

गेल्या काही दिवसांपासून खरे तर रात्रींपासून तो फार अस्वस्थ झाला होता. त्याला कारणही तसेच होते. त्याची तरुण, सेक्साड बायको त्याला जवळ सुद्धा येऊ देत नव्हती. आजकाल तिचे सेक्समधले लक्ष्य काहीसे उडाले होते. ती अप्सरेप्रमाणे सुंदर आणि मादक होती, त्यामुळे तिच्या अशा...

स्वप्नपरी

बाहेर रिमझिम पाऊस पडत होता दुपारची वेळ असून सुद्धा सगळीकडे अंधारून आले होते कदाचित येणाऱ्या वादळाची ती चाहुल असेल. रस्त्यावरची वर्दळ जरा कमी झाली होती पण माझ्या मनातली खळबळ मला शांत बसू देत नव्हती. जेवण झाल्यापासून तिसरी सिगारेट ओढत खिडकीजवळ बसून बाहेर शून्यात बघत...

शॉवरखाली

त्याने बाथरूममध्ये उभा राहत नॉब फिरवला तसा कोमट पाण्याचा शॉवर चालू झाला. अंगावर पडणार्‍या त्या पाण्याच्या थेंबांनी त्याचे स्नायू सैल होऊ लागले. दोन हात भिंतीवर ठेवून मान खाली घालून गरम पाण्याने तो ओला चिंब भिजत होता. सुट्टीचा दिवस होता. आदल्या रात्री भरपेट जेवण करून...

झपाटलेली

“सायली… सायली… यार… मला तर अजून पण त्याच्याच जवळ जावं वाटतंय.” अश्विनीने तिच्या रूममेट सायलीला मिठी मारून म्हटलं. “अग पण आताच तर तू त्याच्या रूमवरून इथे आलीस… आणि येताच तुला पुन्हा त्याचा जवळ जावं वाटतंय..?" सायलीने अश्विनीच्या बोलण्यावर डोळे गरगर फिरवत म्हटलं. “अग...

गोळ्या

टंच फिगरवाली चाळीशीची एक भाभी खूपच अस्वस्थ होती. तिचा नवरा तिला आज काल झवायचाच नाही. ती खूप दु:खी होती. झवताना ती त्याला मनसोक्त आणि मनमुराद झवून द्यायची. तो सांगेल तसे चोखाचोखी करून, पुढून मागून, खालून वरून झवून घ्यायची आणि त्याला झवायला साथ द्यायची. तरीही आज काल तो...

जीवनदीप

त्याला मेल्यावर पाप-पुण्याचा हिशेब करण्यासाठी चित्रगुप्तासमोर उभे करतात. आपल्याला इतक्या लवकर मृत्यू आल्याबद्दल तो मनातून खट्टू असतो. म्हणून तो चित्रगुप्तासमोर आपली कैफियत मांडतो. "चित्रगुप्त महाराज, मला अजून जगायचे होते हो, बरीच कामे पेंडिंग आहे." त्याला काही उत्तर न...

आठवण

"बाहेर असता तेव्हा माझी आठवण येते का नाही?" तिच्या पतीच्या मिठीतून अलगदपणे सुटत तिने विचारलं. जेवण करून रात्रीच्या वेळी दोघेही अंथरुणात पडले होते. बर्‍याच दिवसांनी तो घरी आला होता. त्यामुळे त्याच्या मिठीत विसावण्यासाठी तीही उत्सुक होती पण त्याला डिवचायला मज्जा यायची...

कणीक

सकाळची वेळ होती. ती अंघोळ करून तयार होऊन स्वयंपाकाला लागली होती. डोक्यावर ओल्या केसाभोवती अजून टॉवेल गुंडाळलेला होता. ओल्या केसातून अजूनही शिकेकाई शाम्पूचा वास येत होता. तिची पाठ उघडी होती. ती किचनमध्ये उभारून कणीक मळत होती. तिचे हात पूर्ण चिकट झाले होते. ती शरीराने...

स्मार्ट बेटा

"हॅल्लो." ८ वर्षाच्या मुलाने फोन घेतला. "हॅल्लो बेटा, मी पप्पा बोलतोय.. तू आलास स्कूलमधून?" "हो पप्पा." "व्हेरी गुड! माझा ‘स्मार्ट बेटा'! मम्मी आहे का तिथे? मला बोलायचंय तिच्याशी." "पप्पा, मम्मी बेडरूममध्ये आहे.. अंकल बरोबर." असे बोलून मुलगा हसला. "काय? कुठले अंकल??"...

सुप्त इच्छा

रात्रीची वेळ होती. तो अंथरुणात एकटाच तळमळत पडला होता. भूतकाळातल्या गोष्टी आठवल्याने त्याच्या मनाला वासनेच्या सापाने विळखा घातला होता. इंद्रियाकडे जाणारा रक्तप्रवाह वाढून ते पूर्णपणे ताठरलं होतं. त्याची इच्छा नसतानाही वळवळणारा हात सातत्याने खाली जायला बघत होता. आता...

होम शिफ्टींग

“सामान आवरायचंय, नवीन शिफ्टींग करायचंय आणि त्यात या लाईटलापण आताच जायचं होतं..!” वैतागत तिने हातातील बॅग खाली टाकली आणि सोफ्यावरच कव्हर काढून त्यावर बसली. तसं तिच्या डोळ्यासमोर काल रात्रीचा क्षण आला की काल त्या जुन्या घरात कशाप्रकारे त्या दोघानीं आपली शेवटची रात्र...

मला आवडलं हं..!

“अग बाई आवर की, किती उशीर..? आता नेमकं ऑफिस जायच्या वेळेलाच हरवली असते.. मा‍झ्या जावयाच्या स्वप्नात..” “आई तूपण ना.. काहीही! मी कशाला त्यांची आठवण काढू.. ते काढतात का माझी आठवण हुह्ह…” असे म्हणत तिने लगेच लटक्या रागात आपलं छोटंसं नकटं नाक मुरडलं. “बरं बाई, नाही तर...

निवडणूक

तो आणि ती पक्के हाडाचे कार्यकर्ते. पक्षश्रेष्ठींसाठी झटणारे. पण लफडं असं की दोघं विरूद्ध पार्टीत. त्यामुळं बाहेर पक्षाच्या साहेबांचं आपापासात वाजलं की ह्यांच घरी वाजायचं आणि त्याला उपवास घडायचा. एकदा असंच झालं. निवडणुका जवळ आल्या होत्या, शहरात प्रचाराची राळ उडाली...

निरोध

तो जेव्हा १८ वर्षांचा होता, तेव्हा टीव्हीवर निरोधची जाहिरात लागायची. पण त्याला समजायचे नाही की निरोध म्हणजे काय ते. मग कॉलेजमध्ये मित्रांकडून त्याने निरोध म्हणजे काय, हे समजून घेतले. निरोधचा उपयोग वगैरे जुजबी माहिती त्याने मिळवली होती. नुकतीच दिवाळी संपली होती पण...

अगळी वेगळी कंप्लेंट

एकदा एक सुंदर आणि सेक्सी मुलगी एका पोलीस स्टेशनमध्ये गेली. ती आत शिरल्या रोबर सगळ्या पोलीसांचे आणि गजाच्या आड असलेल्या आरोपींचे लक्ष तिच्याकडे जाते. ती मुलगी होतीच, एकदम फटाकडा आयटम! तिने गडद हिरव्या रंगाची शिफॉनची साडी घातली होती ज्यातून तिची टंच भरलेली फिगर उठून...

स्वयंपाक

आमचा वन बीएचके मधला मध्यम वयीन जोडप्यांचा सर्वसामान्य माणसांचा संसार सुरू होता. आमच्या लग्नानंतरच्या कुस्ती केलेल्या रात्रींमुळे आम्हाला चांगलेच फळ भेटले होते. माझ्यासारख्या लग्नापूर्वी सडपातळ असणाऱ्या महिलेला नवऱ्याने मशागत करून चांगली भरवली होती. आमच्या संसाराच्या...

खुरपणी

दुपारची वेळ होती जेवण करून ते चिंचेच्या झाडाखाली अंथरून टाकून पसरले होते. दोघे एकमेकांच्या शेजारी चिटकूनच झोपले होते. "आज हुनार नाय सगळं खुरपून, मी म्हणलं हुतं रोजानं दोन बाया लावू." ती जराशी रागात होती. त्या दिवशी खुरपणं झालं असतं तर दुसऱ्या दिवशी त्यांना खत टाकून...

शेवटच्या इच्छा

तो तळमळत पडला होता. कपडे फाटले होते. घशाला पाण्याविना कोरड पडली होती. उन्हाचे चटके बसून कातडं जवळपास जळलं होतं. अजून काही काळ तो तशाच उन्हात पडून राहिला असता, तर त्याचा मृत्यू निश्चित होता. "तुझी शेवटची इच्छा काय आहे…?" त्याच्या अंत:करणातून आवाज येत होता. कुणीतरी...

गोड बोलणं

"असं गोड बोलून फायदा नाही व्हायचा?" ती म्हणाली. "का नाही होणार? गोड बोललं की सगळं काही साध्य होतं." त्याने एक हात तिच्या कमरेत घालत हळूच हिसका देत तिला जवळ ओढलं. दुसऱ्या हाताने तिच्या चेहऱ्यावर आलेली केसांची लट त्याने मागे सारली आणि स्वत:चे ओठ तिच्या जवळ नेऊ लागला....

आतुरता

"तुला पाहिलं तेव्हापासून मला तुला स्पर्श करायचा होता." तिच्या मागे उभा राहत, तिच्या हातावर अलगद हात ठेवत तो म्हणाला. "आता करतच आहेस ना मग तू मला स्पर्श?" त्याच्या मिठीतून तिने स्वत:ला सोडवून घेतलं आणि मान वळवून त्याच्याकडे पाहू लागली. त्याच्या डोळ्यात तिला पाहत असताना...

उकाडा

उकाडा भरपूर होता. फॅन व कुलरच्या वाऱ्याने काही तो कमी होत नव्हता. "मी म्हणत होते एसी बसवून घेऊ. पण तुम्ही ऐकलं नाही माझं." किचनमधून हातात एक वाटी घेऊन येताना ती बोलली व कुलरच्या वाऱ्यात बेडवर त्याच्या शेजारी बसली. "पैशाची अडचण होती, तुलापण माहिती आहे." तिने वाटीत काय...

नवऱ्याचा उपवास

"अहो, आज तर उपवास आहे ना तुमचा? मी खिचडी केली आहे, परत म्हणू नका माझ्यामुळे उपवास मोडला म्हणून.." किचनमध्ये साबुदाणा खिचडी परतत असताना ती, बेडरूममध्ये कामाला जाण्यासाठी तयार होणार्‍या नवर्‍याला म्हणाली. "हो, आहे.. आहे.." तयार होत बाहेर आलेला नवरा किचनकडे येत म्हणाला....

चटक

त्याचा फोन आला त्या वेळी ती घरात एकटीच होती म्हणून बरं झालं. फोनवर त्याने तिला त्याच्या शेतात असणाऱ्या पत्र्याच्या शेडवर बोलावलं होतं. त्याच्या आवाजातील आतुरता तिला जाणवत होती. घरी कोणी नव्हतं. संध्याकाळपर्यंत घरी कोणीच येणार नव्हतं. नवरा कामाला गेला होता, पोरं...

सुट्टी

"आजच्या दिवस सुट्टी घ्या ना.." तिच्या पदराशी चाळा करत मादक आवाजात त्याच्याकडे पाहत ती म्हणाली. "नाही, अशी कशी..?" त्याचे बूट घालताना त्याने मान वळवून तिच्याकडे पाहिलं आणि तो पाहतच राहिला. तिचे डोळे दिपवून टाकणारे सौंदर्य कितीही पाहिले तरी प्रत्येक वेळी त्याच्या नजरेत...

गिफ्ट

ती दररोज सकाळी लवकर उठायची. तिच्या कामाला लागायची. तिचा गजर वाजल्यावर त्यालाही जाग यायची, पण तो अंथरुणातच लोळत पडायचा. आज मात्र गजर वाजताच तो लगेच उठला. ती जागी होण्या अगोदरच त्याने गजर बंद केला. तिला तसच झोपू दिलं. तिचा वाढदिवस होता ना, तिची सर्व कामे पूर्ण करून...

बाहेरचं जेवण

"तुझी खूप आठवण आली आज." "मग यायलाच पाहिजे ना बायकोची आठवण." "अगं पण इतकी आठवण येत होती की सुट्टी काढून घरी यावं आणि तुला असं मिठीत घ्यावं वाटत होतं." त्याने जवळ येत तिला मागून मिठी मारली व कमरे भोवती हात गुंफले. "अहो सोडा, किती कामं पडलीयेत माझी." "मी नाही सोडणार."...

मोहक क्षण

वेळ रात्री १२… रेल्वे स्टेशन बाहेरची चहल पहल… “ओये चिकने किधर देख रहा.. आज की रात हमारे साथ गुजार के देख हम भी कुछ कम नही..” एक छक्का समोर वैश्यांकडे बघत असलेल्या इसमाला टाळ्या वाजवत स्वत:कडे बोलवत होता. त्याने त्याला खालपासून वरपर्यंत न्याहाळले ५ रूपये हातात टेकवून...

ग्रीष्म वर्षा

“मी चौकात थांबलोय.. कुठे पोहचलीस तू..?” “निघत आहे.. भूक लागली तर जरा खाऊन घेतलं.. मागच्या वेळी ‘झाल्यावर’ जाम भूक लागली होती अन् तू न खाताच हाकलवून दिलंस..” “अगं काय मुलगी आहे तू..? इथे मला कुठली भूक लागली आणि तुझं काय भलतंच सुरू.. लवकर ये कंट्रोल होत नाहिये.. मला वाट...

गुबगुबीत

कॉलेजचा सगळ्यात हँडसम ड्युड तो. पिळदार अंग, ट्रेंडी ट्रिम्ड लूक. शरीराचा एक एक इंच जणु मोजून आखलेला. सतत मुलींचा गर्हाडा त्याच्या आजूबाजूला. ती तेवढीच आगूल बागूल दिशा मिळेल तिकडे पसरलेली. आपल्याच मस्तीत, एका वेगळ्याच जगात जगणारी. दोघांचही वय म्हणजे सतत शारीरिक भावना...

मॅनेजर

"एक्सक्युज मी, मला हॉटेलच्या मालकांशी बोलायचंय." राज, हॉटेलचा मॅनेजर, रजिस्टरमध्ये डोकं खुपसून काहीतरी आकडेमोड करत होता. वर न बघताच वैतागून तो खेकसला, "काय आहे? काय पाहिजे?" "अहो मला मालकांशी काहीतरी महत्त्वाचं बोलायचंय. तुम्हीच आहात का, मालक?" राजने या वेळी तो नाजूक...

राँग नंबर

ती आज पुन्हा अंधारात बसली होती. तिला असे अंधारातच बसायला आवडायचे. बायका शक्यतो रात्री एकट्या असल्या की घरातले लाईट लावून ठेवतात, रेडीओ किंवा मोबाइलवर गाणी लावून ठेवतात. त्यामुळे घरात कुणी तरी असल्याचा भास त्यांना धीर देतो. पण ती सगळ्या बायकांपेक्षा वेगळी होती. तिला...

मधू आणि तिचे बाबा

"बाबा, तुम्ही इतक्या जोरात घालण्याचा प्रयत्न करताय ना म्हणूनच नीट जात नाही आत. अगदी हळूहळू घाला ना. नाहीतर तुमच्या गोट्या सटकून इकडे तिकडे हलतात." बेडरूममधून हे संभाषण ऐकून मी चमकले. ह्या उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये स्वयंपाक करणे म्हणजे किती कठीण काम. मी इथे किचनमध्ये...

error: नका ना दाजी असं छळू!!