स्वप्नपरी

बाहेर रिमझिम पाऊस पडत होता दुपारची वेळ असून सुद्धा सगळीकडे अंधारून आले होते कदाचित येणाऱ्या वादळाची ती चाहुल असेल. रस्त्यावरची वर्दळ जरा कमी झाली होती पण माझ्या मनातली खळबळ मला शांत बसू देत नव्हती.

जेवण झाल्यापासून तिसरी सिगारेट ओढत खिडकीजवळ बसून बाहेर शून्यात बघत बसलो होतो. करण्यासारखं काहीच नव्हतं ना काम ना धंदा नुकताच कॉलेजमधून बाहेर पडलेलो नोकरीच्या शोधात होतो कॉलेजला असलेली गर्लफ्रेंड ‘घरचे लग्नाला ऐकणार नाहीत’ असं कारण सांगून सोडून गेलेली अर्थात तिला दुसरा पैसेवाला भेटलेला ही गोष्ट वेगळी.

घरात आता तरी कोणी नव्हतं मला जसा एकटेपणा वाटत होता तसाच माझ्या बाबुरावला पण वाटत होता. बरेच दिवस त्यालासुद्धा उपवास घडला होता व आता तो कडक होऊन मला टोचत होता. ‘भोसडीच्या किती दिवस हाताने हलवशील एखाद्या सुंदर पुच्चीचं दर्शन घडव.’ माझ्या मनातील भावना बाबुरावला बरोबर कळल्या होत्या दोन महिन्यापासून एकपण पोरगी झवायला मिळाली नव्हती बीपी बघून आणि स्टोऱ्या वाचून हलवायला आता पूर्वीसारखी मजा वाटत नव्हती.

कोणाला गळाला लावावं याचा विचार करत होतो. बाजूची जयाभाभी एकदम भारी आहे, मी बाल्कनीत आलो की ती पण मुद्दाम त्यांच्या बाल्कनीत येते धुतलेले कपडे वाळत घालायच्या बहाण्याने, हात वर करून, बादलीतले कपडे पिळताना खाली वाकून घाटदार नितंब व भरगच्च बॉल दाखवते. पण नको बन्सी भैयाने तिला झवून पार तिचा चोथा करून टाकला असेल. असा वापरलेला माल नको. पण कोणी नाही मिळाली तर सगळ्यात लास्ट ऑप्शन ठीक आहे.

खालच्या मजल्यावरची पल्लवी पण काल बघत होती. मी खाली उतरत असताना तिच्या हातातला रूमाल खाली पडला. ती उचलायला वाकली आणि लूज टॉपमधून तिचे भरगच्च उरोज बाहेर आले. गोऱ्या गोऱ्या स्तनांवरचा काळा अरोला फक्त दिसायचा बाकी होता.

तिला बघून माझ्या बाबुरावने पॅन्टमध्ये कडक सलामी दिली. रूमाल उचलताना पल्लवीच्या लक्षात तो फुगवटा नक्कीच आला असेल कारण गालात हसत ती लगेच आत पळाली. पण म्हणून लगेच झवायला देईल असं वाटत नाही. थोडा वेळ लागेल पण देईल.

डिंगऽऽ डाँगऽऽऽ डिंगऽऽ डाँगऽऽऽ

बेलच्या आवाजाने माझी तंद्री तुटली. ‘आता या वेळेस कोण आलं मरायला?’ घाईघाईत सिगारेट खिडकीतून बाहेर फेकून मी दरवाजा उघडला बाहेर एक विशितली मुलगी उभी होती. एका हातात पाण्याने निथळणारी छत्री आणि दुसर्‍या हातात एक मसाजर घेऊन ती उभी होती.

“काय काम आहे?” मी जरा रागातच विचारलं.

“दादा मी मसाजर विकते. आज एक पण विकला गेला नाही. जर मी काहीही न विकता घरी गेले तर मॅनेजर मला कामावरून काढून टाकेल.”

तिच्या आवाजात एक जादू होती. ती काय बोलते याच्यापेक्षा तिच्या भिजलेल्या कपड्यातून दिसणारी तिची ब्रा, त्यात कसेबसे मावणारे तिचे कोवळे स्तन, अंगाला चिकटलेल्या कपड्यातून दिसणारी बारीक कंबर आणि तिच्या खाली असलेले गोलाकार नितंब याकडेच माझं लक्ष होतं.

“दादा… घेताय ना माझा मसाजर?”

तिच्या बोलण्याने मी भानावर आलो तिच्या बोलण्यातील ‘घेताय ना माझा’ या शब्दातील खोच न कळायला मी काही लहान नव्हतो.

“ये ना आत ये.”

मी तिला आत घेतलं आणि दाराची कडी लावली. कडीच्या आवाजाने ती जरा दचकली. पण ‘मी नाही त्यातली कडी लाव आतली’ अशा आविर्भावात ती सोफ्यावर जाऊन बसली.

“दादा घेताय ना मसाजर?” तिने अजिजीने विचारले.

“हो. घेईन ना. पण आधी कसा आहे ते बघू दे.”

“चालेल ना दादा. तुम्ही इथे सोफ्यावर झोपा मी तुमचा मसाज करते. मग तुम्हाला कळेल कसा आहे तो.”

तिच्या नजरेत एक वेगळीच जादू होती आणि आवाजात गोडवा. मी तिला नाही म्हणू शकलो नाही आणि सोफ्यावर जाऊन बसलो.

“अहो दादा, कपडे तर काढा ना. असा कसा मसाज करता येईल?”

तिने तिच्या जवळच्या बॅगेतून एक लोशनची बाटली काढली आणि हातावर थोडं लोशन घेऊन मला डोळ्याने इशारा केला. त्या गहिऱ्या डोळ्यात काय जादू होती कोणास ठाऊक? मंत्रमुग्ध अवस्थेत मी कधी माझे कपडे काढले आणि कधी सोफ्यावर झोपलो मलाच कळलं नाही.

तिने हातावरील लोशन माझ्या पूर्ण पाठीवर पसरवले आणि दोन्ही हातांच्या बोटांनी गोलाकार वर्तुळ करत मसाज सुरू केला. पाठीवरून सुरू झालेला मसाज हळूहळू कंबरेकडे सरकला. माझ्या अंगावर अंडरवेयर शिवाय काहीच नव्हतं. लोशन पूर्ण त्वचेमध्ये मुरल्यावर तिने इलेक्ट्रिक मसाजर सुरू केला. संथ गतीने त्याचे वायब्रेशन्स सुरू झाले आणि त्या गर्र आवाजात कधी माझे डोळे जड झाले ते मला कळलं नाही.

“दादा, आता सरळ झोपा.”

तिच्या आवाजाने मला जाग आली मऊ हातांचा मसाज आणि मसाजरच्या वायब्रेशनमुळे माझा लंड कडक झाला होता. बऱ्याच दिवसांनी कोवळ्या नाजूक हातांचा माझ्या शरीराला स्पर्श झाला होता त्यामुळे बाबुराव चड्डीतून बाहेर यायला अगदी उताविळ झाला होता. आता या अनोळखी मुलीसमोर कसा काय सरळ झोपू याचा मला प्रश्न पडला पण माझी अडचण तिने ओळखली.

“दादा, लाजता काय? माझ्या मसाजमुळे अस होणं स्वाभाविक आहे. लाजू नका, सरळ झोपा. मी माझा स्पेशल मसाज करणार आहे.”

“अग पण मी अजून तुझा मसाजर घेणार की नाही हे सांगितलं नाही आणि तू किती वेळ मला मसाज करणार आहेस? जर मी तरी पण नाही घेतला तर तुझा वेळ नाही का वाया जाणार?”

माझ्या प्रश्नाला थेट उत्तर न देता ती माझ्या पाठमोरी उभी राहिली व दुसर्‍या क्षणाला तिचा भिजलेला पायजमा खाली जमिनीवर होता. तिच्या सलवारच्या साईड कट मधून तिच्या गोऱ्या मांड्या दिसत होत्या. पायजमा पायाने बाजूला ढकलून तिने दोन्ही हातानी आपला सलवार वर केला व डोक्यावरून नेऊन काढून टाकला.

एक कोवळी विशीतली तरुणी बाहेरच्या अश्या रोमँटिक वातावरणामध्ये माझ्यासमोर अर्धनग्न अवस्थेत पाठमोरी उभी होती. ओल्या अंगावर थंड हवेमुळे काटा फुलला होता. काळेभोर मानेपर्यंत रुळणाऱ्या केसातून ओघळणारे पाणी पाठीवरच्या पन्हाळीतून खाली ठिबकत होते. गोऱ्या अंगावर मरून रंगाची ब्रा व त्याला मॅचिंग निकर अंगावर रूतून बसली होती. भरदार नितंब त्या इवल्याश्या निकरमध्ये मावत नव्हते.

“दादा, आता नाही ना लाज वाटत?”

तिच्या आवाजाने मी भानावर आलो.

“आता झोपा सरळ आणि डोळे बंद करा, माझा स्पेशल मसाज झाल्यावर तुम्ही एक मसाजर काय दहा विकत घ्याल.”

मी सोफ्यावर आडवा झालो आणि तिच्याकडे पाहिलं तिच्या हातात तिने लोशन घेतला होतं आणि अलगद पाऊल टाकत ती सोफ्याकडे येत होती. तिचे भरगच्च उरोज पाहून बाबुरावने परत एकदा सलामी दिली. त्यातून चिकट पदार्थ बाहेर यायला लागला होता आणि माझ्या गोट्या वर सरकल्या होत्या. त्यातून बाहेर पडण्यासाठी आतील चीक आतुर झाला होता.

ती जवळ आली आणि माझ्याजवळ बसली हातातील लोशन माझ्या पोटावर टाकून तिने अलगद बोटांची हालचाल सुरू केली. पोटावर टाकलेले लोशन हळुवारपणे पसरवत तिची बोटे सराईतपणे बेंबीत जात होती व पटकन बाहेर येत होती. हळूहळू तिचा एक हात माझ्या बेंबीच्या खाली सरकू लागला व एक हात वर बोटांची वर्तुळाकार हालचाल मात्र सुरूच होती.

मी स्वर्गसुख काय असतं ते बऱ्याच दिवसातून अनुभवत होतो. माझे डोळे आपोआप बंद झाले होते आणि अचानक तिचा खालचा हात तिने माझ्या चड्डीत घातला व माझा लोखंडासारखा लंड आपल्या नाजूक हातात घेतला.

नाजूक हाताचा थंड स्पर्श होताच बाबुरावाने एक आचका दिला. त्यावरील एकेक शिर गच्च फुगली होती. पुढच्या टपोरी भागातून चिकट पदार्थाची धार लागली होती. माझ्या तोंडातून नकळत आवाज निघाला.

त्याच्या पुढच्या क्षणी तिने माझं एक निप्पल आपल्या तोंडात घेतलं आणि त्याला जिभेने चाटायला लागली. माझ्या तोंडून जोरदार उसासा बाहेर पडला त्याच वेळी तिने खालच्या हाताने माझा सोटा दाबून ठेवला म्हणून गळता गळता वाचला.

आता मात्र मला शांत राहणे शक्य नव्हते. मी सोफ्यावर उठून बसलो. तिला अलगद उचलून मांडीवर बसवले आणि तिचा चेहरा दोन्ही हातात पकडून तिच्या नाजुक ओठांवर माझे ओठ टेकवले. तिने देखील माझ्या ओठांना आपल्या ओठात जागा करून दिली आणि अलगद जीभ माझ्या तोंडात सरकवली.

तिची मधुर लाळ माझ्या जिभेवर येताच माझा स्वत:वर ताबा राहिला नाही. तिच्या केसात हात घालून मी तिचा चेहरा अजून माझ्या तोंडावर दाबले व मनसोक्त तिच्या नाजुक ओठांचे चुंबन घेत राहिलो. माझी व तिची लाळ एकत्र येऊन एक मधुर रस तयार झाला होता आणि आम्ही दोघेही धुंद होऊन तो अमृत रस प्राशन करत होतो.

मी तिच्या केसातून हात काढले व पाठीवर तिच्या ब्राचे हुक शोधू लागलो. तिच्या ओठांचे चुंबन सोडून मी खाली मानेवर तिला अलगद चुंबन देत दाताने अलगद चावत खाली गोऱ्यापान स्तनाकडे सरकू लागलो.

मागच्या हाताने तिच्या ब्राचे हुक काढताच एवढा वेळ कोंबून बसवलेले ते भरगच्च उरोज उसळी मारून बाहेर आले. गोऱ्यापान स्तनावर काळा अरोला उठून दिसत होते आणि त्यावर मनुकेच्या आकाराचे निप्पल एकदम कडक होऊन फुलून आले होते.

एका निप्पलवर मी अलगद माझे ओठ टेकवले व हळूवार चोखायला सुरुवात केली. दुसर्‍या हाताच्या बोटांनी तिचा दुसरा निप्पल चिमटीत पकडून हळूहळू पिळत होतो. माझ्या दुहेरी हल्ल्याने ती एकदम तापली व जोरजोरात उसासे टाकत पुढे मागे होत तिची पुच्ची माझ्या लंडावर घासायला लागली. तिची पुच्ची किती पाझरली होती ते मला तिच्या निकरमधून पण जाणवत होती.

मी आळीपाळीने तिचे दोन्ही निप्पल चोखत होतो तर कधी बोटांनी कुरवाळत होतो गोरपान स्तन माझ्या दाबण्यामुळे लाल झाले होते. अचानक तिने मला मागे ढकललं व सोफ्याच्या खाली बसली. दोन्ही हाताने तिने माझी चड्डी खाली ओढताच तिला काय हवंय हे मला कळायला वेळ लागला नाही.

मी कंबर वर करून माझी चड्डी पूर्ण काढून बाजूला ठेवली. माझा सात इंच काळा सोटा पूर्ण कडक झाला होता. त्याच्या पुढच्या टोकातून चिकट द्रव बाहेर येऊन पूर्ण बुळबुळीत झाला होता. तिने तिच्या नाजुक हातांनी तो अलगद मुठीत पकडला व वरच्या सुपारीवरील कातडी हळूच खाली सरकवली.

तिच्या डोळ्यात एक वेगळीच चमक दिसत होती. भुकेल्या समोर अन्न ठेवल्यावर त्याची जी अवस्था होईल तीच तिची झाली होती. तीसुद्धा माझ्यासारखी बऱ्याच दिवसांची उपाशी दिसत होती. कातडी हळूहळू वर-खाली करत असताना तिने पुढे वाकून जि‍भेचा शेंडा पुढच्या चिरेला लावला. त्या क्षणी सर्व वीर्य उफाळून बाहेर येईल असे वाटलं. पण तिने सोटा मुळाशी हाताने घट्ट पकडून ठेवला होता त्यामुळे मी गळता गळता वाचलो.

जि‍भेचा शेंडा टोकापासून ते मुळापर्यंत अलगद फिरवत होती. अजून पूर्ण तोंडात न घेता माझी परिस्थिती तिने अवघड करून ठेवली होती. बाबुराव एवढा कडक झाला होता की कोणत्याही क्षणी स्फोट होऊन बादलीभर तरी वीर्य बाहेर येईल.

बाबुराव वर जीभ फिरवता फिरवता ती एका हाताने माझ्या काळ्याभोर गोट्या कुरवाळत होती आणि योग्य वेळी मुळाशी दाब देऊन गळण्यापासून थांबवत होती. एवढ्या मुली मी झवल्या होत्या पण ही सर्वांपेक्षा एक्स्पर्ट होती. सर्वोच्च बिंदुपर्यंत नेऊन पुन्हा परत कस आणायचं याच कसब वाखण्याजोग होते.

खूप वेळ जिभेने चाटून झाल्यावर तिने मला सोफ्यावर आडवा झोपवलं, उभी राहून स्वतची निकर एका झटक्यात काढून टाकली व माझ्या अंगावर उलटी झोपली. आता तिची पुच्ची माझ्यापासून फक्त काही सेंटिमीटर अंतरावर होती.

तिची पुच्ची आताच्या मुलींसारखी तुळतुळीत नव्हती तर मस्त झुपकेदार काळ्याभोर केसांमध्ये लपलेली अलिबाबाची गुहा होती. त्यातून पाझरणाऱ्या चिकट पाण्यामुळे ती ओलसर होऊन तिच्यातून एक धुंद करणारा वास येत होता.

तिने माझा बाबुराव गपकन एका झटक्यात मुळापर्यंत तोंडात घेतला व चोकोबार सारखा चोखू लागली. चोखताना स्वतःची कंबर तिने थोडी खाली करून मला इशारा केला. दोन बोटांनी तिच्या पुच्चीवरील केसांना बाजूला करून मी माझ्या जिभेचा शेंडा तिच्या दाण्यावर ठेवला व त्याला जिभेने हलवू लागलो.

“उम्मम” तिने आवाज केला तोंडातील माझ्या चोकोबारमुळे तो दाबला गेला. तिने तिची कंबर माझ्या तोंडावर अजून दाबली.

आता तिच्या खालच्या ओठांवर माझे ओठ दाबले गेले एक खारट तुरट चव माझ्या मस्तकाच्या सगळ्या नसा हलवून गेली व बेभान होऊन मी तिची पुच्ची चोखू लागलो. आता आम्ही दोघं अशा रस्त्याला लागलो होतो जिथून माघार नव्हती. ती देखील बेभान होऊन माझा लंड चोखत होती. आता आम्ही दोघेही झडणार होतो फक्त आधी कोण झडत तेच बघायचं होतं.

तिची केसाळ पुच्ची आता खूप पाझरली होती. वाढलेले केस माझ्या तोंडात जात होते पण ती थांबत नव्हती. जोरजोरात कंबर माझ्या तोंडावर घासून तिने एक जोराचा गुरगुरल्याचा आवाज केला व माझ्या तोंडावर पुच्ची दाबून धरत झडली. माझ्या जिभेवर एक चिकट पदार्थ खूप मोठ्या प्रमाणात आला. त्याची चव एकदम मधासारखी गोड होती. माझ्या जिभेने तिला झडवलं होतं.

आता माझी बारी होती. तिने माझा लंड जोरजोरात चोखायला सुरुवात केली. एवढा वेळ दाबून धरलेला लाव्हा आता बाहेर उफाळून येणार होता आणि तो क्षण आला. आयुष्यात कधी झडली नसेल तितक्या जोरात मी माझा चीक तिच्या तोंडात सोडला.

पिचकाऱ्या वर पिचकाऱ्या तिच्या घशाखाली उतरत होत्या व ती घटाघट ते वीर्य पिऊन टाकत होती. शेवटी दमून माझा बाबुराव शांत झाला व मलूल होऊन तिच्या ओठातून बाहेर पडला. जोराच्या झडण्यामुळे मला एक प्रकारची ग्लानी आली व मी तिथेच सोफ्यावर पडून राहिलो.

“दादा… उठ ए दादा उठ ना… असा काय फक्त चड्डीवर इथे हॉलमध्ये झोपलाय? उठ ना…”

“कोमल तू?” माझ्या तोंडातून शब्द फुटत नव्हता, “मग ती? ती??”

“अरे कोण ती? इथे कोण आहे तुझ्या माझ्याशिवाय, काही स्वप्न बघितलंस की काय?”

मला क्षणभर काहीच कळत नव्हतं. ती मुलगी कुठे गेली? कोमल कधी आली? काहीच मेळ लागत नव्हता. जर ती मुलगी खरच घरात आली होती मग लगेच गेली कुठे आणि जाताना कोमलला कशी दिसली नाही?

आणि जर स्वप्न म्हणावं तर मग माझ्या जि‍भेवर ती नेहमीची खारट तुरट चव कशी? दातात एक कुरळा केस कसा अडकलेला? चड्डीवर ओला डाग कसा? मी तसाच कपाळाला हात लावून बसलो. ही स्वप्नपरी नक्की आहे कोण? खरी की फक्त स्वप्नातली?? याची उत्तरं नक्कीच शोधावी लागतील.

सकाळचा चहा

अमेयची नुकतीच अंघोळ झाली होती. फक्त अंडरवेअर घालूनच तो…

व्यसन

तो त्याच्या रूममध्ये गादीवर पसरलेला होता. त्याच्या एका हातात त्याचा मोबाईल, कानात हेडफोन आणि दुसर्‍या हातात अर्धवट ताठरलेले लिंग होते. मोबाईलवर पॉर्न व्हिडीओ सुरू होता आणि आवाज त्याच्या कानात घुमत होते. मोबाईलवर दिसणारी दृश्ये बिभत्स वाटत असली तरी आता त्याला ती फारच...

रोमँटिक डेट

रितू आज जरा वेगळ्याच मूडमध्ये होती. ऑफिसमधले सगळे काम उरकून ती लवकर घरी जायला निघाली. बाहेर रिमझिम पाऊस पडत होता. तिने छत्री उघडली आणि पावसाचा आनंद घेत चालू लागली. आज मॅडम जाम खुश होत्या. त्याचा मेसेज आला होता, संध्याकाळी कॉफीसाठी भेटू म्हणून. निनाद तिला पहिल्यांदाच...

माफी

रवीच्या मम्मी-डॅडींची सकाळपासूनच गडबड चालू आहे. घराची साफसफाई, भाजीपाला खरेदी, जेवणाची तयारी, सगळं स्वतःच्या देखरेखीखाली करुन घेतायत. कारणच तसं आहे ना. आज रवीची गर्लफ्रेन्ड त्यांना भेटायला येणार आहे. रवीनं लग्न करायचं ठरवलंय आणि ‘ही तुमची सून’ असं थेट न सांगता, आधी...

सॉरी

आज दिवसभरात तिला सॉरीचे पंधरा वीस मेसेज केले. सालं काही चूक नसतांना इतक्या वेळा सॉरी म्हणतोय तर ही इग्नोर मारतेय? भोकात जा. ह्यानंतर मेसेज करणार नाही. भांडण स्वतः तिने सुरू केलंय आणि आता दहा वेळ तोंडाशी मी जातोय सॉरी म्हणायला. तिला शेवटचा ‘ओके फाईन, गो टू हेल’ चा...

विजेचा करंट

एका लहानशा हॉटेलमध्ये एक म्हातारे जोडपे येते. बरीचशी टेबल्स रिकामी असूनही दोघे थोडा वेळ घुटमळतात. काही वेळाने कोपऱ्यातील एक टेबल रिकामे होते. दोघे पटकन जाऊन तिथे बसतात. बाजूच्या टेबलावर बसलेला मुलगा हे सगळे पाहत असतो. इतकी टेबल्स रिकामी असताना हेच टेबल का? त्याचे...

उदार नवरा

राजू दिसायला तसा साधारणच होता. पण नको त्या फुशारक्या मारायचा. एकदा तो मित्रांमध्ये बोलताना म्हणाला, "हे बघा, मी तुमच्यात सगळ्यात श्रेष्ठ आहे!" "का?" "कारण मला देवाने एक नाही दोन-दोन लवडे दिले आहेत. दाखवू का काढून??" राजूच्या ह्या आव्हानाला कोण सामोरे जाणार? तो नेहमीच...

ट्रेन चुकली तर

मी एका कंपनीत मॅनेजर म्हणून काम करतो. कंपनीचे ग्राहक वेगवेगळ्या राज्यात विखुरलेले असल्या कारणाने एकदा असेच एका क्लायंटच्या प्लांटवर मला व्हिझिटसाठी जावं लागलं. मी सहसा रेल्वेने प्रवास करतो. मधल्या स्टेशनवर गाडी थोडा वेळ थांबणार होती. रात्रीची वेळ होती. मला काहीतरी...

राग आणि प्रणय

आज त्यांच्या लग्नाला दोन महिने पूर्ण झाले. या दोन महिन्यात त्याने तिला खूप प्रेम दिलं, खूप खुश ठेवलं, दिवस रात्र जेव्हा मन होईल तेव्हा ते प्रणय करायचे, दोघेही एकमेकांच्या प्रेमात आकंठ बुडालेले, एकमेकांसाठी बनलेले, पण आज अगदी छोट्याश्या कारणामुळे दोघांमध्ये भांडण झालं....

जेवण गरम करतेय…

एका जोडप्याचे गावी लग्न झाले आणि ते जोडपे मुंबईला त्याच्या घरी आले. हनिमूनची पहिली रात्र होती. नवरी गावाकडची होती आणि २५ वर्षाची भोळीभाबडी मुलगी होती. नवरा ३२ वर्षाचा बेरकी मुलगा होता. रात्री त्याने दरवाजा लावून घेतला आणि तिला खाटेवर नेले. मग एक एक करून त्याने तिचे...

जालीम उपाय

गेल्या काही दिवसांपासून खरे तर रात्रींपासून तो फार अस्वस्थ झाला होता. त्याला कारणही तसेच होते. त्याची तरुण, सेक्साड बायको त्याला जवळ सुद्धा येऊ देत नव्हती. आजकाल तिचे सेक्समधले लक्ष्य काहीसे उडाले होते. ती अप्सरेप्रमाणे सुंदर आणि मादक होती, त्यामुळे तिच्या अशा...

शॉवरखाली

त्याने बाथरूममध्ये उभा राहत नॉब फिरवला तसा कोमट पाण्याचा शॉवर चालू झाला. अंगावर पडणार्‍या त्या पाण्याच्या थेंबांनी त्याचे स्नायू सैल होऊ लागले. दोन हात भिंतीवर ठेवून मान खाली घालून गरम पाण्याने तो ओला चिंब भिजत होता. सुट्टीचा दिवस होता. आदल्या रात्री भरपेट जेवण करून...

झपाटलेली

“सायली… सायली… यार… मला तर अजून पण त्याच्याच जवळ जावं वाटतंय.” अश्विनीने तिच्या रूममेट सायलीला मिठी मारून म्हटलं. “अग पण आताच तर तू त्याच्या रूमवरून इथे आलीस… आणि येताच तुला पुन्हा त्याचा जवळ जावं वाटतंय..?" सायलीने अश्विनीच्या बोलण्यावर डोळे गरगर फिरवत म्हटलं. “अग...

गोळ्या

टंच फिगरवाली चाळीशीची एक भाभी खूपच अस्वस्थ होती. तिचा नवरा तिला आज काल झवायचाच नाही. ती खूप दु:खी होती. झवताना ती त्याला मनसोक्त आणि मनमुराद झवून द्यायची. तो सांगेल तसे चोखाचोखी करून, पुढून मागून, खालून वरून झवून घ्यायची आणि त्याला झवायला साथ द्यायची. तरीही आज काल तो...

जीवनदीप

त्याला मेल्यावर पाप-पुण्याचा हिशेब करण्यासाठी चित्रगुप्तासमोर उभे करतात. आपल्याला इतक्या लवकर मृत्यू आल्याबद्दल तो मनातून खट्टू असतो. म्हणून तो चित्रगुप्तासमोर आपली कैफियत मांडतो. "चित्रगुप्त महाराज, मला अजून जगायचे होते हो, बरीच कामे पेंडिंग आहे." त्याला काही उत्तर न...

आठवण

"बाहेर असता तेव्हा माझी आठवण येते का नाही?" तिच्या पतीच्या मिठीतून अलगदपणे सुटत तिने विचारलं. जेवण करून रात्रीच्या वेळी दोघेही अंथरुणात पडले होते. बर्‍याच दिवसांनी तो घरी आला होता. त्यामुळे त्याच्या मिठीत विसावण्यासाठी तीही उत्सुक होती पण त्याला डिवचायला मज्जा यायची...

कणीक

सकाळची वेळ होती. ती अंघोळ करून तयार होऊन स्वयंपाकाला लागली होती. डोक्यावर ओल्या केसाभोवती अजून टॉवेल गुंडाळलेला होता. ओल्या केसातून अजूनही शिकेकाई शाम्पूचा वास येत होता. तिची पाठ उघडी होती. ती किचनमध्ये उभारून कणीक मळत होती. तिचे हात पूर्ण चिकट झाले होते. ती शरीराने...

स्मार्ट बेटा

"हॅल्लो." ८ वर्षाच्या मुलाने फोन घेतला. "हॅल्लो बेटा, मी पप्पा बोलतोय.. तू आलास स्कूलमधून?" "हो पप्पा." "व्हेरी गुड! माझा ‘स्मार्ट बेटा'! मम्मी आहे का तिथे? मला बोलायचंय तिच्याशी." "पप्पा, मम्मी बेडरूममध्ये आहे.. अंकल बरोबर." असे बोलून मुलगा हसला. "काय? कुठले अंकल??"...

सुप्त इच्छा

रात्रीची वेळ होती. तो अंथरुणात एकटाच तळमळत पडला होता. भूतकाळातल्या गोष्टी आठवल्याने त्याच्या मनाला वासनेच्या सापाने विळखा घातला होता. इंद्रियाकडे जाणारा रक्तप्रवाह वाढून ते पूर्णपणे ताठरलं होतं. त्याची इच्छा नसतानाही वळवळणारा हात सातत्याने खाली जायला बघत होता. आता...

होम शिफ्टींग

“सामान आवरायचंय, नवीन शिफ्टींग करायचंय आणि त्यात या लाईटलापण आताच जायचं होतं..!” वैतागत तिने हातातील बॅग खाली टाकली आणि सोफ्यावरच कव्हर काढून त्यावर बसली. तसं तिच्या डोळ्यासमोर काल रात्रीचा क्षण आला की काल त्या जुन्या घरात कशाप्रकारे त्या दोघानीं आपली शेवटची रात्र...

मला आवडलं हं..!

“अग बाई आवर की, किती उशीर..? आता नेमकं ऑफिस जायच्या वेळेलाच हरवली असते.. मा‍झ्या जावयाच्या स्वप्नात..” “आई तूपण ना.. काहीही! मी कशाला त्यांची आठवण काढू.. ते काढतात का माझी आठवण हुह्ह…” असे म्हणत तिने लगेच लटक्या रागात आपलं छोटंसं नकटं नाक मुरडलं. “बरं बाई, नाही तर...

निवडणूक

तो आणि ती पक्के हाडाचे कार्यकर्ते. पक्षश्रेष्ठींसाठी झटणारे. पण लफडं असं की दोघं विरूद्ध पार्टीत. त्यामुळं बाहेर पक्षाच्या साहेबांचं आपापासात वाजलं की ह्यांच घरी वाजायचं आणि त्याला उपवास घडायचा. एकदा असंच झालं. निवडणुका जवळ आल्या होत्या, शहरात प्रचाराची राळ उडाली...

निरोध

तो जेव्हा १८ वर्षांचा होता, तेव्हा टीव्हीवर निरोधची जाहिरात लागायची. पण त्याला समजायचे नाही की निरोध म्हणजे काय ते. मग कॉलेजमध्ये मित्रांकडून त्याने निरोध म्हणजे काय, हे समजून घेतले. निरोधचा उपयोग वगैरे जुजबी माहिती त्याने मिळवली होती. नुकतीच दिवाळी संपली होती पण...

अगळी वेगळी कंप्लेंट

एकदा एक सुंदर आणि सेक्सी मुलगी एका पोलीस स्टेशनमध्ये गेली. ती आत शिरल्या रोबर सगळ्या पोलीसांचे आणि गजाच्या आड असलेल्या आरोपींचे लक्ष तिच्याकडे जाते. ती मुलगी होतीच, एकदम फटाकडा आयटम! तिने गडद हिरव्या रंगाची शिफॉनची साडी घातली होती ज्यातून तिची टंच भरलेली फिगर उठून...

स्वयंपाक

आमचा वन बीएचके मधला मध्यम वयीन जोडप्यांचा सर्वसामान्य माणसांचा संसार सुरू होता. आमच्या लग्नानंतरच्या कुस्ती केलेल्या रात्रींमुळे आम्हाला चांगलेच फळ भेटले होते. माझ्यासारख्या लग्नापूर्वी सडपातळ असणाऱ्या महिलेला नवऱ्याने मशागत करून चांगली भरवली होती. आमच्या संसाराच्या...

खुरपणी

दुपारची वेळ होती जेवण करून ते चिंचेच्या झाडाखाली अंथरून टाकून पसरले होते. दोघे एकमेकांच्या शेजारी चिटकूनच झोपले होते. "आज हुनार नाय सगळं खुरपून, मी म्हणलं हुतं रोजानं दोन बाया लावू." ती जराशी रागात होती. त्या दिवशी खुरपणं झालं असतं तर दुसऱ्या दिवशी त्यांना खत टाकून...

शेवटच्या इच्छा

तो तळमळत पडला होता. कपडे फाटले होते. घशाला पाण्याविना कोरड पडली होती. उन्हाचे चटके बसून कातडं जवळपास जळलं होतं. अजून काही काळ तो तशाच उन्हात पडून राहिला असता, तर त्याचा मृत्यू निश्चित होता. "तुझी शेवटची इच्छा काय आहे…?" त्याच्या अंत:करणातून आवाज येत होता. कुणीतरी...

गोड बोलणं

"असं गोड बोलून फायदा नाही व्हायचा?" ती म्हणाली. "का नाही होणार? गोड बोललं की सगळं काही साध्य होतं." त्याने एक हात तिच्या कमरेत घालत हळूच हिसका देत तिला जवळ ओढलं. दुसऱ्या हाताने तिच्या चेहऱ्यावर आलेली केसांची लट त्याने मागे सारली आणि स्वत:चे ओठ तिच्या जवळ नेऊ लागला....

आतुरता

"तुला पाहिलं तेव्हापासून मला तुला स्पर्श करायचा होता." तिच्या मागे उभा राहत, तिच्या हातावर अलगद हात ठेवत तो म्हणाला. "आता करतच आहेस ना मग तू मला स्पर्श?" त्याच्या मिठीतून तिने स्वत:ला सोडवून घेतलं आणि मान वळवून त्याच्याकडे पाहू लागली. त्याच्या डोळ्यात तिला पाहत असताना...

उकाडा

उकाडा भरपूर होता. फॅन व कुलरच्या वाऱ्याने काही तो कमी होत नव्हता. "मी म्हणत होते एसी बसवून घेऊ. पण तुम्ही ऐकलं नाही माझं." किचनमधून हातात एक वाटी घेऊन येताना ती बोलली व कुलरच्या वाऱ्यात बेडवर त्याच्या शेजारी बसली. "पैशाची अडचण होती, तुलापण माहिती आहे." तिने वाटीत काय...

नवऱ्याचा उपवास

"अहो, आज तर उपवास आहे ना तुमचा? मी खिचडी केली आहे, परत म्हणू नका माझ्यामुळे उपवास मोडला म्हणून.." किचनमध्ये साबुदाणा खिचडी परतत असताना ती, बेडरूममध्ये कामाला जाण्यासाठी तयार होणार्‍या नवर्‍याला म्हणाली. "हो, आहे.. आहे.." तयार होत बाहेर आलेला नवरा किचनकडे येत म्हणाला....

चटक

त्याचा फोन आला त्या वेळी ती घरात एकटीच होती म्हणून बरं झालं. फोनवर त्याने तिला त्याच्या शेतात असणाऱ्या पत्र्याच्या शेडवर बोलावलं होतं. त्याच्या आवाजातील आतुरता तिला जाणवत होती. घरी कोणी नव्हतं. संध्याकाळपर्यंत घरी कोणीच येणार नव्हतं. नवरा कामाला गेला होता, पोरं...

सुट्टी

"आजच्या दिवस सुट्टी घ्या ना.." तिच्या पदराशी चाळा करत मादक आवाजात त्याच्याकडे पाहत ती म्हणाली. "नाही, अशी कशी..?" त्याचे बूट घालताना त्याने मान वळवून तिच्याकडे पाहिलं आणि तो पाहतच राहिला. तिचे डोळे दिपवून टाकणारे सौंदर्य कितीही पाहिले तरी प्रत्येक वेळी त्याच्या नजरेत...

गिफ्ट

ती दररोज सकाळी लवकर उठायची. तिच्या कामाला लागायची. तिचा गजर वाजल्यावर त्यालाही जाग यायची, पण तो अंथरुणातच लोळत पडायचा. आज मात्र गजर वाजताच तो लगेच उठला. ती जागी होण्या अगोदरच त्याने गजर बंद केला. तिला तसच झोपू दिलं. तिचा वाढदिवस होता ना, तिची सर्व कामे पूर्ण करून...

बाहेरचं जेवण

"तुझी खूप आठवण आली आज." "मग यायलाच पाहिजे ना बायकोची आठवण." "अगं पण इतकी आठवण येत होती की सुट्टी काढून घरी यावं आणि तुला असं मिठीत घ्यावं वाटत होतं." त्याने जवळ येत तिला मागून मिठी मारली व कमरे भोवती हात गुंफले. "अहो सोडा, किती कामं पडलीयेत माझी." "मी नाही सोडणार."...

मोहक क्षण

वेळ रात्री १२… रेल्वे स्टेशन बाहेरची चहल पहल… “ओये चिकने किधर देख रहा.. आज की रात हमारे साथ गुजार के देख हम भी कुछ कम नही..” एक छक्का समोर वैश्यांकडे बघत असलेल्या इसमाला टाळ्या वाजवत स्वत:कडे बोलवत होता. त्याने त्याला खालपासून वरपर्यंत न्याहाळले ५ रूपये हातात टेकवून...

ग्रीष्म वर्षा

“मी चौकात थांबलोय.. कुठे पोहचलीस तू..?” “निघत आहे.. भूक लागली तर जरा खाऊन घेतलं.. मागच्या वेळी ‘झाल्यावर’ जाम भूक लागली होती अन् तू न खाताच हाकलवून दिलंस..” “अगं काय मुलगी आहे तू..? इथे मला कुठली भूक लागली आणि तुझं काय भलतंच सुरू.. लवकर ये कंट्रोल होत नाहिये.. मला वाट...

गुबगुबीत

कॉलेजचा सगळ्यात हँडसम ड्युड तो. पिळदार अंग, ट्रेंडी ट्रिम्ड लूक. शरीराचा एक एक इंच जणु मोजून आखलेला. सतत मुलींचा गर्हाडा त्याच्या आजूबाजूला. ती तेवढीच आगूल बागूल दिशा मिळेल तिकडे पसरलेली. आपल्याच मस्तीत, एका वेगळ्याच जगात जगणारी. दोघांचही वय म्हणजे सतत शारीरिक भावना...

टू ऑर नॉट टू इंसेस्ट

"एक गोष्ट विचारू का?" साडीला लावलेल्या पिना काढून ठेवत सरला म्हणाली. "विचार की, परवानगी कसली मागतेस?" बेडवर बसून सरलाला न्याहाळताना विकास म्हणाला. कपडे घालताना आणि काढताना सरलाला बघणं हा विकासचा आवडता छंद. त्यातून ती साडी नेसत किंवा फेडत असेल तर क्या बात! "आजच्या...

मॅनेजर

"एक्सक्युज मी, मला हॉटेलच्या मालकांशी बोलायचंय." राज, हॉटेलचा मॅनेजर, रजिस्टरमध्ये डोकं खुपसून काहीतरी आकडेमोड करत होता. वर न बघताच वैतागून तो खेकसला, "काय आहे? काय पाहिजे?" "अहो मला मालकांशी काहीतरी महत्त्वाचं बोलायचंय. तुम्हीच आहात का, मालक?" राजने या वेळी तो नाजूक...

राँग नंबर

ती आज पुन्हा अंधारात बसली होती. तिला असे अंधारातच बसायला आवडायचे. बायका शक्यतो रात्री एकट्या असल्या की घरातले लाईट लावून ठेवतात, रेडीओ किंवा मोबाइलवर गाणी लावून ठेवतात. त्यामुळे घरात कुणी तरी असल्याचा भास त्यांना धीर देतो. पण ती सगळ्या बायकांपेक्षा वेगळी होती. तिला...

मधू आणि तिचे बाबा

"बाबा, तुम्ही इतक्या जोरात घालण्याचा प्रयत्न करताय ना म्हणूनच नीट जात नाही आत. अगदी हळूहळू घाला ना. नाहीतर तुमच्या गोट्या सटकून इकडे तिकडे हलतात." बेडरूममधून हे संभाषण ऐकून मी चमकले. ह्या उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये स्वयंपाक करणे म्हणजे किती कठीण काम. मी इथे किचनमध्ये...

error: नका ना दाजी असं छळू!!