इरादा पक्का? | भाग २

“मले बी पाहावाचं होतं बे कसं हेपतेत तं!”

“दोस्ता, म्या हाव ना, आज हेपतीनच राती.”

“पन म्या कसा पायीन?”

“सांदीतून येजो, म्या कवाळ उगडा ठेयीन.”

“ओ माय, मले त आतंपासूनच कसंतरी व्हऊन रायलं. भोकात गेली आज शाळा, चाल नदीवर.”

“तुया बाप सोलन नं, लवळ्या.”

“त्याले कोण सांगन?”

“चाल मंग.”

असे म्हणत दोघेही नदीवर पोहोचले. ते सुद्धा अशा ठिकाणी जिथे गावातील मुली आणि बायका आंघोळ करायच्या. नदीच्या किनाऱ्यापासून पाण्याचा प्रवाह खूपच जवळ होता आणि त्यामुळे आंघोळ करत असणाऱ्या बाया-मुलींचे अर्धनग्न शरीर पाहून दोघेही किशोर भावविभोर झाले.

रात्री कुसुम आणि दामोदरची झवाझवी पाहून मनोज अजूनही त्याच धुंदीत होता आणि नदीच्या पात्रात अर्धनग्न बायकांना आंघोळ करताना पाहून तो अजूनच तापला. ते दोघेही नेहमीच त्या ठिकाणी यायचे पण आज पहिल्यांदा त्या बायकांना वेगळ्या दृष्टीने पाहत होते.


दिवसभर टवाळक्या करून दोघेही मित्र शाळा सुटल्याच्या वेळी घरी पोहोचले आणि रात्र व्हायची वाट पाहू लागले. त्या दिवशी जेवणानंतर दोघेही लवकरच झोपले आणि गाढ झोपेचे नाटक करून पुढील घटनेची वाट पाहू लागले.

काही मिनिटातच ललितचा बाप उठला आणि तो गाढ झोपल्याचे शहानिशा करून दार टेकवत घराबाहेर पडला. तो बाहेर पडल्याच्या काही वेळेतच ललित उठला आणि मागच्या दाराने मनोजच्या सांदीत पोहोचला. मनोज जणू त्याची वाटच पाहत होता.

तो घेताच त्याने त्याला फट असलेल्या भिंतीजवळ नेले आणि त्या फटीला डोळा लावून दोघेही मित्र आतले दृष्य पाहू लागले. बाहेरील काळोखातून आतल्या अंधुक प्रकाशातील दृश्य दोघांना स्पष्ट दिसत होते.

“हळूहळू कर नं, कायची घाई हाय?” कुसुम दामोदरला म्हणाल्या.

“अवं, तुये हे थान हायेतच तशे. का करू? तू दिसल्या बरबर दाबाची इछा व्हती मायी.”

“आह्ह्हऽऽऽ आरं दाब परऽऽऽ हळूहळू मनते ना वंऽऽ”

“कुसमेऽऽ उम्म्मऽऽऽ उघड नं वं तुवा झ्यांपरऽऽ!”

“तूच उघड!”

“रांडीची! लय मास चढला वं तुया गांडीवर!”

“उम्मऽऽ हंऽऽ बटन नोको तोडूस!”

“मंग पयीलंच मनलं व्हते तुले तू उघड मनून पर तू आयिक्तीस होय?”

कुसुमला एक खूप वाईट सवय होती. मुलगा मोठा होत असला तरी अजूनही त्याला आपले दूध पाजायची. आता तर दूध यायचे बंद झाले होते तरीही रात्री झोपताना मनोजच्या तोंडात आपल्या दुधाचे निप्पल द्यायची.

आजवर मनोजने आपल्या आईचे दूध पिले होते, चोखले होते. पण ते केवळ पिण्या-चोखण्याचेच साधन नसून त्यात आणखी सुद्धा बरंच काही असतं ते त्याला आज कळले.


“ह्या दिवाळीत मले सोन्याचा हार घेऊन दे इकत!”

“हार का? तुले त सोन्यानं मढवीन!”

एकमेकांना न्याहाळत, गोंजारत, दाबत, चिरडत, शिव्या देत, नग्न करत होते.

काही वेळातच दोघेही जन्मजात नग्न झाले. कुसुमच्या योनिच्या आजूबाजूला काळेभोर केस — जणू केसांचे जंगलच! तीच अवस्था दामोदरची सुद्धा! जणू तेथील सुद्धा केस काढली जातात हे त्यांना माहीत नसावे.

पण इतकं असूनही सवयीप्रमाणे ते एकमेकांच्या गुप्तांगाशी खेळू लागले. त्याच्या हाताला तिची योनी आणि तिच्या हाताला त्याचा लंड कुठे आहे? हे चांगलंच ठाऊक होतं.

एकमेकांच्या जननेंद्रियांना कुरवाळत, दाबत, चुचकारत दामोदर आणि कुसुम एकमेकांना उत्तेजित करू लागले. दोघांच्याही शरीरावर उत्तेजनेची चिन्हे दिसू लागली. मनात एकरूप व्हायची जणू होड लागली होती.

त्याने कुसुमला आपल्या मिठीत घेत तिच्या चेहऱ्यावर चुंबनाचा वर्षाव सुरू केला. त्याच्या हल्ल्याने तिचा लंडावरील हात सुटला तशी ती त्याच्या पाठीवर हात फिरवत त्याला उत्तेजित करू लागली.

प्रत्येक हालचालीने तिच्या हातातील बांगड्यांच्या किणकिणीने अख्खी खोली भरून गेली. त्या किणकिणीसोबत त्याच्या तोंडून निघणारे सित्कारही वातावरणातील हवेत उष्णता पसरवू लागले.

“लय वल्ली झाली म्या, हेप न आता!” सित्कारत कुसुमच्या तोंडून निघाले.

“काऊन वं? आज लय लवकर गरम झालीस?” तिची हनुवटी आपल्या बोटाने वर करत दामोदरने विचारलं.

“मालूम नाय, पर आज दुपारपासनच पुदीत खळबळ माजली व्हती.”

“काय पायलंस असं?”

“ते भुऱ्या अन कालीचा हेंडूक पायला दुपारी.”

“अवं अवं!! कुत्र्याचं हेंडूक पाऊन माजावर आलीस व्हय? आज तुले त कुत्री बनवूनच हेपतो मंग.” असे म्हणत दामोदरने तिला ओणवी केले.

त्याचा इशारा कळताच ती सुद्धा काही न बोलता आपले दोन्ही हात खाटेवर टेकवले आणि कंबर उचकत पाय फाकवले. तो तिच्या मागे आला. तिच्या झाट्यांत लपलेली पुच्ची जणू त्याला वाकुल्या दाखवू लागली.

त्याने पुन्हा आपल्या बोटांनी पुच्ची फाकवली आणि दोन बोट आत टाकून बोटांनीच तिला चोदू लागला. तिच्या पुच्चीत जणू पाण्याचा धबधबाच वाहत होता. त्याच्या त्या आक्रमणाने ती अजूनच माजावर आली. आपली कंबर हलवत ती त्याला प्रोत्साहित करू लागली.


(क्रमशः)

इरादा पक्का? | भाग १

महाराष्ट्रातील विदर्भातील एक गाव — गाव तसं छोटंसं — ५०-६० घरांची वस्ती. जवळच नदी — त्यामुळे शेतीसाठी आणि पिण्यासाठी मुबलक पाणी. गावात जवळपास सगळेच शेती किंवा शेतमजुरी करणारे — एक दोन शेतकरी होते ज्यांच्याकडे २०-३० एकरांची शेती असेल — बाकी सगळे १० एकराच्या आतच. त्याच...

इरादा पक्का? | भाग ३

"हेप नऽऽ बोट नोकोऽऽ चोट टाक तुवा!" तिने ओरडतच त्याला म्हटले. "गप वो रांडेऽऽ!" असे म्हणत त्याने आपली बोटे बाहेर काढली. मग तिच्या मागे पवित्रा घेत वाकला आणि आपला लंड तिच्या पुच्चीवर टेकवून एकाच दणक्यात आत सारला. "मेलीऽऽ वो मायेऽऽ! हळू हेप ना भाड्याऽऽऽ! वं मायऽऽ!" ओरडत...

इरादा पक्का? | भाग ४

चांगली जीवनसाथी मिळण्याची मनोजची इच्छा लवकरच पूर्ण होणार होती. त्यांच्या गावापासूनच काही अंतरावर एक दुसरे गाव होते. तेथील भाऊसाहेब पाटील म्हणजे गावातील मोठे प्रस्थ — एक मुलगा संदीप आणि एक मुलगी संगीता. भाऊसाहेब विधुर असले तरी त्यांची अनेक लफडी आजूबाजूच्या गावात...

इरादा पक्का? | भाग ५

काही सेकंदातच संगीता पूर्ण नग्न झाली. "पावा आता!" तिने स्वत:च त्याचा हात आपल्या योनिवर ठेवला. तिचा बिनधास्तपणा पाहून तो सुद्धा बुचकळ्यात पडला. तिच्या योनिवरील आपला हात फिरवत मनोजने आपली बोटे तिच्या योनित घातली. तिच्या मांड्यांच्या आत दडलेली केस विरहित पुच्ची पाहून तो...

इरादा पक्का? | भाग ६

"उम्म्हह्हऽऽऽ काऊन थांबलीस वं? येणारच व्हतो म्या." हुंकारत तो म्हणाला "असं कसं यु देईन? तुमचं पयीले पाणी माया हिच्यात पायीजे मले." "कायच्यात?" "हिच्यात!" स्वतःच्या पुच्चीकडे बोट दाखवत ती लाजून बोलली. "हिला नाव बी असल ना?" "पुदीsss!" फुसफुसत ती बोलली. "मले ऐकाले नाही...

इरादा पक्का? | भाग ७

हळूहळू दिवसामागून दिवस जाऊ लागले. मनोजच्या जीवनात संगीता आल्यापासून त्याचे ललितकडे थोडे दुर्लक्ष झाले पण ते तर होणारच होते! मनोजला शेतीच्या कामाबरोबर संगीताच्या कुंवार रानातही आपला नांगर चालवून तिला सुपीक बनवायचे होते. आणि संगीतासारखी बिंदास बायको मिळाली म्हणून मनोज...

इरादा पक्का? | भाग ८

काही वेळाने मनोजने चालता चालता विचारलं, "काय मंग? पालटली का चामडी?" "हा, मंजे झालं सगळं." थोडा उदासीच्या सुरात ललित बोलला. "तू आन संगीता वैनीनं सांगलं तसं कायी झालंच नायी गड्या." "मंजी?" "मंजी आत कसं सांगू तुले?" "जसं सांगाच तसं सांग." "आर, तिले कायी मायीतच नाही...

इरादा पक्का? | भाग ९

"लय लाड येऊन रायले आज बायकोचे?" "म्या तं रोजच लाड करतो वं, पण तू जवा माया मनातलं बोललीस न तं जास्तच खुस झालो." "वोऽऽऽ वोऽऽ बैल मायाऽऽ! आना तुमचा चोटऽऽ! खाऊ द्या मले!!" "घे वंऽऽ लवडे खाई, बायको मायीऽऽ." "ललित भौजीचा अन तुमचा एकच येळी घ्यायचा ईचार हाये माया." त्याच्या...

इरादा पक्का? | भाग १०

"नायी, मले कायी राग बिग न्हायी बरं. पण तुले ठाऊक नसल, म्या लग्नाच्या पयले लय चालूपणा केला पर मायी इज्जत राखून ठेवली धन्यासाठी. आन त्यानं जे मांगल ते समदं दिलं. कदाच तुले मायीत नसल पन माया चालूपणाच्या गोष्टी ह्यांच्या कानावर पण पडल्या व्हत्या. आन लग्नाच्या पयल्या राती...

इरादा पक्का? | भाग ११

"काऊन माय? झोप नायी येऊन रायली का वं तुले?" संगीताकडे वळत ती बोलली. "नायी नं. मले एकली रायची सवयच नायी. का करू?" "अवं माय मायी. भाग्याचा वं मन्या माया. तू आलीस नं त्याचं भागचं उजळलं बग." "त्यायचं उजळलं. अन माय डसते का तुमाले?" "अवं तसं मनलं का म्या? तू आलीस तवापासून...

इरादा पक्का? | भाग १२

कुसुमच्या डोळ्यात पाहत संगीताने तिचा चेहरा खाली ओढला आणि तिच्या मानेवर चुंबन घेऊ लागली. हळूहळू तिच्या मानेवर चावे सुद्धा घेऊ लागली. त्या हल्ल्याने तर कुसुम पेटून उठली. तिच्या उत्तेजनेने आज अचानक सासू-सुनेचे नाते नवीन नात्यात बदलत चालले होते. एक स्त्री दुसऱ्या स्त्रीला...

इरादा पक्का? | भाग १३

कुसुमच्या स्खलनाने संगीताचा चेहरा भिजून गेला. पण तो रस ती मोठ्या आवडीने चाटू लागली. म्हातारीचे शरीर ढिले पडले. डोळे बंद करून ती आपल्या स्खलनाचा आनंद घेऊ लागली. "मायेऽऽ कसं वाटलं वं?" संगीता बोलली तसे कुसुमने डोळे उघडले. "कुटून सिकलीस माय? येव्हडी मज्या तं चोटानं बी...

इरादा पक्का? | भाग १४

"अवं म्या का मनते?" एके रात्री ती मनोजला म्हणाली. नुकताच त्यांचा संभोग झाला होता आणि ती अजूनही त्याच्या छातीवर डोके ठेवून नागडीच पहुडली होती. "बोल की. आता अजून का पायीजे?" तिच्या पाठीवर हात फिरवत तो म्हणाला. "सासूबाईची कायी सोय करा लागन असं वाटून रायलं मले." "मनजे?...

इरादा पक्का? | भाग १५

दोघांच्या संभोगानंतर संगीता तिच्या खोलीत आली तेव्हा ती आधीच गरम होती आणि त्या दिवशी तिला झडायला जास्त वेळ लागला नाही. "का वं कुसुमे? आज लवकरच झालं?" "गप्प वं बापझयीचे!! सासूले नावानं हाक मारतेस?" "तुमी मायी सासू नायी आतं. मायी दोस्त बनल्या." "दोस्त मने दोस्त. आन त्या...

इरादा पक्का? | भाग १६

"अवं मायऽऽ अजून बी जेथचं तेथीच?" मागून संगीताचे शब्द कानावर पडले तसा तो सुद्धा लाजला. "का लाजता आतं? चला." तिने त्याला ढकलतच पलंगाजवळ आणलं आणि धक्का देत पलंगावर पाडलं. "करा नं आता सुरू." कुसुम आणि मनोजकडे पाहत संगीता बोलली. "पर?" मनोज म्हणाला. "आता काही पर बीर नायी...

इरादा पक्का? | भाग १७

"माया नवरा आजपासून आयझव्या झाला वं माय." म्हणत तिने मनोजच्या गालावर चुंबन घेतले. "संगीता तुयामुळं झालं बग सगळं. नायतर मायी तं हिम्मत बी नसती झाली." मनोज कुसुमच्या योनित धक्के देत बोलला. "स्स्स्सऽऽऽ हळू रेऽऽ बापा मायाऽऽ आह्ह्ह्हऽऽऽ माय वंऽऽऽ मनूनच सोकावलीस का वंऽऽऽ...

इरादा पक्का? | भाग १८

तिकडे मनोज संगीता आणि कुसुम रत होत होते तर इकडे कंपनीकडून ललितला गोव्याची तिकीट आले होते. चांगली १५ दिवसाची टूर होती. तेव्हा जायच्या आधी नागपूरला जाऊन ललितने शोभासाठी तलम नाईटी, टू-पीस बिकिनी आणि बरेच काही तोकडे कपडे विकत घेतले. खरेदीच्या वेळेस ती सुद्धा त्याच्या...

इरादा पक्का? | भाग १९

गेल्या आठवड्यात या टूरला त्याच्यासोबत आलेली बरीच मंडळी या क्लबमध्ये येऊन होती. त्यांच्याकडूनच त्याला या क्लबबद्दल माहिती झाले. शोभा सेक्समध्ये बरीच मोकळी झाली होती. पण असं कोणा परपुरूषासमोर संभोग करणं हे अजूनही पटत नव्हतं पण इथे सुद्धा शर्थीचे प्रयत्न करून ललितने तिला...

इरादा पक्का? | भाग २०

तेवढ्यात त्या गोऱ्याचे लक्ष ललितवर गेले. तसा तो हसला आणि डोळा मारत त्याने शोभाच्या सौंदर्याची तारीफ केली. "आय फक्ड कपल ऑफ इंडियन लेडीज. बट धिस इंडियन लेडी इज व्हेरी सेक्सी." त्याने मुलीला झवताना तो ललितला म्हणाला. "येस. येस." त्याने काय म्हटलं हे ललितला कळले पण काय...

इरादा पक्का? | भाग २१

शनिवारी दोघेही नवरा बायको ललिताच्या घरी पोहोचले. गोव्याहून आल्यानंतर त्याच्या घरात बरेच बदल झाले होते आणि तेच बदल त्यांच्या वागण्यातही वाटत होते. शोभा आधी इतकी मोकळेपणाने बोलत नव्हती पण आज ती सुद्धा त्यांच्यात सामील होत दिलखुलास गप्पा मारत होती. ललितने आपल्या...

इरादा पक्का? | भाग २२

टीव्हीवर काही वेळेतच चौघेही जन्मजात नग्न झालेले दिसतात. आपापल्या बायकांच्या पायांमध्ये बसून जॉन आणि स्मिथ आपल्या जि‍भेने त्यांची पुच्ची चाटू लागतात. त्यांच्या त्या जिभेच्या चाळ्यांनी मार्टिना आणि ज्युलिया तोंडातून काही बाही बोलत त्यांना उत्साहित करत असतात. मध्येच...

इरादा पक्का? | भाग २३

तिकडे शोभाची सुद्धा तीच अवस्था झाली. ललितने तिच्या फुगीर पुच्चीवर आपले ओठ टेकवताच एखाद्या धनुष्यासारखी ती कंबरेतून वाक घेत आपले नितळ पोट वर करत सित्कारु लागली. तिचे सित्कार ऐकून संगीताने एक नजर तिच्याकडे पाहिले आणि त्याच वेळी शोभाची नजरही तिच्यावर पडली. "शोभे?"...

इरादा पक्का? | भाग २४

शोभाच्या शब्दांनी ललित आणि मनोजच्या शरीरात जणू नवचैतन्य निर्माण झाले. ते दोघे तर खुश झाले पण सगळ्यात जास्त खुशीत होती ती संगीता!! कित्येक दिवसांपासून ती नवीन लंडाच्या शोधात होती. ही गोष्ट तिने कधी कुणाला बोलून दाखवली नसली तरी मनोजला तिची खाज चांगलीच माहिती होती....

इरादा पक्का? | भाग २५

"तुले मनलं व्हतं नं लल्ल्याऽऽऽ हेपारी रांड हाय मनूनऽऽऽ चोद दारिलेऽऽऽ लंडखायीऽऽऽ!" "व्हय वैनी, तुमच्या गांडीचा दिवाणा झालो बगा म्या. खूब मस्त भोक हायेऽऽ गोल गोलऽऽऽ!" "असच हेपा आपल्या वैनीलेऽऽऽ हाऽऽऽ असंचऽऽऽ आय वंऽऽऽ!" संगीता चित्कारत होती. तिकडे शोभाच्या तोंडूनही...

इरादा पक्का? | भाग २६

"हो ते समदं बरोबर हाय संगे. पर तुया पुदीतून पैल्या रातीले रगत निगालं. ती तं तुया कुवारपणाची निशाणी व्हती नं?" "ते समदं दादामुळं." "मनजी?" "आवं त्या दिसी दादानं मले समदं समजावलं. माया म्होरचं भोक नवऱ्यासाठी ठेव मनून. आन त्या दिसापासून तो मायी गांड माराचा!!" "अबब!! लै...

error: नका ना दाजी असं छळू!!