इरादा पक्का? | भाग ७

हळूहळू दिवसामागून दिवस जाऊ लागले. मनोजच्या जीवनात संगीता आल्यापासून त्याचे ललितकडे थोडे दुर्लक्ष झाले पण ते तर होणारच होते! मनोजला शेतीच्या कामाबरोबर संगीताच्या कुंवार रानातही आपला नांगर चालवून तिला सुपीक बनवायचे होते. आणि संगीतासारखी बिंदास बायको मिळाली म्हणून मनोज मन लावून त्या जमिनीवर नांगरणी करू लागला.

ललित त्याची द्विधा समजत होता आणि म्हणूनच त्याला त्याचे वाईट वाटत नव्हते, उलट त्याला सुद्धा अशीच बायको मिळेल याची तो स्वप्ने पाहू लागला.

संगीतामुळे मनोजचे जीवन पूर्णता बदलून गेले. लग्न झाल्यापासून त्याची ललितसोबत होत असलेली चोळाचोळी सुद्धा थांबली. आता रोज रात्री बायकोची पुच्ची मिळत असल्यावर आणि बायकोकडून लंड चोखून मिळत असल्यावर मित्राकडून कोण लंड हलवून घेणार? आणि कोण मित्राचा लंड हलवून देणार?

संगीता खेडेगावात वाढली असली तरी पुरुषाला खुश करण्याची कला तिच्याकडे होती. बहुतेक बापाचे गुण तिच्यात आले असावेत. बिचाऱ्या ललितला मात्र आता आपल्या हातानेच खुश व्हावे लागायचे.


दिवसामागून दिवस जाऊ लागले. हा हा म्हणता मनोजच्या लग्नाला वर्ष उलटलं आणि काही दिवसातच ललितच्या लग्नाच्या वार्ता सुरू झाल्या. तालुक्याच्या ठिकाणच्या शोभाचे गुण आणि ललितचे गुण मिळाले व दोघांचं लग्न सुद्धा जुळलं.

ललितच्या मनात संगीतासारखी बायको मिळावी अशी इच्छा होती जेणेकरून लग्न झाल्यावर दोघेही मित्र एक दुसर्‍यांच्या बायकांसोबत मज्जा मारणार होते.

शोभाच्या वडिलांचं टीव्ही आणि घड्याळ दुरूस्तीचे दुकान होते. आई खूप आधीच सोडून गेली होती. शोभा बी.ए. पर्यंत शिकली होती. अर्थात ललित सुद्धा पदवीधर होताच म्हणा.

एकदाचं लग्न झालं आणि शोभा बापाचं घर सोडून ललितच्या घरी आली. दोन्ही घरात सून आल्यानंतर मात्र दामोदर आणि कुसुमची पंचाईत झाली. पण काही ना काही करून ते महिन्यातून दोनदा तरी रत व्हायचेच. घरी नाही जमायचं म्हणून ती सोय त्यांनी शेतातील खोपटात केली. पण वयोमानाप्रमाणे आता त्यांची झवाझवी सुद्धा कमी झाली होती.

कुसुम तशीही खूप खाजाळ होती आणि वयोमानाप्रमाणे दामोदरला तिची खाज मिटवण्यास त्रास होऊ लागला. पण त्या वयात तिला तरणाबांड जोडीदार कुठून मिळणार? म्हणून मनाचा हिय्या करून तिने सुद्धा दामोदरची साथ नाही सोडली.

लग्नाच्या पहिल्या रात्री ललित जाम खुश होता. त्याला सुद्धा आता आपलं हक्काचं भोक मिळालं होतं. त्याच्या चोटाची आग शांत करणारी जोडीदार मिळाली होती. आता त्याला हातगाडीची आवश्यकता पडणार नव्हती.

ललित ज्या रात्रीची वाट पाहत होता ती पहिली रात्र त्याच्या जीवनात आली. मनोज आणि संगीताने त्याची खोली फुलांनी आणि सुवासिक अत्तराने सजवली. खोली सजवून झाल्यावर संगीता आपल्या घरी गेली तर मनोज आपल्या मित्राला शुभेच्छा देण्यास थांबला.

“दोस्ता, लय वाट पायली नं ह्या रातीची?” त्याच्या खांद्यावर हात ठेवून थोपटत मनोज बोलला.

“आता ते बी का विचाराची गोस्ट झाली, भौ? तुयापासून कायी लपलं हाय का?” ललित बोलला खरा पण चेहऱ्यावर लज्जा होती.

“कसं लाजत वासरू आमचं? माया संगीसंग आचकट बाचकट बोलाले तं नायी लाजत बे तू!! आन आज सोताच्या बायकोजवळ जावाले लाजते बापू?”

“मन्या, आसं काय बी नायी बरं.” लाजतच तो बोलला, “आतं संगीता वैनी बी तोंडात जे येईन ते बोलते आन तसं बी तिले आपलं सगळं मायीत आहे नं, गड्या, मनून.”

“ते बी खरं मना.” मान हलवत मनोज म्हणाला, “आज पयील्या येळी थोडं दमानं घेजो भावा नायी तं भीडसील कुत्र्यावानी!”

“का बे? तू बी!!” तो परत लाजला.

“जा! आतं लाजू नोको!! म्या जातो माया संगीकडं, पाय फाकवून बसली असल. आन तू जा तुया शोभाकडं.” असे म्हणत तो निघून गेला.

ललित आपल्या खोलीत शिरला. आपल्या मित्राने आणि त्याच्या बायकोने केलेली खोलीची सजावट पाहून तो खूप प्रसन्न झाला. खोलीतील फुलांनी पलंगावर त्याची नवविवाहित तोंड लपवून बसली होती.

तो पलंगाजवळ गेला. फुलांच्या सुगंधाने मंत्रमुग्ध होत तो पलंगावर बसला आणि हळूच शोभाजवळ सरकला. तिचे डोक्यावरील पदर हळूच खाली टाकले आणि आपल्या बोटाने हनुवटी वर केली.

शोभाच्या डोळ्यात लज्जेची लाली होती. हळूहळू मनोजने आधीच दिलेल्या मार्गदर्शनाला अनुसरून ललित एक एक पाऊल टाकू लागला. शेवटी ती वेळ सुद्धा आली, ज्या वेळेची प्रत्येक नवविवाहित तरुण तरुणी वाट पाहत असतात. अर्थात मिलनाची वेळ! दोन शरीरे एक व्हायची वेळ!

ती आली अन निघूनही गेली. ललितने बराच प्रयत्न केला तिला उत्तेजित करण्याचा पण शोभा जणू एखाद्या थंड पाण्याने भरलेल्या पातेल्यासारखी थंड होती. आता थंडी वाढली असली तरी तिला संभोगाविषयी काडीचीही कल्पना नव्हती. एखाद्या पुतळ्याशी संभोग केल्यागत ललितने पहिली रात्र काढली.


सकाळी झोपेतून उठला तर शोभा घरकामात व्यस्त झाली होती. नाराजीनेच तो उठला आणि प्रातर्विधी आटोपून बाहेर बसला तितक्यात समोरून मनोज येताना दिसला आणि तो घरामध्ये जाऊ लागला. पण मनोजने त्याला आधीच पाहिलं होतं.

“लल्या!! का गड्या, आतं बायको आली त दोस्ताले इसरलास व्हय?”

“आर न्हाय रं, पर जरा काम व्हतं, मनून आत जात व्हतो.”

“आरं करसील काम, चाल वावरातून फिरून येऊ.”

“असं मनतोस होय? बरं, चल!!”

दोघेही मित्र शेताकडे निघाले.


(क्रमशः)

इरादा पक्का? | भाग १

महाराष्ट्रातील विदर्भातील एक गाव — गाव तसं छोटंसं — ५०-६० घरांची वस्ती. जवळच नदी — त्यामुळे शेतीसाठी आणि पिण्यासाठी मुबलक पाणी. गावात जवळपास सगळेच शेती किंवा शेतमजुरी करणारे — एक दोन शेतकरी होते ज्यांच्याकडे २०-३० एकरांची शेती असेल — बाकी सगळे १० एकराच्या आतच. त्याच...

इरादा पक्का? | भाग २

"मले बी पाहावाचं होतं बे कसं हेपतेत तं!" "दोस्ता, म्या हाव ना, आज हेपतीनच राती." "पन म्या कसा पायीन?" "सांदीतून येजो, म्या कवाळ उगडा ठेयीन." "ओ माय, मले त आतंपासूनच कसंतरी व्हऊन रायलं. भोकात गेली आज शाळा, चाल नदीवर." "तुया बाप सोलन नं, लवळ्या." "त्याले कोण सांगन?"...

इरादा पक्का? | भाग ३

"हेप नऽऽ बोट नोकोऽऽ चोट टाक तुवा!" तिने ओरडतच त्याला म्हटले. "गप वो रांडेऽऽ!" असे म्हणत त्याने आपली बोटे बाहेर काढली. मग तिच्या मागे पवित्रा घेत वाकला आणि आपला लंड तिच्या पुच्चीवर टेकवून एकाच दणक्यात आत सारला. "मेलीऽऽ वो मायेऽऽ! हळू हेप ना भाड्याऽऽऽ! वं मायऽऽ!" ओरडत...

इरादा पक्का? | भाग ४

चांगली जीवनसाथी मिळण्याची मनोजची इच्छा लवकरच पूर्ण होणार होती. त्यांच्या गावापासूनच काही अंतरावर एक दुसरे गाव होते. तेथील भाऊसाहेब पाटील म्हणजे गावातील मोठे प्रस्थ — एक मुलगा संदीप आणि एक मुलगी संगीता. भाऊसाहेब विधुर असले तरी त्यांची अनेक लफडी आजूबाजूच्या गावात...

इरादा पक्का? | भाग ५

काही सेकंदातच संगीता पूर्ण नग्न झाली. "पावा आता!" तिने स्वत:च त्याचा हात आपल्या योनिवर ठेवला. तिचा बिनधास्तपणा पाहून तो सुद्धा बुचकळ्यात पडला. तिच्या योनिवरील आपला हात फिरवत मनोजने आपली बोटे तिच्या योनित घातली. तिच्या मांड्यांच्या आत दडलेली केस विरहित पुच्ची पाहून तो...

इरादा पक्का? | भाग ६

"उम्म्हह्हऽऽऽ काऊन थांबलीस वं? येणारच व्हतो म्या." हुंकारत तो म्हणाला "असं कसं यु देईन? तुमचं पयीले पाणी माया हिच्यात पायीजे मले." "कायच्यात?" "हिच्यात!" स्वतःच्या पुच्चीकडे बोट दाखवत ती लाजून बोलली. "हिला नाव बी असल ना?" "पुदीsss!" फुसफुसत ती बोलली. "मले ऐकाले नाही...

इरादा पक्का? | भाग ८

काही वेळाने मनोजने चालता चालता विचारलं, "काय मंग? पालटली का चामडी?" "हा, मंजे झालं सगळं." थोडा उदासीच्या सुरात ललित बोलला. "तू आन संगीता वैनीनं सांगलं तसं कायी झालंच नायी गड्या." "मंजी?" "मंजी आत कसं सांगू तुले?" "जसं सांगाच तसं सांग." "आर, तिले कायी मायीतच नाही...

इरादा पक्का? | भाग ९

"लय लाड येऊन रायले आज बायकोचे?" "म्या तं रोजच लाड करतो वं, पण तू जवा माया मनातलं बोललीस न तं जास्तच खुस झालो." "वोऽऽऽ वोऽऽ बैल मायाऽऽ! आना तुमचा चोटऽऽ! खाऊ द्या मले!!" "घे वंऽऽ लवडे खाई, बायको मायीऽऽ." "ललित भौजीचा अन तुमचा एकच येळी घ्यायचा ईचार हाये माया." त्याच्या...

इरादा पक्का? | भाग १०

"नायी, मले कायी राग बिग न्हायी बरं. पण तुले ठाऊक नसल, म्या लग्नाच्या पयले लय चालूपणा केला पर मायी इज्जत राखून ठेवली धन्यासाठी. आन त्यानं जे मांगल ते समदं दिलं. कदाच तुले मायीत नसल पन माया चालूपणाच्या गोष्टी ह्यांच्या कानावर पण पडल्या व्हत्या. आन लग्नाच्या पयल्या राती...

इरादा पक्का? | भाग ११

"काऊन माय? झोप नायी येऊन रायली का वं तुले?" संगीताकडे वळत ती बोलली. "नायी नं. मले एकली रायची सवयच नायी. का करू?" "अवं माय मायी. भाग्याचा वं मन्या माया. तू आलीस नं त्याचं भागचं उजळलं बग." "त्यायचं उजळलं. अन माय डसते का तुमाले?" "अवं तसं मनलं का म्या? तू आलीस तवापासून...

इरादा पक्का? | भाग १२

कुसुमच्या डोळ्यात पाहत संगीताने तिचा चेहरा खाली ओढला आणि तिच्या मानेवर चुंबन घेऊ लागली. हळूहळू तिच्या मानेवर चावे सुद्धा घेऊ लागली. त्या हल्ल्याने तर कुसुम पेटून उठली. तिच्या उत्तेजनेने आज अचानक सासू-सुनेचे नाते नवीन नात्यात बदलत चालले होते. एक स्त्री दुसऱ्या स्त्रीला...

इरादा पक्का? | भाग १३

कुसुमच्या स्खलनाने संगीताचा चेहरा भिजून गेला. पण तो रस ती मोठ्या आवडीने चाटू लागली. म्हातारीचे शरीर ढिले पडले. डोळे बंद करून ती आपल्या स्खलनाचा आनंद घेऊ लागली. "मायेऽऽ कसं वाटलं वं?" संगीता बोलली तसे कुसुमने डोळे उघडले. "कुटून सिकलीस माय? येव्हडी मज्या तं चोटानं बी...

इरादा पक्का? | भाग १४

"अवं म्या का मनते?" एके रात्री ती मनोजला म्हणाली. नुकताच त्यांचा संभोग झाला होता आणि ती अजूनही त्याच्या छातीवर डोके ठेवून नागडीच पहुडली होती. "बोल की. आता अजून का पायीजे?" तिच्या पाठीवर हात फिरवत तो म्हणाला. "सासूबाईची कायी सोय करा लागन असं वाटून रायलं मले." "मनजे?...

इरादा पक्का? | भाग १५

दोघांच्या संभोगानंतर संगीता तिच्या खोलीत आली तेव्हा ती आधीच गरम होती आणि त्या दिवशी तिला झडायला जास्त वेळ लागला नाही. "का वं कुसुमे? आज लवकरच झालं?" "गप्प वं बापझयीचे!! सासूले नावानं हाक मारतेस?" "तुमी मायी सासू नायी आतं. मायी दोस्त बनल्या." "दोस्त मने दोस्त. आन त्या...

इरादा पक्का? | भाग १६

"अवं मायऽऽ अजून बी जेथचं तेथीच?" मागून संगीताचे शब्द कानावर पडले तसा तो सुद्धा लाजला. "का लाजता आतं? चला." तिने त्याला ढकलतच पलंगाजवळ आणलं आणि धक्का देत पलंगावर पाडलं. "करा नं आता सुरू." कुसुम आणि मनोजकडे पाहत संगीता बोलली. "पर?" मनोज म्हणाला. "आता काही पर बीर नायी...

इरादा पक्का? | भाग १७

"माया नवरा आजपासून आयझव्या झाला वं माय." म्हणत तिने मनोजच्या गालावर चुंबन घेतले. "संगीता तुयामुळं झालं बग सगळं. नायतर मायी तं हिम्मत बी नसती झाली." मनोज कुसुमच्या योनित धक्के देत बोलला. "स्स्स्सऽऽऽ हळू रेऽऽ बापा मायाऽऽ आह्ह्ह्हऽऽऽ माय वंऽऽऽ मनूनच सोकावलीस का वंऽऽऽ...

इरादा पक्का? | भाग १८

तिकडे मनोज संगीता आणि कुसुम रत होत होते तर इकडे कंपनीकडून ललितला गोव्याची तिकीट आले होते. चांगली १५ दिवसाची टूर होती. तेव्हा जायच्या आधी नागपूरला जाऊन ललितने शोभासाठी तलम नाईटी, टू-पीस बिकिनी आणि बरेच काही तोकडे कपडे विकत घेतले. खरेदीच्या वेळेस ती सुद्धा त्याच्या...

इरादा पक्का? | भाग १९

गेल्या आठवड्यात या टूरला त्याच्यासोबत आलेली बरीच मंडळी या क्लबमध्ये येऊन होती. त्यांच्याकडूनच त्याला या क्लबबद्दल माहिती झाले. शोभा सेक्समध्ये बरीच मोकळी झाली होती. पण असं कोणा परपुरूषासमोर संभोग करणं हे अजूनही पटत नव्हतं पण इथे सुद्धा शर्थीचे प्रयत्न करून ललितने तिला...

इरादा पक्का? | भाग २०

तेवढ्यात त्या गोऱ्याचे लक्ष ललितवर गेले. तसा तो हसला आणि डोळा मारत त्याने शोभाच्या सौंदर्याची तारीफ केली. "आय फक्ड कपल ऑफ इंडियन लेडीज. बट धिस इंडियन लेडी इज व्हेरी सेक्सी." त्याने मुलीला झवताना तो ललितला म्हणाला. "येस. येस." त्याने काय म्हटलं हे ललितला कळले पण काय...

इरादा पक्का? | भाग २१

शनिवारी दोघेही नवरा बायको ललिताच्या घरी पोहोचले. गोव्याहून आल्यानंतर त्याच्या घरात बरेच बदल झाले होते आणि तेच बदल त्यांच्या वागण्यातही वाटत होते. शोभा आधी इतकी मोकळेपणाने बोलत नव्हती पण आज ती सुद्धा त्यांच्यात सामील होत दिलखुलास गप्पा मारत होती. ललितने आपल्या...

इरादा पक्का? | भाग २२

टीव्हीवर काही वेळेतच चौघेही जन्मजात नग्न झालेले दिसतात. आपापल्या बायकांच्या पायांमध्ये बसून जॉन आणि स्मिथ आपल्या जि‍भेने त्यांची पुच्ची चाटू लागतात. त्यांच्या त्या जिभेच्या चाळ्यांनी मार्टिना आणि ज्युलिया तोंडातून काही बाही बोलत त्यांना उत्साहित करत असतात. मध्येच...

इरादा पक्का? | भाग २३

तिकडे शोभाची सुद्धा तीच अवस्था झाली. ललितने तिच्या फुगीर पुच्चीवर आपले ओठ टेकवताच एखाद्या धनुष्यासारखी ती कंबरेतून वाक घेत आपले नितळ पोट वर करत सित्कारु लागली. तिचे सित्कार ऐकून संगीताने एक नजर तिच्याकडे पाहिले आणि त्याच वेळी शोभाची नजरही तिच्यावर पडली. "शोभे?"...

इरादा पक्का? | भाग २४

शोभाच्या शब्दांनी ललित आणि मनोजच्या शरीरात जणू नवचैतन्य निर्माण झाले. ते दोघे तर खुश झाले पण सगळ्यात जास्त खुशीत होती ती संगीता!! कित्येक दिवसांपासून ती नवीन लंडाच्या शोधात होती. ही गोष्ट तिने कधी कुणाला बोलून दाखवली नसली तरी मनोजला तिची खाज चांगलीच माहिती होती....

इरादा पक्का? | भाग २५

"तुले मनलं व्हतं नं लल्ल्याऽऽऽ हेपारी रांड हाय मनूनऽऽऽ चोद दारिलेऽऽऽ लंडखायीऽऽऽ!" "व्हय वैनी, तुमच्या गांडीचा दिवाणा झालो बगा म्या. खूब मस्त भोक हायेऽऽ गोल गोलऽऽऽ!" "असच हेपा आपल्या वैनीलेऽऽऽ हाऽऽऽ असंचऽऽऽ आय वंऽऽऽ!" संगीता चित्कारत होती. तिकडे शोभाच्या तोंडूनही...

इरादा पक्का? | भाग २६

"हो ते समदं बरोबर हाय संगे. पर तुया पुदीतून पैल्या रातीले रगत निगालं. ती तं तुया कुवारपणाची निशाणी व्हती नं?" "ते समदं दादामुळं." "मनजी?" "आवं त्या दिसी दादानं मले समदं समजावलं. माया म्होरचं भोक नवऱ्यासाठी ठेव मनून. आन त्या दिसापासून तो मायी गांड माराचा!!" "अबब!! लै...

error: नका ना दाजी असं छळू!!