इरादा पक्का? | भाग १

महाराष्ट्रातील विदर्भातील एक गाव — गाव तसं छोटंसं — ५०-६० घरांची वस्ती. जवळच नदी — त्यामुळे शेतीसाठी आणि पिण्यासाठी मुबलक पाणी. गावात जवळपास सगळेच शेती किंवा शेतमजुरी करणारे — एक दोन शेतकरी होते ज्यांच्याकडे २०-३० एकरांची शेती असेल — बाकी सगळे १० एकराच्या आतच.

त्याच गावात शेजारी शेजारी राहणारे मनोज आणि ललित म्हणजे जिगरी दोस्त — दोघांच्या जन्मात एक-दीड महिन्यांचा फरक असेल — लहानपणापासूनच त्यांच्यात गाढ मैत्री. पण बिचारे थोडेसे कमनशिबी — मनोजला बाबा नव्हते तर ललितला आई.

मनोजची आई कुसुम, दिसायला देखणी, थोडीशी सावळी, पाणीदार डोळे, मध्यम उंच बांधा, काळेभोर केस. मनोज दोन वर्षांचा असतानाच सर्पदंशाने नवरा गेला आणि नशिबी वैध्यक्य आलं. पण न डगमगता, मुलाकडे पाहून ती परत जीवन जगू लागली.

तीच तर्‍हा ललितच्या घरी. वडील दामोदर, मेहनती गडी, उंचपुरा, धडधाकट. कुसुमप्रमाणेच तो सुद्धा ऐन जवानीच्या दिवसात विधुर झाला. विहिरीवरून पाणी आणायला गेलेली बायको दोन दिवस परतलीच नाही.

खूप शोधाशोध केल्यावर ज्या विहिरीत पाणी भरायला गेली होती त्याच विहिरीत बिचारीचा मृतदेह सापडला. बहुतेक पाय घसरून पडली असावी. त्या वेळेस ललित तीन वर्षांचा होता.

शेजारी शेजारी म्हटल्यावर दोन्ही परिवार मिळून मिसळून राहायचे. दामोदर आपल्या शेतीसोबतच कुसुमची शेती सुद्धा बघायचा. दोन्ही शेतातील नांगरणी, वखरणी आणि शेतीसाठी लागणारे बी-बियाणे सर्व तोच बघायचा.

त्याचा मोबदला म्हणून कुसुम आपल्या स्वयंपाकाबरोबर मनोज आणि दामोदरसाठी सुद्धा स्वयंपाक करायची. स्वयंपाकाखेरीज घरची साफसफाई, धुणी भांडी आणि इतर कामेसुद्धा ती नित्य नियमाने करायची.

कुसुम स्वभावाने थोडी चंचलच होती! नवरा होता त्या वेळी सुद्धा एक-दोन पुरुषांसोबत तिची लफडी होती, अर्थात रंगेहात कोणी पकडलं नव्हतं. पण खेडेगावात अफवांनाच सत्य समजलं जातं. पण नवरा गेल्यावर ती त्याचा गैरफायदा न घेता आपली भूक दामोदरकडूनच शमवायची, अर्थात दामोदर विधुर झाल्यावर!

दामोदरच्या घरकामाखेरीज ती त्याच्या चोटाचा सुद्धा सांभाळ करू लागली. लोकांना शंका यायच्या पण कधी कुणी पकडलं नाही. म्हणतात ना, ‘पकडा गया वो चोर, जो बच गया वो सयाना.’ अगदी तसंच!

दोघांचे संबंध अगदी बिनबोभाट सुरू होते. घर जवळ जवळ असल्यामुळे दोन्ही मुलं झोपले की दामोदर आणि कुसुमचा रात्रीचा खेळ चालायचा. शेजारधर्म मोठ्या गुण्यागोविंदाने सांभाळायचे!


हळूहळू मुलं मोठी होऊ लागली. मनोजला दामोदरचा मोठा लळा होता. बहुतेक खूप लहानपणी बाप गमावल्यामुळे असेल आणि त्यामुळेच की काय तो दामोदरच्या मागेमागेच राहायचा.

त्याच्यासोबत शेतात जाणे, शेतीची कामे करणे, बाजारात जाऊन भाजीपाला, धनधान्य विकणे, बी-बियाण्यांची खरेदी करणे, आदी कामे खूप लवकरच आत्मसात केली. पण शाळेत आणि अभ्यासात मात्र तो मागे पडला.

जेमतेम आठवी शिकून त्याने शाळा सोडली. त्याउलट ललितला शाळा खूप आवडायची. बऱ्याचदा आपल्या मित्राचा गृहपाठ तोच पूर्ण करून बळे बळे त्याला शाळेत न्यायचा पण मनोजला तर शेतीतच मज्जा यायची. दामोदरसोबत राहून तो खूप कमी वयात दुनियादारी शिकला.


दोघेही बारा-तेरा वर्षांचे झाले असतील त्यावेळची गोष्ट. लहानपणापासून सोबतच असल्याने दोघांत खूप चांगलं जमायचं. गावाकडचे लहानपणीचे खेळ सोबतच खेळायचे. कंचे, विटीदांडूपासून कोण लांबवर मुततं? याची शर्यत सुद्धा दोघांतच लागायची. दोघेही एकमेकांच्या लंडांना एकमेकांच्या हाताने न्याहाळायचे.

अशातच एके रात्री कसल्यातरी आवाजाने मनोजची झोपमोड झाली. त्याच्या कानावर कोणीतरी कण्हत, सित्कारत असल्याचा आवाज पडला. ज्या खोलीत तो झोपला तिथे कुणीच नव्हतं.

बाजूला त्याची आई नव्हती आणि कण्हण्याचा आवाजावरून तो आवाज तिचाच आहे हे त्याला कळले. गपचूप उठून तो आवाजाच्या दिशेने जाऊ लागला आणि दाराजवळ येताच त्याला समोर जे दिसले ते पाहून तो स्तब्ध होता.

दामोदर कुसुमवर चढून तिला झवत होता. त्याच्या लंडाच्या प्रत्येक फटक्या निशी तिच्या तोंडून कण्हण्याचा आवाज येत होता आणि त्याच्या तोंडूनही सतत हुंकार बाहेर पडत होते.

ते नक्की काय करत होते? हे त्याच्या निरागस बुद्धीला समजले नाही पण ते पाहून त्याचा तेरा वर्षीय लंड मात्र ताठरला. नुसता ताठरला काय? उड्या मारू लागला!

काय होतंय? हे त्याला कळले नाही पण त्याच्या आईचा चेहरा पाहून ती खूप खुश आहे आणि ते तिला आवडत आहे, हे मात्र त्याला कळलं. आपसूकच त्याचा हात त्याच्या वयात येणाऱ्या लिंगावर पोहोचला आणि त्याला स्पर्श होताच तो शहारला.

समोर दामोदर आणि कुसुम शांत झाले होते. तिच्या ओठांचे चुंबन घेऊन दामोदरने कपडे चढवले आणि दार उघडून आपल्या घरी गेला, तसा तो तिथून सटकला आणि बिछान्यावर जाऊन झोपला. पण त्याचे लिंग मात्र त्याला झोपू देत नव्हते. त्या रात्री पहिल्यांदा त्याने आपल्या डोळ्यादेखत संभोग पाहिला होता. त्याच्या मित्राचा बाप त्याच्या आईवर चढून तिला झवत


“लल्या, काल रातच्याले तुया बाप माया घरी आला व्हता.” सकाळी शाळेत जाताना मनोज ललितला म्हणाला.

“रातच्याले कवा? कायले आला व्हता?” ललितने विचारलं.

“येळ मायीत न्हाय गळ्या. पन मायी आय चिल्लावत व्हती मनून मायी झोप उगडली.”

“का मनून चिल्लावत व्हती तुयी आय?”

“तुया बापाचा लंड माया आयच्या पुदीत व्हता मनून!”

“भोक्कात! कायबी?”

“म्या तुयासंग काऊन झूट बोलू? तू त यार हायस न आपला.”


(क्रमशः)

इरादा पक्का? | भाग २

"मले बी पाहावाचं होतं बे कसं हेपतेत तं!" "दोस्ता, म्या हाव ना, आज हेपतीनच राती." "पन म्या कसा पायीन?" "सांदीतून येजो, म्या कवाळ उगडा ठेयीन." "ओ माय, मले त आतंपासूनच कसंतरी व्हऊन रायलं. भोकात गेली आज शाळा, चाल नदीवर." "तुया बाप सोलन नं, लवळ्या." "त्याले कोण सांगन?"...

इरादा पक्का? | भाग ३

"हेप नऽऽ बोट नोकोऽऽ चोट टाक तुवा!" तिने ओरडतच त्याला म्हटले. "गप वो रांडेऽऽ!" असे म्हणत त्याने आपली बोटे बाहेर काढली. मग तिच्या मागे पवित्रा घेत वाकला आणि आपला लंड तिच्या पुच्चीवर टेकवून एकाच दणक्यात आत सारला. "मेलीऽऽ वो मायेऽऽ! हळू हेप ना भाड्याऽऽऽ! वं मायऽऽ!" ओरडत...

इरादा पक्का? | भाग ४

चांगली जीवनसाथी मिळण्याची मनोजची इच्छा लवकरच पूर्ण होणार होती. त्यांच्या गावापासूनच काही अंतरावर एक दुसरे गाव होते. तेथील भाऊसाहेब पाटील म्हणजे गावातील मोठे प्रस्थ — एक मुलगा संदीप आणि एक मुलगी संगीता. भाऊसाहेब विधुर असले तरी त्यांची अनेक लफडी आजूबाजूच्या गावात...

इरादा पक्का? | भाग ५

काही सेकंदातच संगीता पूर्ण नग्न झाली. "पावा आता!" तिने स्वत:च त्याचा हात आपल्या योनिवर ठेवला. तिचा बिनधास्तपणा पाहून तो सुद्धा बुचकळ्यात पडला. तिच्या योनिवरील आपला हात फिरवत मनोजने आपली बोटे तिच्या योनित घातली. तिच्या मांड्यांच्या आत दडलेली केस विरहित पुच्ची पाहून तो...

इरादा पक्का? | भाग ६

"उम्म्हह्हऽऽऽ काऊन थांबलीस वं? येणारच व्हतो म्या." हुंकारत तो म्हणाला "असं कसं यु देईन? तुमचं पयीले पाणी माया हिच्यात पायीजे मले." "कायच्यात?" "हिच्यात!" स्वतःच्या पुच्चीकडे बोट दाखवत ती लाजून बोलली. "हिला नाव बी असल ना?" "पुदीsss!" फुसफुसत ती बोलली. "मले ऐकाले नाही...

इरादा पक्का? | भाग ७

हळूहळू दिवसामागून दिवस जाऊ लागले. मनोजच्या जीवनात संगीता आल्यापासून त्याचे ललितकडे थोडे दुर्लक्ष झाले पण ते तर होणारच होते! मनोजला शेतीच्या कामाबरोबर संगीताच्या कुंवार रानातही आपला नांगर चालवून तिला सुपीक बनवायचे होते. आणि संगीतासारखी बिंदास बायको मिळाली म्हणून मनोज...

इरादा पक्का? | भाग ८

काही वेळाने मनोजने चालता चालता विचारलं, "काय मंग? पालटली का चामडी?" "हा, मंजे झालं सगळं." थोडा उदासीच्या सुरात ललित बोलला. "तू आन संगीता वैनीनं सांगलं तसं कायी झालंच नायी गड्या." "मंजी?" "मंजी आत कसं सांगू तुले?" "जसं सांगाच तसं सांग." "आर, तिले कायी मायीतच नाही...

इरादा पक्का? | भाग ९

"लय लाड येऊन रायले आज बायकोचे?" "म्या तं रोजच लाड करतो वं, पण तू जवा माया मनातलं बोललीस न तं जास्तच खुस झालो." "वोऽऽऽ वोऽऽ बैल मायाऽऽ! आना तुमचा चोटऽऽ! खाऊ द्या मले!!" "घे वंऽऽ लवडे खाई, बायको मायीऽऽ." "ललित भौजीचा अन तुमचा एकच येळी घ्यायचा ईचार हाये माया." त्याच्या...

इरादा पक्का? | भाग १०

"नायी, मले कायी राग बिग न्हायी बरं. पण तुले ठाऊक नसल, म्या लग्नाच्या पयले लय चालूपणा केला पर मायी इज्जत राखून ठेवली धन्यासाठी. आन त्यानं जे मांगल ते समदं दिलं. कदाच तुले मायीत नसल पन माया चालूपणाच्या गोष्टी ह्यांच्या कानावर पण पडल्या व्हत्या. आन लग्नाच्या पयल्या राती...

इरादा पक्का? | भाग ११

"काऊन माय? झोप नायी येऊन रायली का वं तुले?" संगीताकडे वळत ती बोलली. "नायी नं. मले एकली रायची सवयच नायी. का करू?" "अवं माय मायी. भाग्याचा वं मन्या माया. तू आलीस नं त्याचं भागचं उजळलं बग." "त्यायचं उजळलं. अन माय डसते का तुमाले?" "अवं तसं मनलं का म्या? तू आलीस तवापासून...

इरादा पक्का? | भाग १२

कुसुमच्या डोळ्यात पाहत संगीताने तिचा चेहरा खाली ओढला आणि तिच्या मानेवर चुंबन घेऊ लागली. हळूहळू तिच्या मानेवर चावे सुद्धा घेऊ लागली. त्या हल्ल्याने तर कुसुम पेटून उठली. तिच्या उत्तेजनेने आज अचानक सासू-सुनेचे नाते नवीन नात्यात बदलत चालले होते. एक स्त्री दुसऱ्या स्त्रीला...

इरादा पक्का? | भाग १३

कुसुमच्या स्खलनाने संगीताचा चेहरा भिजून गेला. पण तो रस ती मोठ्या आवडीने चाटू लागली. म्हातारीचे शरीर ढिले पडले. डोळे बंद करून ती आपल्या स्खलनाचा आनंद घेऊ लागली. "मायेऽऽ कसं वाटलं वं?" संगीता बोलली तसे कुसुमने डोळे उघडले. "कुटून सिकलीस माय? येव्हडी मज्या तं चोटानं बी...

इरादा पक्का? | भाग १४

"अवं म्या का मनते?" एके रात्री ती मनोजला म्हणाली. नुकताच त्यांचा संभोग झाला होता आणि ती अजूनही त्याच्या छातीवर डोके ठेवून नागडीच पहुडली होती. "बोल की. आता अजून का पायीजे?" तिच्या पाठीवर हात फिरवत तो म्हणाला. "सासूबाईची कायी सोय करा लागन असं वाटून रायलं मले." "मनजे?...

इरादा पक्का? | भाग १५

दोघांच्या संभोगानंतर संगीता तिच्या खोलीत आली तेव्हा ती आधीच गरम होती आणि त्या दिवशी तिला झडायला जास्त वेळ लागला नाही. "का वं कुसुमे? आज लवकरच झालं?" "गप्प वं बापझयीचे!! सासूले नावानं हाक मारतेस?" "तुमी मायी सासू नायी आतं. मायी दोस्त बनल्या." "दोस्त मने दोस्त. आन त्या...

इरादा पक्का? | भाग १६

"अवं मायऽऽ अजून बी जेथचं तेथीच?" मागून संगीताचे शब्द कानावर पडले तसा तो सुद्धा लाजला. "का लाजता आतं? चला." तिने त्याला ढकलतच पलंगाजवळ आणलं आणि धक्का देत पलंगावर पाडलं. "करा नं आता सुरू." कुसुम आणि मनोजकडे पाहत संगीता बोलली. "पर?" मनोज म्हणाला. "आता काही पर बीर नायी...

इरादा पक्का? | भाग १७

"माया नवरा आजपासून आयझव्या झाला वं माय." म्हणत तिने मनोजच्या गालावर चुंबन घेतले. "संगीता तुयामुळं झालं बग सगळं. नायतर मायी तं हिम्मत बी नसती झाली." मनोज कुसुमच्या योनित धक्के देत बोलला. "स्स्स्सऽऽऽ हळू रेऽऽ बापा मायाऽऽ आह्ह्ह्हऽऽऽ माय वंऽऽऽ मनूनच सोकावलीस का वंऽऽऽ...

इरादा पक्का? | भाग १८

तिकडे मनोज संगीता आणि कुसुम रत होत होते तर इकडे कंपनीकडून ललितला गोव्याची तिकीट आले होते. चांगली १५ दिवसाची टूर होती. तेव्हा जायच्या आधी नागपूरला जाऊन ललितने शोभासाठी तलम नाईटी, टू-पीस बिकिनी आणि बरेच काही तोकडे कपडे विकत घेतले. खरेदीच्या वेळेस ती सुद्धा त्याच्या...

इरादा पक्का? | भाग १९

गेल्या आठवड्यात या टूरला त्याच्यासोबत आलेली बरीच मंडळी या क्लबमध्ये येऊन होती. त्यांच्याकडूनच त्याला या क्लबबद्दल माहिती झाले. शोभा सेक्समध्ये बरीच मोकळी झाली होती. पण असं कोणा परपुरूषासमोर संभोग करणं हे अजूनही पटत नव्हतं पण इथे सुद्धा शर्थीचे प्रयत्न करून ललितने तिला...

इरादा पक्का? | भाग २०

तेवढ्यात त्या गोऱ्याचे लक्ष ललितवर गेले. तसा तो हसला आणि डोळा मारत त्याने शोभाच्या सौंदर्याची तारीफ केली. "आय फक्ड कपल ऑफ इंडियन लेडीज. बट धिस इंडियन लेडी इज व्हेरी सेक्सी." त्याने मुलीला झवताना तो ललितला म्हणाला. "येस. येस." त्याने काय म्हटलं हे ललितला कळले पण काय...

इरादा पक्का? | भाग २१

शनिवारी दोघेही नवरा बायको ललिताच्या घरी पोहोचले. गोव्याहून आल्यानंतर त्याच्या घरात बरेच बदल झाले होते आणि तेच बदल त्यांच्या वागण्यातही वाटत होते. शोभा आधी इतकी मोकळेपणाने बोलत नव्हती पण आज ती सुद्धा त्यांच्यात सामील होत दिलखुलास गप्पा मारत होती. ललितने आपल्या...

इरादा पक्का? | भाग २२

टीव्हीवर काही वेळेतच चौघेही जन्मजात नग्न झालेले दिसतात. आपापल्या बायकांच्या पायांमध्ये बसून जॉन आणि स्मिथ आपल्या जि‍भेने त्यांची पुच्ची चाटू लागतात. त्यांच्या त्या जिभेच्या चाळ्यांनी मार्टिना आणि ज्युलिया तोंडातून काही बाही बोलत त्यांना उत्साहित करत असतात. मध्येच...

इरादा पक्का? | भाग २३

तिकडे शोभाची सुद्धा तीच अवस्था झाली. ललितने तिच्या फुगीर पुच्चीवर आपले ओठ टेकवताच एखाद्या धनुष्यासारखी ती कंबरेतून वाक घेत आपले नितळ पोट वर करत सित्कारु लागली. तिचे सित्कार ऐकून संगीताने एक नजर तिच्याकडे पाहिले आणि त्याच वेळी शोभाची नजरही तिच्यावर पडली. "शोभे?"...

इरादा पक्का? | भाग २४

शोभाच्या शब्दांनी ललित आणि मनोजच्या शरीरात जणू नवचैतन्य निर्माण झाले. ते दोघे तर खुश झाले पण सगळ्यात जास्त खुशीत होती ती संगीता!! कित्येक दिवसांपासून ती नवीन लंडाच्या शोधात होती. ही गोष्ट तिने कधी कुणाला बोलून दाखवली नसली तरी मनोजला तिची खाज चांगलीच माहिती होती....

इरादा पक्का? | भाग २५

"तुले मनलं व्हतं नं लल्ल्याऽऽऽ हेपारी रांड हाय मनूनऽऽऽ चोद दारिलेऽऽऽ लंडखायीऽऽऽ!" "व्हय वैनी, तुमच्या गांडीचा दिवाणा झालो बगा म्या. खूब मस्त भोक हायेऽऽ गोल गोलऽऽऽ!" "असच हेपा आपल्या वैनीलेऽऽऽ हाऽऽऽ असंचऽऽऽ आय वंऽऽऽ!" संगीता चित्कारत होती. तिकडे शोभाच्या तोंडूनही...

इरादा पक्का? | भाग २६

"हो ते समदं बरोबर हाय संगे. पर तुया पुदीतून पैल्या रातीले रगत निगालं. ती तं तुया कुवारपणाची निशाणी व्हती नं?" "ते समदं दादामुळं." "मनजी?" "आवं त्या दिसी दादानं मले समदं समजावलं. माया म्होरचं भोक नवऱ्यासाठी ठेव मनून. आन त्या दिसापासून तो मायी गांड माराचा!!" "अबब!! लै...

error: नका ना दाजी असं छळू!!